Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

 

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติของคนไทย ที่มีความแข็งแกร่ง มั่นคง และเติบโต เคียงคู่สังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานำการผลิต ทำให้กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ซึ่งเคยเป็นผู้ส่งออกทั้งข้าว และมันสำปะหลังมากเป็นอันดับ 1 ของโลก กลายเป็นผู้ผลิต

 
  1. สมัครงาน HV & LV Tech/ESP & Inspector Tech. ไซท์งาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  วุฒิ ปวส.ไฟฟ้าเครื่องกลช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด เฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป+  ประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 0-3 ปี+  สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่+  หากมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องจักรเสีย
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ปิดงานซ่อมและแจ้งหน่วยงานที่แจ้งซ่อม
• จัดทำเอกสารการปิดงานซ่อมบำรุง
• ศึกษาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนหาวิธีการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
• ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14001 , TIS/OHSAS 18000
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลม่วงหวาน  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน Fuel Supervisor (ไซต์งานน้ำพอง จ.ขอนแก่น) ด่วนมาก กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปริญญาตรีสาย เครื่องกล ไฟฟ้า เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์+  ประสบการณ์ทำงานด้านเชื้อเพลิง 1-3 ปี+  มีความรู้เรื่องเชื้อเพลิงเปลือกไม้สับ/มีประสบการณ์ในการทำงานโรงไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบการรับ
• ใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า ติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายและรายงานผล 2.รายงานคุณภาพเชื้อเพลิงจากลูกค้า บันทึกและรายงานผล แจ้ง Complain เมื่อวัตถุดิบ ต่ำกว่าคุณภาพมาตรฐาน 3.ควบคุมการทำงานของจักรกลหนัก ทำการตากเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามแผน 4.ประสานงานรถขนย้าย ย้ายเชื้อเพลิงตากแห้งให้ได้ตามแผน 5.ตรวจสอบการจัดส่งเชื้อเพลิงต้นทาง และให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการที่มีประโยชน์ 6.ประสานงานการจัดการขี้เถ้า 7.ตรวจสอบ Stock เชื้อเพลิงคงเหลือและรายงานผล 8.ศึกษาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 9.ตลอดจนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองตลอดเวลา 10.ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14001 , TIS/OHSAS 18000 11.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 644008 ชื่อตำแหน่งงาน Fuel Supervisor (ไซต์งานน้ำพอง จ.ขอนแก่น) ด่วนมาก ประเภทงานหลัก ผลิต/ค
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน ผู้ช่วย Fleet Operator (ส่วนงานวางแผน) ปฎิบัติงานที่ Site สวนกิตติ พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ด่วนมาก กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี+  การบริหาร / การจัดการ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถทำงานเป็นกะได้ (05:00-14:00 น.) (14:00-23:00น.)+  สุภาพ คล่องแคล่วว่องไว และสามารถเรียนรู้ได้เร็ว+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานจัดส่งตามแผนการขนส่ง 2.เปิด
• ปิดรถเข้าตามโรงงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดตามเอกสารปิดงานให้ครบถ้วน 4.ส่งเอกสารประจำวันให้บัญชี 5.ตรวจสอบบิล NGV / คีย์บิล NGV 6.ตรวจสอบการปิดงานในระบบเส้นทางคิดเงิน และชื่อลูกค้าถูกต้อง 7.ติดตามเอกสารค้างปิดงาน 8.จัดทำรายงานเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 9.ส่งรายงานปิด
• ปิดงานประจำกะ 10.ติดตามการเดินรถของพนักงานจัดส่งสินค้าผ่านระบบ GPS 11.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่งานยาง ปฎิบัติงาน Site สวนกิตติ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ เครื่องกล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้เรื่องยางรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สุภาพ คล่องแคล่วว่องไว และสามารถเรียนรู้ได้เร็ว+  สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดคิวรถเข้า ถอด
• เปลี่ยน ยางประจำวัน 2.คัดแยกยางที่ถอดเพื่อส่งหล่อดอกใหม่และขายซาก 3.ดูแลสต๊อกยางหน้างานยางตามกลุ่ม Fleet 1 4. เช็คช่วงล่างเบื้องต้นก่อนส่งเข้าซ่อมช่วงล่างก่อนเข้าศูนย์กรณีล้อกินยาง 5. ตรวจสอบสภาพยางก่อนเปลี่ยนยาง 6. ดูแลเรื่องของเช็คลมยางของ พจส. 7.ตรวจเช็คเครื่องมือที่ใช้งานประจำวันไม่มีสูญหาย 8.ให้คำแนะนำและแก้ไขซ่อมรถเบื้องต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน จป.วิชาชีพ ปฎิบัติงาน Site สวนกิตติ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 24-35 ปี+  วุฒิปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัยในธุรกิจด้านการขนส่งรถบรรทุก หรือเกี่ยวข้อง+  ชอบงานภาคสนาม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. กำกับดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน 2. สอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ 3. อบรมพนักงานงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 4.จัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน Legal Officer Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี -โท สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้าน กฏหมาย/นิติกร ไม่ต่ำกว่า 2 ปี+  มีความรู้ด้านกฏหมายเป็นอย่างดี+  มีทักษะ ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถร่างสัญญาภาษาอังกฤษได้+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ให้คำปรึกษาผู้บริหาร ด้านกฏหมาย/สัญญาเอกสาร และการรักษาผลประโยชน์ต่างๆของบริษัท 2. งานจัดทำเอกสารหน่วยงานราชการ/เอกชน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานนั้นๆ 3. งานคดี งานค้นหากฏหมายใหม่ 4. งานอื่นๆด้านกฏหมายตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ประสานงานระหว่าง หน่วยงานภายใน ภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำไซท์งานน้ำพอง จ.ขอนแก่น กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง+  จบการศึกษาปริญาตรี การเงิน เศรษฐศาสตร์การเงิน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.50+  มีทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินได้+  มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้+  มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฎิบัติงานที่ไซต์งานน้ำพองได้ (มีที่พักในไซท์งาน)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำ Cash Flow และ Aging ของ บริษัทสามารถส่ง cash Flow ได้ก่อน การประชุม 1 วัน 2.จัดทำแป้นการเงิน ทุกวันทำการ จัดทำแป้นทุกวันทำการ โดยยอดต้องตรงกับ Statement และชนยอดกับเอกสารโอนเงิน 3.จัดทำโอนตรงค่าไม้ และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ โอนเงินไม่ผิดพลาด 100% 4.จัดทำ Template ค่าไม้ ค่าบริการ และเงินสดสาขา พร้อมขึ้นระบบ AX 5.ปลดจ่ายค่าใช้จ่ายในระบบ AX 6.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสรุปนำส่งฝ่ายบัญชี 7.จัดส่ง หัก ณ ที่จ่ายให้กับลุกค้า 8.จัดส่งเอกสารคืนฝ่ายบัญชี และรายการโอนเงินแต่ละวัน 9.ปลดจ่ายค่าไม้ในระบบ BMS โดยใช้ไฟล์ Return SCB 10.Upload ใบ Payin ขึ้นระบบการโอนเงิน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลม่วงหวาน  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารรถ(ผู้ช่วย Fleet Operator) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 20 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ / บริหาร / โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  กรณีมีประสบการณ์การบริหารรถ วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีจะรับพิจารณา+  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้+  มีความคล่องตัวในการเดินทาง+  ชอบงานภาคสนาม+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ร่วมกับ Fleet Manager จัดทำประวัติทรัพย์สินที่รับผิดชอบ 2.บริหารพนักงานจัดส่งสินค้าให้มีความพร้อมในการขับรถ 3.บริหารการนำรถในกลุ่มรับผิดชอบ เข้าทำ PM 4.ตรวจสอบ บิลการเปลี่ยนยาง การซ่อมนอกสถานที่ 5.ติดตามงานซ่อม ที่นำรถเข้าซ่อมตามศูนย์ซ่อม ุ6.สุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานจัดส่งสินค้าที่รับผิดชอบ 7.ควบคุมพฤติกรรมพนักงานในความดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศต่างๆที่ทางบริษัทกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ประจำไซท์งานโชคชัย จ.นครราชสีมา ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.50+  มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุนและภาษีอากรเป็นอย่างดี+  มีทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีได้+  บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้+  เป็นคนในพื้นที่/มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีต้นทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีต้นทุน บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท
• ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี
• จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊อก รายงานภาษี
• ปิดต้นทุนขาย ต้นทุนผลิต เพื่อเตรียมปิดงบประจำเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโชคชัย  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน Assistant to MD/President กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา อุตสาหกรรม เครื่องกล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มัทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และ Microsofe Officer ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ต้องจัดการแผนงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย ซึ่งบางครั้งอาจมีงานมากกว่า 1 งาน 2.ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.สามารถรับสภาพการทำงานที่มีความกดดันสูงเพื่อแข่งขันกับเวลา 4.ดูแลงานเอกสารต่างๆ 5.ปฏิบัติตามคำสั่งอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 6.บันทึกการประชุมและติดตามงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 723205 ชื่อตำแหน่งงาน Assistant to MD/President ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศวกรอุต
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน Quality Assurance Supervisor(หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  มีประสบการณ์ตรวจสอบคุณภาพ 3 ปีขึ้นไป (ประสบการณ์เกี่ยวกับงาน QA โดยตรง)+  บริหารจัดการพนักงานได้ในระดับหัวหน้างาน+  ปริญญาตรีสาขางานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เน้นการตรวจสอบภายในโรงงาน ปรับปรุงแก้ไขปัญหาของคุณภาพ Finished product และในกระบวนการผลิตสินค้าของโรงงาน งานวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ Finished product และประสานงานให้เกิดการแก้ไขปรับปรุง โดยเป็นดูแลและตรวจสอบระบบ ของแผนกรับประกันคุณภาพ ตรวจสอบและชี้บ่งปัญหาคุณภาพ Finished Product Support ผลข้อมูลคุณภาพและปัญหาของ Finished Product เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 760117 ชื่อตำแหน่งงาน Quality Assurance Supervisor(หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ) ประเภทงานหลัก อื่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน หัวหน้ากะระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบผลิตน้ำ(Supervisor) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษา ปวส. สาขาช่างไฟฟ้าหรือช่างกล ถ้ากรณีป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป+  ประสบการณ์ 0-3 ปี+  เพศชาย+  อายุ 20-35 ปี+  มีประสบการณ์ในงานหัวหน้ากะระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบผลิตน้ำ(Supervisor)จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล และรักษาการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย การบริหารจัดการน้ำทิ้งจากโรงงาน การนำน้ำที่บำบัดกลับเข้ามาใช้ใหม่ในโรงงาน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปาน้ำอุตสาหกรรม และระบบสูบส่งน้ำประปาน้ำอุตสาหกรรม ให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของฝ่ายผลิตและส่วนงานอื่นๆ โดยต้องตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่องที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 717080 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้ากะระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบผลิตน้ำ(Supervisor) ประเภทงานหลัก อื
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน Programmer ประจำไซท์บ้านบึง จ.ชลบุรี กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ+  มีทักษะคอมพิวเตอร์ด้าน VB HTML PHP C++ Database+  มีประสบการณ์ 3-5 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฏิบัติงานที่ไซต์งานบ้านบึง จ.ชลบุรีได้ (มีที่พักในไซท์งาน)+  สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ ปรับตัวง่าย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เขียนโปรแกรมระบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแล แก้ไขและปรับปรุง ระบบงาน เพื่อให้ระบบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาผู้ใช้ ในการเข้าใช้งานระบบ
• จัดทำคู่มือระบบงาน
• ศึกษาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงานต่อไป Network Engineer
• จัดการ / ออกแบบ / พัฒนาระบบ Network ภายในบริษัท ดูแลในส่วนของการจัดกาและรักษาระบบแลนและระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัท
• ออกแบบ / จัดเตรียมอุปกรณ์ / ติดตั้ง และ ดุแลรักษา Network
• ดุแลและออกแบบระบบส่วนงาน Server / Router
• ควบคุมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของ Hardware / Software และระบบเครือข่าย System Admin
• ดูแลและจัดการในระบบคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่าย เพื่อให้ทำงานได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
• แก้ปัญหา เมื่อเกิดความเสียหายแก่ระบบ (Downtime)
