Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > โรงพยาบาล ยันฮี

 

โรงพยาบาล ยันฮี

เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ โดยเปิดให้บริการรักษาด้านความสวยความงาม และโรคทั่วไปครบทุกสาขา ต้องการรับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ดูแลสินค้า Import- Export โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านบริหารสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ Health Care product อย่างน้อย 1 ปี • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  2. สมัครงาน พนักงานขายต่างจังหวัด โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ดูแลงานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  3. สมัครงาน ล่าม -ตลาดต่างประเทศ โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• รักงานบริการ
• สามารถทำงานเข้ากะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  4. สมัครงาน เศรษฐศาสตร์การแพทย์ -สาธารณสุข โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• รักงานบริการ สามารถทำงานเข้ากะได้
• มีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิทยาการจัดการ
• มีประสบการณ์ในการสรรหา 2 ปีขึ้นไป
• พิมพ์งานคล่อง สนทนาภาษาอังกฤษได้
• รักงานบริการ สามารถติดต่อประสานงานได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาหลักสูตรและการสอนสันทนาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในการวางแผนจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 2 ปี • สามารถเขียนโครงการได้เป็นอย่างดี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  7. สมัครงาน ช่างประปา- ช่างไฟฟ้า โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  8. สมัครงาน ช่างเทคนิคก่อสร้าง- สถาปัตย์ โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง-โยธา เทคนิคสถาปัตย์

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  9. สมัครงาน เวชสถิติ โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาเวชระเบียน (เวชสถิติ)

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  10. สมัครงาน Programmer โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• ใช้ฐานข้อมูล SQL Server และเขียน VB.Net ได้
• รักงานบริการ สามารถทำงานเข้ากะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  11. สมัครงาน Web Developer & Web Master โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถ coding Language: ASP, PHP & Others ได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีประสบการณ์ในการทำเว็บไซต์

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  12. สมัครงาน ผู้ช่วยพยาบาล (PN) โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง • พร้อมใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
• รักงานบริการ สามารถทำงานเข้ากะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  13. สมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ (RN) โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
• พร้อมใบประกอบโรคศิลปะ
• รักงานบริการ สามารถทำงานเข้ากะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 40
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  14. สมัครงาน วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล วิศกรไฟฟ้าอุปกรณ์การแพทย์ ระบบปรับอากาศ โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  15. สมัครงาน ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อุปกรณ์การแพทย์

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  16. สมัครงาน เภสัชกร โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• มีใบประกอบโรคศิลปะ
• รักงานบริการ สามารถทำงานเข้ากะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  17. สมัครงาน ผู้ช่วยช่างเสริมสวย โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง
• สามารถสระ-ไดร์ ทำเล็บได้
• รักงานบริการ สามารถทำงานเข้ากะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  18. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ทั่วไป โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง
• วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา
• รักงานบริการ
• สามารถทำงานเข้ากะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  19. สมัครงาน ช่างเทคนิค (Technician) โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อม หรือผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  20. สมัครงาน เลขานุการผู้บริหาร โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
• พิมพ์งานคล่อง ภาษาอังกฤษสนทนาได้ รักงานบริการ
• ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เข้ากะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  21. สมัครงาน นักรังสีเทคนิค โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง พร้อมใบประกอบวิชาชีพ
• รักงานบริการ สามารถทำงานเข้ากะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

  22. สมัครงาน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA) โรงพยาบาล ยันฮี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • พร้อมใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ หลักสูตร 6 เดือน
• รักงานบริการ สามารถทำงานเข้ากะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30133756 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล/ คุณวิยะดา

2008-10-22 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 22 รายการโรงพยาบาล ยันฮี
454 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 90 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2879-0300 ต่อ
เว็บไซต์ : www.yanhee.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