Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด

 

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด

ผลิตและจำหน่ายน้ำกลั่นบรรจุขวด
การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ

 
  1. สมัครงาน พี่เลี้ยง (ดูแลงานในฝ่ายผลิต) บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  อายุ 22 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ประสบการณ์ เป็นหัวหน้างาน พิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานเข้ากะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลพนักงานในกะให้ปฏิบัติงานตามวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 2.จัดเตรียมอุปกรณ์ การใช้งานสำหรับการบรรจุขวดพร้อมทั้งชี้แจงการทำงานให้พนักงานเข้าใจ 3.ดูแลยอดผลผลิต และของเสียที่เกิดจากการตัดแต่ง หรือจากสาเหตุประการอื่นๆ 4.รายงานผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งที่เกิดปัญหาหรือพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน พนักงานรายวัน (ทุพพลภาพ) บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  ทำงานล่วงเวลาได้+  ทำงานเป็นกะได้+  วุฒิประถมศึกษาขึ้นไป+  เป็นบุคคลทุพพลภาพทางด้านการเคลื่อนไหว/ทางด้านการได้ยิน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำงานในสายการผลิต เป่า, ฉีด,เพท,พิมพ์สกรีน,ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง / ชาย+  อายุ 28 ปีขึ้นไป หรืออยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ+  วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ+  ประสบการณ์ ด้านระบบคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี+  ความเชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์+  มีความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนอะไหล่ เครื่องจักร+  บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี / มีความคิดเชิงบวก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลงานเอกสารในระบบคุณภาพ ISO. 2. พัฒนาระบบให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 3. รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบและหาแนวทางการแก้ไขนำเสนอ QMR. 4. บันทึกผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 5. ตรวจสอบเอกสารในระบบทั้งหมด / งานแก้ไขเอกสารตามใบ DAR ในระบบ 6. ขึ้นทะเบียนสูตรผสมวัตถุดิบ / สเปคผลิตภัณฑ์ 7. ตรวจสอบพื้นที่ตามข้อกำหนด GMP & HACCP รายงาน QMR. 8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 553290 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประเภทงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน ธุรการบัญชี / บัญชีสต็อคด่วน มาก!! บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ20 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  วุฒิปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ประสบการณ์1 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ความเชี่ยวชาญสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Express ได้+  มีบุคลิคภาพมีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจใบกำกับภาษีซื้อและการบันทึกซื้อในระบบเจ้าหนี้ และจัดชุดใบกำกับภาษีซื้อเข้าแฟ้มเจ้าหนี้รายตัว 2.บันทึกประวัติการซ่อมของเครื่องจักร แม่พิมพ์/ทรัพย์สินที่ซื้อ 3.ดทำรายงานซื้อประจำวัน/รับวางบิล 4.ตรวจนับวัตถุดิบ (เม็ด /สี/หมึก /สติ๊กเกอร์ /ถุง ) 100 % 5.รวจสอบรายงาน การสแกนนิ้วเข้าออก จำนวนชั่วโมงโอที เพื่อใช้ในการคำนวณค่าแรง 6.จัดทำใบกำกับภาษี (สำเนา) ประกบชุดกับรายงานภาษีซื้อเป็นรายวัน จำนวน 2 ชุด 7.ตรวจ Bank Statement รายวัน/ลง Book ใบสำคัญจ่าย/ให้รหัส Code ค่าใช้จ่าย กับฝ่ายต่างๆ 8.จัดทำสต็อคบัญชี
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ด่วน มาก!! บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  อายุ 25 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ความเชี่ยวชาญ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Express ได้+  มีบุคลิคภาพ มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลรับผิดชอบงานในระบบ บัญชีเจ้าหนี้ 2.ดูแลรับผิดชอบงานการตั้งเบิกจ่าย ชำระเจ้าหนี้ , ค่าใช้จ่าย ,ค่าเที่ยวรถรับจ้าง เสนอผู้บังคับบัญชา 3.ดูแลรับผิดชอบงานรับวางบิล 4.ตรวจสอบ จัดทำและนำเสนอผู้บังคับบัญชา 5.จัดทำ ภงด. 3.53 ทุกเดือน 6.จัดทำรายงาน ทุกวัน (การซื้อประจำวัน เจ้าหนี้รวม เจ้าหนี้รายตัว ) จัดทำรายงานทุก 15 วัน จัดทำรายงาน ประจำเดือน 7.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ25 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ประสบการณ์1 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ความเชี่ยวชาญสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Express ได้+  มีบุคลิคภาพมีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลรับผิดชอบงานในระบบบัญชีรายรับ
