Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.

 

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd. is a leader in recruitment and selection services to top leading companies. The firm is licensed to provide jobs based in Thailand under the Recruitment and Job Seekers Protection Act B.E.2528, we have earned the trust of customers for over 10 years with a team o

 
  1. สมัครงาน Business Development & Marketing Manager (P08) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สามารถวางแผนงานขายและการตลาด+  ควบคุมทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย+  มีกลยุทธ์ด้านต่างๆ ในการนำเสนอ+  เคยทำงานในสายงาน สถาปนิก มัณฑนากร และธุรกิจสร้างบ้าน+  กำหนดโปรโมชั่นและการสร้างแบรนด์+  สามารถพัฒนาธุรกิจในทุก ๆ ด้านเพื่อสร้างยอดขายให้แก่บริษัท

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างเมื่องานแล้วเสร็จเพื่อเตรียมส่งมอบให้ลูกค้า
• ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง
• ให้คำปรึกษาและ แนะนำเกี่ยวกับเทคนิค , วิธีการ ดำเนินงานก่อสร้าง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน( 3 เดือน) ประจำพระราม 3 ซอย 78 P07 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 20 ปีขึ้นไป+  กำลังศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป+  บริษัทมีใบผ่านงานให้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานเอกสาร งานด้านคอมพิวเตอร์ ธุรการทั่วไป
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน พนักงานบันทึกเสียงตามสคริป (อัด 1-2 ชม. 300 บาท ไม่เคยอัดโปรเจ็คเดียวกันที่อื่นมาก่อน) Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง อายุ 31 - 60 ปี+  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา+  พูดได้ชัดเจน+  ใช้เวลาบันทึกเสียง 1-2 ชม.+  เลือกเวลาบันทึกเสียงได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 20.00 น.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกเสียงตามสคริป ใช้เวลา 1
• 2 ชม.
• เลือกเวลาอัดเสียงได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน สมุห์บัญชี ธุรการ( เกาะช้าง) PO9 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  หญิง 25 ปีขึ้นไป+  ปวช. ขึ้นไป+  ประสบการณ์ 3 ปี+  ทักษะการคำนวณ+  ความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์+  ใช้ Excel ได้คล่อง+  ประสบการณ์โรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแล เช็ค stock สินค้าและทรัพย์สินเป็นประจำ งานเอกสาร HR ต่างๆ เช่น สัญญาจ้าง ใบลา ว่าจ้างต่างด้าว ตรวจเอกสาร check ความถูกต้องของ night audit รับ และ สั่ง สินค้า รับวางบิลพร้อมตรวจ check ความถูกค้อง ดูแล petty cash ธุรการอื่นๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 760923 ชื่อตำแหน่งงาน สมุห์บัญชี ธุรการ( เกาะช้าง) PO9 Urgently Required!! ประเภทงานหลัก บัญ
จังหวัด : ตราด
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน Recruitment Officer(Sampran,Nakornpathom)P09 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์งานสรรหาบุคลกากร มากกว่า 2 ปี+  หากมีความรู้ การจัดทำโครงสร้าง แบบทดสอบ และJD จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้+  กระตือรือล้น กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบเป็นอย่างสูง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
· วางแผนการสรรหาบุคลากร ให้ทันกับความต้องการของหน่วยงาน · บริหาร และควบคุมอัตรากำลังคน ตามอัตรามาตรฐานของบริษัท · จัดทำโครงสร้างองค์กร และหน่วยงาน ให้มีความทันสมัย และทันต่อปัจจุบัน · พัฒนาช่องทางการสรรหา และบริหารสื่อโฆษณา ตลอดจนกิจกรรมการสรรหาภายนอก
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 754370 ชื่อตำแหน่งงาน Recruitment Officer(Sampran,Nakornpathom)P09 Urgently Required!! ประเภ
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน Senior Inventory Accountant (Base in Saraburi) (P08) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai Nationality age not over 35 years old+  Bachelors degree or higher in Accounting+  Minimum 3 - 4 years of experience in Inventory/Costing Function preferably within importing and manufacturing environment.+  Experiences in inventory/cost accounting for high SKU in warehouse around 5000 SKUs is more advantage.+  Experience in using ERP (SAP/ORACLE/ MFG) is required.+  Good Command of English+  Proficient in Microsoft Office applications+  A highly responsible individual with strong discipline and understanding of inventory control and management+  Able to work 6 days/week (Monday to Saturday)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•Overseeing the delivery and receiving of material, supplies and products. •Perform daily goods receipt and disbursement transactions including adding landed cost for imported goods •Monitor daily operations/ processes related to stock movement to ensure that all activities are performed correctly in a timely manner •Monitor and manage physical count on a scheduled basis to ensure accuracy of stock quantity and location •Verify obsolete product /scrap before request for approval for destruction •Periodic review and analyze inventory movement •Perform physical count and inventory reconciliation, investigate and report reasons for discrepancies. •Assist with month
• end closing and reporting process related to inventory accounting.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 697589 ชื่อตำแหน่งงาน Senior Inventory Accountant (Base in Saraburi) (P08) Urgently Required
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน Account Officer (ประจำสิงห์บุรี) P06 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 25-30 ปี+  จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในด้าน Fixed Access 2-3 ปี+  กรณีมีความรู้ด้านโปรแกรม Accpac จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Fixed Access Account Payable (AP) Withholding Tax
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 758135 ชื่อตำแหน่งงาน Account Officer (ประจำสิงห์บุรี) P06 ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภ
จังหวัด : สิงห์บุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน Account Manager ประจำอินทร์บุรี (P06) English resume only Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิงเท่านั้น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี+  มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการคำนวณต้นทุนการผลิต 10 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี+  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ BOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ทำงานจันทร์-เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) เวลา 7.55-16.55 น.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลงานด้านบริหารบัญชีและการเงิน 2.คำนวณต้นทุนการผลิต 3.กำกับและดูแลสถานะการเงิน เงินหมุนเวียน ติดตามการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การจ่ายชำระหนี้ต่างๆ 4.กำกับดูแลสินทรัพย์บริษัทที่ฝ่าย/ส่วนงานต่างๆ ใช้งานอยู่ให้บำรุงรักษาและทำประกันภัยตามความเหมาะสม 5.จัดให้มีการบันทึกรายการบัญชีที่ถูกต้อง และครบถ้วนเป็นไปตามกฏหมาย 6.ปิดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ตามกำหนดระยะเวลา 7.วิเคราะห์รายการผิดปกติหรือรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 8.กำกับดูแลให้มีการบันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกต้อง 9.จัดทำข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับรายงานประจำปี 10.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 11.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 740528 ชื่อตำแหน่งงาน Account Manager ประจำอินทร์บุรี (P06) English resume only ประเภทงานหลั
จังหวัด : สิงห์บุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน Enigneer (P06) ทำงานที่สิงห์บุรี Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 22 - 30 ปี+  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง+  เกรดเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป+  ประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี+  สามารถใช้สูตร Excel และโปรแกรม Access ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Document Control Production Control NG Analysis (รบกวนขอประวัติเป็นภาษาอังกฤษ) สวัสดิการ: 1.เบี้ยขยันสูงสุด 600 บาทต่อเดือน 2.ค่ารถ 3.ประกันอุบัติเหตุจ่ายตามจริง 4.โบนัส 2 ครั้งต่อปี 5.เงินสนับสนุนเรียนภาษาญี่ปุ่น(ตามเงื่อนไขของบริษัท) 6.ปรับเงินประจำปี(ทุกเดือนมกราคม) 7.อื่นๆ(ตามนโยบายของบริษัท)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 733361 ชื่อตำแหน่งงาน Enigneer (P06) ทำงานที่สิงห์บุรี Urgently Required!! ประเภทงานหลัก วิศ
จังหวัด : สิงห์บุรี
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล (ประจำหนามแดง) สัญญาจ้าง 3 เดือน P06 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี+  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป+  สามารถทำงานเข้ากะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
คีย์หมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เวลาทำงาน 8.30
• 17.30 และกะกลางคืน 20.00–05.00
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 80
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน Graphic Designer UX / UI Application (อโศก) P02Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี+  มีความรู้ในสายงานเป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3-5 ปี ขึ้นไป+  มีความตั้งใจและความรับผิดชอบต่องาน ต้องการทำงานที่มีความท้าทาย รวมถึงสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้+  มีระเบียบวินัยในการทำงาน+  จบการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขากราฟฟิค ทัศนศิลป์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์คอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ การตลาด การออกแบบอุตสาหกรรมศิลปกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปีขึ้นไป เป็น UX หรือนักออกแบบ UI ที่ทำงานร่วมกับเว็บไซต์ที่ซับซ้อนปพลิเคชันมือถือประสบการณ์อีคอมเมิร์ซและซอฟต์แวร์+  ความคุ้นเคยกับสถาปัตยกรรมทางเทคนิคเช่น HTML5 CSS JavaScript AngularJS JQuery+  ความสามารถในการจำลองการออกแบบหรือการใช้งานดังกล่าว Balsamiq Adobe Creative Suite หรืออื่น ๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
การประกาศ UX / ออกแบบ UI ทั่วทั้งองค์กรโดยร่วมกับสถานประกอบการและการกลั่นของกรม UX / UI มาตรฐานและการปฏิบัติ การออกแบบที่ใช้งานง่ายและตอบสนองผู้ใช้อินเตอร์เฟซที่เป็นมิตรสำหรับการใช้งานของเราในหลายประเภทของอุปกรณ์และปัจจัยรูปแบบ ผลิตการส่งมอบการออกแบบเช่นภาพร่างสถานการณ์ wireframes รุ่นจิตและต้นแบบ เก็บอินเตอร์เฟซที่สวยงามและใช้งานง่าย ตรงลักษณะที่ปรากฏของคุณสมบัติใหม่และการปรับปรุงเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ของเรา เริ่มแนะนำและเป็นหัวหอกใน UI ใหม่แฟสำคัญสำหรับประสบการณ์การใช้งานที่ใช้งานง่ายมากขึ้น โซลูชั่นที่สง่างามออกแบบขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน สิ่งที่ได้รับการออกแบบที่คนจะพูดคุยเกี่ยวกับ ทำหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนการใช้งานในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาหนอนบ่อนไส้การออกแบบขั้นตอนก่อนที่จะทดสอบการใช้งานหรือการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและนำเสนอข้อเสนอแนะการดำเนินงานจากมุมมองของผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ทำหน้าที่เป็น "ไปที่" มีความรู้ในเชิงลึกของส่วนติดต่อผู้ใช้ปฏิบัติที่ดีที่สุดและมาตรฐาน ใช้บริการการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและวิธีการที่จะสนับสนุนคำแนะนำของคุณ พัฒนา wireframes รายละเอียดพฤติกรรมและส่วนบุคคล ทำงานวันจันทร์ –ศุกร์ 10.30 – 19.30 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 759395 ชื่อตำแหน่งงาน Graphic Designer UX / UI Application (อโศก) P02Urgently Required!! ประ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน Legal Ass't Manager(Khlong 1,Pathum Thani)PO9 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male age 35 - 42 years old.+  Bachelors Degree of Law.+  At least 2 years experience in Legalregulation and Employee Relations.+  Good in spoken and written English or Good Japanese literature will be a personal language advantages.+  Have good computer capability & software skills+  Monday – Saturday (Saturday as Some weeks)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Law consultation to management and other sections. Draft, create or adjust business agreements. Conduct activities to promote compliance awareness. Conduct law training to employees. Collaborate with Legal HQ regarding Legal & Compliance Policy and to implement compliance continuously. Dealing with government official for obtaining permission or business licenses. Working on Employees Relations for the good relation and corporation between the company, union and employees. Conduct and create minutes of Company Meeting. Control company regulations, employment conditions to comply with laws. Other assignments as assigned by superior.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน Assistant Sales & Marketing Manager skill English (P05 ) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male/ Female Thai national only aged between 25 -35 years old+  Bachelor degree or master degree in any field+  Over 2-3 years of experience in Sales & Marketing from property Management ( Leasing )+  Good problem solving skill and good communication skill+  Good Command of spoken and written English as well as computer literacy in MS Office.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
* To implement leasing and marketing strategy to the agreed leasing volumes , rental and other policies according to Marketing Department Policy. * To develop and improve the tenant mix of the rental center. * To develop strategy of leasing for each customer, case by case. * To co
• ordinate with external agency for leasing activities. * To respond to and follow up enquirers by telephone and personal visit. * To maintain existing customers in an upward moving marketing. * To prepare monthly report and provide relevant management information. * To gather market research and competitor surveys. * To develop relevant knowledge and skills * To provide information for setting budget in yearly basis.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 725386 ชื่อตำแหน่งงาน Assistant Sales & Marketing Manager skill English (P05 ) Urgently Requ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน Sales Manager (P05) พัฒนาการ Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย หรือ หญิง อายุ+  จบปริญญาตรีทุกสาขา+  มีประสบการณ์ทางด้านงานขายโครงการอย่างน้อย 5 -10 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลงานขายโครงการต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 742743 ชื่อตำแหน่งงาน Sales Manager (P05) พัฒนาการ Urgently Required!! ประเภทงานหลัก การตลาด
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน Marketing Manager (P10) ประจำที่บางนาตราด Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelors Degree in Chemicals Science or any related field Masters Degree in Marketing would be an advantage.+  At least 10 -20 years sales and marketing experience (Management Level 10 years up)+  40 years up Gender: Open+  Good command of English i.e. reading writing and speaking+  Presentation Managerial and Interpersonal skills+  Have the own car+  Negotiation & Interpersonal skills+  Coaching Problems Solving+  Benefit Base on Postion:(Car maintenance /Oil & Gas / Telephone)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• To develop and establish the marketing strategy to meet the company objectives. • Manage the products’ portfolio (lifecycle, profitability, ) and lead the development of new products with supplier and their launch in the market, including to the promotional activities and external communications in an effective way. Knowledge required to perform the job: • Strong knowledge in marketing (Strategy /Planning /Implementation/Development) • Strong in product knowledge, including above and below the line activities • Knowledge in the paint ,polymer ,pigment, additive , cosmetic and personal care manufacturing. • Understanding in the company business and vision. Skills required: • Able to identify the customer insights • Having experience in developing marketing strategy, have analytical mind and team spirit • Strong analytical, strategic, problem solving skills • Proactive attitude.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 738778 ชื่อตำแหน่งงาน Marketing Manager (P10) ประจำที่บางนาตราด Urgently Required!! ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดเน้นทางด้านอาหาร (ประจำที่ ต.ท่าทราย จ.สมุทรสาคร) (P10) Urgently Requ Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 35 - 45 ปี+  ประสบการด้านการตลาดและการขายสินค้าอาหารและอาหารทะเลแปรรูป ไม่น้อยกว่า 5 ปี+  ความสามารถพิเศษ การวางแผนกลยุทธ์ และผลักดันยอดขายของทีมขาย+  ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ วิเคราหะ์แนวโน้มของตลาด+  ความคิดสร้างสรรค์ภาวะผู้นำการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบ บริหารงานขายและวางแผนการตลาดให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ วิเคราะห์และวิจัยแนวโน้มทางการตลาด กำหนดและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สร้างความพึงพอใจของลูกค้า
• วิเคราะห์และวิจัยตลาดเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการตลาดและการขายของบริษัทฯและคู่แข่ง
• กำหนดและวางแผนการตลาดและการขายของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทฯ
• จัดทำแผนประมาณการยอดขายแยกตามรายเซลและกลุ่มลูกค้า (Sale Forecast) ของบริษัทฯ ตามนโยบายบริษัทฯ
• บริหารและผลักดันยอดขายตามเป้าที่บริษัทฯกำหนดไว้ในแต่ละปี
• กำหนดและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดนำเสนอผู้บริหารอนุมัติประจำปี
• วางแผนโปรโมชั่นส่งเสริมทางการตลาดและยอดขายร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) สินค้าตัวอย่างนำสู่ตลาดล่าง และตลาดเป้าหมายของบริษัทฯ
• บริหารการขาย การขยายฐานลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
• บริหารการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
• บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และควบคุมการจัดแสดงสินค้าของบริษัทฯ (Event)
• บริหารจัดการ (ด้านเทคนิคงานขาย,ตลาด/งบประมาณตลาด/ข้อมูลพื้นฐานการขายและการตลาดพื้นฐานลูกค้าของบริษัทฯ ให้ Update
• ตรวจสอบเอกสารการขายที่เกี่ยวข้อง(บัญชีลูกค้า,ใบสั่งซื้อ,ใบลดหนี้)ให้ถูกต้องตามระเบียบของบริษัทฯ
• ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของทีมงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอผู้บริหารประจำเดือน
• จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและการขายเปรียบเทียบแผนกับผลงาน เพื่อการตัดสินใจนำเสนอผู้บังคับบัญชา
• วางแผนการพัฒนาพนักงานในสังกัด และติดตามและประเมินผล และจัดสอนงาน(OJT) ตามแผนฝึกอบรมประจำปี
• ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 736400 ชื่อตำแหน่งงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดเน้นทางด้านอาหาร (ประจำที่ ต.ท่าทราย จ.
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน SALES ADMINISTRATION SUPERVISOR Base in AsokeP03 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor Degrees in Finance and Economic are preferable or other related field.+  4-7 years experience in Sales Administrative function and General Administrative.+  Good communication skills and proficiency in oral and written English.+  Good in computer skills MS Excel is the essential and good interpersonal skill.+  Sel-starter with the ability to work both independently and in a team setting.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
The incumbent will responsible for supporting sales efforts by guiding and administering sales operations, monitoring and reporting sales result, MRP and inventory control to ensure punctuality, efficiency, customer satisfaction to achieve company’s target. Furthermore, Administrative function for entire company is another area that this incumbent will be in charged. Key Result Area : • Analyze, create, generate monthly reports and develop presentations on Sales, Gross Margin, and Inventory and any other minor reports on request that indicate company performance and areas to improve – to provide precise numerical data to Sales team for their further technical analysis in order to increase company. • Liaise between Sales Team/ Interco Plants/ Customers/ Suppliers with objective of understanding each party requirement, develop efficient processes to enhance interactions and consistently improve relationship resulting in secured market share. • Precede purchasing processes for stock item from issuing POs, submit to suppliers, and follow up orders to enable smooth logistic. • Monitoring and giving advice in case of problems arise in logistic process to ensure to deliver best quality material with time saving at minimum cost. • Administer sales support for international non
• contract customer, Myanmar and Bangladesh from exiting letter of credit, placing purchasing order, follow up shipment, confirm documentations until end process. • Facilitate office administrative task and documentation including • Organize company meeting events (plan/ source/ negotiate/ inspect/ propose/coordinate/and feedback). • Review/ Renew/ Keep record all company contracts (Sales & Non
• sale). • Verify and approve company invoices/ stock adjustments/ import duty. • Prepare gifts for customers presenting company hospitality on seasonal request. • Provide invitation letter/ letter for visa as per request. • Updated business related documents according to Thai laws. • Other new assignments that related to current role.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 765899 ชื่อตำแหน่งงาน SALES ADMINISTRATION SUPERVISOR Base in AsokeP03 ประเภทงานหลัก จัดซื้อ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน JAPANESE Interpreter & Secretary Rojana Industrial Estate P03 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Female Thai Nationality age not over 45 years old+  Bachelor's Degree in Japanese Language or any related fields+  Good command of Japanese (Level N2 above)+  Good command of spoken and written English.+  Experience in Translator & Secretary will be a plus+  Computer Literacy (Microsoft Office)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• In charge of Interpretation & Translation function (Japanese, English and Thai) • In charge and responsible in the role of interpreter in the meeting, management meeting, some ceremony translation and etc. • Support MD & Executive Japanese in compiling information, presentation, minutes of meetings, tasks & activity follow
• up and coordination work. • Other task as assigned.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 763795 ชื่อตำแหน่งงาน JAPANESE Interpreter & Secretary Rojana Industrial Estate P03 ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน Human Resource Manager (ประจำที่สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ) P10 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง+  อายุ 40 - 50 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี+  ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี+  บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  ** ถ้ามีความรู้ทางด้านกฎหมายเก่ี่ยวกับสหภาพแรงงานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ **+  สวัสดิการบริษัทฯ -ค่าครองชีพเดือนละ 1300 ค่าเดินทางวันละ 10.อาหารกลางวันฟรี 1 มือ ค่ารักษาพยาบาล กรณีไม่ใช้สิทธิประกันสังคม ตามระเบียบบริษัทฯ .+  ประกันสังคมประกันอุบัติเหตุหมู่ วงเงิน 300000 ทัศนาจรประจำปี+  ปรับเงินประจำปี -รางวัลอายุงาน 10 20 30 ปี -ระบบ Early Retireระบบเกษียณอายุ 55 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน จัดระบบงานเกี่ยวกับการสรรหา เลือสรร บรรจุเข้าทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การพนักงานสัมพันธ์ การฝึกอบรม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และ สอดคล้องกับกฏหมาย/ประกาศของรัฐ
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้มีการดำเนินการทางปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
• มอบหมายงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยเรียบร้อยถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
• ควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามประกาศข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
• ตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของโรงงานศรีราชาให้เป็นไปตามที่กำหนด
• สอนงานและฝึกอบรมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
• สรุปรายงานประจำงวด เสนอผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการโรงงาน
• ติดตามข่าวสาร การประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกาศของรัฐและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนำเสนอฝ่ายบริหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 763348 ชื่อตำแหน่งงาน Human Resource Manager (ประจำที่สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ) P10 Urgently
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน Assistant Accounting & Finance Manager (ประจำที่สำโรง จ.สมุทรปราการ) (P10) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Female age 38-48 Years Old.+  Bachelors degree in Accounting+  10 years up experience in the field+  Good command of English i.e. reading writing and speaking+  สวัสดิการบริษัทฯ ค่ารักษาพยาบาล กรณีไม่ใช้สิทธิประกันสังคม ตามระเบียบบริษัทฯ+  ค่าครองชีพเดือนละ 1300 ปรับเงินประจำปี+  ค่าเดินทางวันละ 10 บาท มีอาหารกลางวันฟรี 1 มื้อ+  ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุหมู่ วงเงิน 300 000.+  รางวัลอายุงาน 10 20 30 ปี ระบบ Early Retire ระบบเกษียณอายุ 55 ปี+  ทัศนาจรประจำปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Manage and oversee the daily operations of Accounting Department
• Manage Account closing on time and ensure accuracy information
• Monitor and analyze accounting data and prepare Financial analysis report
• Coordinate with external auditor
• Coordinate with LTO officer
• Improve systems and procedures and initiate corrective actions
• Meet financial accounting objectives
• Budgeting and forecasting activities
• Other assignments as required by management
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 763284 ชื่อตำแหน่งงาน Assistant Accounting & Finance Manager (ประจำที่สำโรง จ.สมุทรปราการ) (
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน Sales Support(Work at Bangsaothong)PO9 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male/Female+  22-28 Years old.+  Bachelor's degree in marketing or related field+  Experiences in marketing or sales 0-2 year+  Experiences car automotive parts will be advantage.+  Good communication in listening writing and speaking in english language+  Good cooperation in computer MS office.+  Have a driving license