• Backup ข้อมูล และค้นหาวิทยาการใหม่ๆที่จะไว้ใช้ในระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองอิรุณ  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ปฎิบัติงาน Site สวนกิตติ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี+  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป+  สุภาพ คล่องแคล่วว่องไว และสามารถเรียนรู้ได้เร็ว+  มีทักษะการประสานงาน และมีทักษะการต่อรองที่ดี+  มีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์/รถบรรทุก+  สามารถขับรถยนต์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคา อะไหล่รถ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเงื่อนไขอื่น ๆ 2. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า 3. เปิดการสั่งซื้ออะไหล่รถ (ระบบ PR
• PO) 4. ซื้ออะไหล่หน้างาน ในกรณีเร่งด่วน 5. จัดทําข้อมูลร้านค้า ราคาสินค้า รายการสินค้าให้เป็นปัจจุบัน 6. สำรวจร้านค้าเพิ่มเติม และเปรียบเทียบราคาสินค้า 7. รายงานผลการปฏิบัติงานแกผู้บังคับบัญชาทุกเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 722471 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ปฎิบัติงาน Site สวนกิตติ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเช
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน HRD Manager กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai nationality Male / Female+  Age between 30 - 45 Years+  Bachelors or Masters Degree in Human Resources or related field+  Good command in English and computer literacy.+  Have direct experiences in HROD HRD and Training+  Public speaking experience and prior course design and presentation skills an essential+  At least 5 years experience in training function i.e. design deliver follow up training programs especially development training tools & techniques for Training+  Knowledge of creative training techniques.+  Strong leadership management skill interpersonal skill communication & presentation skills.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Performance Management and Improvement system. And promote a high level of employee engagement • Assess create relevant training and development programs in alignment with the business objectives. • Perform periodic assessment and co
• ordinate with Line Manager and Human Resources Department to regularity feedback on new staff and existing staff strengths and weaknesses and to recommend the improvement training program required.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 764651 ชื่อตำแหน่งงาน HRD Manager ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดกา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน Instrument Leader ประจำที่ไซต์งานโชคชัย จ.นครราชสีมา Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า เครื่องมือวัด อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป+  ประสบการณ์ 3 - 5 ปี+  สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำหน้าที่ด้านงานซ่อมบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้า ให้ได้ตามเป้าหมายการผลิต รวมถึงพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานงานซ่อมบำรุงรักษา และทำการตรวจสอบวิเคราะห์จัดการแก้ไขปัญหาเครื่องจักร
• อุปกรณ์ด้านงานซ่อมบำรุงรักษาให้มีความพร้อมในการเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง โดยการนำเอาระบบบริหารจัดการ เทคโนโลยี เครื่องมือ/อุปกรณ์เบื้องต้น มาประยุกต์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโชคชัย  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน Mechanical Tech/NDT Tech. ไซท์งาน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  วุฒิ ปวส.ไฟฟ้าเครื่องกลช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด เฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป+  ประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 0-3 ปี+  สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่+  หากมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องจักรเสีย
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ปิดงานซ่อมและแจ้งหน่วยงานที่แจ้งซ่อม
• จัดทำเอกสารการปิดงานซ่อมบำรุง
• ศึกษาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนหาวิธีการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ
• ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14001 , TIS/OHSAS 18000
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโชคชัย  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน Senior Automation Engineer (ทีมโครงการ) ประจำไซต์งานโชคชัย จ.นครราชสีมา กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelors Degree in engineering Major Instrumentation & Control Engineering+  Minimum of 3-5 years experience as an automation engineer working on industrial process systems+  Expert knowledge of PLC and DCS+  Previous team management responsibility

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Study of Proposal/Project conditions and technical requirement. 2. Preliminary Engineering 3. Detail Engineering 4. Procurement 5. Quality control of equipment and material. 6. Engineering services for construction 7. Proposal Work (Study tender documents and clarify ambiguous points/estimating the Bill of Quantities & cost and for proposal technical book) 8. Project management.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโชคชัย  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน หัวหน้าลานอนุบาลกล้า ประจำไซท์งาน โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย /หญิง+  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ/เกษตร/พืชสวน/ พืชไร่/โรคพืช/วนศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้เรื่องโรคพืช+  มีความเป็นผู้นำ มีความขยัน อดทน ลุยงาน+  สามารถทำงานต่างจังหวัดได้+  สามารถบริหารจัดการแปลง และควบคุมคนงานได้+  มีประสบการณ์ และเป็นบุคคลภายในพื้นที่ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ลักษณะงาน 1. บริหารจัดการงานลานอนุบาลกล้าให้สามารถผลิตกล้าได้ตามปริมาณและคุณภาพเปอร์เซ็นการรอดตายที่คณะกรรมการกำหนด 2. บริหารแรงงานลานอนุบาลกล้าทั้งในเรื่องอัตราและปริมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และให้เหมาะสม 3 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน Internal Audit Officer จ.ชลบุรี จ.สุรินทร์ และ จ.ขอนแก่น Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 24-30 ปี+  การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหาร-บัญชี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์การทำงานด้าน Internal Audit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้+  สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ มีที่พักในไซท์งานให้+  เป็นคนพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส และทำการตรวจสอบระบบงาน เช่น ระบบปฏิบัติการ ระบบงานบัญชี ระบบการทำจ่ายทางการเงิน และการอนุมัติต่าง ๆ เป็นต้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และ รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบและวิเคราะห์ จัดทำรายงานการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบงานของบริษัทนำเสนอผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 730283 ชื่อตำแหน่งงาน Internal Audit Officer จ.ชลบุรี จ.สุรินทร์ และ จ.ขอนแก่น Urgently Requ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำไซด์งานบ้านบึง จ.ชลบุรี Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี/การเงิน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.50+  มีความรู้ด้านบัญชี/ภาษีอากร/การเงินเป็นอย่างดี+  มีทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี/การเงินได้+  บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้+  มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี/การเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฎิบัติงานที่ไซต์งานบ้านบึงได้ (มีที่พักในไซท์งาน)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
***เจ้าหน้าที่บัญชี***
• ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท
• ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี
• จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊อก รายงานภาษี
• ปิดต้นทุนขาย ต้นทุนผลิต เพื่อเตรียมปิดงบประจำเดือน ***เจ้าหน้าที่การเงิน*** 1.จัดทำ Cash Flow และ Aging ของ บริษัทสามารถส่ง cash Flow ได้ก่อน การประชุม 1 วัน 2.จัดทำแป้นการเงิน ทุกวันทำการ จัดทำแป้นทุกวันทำการ โดยยอดต้องตรงกับ Statement และชนยอดกับเอกสารโอนเงิน 3.จัดทำโอนตรงค่าไม้ และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ โอนเงินไม่ผิดพลาด 100% 4.จัดทำ Template ค่าไม้ ค่าบริการ และเงินสดสาขา พร้อมขึ้นระบบ AX 5.ปลดจ่ายค่าใช้จ่ายในระบบ AX 6.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสรุปนำส่งฝ่ายบัญชี 7.จัดส่ง หัก ณ ที่จ่ายให้กับลุกค้า 8.จัดส่งเอกสารคืนฝ่ายบัญชี และรายการโอนเงินแต่ละวัน 9.ปลดจ่ายค่าไม้ในระบบ BMS โดยใช้ไฟล์ Return SCB 10.Upload ใบ Payin ขึ้นระบบการโอนเงิน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองอิรุณ  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีประจำไซด์งานคลองสาน จ.กรุงเทพ ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.50+  มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี+  มีทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีได้+  บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้+  มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท
• ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี
• จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊อก รายงานภาษี
• ปิดต้นทุนขาย ต้นทุนผลิต เพื่อเตรียมปิดงบประจำเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน Plant Engineer (วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรไฟฟ้า) Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 23 ปีขึ้นไป+  การศึกษา วศบ. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป+  สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (คลองขลุง จ.กำแพงเพชร บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• การควบคุมการผลิต, การส่งจำหน่ายพลังงาน ตลอดจนควบคุมสภาพผิดปกติไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิต
• การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร
• การพัฒนา ทบทวนระบบมาตรฐานการปฎิบัติงาน
• ผลิตไฟฟ้า ได้ตามเป้าหมาย
• วิเคราะห์และสรุปรายงานกรณีปัญหาต่างๆที่กระทบต่อการผลิตไฟฟ้า ( Incident Report )
• วางแผนการใช้เชื้อเพลิงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
• ทดสอบและสรุปผลเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องจักรและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
• ติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรร่วมกับหน่วยงานซ่อมบำรุง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 692998 ชื่อตำแหน่งงาน Plant Engineer (วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรไฟฟ้า) Urgently Required!! ประเภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน วิศวกรโครงการ Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22-30 ปี+  การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล+  มีประสบการณ์ (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)+  มีความรับผิดชอบ มี service mind+  สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี+  มีมนุษยพันธ์ดี+  สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ หรือต่างจังหวัด(ชั่วคราว) ได้+  มีทักษะด้านการพูด การติดต่อประสานงาน+  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วิศวกรเครื่องกล : ดูแลรับผิดชอบ
• โครงการโรงไฟฟ้า EPC (Biomass Power Plant) เร่งรัดและติดตามแก้ไขปัญหางานก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อให้งานเป็นไปตาม Time Frame
• โครงการโรงไฟฟ้าขยะ MSW
• โครงการ VSPP(O&M)
• จัดทำ CDM ติดตามความคืบหน้าและประสานงาน เสนอผู้บริหาร
• โครงการ Pyrolysis
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 591732 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรโครงการ Urgently Required!! ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย อ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน HR Officer อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 22-28 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป+  หากมีประสบการณ์ / สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ ปรับตัวง่าย+  สามารถปฎิบัติงานที่ไซท์งานโพนทองได้+  มีความกระตือรือร้นและคล่องตัวในการทำงาน+  มีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารด้านงานทรัพยากรมนุษย์ทั้งในด้านงานสรรหา
• งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง
• งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
• งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลวังสามัคคี  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน SafetyOfficer / Environmental officer / Project Development Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการขยะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  จบการศึกษาปริญาตรี/ โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม+  สามารถทำงานออกต่างจังหวัดได้ มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง อดทนต่อแรงกดดันได้ดี หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจาณาเป็นพิเศษ+  ผ่านการสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบ การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม การจัดการมลพิษน้ำ การมลพิษอากาศ หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ISO 14001 และ OHSAS18000+  มีความรู้ ความสามารถทางด้าน การคำนวณ วิเคราะห์ ออกแบบ ทางด้านการจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยชุมชน ทั้งการเก็บขน การรีไซเคิล การแปรรูปเป็นพลังงาน และการฝังกลบ+  มีความรู้ ความสามารถทางด้าน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD+  มีความรู้ ความสามารถทางด้านข้อกำหนด และกฎหมายสิ่งแวดล้อมและอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ ความสามารถในงานวิศวกรรมสุขาภิบาลและงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและวัตถุอันตราย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับโครงการในแง่การพัฒนาเรื่องการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
• ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเป็นผลบวกต่อโครงการ
• ปฏิบัติงาน และผลักดันงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในเรื่องการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า
• ปฏิบัติงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านสังคม ตามแผนงานใน IEE , ESA และ COP
• มีหน้าที่จัดทำแผนหรือข้อกำหนดของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ให้ตรงกับแนวทางปฏิบัติ หรือสอดคล้องตามกฎหมาย หรือข้อกำหนด ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• มีหน้าที่จัดทำเอกสารด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพื่อสนับสนุนการขออนุญาตต่างๆของโครงการ
• ดำเนินงานช่วยเหลือและประสานงานโครงการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 749583 ชื่อตำแหน่งงาน SafetyOfficer / Environmental officer / Project Development Urgently R
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน วิศวกรจัดซื้อ กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุระหว่าง 23-35 ปี+  การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ+  มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ จัดจ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ จากผู้ขายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกผลิต แผนกซ่อมบำรุง และแผนกต่างๆภายในโรงงาน วางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภายในโรงงาน
• รับผิดชอบการติดต่อประสานงานด้านข้อมูล การเคลมสินค้า กับผู้ขายต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกขาย แผนกผลิต และแผนกอื่นๆ ภายในโรงงาน "
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโชคชัย  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุงรถบรรทุก (ปฎิบัติงานที่สวนกิตติ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย อายุ 22-35 ปี+  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง+  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดประสบการณ์+  มีประสบการณ์ด้านเครื่องยนต์รถบรรทุก+  มีประสบการณ์ด้านงานช่วงล่าง+  มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. มีประสบการณ์ด้านเครื่องยนต์รถบรรทุก 10 ตำแหน่ง 2. มีประสบการณ์ด้านงานช่วงล่าง 5 ตำแหน่ง 3. มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อม 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 518511 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุงรถบรรทุก (ปฎิบัติงานที่สวนกิตติ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ไซท์งานน้ำพอง Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (วทบ. / วศบ.) สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยปริญญาบัตร ผู้ควบคุมวัตถุอันตราย หรือสาขาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ และได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ; Word Excel PowerPoint ได้ดี+  มีประสบการณ์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงาน 1 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  เป็นคนในพื้นที่ / มีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  คอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office+  มีความรู้เบื้องต้นในระบบ ISO+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำแผนงานอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาวะแวดล้อมในการทำงานประจำปี
• อบรมพนักงานด้านความปลอดภัย และสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงาน และผู้รับเหมา
• ควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และสภาพการทำงานให้เกิดความปลอดภัย
• งานประจำ การตรวจความปลอดภัย การเสนอแนะ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การทำ safety talk การรายงานความเสี่ยง และการรายงานความสอดคล้องของกฎหมาย ความปลอดภัย
• ประชุม ประสานงานกับพนักงาน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001
• สอบสวน และจัดทำรายงาน อุบัติเหตุของพนักงาน และผู้รับเหมาพร้อมทั้งกำหนดแนวทางการแก้ไขป้องกัน
• จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก
• ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการรวมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงาน ในการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ
• รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น แต่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน Accounting Officer / Senior Accounting Officer site ITF สีลม กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.50+  มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี+  มีทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีได้+  บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้+  มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ / ญี่ปุ่นที่ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (คะแนนโทอิคเกิน 650 คะแนน จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มจากเงินเดือน)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท
• ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี
• จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊อก รายงานภาษี
• ปิดต้นทุนขาย ต้นทุนผลิต เพื่อเตรียมปิดงบประจำเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 491274 ชื่อตำแหน่งงาน Accounting Officer / Senior Accounting Officer site ITF สีลม ประเภทงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน พนักงานส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 20-35 ปี+  ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา+  เกรด 2.50 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พืชผลการเกษตร+  มีความสามารถพิเศษมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการเจรจา+  หากเป็นบุคคลในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูซื้อไม้ให้เป็นไปตามนโยบายด้านต้นทุน / กำไร ทำจ่ายลูกค้าและส่งกลับสินค้าพร้อมทำรายงานการรับซื้อ
• ส่งกลับ บริหารสาขาให้มีประสิทธิภาพสสูงสุด เก็บรวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัด : ศรีสะเกษ
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน Utility Supervisor Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  วุฒิ ปริญญาตรี สาย เคมี ชีวเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ทำงานด้าน Labเคมี อย่างน้อย 1-3 ปี+  มีเทคนิคด้านวิเคราะห์คุณภาพน้ำและเชื้อเพลิง+  เทคนิคการติดต่อสื่อสาร เทคนิคการประสานงาน+  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และความละเอียด รอบคอบ+  MS Officer ภาษาอังกฤษดีถึงดีมากการคิดอย่างเป็นระบบ การจัดทำระบบงาน+  สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบและปฏิบัติการทดสอบตัวอย่างถูกต้องตาม Work Instruction ภายใต้มาตรฐานของวิธีการวิเคราะห์ 2. จัดทำและติดตาม การทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ และเชื้อเพลิง ตามมแผนงานที่กำหนด 3. ตรวจสอบ และ กำกับ ดูแล การ Calibrate อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในมาตราฐาน พร้อมใช้งานตลอดเวลา 4. สรุปรายงานด้านคุณภาพ,การใช้สารเคมี เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ รายงานต่อฝ่ายบริหาร 5. ทำแผนสั่งซื้อและจัดเตรียมสารเคมีที่ใช้ในระบบ และห้องปฏิบัติการทดสอบให้เพียงพอต่อการใช้งาน 6. ควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนการใช้สารเคมีที่ใช้ในระบบและห้องปฏิบัติการทดสอบให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดตาม Design 7. วิเคราะห์และหาสาเหตุเพื่อ ปรับแต่งและเตรียมสารเคมีที่ใช้ในขบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า และไอน้ำให้ถูกต้องและเหมาะสม 8. ตรวจสอบ,แก้ไข ระบบผลิตน้ำประปา, RO และ Demin ให้สามารถผลิตน้ำได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อขบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า 9. รับผิดชอบการดำเนินงาน จัดทำเอกสาร และแก้ไข ติดตาม ด้านคุณภาพ ให้ได้ตามตามมาตรฐาน ISO 14001,9001,18001 10. ทำการจัดการของเสียและควบคุมมลภาวะจากการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 11. ทำการทดสอบงานพิเศษ,การทดลองต่างๆและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีประจำไซท์งานน้ำพอง จ.ขอนแก่น ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.50+  มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี+  มีทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีได้+  บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้+  มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท
• ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี
• จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊อก รายงานภาษี
• ปิดต้นทุนขาย ต้นทุนผลิต เพื่อเตรียมปิดงบประจำเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลม่วงหวาน  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน HR Officer อ.เมือง จ.ขอนแก่น Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี+  วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.50+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word excell ได้ดี+  สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ มีทักษะการปรับตัวที่ดี+  มีความกระตือรือร้น คล่องตัวในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ+  สามารถเรียนงานที่โรงไฟฟ้าในเครือบริษัท ที่ตั้งอยู่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นได้ จนกว่าโรงไฟฟ้าขยะ ที่ อ.เมือง จะสามารถเข้าไปประจำการได้+  สามารถนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคส่วนตัวมาใช้ในการปฎิบัติงานได้+  มีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากมีประสบการณ์ / สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  วันทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์เว้นเสาร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารด้านงานทรัพยากรมนุษย์ทั้งในด้าน
• งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง
• งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ต้องปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อเรียนรู้งานระหว่างโรงไฟฟ้าขยะ อ.เมือง จ.ขอนแก่นกำลังก่อสร้าง เมื่อไซท์งานสามารถเข้าไปปฎิบัติหน้าที่ได้แล้ว จึงมีการย้ายไปประจำการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 772739 ชื่อตำแหน่งงาน HR Officer อ.เมือง จ.ขอนแก่น Urgently Required!! ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝ
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail : recruit@saaa.co.th
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (สัญญาจ้าง 1 เดือน) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย ไม่จำกัดอายุ+  มีประสบการณ์ด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้อย่างน้อย 2 ปี+  สามารถทำงานวันจันทร์- วันเสาร์ หรืออย่างน้อย 6 วัน/สัปดาห์ ปฏิบัติงานตั้งแต่ 8.00 -17.00 น.+  สามารถเข้าทำงานที่ ไซท์งานคลองสาน กทม.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารสำนักงานบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail : recruit@saaa.co.th
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน Machinery Manager กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี+  ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ในงานประกอบ เชื่อม ทำสี และงานติดตั้ง สำหรับงานเครื่องจักรกล (Machinery)+  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร+  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน+  สามารถปฏิบัติงานที่ไซท์งานทุ่งเหียง จ.ชลบุรีได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่รับผิดชอบและอำนาจ (Specific Work Of Responsibility & Authority) 1. กำหนดแผนการผลิตของสายงานการผลิตด้านเครื่องจักรกล (Machinery) ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนงานผลิต 2. ควบคุมดูแลการผลิตด้านเครื่องจักรกล (Machinery) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 3. ร่วมกำหนดเป้าหมายทางด้านคุณภาพที่ผลิต ร่วมกับหน่วยงานควบคุมคุณภาพ และประสานงานด้านการจัดซื้อ จัดหา ปัจจัยทางการผลิตต่าง ๆ ทั้งทางด้าน เครื่องจักร อุปกรณ์วัตถุดิบ เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 4. ศึกษาแบบ, ปริมาณงาน, ความยากง่ายของงาน,ขั้นตอนการประกอบ, ขนาดและน้ำหนักของแต่ละชิ้นงาน รวมถึงศึกษาข้อกำหนด ( Spec.) ในแต่ละโครงการงาน (Project) เพื่อชี้แจงและมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 5. ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของงานให้ได้ตามเป้าหมาย 6. ควบคุมต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้เป็นไปตามแผน (cost budget) ที่กำหนดไว้ 7. ดูแลติดตามการทำงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหมอนนาง  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท(ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัคร ระบุตำแหน่งงาน ที่ E-mail : recruit@saaa.co.th