• รายจ่าย ประจำวัน 2. ดูแลรับผิดชอบงานในการจ่ายบิลน้ำมัน 3. กระทบยอดสเตทเมนท์ ประจำวัน 4. จ่ายและตรวจสอบบิลน้ำมัน 5. ดูแลรับผิดชอบงานการจ่ายเงินสดย่อย 6. จัดทำชุดขอเบิกเงินสดย่อยเบื้องต้น พร้อมจ่าย 7. จ่ายเช็คซัพพลายเออร์ 8. จัดทำเอกสารพร้อมพิมพ์ตั๋วสัญญาใช้เงิน 9. จัดทำตารางรวบรวมชุดตั้งเบิกจ่ายก่อนทำเช็ค 10. จัดทำใบสำคัญ
• จ่าย ในส่วนของ คชจ.ที่ตัดบัญชีและเช็คประจำวัน 11. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน วิศวกร -เครื่องกล บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 25 ปีขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล/แมคนิค+  ประสบการณ์ 1 ปี ด้านพลาสติก+  ความเชี่ยวชาญ ด้านงานพลาสติก+  มีบุคลิกภาพดี ไหวพริบดี มีความรับผิดชอบ ทำงานละเอียดรอบคอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ทำ PM เครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. ทำการพัฒนา / วิเคราะห์การใช้เครื่องจักรในการทำงานให้เหมาะสม 3. ดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักรให้คงสภาพพร้อมใช้งานเพื่อลดการหยุดเครื่องกระทันหัน 4. ลดการหยุดเครื่องกระทันหัน ในการผลิตให้น้อยที่สุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 574825 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกร -เครื่องกล ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศวกรเครื่องกล/ย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน ธุรการ (ฝ่่ายผลิต) บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ20 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  วุฒิปวช. ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ประสบการณ์อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ความเชี่ยวชาญสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  มีบุคลิกภาพมนุษย์สัมพันธ์ดี มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นและต้องสามารถให้ข้อมูลกับทางส่วนต่างๆได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 2.รวบรวม จัดเก็บบันทึกข้อมูลให้เป็นระเบียบสามารถเรียกดูได้ง่าย 3.บันทึกสต็อกการ์ด ตรวจสอบสต็อกการ์ดกับยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จริง 4.ดูแลความสะอาดในพื้นที่ที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้สะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ 5.ดูแลผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่จัดเก็บไม่ให้เกิดความเสียหาย 6.ปฏิบัติตามนโยบายและเอกสารต่างๆ ในระบบคุณภาพของบริษัทฯ 7.ดูแลงาน ควบคุม
• กำจัด สัตว์พาหะ 8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน พนักงานส่งเอกสาร บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 25 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  วุฒิ ม.3-ปวช.ทุกสาขา หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ความเชี่ยวชาญ และรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ อย่างดี+  บุคลิกภาพซื่อสัตย์ สุขุม รอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี และสุภาพเรียบร้อย+  มีบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ปฏิบัติงานรับ
• ส่ง ระหว่างส่วนต่างๆ ภายในบริษัทฯ ตามเอกสารที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 2. ติดต่อกับหน่วยงานภายนอก
• ในการรับส่งเอกสารที่บริษัทฯ มอบหมาย 3. ติดต่อชำระเงินกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งเอกชนและราชการตามที่ได้รับมอบหมาย 4. รายงานสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน ช่างเทคนิค ด่วนมาก !! บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 20 ปีขึ้นไป+  วุฒิปวช. ปวส. สาขาช่างอิเลกทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างแม่พิมพ์+  มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ตน.ช่างแม่พิมพ์...สามารถเขียนแบบเครื่องกลโดยโปแกรม Solidwork Aotocad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผนงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 306036 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างเทคนิค ด่วนมาก !! ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า / อิเลคทรอนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ในการควบคุมการติดตั้งงานเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 1 ปี+  มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรม Auto cad Solid Work+  มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี+  ชอบเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และสามารถทำความเข้าใจในงานที่มีความซับซ้อนได้ดี+  ความสามารถพิเศษ : คอมพิวเตอร์ Ms;Office Internet+  มีความรู้ในระบบ ISO. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักร 2.ปฏิบัติงาน
• ควบคุม
