Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > กลุ่มบริษัท MAA จำกัด

 

กลุ่มบริษัท MAA จำกัด

เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ที่ได้รับการยอมรับ และเชื่อถือมานานกว่า 40 ปี เรารับบริการตรวจสอบเคมีโดยนักเคมีมืออาชีพ และผสมสารเคมีประเภทตัวทำละลาย เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทฯ ขยายธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น บริษัทฯ มองหาบุคคลคุณ

 
  1. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 24-35 ปี
• ปวส. สาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกล ขึ้นไป • มีประสบการณ์การทำงานในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ระบบไฟฟ้า อย่างน้อย 2 ปี
• มีมนุษยสัมพันธ์
• มีความกระตือรือร้น
• ชอบเรียนรู้และพัฒนา • มีความยืดหยุ่นในการทำงานและความคิด

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บำรุงรักษาและซ่อมบำรุง เครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบการสื่อสาร อาคารสถานที่ และด้านความปลอดภัยของโรงงานทั้งหมด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ต.ห้วยโป่ง
จังหวัด : ระยอง
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณชัยวุฒิ

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ด่วนมาก!!!!<-marquee> กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 26-35 ปี
• ปวส. ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ 1 ปี (หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาก่อน)
• ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
• คุณลักษณะที่สำคัญ
• 1. มีทักษะในการเจรจา
• 2. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
• 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อเก็บเช็ค วางบิล
• จัดทำและเก็บเอกสารข้อมูลของสำนักงานและโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ต.ห้วยโป่ง
จังหวัด : ระยอง
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณชัยวุฒิ

  3. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกผลิตและขนส่ง ด่วนมาก!!!!<-marquee> กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 26-35 ปี
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล/เคมี • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม/ควบคุมการผลิต/การจัดส่งสินค้า อย่างน้อย 2 ปี • รู้เส้นทางในกรุงเทพและต่างจังหวัด • มีความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงรถยนต์ /บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ในการทำงานและความปลอดภัยในโรงงาน
• คุณลักษณะที่สำคัญ
• 1.มีความกระตือรือร้น ,ชอบเรียนรู้และพัฒนา • 2.มีความยืดหยุ่นในการทำงานและความคิด • 3.มีความเป็นผู้นำ,สามารถวางแผนและคิดวิเคราะห์ได้
• 4.มีมนุษยสัมพันธ์

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริหารจัดการ การผลิตและโรงกลั่น
• บริหารจัดการ การผลิต โรงกลั่นและกระบวนการทั้งหมด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
• บริหารจัดการ หัวหน้างานและพนักงานแผนกผลิต (Fulltime/Shift)
• บริหารจัดการ การรับเข้าและการเบิกจ่ายวัตถุดิบ
• บริหารจัดการและควบคุม การวางแผนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์
• บริหารจัดการและดูแล เครื่องจักร อุปกรณ์ในการทำงานและความปลอดภัยในโรงงาน ให้มีมาตรฐานสูงสุด
• บริหารจัดการ คลังสินค้า บริหารจัดการ การขนส่ง
• บริหารจัดการและควบคุม การจัดส่งและการขนส่ง
• บริหารจัดการพนักงานขับรถและรถขนส่ง (รถบริษัท/รถร่วม)
สถานที่ปฎิบัติงาน : ห้วยโป่ง
จังหวัด : ระยอง
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณชัยวุฒิ

  4. สมัครงาน ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดส่ง ด่วนมาก!!!!<-marquee> กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 22 - 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณ์การทำงานในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 1 ปี
• คุณลักษณะที่สำคัญ
• 1. รู้จักเส้นทางใน กรุงเทพและต่างจังหวัด
• 2. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
• 3. สามารถวางแผนและคิดวิเคราะห์ได้
• 4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
• 5. มีความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงรถยนต์

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนจัดตารางเดินรถเพื่อจัดส่งสินค้า
• ศึกษาหาข้อมูลลูกค้า เกี่ยวกับสถานที่รับหรือส่งสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง
• จัดหาและประสานงานรถร่วมเพื่อจัดส่งสินค้า กรณีรถบริษัทไม่เพียงพอ
• ประสานงานแผนกผลิตและคลังสินค้าเพื่อเตรียมการจัดส่ง
• ควบคุมและดูแลพนักงานแผนกจัดส่ง
• ตรวจสอบและดูแล รถขนส่งให้มีความพร้อมในการทำงาน
• วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 6
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณชัยวุฒิ

  5. สมัครงาน Operation Effectiveness Manager ด่วนมาก!!!!<-marquee> กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 26-35 ปี
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมี,อินทรีย์เคมี • มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมี,ปิโตรเคมี 2 ปีขึ้นไป • สามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อต่างประเทศ
• คุณลักษณะที่สำคัญ
• 1. มีจริยธรรม , ความรับผิดชอบ
• 2. กระตือรือร้น,ชอบเรียนรู้พัฒนาตัวเอง
• 3. ให้คำแนะนำและอธิบายได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ
• 4. ชอบค้นคว้าหาข้อมูล
• 5. ชอบคิดวิเคราะห์

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Responsibilities
• Partner with department managers in reviewing, developing and creating effectiveness and efficiency in the area of operation assigned to
• Review internal process to create effectiveness and efficiency to reduce non value added processes, waste, and defects/errors
• Review internal process to develop new way of working to increase effectiveness and efficiency to enhance business productivity, competitiveness and profits
• Eyes for future and opportunities/improvement and partner/provide consultation to department managers to make it happened
• Act as a project leader in various projects/areas to create business competitiveness
• Be a right/left hand of business owner in operating the business Overview
• 50% current business + 50% future business
• Report directly to business owner and work with another operation effectiveness manager
• No direct report; partner and influence department managers Qualification
• Ability and experience in analyzing, thinking, creating, planning, partnering and implementing processes/tools/projects to reduce waste/defect/errors and add value, profits, competitiveness to business Background
• 1st position: finance or accounting. Prefer finance manager, accounting auditor / manager / consultants
• 2nd position: operation, production, engineer or lean. Prefer operation manager, production manager, engineering manager, lean manager
สถานที่ปฎิบัติงาน : เอกมัย สุขุมวิท 42 (1 ตำแหน่ง) , ห้วยโป่ง ระยอง (1 ตำแหน่ง)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณชัยวุฒิ

  6. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง ด่วนมาก!!!!<-marquee> กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย / หญิง อายุ 26-35 ปี
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกล • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม/ซ่อมบำรุง อย่างน้อย 2 ปี
• คุณลักษณะที่สำคัญ
• 1.มีความกระตือรือร้น
• 2.ชอบเรียนรู้และพัฒนา • 3.มีความยืดหยุ่นในการทำงานและความคิด • 4.สามารถวางแผนและคิดวิเคราะห์ได้
• 5.มีความเป็นผู้นำ
• 6.มีมนุษยสัมพันธ์

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารจัดการและควบคุม ประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์และความปลอดภัยในโรงงานทั้งหมด
• บริหารจัดการทีมงานในการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง เครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบการสื่อสาร อาคารสถานที่ และด้านความปลอดภัยของโรงงานทั้งหมด ให้มีประสิทธิภาพ
• บริหารจัดการ การซ่อมบำรุงรถขนส่งของบริษัท
• บริหารจัดการ หัวหน้างานและพนักงานแผนกซ่อมบำรุง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ห้วยโป่ง
จังหวัด : ระยอง
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณชัยวุฒิ

  7. สมัครงาน ทนายความประจำบริษัท ด่วนมาก!!!!<-marquee> กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
• อายุ 28 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์ว่าความคดีอาญาและคดีแพ่ง
• มีรถยนต์ส่วนตัว • ไม่มีปัญหาทางด้านเวลาและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
• คุณลักษณะที่สำคัญ
• 1. มีคุณธรรมและจริยธรรม
• 2. มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการทำงาน
• 3. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
• 4. มีความกระตือรือล้นในการทำงาน

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา
• ให้คำปรึกษาด้านคดีแก่ผู้บริหาร และเสนอแนะแนวทางการทำคดี
• สืบทรัพย์ บังคับคดี
• วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคดี และวางแผนคดี
• งานคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายของทางบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สุขุมวิท ซอย 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณชัยวุฒิ

  8. สมัครงาน Programmer - IT Support ด่วนมาก!!!!<-marquee> กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยากรคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้เกี่ยวกับ Java , PHP , HTML และสามารถนำไปใช้งานได้ • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลประเภท MSSQL, MYSQL,Basic Network
• ชอบเรียนรู้ คิดค้น และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ • มีความยืดหยุ่นในการทำงานและเวลางาน • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
• มีความรอบคอบ • ชอบค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พัฒนา ปรับปรุงโปรแกรมและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อใช้งานในบริษัท
• ให้คำปรึกษา แนะนำ โปรแกรมและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ที่พัฒนาขึ้นให้กับผู้ใช้งาน
• ดูแล ปรับปรุง และแก้ไข Server และระบบ Network เพื่อให้ระบบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ทั้ง Hardware และ Software ให้กับผู้ใช้งาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณชัยวุฒิ

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Lab (Junior-Senior) ด่วนมาก!!!!<-marquee> กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 22 - 30 ปี
• ปริญญาตรี สาขาเคมี • สามารถพักอาศัยที่หอพักบริษัทได้
• ทำงานเป็นกะได้
• คุณลักษณะที่สำคัญ
• ยืดหยุ่น อดทน
• มีระเบียบวินัย
• มีความรับผิดชอบ
• ชอบวิเคราะห์
• กระตือรือล้น ชอบการเรียนรู้ พัฒนา

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Lab Staff (Junior)
• ตรวจสอบ คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
• ทดสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบของเครื่องมือวิเคราะห์
• จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ Lab Staff (Senior)
• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
• ตรวจสอบ ปรับปรุงกระบวนการ การทำงานของสายงานผลิต
• ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ห้วยโป่ง
จังหวัด : ระยอง
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณชัยวุฒิ

  10. สมัครงาน Sale Coordinator - Sale Support - เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ด่วนมาก!!!!<-marquee> กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุไม่เกิน 32 ปี
• วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา • มีประสบการณ์ด้านประสานงานขายหรือสนับสนุนงานขายอย่างน้อย 2 ปี
• ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
• คุณลักษณะที่สำคัญ
• 1. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
• 2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• 3. มีทักษะในการเจรจา

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำเอกสารประกอบการขาย,เตรียมข้อมูลทางการขาย
• ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อเตรียมสินค้า
• จัดทำเอกสารการจัดส่งสินค้าและตรวจเช็คการส่งมอบสินค้า
• จัดทำประวัติการซื้อขายสินค้าของลูกค้า
• จัดทำรายงานเกี่ยวกับการซื้อขายและการชำระเงินของลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณชัยวุฒิ

  11. สมัครงาน จป.วิชาชีพ ด่วนมาก!!!!<-marquee> กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 22 - 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
• มีประสบการณ์เป็น จป.วิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์จัดทำรายงานและติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
• คุณลักษณะที่สำคัญ
• 1. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
• 2. มีมนุษยสัมพันธ์
• 3. กล้าให้คำแนะนำ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน จัดทำและดำเนินการตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฏหมาย
• ดูแลและควบคุมระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน
• ทำสื่อและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงป้ายเซฟตี้ต่าง ๆ ภายในโรงงาน
• วิเคราะห์ ให้ข้อมูลและพัฒนาสถานที่ทำงานที่ก่อให้เกิดอันตรายให้ดีขึ้น
• ตรวจติดตามการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
• จัดทำรายงานเพื่อส่งสำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 6
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณชัยวุฒิ

  12. สมัครงาน Production engineering ด่วนมาก!!!!<-marquee> กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 22 - 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี • มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก • ประสบการณ์การทำงานในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• คุณลักษณะที่สำคัญ
• 1. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
• 2. สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนได้ดี
• 3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมและตรวจสอบ การรับเข้าวัตถุดิบ
• ควบคุม ตรวจสอบและติดตาม การวางแผนการผลิต กระบวนการผลิต
• ควบคุมและตรวจสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์
• ควบคุมและตรวจสอบ การจัดการพื้นที่ในคลังสินค้า การจัดเก็บผลิตภัณฑ์
• ควบคุมและดูแลพนักงานแผนกผลิตและคลังสินค้า
• ตรวจสอบและดูแล เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงาน ให้มีความพร้อมในการทำงาน
• วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 6
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณชัยวุฒิ

  13. สมัครงาน Sale Representative ด่วนมาก!!!!<-marquee> กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• อายุไม่เกิน 30 ปี • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
• คุณลักษณะที่สำคัญ
• 1. อดทน
• 2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• 3. พูดจาชัดเจน ฉะฉาน
• 4. มีไหวพริบ ในการแก้ไขสถานการณ์
• 5. มีความอดทน
• 6. สามารถปรับตัว และมีความยืดหยุ่น ในการทำงาน

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อลูกค้าเสนอขายสินค้าเคมีภัณฑ์ และแนะนำบริการของบริษัท
• ให้ข้อมูล และคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆของบริษัท
• ดูแลลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและหาลูกค้าใหม่
• ออกพบลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
• เจรจาต่อรองกับลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัท ออล อินดัสตรี เคม จำกัด 128/45 ชั้น 6 ซอยนวลน้อย แขวคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณชัยวุฒิ

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก!!!!<-marquee> กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิปริญญาตรีสาขา บัญชี
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• มีประสบการณ์ การทำงานทางด้านบัญชี 2 ปี
• มีประสบการณ์ และมีความรู้ด้านบัญชีทั่วไป ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สต๊อกสินค้า และการยื่นแบบภาษี จะพิจารณาเป็นพิเศษ • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีการสื่อสารที่ดี
• มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
• มีความรับผิดชอบ
• ละเอียดรอบคอบ
• มีทัศนคติที่ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลระบบเอกสารทางบัญชี บันทึกรายการทางบัญชีทั้งระบบ
• ตรวจเอกสารและรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
• ตรวจเอกสารการจ่ายประจำวัน
• จัดทำแบบภาษี เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30
• พิมพ์รายงานการบันทึกรายการบัญชี
• อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สุขุมวิท 42
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณชัยวุฒิ

  15. สมัครงาน Sale Engineer - Sale Representative - พนักงานขาย ด่วนมาก!!!!<-marquee> กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
• อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายต้องผ่านการณ์เกณฑ์ทหารแล้ว) • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่
• คุณลักษณะที่สำคัญ : มีมนุษยสัมพันธ์ดี / พูดจาชัดเจน ฉะฉาน / มีไหวพริบ ในการแก้ไขสถานการณ์ / มีความอดทน / สามารถปรับตัว และมีความยืดหยุ่น ในการทำงาน

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อลูกค้าเสนอขายสินค้าเคมีภัณฑ์ และแนะนำบริการของบริษัท
• ให้ข้อมูล และคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆของบริษัท
• ดูแลลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและหาลูกค้าใหม่
• ออกพบลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
• เจรจาต่อรองกับลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณชัยวุฒิ

  16. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้บริหาร กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง สุขภาพแข็งแรง+  วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. เป็นต้นไป+  ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และ Internet ได้+  สามารถขับรถยนต์ได้ทั้ง ระบบเกียร์ออโต้ และธรรมดา และมีใบอนุญาตขับขี่+  สามารถเดินทางและค้างคืนต่างจังหวัดได้+  มีความรู้เรื่องเส้นทาง สถานที่ ภายในกรุงเทพ และปริมณฑล+  โสด จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถและติดตามผู้บริหาร ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน ทนายความประจำบริษัท ด่วนมาก!!!! กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์+  เพศชาย-หญิง+  มีประสบการณ์ว่าความคดีอาญาและคดีแพ่ง+  ไม่มีปัญหาทางด้านเวลา+  คุณลักษณะที่สำคัญ+  1. มีคุณธรรมและจริยธรรม+  2. มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการทำงาน+  3. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น+  4. มีความกระตือรือล้นในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทนายความประจำบริษัท (งานประจำ)
• ว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา
• ให้คำปรึกษาด้านคดีแก่ผู้บริหาร และเสนอแนะแนวทางการทำคดี
• สืบทรัพย์ บังคับคดี
• วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคดี และวางแผนคดี
• งานคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายของทางบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 502511 ชื่อตำแหน่งงาน ทนายความประจำบริษัท ด่วนมาก!!!! ประเภทงานหลัก กฎหมาย ประเภทธุรกิจ ธุรก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน วิศวกรรมโรงงาน/ ช่าง ระดับ ปวส. รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 27- 40 ปี+  วุฒิ ปวช-.ปวส หรือ ปริญญาตรี. สาขา ไฟฟ้า /เครื่องกล/เทคนิคอุตสาหกรรม+  มีประสบการณ์การทำงาน ตรง ด้านระบบไฟฟ้า /เครื่องกล อย่างน้อย 5 ปี+  วัตถุประสงค์ที่เปิดรับสมัคร ต้องการช่างมืออาชีพที่สามารถ ซ่อม ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ที่พร้อมนำเสนอ+  แนวทาง หรือ สิ่งที่เป็นประโยชน์ในสายงาน ทั้ง ของ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า และ ช่างกลโรงงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า / วิศวกรรมไฟฟ้า ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ
• ตรวจเช็คสภาพระบบไฟฟ้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น
• วางระบบPMและลงมือทำ/ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอุปกรณ์
• เช่น งานตู้MDB ต่อเติมไฟฟ้าในโรงงานและสำนักงาน
• วิเคราะสาเหตุและนำเสนอProjectงานพร้อมลงมือทำ
• ประสานงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานProjectนี้ 2.ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน / วิศวกรรมเครื่องกล ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ
• ตรวจเช็คสภาพระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น
• วางระบบPMและลงมือทำ/ซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ดีขึ้น
• วิเคราะสาเหตุและนำเสนอProjectงานพร้อมลงมือทำ
• ประสานงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานProjectนี้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลห้วยโป่ง  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน ธุรการ logistic รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิป.ตรี การจัดการ logistic ธุรกิจระหว่างประเทศ+  ประสบการณ์ ( 0-2 ปี)+  สามารถใช้ Microsoft Office ได้+  เคยผ่านงาน ประสานงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกใบส่งสินค้า,ใบเสร็จ,ใบกำกับภาษี ประสานงานกับ Sales และดูแลเกิี่ยวกับงานนำเข้าและขนส่ง(ไม่ใช่พนักงานขาย)
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน นักเคมี วิศวกรรมเคมี รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22 - 30 ปี+  วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาเคมี วิศวกรรมเคมี+  มีความกระตือรือล้น ชอบการเรียนรู้ พัฒนา+  ชอบวิเคราะห์ ยืดหยุ่น อดทน+  มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิจัยแหละพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
• ศึกษาและสรรหา ผลิตภัณฑ์ใหม่
• ทดสอบและวิเคราะห์สาเหตุ เมื่อสินค้ามีปัญหา
• ให้ความรู้ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตตภัณฑ์ เคมีแก่บุคลากรในองค์กร (เช่น ฝ่ายขาย,ฝ่ายผลิต,ห้องปติบัติการทางเคมี)และลูกค้า
• จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
• ติดต่อกับสถาบัน สมาคม องค์กร บริษัทต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโยีใหม่ๆ,นวัตกรรมมสินค้าใหม่
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 499646 ชื่อตำแหน่งงาน นักเคมี วิศวกรรมเคมี รับสมัครด่วน ! ประเภทงานหลัก วิทยาศาสตร์/Lab/วิจั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน ผู้ช่วยช่าง/ประสานงาน Maintenance (บางพลี) กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ หญิง อายุ 23-35 ปี การศึกษา ปวช ปวส ป.ตรี ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี *สามารถไปเรียนรู้งานอยู่ โรงงาน ที่ระยอง ระยะเวลา 1เดือน ก่อนมาอยู่ประจำที่ สาขาบางพลี (มีที่พักให้อยู่ ห้วยโป่ง จ.ระยอง)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1 ดูแลงานจัดซื้ออุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์ช่าง 2 ดูแลงานสต็อกการเบิกจ่ายอุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์ช่าง 3 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 4 ปฏิบัติงาน จันทร์
• เสาร์ เวลา 8.00
• 17.00 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน IT Manager รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน IT 4-6 ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่อง Windows ServerSQL ServerOracle มีความเป็นผู้นำ ริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ สามารถดูแลรักษาระบบ เครือข่าย ตลอดจนดูแลเครื่อง Server และระบบ Internet ขององค์กร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางนโยบาย ออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขระบบ Network, Server, ระบบกล้องวงจรปิด, อีเมล, ฐานข้อมูลต่างๆ และระบบรักษาข้อมูลภายในบริษัท 2.ติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง Hardware / Software ดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและข้อมูลผู้ใช้ 3.ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้งาน (User) รวมถึงจัดอบรมการใช้งาน (User Training) 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ ด้านบำรุงรักษาเครื่องจักร Preventive Maintenance มีความรู้ความเข้าใจ ระบบมาตรฐาน เช่น ISO 9001/GMP&HACCP มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมและบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงและงานโครงสร้างของโรงงานทั้งหมด 2.พัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง 3.จัดทำและควบคุมงานPMเครื่องจักรต่างๆในโรงงาน 4.งานระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ซ่อมสร้างอาคารโรงงาน งานติดตั้งเครื่องจักรใหม่ งานประสานผ้รับเหมาในการดำเนินงานในโรงงาน 5.แนะนำ
• อบรม ติดตามปริมาณงานของแผนก 6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-07 02:30:04
รวมทั้งสิ้น 23 รายการกลุ่มบริษัท MAA จำกัด
59/5-6 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110
โทรศัพท์ : 02-712-0405 - 9
 แฟกซ์ : 02-391-8525
เว็บไซต์ : www.modernchemical.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