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน Finance officer/Senior finance officer กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/ หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาปริญาตรี/ โท การเงิน เศรษฐศาสตร์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  บุคคลิกดี มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี+  มีความละเอียด รอบคอบ และชอบงานวิเคราะห์+  มีทักษะ Microsofe Officer และสามารถให้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนและจัดทำงบประมาณทางการเงินสำหรับดำเนินการ และขยายธุรกิจของบริษัท 2.จัดหาแหล่งเงินทุน โดยประสานงานเสนอการขอกู้เงินจากธนาคาร 3.ควบคุมดูแล สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท 4.ติดต่อกับธนาคารในการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร สำหรับค้ำประกันโครงการของบริษัท 5.วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินสำหรับบริหารงานของบริษัทและโครงการลงทุนใหม่ๆ 6.ควบคุมดูแลจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 723214 ชื่อตำแหน่งงาน Finance officer/Senior finance officer ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำที่ไซท์งานบ้านบึง จ.ชลบุรีได้ กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด เฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป+  ประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุง(ไฟฟ้างานเครื่องกลInstrument)ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี+  มีทักษะการสื่อสาร/การวางแผน+  สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  สามารถปฏิบัติงานที่ไซท์งานบ้านบึง จ.ชลบุรีได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการวางแผน และควบคุมการบำรุงรักษา เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรด้านเครื่องกล รวมถึงการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและ ระบบการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองอิรุณ  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน CSR/CRM ไซท์งานศรีสะเกษ Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 22 - 28 ปี หากมีประสบการณ์0-3ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ บริหาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.5+  มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะในการสื่อสารที่ดีสามารถเจรจาต่อรองกับบุคคลอื่นได้ มีใจรักงานขาย หากมีประสบการงานขาย/กิจกรรมทางการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานเป็นทีมได้+  สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้+  มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  มีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  เป็นคนพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว+  ต้องเดินทางไปเรียนงานที่อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็นระยะเวลา 1-2เดือน ก่อนจะลงพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ศรีสะเกษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 2.ประสานงานกับหน่วยงานราชการ 3.กิจกรรมภายในองค์กร 4.งานส่งเสริมงานขาย(รับซื้อไม้ ขายต้นกล้า) 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 753294 ชื่อตำแหน่งงาน CSR/CRM ไซท์งานศรีสะเกษ Urgently Required!! ประเภทงานหลัก การตลาด ประเ
จังหวัด : ศรีสะเกษ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน วิศวกรโยธาภาคสนาม (ประจำไซต์งานคลองขลุง จ.กำแพงเพชร /อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ/ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี) Urge กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุระหว่าง 22-35 ปี+  การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา+  มีประสบการณ์งานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จัดหาและควบคุมวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการ ดูแลเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตำแย  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัด : ศรีสะเกษ
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน หัวหน้ากะ (Shift Supervisor) ประจำ จ.สุรินทร์ และ จ.ศรีสะเกษ ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า ช่างยนต์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตในโรงไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี+  มีใบอนุญาติผู้ควบคุมหม้อน้ำ+  สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า ไอน้ำ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล
• ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบในกะ และทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยปกติ และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามทิศทางและนโยบายของบริษัทหรือเป้าหมายที่กำหนด
• เสนอแนะการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกะ ต่อผู้จัดการแผนกผลิตและ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน Mechanical Design Engineer (ประจำไซต์งานคลองสาน กทม.) Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 35 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด เฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป+  สามารถทำงานวันจันทร์- วันเสาร์ หรืออย่างน้อย 6 วัน/สัปดาห์ ปฏิบัติงานตั้งแต่ 8.30 -17.30 น.+  สามารถใช้โปรแกรม Soild work AutoCAD+  มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องกล 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ออกแบบ ปรับปรุงแบบ อุปกรณ์ เครื่องจักรของโรงไฟฟ้าให้มีทิศทางเดียวกับเป้าหมายงบประมาณและนโยบายของบริษัทฯ 2.ประสานงานและติดตาม แผนงานของการก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งร่วมวิเคราะห์และแก้ไขในงานโครงการต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 3.ติดต่อและประสานงานกับบริษัทฯภายนอก อันจะทำให้การดำเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้า ได้รับประโยชน์และเกิดความสำเร็จอย่างดี 4.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน ผู้จัดการบริหารรถ(Fleet Operator) ปฎิบัติงานที่สวนกิตติ จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 23-40 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ / บริหาร / โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  กรณีมีประสบการณ์การบริหารรถ วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีจะรับพิจารณา+  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้+  ชอบงานภาคสนาม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบบริหารความพร้อมรถเทรเลอร์ ดูแลรับผิดชอบ 50 คันขึ้นไป 2.บริหารให้รถมีรายได้ ตั้งแต่ 180,000 บาทต่อคัน 3.บริหารพนักงานจัดส่งสินค้าในความดูแล 40
• 50 คน 4.บริหารเรื่องการทำ PM ในกลุ่มรถที่รับผิดชอบ 5.บริหารเรื่องการซ่อมรถในกลุ่มที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน 6.บริหารต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 7.บริหารต้นทุนค่ายางให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด 8.ประสานกับต้นทางที่รับ
• ปลายทางที่ส่งสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มรถที่รับผิดชอบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน หัวหน้าควบคุมคุณภาพ (Utility Supervisor) ไซท์งานโชคชัย ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง+  การศึกษาระดับ ปริญญาตรี เคมี / เคมีอุตสาหกรรม และ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีทางด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้าและเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้า+  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ผลิตน้ำอุตสาหกรรม และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้ได้ตามเป้าหมาย พร้อมกับตรวจสอบ ควมคุมการบริหารจัดการการควบคุมคุณภาพน้ำ ,คุณภาพเชื้อเพลิง ในกระบวนการของโรงงานผลิตไฟฟ้า และโรงกรองน้ำ ตรวจสอบ ,แก้ไข ระบบผลิตน้ำ ประปา,RO และ Demin ให้สามารถผลิตน้ำได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อขบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ รับผิดชอบการดำเนินงาน จัดทาเอกสาร และแก้ไข ติดตาม ด้านคุณภาพ ให้ได้ตามตามมาตรฐาน ISO 14001,9001,18001
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโชคชัย  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน Operation Manager ไซท์งานโชคชัย ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี+  สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายการผลิตตลอดถึงดูแลด้านการจ่ายพลังงานให้ลูกค้าและขายไฟฟ้าให้ PEA ตามสัญญาสนับสนุนเรื่องการพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรลดการสูญเสียให้ได้กำไรสูงสุด การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14001 ,, TIS/OHSAS 18000
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโชคชัย  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน Graphic Design กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 22-28 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศิลป์ วิทยาศาสตร์ คุรุศาสตร์ สาขาโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา อิเล็คทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้โปรแกรม llastater/ Photoshop/ 3D ได้+  บุคลิกดี มีนุษย์สัมพันธ์ มีความคล่องตัว รักงานบริการ+  สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ ปรับตัวง่าย+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไซท์งานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว+  หากมีทักษะภาษาอังกฤษ/ ญี่ปุ่น ที่ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ถ้าได้คะแนนToeic 650 คะแนน ขึ้นไป จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มจากเงินเดือน)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบสื่อต่างๆ ที่ใช้ภายในองค์กรทั้งหมด ตลอดจนออกแบบสื่อต่างๆ ที่ใช้เผยแพร่ภายนอกองค์กร เช่น ใบปลิว แผ่นพับ สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ออกแบบโปสเตอร์ ป้ายโฆษณา ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่าย / เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำหรับผู้จัดการฝ่ายจัดฝึกอบรม+  อายุ 28 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านการศึกษาศาสตร์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการจัดทำหลักสูตร มีประสบการณ์ในการบริหารการจัดฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 3 ปี+  รักงานบริการ มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีประสบการณ์ด้านการจัดฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานที่เป็นโรงงานหรือโรงไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้พื้นฐานด้านระบบงาน IT (ใช้ Application/Tools ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม)+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้+  สำหรับเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม+  อายุ 22 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง จบการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออกไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ผู้จัดการฝ่ายจัดฝึกอบรม ·บริหารการจัดทำงบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม ·บริหารและควบคุมโครงการฝึกอบรมให้เป็นไปตามนโยบาย ·บริหารการประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานต่อฝ่ายบริหารขององค์กร ·รับผิดชอบเกี่ยวกับคัดเลือกการพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ·บริหารการดำเนินการฝึกอบรมตามแผนงาน ·บริหารการทำ PR แผนการฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากร ·บริหารการสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ 2.เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม ·จัดทำงบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม ·ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้เป็นไปตามนโยบาย ·ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานต่อฝ่ายบริหารขององค์กร ·รับผิดชอบเกี่ยวกับคัดเลือกการพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ·ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนงาน ·การทำ PR แผนการฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 783274 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่าย / เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม Urgently Required!! ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 7