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Find new customer Visit old customer Arrange quotation, inspection data, sample, spec data and sample to customer Report working progress to leader and meeting with customer Summarize weekly sales report Arrange customer visiting schedule by week and month Attend customer meeting and getting relating information to support customer satisfaction and requirement Other aspect per assignment
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล และ General affair ประจำถ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ (P10) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการบริหารบุคคลอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป+  สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี+  ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานบุคคลในแผนก
• สรรหา และคัดเลือกบุคลากร
• ดูแลรับผิดชอบวางแผนงาน/ ประสานงานด้านการฝึกอบรม
• ดูแลด้านเงินเดือน และสวัสดิการของพนักงาน
• จองตั๋วเครื่องบิน/ จองโรงแรม/ จองรถเช่า ให้พนักงานและแขก
• ติดต่อจัดงานปาร์ตี้ต่างๆ และ Company Trip
• ดูและงานแม่บ้าน และงานจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
• ทำงานวันจันทร์
• ศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 759903 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล และ General affair ประจำถ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ (P1
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / Senior Accountant ประจำถ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ P10) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ด้านบัญชีเป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ในการทำบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในการปิดงบการเงินประจำเดือน+  สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี+  ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลงานบัญชี และการเงินทั้งระบบ
• ปิดงบการเงินประจำเดือน
• ทำงานวันจันทร์
• ศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 759886 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / Senior Accountant ประจำถ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราก
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน Finance Director PO9 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor and Master Degree in Accounting and/or Finance+  18 years experience in Accounting Finance Auditor.+  10 years experience in Packaging Food or FMCG industry+  8 years experience in middle management level.+  Fluent in English.+  Able to responsible for 4 plants in Thailand and base at Samutprakarn plant.+  Very good knowledge of Costing and GL.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Reporting to Executive Director, this position is to manage and control Finance Division of 4 plants in Thailand.
• To manage and control all activities in Treasury and Accounting Departments, ensuring: up to date, valid Meaningful financial reports are presented to the concerned parties within due date, compliance to the requirements of concerned offices/governing bodies, i.e., local statutory, local commercial and labour laws, local GAAP, SET, SEC, and overseas Head Office Financial, and Accounting Policies, adequate fund is available to support the business at minimum cost/risk or maximum yield.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 751973 ชื่อตำแหน่งงาน Finance Director PO9 Urgently Required!! ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ป
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน พนักงานส่งเอกสาร / Messenger ประจำที่ บางปลา สมุทรปราการ (P08) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย 20 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)+  รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี+  มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่+  สามารถทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ส่งเอกสารต่างๆในเขตกรุงเทพ
• ปริมณฑลได้
• สถานที่ทำงานอยู่ที่ตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 750265 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานส่งเอกสาร / Messenger ประจำที่ บางปลา สมุทรปราการ (P08) Urgentl
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน พนักงานบัญชี (P02) ซ.แบริ่ง 37 ทำงานจันทร์-ศุกร์ Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุติปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป แต่ต้องรู้ที่ไปที่มาของเอกสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะการใช้ Computer MS Office อาทิเช่น WordExcelExpress+  มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี+  ขยัน อดทด ชอบเรียนรู้งาน ซื่อสัตย์+  มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน กระตีอรือร้น+  เชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนก
• จัดทำบิลใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล
• ติดตามทวงถามหนี้
• จัดทำเอกสารนำส่งภาษี ภพ.30, ภงด.3, ภงด.53
• เปิดบิล ปิดบิล
• สามารถพิจารณาที่ไปที่มาของเอกสารแต่ละใบได้
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ทำงานจันทร์
• ศุกร์ 08.30
• 17.30 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 690030 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบัญชี (P02) ซ.แบริ่ง 37 ทำงานจันทร์-ศุกร์ Urgently Required!! ป
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน Senior Branch Accountant (P09) (Base in Chonburi) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Female age above 28 years old+  Bachelors degree in Accounting.+  Having at least 3 years of experience using Oracle SAP or ERP+  Experience in other Oracle Accounting modules is a plus+  Excellent communication presentation and interpersonal skills+  Ability to work in multi-task for supporting the goal of branch+  Able to work for 6 days from Monday to Saturday

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Report to : Accounting Manager Key Accountabilities:
• Handle AR management and perform credit control for all local customers. Maintain inventory and AP, perform 3 way matches within payment cycle. Reconcile with AP/AR with vendors and customer on monthly base. Perform the bank reconciliation with bank at monthly base. Reconcile for all the inter
• company items. Responsible for the invoicing function in AP/AR module of the oracle system Invoice, and date report for the national tax bureau at monthly base Prepare the AR monthly activity report and aging report for the management File the related accounting documents such as PO, sales contract, receiving and delivery tickets. Implement and maintain internal control that support to company's vision Ensure that all invoices and receipts are timely and correctly issued by branch and complied with Revenue Recognition rules Collaborate with related departments to ensure timely collection as planned Regularly review customer aging report, identify and manage the potential overdue account. Ensure that branch management report are in place (AR aging, Credit Line review and other key metric), addressing the key issue with action plan. Manage and support branch administration and human resource activities
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 731832 ชื่อตำแหน่งงาน Senior Branch Accountant (P09) (Base in Chonburi) Urgently Required!!
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน SENIOR MAINTENANCE ENGINEER (Base in Pakchong)PO9 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male aged not over 40 years.+  Bachelors Degree in Engineering (Electrical Mechanical or Mechatronics)+  At least 3 years experience in machines facilities and utilities maintenance energy conservation and Preventive Maintenance.+  Enthusiastic and able to work under time constraint tight due and pressure with analytical thinking and problem solving skills.+  Possess technical and engineering skills.+  Computer literacy.+  Fair command of English.+  Strong interpersonal skills.+  Able to work for 6 days per week (from Monday to Saturday.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Administrating factory and performing preventive maintenance planning for machinery and mechanical equipment. • Recommending on site preventive & curative scheduled maintenance to ensure optimum operation and a minimum of down time. • Referring preventive maintenance programs in the day to day operations as necessary. • Troubleshooting equipment and machines. • Checking and recording repair requisitions and reporting on progress to the supervisor. • Providing documentation relating to all functions performed by completing forms, reports, logs, and records. • Summarizing daily, weekly, and monthly report to Factory Manager • Assuring safety in the working site as well as health standard and regulations. • Managing the factory operation under ISO procedures.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน SERVICE ENGINEER MANAGER (BASE IN NAKORNSAWAN) P03 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  •Male age 30 - 45 years old.+  •Bachelors degree or higher Mechanical Electrical Engineering+  •Having at least 5 years of experience in the position of Technical or Service or Maintenance Engineer with a few years at management level.+  •Strong presentation communication and management skills.+  •Good command of both spoken and written English+  •Good technical and IT skills+  •Able to work for 6 days / week from Monday to Saturday

