Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

 

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มจากน้ำผลไม้
การผลิต การแปรรูปและการเก็บถนอมเนื้อสัตว์ ปลา ผลไม้ผัก น้ำมันและไขมัน

 
  1. สมัครงาน Costing Supervisor Urgently Required !! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุไม่เกิน 35 ปี+  จบปริญญาตรี สาขาบัญชีต้นทุน+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการจัดทำและบริหารการจัดทำบัญชีต้นทุน+  มีความสามารถและประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AX

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รวมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบัญชีต้นทุน
• ตรวจสอบการคำนวนต้นทุน และเปรียบเทียบผลต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานกับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
• วิเคาระห์ข้อมูลต้นทุน ตรวจสอบและวิเคราะห์ต้นทุนผลิตสินค้าข้อมูลวัตถุดิบค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตประจำเดือน
• จัดทำรายงานตรวจนับวัตถุดิบ และ สินค้าคงเหลือประจำเดือน
• ร่วมวิเคราะห์และคำนวนจุดคุ้มทุนของสินค้าแต่ละตัว รวมถึงรวบรวมจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนภาพรวมของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง Email ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน Engineering Supervisor Urgently Required !! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 26-33 ปี+  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 3-5 ปี+  หากมีประสบการณ์ในโรงงานการผลิตอาหารมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีภาวะผู้นำและทักษะการแก้ไขปัญหาที่ดี+  มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO GMP HACCP

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร /การซ่อมเครื่องจักร 2.การให้คำปรึกษา แนะนำการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการซ่อมบำรุง 3.รวบรวมปัญหา สาเหตุการมีปัญหาของเครื่องจักร วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไข 4.พัฒนาและดำเนินงานให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO / GMP / HACCP ฯลฯ 5.ควบคุมดูแลกระบวนการต่างๆในงานวิศวกรรม
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง Email ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน QA Chief / QC Chief บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี+  การศึกษาปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ+  เคยผ่านงานกระบวนการผลิต QA /QC หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี+  ใช้ภาษาอังกฤษได้ ใช้ computer ทำ present และวิเคราะห์ข้อมูลได้+  มีประสบการณ์ด้าน อุตสาหกรรมอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีภาวะความเป็นผู้นำ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบแผนการตรวจสอบ และควบคุมกระบวนการผลิตให้กับฝ่าย QA,QC
• จัดทำระบบประกันคุณภาพและบริหาระบบคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
• ค้นหาสาเหตุที่ทำให้คุณภาพของสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
• ควบคุมกำลังคนระดับพนักงานรายวัน
• ตรวจสอบควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง Email ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน Export Sales Urgently Required !! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male Age 23 years old up+  Bachelor degree graduate or higher+  Experience in Food & Beverage Business would be an advantage+  Strong entrepreneurial spirit and self-motivated+  Good communication and presentation skills in English+  Able to work at Nakorn Pathom+  Able to work 6 days/week