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่าย / เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำหรับตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย +  อายุ 28 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท ด้านการศึกษาศาสตร์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการบริหารการจัดทำหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 5 ปี+  มีประสบการณ์ด้านการจัดฝึกอบรม มีประสบการณ์ด้าน ISO+  มีความรู้พื้นฐานด้านระบบงาน IT (ใช้ Application/Tools ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม)+  มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีประสบการณ์ด้านการจัดทำหลักสูตรสำหรับหน่วยงานที่เป็นโรงงานหรือโรงไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว+  สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร +  อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า (กำลังพลังงาน)เครื่องกลอุตสาหการ ด้านบัญชีหรือการเงิน ด้านการตลาด ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / การศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร (1อัตรา) ·บริหารทีมงานในการจัดทำ Training Need ·กำหนดนโยบายและระเบียบการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรม ·บริหารทีมงานในการวิเคราะห์และวางแผนการจัดกลุ่มพนักงาน/หลักสูตรที่ต้องทำการ Development & Training ·บริหารทีมงานในการออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม ·บริหารทีมงานสร้างและพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาที่เหมาะสมให้กับแต่ละตำแหน่งงาน และรายบุคคล ·บริหารทีมงานในการจัดทำหรือประสานงานในการจัดทำข้อสอบ ทั้ง Pre Test & Post Test ·บริหารทีมงานจัดหาวิทยากรในแต่ละหลักสูตร ·บริหารทีมงานในการติดดตามและประเมินผล ของผู้เรียนหรือผู้เข้าอบรม (Outcome) ·เจรจาและทำหน้าที่ตกลงกับบุคคลภายนอกองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือการฝึกอบรม ·ประชุมหรือพบปะกับบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ·บริหารจัดการด้านการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในองค์กร และการฝึกอบรม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร (8อัตรา) ด้านโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรม(1), ด้านบัญชีการเงิน(1), ด้านการตลาด(1), ด้าน HR/ทั่วไป (5) ·จัดทำ Training Need ในด้านที่รับผิดชอบ ·วิเคราะห์และวางแผนการจัดกลุ่มพนักงาน/หลักสูตรที่ต้องทำการ Development & Training ·ออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม ·สร้างและพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาที่เหมาะสมให้กับแต่ละตำแหน่งงาน และรายบุคคล ·จัดทำหรือประสานงานในการจัดทำข้อสอบ ทั้ง Pre Test & Post Test ·จัดหาวิทยากรในแต่ละหลักสูตร ·ติดตามและประเมินผล ของผู้เรียนหรือผู้เข้าอบรม (Outcome) ·เจรจาและทำหน้าที่ตกลงกับบุคคลภายนอกองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือการฝึกอบรม ·ประชุมหรือพบปะกับบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 783243 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่าย / เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร Urgently Required!! ประเภทงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 9
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน Multi Media Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป+  การศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ คุรุศาสตร์ สาขาโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา อิเล็คทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  บุคลิกดี มีนุษย์สัมพันธ์ มีความคล่องตัว รักงานบริการและการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ+  สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ ปรับตัวง่าย+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไซท์งานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว+  หากมีทักษะภาษาอังกฤษ/ญี่ปุ่น ที่ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (โทอิค 650ขึ้นไป มีจ่ายค่าภาษาเพิ่มให้จากเงินเดือน)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนและบริหารการผลิต พัฒนา สื่อ หรือคู่มือต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการฝึกอบรม การสอนงาน การนำเสนอต่างๆ โดยจัดทำในรูปของ Website,VDO,CD,ตลับเทป,ภาพนิ่ง,PowerPoing หรืออื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และการเผยแพร่สื่อ
• ออกแบบสื่อต่างๆที่ใช้ภายในองค์กรทั้งหมด ตลอดจนออกแบบสื่อต่างๆที่ใช้เผยแพร่ภายนอกองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล ประจำไซต์งานสิรินธร จ.อุบลราชธานี ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป+  ปวส. เครื่องกลช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด เฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป+  ประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 0-3 ปี+  สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่+  เทคนิคการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  สามารถปฏิบัติงานที่ไซท์งานสิรินธร จ.อุบลราชธานี ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบการบำรุงเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลฝางคำ  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน พนักงานธุรการฝ่ายกฎหมาย กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 22-28ปี+  วุฒิ ปริญญาตรี (ทุกสาขา) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.3+  มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุคส่วนตัว สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft พื้นฐานได้+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลประสานงาน จัดเตรียมเอกสารต่างๆให้ฝ่ายกฎหมาย (ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 790618 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานธุรการฝ่ายกฎหมาย ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน วิศวกรจัดซื้อ ( Purchasing Engineer) รับเฉพาะสาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายอายุ 23-35 ปี+  สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง+  มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อไม่ต่ำกว่า 1 ปี+  สามารถเข้าทำงานที่ ไซท์งานคลองสาน กทม.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ จากผู้ขายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกผลิต แผนกซ่อมบำรุง และแผนกต่างๆภายในโรงงาน วางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภายในโรงงาน
• รับผิดชอบการติดต่อประสานงานด้านข้อมูล การเคลมสินค้า กับผู้ขายต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกขาย แผนกผลิต และแผนกอื่นๆ ภายในโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สรรหา/ผู้จัดการฝ่ายสรรหา (Recruitment Officer/Manager) คลองสาน กทม. Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Officer เพศชาย-หญิง อายุ 22-28 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  Manager เพศชาย-หญิง อายุ 30-40ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านสรรหาและคัดเลือกบุคลากรไม่ต่ำกว่า 5 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.50+  บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word Excel ได้ดี+  มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส่วนตัวที่สามารถนำมาปฏิบัติงานได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน วิเคราะห์อัตรากำลัง
• รับผิดชอบกระบวนการสรรหาและจัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร
• ออกบู๊ธรับสมัครพนักงาน
• จัดทำเอกสารสัญญาจ้างของพนักงานใหม่
• จัดประเมินทดลองงานให้พนักงาน
• อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงไฟฟ้าขยะ จ.ขอนแก่น) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี+  จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ และเทคนิคอุตสาหกรรม+  มีประสบการณ์ ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรหนักจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องจักรเสีย
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ปิดงานซ่อมและแจ้งหน่วยงานที่แจ้งซ่อม
• จัดทำเอกสารการปิดงานซ่อมบำรุง
• ดูแลตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
• ทำรายงานการดูแลตรวจเช็คและบำรุงรักษาในแต่ละครั้ง
• เสนอแนะ วิธีการตรวจเช็คเครื่องจักรและบำรุงรักษา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโนนท่อน  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (GRM) รับเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี อายุ 22-30 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปีขึ้นไป+  สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (ในกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด มีเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางให้)+  มีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดตามข่าวสาร ข้อบังคับ และนโยบายใหม่ๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงผังองค์กรของหน่วยงานราชการ 2. ติดตามข่าวสาร และเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยหน่วยราชการ หรือสมาคมต่างๆ 3. จัดทำและนำเสนอ Profiles ของข้าราชการต่างๆ 4. สร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้นัดหมายการเข้าพบผู้บริหารกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดเตรียม เอกสาร ของขวัญ ให้กับผูับังคับบัญชา เพื่อนำไปประชุม หรือมอบ ตามนัดหมายนั้น ๆ อย่างเหมาะสม 5. ดำเนินการเป็นผู้ประสานงานในการให้ข้อมูล และการขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรในกลุ่มบริษัท เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาโครงการ 6. ประสานงานและติดตามการอนุญาต ในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 667114 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (GRM) รับเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ Urgently Requ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน Operator ( โรงไฟฟ้าขยะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว+  วุฒิการศึกษา ปวสฬ สาขา ไฟฟ้า/เครื่องกล/ ยานยนต์ / จักรกลหนัก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตในโรงไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 0-5 ปี+  ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับเบื้องต้น+  สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่+  หากประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตในโรงไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุม ดูแลการผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ตามเป้าหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน Environmental Engineer โครงการโรงไฟฟ้าขยะ (พื้นที่ภาคกลาง และ ภาคอีสาน ) Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22-30 ปี+  วุฒิ ปริญญาตรี/ โท ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5+  สามารถทำงานออกต่างจังหวัดได้ มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง อดทนต่อแรงกดดันได้ดี หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจาณาเป็นพิเศษ+  ผ่านการสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบ การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม การจัดการมลพิษน้ำ การมลพิษอากาศ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ISO 14001 และ OHSAS18000+  มีความรู้ ความสามารถทางด้าน การคำนวณ วิเคราะห์ ออกแบบ ทางด้านการจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยชุมชน ทั้งการเก็บขน การรีไซเคิล การแปรรูปเป็นพลังงาน และการฝังกลบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับโครงการในแง่การพัฒนาเรื่องการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ตามแต่ได้รับมอบหมาย •ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเป็นผลบวกต่อโครงการ •ปฏิบัติงาน และผลักดันงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในเรื่องการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า •ปฏิบัติงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านสังคม ตามแผนงานใน IEE , ESA และ COP •มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และภาพรวมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ของโครงการ •จัดหาข้อมูล และประสานงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และด้านสังคม เพื่อผลักดันโครงการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย •มีหน้าที่เสนอแนวทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม หรือหาข้อกำหนดของภาครัฐที่สอดคล้องกับโครงการเพื่อเสนอแนะ สอบทวนต่อทีมเทคนิค หรือผู้ออกแบบ •มีหน้าที่จัดทำแผนหรือข้อกำหนดของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ให้ตรงกับแนวทางปฏิบัติ หรือสอดคล้องตามกฎหมาย หรือข้อกำหนด ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม •มีหน้าที่นำแผนหรือข้อกำหนดไปบังคับให้ ให้เกิดการปฏิบัติที่ตรงตามกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 798104 ชื่อตำแหน่งงาน Environmental Engineer โครงการโรงไฟฟ้าขยะ (พื้นที่ภาคกลาง และ ภาคอีสาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน Board Control (พนักงานควบคุมการผลิต) ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย วุฒิปวส. ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตในโรงไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี+  สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบควบคุมเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า และการจ่ายไอน้ำ โดยตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน
• ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14001 , TIS/OHSAS 18000
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโนนท่อน  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน Fuel Operator ด่วนมาก !! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป+  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบความปลอดภัย และความสามารถในการปฏิบัติการ ของโรงไฟฟ้า รวมถึง Boiler และอุปกรณ์ลำเลียงเชื้อเพลิงให้สามารถเดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตไฟฟ้า และมีเชื้อเพลิงสามารถป้อนเข้า Boiler ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลม่วงหวาน  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน ผู้จัดการบริหารงานแปลงปลูกต้นยูคาลิปตัส Urgently Required!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เกษตร ทุกสาขา ยกเว้น สัตวบาล+  มีความอดทน และสามารถทำงานต่างจังหวัดได้+  มีประสบการณ์ด้านแปลงเพาะหรือแปลงปลูก 2-5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดหาพื้นที่เช่า โดยวิธีการจัดหาพื้นที่เองหรือผ่านตัวแทน
• บริหารพื้นที่ปลูกและบริหารการปลูกในแปลง ของเอกชนและบริษัทเช่าเอง
• บริหารผู้รับเหมาในการเข้าจัดการแปลง
• บริหารความเจริญเติบโตในพื้นที่ปลูก
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 491289 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการบริหารงานแปลงปลูกต้นยูคาลิปตัส Urgently Required!! ประเภทงานห
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน Lab Test Operator ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีสาขา วิชาเคมีหรือชีวเคมี+  มีทักษะด้านงานวิเคราะห์ และมีเทคนิคด้านวิเคราห์คุณภาพน้ำและเชื้อเพลิง+  สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทดสอบคุณภาพน้ำและเชื้อเพลิงของโรงงานผลิตไฟฟ้า เพื่อที่จะควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน และปฏิบัติงานการทดสอบตัวอย่างตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