• วางแผนงานด้าน PM งานซ่อมสร้าง 3.ศึกษาวางแผนการติดตั้งเครื่องจักร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 489827 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์ ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศวกรอ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน ผู้ช่วย QMR. บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ35 ปี ขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป+  ประสบการณ์ ทำงานด้านระบบบริหารคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี+  การฝึกอบรม Lead Auditor ISO 9001 หรือมาตรฐานอื่น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. กำกับดูแลงานในระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 2. วางแผนพัฒนาระบบให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 3. จัดทำ นำไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่ง ระบบบริหารคุณภาพ 4. จัดทำ นำไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่ง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน เลขานุการผู้บริหาร บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 26 ปีขึ้นไป หรือ อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา+  ประสบการณ์ ผ่านงานเลขานุการ อย่างน้อย 1 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  มีความรู้ภาษาอังกฤษ คะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า Toefl+  Paper based total 525 / Computer based total 195+  Internet based total 70 หรือ Toeic 600 ขึ้นไป+  สามารถสื่อสาร / ตอบ E-mail เป็นภาษาอังกฤษได้+  มีความสุภาพ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส และอ่อนโยน+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีการควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. เข้าร่วมประชุมฝ่ายผลิต / ทำรายงานการประชุมผลิต นำเสนอให้ผู้บริหาร 2. กำหนดตารางการนำเสนองานของแต่ละแผนก / ติดตามงานของแต่ละแผนก ให้ผู้บริหาร 3. นำแฟ้มเสนอเซ็นต์ของแต่ละแผนกส่งให้กับผู้บริหาร 4. จัดทำ / จัดเก็บเอกสารของผู้บริหารบางส่วน 5. ติดต่อ
• ประสานงานทางโทรศัพท์ / รับ
• ส่ง จดหมาย / รับ
• ส่ง E
• mail ให้กับผู้บริหาร ทั้งในบริษัท และนอกบริษัท 6. ดูแล
• ต้อนรับแขกของผู้บริหาร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 7 . รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา หรือการมอบหมายงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 8. ปฏิบัติตามนโยบายและเอกสารต่างๆ ในระบบของบริษัท 9. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศได้ 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ25 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  วุฒิป.4-ปวส.ทุกสาขา มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายกำหนด หรืออยู่ในดุลยพินิจ+  ของบริษัทฯ+  ประสบการณ์มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ความเชี่ยวชาญ รู้เส้นทางกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี+  บุคลิกภาพซื่อสัตย์ สุขุม รอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ต้องขับรถด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และขับความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม. หรือปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร 2. ดูแลและบำรุงรักษารถของผู้บริหาร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและจะต้อง ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก 3. ดำเนินการแจ้งซ่อม / บำรุงรักษาตามระยะทางหรือตามความจำเป็นเมื่อรถมี อาการผิดปกติ พร้อมทั้งติดตามและตรวจผลการซ่อมบำรุงรักษาทุกคันที่ผู้บริหาร ใช้ 4. เวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 07.00
• 18.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดตามที่ได้รับอนุมัติ จากผู้บริหาร 5. กรณีมีการทำงานหลัง 18.00 น. จะต้องปฏิบัติงานให้เรียบร้อยตามคำสั่งของผู้ บริหาร 6. ต้องเตรียมตนเองและรถให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้ตลอดเวลา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 561277 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ประเภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการ การเงิน บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี+  ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี+  มีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (ประสบการณ์ดูแลลูกหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  มีทักษะในการใช้โปรแกรมทางบัญชี Express ฯลฯ+  มีความรู้ในระบบ ISO. จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. กำหนดเป้าหมาย แผนงาน และนโยบายทาการบัญชี
• การเงิน ให้สอดคล้องกับองค์กร 2. จัดทำข้อมูลต่างๆในรูปของทางการบัญชี
• การเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายด้านบัญชี