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Seek opportunities and suggest business partners in those countries for mutual growth
• Coordinate with company’s internal teams ensuring on smooth exporting process and product deliveries to destinations Work with marketing to penetrate and expand distribution coverage in those markets Negotiate or approve contracts and agreements with clients Review reports submitted by sales staff to recommend approval or to suggest changes
• Review operational records and reports to project sales and determine profitability. Plan and direct staffing, training, and performance evaluations to develop and manage team • Maintain the existing sales volume with our current export customers and developing the new customers, especially in AEC market, Middle East, Africa and others. • Provide a detailed AEC market and other market survey to keep informed the company about the evolution of the market in term of the products, volume, price and competition. • Provide to the company a sales forecast and budget on yearly, quarterly and monthly basis. • Willing to travel and to get a better insight of the existing clients, competitors
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง Email ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง/ช่างคุมเครื่องจักร บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษ ระดับ ม.6 ปวช. ปวส. สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ วิทย์ -คณิต หรือที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้+  เข้ากะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิต / ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง Email ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ IT (ดูแลระบบ ERP) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หญิง อายุ 22ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1) Technical support
• มีความรู้ด้านComputer Hardware
• โปรแกรมสำเร็จรูป
• Computer Network 2) System/Network administrator
• มีความรู้ด้านทักษะด้าน Computer Networkสูง
• System Computer
• Computer Hardware
• โปรแกรมสำเร็จรูป
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง Email ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่สรรหา Urgently Required !! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25ปีขึ้นไป+  มีประสบการณ์การทำงานบุคคล อย่างน้อย 3ปีขึ้นไป+  วุติปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีService Mind มีทัศนคติต่องานดี+  มีความสามารถในการเจรจา+  ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนอัตรากำลังพนักงานประจำปี
• สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น รวมทั้งประสานงานกับต้นสังกัดต่างๆเพื่อคัดเลือกพนักงาน
• ติดต่อนัดหมายผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์
• ดูแล ปรับปรุงข้อมูลในWebsite สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ
• ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
• ดำเนินการในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้าง
• ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น ติดประกาศ ประกาศทาง Internet ออก Job Fair เป็นต้น
• จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน
• สัมภาษณ์พนักงานที่ลาออกจากงาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
• ปฐมนิเทศพนักงานและส่งตัวบุคลากรไปปฎิบัติงานยังหน่วยงาน
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
• ทำงานวันจันทร์
• เสาร์ เวลา 8.00น.
• 17.00น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง Email ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน เลขานุการผู้บริหารด่วน มาก!! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Female age 27- 35 years old+  Bechelor degree or higher in any relate field+  Minimum 3-5 years of experience in working as secretary or personal assistant+  Good interpersonal and communication skills+  Good command of English+  Team player self - motivated challenge - mind person and proactive & multi tasking.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Manage MD's time schedule and comfirm appointments included providing administrative and secretarial support to the MD
• Handle the conference arrangement in terms of venue preparation, facilitation and etc.
• Manage and gathering report and document filling from all department included set up for an accurate filling system both in hard copy and electronic fillin.
• Handle expenses reimbursement for GM
• Manage overseas Trip such as flights itinerary & accommodation and visa application.
• Any other tasks as assigned
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง Email ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน Production Supervisor Urgently Required !! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุ 27-35 ปี+  ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ+  Microsoft office Excell Power point+  ประสบการณ์ 3-5 ปีในสายงานที่เกี่่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ในบริษัทเครื่องดื่ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต
• รักษาระบบให้เป็นไปตามมาตรฐา
• จัดทำเอกสารและอบรมหน้างานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง Email ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน Production Chief ยินดีรับ น.ศ. จบใหม่ Food Sci , Bio tech,สาขาที่เกี่ยวข้อง!! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี+  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการผลิต มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ สามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง Email ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน พนักงานขับรถ/พนักงานขาย (ต่างจังหวัด/กทม) ด่วน มาก!! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 23-35 ปี+  ตำแหน่งขับรถ สามารถขับรถ 6 ล้อได้และมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 (ต่างจังหวัด)+  ตำแหน่งขับรถ สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ (กทม)+  มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในตำแหน่งที่สมัคร+  มีบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานขายในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย (ต่างจังหวัด หรือ ในกทม.) • ขับรถบรรทุกสินค้าของบริษัทฯ เดินทางไปขายสินค้าร่วมกับพนักงานขายในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย • รู้จักการจัดเรียงสินค้าในรถเพื่อความสะดวกในการขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : หลายจังหวัด
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง Email ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ R & D บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป+  การศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร/พัฒนาผลิตภัณฑ์/อุตสาหกรรมการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงาน R&D อย่างน้อย 1-2 ปี โดยเฉพาะ ด้านการรพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เตรียมงานการทดลองผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
• ดูแลรักษาอุปกรร์การปฎิบัติงาน
• จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
• ทำทดสอบชิมผลิตภัณฑ์
• ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมตัวอย่างและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง Email ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 30ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม / สาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี / เคยผ่านงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับนโยบายจากผู้จัดการฝ่าย เพื่อจัดทำแผนการปฎิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ • ควบคุมและดูแลส่วนงานภายในฝ่ายวิศวกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามระบบการบำรุงรักษาทวีผล • ศึกษาและพัฒนา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม โดยนำเสนอผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมพิจารณา • ควบคุม ดูแลรับผิดชอบการสั่งซื้อ/เบิก
• จ่าย อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ในฝ่ายวิศวกรรมให้เป็นระบบ • ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย หรือบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างในการจัดซื้ออะไหล่ อุปกรณ์ และ/หรือการจัดจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมให้เป็นไปตามที่กำหนด • ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมติดภารกิจ • ดูและระบบคุณภาพต่างๆ เช่น 5ส. ความปลอดภัยในการทำงาน , ISO, การตรวจประเมินฯ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง Email ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกคุณภาพ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า10ปี (ถ้ามีประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ การตรวจประเมินคุณภาพ+  มีความรู้ด้าน GMPHACCPISO และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี+  มีทักษะด้านการเป็นผู้นำและสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี+  มีบุคลิกการทำงานเชิงรุกและมีทัศนะคติการทำงานเชิงบวก+  สามารถทำงานเป็นทีมและอยู่ภายใต้สภาวะการทำงานที่ Dynamicได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารจัดการควบคุมคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ได้ตรงมาตฐานและนโยบายด้านคุณภาพของบริษัท
• บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในเชิงการประกันคุรภาพในส่วนงานต่างๆ
• บริหารจัดการนำนโยบายคุณภาพ คู่มือคุณภาพและแนวทางปฎิบัติต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
• บริหารจัดการในเชิงเทคนิคเพื่อการปรับปรุงคุณภาพให้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักปฎิบัติที่ดี
• บริหารจัดการร่วมกับภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในระบบการบริหารคุณภาพได้อย่างเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง Email ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป+  ระดับการศึกษาปริญญาตรี/ ปวส. สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการออกบูธจัดจำหน่ายกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 2 ปี+  สามารถขับรถได้+  พูดเชียร์สินค้าได้ ประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียงได้+  ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนจัดเตรียมและดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด(ในส่วน Event)
• สนับสนุนการขายและตลาดสำหรับสินค้าที่บริษัทมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการรู้จักและทดลองบริโภค
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าแและคู่ค้า
• สร้างแบรนด์ดีโด้ให้กลุ่มเป้าหมายรู้จัก
• ออกบูธจัดกิจกรรมนอกสถานที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง Email ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน !! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี/ การเงิน+  หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ด่วน !! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต อย่างน้อย 2 ปี+  มีความรู้ด้าน GMP HACCP ISO 22000 และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการจัดจำหน่าย
• วางแผนการนำเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ดูแลและรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและบริหารสินค้าคงคลังวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง
• นำเสนอรายงานการผลิต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ รับสมัครด่วน ! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป+  สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้+  ทำงานเป็นกะได้ / ทำ OT ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดเก็บวัตถุดิบที่มาส่ง
• เบิกจ่ายวัตถุดิบให้ฝ่ายผลิต
• ตรวจเช็คสภาพรถ
• ปฎิบัติงานตามที่รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี+  เพศหญิง+  อายุ 25 - 30 ปี+  มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถเริ่มงานได้ทันที ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตั้งเจ้าหนี้ 2. ปิดภาษีซื้อ 3. Reconcile เจ้าหนี้ 4. เช็คสต็อคสินค้าของหน่วยรถเงินสด 5. เช็คสต็อคสินค้าสำเร็จรูป 6. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต อย่างน้อย 2 ปี+  มีความรู้ด้าน GMP HACCP ISO 22000 และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการจัดจำหน่าย
• วางแผนการนำเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ดูแลและรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและบริหารสินค้าคงคลังวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์แลัวัสดุสิ้นเปลือง
• นำเสนอรายงานการผลิต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน Planning Supervisor บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป+  ระดับการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้านวางแผนผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 3-5 ปี+  มีความรู้ด้าน GMP HACCP ISO22000 และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี+  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน+  มีบุคลิกการทำงานเชิงรุก และมีทัศนคติการทำงานเชิงบวก+  สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้สภาวะการทำงานที่ Dynamic ได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารจัดการการวางแผนการผลิต สินค้าสำเร็จรูป เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
• บริหารจัดการการวางแผนการนำเข้าวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และบริหารปริมาณสินค้า คงคลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในระบบการผลิต เพื่อการบริหารจัดการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลตลาดจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน วิศวกรโรงงาน บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  ระดับการศึกษา ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านโรงงาน 1 - 2 ปี+  มีความรู้ด้าน GMP HACCP ISO22000 และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี+  มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคการแก้ปัญหาเชิงระบบ+  มีบุคลิกการทำงานเชิงรุก และมีทัศนคติการทำงานเชิงบวก+  สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้สภาวะการทำงานที่ Dynamic ได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนทีมงานในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
• สนับสนุนด้านข้อมูล การตรวจสอบต้นทุนด้านคุณภาพกับทีมผู้บริหาร
• ร่วมพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตโดยใช้เครื่องมือคุณภาพเช่น TPM / TQM
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(จป.วิชาชีพ) Urgently Required ! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(วิชาชีพ 4 ปี)/หรือปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจป.วิชาชีพ และมีประกาศนียบัตรรับรอง+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word / Excel / Power Point เป็นอย่างดี+  ยินดีรับ นศ. จบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำ
• จัดส่ง เอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกำหนด 2.ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัย 3.เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 4.ดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกและจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยให้พนักงาน 5.สอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน Costing Supervisor บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 30 ปี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี ในการจัดและบริหารการจัดทำบัญชีต้นทุน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รวมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบัญชีต้นทุน
• ตรวจสอบการคำนวณต้นทุนและเปรียบเทียบผลต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานกับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
• วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน ตรวจสอบและวิเคราะห์ต้นทุนผลิตสินค้าข้อมูลวัตถุดิบค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตประจำเดือน
• จัดทำรายงานตรวจนับวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือประจำเดือน
• ร่วมวิเคราะห์และคำนวณจุดคุ้มทุนของสินค้าแต่ละตัว รวมถึงรวบรวมจัดทำและวิเคาะห์ต้นทุนภาพรวมของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน Accounting Supervisor บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชายหญิง อายุ 30-35 ปี+  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี+  ประสบการณ์ 3-5 ปี+  ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ ERP เช่น Microsoft Dynamics AX