• จัดเตรียมสารเคมีที่ใช้ในระบบและห้องปฏิบัติการทดสอบให้เพียงพอต่อการใช้งาน
• ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโนนท่อน  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน ช่างเทคนิคไฟฟ้าและเครื่องมือวัด Instrument Technician (ประจำไซต์งานโชคชัย จ.นครราชสีมา) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ เครื่องมือวัด และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานการซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี+  สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบการบำรุงเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโชคชัย  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี เท่านั้น+  วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป+  มีใบอนุญาตขับขี่ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์การขับรถผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ (สามารถทำงานล่วงเวลาได้)+  ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มแอลกอฮอล์+  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงเวลา มีใจรักงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถให้ผู้บริหารคนไทย ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และตัวรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน Turbine & Water Plant Operator (ประจำ จ.ขอนแก่น) ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตในโรงไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2-5 ปี+  สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  เป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบ ดูแล Turbine Generator และระบบ Balance of plant ในการผลิตไฟฟ้า
• ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน
• รับผิดชอบในการผลิตน้ำประปา น้ำดีมีน วางแผนการจัดการสารเคมี ในการผลิตน้ำ รวมถึงการจัดหาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำ
• เก็บตัวอย่างน้ำตามจุดตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อส่ง Lab วิเคราะห์คุณภาพ พร้อมรักษาคุณภาพน้ำในระบบหม้อไอน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องจักร
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อเชื้อเพลิง กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย*+  อายุ 20-35 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง+  มีความซื่อสัตย์ และมีใจรักงานบริการ+  มียานพาหนะส่วนตัวในการใช้งาน+  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พืชผลการเกษตร+  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกต้นกระดาษและจัดหาเชื้อเพลิงส่งเข้าโรงงานผลิตชิ้นไม้สับ (Wood Chip Plant)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 598804 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อเชื้อเพลิง ประเภทงานหลัก เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง
จังหวัด : กำแพงเพชร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน Internal Audit Officer จ.สุรินทร์,จ.ขอนแก่น Urgently Required ! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 24-30 ปี+  การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหาร-บัญชี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์การทำงานด้าน Internal Audit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้+  สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ มีที่พักในไซท์งานให้+  เป็นคนพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส และทำการตรวจสอบระบบงาน เช่น ระบบปฏิบัติการ ระบบงานบัญชี ระบบการทำจ่ายทางการเงิน และการอนุมัติต่าง ๆ เป็นต้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และ รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบและวิเคราะห์ จัดทำรายงานการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบงานของบริษัทนำเสนอผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 756450 ชื่อตำแหน่งงาน Internal Audit Officer จ.สุรินทร์,จ.ขอนแก่น Urgently Required ! ประเภท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน พนักงานขับเครนไฟฟ้า รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 20 ขึ้นไป และพ้นการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว+  วุฒิ ปวส. สาขา ไฟฟ้า/เครื่องกล/ยานยนต์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมเครนไฟฟ้าจากห้องปฏิบัติการ ทำการผสมเชื้อเพลิง ป้อนเชื้อเพลิงเข้าเตาเผา เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโนนท่อน  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน พนักงานบัญชี (ประจำไซต์งานบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สัญชาติไทย เพศ ชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี+  สามารถปฏิบัติงานที่ จ.กาญจนบุรีได้+  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.งานบัญชีทั่วไป 2.บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 4.จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัด : กาญจนบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน หัวหน้ากะ/พนักงานฝ่ายผลิต/สโตร์ กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 20 ปีขึ้นไปและพ้นภาระการเกณฑ์แล้ว+  ปวส.ไฟฟ้ากำลัง / เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  สามารถทำงานล่วงเวลา / ทำงานเป็นกะได้+  มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตในโรงไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี(สำหรับตำแหน่งหัวหน้ากะ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เดินเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าชีวมวลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (สายงานการผลิต)
• ทำหน้าที่ในการตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ ที่เปิด PR เพื่อนำมาเข้าระบบ MRP ตรวจนับสต๊อกของที่มีในสโตร์เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเบิก จ่าย จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ให้แก่พนักงานที่ต้องการเบิกของ พร้อมทั้งจดบันทึกรายการเบิกจ่ายต่างๆ (สโตร์)
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย
จังหวัด : หนองคาย
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน Marketing officer Urgently Required ! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชายหญิง อายุ 22 - 28 ปี+  จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ บริหาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.5+  มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีใจรักงานขาย หากมีประสบการงานขาย/กิจกรรมทางการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี+  มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว+  หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมไม้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รวบรวมข้อมูลในเชิงการตลาดและธุรกิจ เพื่อนำมาวิเคราะห์วิจัยและจัดทำแผนธุรกิจ 2. ติดตามข้อมูลและปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของหน่วยงาน 3. ร่วมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการดำเนินงานของสาขาในเชิง วิเคราะห์ 4. กำหนดทิศทางความน่าจะเป็นของธุรกิจ ว่ามีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไร 5. วางแผนและจัดทำนโยบาย โครงการและงบประมาณ 6. วิเคราะห์และนำเสนอความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบ หมาย 7. จัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน 8. จัดเก็บ Database ให้เป็นระบบพร้อมที่จะนำมาใช้วิเคราะห์ได้อย่างสะดวก 9. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 749910 ชื่อตำแหน่งงาน Marketing officer Urgently Required ! ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงานย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง(เครื่องกล,ช่างยนต์,ไฟฟ้า) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป+  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว+  มีประสบการณ์งานซ่อมในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน อย่างน้อย0- 1 ปี(จะพิจรณาเป็นพิเศษ)+  สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้+  มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบการบำรุงเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 851052 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุง(เครื่องกล,ช่างยนต์,ไฟฟ้า) ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลค
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน Programmer / Consultant กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะคอมพิวเตอร์ด้าน VB HTML PHP C++ Report Crystal Database+  ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฎิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)+  ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• การรับ Requirement จาก user และจัดทำ Prototype
• ร่วมกัน Key user ในระบบการทำ Business Blue Print
• เขียนโปรแกรมระบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• Implement ระบบงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• ร่วมฝึกอบรม และให้คำปรึกษาต่อ Project co. หรือผู้ใช้ ในการเข้าใช้งานระบบ
• ติดตามการใช้งานและแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบ
• ดูแล แก้ไขและปรับปรุง ระบบงาน เพื่อให้ระบบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดทำ Program Manaual
• จัดทำ user Manual
• ศึกษาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงานต่อไป
• งานเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : เขตคลองสาน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน Shift supervisor(หัวหน้ากะ) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปวส. สายช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างยนต์ เทคนิคอุตสาหกรรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  เพศชาย อายุ 25 - 39 ปี+  มีประสบการณ์ด้านการผลิตในโรงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 ปี+  ทำงานต่างจังหวัดได้+  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว+  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและปฏิบัติงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1)รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า ไอน้ำ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล โดยการควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบในกะ 2)ควบคุมการผลิตและจ่ายไฟฟ้าภายในกะให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้คุณภาพ 3)ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 14001,9001,18001 4)เสนอแนะการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกะต่อผู้จัดการโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย
จังหวัด : หนองคาย
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน Purchasing Engineer Urgently Required ! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป+  มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดซื้อเครื่องจักรหรือวิศวกรโครงการอย่างน้อย 3 ปี+  หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมไม้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความสามารถในการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office AutoCad+  มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี+  มีความกระตือรือร้นและความอดทนในการทำงานและทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้+  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.นำข้อมูลจากการประเมินของฝ่ายเทคนิคมาวิเคราะห์และรับช่วงต่อในการติดต่อกับ Suppiler 2.ติดต่อ และสรุปงานกับฝ่าย Commercial เพื่อซื้อเครื่องจักร 3.ติดตามงานการจัดซื้อเครื่องจักรกับฝ่ายเทคนิค 4.รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 4.จัดทำเอกสารรายงาน เอกสารสรุปงานต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  75. สมัครงาน Instrument & Control Engineer (ปฏิบัติงาน จ.ฉะเชิงเทรา) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai Nationality age 22 years up+  Bachelor's degree in Instrument and Control Engineer+  Able to work on site (Chachoengsao)+  New graduated are welcome

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Supervise instrument and control personnel in the safe and timely execution of their duties on a day to day basis. Always follows OEG safety rules and ensure safe working practices. 2. Supervise instrument and control personnel repair and troubleshooting and assist in the training of the instrument and control personnel. 3. Set up preventive maintenance program and prepare all necessaries spare parts and consumable materials. 4. Improve technical information of instrument and control equipment in maintenance database system. 5. Maintain journals, logs, maintenance and equipment records and various reports. 6. Provide general direction, control and evaluate to subordinate classification. 7. Initiate purchase requisition for any maintenance parts required and submit for approval. 8. Communicate effectively and accurately using both oral and written methods of communication. 9. Set an example for crew by dressing, grooming, and acting in a professional manner. 10. Perform other duties as assigned by Maintenance Manager, Assistant Maintenance Manager. 11. As conditions dictate perform hands on maintenance. 12. Perform others duties as assignment. 13. Responsible for the assigned environmental procedures.