• การเงิน 3. จัดทำข้อมูลด้านต้นทุนให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 4. จัดแผนงานด้านภาษีอากรต่างๆให้เป็นไปตามระบบภาษีอากร 5. จัดทำรายงานสถานะต่างๆของบริษัทฯพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไปตามภาวะของการแข่งขัน 6. จัดการระบบการเงินที่จะต้องติดต่อกับ ธนาคาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 489823 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการ การเงิน ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภทงานย่อย บัญ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง+  อายุ 35 ปี ขึ้นไป+  วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป+  ประสบการณ์ ด้านบัญชี 7 ปี ( ปิดงบฯได้ มีความรู้-สามารถใช้ Program Express ได้อย่างดี )+  บุคลิกภาพ คล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ มีไหวพริบ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เป็นผู้ประสานงานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมงานในระบบบัญชีลูกหนี้,เจ้าหนี้,ทรัพย์สิน & สินค้าคงคลัง 2. วางแผนและจัดทำรูปแบบขั้นตอนงานแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายและกำหนดเสร็จนำเสนอผู้บังคับบัญชา 3. นำเสนอแผนปรับปรุงและพัฒนาประจำปีพร้อมดำเนินการหลังจากที่ได้รับอนุมัติ 4. วิเคราะห์หาสาเหตุแนวทางแก้ไขและนำเสนอโดยตรงกับผู้บริหารเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและผลที่ได้รับ 5. สรุป Report ต่างๆเสนอผู้บริหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  วุฒิ ป.ตรี สาขาจิตวิทยา/บริหารงานบุคคล/บริหารรัฐกิจ/นิติศาสตร์ / บัญชี+  ประสบการณ์ ผ่านงานด้านบุคคลฯในธุรกิจอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปี+  ความชำนาญพิเศษ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองแรงงานประกันสังคมคนต่างด้าวระบบ GMP HACCP ISO+  ** มีรถยนต์ส่วนตัว (ซึ่งอาจนำไว้ใช้ติดต่องาน โดยบริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่าย) จะพิจารณาเป็นพิเศษ **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลงานการสรรหา 2.ดูแลงานการแรงงานสัมพันธ์ 3.ดูแลงานค่าจ้าง
• สติถิการมาทำงาน 4.ดูแลงานการอบรมพัฒนา 5.ดูแลงานติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.ดูแลงานธุรการต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง/ชาย+  อายุ22 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ+  วุฒิป.ตรี สาขา การตลาดสถิติเศรฐศาสตร์ประยุกต์ปิโตเคมี-วัสดุพอลิเมอร์+  ประสบการณ์ผ่านงานด้านการวางแผนการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ความเชี่ยวชาญใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี / สามารถใช้ Program Express ได้+  มีบุคลิกภาพมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลการสั่งผลิตจากแผนงานการผลิตที่กำหนด (ตามที่ผู้บังคับบัญชาวางแผนงานไว้) 2.ดูแลการคำนวณวัตถุดิบในการใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งที่มีการสั่งผลิต 3.จัดทำบันทึกคุณภาพ เช่น รายงานการผลิตแต่ละวันและบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 4.ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรือปัญหาในการผลิตกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง 5.ตรวจสอบยอดการผลิต ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับกำลังความสามารถเของเครื่องจักรและตรวจสอบวัตถุดิบที่คำนวณให้ใช้ว่าเพียงพอหรือต้องมีการขอเพิ่ม 6.ปฏิบัติตามนโยบายและเอกสารต่างๆ ในระบบคุณภาพของบริษัทฯ 7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง/ชาย+  อายุ30-35 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  วุฒิป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ความเชี่ยวชาญ ด้าน QA QC มีความรู้เรื่องงาน ฉีดเป่าเพท และใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี+  มีบุคลิกภาพ - มนุษย์สัมพันธ์ดี มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ - ตาต้องไม่บอดสี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. กำกับ ดูแล ตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้น 2. กำกับ ดูแลการตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งในระหว่างการผลิต และขั้นตอนสุดท้าย 3. กำกับ ดูแลเครื่องตรวจ , เครื่องวัดและเครื่องทดสอบในส่วนที่รับผิดชอบ 4. กำกับ ดูแลการระบุสถานะ , การชี้บ่งและสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ 5. กำกับ ดูแล บุคลากรในส่วนงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 6. กำกับ ดูแลการจัดทำบันทึกคุณภาพในระบบคุณภาพของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง 7. ปฎิบัติตามนโยบายและเอกสารต่างๆ ในระบบคุณภาพของบริษัทฯ 8. ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 23 ปีขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป+  ความเชี่ยวชาญ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นและต้องสามารถให้ข้อมูลกับทางส่วนต่างๆได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 2.