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Ensure that revenue and profit target of products and services for branch under responsibility are achieved • Managing and control capital and operation budget spending effectively and efficiently • Regularly reporting section/branch's progress, achievements, obstacles, and suggest to the department level management • Overseeing all operations of the branch both sales and service • Planning overall service maintenance of machines at customer’s site • Solving customer problems on site concerning machinery and spare parts • Planning, setting and monitoring schedules for the service team • Visiting customers on site to maintain customer satisfaction and good relationships • Creating a management process to follow up on customer service issues and also analyzing customer problems and utilizing customer data in the way that enhances service improvements and development • Preparing sales forecasts for all product lines such as machines, spare parts, and consumables • Initiating strategic plans to develop team effectively • Ensure that adequate knowledge and training are provided to staff under supervision in order to effectively and efficiently perform assigned tasks • Assisting to give some guidance for supporting all staff do their work more efficiently in accordance with company policy • Managing and supervising branch staff and service teams to meet their KPI
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองบัว  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน Senior Marketing Officer(Nakornpratom)PO9 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง อายุ 27- 35 ปี+  ปริญญาตรี สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด 3-5 ปี (การออกแบบสิ่งพิมพ์ การจัดจำหน่าย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)+  สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ+  •สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนการตลาดในการกำหนดการจัดกิจกรรมการตลาด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตามนโยบายทางการตลาดที่กำหนด ประสานงานทางการตลาดกับลูกค้า และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่การกำหนดราคาสินค้า การออกแบบสิ่งพิมพ์ การจัดจำหน่าย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมการตลาด เช่น กิจกรรม Knock Door Service, Road Show เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลอ้อมใหญ่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ(ฝ่ายขาย) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (P02) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - มีบุตรแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  การศึกษาวุฒิ ปวช. ถึง ปริญญาตรี+  มีทักษะด้านการสื่อสาร และการประสานงาน+  พิมพ์ดีดภาษาไทยและอังกฤษได้ (พิมพ์สัมผัส ทดสอบวันสัมภาษณ์งาน)+  สามารถใช้ Microsoft Office และInternetได้อย่างดี+  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบงานสูง ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ+  สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้+  สามารถออกงานแฟร์สินค้าแม่และเด็กได้ (มีค่าทำงานนอกสถานที่)+  หากมีที่พักใกล้สถานที่ปฏิบัติงาน(เมืองทองธานี นนทบุรี) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ+  ขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลสต็อคสินค้า
• คีย์รับ
• จ่ายสินค้า ในระบบสินค้าคงเหลือของบริษัท
• รับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าทางโทรศัพท์ Social media
• คีย์ข้อมูลและออกบิลขาย ให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ กับลูกค้า
• ออกงานแฟร์สินค้าแม่และเด็กบ้างเป็นบางครั้ง
• ทำงาน จันทร์ – เสาร์ 9.00 – 18.00 สวัสดิการ
• มีการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจำปีทุกปี
• ค่าคอมมิชชั่นตามผลงาน
• มีประกันสังคม
• โบนัส
• สิทธิ์ซื้อของจากบริษัทในราคาพนักงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน :   เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - มีบุตรแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ   การศึกษาวุฒิ ปวช. ถึง ปริญญาตรี   มีทัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน Sales-Coordinator ( Contact 6 เดือน ไม่มีต่อสัญญา) (P03) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง อายุ 25 - 35 ปี มีบุคลิกภาพดี+  มีความรู้ในด้านสายงาน Sales -Co เป็นอย่างดี+  สามารถทำงาน Contact 6 เดือนได้+  มีความตั้งใจและความรับผิดชอบต่องาน ต้องการทำงานที่มีความท้าทาย รวมถึงสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ม+  ขยัน อดทน ไม่เลือกงาน ซื่อสัตย์+  มีความรู้ทางด้านนำเข้าส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษในระดับการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำใบเสนอราคา ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและเซลส์ เปิดบิลขาย เปิด PR เพื่อให้ทางจัดซื้อสั่งซื้อสินค้า ทำเอกสารเปิดลูกค้าใหม่ ประสานงานกับทางฝ่ายบัญชีเกี่ยวกับบิลกำกับภาษีหรือเรื่อง PO ของลูกค้า จัดเก็บเอกสาร PO ใบสั่งซื้อของลูกค้า ประสานงานกับคลังสินค้าเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 752119 ชื่อตำแหน่งงาน Sales-Coordinator ( Contact 6 เดือน ไม่มีต่อสัญญา) (P03) Urgently Requ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน Sales Engineer (P05) Huaykhwang Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor's Degree in Engineering will be an advantage+  Experience as Sales Engineering will be an advantage+  Good command of spoken / written Thai and English or Japanese.+  Native Thai language+  Preferably not over 35 years old+  Objective / Improvement Conscious+  Oriented Tenacity of purpose+  Clarify and consider all cause-and effect relationships

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
(Office) Cultivating customers by phone call , Making quotation , Trying to get PO etc (Out of office) Promoting products with demonstration using demo units , Generating business opportunity Driving license Ideal characteristics; Strong interpersonal and communication skills Proactive, Cheerful, Good 1st Impression, High self
• confidence but can fall in line with customers Value for working Passion for working, Ownership for job, Process To be honest, fair and Professional
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 763476 ชื่อตำแหน่งงาน Sales Engineer (P05) Huaykhwang ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย วิศวกร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 8
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน Sales Manager (P05) ประชาอุทิศ จอมทอง Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าขาย / ระดับบริหาร อย่างน้อย 5 ปี+  มีประสบการณ์งานทางด้าน water treatment มาก่อน+  มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และบริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี+  มีความรับผิดชอบ และมีการวางแผนอย่างรอบคอบในการทำงาน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้เป็นอย่างดี+  มีความรู้และทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. กำหนดกลยุทธ์ รวมถึงแผนดำเนินงานเพื่อสร้างยอดขายให้กับทีมงานขายของบริษัท 2. กำหนดเป้าหมายและผลงานสำหรับทีมงานขายที่รับผิดชอบและสอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท 3. วิเคราะห์ยอดขาย และพัฒนาแผนงานทางการตลาดในการเพิ่มยอดขาย 4. วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง รวมทั้งภาพรวมทางการตลาด 5. ประเมินผลแผนการตลาดรวมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ ปัจจุบัน 6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 759422 ชื่อตำแหน่งงาน Sales Manager (P05) ประชาอุทิศ จอมทอง Urgently Required!! ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน System Engineer for Windows (P05) Onnut 77 Pravet Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female age between 23-30 years+  Thai nationality+  Bachelor's Degree in Computer Science Computer Engineering Information Technology or related field+  1 - 3 year experience as below.+  Windows Server 2003/2008 2012 Installation Configuration and troubleshooting+  Microsoft Exchange/SQL Server Configuration and troubleshooting+  Knowledge of Virtualization Platform VMware (vSphere vCould vSphere View) Hyper-V+  Knowledge in IBM and HP hardware (intel platform).+  Knowledge in SAN architecture+  Good command of English

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Setup, configuration, Migrate and upgrade on VMware, Active Directory, Exchange server. • Setup SAN Storage. • Troubleshoots for Microsoft, VMware, Server and SAN Storage. • Produce system documents and project sign
• off. • Co
• ordinate with pre
• sales to provide solution. • Work with System Engineer, Technical Support and vendors to roll out Network infrastructure for Customer • Perform troubleshooting of network infrastructure developing construction solutions, recommending specific actions and reporting result of operation. • Define and implement disaster recovery program for the entire LAN/WAN
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 763480 ชื่อตำแหน่งงาน System Engineer for Windows (P05) Onnut 77 Pravet ประเภทงานหลัก คอมพิว
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน Senoir social administrator Location : Ladphrao84 P02 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีประสบการณ์ทำการตลาดออนไลน์ให้แก่สินค้าหรือบริการต่างๆมา อย่างน้อย 3 ปี+  มีทักษะความเป็นผู้นำ เคยเป็นหัวหน้าทีม 1 ปีขึ้นไป+  มีความเข้าใจเครื่องมือ Online Marketing (Facebook Google Adwords etc.)+  ความสามารถในการเป็น copy writer หรือ creative marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะการสื่อสาร ทักษะการถ่ายทอดงาน การตัดสินใจ การแก้ปัญหาที่ดี+  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดและออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์ได้+  มีความขยันและรับผิดชอบต่องานสูง+  มนุษย์สัมพันธ์ดี รับฟังความคิดเห็น เปิดรับสิ่งใหม่และเรียนรู้ได้รวดเร็ว+  บุคลิกภาพดี มีหัวใจบริการและมีความคล่องตัวสูง+  การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ นิเทศ การตลาดหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารทีมการตลาดออนไลน์ • คิดและวางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ • คิดและดีไซน์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์ • ควบคุมดูแลทีมงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ • วางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า • ติดตามการประสานงานของลูกค้ากับลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดการถ่ายทอดข้อมูลอย่างถูกต้อง • วางแผนพัฒนาทีมในด้านต่างๆ การทำงานและสวัสดิการ: 1. ทำงาน 5 วัน จันทร์
• ศุกร์ 08:30
• 17:30 2. ค่าทำงานล่วงเวลา (OT) 3. ตรวจสุขภาพประจำปี 4. ประกันสังคม 5. วันหยุดตามประเพณี ปีละ 13 วัน 6. วันหยุดพักร้อนประจำปี(เพิ่มวันขึ้นตามอายุงาน) 7. วันหยุดพิเศษวันเกิด 8. วันลากิจ ลาป่วย และลาอื่นๆตามกฎเกณฑ์ของบริษัท 9. ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน) 10. ค่าเดินทาง (เบิกได้ทุกตำแหน่งงาน) 11. ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลประกอบการของบริษัท) 12. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลประกอบการของบริษัท) 13. กิจกรรมนอกสถานที่ประจำปี (Outing) 14. กิจกรรมนอกสถานที่พิเศษ ในโอกาสต่างๆ 15. สวัสดิการอื่นๆ เช่น ฉีดวัคซีนประจำปี
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 753844 ชื่อตำแหน่งงาน Senoir social administrator Location : Ladphrao84 P02 Urgently Require
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน Senior Branch Accountant ( P08 ) ประจำที่ชลบุรี Urgently Required! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Female age between 27 – 37+  Bachelors degree in Accounting only+  Having at least 3 years of experience in AP/ AR credit control and collection+  Experience in other Oracle A/C modules is a plus (ERP)+  Excellent communication presentation and interpersonal skills+  Ability to work in multi-task for supporting the goal of branch+  Good IT skills+  Able to work for 6 days from Monday to Saturdays

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Handle AR management and perform credit control for all local customers. • Maintain inventory and AP, perform 3 way matches within payment cycle. • Reconcile with AP/AR with vendors and customer on monthly base. • Perform the bank reconciliation with bank at monthly base. • Reconcile for all the inter
• company items. • Responsible for the invoicing function in AP/AR module of the oracle system • Invoice, and date report for the national tax bureau at monthly base • Prepare the AR monthly activity report and aging report for the management • File the related accounting documents such as PO, sales contract, receiving and delivery tickets. • Any other jobs as defined by supervisor from time to time
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 750057 ชื่อตำแหน่งงาน Senior Branch Accountant ( P08 ) ประจำที่ชลบุรี Urgently Required! ประ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน Department Manager (P05) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female Aged between 28 - 35 years old+  Have experienced in running the department for 3- 5 years+  Good command of English or be able to communicate in business level

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
To run the department and take care of the customers Take care and manage with all problems where it all happens on the shop floor to support colleagues and customers To achieve superb selling figures and helping team to develop and train their skills.Also helping team when they needed To develop sales strategies and merchandising presentations, and plan for campaigns and activities Train, develop and assess the Sales Advisors, as well as organise and plan department for success
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำที่สาทร (P10) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง+  อายุ 35 - 45 ปี+  ประสบการณ์ด้านการบริหาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี+  ปริญญาตรีทางด้านการตลาด+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  ** มีประสบการณ์ทางด้าน สีทาผนัง จะพิจารณาเป็นพิเศษ **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ลักษณะงาน
• มีพื้นฐานทางด้านสีทาผนัง
• มีการวางแผนทางด้านการตลาด
• วิเคราะห์และวิจัยทางด้านการตลาดเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการตลาดและการขาย
• กำหนดและการวางแผนการตลาด
• วางแผนโปรโมรชั่นส่งเสริมทางการตลาดและโปรโมทสินค้าเพื่อให้เป็นที่รู้จัก
• ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน รองผู้จัดการฝ่ายผลิต( P10) สมุทรสาครด่วน Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง+  ปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร+  ประสบการณ์ ด้านการบริหารธุรกิจอาหารทะเลเช่แข็งไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป+  **ความสามารถพิเศษ**+  มีการวางแผนงานที่ดี และตัดสินในแก้ไขปัญาเฉพาะหน้าได้+  มีการควบคุมติดตามงาน และมีความคิดเชิงระบบ+  มีภาวะผู้นัำและมีประสบการณ์งานที่ดี+  อายุ 35 - 45 ปี+  * ต้องมีประสบการณ์ทางด้าน GMP/HACCP *

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ภาระงานโดยสรุป รับผิดชอบควบคุมดูแลการผลิตสินค้าและบริการแปรรูปสินค้าดูแลวางแผนการควบคุมการผลิตและตรวจสอบกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตาม Spec ที่ลูกค้ากำหนดให้ตามมาตราฐานรวมทั้งการควบคุมต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสีย พร้อมทั้งรายงานยอดการผลิตให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
• ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
• ควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตราฐาน
• ดูแลรับผิดชอบงานด้านควบคุมการผลิตให้ตรงกับความต้องการของฝ่ายขายและการตลาด
• วางแผนอัตรากำลังคน
• ควบคุมการผลิตสินค้าให้สามารถจัดส่งทันตามเวลาที่กำหนดและไห้ได้มาตราฐาน
• คอยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับพนักงานฝ่ายผลิต
• ควบคุมคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามมาตราฐาน GMP/HACCP
• ผลักดันให้ทุก Line ผลิตสินค้าได้ตามแผนที่วางไว้
• วางแผนการผลิตประจำเดือนและมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยแต่ละ Line
• ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผน
• ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 728113 ชื่อตำแหน่งงาน รองผู้จัดการฝ่ายผลิต( P10) สมุทรสาครด่วน Urgently Required!! ประเภทงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน ล่ามญึ่ปุ่น (P02) (ทำในโรงงานที่ปทุมธานี) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  มีใบสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1+  สามารถทำงานในโรงงาน ที่ปทุมธานีได้+  มีความขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน+  ถ้ามีประสบการณ์ในสายโรงงานมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำหน้าที่เป็นล่ามในโรงงาน
• ประสานงานในด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน สวัสดิการ
• รถ
• รับส่ง
• เบี้ยขยัน
• ค่าสุขภาพ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• วันหยุดประจำปี 18 วัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 742248 ชื่อตำแหน่งงาน ล่ามญึ่ปุ่น (P02) (ทำในโรงงานที่ปทุมธานี) Urgently Required!! ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน Assistant Maintenance Manager (P05) Pathumwan Area Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Minimum of 5 years experience in construction carpentry building maintenance and/or handyman capacity – Retail and mall experience will be an advantage+  Ability to lift in excess of 50 lbs+  Ability to stand for long periods of time bend stretch engage in repetitive motions push pull and carry items+  Ability to climb a ladder and use a step stool+  Valid drivers license and reliable transportation required+  Must be able to work a flexible work schedule including nights and weekends