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  76. สมัครงาน Android Developer (Java) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์พัฒนา Android Application มากกว่า 2 ปีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ใช้งานเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอพ+  มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Java และสามารถเขียน Java ในระบบ Android+  มีความเชี่ยวชาญด้าน Java และพื้นฐานภาษา C+  มีความรู้เกี่ยวกับ MySQL XML Jason HTTP หรือ Web service

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เขียนโปรแกรม Android Application ต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด
• เขียน Java ในระบบ Android
• งานอื่นๆ ที่บริษัทมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  77. สมัครงาน Electrical Technician (ประจำโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ จ.ขอนแก่น) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว+  จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานการซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี+  สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฎิบัติงานในส่วนของงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
• ปฏิบัติตามแผนงานของผู้บัญชาการอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโนนท่อน  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  78. สมัครงาน Management Trainee (ปฏิบัติงานประเทศเวียดนาม) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai Nationality age 25 years up+  Bachelor's degree in International Business Business Administration Marketing Engineering (Prefer) or any related field+  Have experience 4-5 years in related fields+  Good command of English and Computer literacy+  Able to work at Vietnam

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สรุปรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล ในการจัดซื้อไม้ เพื่อรายงานต่อ CEO
• สรุปรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งออกของเรือแต่ละลำ แต่ละเที่ยว คำนวณกำไร
• ขาดทุนเพื่อรายงานต่อ CEO
• สรุปรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตของโรงงานไม้สับ คำนวณต้นทุนการผลิต / % yield และคุณภาพเพื่อรายงานต่อ CEO
• สรุปรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกล้าไม้ ของ nursery /yield / คุณภาพ เพื่อรายงานต่อ CEO
• ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยว รวมทั้งงานอื่นๆที่ CEO มอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 849740 ชื่อตำแหน่งงาน Management Trainee (ปฏิบัติงานประเทศเวียดนาม) ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  79. สมัครงาน สโตร์ กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 20 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวช-ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม+  สามารถใช้ Microsoft Office เบื้องต้นได้+  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำหน้าที่ในการตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ ที่เปิด PR เพื่อนำมาเข้าระบบ MRP ตรวจนับสต๊อกของที่มีในสโตร์เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเบิก จ่าย จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ให้แก่พนักงานที่ต้องการเบิกของ พร้อมทั้งจดบันทึกรายการเบิกจ่ายต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลเกาะขนุน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  80. สมัครงาน Architect กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelors degree or higher in Architecture or related field+  Have experience 1-5 years in related fields+  Good command of English TOEIC 600 up will be advantage+  Able to work under pressure+  Able to work on Saturday

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Architectural and interior Conceptual Design (Note: จัดทำภาพจำลอง 3 มิติ เพื่อประกอบการนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ)
• Architectural and Interior Detail Design
• Architectural and Interior Project Progress Report
• จัดทำรายงานค่าใช้จ่าย (Cost Report / Quantity Survey) ของโครงการที่ได้รับมอบหมาย
• Coordinate with suppliers and contractors
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  81. สมัครงาน IT Support กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้+  หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)+  สามารถปฎิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้ (เสาร์เว้นเสาร์)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สำรวจ ออกแบบ เปรียบเทียบ และสรุปค่าใช้จ่ายระบบ IT สำหรับ Site งาน
• ติดตั้งระบบ Network (Lan,Wireelss,ADSL,Fiber เป็นต้น)
• ติดตั้งระบบ Application Server & Database Server
• ติดตั้งระบบ Conference
• ติดตั้งระบบ CCTV & CCTV Site ระหว่างก่อสร้าง
• ติดตั้ง อุปกรณ์ IT
• ติดตั้ง Antivirus สำหรับพนักงาน
• ติดตั้ง Hardware สำหรับ Support Software บริษัท (BMS,FMS,AX DCS,PM,Stock,GPS,Fleet เป็นต้น)
• ร่วม Implement Software ของบริษัท (BMS,FMS,AX DCS,PM,Stock,GPS,Fleet เป็นต้น)
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  82. สมัครงาน Automation Engineer (Programmer) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai Nationality age 25 years up+  Bachelor's degree in Bachelor degree in Automation Instrument and control Engineering Electrical Engineering or related field+  Need experience in SCADA DCS PLC of Boiler and electrical system+  Have knowledge of Autocad Solid works and Logic Programming+  Able to work under pressure

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Development and Programming for design best solution of Control system, PLC, HMI, SCADA and DCS as customer requirement
• Proposed the system and solution for control system as in control theory for automatic
• Design controller as requirement or propose the best solution to Customer
• Select type of controller
• Design control loop as control theory for control device and machine for automatic or another target of Customer require
• Design low volt control cabinet as function control which include main distribute board (MDB), Local panel (LP) and motor control center (MCC)
• Design control cabinet as function control which include protection device and explosion device for hazardous area
• Design industrial network and bus communication interfacing with another device for more information for process and device analysis and network Ethernet or Global for management layer
• Study and review drawing which concern to Process Instrument installation works such as P&ID Drawing, Hookup Drawing, Instrument and Automation device
• Install instrument device, include wring tie
• in
• Loop test and function test device
• Design and drawing which concern to automation installation works such as Configuration diagram, I/O List
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  83. สมัครงาน Chief of Financial Officer (CFO) รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai Nationality Male or Female age 30 years old up+  Bachelor's degree or higher in Finance Accounting Economics Business Administration or related field+  Need experience in Financial and risk Management+  Have a good management and planning skills+  Have experience in partnering with an executive team and have a high level of written and oral communication skills+  Good command of English

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• มีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร
• ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
• กำกับและวางระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
• จัดการระบบข้อมูลรายงานด้านการเงินให้ตรงตามกำหนดเวลา
• จัดการและบริหารระบบข้อมูลที่ได้ให้เกิดประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ เพื่อชี้ให้เห็นถึงสถานะของกิจการและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
• จัดการ บริหารและวางแผนการเงินของกิจการ ทั้งด้านเงินสด เงินทุนหมุนเวียน
• วิเคราะห์โครงการและกำหนดงบประมาณการลงทุน
• บริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
• จัดการและวางแผนทางด้านภาษีอากร
• ควบคุมดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนดูแลทรัพย์สินขององค์กร และบริหารให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  84. สมัครงาน Mechanical Engineer ปฏิบัติงานที่จ.นครราชสีมา / จ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 35 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป+  สามารถทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ หรืออย่างน้อย 6 วัน/ สัปดาห์ ปฏิบัติงานตั้งแต่ 8.00 - 17.00 น.+  มีประสบการณ์ด้านงานวิศวเครื่องกล 1-2 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Supervise mechanical personnel in the safe and timely execution of their duties on a day to day basis. 2. Supervise mechanical repair and troubleshooting and assist in the training of the mechanical personnel. Always follow OEG safety rules and ensures safe working practices. 3. Set up preventive / predictive maintenance program and prepare all necessaries spare parts and consumable materials for mechanical repair. 4. Improve technical information of mechanical equipment in maintenance database system. 5. Maintain journals, logs maintenance and equipment records and various reports. 6. Provide general direction, control and evaluate to subordinate classifications. 7. Initiate purchase requisition for any maintenance parts required and submit for approval. 8. Communicate effectively and accurately using both oral and written methods of communication. 9. Set an example for crew by dressing, grooming, and acting in a professional manner. 10. Perform other duties as assigned by Maintenance Manager, Assistant Maintenance Manager. 11. As conditions dictate perform hands on maintenance. 12. Responsible for the assigned environmental procedures.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  85. สมัครงาน Graphic Designer กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการออกแบบ ศิลปกรรมศาสตร์ จิตกรรม นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม PhotoshopillustratorDreamWeaverSketchup 2D 3DCoreldraw หรือโปรแกรมอื่นๆ+  มีทักษะการถ่ายภาพ+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้+  มีทักษะการติดต่อประสานงาน และมนุษย์สัมพันธ์ดี+  ชอบศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ+  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับ Requirement จาก User และวิเคราะห์ความต้องการ 2. ออกแบบสื่อต่างๆ โดยใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตชิ้นงานให้เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ รูปแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อสร้างให้เกิดการจดจำ 3.วางแผนการทำงานเพื่อให้สามารถออกแบบ และ ผลิตสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 4. ติดต่อประสานงานเรื่องการออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 5. ดูแลกระบวนการการผลิตเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  86. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Officer) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 0-1 ปี+  บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word Excel ได้ดี+  มีทักษะเชิงคิดและวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบเอกสารการขออัตรากำลังคนจากหน่วยงานผู้ขอ 2.สรุปจำนวนและตำแหน่งที่ต้องสรรหา เพื่อวางแผนอัตรากำลังประจำเดือนและประจำปี 3.เปิดรับใบสมัครจากช่องทางต่างๆ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 4. ประสานงานในการนัดกรรมการ และผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์ 5.ดำเนินการสัมภาษณ์และสรุปผลการสัมภาษณ์ 6. แจ้งผลสัมภาษณ์ เจรจาอัตรารายได้ จัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติจ้าง และดำเนินการส่งขออนุมัติจ้างงาน 7.บันทึกประวัติและผลการสัมภาษณ์ของผู้สมัครในแต่ละรอบเดือนเข้าระบบ Recruit Online 8.ประสานงานการตรวจสุขภาพ และการเริ่มงานใหม่ของพนักงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9.ดำเนินการติดต่อประสานงานและทำการจัดทดลองงานพนักงานทุก 30, 60 และ 90 วัน 10.Pre Interview สำหรับผู้สมัครที่ Walk In เข้ามาสมัครงาน 11.วางแผนการสรรหา การออกJob Fair ตามมหาวิทยาลัยกลุ่มเป้าหมาย 12.พัฒนาระบบงาน HR หรือ RC ร่วมกับ MIS 13.ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  87. สมัครงาน Secretary Urgently Required ! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  age 25-35 years old+  Bachelors degree of Arts (English Major.)+  Need experience in Secretary or Assistant 2 years up+  Good command of English and Computer literacy (Prefer TOEIC Score 650 Up)+  Able to work under pressure and good interpersonal skill+  Good priority management and be flexible person+  If have Toeic score (650) will be advantage

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Safekeeping, quality control of documents and correspondences • Assistant appointed to support urgent meetings, acting as the secretary of meeting, including taking notes, document support, meeting coordination, and required to stand
• by for long hours • Assistant appointed to coordinate and monitor project schedule and ensuring target in inline with the company objectives • Assist in coordination and budget monitoring • Carry out specific projects and research • Organize and maintain diaries and making appointments • Deal with incoming emails , often corresponding on behalf of the management • Carry out background research and present findings • Produce documents, brief papers, reports and presentations • Organize and attend meetings and ensure the Management is well prepared for meetings • Arrange travel, visas and accommodation
