Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด

 

บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด

นำเข้า ผลิต ค้าส่ง ค้าปลีกผงพิเศษตรารมชูชีพ
การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษาในระดับ ม.6 - ปวช. - ปวส.+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง+  สามารถทำงานจันทร์ถึงเสาร์ได้+  มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ อดทน+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำเอกสารทั่วไป เอกสารจัดซื้อ งานธุรการต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
• จัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระบบ
• ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในบริษัทฯ
• ดูแลการชำระบิลประจำเดือนต่างๆ ของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 727235 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประเภทง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- ส่งใบสมัครทางอีเมลล์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน วิศวกรโรงงาน/ช่างซ่อมบำรุง บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิงหรือชาย อายุ 22 - 35 ปี+  จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / ช่างซ่อมบำรุง จบ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างกล ช่างยนต์ ไฟฟ้า+  มีประสบการณ์ 0-2 ปี+  มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ กระตือรือล้น ในการทำงาน+  ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วิศวกรโรงงาน(ประจำโรงงานลำลูกกา ปทุมธานี) 1 ตำแหน่ง ประสบการณ์ 0
• 2 ปี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทนต่อความกดดันได้ หน้าที
• ดูแลซ่อมบำรุงรักษาระบบของโรงงาน
• วางแผนการบำรุงรักษาระบบ
• วิเคราะห์แก้ไขปัญหาเชิงหลักวิศวกรรม
• เสนอแนวทางพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข เครื่องจักรกล ระบบต่างๆ ของโรงงาน
• อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
• เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ทักษะประสบการณ์ 2. ช่างซ่อมบำรุง/ช่างยนต์ 1 ตำแหน่ง (ประจำโรงงานลำลูกกา ปทุมธานี) ประสบการณ์ 0
• 2 ปี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทนต่อความกดดันได้ หน้าที
• ดูแลซ่อมบำรุงรักษาระบบของโรงงาน
• วางแผนการบำรุงรักษาระบบ
• อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
• เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ ทักษะประสบการณ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- ส่งใบสมัครทางอีเมลล์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน พนักงานขับรถ บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาไม่ตำกว่า ม.3 มีใบอนุญาตขับขี่ มีประสบการณ์ขับรถ ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป เชี่ยวชาญเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบในการทำงาน ไม่มีประวัติอาชญากรรม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถรับส่งผู้บริหารด้วยความปลอดภัย
• ขับรถส่งของ/เอกสาร/ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
• ดูแลทำความสะอาดรถที่รับผิดชอบ
• ดูแลรักษาและตรวจเช็ครถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตลอดเวลา
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- ส่งใบสมัครทางอีเมลล์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน นักวิทยาศาสตร์เคมี บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยศาสตร์เคมี ประสบการณ์ในการทำงาน 0 - 2 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์) มีทักษะพื้นฐาน ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ UV Spectro IR GC HPLC มีทักษะการติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่ดี มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ อดทน มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน สามารถทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วิเคราะห์วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2.เตรียมนํ้ายามาตรฐาน เตรียมนํ้ายาทดสอบ 3.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ ในฝ่าย 4.จัดทำเอกสาร SOP ของเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆ ที่เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพมอบหมาย 6. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในบริษัทฯ ทำงานที่โรงงานกรุงเทพ และโรงงานลำลูกกาคลองเก้า จ.ปทุมธานีในบางวันได้ (มีรถรับส่ง)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - โทรสอบถามรายละเอียด นัดเวลาสัมถาษณ์ และมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ (ทราบผลทันที)- สมัครผ่านอีเมล์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี จบ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างกล ช่างยนต์ ไฟฟ้า ประสบการณ์ในการทำงาน 0 - 2 ปี มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ กระตือรือล้น ในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลซ่อม บำรุงรักษา ระบบต่างๆ ของโรงงาน 2. วางแผนการบำรุงรักษาระบบ 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 4. เงินเดือนตามโครงสร้างบริษํท / ทักษะประสบการณ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - โทรสอบถามรายละเอียด นัดเวลาสัมถาษณ์ และมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ (ทราบผลทันที)- สมัครผ่านอีเมล์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์ /บัญชี บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี จบการศึกษาด้านการบัญชี หรือบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง วุฒิการศึกษาในระดับ ปวช. - ปวส. -ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ /บัญชี) ประสบการณ์ในการทำงาน 0 - 2 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ไม่มีประสบการณ์) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชี Express สามารถไปชำระบิลประจำเดือน และซื้อของเข้าบริษัทฯ โดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้ สามารถทำงานจันทร์ถึงเสาร์ได้ มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ กระตือรือล้น ในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำเอกสารวางบิล รับเช็ค ออกใบกำกับภาษี สรุปยอด 2.คีย์ออเดอร์สินค้าเข้าระบบ 3.ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายอื่นๆ ของบริษัท 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - โทรสอบถามรายละเอียดเพื่อนัดเวลาสัมถาษณ์ จากนั้นมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ - สมัครผ่านอีเมล์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน กุ้กประจำร้านอาหาร บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิงหรือชาย อายุ 25 - 40 ปี มีประสบประการณ์และความชำนาญในการทำอาหารไทย (ถ้าทำอาหารจีนและฝรั่งเป็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ) รักในการทำอาหาร และชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กระฉับการเฉง คล่องตัว ทำงานเร็ว ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทำงานเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร้านอาหารสามตวง เป็นร้านอาหารของ บริษัทสมจิตต์โอสถจำกัด ตั้งอยู่ติดกับบริษัทฯ เปิดบริการอาหารตามสั่งให้กับพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลทั่วไป www.sarmtuangmansion.com
• ประกอบอาหารตามสั่ง ตามเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - โทรสอบถามรายละเอียดเพื่อนัดเวลาสัมถาษณ์ จากนั้นมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ - สมัครผ่านอีเมล์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน เภสัชกรฝ่ายผลิต / เภสัชกร QC รับสมัครด่วน ! บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิงหรือชาย อายุ 23 ปีขึ่นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ ชอบงานด้านการผลิต / วิเคราะห์ (ตามตำแหน่งที่สมัคร) การควบคุมดูแลพนักงาน มีทักษะการติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่ดี มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้พัฒนาตนเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เภสัชกรฝ่ายผลิต มีหน้าที่ 1. ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานประจำวันของฝ่ายผลิต และพนักงานในฝ่ายฯ 2. ดูแลสถานที่ สภาพแวดล้อม เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ 3. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต 4. อื่นๆ ตามมาตฐาน GMP และตามที่ได้รับมอบหมาย เภสัชกรฝ่าย QC มีหน้าที่ 1. ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานประจำวันของฝ่าย QC พนักงานในฝ่ายฯ 2. ดูแลสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ของฝ่ายฯ 3. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย QC 4. อนุมัติเอกสารต่างๆ ทั้ง COA, ผลวิเคราะห์, ใบ passed 5. อื่นๆ ตามมาตฐาน GMP และตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฎิบัตงาน ทั้งที่
• โรงงานลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 23 และ
• โรงงานลำลูกกา คลองเก้า (ถนนเลียบลำลูกกาคลองเก้า)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - โทรสอบถามรายละเอียดเพื่อนัดเวลาสัมถาษณ์ จากนั้นมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ - สมัครผ่านอีเมล์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-08 02:50:05
รวมทั้งสิ้น 8 รายการบริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด
9/19 ซอยลาดพร้าว 23 ลาดพร้าว จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 025112715 , 025112716 , 025113904
 แฟกซ์ : 022814323 , 025131317 , 029380805
เว็บไซต์ : pisespowder.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