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Plans, organizes and supervises the needed maintenance as requested from each retail shop • Coordinates, assigns, directs, daily, weekly, monthly, yearly schedules. • Establishes job priorities and time frames of maintenance technician • Monitors completion of job assignments through frequent field observations and inspections to ensure compliance with standards and instructions. • Responsible for training employees on equipment, task procedures, work standards and proper safety standards. • Respond professionally to maintenance request from company owned properties. • Creates and develops documents to maintenance projects and up keeping. • Ability to operate and perform basic electrical, mechanical, plumbing, carpentry and builders work. • Determines need for outside contractors to be involved in maintenance projects. • Maintains appropriate documentation of maintenance schedules, equipment repair and installations, structural repairs and work orders and other operating reports for each facility/location. • Repairs and provides maintenance of all functional and cosmetic aspects of store’s physical plant • Performs needed maintenance on grounds such as, but not limited to, replacing locks, incidental electrical repairs, use test equipment, troubleshoot, locate, identify or diagnose malfunctions, light carpentry, painting and plastering, replacement of fittings, clean and lubricate parts, fasten broken or cracked parts etc. • Performs preventive maintenance, inspect parts for wear and tear. • Responsible for 24 hours emergency maintenance • Communicates consistently with District/Regional Facility Manager and store management teams to ensure good working relations and that all parties are on the same page • Co
• ordinate special projects as directed • Maintain all tools and equipment in good working condition • To respond to work orders in a timely and courteous manner • Maintain the confidentiality of staff and company information •Abide by all SOP’s, policies
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 762042 ชื่อตำแหน่งงาน Assistant Maintenance Manager (P05) Pathumwan Area ประเภทงานหลัก วิศวก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน Maintenance Technician (P05) Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Minimum of 3 years experience in construction carpentry building maintenance and/or handyman capacity+  Ability to lift in excess of 50 lbs+  Ability to stand for long periods of time bend stretch engage in repetitive motions push pull and carry items+  Ability to climb a ladder and use a step stool+  Valid drivers license and reliable transportation required

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Perform basic electrical, mechanical, plumbing carpentry and builders work. • Repairs and provides maintenance of all functional and cosmetic aspects of store’s physical plant • Performs needed maintenance on grounds such as, but not limited to, replacing locks, incidental electrical repairs, use test equipment, troubleshoot, locate, identify or diagnose malfunctions, light carpentry, painting and plastering, replacement of fittings, clean and lubricate parts, fasten broken or cracked parts etc. • Performs preventive maintenance, inspect parts for wear and tear. • Responsible for 24 hours emergency maintenance • Communicates consistently with District/Regional Facility Manager and store management teams to ensure good working relations and that all parties are on the same page • Co
• ordinate special projects as directed • Maintain all tools and equipment in good working condition • To respond to work orders in a timely and courteous manner • Ships and receives associated materials • Supervise and monitor contractor’s activities on site as assigned • Maintain the confidentiality of staff and company information • Abide by all SOP’s, policies and procedures • Performs all other duties as assigned
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 762052 ชื่อตำแหน่งงาน Maintenance Technician (P05) ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศวกร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน Executive Chef (ทางด้าน Japanes Food) ประจำที่เจริญราษฎร์ 46/1 (P10) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง+  มีความรู้ทางด้านอาหารทำ Japanes Food+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี สำหรับหรือมีความรู้ในการทำอาหารญี่ปุ่นสามารถสมัครเพื่อรับการพิจารณา+  สามารถเตรียมและรักษามาตราฐานอาหารตามกฎระเบียบของร้านอย่างเคร่งครัด+  มีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างเหมาะสม+  มีใจรักในการบริการและมีความรับผิดชอบสูง+  "สามารถปฏิบัติงานที่เจริญราษฎร์ 46/1 ได้ "จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบควบคุมงานในครัวเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่น มีความรู้ด้านอาหารที่ทำ Japanes Food ควบคุมดูแลและสามารถจัดเตรียมร่วมถึงมาตราฐานอาหารตามกฎ ดูแลและจัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆเพื่อให้พร้อมใช้งาน รักษาความสะอาดให้เป็นไปตามมาตราฐานและถูกสุขอนามัย บริการและสื่อสารกับลูกค้าอย่างสุภาพ จัดทำรายการสั่งซื้อหรือสั่งการซื้อเครื่องปรุงอุปกรณ์และเก็บอาหารให้คงคุณภาพสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน Visual Merchandise ( เจ้าหน้าที่จัดและตกแต่งร้าน )( P05 ) Pathumwan Area Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or female aged between 25 – 35 years old+  Have experienced in visual Merchandise minimum for 2-3 years+  Be able to communicate in business level

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
To be creative and fast
• paced To train, motivate and coach your colleagues to constantly think commercially To present our garments in an attractive way and to follow up on sales activities to ensure our good looks pay off. Responsible for windows and in
• store displays, making sure the store is fun and fashionable in every way To train and coach your colleague’s onsite, about visual merchandising and garment presentation.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน พนักงานค้นหาเอกสาร ประจำพัฒนาการ-ศรีนครินทร์ (สัญญาจ้าง 4 เดือน ก.ย.58 - 31 ธ.ค. 58) (P06) Urgently Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 40 ปี+  สามารถอ่าน และเขียนได้อย่างดี+  สุขภาพแข็งแรง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. หาเอกสารตามรายการที่กำหนดให้อย่างถูกต้อง 2. ลงรายการเอกสารในโปรแกรม Excel
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 40
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน Programmer Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีความถนัดภาษาใดภาษาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับความสำคัญ) PHP C#.net VB.net ASP+  มีประสบการณ์ในการพัฒนา frontend ด้วยภาษา CSS3 หรือ HTML5+  สามารถพัฒนา web site โดยใช้ framework สำเร็จรูปเช่น joomla หรือ word press+  สามารถพัฒนา web site ที่มีการเชื่อมต่อกับ application อื่นผ่าน web service(API)+  สามารถพัฒนา web site ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL หรือ MS SQL+  มีความชำนาญในการใช้งานเครื่องมือพัฒนา web site เช่น MS Visual Studio หรือ Dreamweaver หรือ editor อื่นๆ+  มีประสบการณ์ในงานพัฒนา web site และ web application อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ง่ายและรวดเร็ว+  มีความขยันและรับผิดชอบสูง+  สามารถทำงาน OT ได้เมื่อมีเหตุจำเป็น (มีค่า OT)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พัฒนา web site และ web application สำหรับองค์กร แบรนด์สินค้า และ web e
• commerce • มีส่วนร่วมในทีมพัฒนา mobile application • มีส่วนร่วมในทีมพัฒนา application ใหม่ๆเช่น application สำหรับอุปกรณ์ touch screen, ตู้ kiosk
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 767702 ชื่อตำแหน่งงาน Programmer ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทงานย่อย Pro
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน Oracle Application Business Analyst (BTS Ploenchit) P03 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male Thai Nationality age between 28-35 years old+  Bachelors degree or higher in Computer Science Computer Engineering Management information System Accounting Information System or related fields+  Understands and strong in ERP systems (Oracle) including business process knowledge.+  Experience in business analyst role at least 3 - 5 years.+  Experience in Oracle application implementation will be an advantage+  Experience in implementing “Manufacturing or/and Inventory” module will be an advantage.+  Strong project management communication problem solving negotiation and analytical skills+  Strong leadership and strategic planning skills+  Good command of written and spoken English

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Analyzing system problems and solutions, and identifying data and technology according to users’ requirements. • Liaising with users, gathering business and system requirements, and consolidating all requirements. • Being responsible for the technical and functional specifications of systems and the testing of new system releases. • Responsible for assistance in successful implementation of Oracle E
• Business Suite (Financial, Inventory, Distribution and Manufacturing modules) • Tracking project and program progress, monitor actions, risks and issues • Participation in support and user training processes during and after implementations. • Performing after go
• live functional support tasks. • Have business knowledge and system in order to prepare/maintain documents ex. Business Operation Process, document programming design and specification, system manual, user manual, etc.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน Team leader / Business Analyst / Project Manager P02 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 5 ปี+  ทักษะการบริหารทีม เคยดูแลทีมพัฒนา software มาอย่างน้อย 2 ปี+  มีทักษะการสื่อสาร ทักษะการถ่ายทอดงาน การตัดสินใจ การแก้ปัญหาที่ดี+  มนุษย์สัมพันธ์ดี รับฟังความคิดเห็น เปิดรับสิ่งใหม่และเรียนรู้ได้รวดเร็ว+  บุคลิกภาพดี มีหัวใจบริการและมีความคล่องตัวสูง+  ทักษะการจัดการงาน ทางด้าน php web mobile app FB app. .net develop flash develop social media+  มีความขยันและรับผิดชอบต่องานสูง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารทีมพัฒนา software • ควบคุมดูแลทีมงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ • วางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า • ติดตามการประสานงานของลูกค้ากับลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดการถ่ายทอดข้อมูลอย่างถูกต้อง • วางแผนพัฒนาทีมในด้านต่างๆ 1. ทำงาน 5 วัน จันทร์
• ศุกร์ 08:30
• 17:30 2. ค่าทำงานล่วงเวลา (OT) 3.ประกันสังคม (เมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ) 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. วันหยุดตามประเพณี ปีละ 13 วัน 6. วันหยุดลาพักร้อน เริ่มใช้ได้เมื่อผ่านการทดลองงาน (เพิ่มวันขึ้นตามอายุงาน) 7. วันหยุดพิเศษ วันเกิด ใช้ได้ตั้งแต่ช่วง probation 8. วันลากิจ ลาป่วย และลาอื่นๆตามกฎเกณฑ์ของบริษัท 9. ค่าโทรศัพท์จ่ายตามจริงสูงสุดที่ 500 บาท ตามตำแหน่งงาน 10. ค่าเดินทาง (เบิกได้ทุกตำแหน่งงาน) 11. ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลประกอบการของบริษัท) 12. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลประกอบการของบริษัท) 13. กิจกรรมนอกสถานที่ประจำปี (Outing) 14. กิจกรรมนอกสถานที่พิเศษ ในโอกาสต่างๆ 15. สวัสดิการอื่นๆ เช่น ฉีดวัคซีนประจำปี
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 753854 ชื่อตำแหน่งงาน Team leader / Business Analyst / Project Manager P02 Urgently Required
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน Administration Officer ( P05 ) ทำงานแถวสุขุมวิท 77 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ ระหว่าง 25 -35 ปี+  หรือหากจบป.ตรี ต้องมีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี+  จบการศึกษา ปวส ต้องมีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เปิด PO , Invoice ได้ ช่วยงานฝ่ายบัญชี ส่ง email ได้ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 764244 ชื่อตำแหน่งงาน Administration Officer ( P05 ) ทำงานแถวสุขุมวิท 77 Urgently Required!!
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน ADMIN INVENTORY (ประจำพระราม 9) P10 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี+  จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจหรือโลจิสติกส์+  **สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งพูดและเขียน**+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีทางด้าน ExcelSAP+  ประสบการณ์ 1 - 2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลงานด้านเอกสารทั้งระบบ
• Support สินค้าใน Stockและตัด Stock ในคลังสินค้าควบคุมและกำหนดการเข้า
• ออก ของสินค้า
• มีความรู้ในด้านคลังสินค้าและการทำ report สรุปให้ต่อผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 689791 ชื่อตำแหน่งงาน ADMIN INVENTORY (ประจำพระราม 9) P10 Urgently Required!! ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน Technician Support (P05) พัฒนาการ Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25-27 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส.อิเลกทรอนิกส์+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานบริการลูกค้า+  สามารถเข้าใจเอกสารเทคนิคที่เป็นภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น+  มีรถมอเตอร์ไซและใบอนุญาติขับขี่+  สามารถใช้ MS-office และ AutoCAD เบื้องต้นได้+  มีความรู้เกียวกับระบบ Access control และล็อคไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบด้านเทคนิคของสินค้าล็อคไฟฟ้าและ digital door lock
• สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคให้พนักงานขาย
• ดูแลงานบริการหลังการขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 766822 ชื่อตำแหน่งงาน Technician Support (P05) พัฒนาการ Urgently Required!! ประเภทงานหลัก ช่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน Technician Service - Power Tool สุขุมวิท 64 P03 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี+  จบการศึกษา ป.ว.ช. หรือ ป.ว.ส. ด้านอิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  หากไม่มีประสบการณ์ ต้องเป็นผู้เรียนรู้งานได้รวดเร็ว+  มีใบขับขี่รถยนต์ และ มีรถยนต์เป็นของตนเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Responsibilities • Direct report to Sales Manager. • Repairing power tool • Reporting and summarize service weekly report • Participating exhibition and demonstration event • Forecasting spare part stock keeping • Outside technical service as customer requirement • Planning service period for key customer • Handling power tool to demonstration. • Other assigned by the superior ซ่อมบำรุงเบื้องต้นเครื่องมือช่าง • รายงาน สรุปรายการซ่อมประจำวัน • ร่วมงานกิจกรรมการขาย เช่น สาธิตการขาย งานแสดงสินค้า • ให้บริการด้านเทคนิคกับลูกค้า • วางแผนการให้บริการลูกค้าหลัก • รับผิดชอบงานสาธิตสินค้าตามแผนงานตรวจสอบตามระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม Benefit: 1. Social Security Fund 2. Health Insurance 3. Life Insurance Group 4. Annual Medical Check Up 5. Provident Fund 6. Incentive (after probation) 7. Bonus 8. Uniform 9. Company Trip 10. New Year Party
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 754713 ชื่อตำแหน่งงาน Technician Service - Power Tool สุขุมวิท 64 P03 Urgently Required!! ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน Head of Call Center (P05) Sukhumvit Area Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female Thai National only+  Have experience in Call center management ( English Call center ) for 1-2 years+  Good knowledge in MS offices applications.+  Fluent in Thai and Good level of spoken and written in English+  Able to work under pressure+  Good at work management

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สามารถดูแลทีมงาน call center และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกทีมได้ สามารถทำ KPI ให้กับทางลูกทีมได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำอโศก) P06 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขา การบัญชี+  เพศหญิง  อายุ  22-30  ปี+  มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี  1-5 ปี  ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft Office  ได้คล่อง+  มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และคล่องแคล่ว+  รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายหมุนเวียนให้พนักงานมีความก้าวหน้า+  (หากสามารถใช้ โปรแกรม บัญชี  CD Organizer หรือ มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดทำใบสำคัญจ่าย พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบให้ถูกต้อง ลงบันทึกรายการบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร ตรวจเช็คและยื่นแบบภาษี (ภงด.3,53,90,94,ภพ.30)และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน พร้อมตรวจเช็คประจำปี
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน Accounts Department Manager (P05) ทำงานแถวหนองแขม Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชายหรือหญิงอายุ ระหว่าง 37 -45 ปี+  มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน 5 -10 ปีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้าน GL+  สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบทางด้าน GL ของบริษัท สามารถทำบัญชีต้นทุนของโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน หัวหน้าแผนกฝึกอบรม ถนนกรุงธนบุรี P03 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  -เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  -ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้านการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล+  -มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรตามหลัก Competency และการพัฒนาบุคลากรให้เติบโตตามสายวิชาชีพ (Career paths) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  -มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ+  -บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานจัดฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานระบบแรงงานสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ งานระบบสวัสดิการและการให้บริการ งานธุรการและประสานงานทั่วไป
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 767540 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกฝึกอบรม ถนนกรุงธนบุรี P03 Urgently Required!! ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน Project Sale Division Manager – Electromechanic Lock (P08) (System Integrator Business Unit) Urgentl Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Age between 28-35 Years+  Bachelor’s Degree in Electrical Engineering+  At least 3 years experience in selling Access Control System CCTV or security solutions.+  Good command of English (both written and verbal) and good computer skill.+  Good presentation skill. Aggressive hands on and able to work under pressure+  Own vehicle with valid driver license

