Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111

ขายมือถือ อุปกรณ์ ปลีก และส่ง

 
  1. สมัครงาน พนักงานบัญชีออดิส ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี+  ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่+  สามารถออกต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจบิลการขาย และเช็คสต๊อคสินค้าทุกสาขา สามารถออกต่างจังหวัดได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail สมัครทาง JobThai (Click apply now) สมัครได้ที่ร้านสาขาใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน พนักงานขาย (เขตศรีสะเกษ, มุกดาหาร) ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช. ขึ้นไป+  เคยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการขายและบริการมาก่อน+  มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำหน้าที่ขายสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้า ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัด : มุกดาหาร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครทาง JobThai (Click apply now) สมัครได้ที่ร้านสาขาใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน ผู้จัดการเขต ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป+  เคยมีประสบการณ์มาก่อน+  วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช. ขึ้นไป+  มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน+  มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน+  สามารถออกนอกพื้นที่ต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลและกระตุ้นยอดขายแต่ละสาขา ให้เป็นไปตามยอดและเป้าหมายที่ตั้งไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครทาง JobThai (Click apply now) สมัครได้ที่ร้านสาขาใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน พนักงานขาย เขตอุบล ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้+  มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน บุคลิกดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขายสินค้าตามยอด/เป้าที่กำหนดไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครทาง JobThai (Click apply now) สมัครได้ที่ร้านสาขาใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน พนักงานขาย (ประจำ จังหวัดสุรินทร์) ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป+  มีใจรักในงานบริการ+  สามารถทำใช้คอมพิวเตอร์ได้+  มีความรอบคอบ รักในงานขาย+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขายสินค้าสินค้าให้ถึงยอดที่กำหนดให้
• เช็คสต๊อคสินค้า
• เขียนบิลขาย
• บริการลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครทาง JobThai (Click apply now) สมัครได้ที่ร้านสาขาใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน พนักงานขาย เขตมุกดาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสารได้ดี+  มีใจรักงานขายและงานบริการ+  สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขายสินค้าตามยอด/เป้าที่กำหนดไว้ให้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัด : มุกดาหาร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครทาง JobThai (Click apply now) สมัครได้ที่ร้านสาขาใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน แคชเชียร์แผนกอุปกรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 30 ปี+  จบสาขาการบัญชี+  บุคคลิกดี มีความละเอียด รอบคอบ+  มีประสบการณ์ในการทำงานพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เคลียร์เงินแผนกอุปกรณ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครทาง JobThai (Click apply now) สมัครได้ที่ร้านสาขาใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน แอดมิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปวช.ขึ้นไป+  ใช้คอมพิวเตอร์เป็น+  มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ เรียนรู้ ชอบหาประสบการณ์+  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับเครื่องซ่อม ทำเครื่องส่งศูนย์ ดูแลเซลล์ เช็คสต็อค
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 671497 ชื่อตำแหน่งงาน แอดมิน ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประเภทงานย่อย ประส
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครทาง JobThai (Click apply now) สมัครได้ที่ร้านสาขาใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน คอมพิวเตอร์ไอที & บาร์โค้ด ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป+  มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์+  เก่งคอมพิวเตอร์+  ขยัน+  ละเอียด รอบคอบ+  สามารถปฎิบัติตามกฎของบริษัทได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำรหัสบาร์โค้ด ดูแลระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครทาง JobThai (Click apply now) สมัครได้ที่ร้านสาขาใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน พนักงานขายหน้าร้าน เขตศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา - ปวชหรือ ม.6 ขึ้นไป+  อัธยาศัยดี ชอบพูด ชอบพบปะผู้คน+  มีความรับผิดชอบ+  ชอบเรียนรุู้+  อดทน+  ซื่อสัตย์ ถ้าเคยมีคดีทุจริต หรือมีคดี ไม่รับ+  บุคลิกดี+  มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
นำเสนอสินค้าในร้านให้ลูกค้า และขายสินค้าตามยอดเป้าที่ร้านกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 678219 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขายหน้าร้าน เขตศรีสะเกษ ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย พนักงาน
จังหวัด : ศรีสะเกษ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครทาง JobThai (Click apply now) สมัครได้ที่ร้านสาขาใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน พนักงานบัญชีเซลล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ผู้หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป+  การศึกษา ปวส. ปวช. ปริญญาตรี การบัญชี+  มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา+  ซื้อสัตย์ ขยัน อดทด+  สามารถรับแรงกดดันได้+  มีประสบการณ์ในด้านงานบัญชี พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำบัญชีเซลล์ ดูแลตรวจสอบยอดหนี้เซลล์ ตัดบิลเซลล์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครทาง JobThai (Click apply now) สมัครได้ที่ร้านสาขาใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน พนักงานบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ หรือบริหารธูรกิจการบัญชี ต้องการมีประสบการณ์ด้านงานบุคคล ธุรการ หรือสรรหาว่าจ้างมาก่อน ขับรถยนต์ได้หรือรถจักรยานยนต์ได้ และ มีใบขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เช็คข้อมูลการทำงาน พนง.ขาด ลากิจ ลาป่วย มาสาย ดูโอที เช็คล่วงเวลา
• ทำเงินเดือน ทำประกันสังคม ดูแลสวัสดิการ พนง.
• สัมภาษณ์งาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครทาง JobThai (Click apply now) สมัครได้ที่ร้านสาขาใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน พนักงานขาย สาขาสุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• มีประสบการณ์ในด้านงานขายสินค้าและบริการมาก่อน เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป มีความรอบคอบ รักในงานขาย สามารถใช้ world กับ excell ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำยอดขายในแต่ละเดือน เช็คสต๊อคสินค้าภายในร้าน สรุปบิลขายในแต่ละวัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สุรินทร์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครทาง JobThai (Click apply now) สมัครได้ที่ร้านสาขาใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-07-28 02:33:03
รวมทั้งสิ้น 13 รายการห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สโฟน 111
15/33-34 ซอยธรรมวิธี 4 ถนนธรรมวิถี  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Firstphone111

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