Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

 

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด

ผลิตภัณฑ์ "ตราเด็กสมบูรณ์" เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในการปรุงอาหาร และเพิ่มรสชาติอาหารประเภทต่างๆ อยู่คู่ครัวคนไทยมานานกว่า 60 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้บริษัทให้บริษัทได้รับการรับรองการจัดการ คุณภาพมาตรฐาน ISO 2001:2000 รวมถึงคุณภาพ GMP, HACCP

 
  1. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต่างประเทศ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี/โท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงาน Import-Export และ International Marketing ไม่น้อยกว่า 5 ปี • มีความสามารถด้านการวางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานเป็นทีม

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดำเนินการในการนำเข้า
• ส่งออกสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ และปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  2. สมัครงาน พนักงานขาย บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุปโภค-บริโภค อย่างน้อย 1 ปี
• มียานพาหนะเป็นของตัวเอง มีใบอนุญาขับขี่ สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้าขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าและการตลาด ประสานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า และรับผิดชอบการเก็บเงินเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่แผนการขายกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : ไม่จำกัดอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 23-29 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานเอกสารติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  4. สมัครงาน หัวหน้าแผนกต่างประเทศ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25-32 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
• มีประสบการณ์ด้านงานส่งออก 2-3 ปี
• สามารถฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้ดี
• บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีภาวะการเป็นผู้นำ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประสานงานและตรวจสอบการดำเนินงานในการส่งสินค้าออก สรุปยอดและสถิติการขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สารสนเทศ IT (สมุทรสาคร) บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงานสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลระบบ Forma และให้คำปรึกษาผู้ใช้, ดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำโรงงาน จ.สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สารสนเทศ IT บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงานสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลระบบ Forma และให้คำปรึกษาผู้ใช้, ดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  7. สมัครงาน Group Product Manager- Product Manager บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Male or Female, Age not over 45 years
• Bachelor's Degree or higher in any related field
• Minimum 4 years experience in marketing, trade marketing brand management or realted field, preferably from consumer products
• High eneregtic, initiative, creative, and teambuilder with mangement skill are advantage

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Sales & marketing strategy layout, building brand equity, supporting all parties to achieve customer stisfaction. Business operation management with strategy to growth
สถานที่ปฎิบัติงาน : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  8. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานด้านขาย Import-Export จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขายสินค้าด้านการนำเข้า
• ส่งออกทั้งในและนอกประเทศ
สถานที่ปฎิบัติงาน : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (สมุทรสาคร) บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรือการเงินไม่ต่ำกว่า 1 ปี
• เคยผ่านงานโรงงาน 1 ปี ความแม่นยำ มนุษยสัมพันธ์ ความละเอียดรอบคอบ การสื่อสาร

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตรวจสอบเอกสาร การประเมินต้นทุน ตรวจสอบเอกสารการรับ
• จ่ายเงิน, บันทึกข้อมูลการตรวจสอบจากข้อมูลที่เป็นจริง, ควบคุมติดตามการตรวจสอบระบบภายใน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำโรงงาน จ.สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  10. สมัครงาน ช่างประจำสโตร์ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ปฎิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานที่กำหนดไว้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
• ละเอียด รอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความแม่นยำ มีไหวพริบการตัดสินใจ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลการเบิก
• จ่ายอะไหล่ ตรวจเช็กอะไหล่อุปกรณ์ ดำเนินการขอซื้อ เมื่อถึงจุด Safety Stock
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  11. สมัครงาน ช่างไฟฟ้า (สมุทรสาคร) บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• มีความรู้ระบบไฟฟ้ากำลัง การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดำเนินการซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย, ตรวจสอบความบกพร่องของเครื่องจักร/อุปกรณ์ รับใบแจ้งซ่อมจากผู้บังคับบัญชา ดำเนินการซ่อม ส่งมอบงานซ่อม, จัดทำรายงานผลการซ่อมบำรุงส่งผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านการจัดส่งสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ในด้านระบบเอกสาร มีความรู้โปรแกรม Ms Office มีความอดทนต่อภาวะกดดันได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลและควบคุมเอกสารงานด้านจัดซื้อ
สถานที่ปฎิบัติงาน : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  13. สมัครงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป (สมุทรสาคร) บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• รักงานบริการ รับผิดชอบและกระตือรือร้น • สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้ดี มีทักษะในด้านการสื่อสารและการใช้ข้อมูลที่ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดำเนินการจัดทำใบเบิกสินค้าเพื่อการจัดส่ง, ดำเนินการจ่ายอินวอยซ์และใบโอน, ตรวจสอบการนำสินค้าขึ้นรถ, ตรวจเช็กสินค้าคงคลัง
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25-32 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัย • มีประสบการณ์ด้านบริหารความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป
• มีทักษะด้านการควบคุมงาน การวิเคราะห์ การวางแผนด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
• สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  15. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหาร (สมุทรสาคร) บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี /มีทักษะทางด้านภาษาอื่นๆ
• ซื่อสัตย์ สามารถรักษาความลับได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
• มีความรับผิดชอบ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการรับรองลูกค้าและแขกของบริหาร ติดตามงานจากการประชุม จากทุกหน่วยงานในองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำโรงงาน จ.สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  16. สมัครงาน หัวหน้าแผนกจัดส่ง บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงานจัดส่ง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
• มีภาวะผู้นำ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมตรวจสอบเอกสารพนักงานจัดส่ง บริหรงานจัดส่งให้เป็นไปตามระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  17. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22-27 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
• สามารถใช้โปรแกรม Ms Office และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงานด้านการตัดชำระ และทำลดหนี้/รับคืน แนบเอกสารส่ง GL
สถานที่ปฎิบัติงาน : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  18. สมัครงาน Export Manager- Export Sales Manager บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor's Degree or higher in any related field. Male Age over 32 years
• Minimum 2-4 years experience in sales or export functions for nitenational marker
• Able to travel overseas and or working on assigned duration
• Good command of English and computer literacy
• Good persentation and persuasion skills. Experience in selling food products is an advantage

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Setting up annually business and marketing plan. Expand the new market and increase sale with existing clients. Business operation management with strategy to growth.
สถานที่ปฎิบัติงาน : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

  19. สมัครงาน ซูเปอร์ไวเซอร์ส่วนประกันคุณภาพ (สมุทรสาคร) บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• มีความละเอียด รอบคอบ อดทน มีจิตสำนึกด้านคุณภาพ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดเตรียมและสั่งซื้อสารปรุงรส ควบคุมการเบิกจ่ายสารปรุงรส ควบคุมการเตรียมกล้าเชื้อ สำหรับใช้ในการผลิตซีอิ้วขาว
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำโรงงาน จ.สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณกรกนก วงศ์เมทา

2008-12-03 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 19 รายการบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2674-7990-9 ต
 แฟกซ์ : 0-2674-7990-9 ต
เว็บไซต์ : www.deksomboon.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