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Responsible for selling (Electromechanic lock, electronic lock, magnetic lock, card reader, and access control system) to system integrators
• Our brands: Trimec, Securitron, Eff Eff, HID
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 624967 ชื่อตำแหน่งงาน Project Sale Division Manager – Electromechanic Lock (P08) (System Int
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน วิศวกรโยธาอาวุโส & วิศวกรโยธา (ประจำอโศก) P06 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา+  มีประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป+  สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD และ Microsoft Office ได้คล่อง+  สามารถคำนวณออกแบบงานด้านวิศวกรรมได้+  (หากมีประสบการณ์ เคยผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมผู้รับเหมา ดูแลงานด้านงานก่อสร้างภายในโครงการ
• จัดทำใบขอสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ อาทิ สำนักงานสิ่งแวดล้อม , สำนักงานเขต , สำนักงานที่ดิน เป็นต้น
• ประสานงานภายในองค์กรระหว่างฝ่ายงานต่างๆ
• รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนดระยะเวลา
• ตรวจสอบ ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์จาก vendor ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ พร้อมรับมอบงานตามระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์ (Graphic Designer) P06 ประจำอโศก Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านดีไซน์งานกราฟฟิก ออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการ์ณออกแบบอย่างน้อย 1-2 ปี+  เพศหญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป+  ริเริ่ม สร้างสรรค์งานพิมพ์และงานโฆษณา มีทักษะในการติดต่อประสานงาน+  สามารถใช้โปรแกรม Photoshop Illustrator ได้คล่อง+  (หากสามารถใช้โปรแกรม Flash Dream Weaver และเคยออกแบบงานด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานออกแบบ Design สำหรับงานโฆษณาต่างๆ รวมถึงออกแบบ website
• ดูแลสื่อโฆษณาทั้งหมด เพื่อควบคุมภาพลักษณ์ขององค์กร อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ , ป้ายโฆษณา , website ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน Account Manager (Engineering) (P02) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor Degree in Metallurgical Chemical Engineer Ceramic/Materials Science related filed with 3 years working experience in Sales filed.+  Knowledge of Steel industry and Refractory are preferable.+  Proven leadership skills strong interpersonal and relationship building skills.+  Good in computer skill.+  Intend to take responsibilities or challenge can work on pressure always.+  Excellent communication skills and proficiency in oral and written English.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
The Account Manager will be responsible for whole business & activities involve in assigned customer in order to ensure that maximized value and benefit will be created to the company,approaching to get detail & information to do analysis and monthly report to supervisor, planning and specifying budgets of that account(s)together with crossing checking the actual sales with budget, selecting & designing products, creating and maintaining customer relationship and providing technical support to customers to meet or exceed sales and profit targets for Thailand region.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 725185 ชื่อตำแหน่งงาน Account Manager (Engineering) (P02) Urgently Required!! ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน Reception P10 (ประจำเลียบด่วนรามอินทรา) Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิปริญญาตรี+  สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี พูดโต้ตอบได้+  ประจำอยู่เคาน์เตอร์ คอยต้อนรับแขกที่มา รับโทรศัพท์+  มีประสบการณ์ทำงานด้าน Reception มาก่อน+  หยุดวันจันทร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประจำอยู่เคาน์เตอร์ คอยต้อนรับแขกที่มา
• รับโทรศัพท์
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพูดโต้ตอบได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : เขตพระโขนง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน QA Engineer (P05) ทำงานแถวสำโรง ถนน เทพารักษ์ กม. 2 ด่วนมาก !! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Female only+  Bachelor degree of Engineering; Industrial Production or related field+  At least 1 years in QA/QC Engineer new graduated also welcome+  Computer literacy (MS Office; Word Excel Power Point)+  Computer literacy (MS Office; Word Excel Power Point)+  Practical level of Communication in English (speaking / writing/ reading)+  Having knowledge of ISO 9001:2008 system; Quality Assurance system and GMP (if any)+  Good attitude strong interpersonal teamwork and communication skills

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Contact and support customers in fields of Product & Process Validation, First Article Inspection and QA inspection result Handling Technical Assurance activities in Product & Process Validation Process Support the new product development activities Support the Quality Activities; ISO 9001:2008 (include documentation), 5S & Others. Support supplier management program; auditing, preparing reports and reviewing corrective and preventive actions Analyze failure, define the corrective & preventive actions & respond to customer complaints
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลเทพารักษ์  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน 3D Artist (Intermediate) P10 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male Female+  Age 24 - 30 years old

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Position responsibilities • Work closely with the Design Leader to create 3D visual scenes to specifications of each interior style • To handle 3D tasks required such as modeling, texturing, lighting and rendering as assigned • Follow production procedures and provide 3D models for future innovation • Other duties as required Qualifications • Strong modeling skills using 3D Studio Max • Strong scene lighting skills; ability to adjust lighting to establish the desired style and mood of a 3D scene. • Strong texturing skills: ability to map geometry; manipulate UVs; adjust textures using Photoshop; create high quality/high resolution tile
• able texture; create photo realistic shades • Strong rendering skills: ability to render high
• quality images at an optimal quality
• to
• time ratio; ability to troubleshoot and correct failing rendering tasks • Ability to communicate in English • Experience in animation and video deliverables is a bonus
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน Store Manager (P05) Based in Phuket Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female Aged between 27 - 40 years old+  Excellent written and verbal skills both in Thai and English+  8-10 years experience+  Retail experience+  Proficiency with Microsoft Office

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
The Store Manager is responsible for all areas of management of a profit center for Brand in Thailand, in the view of:
• Continuously growing the store’s revenues and profits, which the company wishes to share with its employees through incentive programs and customized development programs for its talented associates;
• Continuously growing its staff’s competencies and loyalty to the company and to the brand. Profit center management responsibilities The Store Manager will be:
• Responsible for its P&L;
• Responsible for its budget;
• Responsible for optimizing the support from the back end services (merchandising, visual merchandising, marketing & communication, HR, Security & Compliance, IT, etc.) and from the in
• store VM staff, in order to increase revenues and profitability;
• Responsible for implementing all procedures / processes designed by H&M and / or the company, whenever applicable to the store;
• Responsible, on the store level, to coordinate all front end and back end in order to ensure a smooth and efficient work flow between all positions, with the assistance of the general management and of the HR. For example, the following list being non
• exhaustive: o To ensure direct & indirect service in all three services areas; o To set up campaigns and follow up; o To ensure optimal allocation in all departments; o To give feedbacks to area about campaign and sales activities. b. Human resources responsibilities
• Personnel Management: o Assist HR and interacts with HR regarding the implementation of guidelines for disciplinary actions to be taken by the store manager
• Recruitment: o Assist HR in the forecast of its needs in staff for the purpose of accurate staff planning; o Insure the right and full implementation of the orientation program & integration program of each staff for his/her store; o Together with HR, manage probation periods of all new staff.
• Development: o Together with HR, identify talents; o Together with HR, management
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน Technical Engineer (P05) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี+  สามารถอ่านแบบได้+  สามารถถ่ายทอดสิ่งทีตนเองเข้าใจให้คนอื่นเข้าใจได้+  มีความอดทนสูง+  มนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีใบขับขี และมีรถยนต์ส่วนตัว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น ติดตั้งและสอนการใช้งานเครื่อองมือรวมถึงตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นได้ The Consulting / Technical Engineer provides technical added value and assistance to sales line in order to maximaize company sale. Perform on
• site installation of our product and equipment and ongoing preventive maintenance, and calibration after installation Respond to requests for emergency set up and services to troublesome equipment Provide technical instruction and assistance to customer regarding installation, operation, calibration, repair and maintenance at customer's sites Develop and further expand technical knowledge and expertise, currently recognized industry standards for engineering ability not only yourself but also your team member
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 768155 ชื่อตำแหน่งงาน Technical Engineer (P05) Urgently Required!! ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน Accounting Officer (บัญชีสต็อก) ประจำรามคำแหง 12 P02 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 23 - 30 ปี+  จบการศึกษาระดับ ปวส - ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 1-2 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี+  มีความขยัน อดทน ชอบการเรียนรู้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกข้อมูลทางบัญชี
• เก็บข้อมูลทางบัญชี
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 754425 ชื่อตำแหน่งงาน Accounting Officer (บัญชีสต็อก) ประจำรามคำแหง 12 P02 Urgently Required
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน Assistant Store Manager (P05) ทำงานที่หาดใหญ่ Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  6-8 years experience+  Retail experience+  Excellent written and verbal skills both in Thai and English+  Proficiency with Microsoft Office

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
The Assistant Store Manager is assisting the Store Manager for all areas of management of a profit center for our brand in Thailand, in the view of:
• Continuously growing the store’s revenues and profits, which the company wishes to share with its employees through incentive programs and customized development programs for its talented associates;
• Continuously growing its staff’s competencies and loyalty to the company and to the brand
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 768798 ชื่อตำแหน่งงาน Assistant Store Manager (P05) ทำงานที่หาดใหญ่ ประเภทงานหลัก คลังสินค้า
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน Service Associate (P08) Sukhumvit Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  At least 2 years experiences as a waiter / coffee shop experience is a plus+  Must have problem solving abilities be self – motivated and organized+  Ability to learn quickly+  Strong interpersonal skills+  Must standard products and services and understand customer needs clearly+  Good human relation / personality. To be represented well as a company brand ambassador+  Good communication & Interpersonal skills in both Thai & English. Knowing Japanese / French is a plus+  Ability to handle multi – tasks and high volume+  High energy individual who is a driver with a positive attitude and is eager to perform to the best of their ability+  Abilities to work on weekend /shift basis

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Take orders, write customer's orders for food or beverages on order slips, memorize orders or enter orders into computers for transmittal to relates parties / barista / kitchen staffs • Receive customer payments and process transactions • Check with customers to ensure that they are enjoying their meals / beverages and take action to correct any problems • Serve and present gourmet coffee / drinks provided in the menu quickly and efficiently meeting our standards • Well communicate with the kitchen for serving specialty dishes / beverages at tables as required • Clear, clean tables and coffee shop area promptly according to proper sanitation standards • Present menus to customers and answer questions about menu items, making recommendations upon request • Inform customers of daily specials if any • Clean tables and / or counters after customers have finished • Stock service areas with supplies such as sugar, cream, fork, straw, napkin etc. and ensure all is properly filled in containers at all times • Describe and recommend food / beverages to customers • Always greet customers in a professional manner and provide education about the food and beverage menus • Take care of service are / front –of
• house to be clean and tidy, at all times • Keep up to date with current they are satisfied with their coffee / meals • Always adhere to all company policies and procedures • Support in any area of the restaurant when circumstances dictate
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 768743 ชื่อตำแหน่งงาน Service Associate (P08) Sukhumvit Urgently Required!! ประเภทงานหลัก บร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน Japanese Interpreter (ประจำสีลม) P06ด่วน!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Female age not over 35 years old+  Bachelor's degree in Arts Major Japanese or any related fields+  Must have excellent command of Japanese (at least JLPT Level 2 )+  Good knowledge in production line+  Proficiency in English and computer literacy+  Good interpersonal honest strictly confidentially and good team player

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.Interpreter in production line 2.Support and coordinate between Japanese Manager and Thai Staff 3.To support in translate & interpret in Japanese to Thai, English to Thai 4.Other duties as assignment by Supervisor
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด ถ.สุทธิสารวินิจฉัย P03 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาการจัดการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  เพศ ชาย / เพศ หญิง+  อายุ 35 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ในการบริหารงาน ประสบการณ์ทางด้านการตลาด อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป+  มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์ อดทน+  มีประสบการณ์ ด้านการปกครอง และ การบังคับบัญชาคน อย่างน้อย 3 ปี+  บุคลิกภาพดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปกครองบังคับบัญชา พนักงานในฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบเรียบร้อย • กำกับดูแล วางแผน ตรวจติดตาม และ ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานในฝ่ายการตลาด ให้เป็นไปโดยราบรื่น และ • สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ • จัดทำแผนการตลาดของบริษัทฯล่วงหน้า เพื่อเสนอขออนุมัติแผนต่อผู้บริหารฯ • จัดทำแผนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำบริษัทฯ รวมทั้งจัดหาผู้สนับสนุนโฆษณาต่างๆในพื้นที่ของบริษัทฯ • จัดประชุมวางแผนงานภายในฝ่ายของตนเอง เพื่อประเมินผลการทำงาน และ การปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคต • ดูแลเรื่องการจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานในส่วนโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ จากผู้สนับสนุน เพื่อส่งให้บริษัทฯ • ให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ • ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการเพิ่มเติม : 1 เงินค่าตำแหน่ง (สำหรับระดับหัวหน้าขึ้นไป) 2 เงินค่าเที่ยวเรือ (สำหรับพนักงานประจำเรือ) 3 ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) 4 เบี้ยเลี้ยงเมื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ 5 สวัสดิการอาหาร 6 ที่พักพนักงาน (ที่จ.สุราษฎร์ธานี) 7 ค่าเครื่องนอน ( ที่จ.สุราษฎร์ธานี) 8 เครื่องแบบ 9 สวัสดิการเงินกู้ 10 โบนัส 11 ปรับเงินเดือนประจำปี 12 เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ รวมทั้งบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส 13 ค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ รวมทั้งบิดา มารดา บุตร และ คู่สมรส 14 ค่ารักษาพยาบาล 15 ตรวจสุขภาพประจำปี 16 ประกันสังคม 17 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 18 งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 19 วันหยุดพักผ่อนประจำปี 20 ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงดินแดง  เขตดินแดง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน Asst.Chief (ประจำอินทรบุรี) P06 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 24-35 ปี+  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์เครื่องกลอุตสาหการการผลิตหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  เกรดเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในด้านการผลิต 3-5 ปี+  สามารถใช้โปรแกรม Excel และ Access ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำกับดูแลพนักงานให้ทำงานไปตามแผนที่กำหนด
• ติดตามยอดการผลิตให้เป็นไปตามแผน
• แก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิต
• สรุปผลการทำงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 770090 ชื่อตำแหน่งงาน Asst.Chief (ประจำอินทรบุรี) P06 ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย อื่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน Programmer (ประจำรามคำแหง) P06 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปึขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป+  ต้องเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SA (System Analyst)+  ต้องเข้าใจพื้นฐานการเขียน Web application เป็นอย่างดี+  มีความรู้ความเข้าในในเรื่อง JavascriptXMLHTMLAJAXJquery+  รู้จักและสามารถใช้งาน C#.Net ได้เป็นอย่างดี+  รู้จักและเข้าใจหลักการทำงานของ Web service รวมทั้งพัฒนาเพื่อนำมาใช้งานได้+  ใช้งาน Microsoft SQL Server 20082012 ได้+  ใช้งาน Report tool เช่น Crytal reportReport viewer และ Report services ได้+  สามารถใช้งาน Microsoft Visual Studio ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานด้านการเขียนโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรม ทำงานวันจันทร์
• ศุกร์ เวลา 8.30
• 17.30 น. สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.ค่าเดินทาง 4.โบนัส 5.วันหยุดประจำปี 6.อื่นๆ ตามนโยบายบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน Service Technician/ Service Engineer (ประจำเพลินจิต) P06 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Higher Diploma / Certificate in electrical engineering electro-mechanical engineering mechanical engineering or equivalent+  Knowledge of CNC controlled machines is highly desirable+  Excellent mechanical skills any industry related experience is a definite plus+  Fluent in spoken and written in English and Chinese (Mandarin)+  Excellent skills in Microsoft Office and other standard software+  Willingness to extensively travel is indispensable+  Self-motivated and able to work independently;