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  88. สมัครงาน วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer) ปฏิบัติงานเขตคลองสาน กทม. กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษในระดับดี+  สามารถปฏิบัติงานที่ไซต์งานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้+  หากมีใบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ กากอุตสาหกรรม ระบบบำบัดมลพิษอากาศ โดยใบทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว และผ่านการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับโครงการการพัฒนาเรื่องการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ของหน่วยงานราชการและอปท.ต่างๆ
• ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเป็นผลบวกต่อ โครงการ
• ปฏิบัติงาน และผลักดันงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในเรื่องการแปรรูปขยะเป็น พลังงานไฟฟ้า
• ปฏิบัติงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านสงัคม ตามแผนงานใน IEE , ESA และ COP
• มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และภาพรวมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของโครงการ
• จัดหาข้อมูล และประสานงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และด้านสังคม เพื่อผลักดันโครงการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
• ดำเนินการพัฒนาระบบ EHS ของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ให้เข้าสู่มาตรฐาน ISO 14001 , OHSAS18000
• ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน เพื่อให้งานนนั้นๆ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและความปลอดภัย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  89. สมัครงาน Production&Fabrication Manager ปฏิบัติงานที่ทุ่งเหียง จ.ชลบุรี กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล อุตสาหการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ในงานอุตสาหกรรมงานผลิต โลหะ เหล็ก และโรงงานอุตสาหกรรม+  สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำแผนงานผลิตในแต่ละปีเพื่อให้รองรับงานตามเป้าหมาย โดยคำนึงถึงเรื่องกำลังการผลิตหลัก วัตถุดิบที่ใช้ พื้นในการผลิต เครื่องมือ/เครื่องจักร และกำลังพลที่ต้องใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ในการปฏิบัติงาน 2. ควบคุมกระบวนการตั้งแต่การรับข้อกำหนด ไปจนถึงการส่งชิ้นงานให้กับทาง Site งานเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ และแผนงานที่กำหนด 3. ตรวจสอบ ควบคุมและติดตามกระบวนการของงาน Fabrication เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนงานที่จัดทำเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง 4. จัดให้มีการประชุมความ ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงการเป็นประจำทุกวันและสรุปผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนทุกสัปดาห์ รวมถึงแผนการเร่งรัด และ Recover Plan เพื่อให้ไม่กระทบกับแผนงานเดิม 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  90. สมัครงาน Control Room Urgently Required ! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านสถิติ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เน้นการวิเคราะห์และคำนวณ)+  ความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้(MS Office) รับส่งเมล์ภายในองค์กรได้+  ต้องสามารถทำงานเป็นกะได้+  มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีการปรับตัวที่ดี รับมือกับความกดดันได้+  หากเป็นคนในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน แต่ถ้าหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
มอนิเตอร์กล้อง CCTV ของกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ Wood Chip Plant, Power Plant, Construction และTransportation เพื่อติดตามกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามที่กำหนด ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
• ดูการทำงานของ ส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกล้อง CCTV และมอนิเตอร์ให้เป็นไปตามที่กำหนด
• จัดทำข้อมูลปริมาณการผลิต, การส่งกลับ, สต๊อกชิ้นไม้สับ และปริมาณรถเข้ารับชิ้นไม้สับ หรือข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจที่ตนเองดูเล
• จัดทำข้อมูลประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของกลุ่มธุรกิจที่ตนเองดูเล
• ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีเครื่องจักรหยุดทำงานหรือเกิดการทำงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
• รับสาย Call Center จากลูกค้า
• หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 8
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  91. สมัครงาน Project Coordinator รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai Nationality Male / Female age 22 - 28 years old+  Bachelor's degree in Industrial Engineer or other related fields+  Good command of English and computer literacy+  New graduated are welcome+  Able to work under pressure and good interpersonal skill

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดต่อประสานงานกับทีมงานต่างๆ เพื่อสอบถาม 2. ช่วย support การประชุม เตรียมเอกสารการประชุม รวมไปถึงการจดบันทึกการประชุม 3. จัดการดูแลเอกสารสำหรับโปรเจค 4. ติดตามเอกสาร และความก้าวหน้าโปรเจค 5. รวบรวมข้อมูล และ ร่วมแก้ปัญหาต่างๆร่วมกับทีม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  92. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำไซท์งานเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  หญิง/ชาย อายุ 23 ปี+  การศึกษา ปริญญาตรี. สาขาบัญชี สาขาการเงิน(หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)+  ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ มีทักษะการปรับตัวที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.บันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้ทั้งตั้งหนี้ ตัดหนี้และจัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ เพื่อจัดแผนการรับและแผนจ่าย รายสัปดาห์ 2.นับ Stock อะไหล่ประจำเดือน พร้อมสรุปรายงานการนับสต๊อกประจำเดือน 3.บริหารบัญชีลูกหนี้ในด้าน การทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ รับชำระหนี้ ตั้งหนี้และตัดหนี้ 4.จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  93. สมัครงาน พนักงานภูมิศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่จ.กรุงเทพ,จ.ชลบุรี) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 22 - 35 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภูมิศาสตร์/ภูมิศาสตร์สารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 2.60 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งพนักงานภูมิศาสตร์ 1 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*+  มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับดีในส่วนของ GIS GPS Remote Sensing Google Earth ArcGIS ERDAS Wikimapia AutoCAD+  สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฏหมายและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้(ครั้งคราว)+  สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ในระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำแผนที่ประกอบรายงาน EIA (โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ และสวนอุตสาหกรรม) 2.ตรวจสอบข้อมูลและข้อกำหนดผังสีเมืองทั่วประเทศ (จัดทำข้อมูลแผนที่ เพื่อคัดค้านผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ส่งผลให้พื้นที่ส่วนโครงการสวนอุตสาหกรรมของบริษัทได้อยู่ในเขตผังที่ดินสีม่วง ซึ่งจากเดิมอยู่ในเขตผังสีเขียว) 3.supportข้อมูลด้านที่ดินและด้านภูมิศาสตร์และข้อมูลส่วนงานที่ดินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น support ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) ให้แก่หน่วยงานทางการเงิน เพื่อยื่นกู้สินเชื่อ เป็นต้น 4.ลงสำรวจที่ดิน/รังวัด/ระวังแนวเขตที่ดิน /ทรัพย์สินของบริษัท พร้อมจัดทำรายงานเพื่อ ดูแลและ update ให้เป็นปัจจุบัน 5.ประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน เช่น การโอนกรรมสิทธิ์/จดจำนอง/ไถ่ถอน/รังวัดที่ดิน/ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่ เป็นต้น 6.updateข้อมูลสถานะที่ดินให้เป็นปัจจุบันด้วยโปรแกรมทางภูมิศาสตร์ 7.วิเคราะห์/update/support ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกพืชเชื้อเพลิง (ต้นยูคาลิปตัส/อ้อยพลังงาน/หญ้าเนเปียร์/ปาล์ม)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  94. สมัครงาน วิศวกรจัดซื้อ (โยธา) ปฏิบัติงานไซต์งานทุ่งเหียง จ.ชลบุรี กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สัญชาติไทย เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24 - 30 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มียานพาหนะเป็นของตนเอง+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และมีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อ 2. จัดจ้างในงานของโครงการโรงไฟฟ้าและโครงการอื่นๆ 3. จัดหาแหล่งซื้อและติดต่อประสานงานด้านข้อมูลสินค้า 4. ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาจัดซื้อ และเคลมสินค้ากับผู้ขาย เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกงานซ่อมและแผนกบริการ 5. จัดเตรียมสรุปราคาจาการสอบราคาเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 6. ทำ BOQ ประเมินราคา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  95. สมัครงาน Storekeeper ปฏิบัติงานที่เกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือวิศวกรรมอุตสาหการ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี+  มีประสบการณ์การทำงานในส่วนงาน Storekeeper โลจิสติกส์ Warehouse อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถปฏิบัติงานที่ไซต์งานต่างจังหวัดและปฏิบัติงานวันเสาร์ได้+  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพอใช้ขึ้นไป+  สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
General Summary : Under the direct supervision of the Administrative Section Head and the general supervision of the Plant Manager. Performs duties of receiving, storage, handling and maintaining all purchased plant items, also the shipment of any non administrative items, be familiar with and make entries into the maintenance program. Keep Administrative Section Head aware of all discrepancies in inventory. Primary Duties: 1. Responsible for upkeep and maintenance of warehouse and its related equipment. 2. Responsible for tracking and data entry of items from the point an open purchase order is issued to the point when that item is expensed. 3. Keep all spare parts in a clean and secured area. 4. Ready to provide a hard copy inventory sheet when requested. 5. Perform periodic inventories of all stocked parts. 6. Inspect condition of parts upon receipt and during on shelf stocking. 7. Practice proper stock rotation and be ware of any dated material (seals, gaskets). 8. Ensure smooth operation of part dispersal to operations and maintenance. 9. Control tool & equipment check out and inventory. 10. Responsible for the assigned environmental procedures.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  96. สมัครงาน วิศวกรเคมี (ปฏิบัติงานไซต์งานเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี+  สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ได้ (เสาร์เว้นเสาร์)+  ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)+  เป็นคนในพื้นที่ หรือสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานเองได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Monitor test procedures and results by all other plant personnel. 2. Train all personnel involved in the plant’s water chemistry program. 3. Make the needed changes in chemical feed to keep all systems in balance under direction of Operations Manager. 4. Monitor chemical inventories and order as needed. 5. Coordinate cross checking of process chemical levels with chemical supply service representative. 6. Learn the levels of chemical consumption in the different systems to facilitate trouble shooting and equipment maintenance. 7. Perform other duties as assigned i.e. assist in plant operations, etc. 8. Assist with plant house keeping. 9. Make a daily lab. Report and submit to concerned person. 10. Perform other duties as assignment. 11. Responsible for the assigned environmental procedures.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  97. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติงาน จ.สุรินทร์ / จ.ชลบุรี / จ.อุบลราชธานี) รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานตามสภาพแวดล้อมการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี+  สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Microsoft Office ได้ดี+  มีรถยนต์ส่วนตัว หรือเป็นคนในพื้นที่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและจัดทำสรุปขั้นตอนการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
• ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่ดำเนินการตรวจสอบ
• จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดำเนินการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน,การตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน
• จัดทำรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสอบทานความเพียงพอและความถูกต้องของหลักฐานและข้อมูลประกอบการตรวจสอบ
• ร่วมประชุมกับหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขหรือป้องกันจากประเด็นตรวจพบ
• ติดตามการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายในกับผู้รับการตรวจสอบ
• ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำเดือนและประจำปี
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา" ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-02-05 02:53:05
รวมทั้งสิ้น 97 รายการกลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ19  แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน
เว็บไซต์ : www.saaa.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