รวบรวม จัดเก็บบันทึกข้อมูลให้เป็นระเบียบสามารถเรียกดูได้ง่าย 3.บันทึกสต็อกการ์ด ตรวจสอบสต็อกการ์ดกับยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จริง 4.ดูแลความสะอาดในพื้นที่ที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้สะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ 5.ดูแลผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่จัดเก็บไม่ให้เกิดความเสียหาย 6.ปฏิบัติตามนโยบายและเอกสารต่างๆ ในระบบคุณภาพของบริษัทฯ 7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน วิศวกรเขียนแบบ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ25 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ประสบการณ์1 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ความเชี่ยวชาญ ด้านงานพลาสติกหรือแม่พิมพ์พลาสติก+  มีบุคลิกภาพดี ไหวพริบดี มีความรับผิดชอบ ทำงานละเอียดรอบคอบ+  มีความสามารถเขียน Program Solid work 3D AutocadPro Engineering (3D) ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแล แก้ไข แม่พิมพ์รวมถึงการออกแบบ อุปกรณ์เสริมในการผลิต 2. จัดทำ Mock
• up ,Drawing ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการปรับปรุง ,เปลี่ยนแปลงและแก้ไข 3. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขงานเฉพาะหน้าได้ 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 560844 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรเขียนแบบ ประเภทงานหลัก เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรร
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน จนท.ส่วนบุคคล-ธุรการ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป+  มีความรับผิดชอบในการทำงาน+  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน+  มีความคิดสร้างสรรค์+  สามารถใช้ Computer ได้ดี+  มีบุคคลิกภาพที่ดี หน้าตายิ้มแย้มอ่อนโยน มีการควบคุมอารมณ์ได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรม Business Plus หรือ โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประชุม แจ้งกฎระเบียบต่างๆ ให้พนักงานทราบ
• ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของโรงงาน / ห้องต่างๆ
• ควบคุมดูแลงานแม่บ้านโรงงาน
• รับผิดชอบ ดูแล ห้องอาหารพนักงาน
• บริหารงานจัดเก็บสิ่งของ วัสดุเหลือใช้ของบริษัทฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด
• ตรวจความเรียบร้อยด้านสุขลักษณะ ของพนักงาน
• ประชาสัมพันธ์ รับ
• ต่อ โทรศัพท์, รับ
• ส่ง Fax.
• เบิก
• จ่ายอุปกรณ์ และสวัสดิการต่างๆ
• จัดทำใบลา , สถิติข้อมูลการทำงาน ( ขาด , ลา , มาสาย )
• ปฎิบัติตามนโยบาย และเอกสารต่างๆ ในระบบของบริษัท
• ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 511267 ชื่อตำแหน่งงาน จนท.ส่วนบุคคล-ธุรการ ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย่อย พนักงาน
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน ขับรถโฟคลิฟ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 23 - 45 ปี+  สามารถขับรถโฟคลิฟได้ ( ถ้าผ่านการอบรมการขับรถโฟคลิฟมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  ไม่สูบบุหรี่+  สามารถทำงานล่วงเวลา และ ทำงานเป็นกะได้+  เดินทางมาทำงานสะดวก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถโฟคลิฟเพื่อขนย้ายสินค้าในคลังสินค้า
• ขับรถโฟคลิฟเพื่อขนสินค้าขึ้นรถบรรทุก
• ในบางเวลา อาจต้อง ยก/แบก วัตถุดิบ เช่น เม็ดพลาสติกเทเข้าเครื่องผสม/บด
• ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 497961 ชื่อตำแหน่งงาน ขับรถโฟคลิฟ ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain ประเภทงาน
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน ISO บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 24 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม+  ความชำนาญพิเศษ IQA Auditor 9001 14001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ผ่านการอบรม ISO. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 2. รวบรวมกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 3. วิเคราะห์กระบวนการทำงาน เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมบรรลุเป้าหมาย 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น IQA, ประชุม เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน พนักงานขับรถบริษัท บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 25 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  วุฒิม. 3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายกำหนด หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ประสบการณ์มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  ความเชี่ยวชาญรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ได้อย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ต้องขับรถด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง 2. ดูแลและบำรุงรักษารถ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและจะต้อง ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก 3. ดำเนินการแจ้งซ่อม / บำรุงรักษาตามระยะทางหรือตามความจำเป็นเมื่อรถมี อาการผิดปกติ พร้อมทั้งติดตามและตรวจผลการซ่อมบำรุงรักษารถคันที่รับผิดชอบ 4. ต้องเตรียมตนเองและรถให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้ตลอดเวลา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน ! บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 28 ปีขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ+  จบปริญญาตรี ในสาขาอาชีวอนามัย หรือได้รับวุฒิบัตร (จป.) จากสถาบันที่ราชการกำหนด+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ(ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป เป็นตำแหน่ง "หน.หน่วยงานความปลอดภัย"+  ด้านกฏหมายความปลอดภัยฯ และ กฎหมายแรงงานได้เป็นอย่างดี+  มีบุคคลิก สุภาพ พร้อมที่จะให้ความรู้แก่พนักงานตลอดเวลา มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มีการควบคุมอารมณ์ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบและควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และพนักงาน
• ปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีวอนามัยให้ทันสมัยเสมอ
• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ รปภ.
• ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย
• ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 536066 ชื่อตำแหน่งงาน จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน ! ประเภทงานหลัก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน วิศวกรสถิติวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศไม่จำกัด+  วุฒิ ป.ตรี สาขา อุตสาหการ พัสดุ โพลิเมอร์+  ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การผลิต สานการผลิตในโรงงาน+  ความชำนาญ Word Excel Minitab Auto cap

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำรายงานสรุปกำลังการผลิตจริงของส่วรผลิตเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตที่มีการนำเสนอ 2.ติดตามข้อมูลและนำเสนอเมื่อมีการเบียงเบนของกำลังการผลิต 3.จัดทำมาตรฐานการทำงานเมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ 4.จัดทำและรวมรวมข้อมูลและติดตามข้อมูลแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ส่งผลกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 5.จัดทำรายงานสรุปปัญหาและนำเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สรรหา บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  การศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการสรรหาว่าจ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์เรื่องต่างด้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี+  มีความรับผิดชอบในการทำงาน+  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน+  มีความคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำหน้าที่ในการสรรหาพนักงานรายวัน และรายเดือน ทำการสัมภาษณ์เบื้องต้น ปฐมนิเทศพนักงาน แจ้งกฏระเบียบต่างๆ
• บันทึกประวัติพนักงานใหม่ ( โปรแกรม B
• Plus )
• ทำเอกสารประกันสังคม ( แจ้งเข้า
• ออก , และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง )
• ทำใบประเมินผลพนักงานทดลองงาน , ประเมินผลประจำปี
• ทำบัตรพนักงาน เก็บลายนิ้วมือ
• เบิก
• จ่ายอุปกรณ์ และสวัสดิการต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน จนท.สิ่งแวดล้อม บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง/ชาย+  อายุ25 ปีขึ้นไป หรืออยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ+  วุฒิปริญญาตรี. ด้านสิ่งแวดล้อม+  ประสบการณ์ผ่านงานด้านระบบ ISO.ไม่น้อยกว่า 1 ปี+  ความชำนาญพิเศษ ใช้ Microsoft office ได้ดี+  อื่นๆ เป็นผู้ประสานงานได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 14001 2. ควบคุมมลพิษทั้งทางน้ำ , อากาศ , กากของเสีย และอื่นๆ ภายในบริษัทฯไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3. ดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และควบคุมวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 4. ตรวจสอบความถูกต้องของการชี้บ่ง และการประเมินลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 5. รวบรวม และติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ 6. จัดทำบันทึก , รายงานด้านสิ่งแวดล้อม 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน จนท.