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์อายุหนี้ เพื่อเปรียบเทียบและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการรับเงิน
• สรุปยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ในแต่ละเดือน,กำหนด KPI ของทีม
• ควบคุมดูแลหน้าที่การบันทึกรายการจ่าย ตรวจรายการจ่าย และจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ดูแลรับผิดชอบงานและควบคุมดูแลลูกทีมบัญชี AP
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน HR Service Supervisor บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ แรงงานสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี+  มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์+  สามารถขับรถยนต์ได้+  มีทักษะในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในการบริการ+  สามารถทำงานเชิงรุก และมีทัศนคติเชิงบวก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและรับผิดชอบด้านงานธุรการ งานอาคารสถานที่ งาน รปภ.
• ดูแลและรับผิดชอบด้านงานแรงงานสัมพันธ์ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ
• ดูแลและรับผิดชอบด้านงาน CSR ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
• ดูแลระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ
• จัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ติดต่อส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน Assistant Purchase Manager บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor or Masters degree in purchasing supply chain or related fields+  At least 10 years experience in purchasing in manufacturing of FMCG+  Project Management and Analytical skills with People Management+  Strong Leadership multi-task Able to work under high pressure+  Strong people management and coaching skill+  Knowledge of ISO GMP & HACCP and others+  Knowledge of ERP software+  Good command of English with computer literacy+  Able to work at Nakorn Pathom+  Able to work 6 days/week