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• To provide technical support to customers over the phone.
• Troubleshooting and to repair the optical machines at the location of the customer.
• To provide installation and commissioning optical machines at customer’s location.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  75. สมัครงาน Product Manager (Adobe) ประจำอโศก Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Senior with some disty and solid track of Product Manager or Marketing experience+  Committed to stay in the job at least for 3 years for Adobe you need at least 4 months of coaching / training to grasp all of the knowledge about products licenses models pricing scheme promotions+  Understands the distribution business.+  Is able to take the weekly sales pressure and drive business with resellers to meet targets and also build the Adobe biz in Thailand+  Age 30-35 Year old.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลสินค้าและโปรดักส์ของ Adobe ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
• ผลักดันลูกทีมให้มีความรู้ความเข้าใจในโปรดักส์ และความสามารถในการขายให้ ลุล่วงไปได้ด้วยดี
• ช่วยกระตุ้นยอดขาย
• สามารถประเมินสถานการณ์ทางการตลาดได้
• ออกพบลูกค้าบ้างในบางครั้ง
• วันเวลาทำงาน จ – ศ. 08.30 น. – 18.00 น. สวัสดิการบริษัท
• ประกันสังคม
• การปรับเงินเดือนประจำปี
• โบนัสประจำปี
• ค่าครองชีพ
• ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
• การประกันสุขภาพ
• เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
• เงินกู้ฉุกเฉิน
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ซื้อสินค้าบริษัทฯราคาพิเศษ
• ของขวัญแต่งงาน
• Incentive
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  76. สมัครงาน Web Application Developer ปฏิบัติงานตึก Software Park ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะP03br>Urgently Require Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  จบปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  Hardcore Programming อยู่ในสายเลือด+  มีความรู้และประสบการณ์ทำงานในการพัฒนา website มีความรู้ในการใช้ database+  ทำหน้าที่พัฒนา application ฝั่ง server เพื่อให้ client เรียกใช้ พัฒนา website+  มีประสบการณ์ทำงานด้วย PHP database+  มีทักษะดีในด้าน Algorithm Programming Logic

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
พัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย Support E
• Book ทำงาน จ
• ศ 09.30
• 18.30 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 778170 ชื่อตำแหน่งงาน Web Application Developer ปฏิบัติงานตึก Software Park ตรงข้ามเซ็นทรัลแ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  77. สมัครงาน General Manager P03 ธุรกิจประเภทโรงแรม Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  เพศชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป+  สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี+  ประสบการณ์ทางด้านการบริหาร (GM)อย่างน้อย 5-10 ปีต่อนื่อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
การวางระบบงาน วางโคร่งร่างงบประมาณในส่วนปฏิบัติการประจำปี ทำแผนการตลาด พร้อมกลยุทธ์ขาย ทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามฤดูกาล สามารถจัดวางระบบควบคุมค่าใช้จ่าย และจัดทำต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มให้เกิดผลได้อย่างมาตรฐาน การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้องค์กรประสพความสำเร็จตามเป้าหมาย งานอื่นๆตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหาร สวัสดิการ 1 เงินค่าตำแหน่ง (สำหรับระดับหัวหน้าขึ้นไป) 2 เงินค่าเที่ยวเรือ (สำหรับพนักงานประจำเรือ) 3 ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) 4 เบี้ยเลี้ยงเมื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ 5 สวัสดิการอาหาร 6 ที่พักพนักงาน (ที่จ.สุราษฎร์ธานี) 7 ค่าเครื่องนอน ( ที่จ.สุราษฎร์ธานี) 8 เครื่องแบบ 9 สวัสดิการเงินกู้ 10 โบนัส 11 ปรับเงินเดือนประจำปี 12 เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ รวมทั้งบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส 13 ค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ รวมทั้งบิดา มารดา บุตร และ คู่สมรส 14 ค่ารักษาพยาบาล 15 ตรวจสุขภาพประจำปี 16 ประกันสังคม 17 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 18 งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 19 วันหยุดพักผ่อนประจำปี 20 ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงดินแดง  เขตดินแดง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  78. สมัครงาน Barista (P05) English resume only Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  At least 2 years experiences in Barista positionworking experience in gourmet coffee making is a strong asset+  Willing to learn with strong motivation to excel+  Ability to understand and carry out oral and written instructions and request clarification when needed+  Strong interpersonal skills with friendly smiley and outgoing service. Love to banter and interact with customers+  Ability to work as part of a team+  Good human relation / personality. To be represented well as a company brand ambassador+  Good communication & Interpersonal skills in both Thai & English. Knowing Japanese / French is a plus+  Ability to handle multi –tasks and high volume+  Ability to work on weekend / shift basis

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Deliver excellent customer service at all times
• Prepare gourmet coffee/ drinks provided in the menu quickly and efficiently meeting our standards
• Take care of service area/front of house to be clean and tidy at all times.
• Keep up to date with current promotions/activities and new products if any
• Speak to customer to ensure they are satisfied with their coffee/meals
• Maintain personal/ product knowledge and ability to cascade down/train up other team members when required/chance arises
• Always adhere to all company policies and procedures
• Be involved and contribute at team meetings team and head office
• Support in any area of the restaurant when circumstances dictate
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  79. สมัครงาน Japanese Interpreter (ประจำสิงห์บุรี) (P06) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Female age not over 35 years old+  Bachelor's degree in Arts Major Japanese or any related fields+  Good interpersonal honest strictly confidentially and good team player+  Proficiency in English and computer literacy

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• To support in translate & interpret in Thai and Japanese • Interpreter in meeting conference • Coordinate with Head office in Japan and follow up the purchase order and adjustment the delivery date • Answer telephone call from Japan customer • To support in all Sales process • Other duties as assignment by Supervisor
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 612871 ชื่อตำแหน่งงาน Japanese Interpreter (ประจำสิงห์บุรี) (P06) Urgently Required!! ประเภท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  80. สมัครงาน Programer & IT Officer Base Base Sukhumvit 64P03 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สัญชาติไทย เพศชาย+  อายุ 25 - 30 ปี+  มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี+  ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ อิเลคทรอนิคส์ ไฟฟ้า หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic หรือ ASP หรือ Dot Net หรือภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ
• เข้าใจระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น MS Access or MS SQL Server หรือ ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและมีกระตือรือร้นมุ่งความสำเร็จ
• สามารถทำงานเป็นทีม
• หากมีประสบการณ์หรือความรู้พื้นฐานด้านฐานข้อมูล ORACLE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่และความรับผิดชอบ
• สนับสนุนด้านเทคนิคแก่ระบบซอฟต์แวร์ ERP และ CRM
• จัดทำรายงาน การดึงข้อมูล ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
• สนับสนุนงานไอทีด้านอื่นๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  81. สมัครงาน Cost control Analyst Manager P03 Base Base Sukhumvit 64 P03 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male Thai nationality with 25 – 35 years old+  Bachelor Degree in Accounting Finance or related fields+  Database management or data analyst knowledge would be advantage+  Experience or knowledge in cost centre management and budget control would be advantage+  Good communication both written and spoken in Thai and English+  Team and Communication Skill+  Proficiency in MS office+  ERP System related to the job would be advantage+  organization decision-making and problem solving skills+  Report to Finance Director

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Develop standard costs 2. Determine the cost of purchased or manufactured products/services 3. Draw up the budget 4. Analyze the variance between costs and standard costs 5. Study and explain corporate performance (e.g. variances, spoiled units, subcontracting) 6. Prepare the forecaster financial statements and analysis reports (management, profitability) 7. Prepare interim statements and reports (IFTA report, tax remittances, source deduction remittances) 8. Supervise audit files 9. Participate in various corporate projects requiring a financial evaluation 10. As required, train certain managers (e.g. production, quality) in good cost management practices
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  82. สมัครงาน Asst. Accounting Manager Base Sukhumvit 64 P03 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male 27 – 30 years old+  Bachelor Degree or higher in Accounting+  At least 5 years experience in receivable asset control credit analysis or any related field in trading and retails business+  Fluent in written and spoken English and computer skills (Excel Word and Power Point)+  Ability to effectively communicate the opportunities to high management level+  Have a strong analytical skill+  Ability to work in headquarters at Sukhumvit 64

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Monitor and ensure an account receivable figure in financial statement
• Prepare and review Balance Sheet account reconciliations (Bank, Receivable, Deposit, etc) and ensure all adjustments are made in a timely manner and ensure appropriate actions are in place to follow up issues
• Update fixed assets records in an accurate and timely manner; ensure asset disposals are physically verified, documented and approved. Monitors the tracking of equipment movements
• Review and process the accounting transactions both local and oversea receivable i.e. Debit note and Credit note
• Responsible for confirmation of receivable balance
• Prepare analysis report and investigate any variances to management
• Supervise all subordinates; monitor their performance to ensure their efficiency
• Direct report to Accounting Manager
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  83. สมัครงาน Cost Accountant (P02) (สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor Degree in Accounting+  At least 5 years experience in costing preferably in SAP.+  Fair command of written & spoken English and Computer Skills+  Self-drive reliable and able to work under pressure

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
BROAD FUNCTION Describe the position’s basic objective and scope Supporting and controlling functions in REHAU. Its main focus is the production costing, which includes the planning, planed production cost calculation (BAB) and the actual production cost monitoring (plant result). Additional it supports also the investment calculation and business simulation and provides cost and profitability calculations and analysis to support, monitor and improve the business. PRINCIPAL RESPONSIBILITIES Outline the major duties and roles necessary to accomplish the objectives of the job. (Do attach additional sheets if necessary) • Participation in annual planning exercise for fixation of plant price (standard costs). Monthly analysis on cost fluctuation and analyzing the trend and the impact on the profitability. • Calculates the hourly rates for machines, manpower and surcharges based on the cost expectation (KEW) after finalizing the planning (AJEW) for the plant in the BAB worksheet. These rates are saved into KVKS system as basis for the product cost calculation. • Manages and updates the product prices due to material price, material master sheet and design (TVK) changes. • Supports product price simulations by setting up necessary simulation rates and calculates model scenarios, where different effects (plant expansions, reduced tonnage, reorganization etc) are evaluated and discussed with operations and the plants. • Verifies and reports the result for production plants and helps plants to improve the cost efficiency by an extensive analysis of the root causes of result deviations. In cooperation with the plants, agreements are put in place on how the deviations can be addressed and the achievement of these targets is monitored together with all participating parties. • Monitors the results in business units, plant and cost centers. It provides result/cost analysis to improve the cost efficiency and support the business. • Active involvement in plant SPEM pro
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 771165 ชื่อตำแหน่งงาน Cost Accountant (P02) (สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี) Ur
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  84. สมัครงาน Security &Car park Manager(P05) ประจำเพลินจิต Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai Nationality male or female age between 35-48years.+  Good written & spoken English.+  Bachelor degree with at least 3 years experience in related field+  The experience in managing multi level car park traffic management and security is a plus.+  Good computer literacy be able to use Microsoft Office and Car park software program.+  Good communication skills with tenants and visitors.+  Good service mind interpersonal skill and be able to cope with problems initiate the solutions and coordinate with tenants or customers.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• To manage the administrative tasks related to Car Park, Access Control and Visitor Management systems on a daily basis.
• Responsible for car park ticket printing, car park card and building’s access card deposit refund and control the tenant’s car park stamp
• To supervise the sub contractor on the car park and access control systems operation.
• To manage the car park software operation and Access Control & Visitor Management systems and maintain the programs for the daily proper function.
• To control and check the car park cashier roster & duties including cash collection of car park and access control system.
• To check and report about the overnight parking and match the information with the car park software.
• To check the balance of visitor’s access card of each building including the problem case.
• To issue and check the records of RFID cards and car park passes.
• To be advised and implement changes as and when required by Department Head and Company.
• Monday to Friday from 08.30 am – 05.30 pm and Saturdays from 08.30 am to 12.00 noon.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 641346 ชื่อตำแหน่งงาน Security &Car park Manager(P05) ประจำเพลินจิต Urgently Required!! ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  85. สมัครงาน Marketing Manager ( P09) ทำงานแถวปทุมวัน Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai Nationality only+  Male/Female 35 - 45 years old.+  Bachelor's or master's degree in Marketing or Business Administration+  At least 8 -10 years in marketing retail space preferably shopping center management skill gained from a prestigious shopping center+  Strong interpersonal skills+  Have very good English communication ability in conducting negotiations and achieving results through smooth persuasion+  Work under pressure and able to meet deadline+  Computer literate in MS Office Word Excel PowerPoint.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• To implement leasing and marketing strategy to the agreed leasing volumes, rental, and other policies according to Marketing Department Policy. • To develop and improve the tenant mix of the Retail Center • To develop strategy of leasing for each customer, case by case. • To co
• ordinate with external agency for leasing activities • To respond to and follow up enquiries by telephone and personal visit. • To maintain existing customers in an upward moving market. • To prepare monthly report and provide relevant management information. • To gather market research and competitor surveys. • To develop relevant knowledge and skills. • To provide information for setting budget in yearly basis
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 772156 ชื่อตำแหน่งงาน Marketing Manager ( P09) ทำงานแถวปทุมวัน Urgently Required!! ประเภทงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  86. สมัครงาน Procurement & Inventory Manager (P08 ) ทำงานแถวปทุมวัน ด่วนมาก !! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai Nationality+  Male/Female 30 45 years old.+  Bachelors or Masters degree in BA or related field.+  Over 5 years of experience in Procurement and store management.+  Excellent command of spoken and written English+  Business oriented and systematic+  Knowledge of PC (Microsoft office Excel PowerPoint and Microsoft Exchange)+  Good communication and interpersonal skills+  Knowledge of business management accounting / bookkeeping+  Good presentation and Be a team leader

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Implement procurement and inventory strategy and policies • Create and implement purchasing and store management KPI’s • Build and develop relationships with key suppliers and customers. • Help to lower the cost and secure agreements by tendering management • Forecast and plan the optimal inventory levels to be kept in the stock at its best cost effective and meet the business efficiency • Produce reports and statistics using the company template • Monitor and verify all in and out Purchase Orders • Review purchase order and contracts for conformance to company policy • Track purchasing and store activity and measurements. • Supervise the conduct of the supplier and contractor service evaluation twice per year • Administer on
• line purchasing and inventory systems • Supervise the arrangement of disposal of surplus materials • Iidentify and develop training opportunities for the team
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 772143 ชื่อตำแหน่งงาน Procurement & Inventory Manager (P08 ) ทำงานแถวปทุมวัน ด่วนมาก !! ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  87. สมัครงาน Assistant Administration Manager ( P08 ) ทำงานแถวปทุมวัน ด่วนมาก !! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai Nationality+  Female aged 30-45 years old+  Secretary Diploma or above or related training preferred+  Minimum 5 years of administrative experience+  Experience with managing staff is preferred+  Fluent in English (written and spoken).

