Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด

 

บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด

ก่อตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทั้งภายในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARISE มีความประสงค์รับผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งงานดังนี้

 
  1. สมัครงาน หัวหน้าแผนกคลังสินค้า บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : เพชรบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานโปรดติดต่อได้ใน วันจันทร์ - ศุกร์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธารีกาญจน์/ คุณกาญจนา/ คุณณัฐวจี / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  2. สมัครงาน หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/ เครื่องกล
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : เพชรบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานโปรดติดต่อได้ใน วันจันทร์ - ศุกร์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธารีกาญจน์/ คุณกาญจนา/ คุณณัฐวจี / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  3. สมัครงาน พนักงานทั่วไป (รายวัน) บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิง
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : เพชรบุรี
จำนวนที่รับ : จำนวนมาก
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานโปรดติดต่อได้ใน วันจันทร์ - ศุกร์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธารีกาญจน์/ คุณกาญจนา/ คุณณัฐวจี / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์
• มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : เพชรบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานโปรดติดต่อได้ใน วันจันทร์ - ศุกร์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธารีกาญจน์/ คุณกาญจนา/ คุณณัฐวจี / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  5. สมัครงาน วิศวกร บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/ เครื่องกล
• มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
• มีใบอนุญาต

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : เพชรบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานโปรดติดต่อได้ใน วันจันทร์ - ศุกร์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธารีกาญจน์/ คุณกาญจนา/ คุณณัฐวจี / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  6. สมัครงาน พนักงานควบคุมเครื่องแผนกผลิต บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย
• ปวส. ไฟฟ้า หรือเครื่องกล
• ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : เพชรบุรี
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานโปรดติดต่อได้ใน วันจันทร์ - ศุกร์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธารีกาญจน์/ คุณกาญจนา/ คุณณัฐวจี / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด, เจ้าหน้าที่งานขาย บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/ การตลาด/ การขาย/ สื่อสารมวลชน
• มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานโปรดติดต่อได้ใน วันจันทร์ - ศุกร์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธารีกาญจน์/ คุณกาญจนา/ คุณณัฐวจี / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  8. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/ การตลาด/ การขาย
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานโปรดติดต่อได้ใน วันจันทร์ - ศุกร์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธารีกาญจน์/ คุณกาญจนา/ คุณณัฐวจี / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด สื่อสารมวลชน
• มีประสบการณ์ 2 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานโปรดติดต่อได้ใน วันจันทร์ - ศุกร์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธารีกาญจน์/ คุณกาญจนา/ คุณณัฐวจี / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานโปรดติดต่อได้ใน วันจันทร์ - ศุกร์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธารีกาญจน์/ คุณกาญจนา/ คุณณัฐวจี / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  11. สมัครงาน เลขานุการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานโปรดติดต่อได้ใน วันจันทร์ - ศุกร์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธารีกาญจน์/ คุณกาญจนา/ คุณณัฐวจี / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
• มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ด้าน BOI

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานโปรดติดต่อได้ใน วันจันทร์ - ศุกร์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธารีกาญจน์/ คุณกาญจนา/ คุณณัฐวจี / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  13. สมัครงาน พนักงานคุมเครื่องแผนกผลิต บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร และวิธีการทำงานของเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี • สามารถปฎิบัติงานล่วงเวลาและ/หรือทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมการเดินเครื่องจักร การดูแลรักษาเครื่องจักร ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  14. สมัครงาน หัวหน้าแผนกธุรการ (เพชรบุรี) บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างกล
• ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
• ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
• สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานทางไปรษณีย์ได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมยานพาหนะงานรับส่ง/ ขนส่ง ควบคุมงานรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ ควบคุมงานความสะอาด ควบคุมงานเอกสารและติดต่อราชการ การจัดการทั่วไปและงานที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ จ.เพชรบุรี
จังหวัด : เพชรบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  15. สมัครงาน พริตตี้ (P.G.) (Part-Time) บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก
• ปฎิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล • สามารถติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานทางไปรษณีย์

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานส่งเสริมการตลาด/ กิจกรรมทางการตลา
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  16. สมัครงาน พนักงานห้องผสม บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิต
• มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป • มีสุขภาพอนามัยส่วนตัวที่ดีและสุขภาพ ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
• รักความสะอาด ปฎิบัติตามคำสั่ง • มีความสามารถด้านการสื่อสารและประสานงาน • มีความขยันและมีความรับผิดชอบสูง

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานผลิต/ ปรุงเครื่องดื่ม เตรียมความพร้อมการผลิต จัดทำเอกสารรายงานผู้บังคับบัญชาและปฎิบัติตามมาตรฐานการผลิต ปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  17. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วิทยาศาสตร์-เคมี) บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญษตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี จบการศึกษาใหม่ หรือผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน • ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมี แผนการผลิต ข้อมูล ผู้ขาย • มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์สารเคมีตามนโยบายของบริษัท จัดทำเอกสารในงานจัดซื้อ และตามนโยบายคุณภาพ ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  18. สมัครงาน วิศวกร บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกล
• ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร อุปกรณ์ และการติดตั้งเครื่องจักรเป็นอย่างดี • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานอุตสาหกรรม • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมงานติดตั้งและทดสอบเครื่องจักร ควบคุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันควบคุมงานซ่อมบำรุง ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  19. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จากประเทศจีน
• มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
• ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประสานงานขาย การขายและหาลูกค้าใหม่ บริการลูกค้า ปฎิบติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  20. สมัครงาน หัวหน้าแผนกตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์สาขา Microbiology หรือ Biochemistry
• ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
• สามารถปฎิบัติงานที่โรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
การวางแผนและควบคุม การตรวจสอบวัตถุดิบ การวางแผนและการควบคุมการตรวจสอบกระบวนการผลิต การวางแผนและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อส่งมอบ การดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ การจัดการทั่วไปและปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  21. สมัครงาน หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท วิทยาศาสตร์สาขา Food Science หรือ Agro-industrial Product Development
• ประสบกรณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
• สามารถเริ่มงานได้ทันที พร้อมทำงานที่อำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี (โรงงาน)

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

2009-02-17 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 21 รายการบริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด
118 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย เพชรบุรี 76140
โทรศัพท์ : 0-3256-6151
 แฟกซ์ : 0-3256-6154

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