ประสานงานขาย (เขียนแบบ) บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี / ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนแบบงานพลาสติก มีบุคลิกดี ไหวพริบดี มีความรับผิดชอบ ทำงานละเอียดรอบคอบ มีความสามารถเขียน Program Solid work / 3D. / Autocad ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. เขียนแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 3. ทำการประสานงานกับส่วนผลิต 4. ติดตามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแบบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ 5. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำเมียนมาร์) บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ หญิง/ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไปด้านบัญชี ต้องรู้ระบบบัญชีสากล และข้อกำหนดของการบัญชีสากล ต้องรู้และสามารถปฏิบัติงานในด้านเอกสารต่างประเทศทั้งสัญญาและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ต้องรู้และสามารถทำงานในด้าน Export & Import ได้ ต้องสามารถวางแผนและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามระบบบัญชี ต้องรู้และเข้าใจในกฎหมายของประเทศเมียนมาร์ ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ มีไหวพริบ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดวางระบบบัญชี ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศเมียนมาร์ และปฏิบัติตามกฎหมายในการแสดงข้อมูลต่อทางราชการของประเทศเมียนมาร์ 2. จัดทำแนวทางปฏิบัติ (ด้านบัญชี)และการควบคุมภายในให้เป็นมาตรฐานตามระบบบัญชี 3. จัดระบบงาน Export & Import ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศเมียนมาร์ และหลักสากลทั่วไป 4. การจัดการบริหารบัญชี ให้สามารถจัดทำข้อมูลทั้งด้านภาษีอากร, ข้อมูลบัญชี,ข้อมูลสถาบันการเงิน และข้อมูลด้านต่างประเทศ นำเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน 5. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยราชการของประเทศเมียนมาร์ ทุกหน่วยงาน 6. งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน เลขานุการผู้บริหาร(กรรมการผู้จัดการ) บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ วุฒิ ปริญญาตรี ด้านเลขานุการ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป ด้านการเลขานุการ ทักษะความสามารถที่จำเป็น : 1.สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี ทักษะความสามารถที่จำเป็น : 2.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ทักษะความสามารถที่จำเป็น : 3.มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล ทักษะความสามารถที่จำเป็น : 4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดีมีความอดทนเก็บความลับได้มีความรับผิดชอบมีไหวพริบดี รู้จักวางแผนเรื่องเวลามีความรอบรู้กระตือรือร้น ทันโลก ใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ ทักษะความสามารถที่จำเป็น : 5.ต้องทำงานร่วมกับทุกแผนกในบริษัท ต้องเข้ากับทุกคนได้ 6.มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะความสามารถที่จำเป็น : 7. สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้สะดวก 8. สามารถปฏิบัติงานได้ จันทร์ - เสาร์ ( บริษัทฯทำการ จ - ส. )

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1) วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ (งานส่วนตัว และงานสำนักงาน ของ MD) 2) ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 3) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข 4) ประสานงานการประชุม และนัดหมายการประชุมในส่วนที่รับผิดชอบ 5) ประสานงาน ดูแล และอำนวยความสะดวกในการประชุม หารือ เจรจาของผู้บริหาร 6) จัดทำรายงานการประชุม และติดตามเรื่องตามมติที่ประชุม 7) จัดทำทะเบียนแฟ้ม ตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสาร ก่อนนำเสนอผู้บริหาร 8) ติดต่อประสานงานและบริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร 9) เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ 10) ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุ25 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ วุฒิปวส. สาขาบริหาร และการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ความรู้เรื่องอะไหล่เครื่องจักรเป็นอย่างดี เป็นผู้มีบุคคลิคคล่องแคล่ว ว่องไว กระฉับกระเฉง ต่อรองเก่ง กล้าแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ดี ** บริษัทฯ ทำงาน จันทร์ - เสาร์ ดังนั้นผู้สมัครจึงต้องสามารถปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ ได้สะดวก **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบในการสั่งซื้ออะไหล่เครื่องจักร, เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, อุปกรณ์ก่อสร้าง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : มาสมัครด้วยตนเองจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-08 02:54:14
รวมทั้งสิ้น 33 รายการบริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
55/5-6-7 หมู่ที่ 11 ท่าเกวียน ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 028118131
 แฟกซ์ : 028118907-8
เว็บไซต์ : SPPETPACK.COM

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