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Handle all in
• out documents for EXCO; Register and ensure all documents for approval have been signed, and returned to related parties accordingly; File all documents systematically; Keep custody of keys to the Company safe and Company stamps; Maintain office stationery inventory; Arrange routine office maintenance for a safe and clean working environment; Manage EXCO’s appointment arrangements, meetings, venue bookings, business trips and all related administrative work; Manage all incoming phone calls and guest visiting arrangements for EXCO; Format all documents and official letters for EXCO; Search and gather useful information for EXCO reference; Manage work duties for Driver, Receptionist and Messengers and check their OT hours, as needed, before sending to relevant EXCO for approval
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 772138 ชื่อตำแหน่งงาน Assistant Administration Manager ( P08 ) ทำงานแถวปทุมวัน ด่วนมาก !! ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  88. สมัครงาน Planning Control (ประจำอินทร์บุรี) P06 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 20-30 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทำงานในด้าน Planning control 0-1 ปี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Access ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำ Plan Input คำนวณวัตถุดิบเพื่อให้เพียงพอต่อแผนการผลิต ทำข้อมูลและคอนเฟิร์มการส่งสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด : สิงห์บุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  89. สมัครงาน General Manager ธุรกิจร้านอาหารคาเฟ่เครื่องดื่ม Base on Silom P03 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Female age 40 years and over.+  Bachelor in Marketing or related field.+  Communicate in English Excellent+  Experience in line at least a 10 years and over In restaurant business and beverages.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• To act as Country Manager, managing and monitoring overall business activities in Thailand to achieve growth objectives and profitability target. • To provide strategic visions, planning, and operational leadership by setting strategic business direction of all brands ( in Thailand. • Responsible for Thailand P&L to ensure sales increase and positive EBITDA growth • Set annual business goal, objective, KPI and assign for execution by individual Head of Department of direct reports to me; Accounting Manager, F&B Manager, Operation Manager, Marketing Manager, Business Development/Franchise Manager, Purchasing Manager, Training Manager, HR Recruitment team and to dot line reports; R&D, Finance, Store Interior Design and motivate the team to deliver positive results to meet company goal as the GM’s accountability. • Responsible for annual capital investment plan, ROI feasibility analysis in new store opening plan including franchise management with the direct report of Business Development/Franchise Manager • Responsible for franchise growth and franchisee relationship management as per company target for Franchise • Formulate new business model and executive new café and restaurant brand via Employee Brand Engagement and CSR strategy • Inspire and motivate the team to work with result oriented and maintain happiness at work. • To evaluate new store performance tracking by ensuring at least 70% to meet the forecast
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 774996 ชื่อตำแหน่งงาน General Manager ธุรกิจร้านอาหารคาเฟ่เครื่องดื่ม Base on Silom P03 Urge
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  90. สมัครงาน SEO Specialist **ปฏิบัติงาน สีลม ซอย 19 ใกล้ BTS สุรศักดิ์ P03 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  • ป.ตรี / ป.โท ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การสื่อสาร เทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานด้าน SEO อย่างน้อย 3 ปี+  มีความรู้ความเข้าใจด้าน online marketing และ social media • มีความรู้ ด้าน SEO / Google Tools & Analytics Website Management+  สามารถประสานงานฝ่ายต่างๆ ได้เปนอย่างดี เช่น ฝ่ายระบบสารสนเทศ ติดตามความคืบหน้าการสร้าง/ ปรับปรุงเว็บไซต์+  มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา / มีทัศนคติที่ดีในการทำงานที่ดี / มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์+  รอบรู้ ทันสมัย เกาะติดข่าวสารบนโลกออนไลน์ตลอดเวลา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบในการวางแผนสำหรับการสร้าง/ ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับระบบ Search Engine • ควบคุมประสิทธิภาพของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับระบบ Search Engine และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด • รับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมการเพิ่มผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านแหล่งที่มาทั้งหมด รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ • รับผิดชอบในการทำรายงาน ผลการทำงานของแผนกเพือวิเคราะห์ / แก้ไข เพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา • ติดตามแนวโน้มของเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับ SEO Marketing เพื่อการเป็นผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ และทำรายงานผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 776359 ชื่อตำแหน่งงาน SEO Specialist **ปฏิบัติงาน สีลม ซอย 19 ใกล้ BTS สุรศักดิ์ P03 ประเภทง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  91. สมัครงาน Web Content Manager ถนนพัฒนา สวนหลวง P03 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 30-40 ปี+  จบการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขา การตลาด คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทำงานในระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปี+  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์+  กล้าคิดแสดงออก กล้านำเสนอความคิดเห็น+  มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือล้น รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา+  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี+  สามารถทำงานเป็นทีมและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Create, develop and manage content for TGS e
• commerce web using web content management system.
• Maintain a consistent look and feel throughout all web properties
• Working with a cross
• departmental team, maintain and develop the master content plan/schedule for all web properties
• Copyedit and proofread all web content.
• Oversee freelancers (if any), such as graphic designer.
• Track and report on all site statistic & report
• การสร้างการพัฒนาและการจัดการเนื้อหาสำหรับเว็บอีคอมเมิร์ซ TGS ใช้ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บ     
• รักษาลักษณะที่สอดคล้องและความรู้สึกตลอดคุณสมบัติเว็บทั้งหมด     
• การทำงานกับทีมงานข้ามแผนกการดูแลรักษาและพัฒนาแผนเนื้อหาหลัก / ตารางเวลาสำหรับคุณสมบัติเว็บทั้งหมด     
• Copyedit และพิสูจน์อักษรเนื้อหาเว็บทั้งหมด     
• ดูแล freelancers (ถ้ามี) เช่นนักออกแบบกราฟิก     
• ติดตามและรายงานเกี่ยวกับสถิติเว็บไซต์ทั้งหมดและรายงาน สวัสดิการ : ประกันสังคม , ประกันสุขภาพ , ประกันอุบัติเหตุ , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ตรวจสุขภาพประจำปี , งานเลี้ยงปีใหม่ , ของเยี่ยมไข้
• เยี่ยมคลอด , สวัสดิการช่วยเหลือมรณกรรม , สวัสดิการช่วยเหลือกรณีสมรส , สวัสดิการช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ , ค่าเดินทาง (บางตำแหน่ง)
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  92. สมัครงาน Product Manager (P05) ทำงานแถวบางนา Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 27-35 ปี+  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง / ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทางด้าน Product Management อย่างน้อย 1-3 ปี+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้+  มียานพาหนะเป็นของตัวเอง+  หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พื้นไม้ลามิเนตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบดูแลภาพรวมของกลุ่มสินค้า เช่น GP, Marketing Plan, Marketing Tools, ควบคุมปริมาณสินค้าในคลังสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการขาย หาแนวทางในการพัฒนาสินค้าร่วมกับโรงงานและทีมขาย วางแผนการตลาดสำหรับสินค้าในแต่ละช่องทางการขาย อบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พบลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ พร้อมกับ Sales
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  93. สมัครงาน Java Developer (ประจำเพลินจิต) P06 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  A background and/or qualification in HTMLJavaScriptAJAXjQuery/AngularJSON+  1-3 Years work experience in similar job position+  Experience in building software for consumer or business application+  Ability to lern concepts and apply them in application coding+  Wilingness to learn and grow knowledge in Google development+  Work well in teams with wilingness to share ideas and collaborate

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Build software applications on Google Maps and Cloud Platform
• coding standards,buils appropriate unit tests, integration tests and deployment scripts.
• Translates designs and style guides provided by the UI/UX team imto functional user interfaces,ensuring cross browser compatibility and performance.
• Work rith the project manager and quality control to meet deadlines and ensure all application are on time and of highest quality.
• Become certified in Googlemaps and Cloud Platform deployments.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  94. สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล (ประจำพระราม 3 ซ.78) สัญญาจ้าง 4 เดือน Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง+  อายุ 20 ปีขึ้นไป+  ไม่นำกัดการศึกษายอนดีรับนักศึกษาฝึกงาน+  คีย์ข้อมูลดร็วและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี+  ทำงานจ-ศหรือส-อา (08.30-17.30)+  สัญญาจ้าง 4 เดือน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
คีย์ประวัติพนักงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  95. สมัครงาน IT ประจำที่ ต.หนองกี่ จ.ปราจีนบุรี (P10) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ ระหว่าง 24 - 28 ปี+  ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคอมพิวเตอร์ หีอสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี+  มีความรู้เกี่ยวกับ MS Office 2007-2012 Window 7-8 และ ระบบ PABX System

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานในแผนก Information Technology (IT) ดูแล ให้บริการเกี่ยวกับงานระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองกี่  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  96. สมัครงาน Web Front End Development (P02) Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Age between 25-30 years old+  Bachelors Degree in Computer Science or related field+  Flair English written and oral communication skills+  Strong interpersonal and presentation skills+  Ability to communicate and interact effectively with people from multi - functional and diverse backgrounds.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Support Project Owner Web base development,operation and maintenance.
• Hold accountability for professional Web base development to meet business requirements.
• Expecting to demonstrate best practice in Web base development.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 778756 ชื่อตำแหน่งงาน Web Front End Development (P02) Urgently Required!! ประเภทงานหลัก คอมพ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  97. สมัครงาน ช่างคุมเครื่องจักรทำลอนกระดาษลูกฟูก (P02) บ้านบึง ชลบุรี Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป+  มีความรู้ทางด้านเครื่องจักร คุมเครื่อง ปรับแต่งได้+  ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ขึ้นไป+  คุมเครื่องจักรทำลอนลูกฟูกกระดาษมาโดยตรง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เป็นคนเดินเครื่อง
• สามารถปรับแต่งเครื่องได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 778866 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างคุมเครื่องจักรทำลอนกระดาษลูกฟูก (P02) บ้านบึง ชลบุรี Urgently Requ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  98. สมัครงาน Customer Service ประจำ Phaholyothin Road, Chatuchark, P03 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง อายุ 22-32 ปี บุคลิกภาพดี หน้าตาดี สะอาดสะอ้าน+  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน+  วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจทั่วไป การจัดการ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี+  พร้อมเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ประสบการณ์ ด้านการต้อนรับลูกค้าจะได้รับการพิจารณาเ ป็นพิเศษ+  สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี ถ้าใช้ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน กระตือรือร้น+  พร้อมเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ***ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 ***

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•พนักงานต้อนรับและรับโทรศัพท์ลูกค้าที่เข้ามาในบริษัท •ประสานงานกับฝ่ายขายในการรวบรวมเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา •สร้างฐานข้อมูลลูกค้าในระบบ SAP, และจัดเก็บข้อมูลการให้บริการในระบบงาน • ติดต่อกับลูกค้าในการรับเงินมัดจําและการรับชําระค่าสินค้า • รับ/รวบรวมและแจกจ่ายจดหมาย พัสดุ หรือ แฟ๊ก ที่ส่งมา • บันทึกและปรับปรุงระบบการเข้างาน ใบลา การปรับปรุงเวลาทํางานในระบบ Benefit Bonus: By performance
• average base 10% of annual income Provident fund 5% Group insurance
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 725801 ชื่อตำแหน่งงาน Customer Service ประจำ Phaholyothin Road, Chatuchark, P03 Urgently Req
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  99. สมัครงาน Merchandise Manager ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสินค้าเข้าเพื่อขาย ( จัดซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศ) Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ระดับการศึกษา วุฒิ ปริญญาโท+  เพศชาย หรือ หญิง อายุ 35 – 40 ปี+  มีประสบการณ์จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ+  มีความรู้และเข้าใจ กระบวนการนำเข้า ทั้งหมด+  มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี+  มีความสามารถในการบริหารยอดขาย และ Turn over ของสินค้าใน Stock+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office Powerpoint ได้ระดับดีมาก หากสามารถใช้ V-lookup หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้ ในระดับปานกลาง+  สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ระดับดีมาก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.บริหาร ควบคุม ดูแล และแก้ปัญหา ในงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ทั้งระบบ 2.เสนอแนะวิธีการ และแนวทางการทำงานให้ถูกต้องต่อลูกทีม ช่วยแก้ปัญหาในยามที่ลูกทีมไม่สามารถแก้ไขได้เอง 3.รายงานการนำเข้าสินค้า ต่อผู้เกี่ยวข้อง 4.สรุปรายงานการซื้อ
• ขาย และสต็อค ส่งผู้บริหาร 5.การจัดหา Supplier รายใหม่ อย่างต่อเนื่อง ทำงาน จันทร์
• ศุกร์ 08.30
• 19.00
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  100. สมัครงาน Noodle Production Assistant Manager (ประจำมีนบุรี) P06 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male / Age 33 -40 years old.+  Bachelors Degree in Food Sciences Industrial or mechanical Engineer Food Technology Food Engineering.+  Min 5 years experience in production management.+  Good knowledge in GMP HACCP ISO 9000 ISO 14000 OHSAS 18001 Kaisen etc.+  Good English and computer skill.+  Have strong leadership and initiative ideas.+  Have strong team working spirit and cooperative mind with others dept.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Manage Control production process to have effective performance and maintain stable production. • Improve production process to reduce production cost , reduce loss and increase productivity to meet company target. • Responsible to maintain & improve safety, quality and environment in production process. • Develop and improve performance of subordinates to assure follwing all standard operation procedure. • Set up and follow preventive maintenance program to effectively resuce machine break down.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  101. สมัครงาน Oversea (ประจำมีนบุรี) P06 ด่วนมากๆ Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female 28-35 years old. Bachelor degree or higher in any field+  Well organized & Team player Friendly and courteous disposition+  At least 5 years export sales in foods business.+  Knowledge of sale & marketing plans and SWOT analysis.+  Basic financial knowledge.+  Experience of forecasting and analysis.+  Experience of product and pricing management.+  Well presentation negotiation leadership communication skills.+  Computer proficient (Microsoft Office)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Setting sales targets and driving sales operations to achieve target as well as setting annual budgets (handled customers) through sales planning and managing all processes to be in
• line.
• Formulating sale strategies and implementing sale plans and marketing programs to strengthen products (brand) to achieve business goals and targets.
• Analyzing and controlling the implementation of budgets and action plans in order to ensure that all expenses incurred and activities carried out are in
• line in order to ensure the budget control and profit and loss of products.
• Initiating and developing plans and strategies to increase sales.
• Identifying, analyzing and evaluating competitive marketing situations and opportunities, set plans and action.
• Establishing long
• term relationships with customers in order to have smooth negotiations.
• Working closely with cross functions {Marketing, R&D, QC&QA, Purchasing, Accounting etc.) to achieve the department sales and profit targets.
• Coaching, supervising and leading sub ordinates to achieve sales and customer satisfaction targets.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  102. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด (ประจำสิงห์บุรี) P06 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิงอายุระหว่าง 22-35 ปี+  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอย่างน้อย 3 ปี+  ผ่านการอบรมภายนอกเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัด+  ** ขอประวัติเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรูปถ่ายคะ **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำแผนการสอบเทียบ เครื่องมือวัด และทดสอบให้ครอบคลุม ทั้งภายในและภายนอก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และดำเนินการสอบเทียบ ทวนสอบ เครื่องมือวัด และทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนที่กำหนด
• คัดเลือกหน่วยงานสอบเทียบภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐาน และติดต่อประสานงานเพื่อทำการส่งเครื่องมือไปสอบเทียบตามมาตรฐานและแผนที่กำหนด
• ขึ้นทะเบียนเครื่องมือวัดและทดสอบเครื่องมือวัดที่ใช้ในบริษัทให้ครอบคลุมทุกชนิด
• ดูแลจัดเตรียมพื้นที่ในการตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน
• ตรวจสอบเครื่องมือวัดมาตรฐาน (Master) และบันทึกผลการตรวจสอบ
• สรุปรายงานการตรวจสอบ การทวนสอบ และสอบเทียบเครื่องมือวัด และทดสอบ เสนอผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนด
• ดำเนินการกรณีผลการตรวจสอบ ทวนสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัด และทดสอบเบี่ยงเบนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
• จัดอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้และการดูแลเครื่องมือวัดอย่างถูกต้องและเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 784602 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด (ประจำสิงห์บุรี) P06 ประเภทงานหลัก วิ
จังหวัด : สิงห์บุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  103. สมัครงาน Application Developer / Web Developer P03 ด่วนมาก !! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะการเขียนโปรแกรมที่ดี เช่น ASP.NET Java Scripts VB Scripts SQL Commands PHP Web Services หรืออื่น+  มีพื้นฐานความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล เช่น SQL Server MySQL Oracle หรืออื่นๆสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว+  มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สวัสดิการ: • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันภัยกลุ่ม • ตรวจสุขภาพประจำปี • ประกันสังคม • โบนัสประจำปี • ปรับเงินเดือนประจำปี • วันหยุดพักร้อน เริ่มต้นที่ 10 วัน / ปี • หยุดเสาร์
• อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  104. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ พลาสติก( คลองเตย) P05 ด่วนมาก !! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง+  อายุ 25-35 ปี+  มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบ 3-4 ปี+  สามารถใช้โปรแกรม Solid Work ได้ดีมาก+  มีความคิดสร้างสรรในการ design