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Managing and controlling Procurement and sourcing work process • Vendor & Supplier management
• Review and evaluate performances (KPIs) • Negotiations with Suppliers for competitive prices and maximize cost saving • Create strategic plans are drawn up with suppliers to support the manufacturing flow management process • Create and control activities related to planning, scheduling and supporting manufacturing operations
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน Trainer sales(ครูฝึก/วิทยากร ด้านงานขาย) - ปฎิบัติงาน จ.นครปฐม บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป+  อายุ 30 ปี UP+  ทุกเพศ (ชายไม่จริง/หญิงไม่แท้ ได้หมดถ้าสดชื่น)+  ไม่เน้นหล่อ ไม่เน้นสวย แต่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์!!+  ผ่านยุทธจักรงานขายหรือการตลาด ไม่น้อยกว่า 5 ปี+  พร้อมถ่ายทอด วิทยายุทธ เทคนิคการขายให้กับ เซลล์รุ่นน้อง (บริษัทจัดหลักสูตรและวิธีการถ่ายทอดให้)+  อารมณ์ดี ฟรุ้งฟริ้งกระดิ่งแมว ครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิง (ประมาณว่า งานดี กิจกรรมเด่น )+  หากมั่นใจว่า "ใช่" สมัครเลย อย่ารอช้า! ...