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตพัณฑ์ ปรับปรุงโครงสร้างพลาสติกต่างๆให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สวัสดิการ 1.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ ) 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. รถรับส่ง และอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 785965 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ พลาสติก( คลองเตย) P05 ด่วนมาก !! ประเภทงานห
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  105. สมัครงาน Senior Developer ซอยลาดพร้าว 101 P03 ด่วนมาก !! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Excellent communication skills with an emphasis on verbal and written communication+  Ability to work productively in a team.+  Ability to multi-task and stay organized in a dynamic work environment.+  Ability to analyze and design programs and databases+  Ability to implement and troubleshoot programming changes and modifications.+  Ability to maintain and debug live software systems and write program documentation+  Knowledge of computer languages data structures flowcharting computer program design methods and techniques+  Knowledge of networking and distributed computing environment concepts+  Knowledge of the current hardware operating systems and standard development tools+  Knowledge of security and encryption.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Position Summary Reporting to and working with Team Leader to help organizations achieve goals with software
• based solutions. The primary responsibility is to write instructions that enable computers to implement a software program. They may also repair, modify and update existing programs. Other developer job duties include testing websites, providing support and performing maintenance tasks such as repairing bugs and errors, as well as developing workarounds. Senior developers may also work with other developers to determine needs, document best practices, frequently reviewing codes, coordinate the installation of new software systems, train staff on how to use software and provide ongoing support. Preparing reports, writing proposals, updating project specifications and publishing updates may also be among a senior software developer’s responsibilities.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  106. สมัครงาน Team Leader ลาดพร้าว 101 ด่วนมาก !! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Excellent understanding of Software Development Life Cycle+  Requirement gathering and analysis capability+  Proven ability to interpret technical documentation architectures and functional specifications+  Knowledge of Agile development methodologies+  Leadership and management skill+  Strong interpersonal and communication skill+  English proficiency

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Reporting to and working with the Project Manager to provide leadership and direction to developers in order to develop information systems by studying operations, analyzing, designing, developing, installing software solutions and providing necessary supports. Be expected to manage the workload across the development team to ensure the project is delivered to budget, quality and timescales as well as performing as day
• to
• day technical lead for the developers in your team. Team leader often interact with overseas customers via telephone conferences or instant messaging. They generally work in an office setting. Some overtime work †may be occasionally required, particularly when preparing for a new software release. สวัสดิการเพิ่มเติม : • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันภัยกลุ่ม • ตรวจสุขภาพประจำปี • ประกันสังคม • โบนัสประจำปี • ปรับเงินเดือนประจำปี • วันหยุดพักร้อน เริ่มต้นที่ 10 วัน / ปี • หยุดเสาร์
• อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 786517 ชื่อตำแหน่งงาน Team Leader ลาดพร้าว 101 ด่วนมาก !! ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  107. สมัครงาน Production Supervisor นิคมไฮเทค(PO9) Ayutthaya Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male+  Age 30-35 Yrs+  Bachelor degree in Engineering or any related field+  Minimum of 5+ years working experiences in Plastic injection Molding and electronic products.+  Excellent in computer Microsoft office and other computer+  Excellent English communication skills

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Control production process and plastic injection process to follow quality standard, safety standard and time line 2. Production data summarize and analysis 3. Documentation creating (WI, check sheet, form record sheet and procedure) 4. To coordinate with concerning section 5. Supervises the implementation of system ISO 9001 and ISO14001 6. Working Days : Monday – Friday 8.30
• 17.30
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  108. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการอพาร์ทเม้นต์ ( ใกล้เทสโก์โลตัส พระราม3 ) P03 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษา ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word/excel ได้ดี+  ใช้ social network เช่น Facebook/lines ได้ดี+  มีบุคลิกภาพดี+  รักงานบริการ งานขาย งานติดต่อประสานงาน ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ+  ดูแลควบคุม รับผิดชอบด้านบริการ บริหารอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาดความปลอดภัย+  การจัดเก็บค่าใช้จ่าย ควบคุมกฎระเบียบอาคาร ดูแลงานเอกสารการจองห้อง ทำสัญญาเช่า ดูแลลูกค้าที่ย้ายเข้าย้ายออก+  ควบคุมและประสานงานกับช่างและแม่บ้าน เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมห้องพักและบริเวณอาคารช่วยประสานงาน+  แก้ปัญหาและบริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพอใจ+  เพศชายหรือหญิง หากมียานพาหนะเป็นมอเตอร์ไซด์จะดีมาก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารจัดการและดูแลความเรียบร้อยของอพาร์ตเมนต์
• ควบคุมและกำกับดูแลทีมงาน
• จัดทำรายงานสรุปรายรับรายจ่าย
• ทำสัญญาการเช่าห้อง
• วางบิลเรียกเก็บค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆ
• ดูแลความเรียบร้อยประสานงานงานช่างซ่อมบำรุงอาคาร
• กำกับดูแลการทำงานของแม่บ้านและ รปภ. สวัสดิการ : มีห้องพักให้ฟรี
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 788657 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการอพาร์ทเม้นต์ ( ใกล้เทสโก์โลตัส พระราม3 ) P03 ประเภทงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  109. สมัครงาน เลขานุการ (ผู้บริหาร) ญี่ปุ่น (P02) **English resume only ** Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุระหว่าง 27-38 ปี+  เพศหญิง บุคลิกภาพดี+  ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป+  มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สามารถแปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็น อังกฤษ อังกฤษเป็นญี่ปุ่น
• ทำงานด้านเอกสารและประสานงานนัดหมายลูกค้า
• เตรียมการประชุมเพื่อติดตามนัดหมาย
• งานด้านเอกสาร **สวัสดิการ** 1. กองทุนประกันสังคม
• กองทุนเงินทดแทน 2. ประกันชีวิต 3. ประกันอุบัติเหตุ 4. ค่ารักษาพยาบาล (ทั้งผู้ป่วยใน
• นอก) 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. โบนัสประจำปี 8. ตรวจสุขภาพประจำปี 9. สัมมนาประจำปี 10.เงินช่วยเหลือ กรณี สมรส , คลอดบุตร , ฌาปนกิจ , อุปสมบท 11.สวัสดิการเงินกู้พนักงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 787395 ชื่อตำแหน่งงาน เลขานุการ (ผู้บริหาร) ญี่ปุ่น (P02) **English resume only ** ประเภทงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  110. สมัครงาน Sales Engineer (ประจำที่บางรัก) (P10) ด่วน!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล การตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง+  อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า โรงงานและงาน Project จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  และ/หรือมีประสบการณ์การขายตลับลูกปืนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์ในการขาย PLC จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีรถยนต์เป็นของตัวเองพร้อมใบขับขี่+  สวัสดิการ: ค่าสึกหรอค่าน้ำมันค่าโทรศัพท์ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายประกันสุขภาพ AIA ท่องเที่ยวประจำปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เสนอสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าบริษัทและหาตลาดใหม่และลูกค้ารายใหม่ให้กับบริษัทฯ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน แนะนำสินค้า ทำเสนอราคา ติดตามงานและปิดการขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่บริษัทฯกำหนดและสามารถเดินทางไปตามนิคมอุตสาหกรรมตามต่างจังหวัดได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 791121 ชื่อตำแหน่งงาน Sales Engineer (ประจำที่บางรัก) (P10) ด่วน!! ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  111. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า (P02) ต.บางปลา อ.บางพลี ด่วน!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี มีบุคลิกภาพดี+  วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ทางด้านสายงาน 1 ปี ขึ้นไป+  สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี+  มีความขยัน อดทน ชอบการเรียนรู้+  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบงานสูง ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานด้านการตรวจนับสต็อกสินค้า
• การตรวจนับสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้าร่วมกับเจ้าหน้าที่คลังสินค้า
• ทำงานบัญชีคลังสินค้า
• คีย์ข้อมูลลงระบบ
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 791566 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า (P02) ต.บางปลา อ.บางพลี ด่วน!! ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  112. สมัครงาน IT Policy & Security P10 ปฏิบัติงานที่อ่อนนุช 66/1 สวนหลวง Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  5 - 7 years of work experience in information security management and/or related functions (such as IT audit and IT Risk Management).+  A background in technical IT roles such as IT architecture development or operations with a clear and abiding interest in information security.+  A background in technical IT roles such as IT architecture development or operations with a clear and abiding interest in information security.+  Project Management experience preferred

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รายละเอียดงาน: • Leads the design, implementation, operation and maintenance of the Information Security Management System based on an industry standard. • Leads or facilitates the preparation and implementation of necessary information security policies, standards, procedures and guidelines. • Leads the design and operation of related compliance monitoring and improvement activities to ensure compliance both with internal security policies etc. and applicable laws and regulations. • Leads or facilitates suitable information security awareness, training, educational activities, security risk assessments, controls selection activities and value add security monitoring solutions, processes and metrics. • Establishing cost
• efficient risk based information security services and solutions that effectively manage risks to the business • Designing and conducting security assessments or audits. • Defining, implementing and managing security policy, standards and procedures. • Vendor selection and negotiation for information security related solutions • Managing incident response and incident management • Vulnerability Management program development and operations. • Security Architecture review and design • Vulnerability & Threat Detection & Prevention
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 776721 ชื่อตำแหน่งงาน IT Policy & Security P10 ปฏิบัติงานที่อ่อนนุช 66/1 สวนหลวง Urgently Re
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  113. สมัครงาน IOS DEVELOPER P03 Urgently Required!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในตำแหน่งนักพัฒนาระบบ+  สามารถเขียน พัฒนา Application ด้วยภาษา Objective C หรือ Swift ได้ดี+  หากมีความสามารถในการเขียน SOAP Restful ด้วย ภาษา PHP จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความเข้าใจ MySQL SQLite+  ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ และเปิดรับสิ่งใหม่+  ตรงต่อเวลา+  สามารถทำงานกับเพื่อนร่วมทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
พัฒนา Application ด้วยภาษา Objective C หรือ Swift ได้ดี บน Design ที่หากหลาย และสามารถปฎิบัติงานเป็นทีมได้ดี สามารถเสนอแนะเทคโนโลยีใหม่ได้ สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. ปรับเงินเดือนประจ าปี 3. ท่องเที่ยวประจ าปี 4. ประกันสุขภาพ 5. อบรมเสริมความรู้ ( ภายใน,ภายนอก) 6. วันหยุดวันเกิด 7. ทำงานจันทร์ – ศุกร์ (9.30 น. –18.30 น.)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 789341 ชื่อตำแหน่งงาน IOS DEVELOPER P03 Urgently Required!! ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  114. สมัครงาน Buying Manager – Fashion Location : Silom P03 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Excellent knowledge of the target customer base and product trends (e.g.fashion apparel shoes & bags watches & jewelry accessories etc.)+  Good professional network+  Flexible and can-do attitude+  Outstanding communication and interpersonal skills+  Strong analytical skills and ability to deal with numbers+  Proficiency in English language and MS Office package+  4-5 years of experience in all aspects of purchasing merchandising account management sales

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Find suppliers (local and international) to get their brands live in the agreed timeline • Establish and maintain supplier’s relationships via outreach, pitching and attending meetings • Negotiate product assortment, timelines and business terms with suppliers • Develop, communicate seasonal business strategies that meet or exceed financial goals • Work with Marketplace, Marketing and Strategy teams to develop sales forecasts • Work with Operations and Merchandising teams to manage inventory levels and replenishment strategies • Resolve issues for suppliers • Suggest marketing exercise to suppliers to provide/strengthen brand awareness and maximize sales • Organize the development of these campaigns internally • Prepare weekly marketing inputs, determine which products will be promoted • Analyze Marketing & Business intelligence data to optimize marketing, pricing and product selection customer expectations inputs, historical sales data and new business insights profile • Working Date and Working Time Mon – Fri / 8.30 AM – 6.00 PM
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  115. สมัครงาน Building Receptionist ( P05 ) ทำงานแถวปทุมวัน ด่วนมาก !! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female age between 20-30 years old+  Good command of English or able to communicate in English+  Any degree holder with experience in hospitality front of house customer service administration+  Service mind and helpful+  Good personality

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Liaise with guest, visitor, and tenants Extend the warmest welcome to the client To have the knowledge of directory information Updates function boards according to the events information sent by Building Manager To have a knowledge of fire evacuation procedure / bomb threat To keep record of all emergency numbers Responsibility for paging system for driver Effective handling of incoming call Responsibility for the PABX switches board To be able to act as Help Desk Officer as required
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **รบกวนขอประวัติอย่างละเอียดและรบกวนแนบรูปถ่ายด้วยค่ะ (เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสัมภ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  116. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ดูแลทางด้านฟิตเนส ด่วนมากที่สุด (P10) ประจำที่ลาดพร้าว 101 ด่วน!! Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง (เน้นผู้ชาย 3 คนและผู้หญิง 1 ท่าน)+  อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาไม่จำกัด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1.ดูแลลูกค้าภายในยิม/ฟิตเนส 2.ดูแล Staff,แ