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Trainer /coach ให้กับพนักงานขาย รุ่นใหม่
• ถ่ายทอดวิทยายุทธ กลยุทธด้านงานขาย การเปิด
• ปิดการขาย ,การรักษาและขยายฐานลูกค้า ,เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับงานขาย (ไม่ต้องSerious เรื่องหลักสูตร เดี๋ยวบริษัทฯจัดให้..ใจร่มๆ ^_^ )
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน พนักงานขาย (เลือกได้ทุกภาคทุกจังหวัด) รับสมัครด่วน ! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 23 - 35 ปี ม.6 ขึ้นไป+  รักการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด+  ไม่เน้นหล่อไม่เน้นสวย+  มีประสบการณ์ติดไม้ติดมือมาบ้าง+  อารมณ์ดี ยิ้มง่ายทุกสถานการณ์+  สามารถทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ (มีค่าที่พักให้+เงินAdvance)+  มีผู้คำประกัน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รักการเดินทาง
• ท่องเที่ยว • ปฏิบัติงานขายในเขตพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดทุกภาคทั่วประเท (เลือกได้ว่าจะทำงานภาคไหนของประเทศไทย..เอาที่สบายใจ) • ขายสินค้าและดูแลจัดการสินค้าในร้านให้แก่ลูกค้า • วางแผน บริหารงานขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย • จัดเรียงสินค้าในรถเพื่อความสะดวกในการขาย • นำเสนอสินค้า การกระจายสินค้าให้กับลูกค้า • ร่วมกิจกรรมสันทนาการตามที่บริษัทฯกำหนด (สาระบันเทิง เน้นความสนุกและให้ความรู้)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน Export Sales Manager / Supervisor (CLMV) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุตั้งแต่ 30 - 45 ปี ทุกเพศ+  วุฒิ ป.ตรี - ป.โท สาขาการตลาด+  มีประสบการณ์งานการตลาดและขายกลุ่ม CLMV+  สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างประเทศได้+  สามารถเดินทางมาปฏิบัติงาน นครปฐมได้+  ขับรถยนต์ได้+  สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ "ดีมาก"

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธการตลาดและขาย ต่างประเทศ CLMV(Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam)
• ติดตามและพัฒนายอดขาย และการจัดส่งสินค้า
• คัดเลือกและประสานงาน distribbutors ในแต่ละประเทศ
• เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน R&D Specialist บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุ 22 - 30 ปี เพศชาย หรือ เพศหญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีีอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหาร หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 2. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความบรรจุภัณฑ์ 4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ 5. ปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุนผลิตภัณฑ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(จป.วิชาชีพ) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Male Thai Nationality Age 23 years old up. Bachelor's Degree in Occupational Health & Safety or related field. Possess Professional Safety Officer certificate. At least 1 years working experiences in safety and environmental function. Have a good attitude to work Able to work under pressure good human relations. Knowledge of laws regarding safety in the workplace. Able to work at Nakorn Pathom Able to work 6 days/week

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนงาน และดำเนินการตามแผนงานด้านความปลอดภัย • จัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับกฎหมาย • ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน • สังเกตการทำงานของพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง • ประสานงานในองค์กร และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ต่างๆ • ประสานงานกับหน่วยงานราชการสำหรับเอกสารในกรณีที่จำเป็น
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน หัวหน้างานประกันคุณภาพ ( QA Chief ) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุ 22 - 28 ปี เพศชาย หรือ เพศหญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาสตร์อาหาร อุตสาหกรรมเกษตร จุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพ/ตรวจสอบคุณภาพ/รับวัตถุดิบ โรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 2. ทวนสอบคุณภาพวัตถุดิบทางจุลชีววิทยา 3. ดูแลและทวนสอบความปลอดภัยของสินค้าทางจุลชีววิทยา 4. ทวนสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดในไลน์ผลิตและความสะอาดของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ( Swab ) 5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรีสาขาบัญชี มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน และ ประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 3-5 ปี ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ERP เช่น SAP Microsoft Dynamic AX ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกตามแผนกผลิต 2.จัดทำบัญชีราคาต้่นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ 3.จัดทำราคาสินค้าคงเหลือ 4.จัดทำรายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว 6 เดือนในระบบ 5.คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการ พร้อมทั้งคำนวณกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 6.งานอืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีหน่วยรถ/เจ้าหน้าที่บัญชีประจำศูนย์ขอนแก่น) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง อายุ 25-30 ปี ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel Advance โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบรายงานขายประจำวันกับบิลเงินสดของหน่วยรถ 2.บันทึกยอดขายเข้าระบบ AX 2012 3.ส่งรายงานยอดเงินขาด
• เกิน และสินค้าคงเหลือให้ซุปเปอร์ 4.ปิดยอดขาด
• เกิน และสินค้าคงเหลือของหน่วยรถ 5.คิดค่าคอมมิชชั่นของหน่วยรถเงินสด 6.นับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปทุกสิ้นเดือน 7.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าจ้าง(Payroll) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ไม่จำกัดเพศ (ชายไม่จริง หญิงไม่แท้ ได้หมดถ้าสดชื่น) อายุ 25 ปี ขึ้นไป ไม่เน้นหล่อ ไม่เน้นสวย (ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ แบบนี้ ก็ได้นะ) วุฒิ ปวส.- ป.โท (ป.เอกไม่ต้องมา เยอะเกิน) ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี/ใช้โปรแกรม MS Officeได้ดี อารมณ์ดี ยิ้มง่ายทุกสถานการณ์ ... ^_^ ง่ายๆ แต่จริงใจ "อย่าเยอะ" ใช้โปรแกรม B-plus PAYROLL ได้จะดีมาก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านค่าจ้าง จัดทำเงินเดือนพนักงาน 2. ทำรายงานประจำเดือน ภงด. 1, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งรายงานประจำปีที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำเอกสารสำคัญ หนังสือรับรองต่างๆ ของพนักงาน 4. เช็คสถิติการขาด, ลา, มาสาย และ Time Attandance ของพนักงาน 5. ประเมินผลการทำงานของพนักงานประจำปี 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน ผช.ผจก.ทรัพยากรบุคคลและธุรการ(ประจำนครปฐม) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุตั้งแต่ 40 - 45 ปี ทุกเพศ รับได้ทั้งคนโสด แต่งงานแล้ว หรือมีแค่กิ๊ก หรือ ประเภทอกหักซ้ำซ้อน ก็ได้หมด "ถ้าสดชื่น" ^_^ วุฒิ ป.ตรี - ป.โท (ป.เอก ไม่ต้องมา เยอะเกิน) ต้อง เคยปฏิบัติงานด้าน Payroll (B Plus) มาแล้ว (เน้นๆ) ไม่เน้นหล่อไม่เน้นสวย (แต่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์) คิดบวก ยิ้มง่าย ไม่เครียด มีประสบการณ์ด้านHRM หรือ HRIS ติดไม้ติดมือมาบ้าง ไม่น้อยกว่า 10 ปี มั่นใจว่าเป็นคนรุ่นใหม่ "ไม่รับ" HR.สายโหด คุณครูระเบียบ มุษย์ลุง มนุษย์ป้า เชิญสถานีถัดไป สื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่อายใคร สามารถขับรถยนต์ได้ เป็นวิทยากรได้ ลูกล่อลูกชนแพรวพราว (ทันกับน้องๆHRที่นี่) งานดี กิจกรรมเด่น หากคุณคิดว่าใช่ สมัครเลย ให้ไว !

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำไง ก็ได้ ให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน "Happy workplace" !!
• รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล HRM. , HRIS.,Admin.
• รับผิดชอบงาน CSR ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
• ดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ติดต่อส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน Planning Supervisor / Planning Manager บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Male age between 30-45 years. Bachelors degree or Master in related fields. Experience in foods factory over 5 years. Minimum 3-5 years working experience in Production Planning Material control. Knowledge inventory Delivery Logistic Control System ERP & MRP System ISO/GMP/HACCP. Mature assertive adaptable flexible strategic mindset with excellent in planning and execution. Proactive self-motivated fast learner service mind strong team player and able to work under pressure in the multinational working environment. Good in English communication and presentation skill (Spoken&Written)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. The efficiency working with concern section about production plan. 2. Control and assess of the raw material usage include other concern production with efficiency by consistent Production plan , company target and flexible to checking. 3. The efficiency working with Purchasing & Warehouse section about order & manage inventory of the direct & indirect material is not effect to productin plan. 4. Monthly report about the operation result of WH & Planning section. 5. Responsible for logistic operation management especially production planning, inventory and warehouse management. 6. Handle and ensure that demand & production planning will be aligned with sales and operation planning activities for regular and new project/product. 7. Define optimized level of target and safety stocks based on history data and make recommended adjustments to forecast and inventory targets based on changes in demand and market trends. 8. Define demand of raw material and factor of manufacturers. 9. Achieve best
• in
• class performance in on time delivery and customer service. 10. Conduct logistics optimization and competitive cost analysis. 11. Coordinating with production team / engineering team / QA team in order to maintain the production plan effectively and organize regular production planning meetings. 12. Working days : Monday to Saturday 8.00 am. – 5.00 pm.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน International Sales Supervisor (AEC) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Thai nationality only age 30-35 years old. Bachelor degree graduate or higher in marketing field. At least 5-10 years experience in Food & Beverage Business. Strong entrepreneurial spirit and self-motivated. Good communication and presentation skills in English. Be able to work under pressure. Having experience in AEC country will be advantage. Ability to travel oversea(AEC). Able to work at Nakorn Pathom.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Responsible for international sales.
• Negotiate and communicate with AEC distribbutors.
• Monitoring the sales taget for each country.
• Travel aboaed for surveying and checking the markets both Modern Trade and Traditional Trade.
• Delivering the marketing strategy as agreed between the company and distributor / customer of each country.
• Sale report to manager.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : • • สมัครผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้• ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-03 02:47:05
รวมทั้งสิ้น 39 รายการบริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
58 หมู่ที่ 6 พระประโทน-บ้านแพ้ว ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 034981335 , 034981336 , 034981337
 แฟกซ์ : 034397034

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