Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > VS Group

 

VS Group

V.S. Group is committed to the believe that ethical and moral standards are the foundation of good business policies and we will operate with integrity. We highly value our people as the greatest asset for us. Utmost effort is continually taken to develop and strengthen human resources. W

 
  1. สมัครงาน Safety Officer VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor Degree in Occupation Health, Safety and working Environment.
• 2-4 years experience in chemical businees.
• Knowledge in risk assessment and safety management.
• Knowledge in ISO Standard (ISO 14001, OHSAS 18001) will be advantage.

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  2. สมัครงาน Purchasing Officer VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor’s Degree in Business Administration/Economics/Science or related.
• At least 2 years experience in purchasing, import and shipping.
• Good command of Computer (MS Office i.e. Word, Excel, Power Point and Internet).
• Good command of English.
• ISO knowledge is preferable.

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• To follow delivery schedule and shipping document.
• To communicate with overseas suppliers and shipping forwarder.
• To make a report such as; summary of order, material requirement and others.
• To process and follow up ISO procedure.
• To handle both oversea supplier and local supply item in local.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปทุมวัน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  3. สมัครงาน Senior Material Planning VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในการวางแผนการผลิต การวางแผนวัตถุดิบ การวางแผนบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี+  ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสหการ ปริญญาตรีสาขาบริหาร ปริญญาตรีสาขาโลจิสติก หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนการสำรองวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้เพียงต่อการผลิตสินค้าและมีปริมาณสำรองในระดับที่เหมาะสม 2. สั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งติดตามให้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์นั้นเข้าตรงตามที่กำหนด รวมทั้งการคืนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 3. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพ 4. ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายผลิต เพื่อจัดเตรียมพื้นที่การจัดเก็บ และดำเนินการตรวจนับสต็อกประจำเดือน 5. วิเคราะห์และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการนำเข้าวัตถุดิบเมื่อมีเหตุการณ์กระทบแผนการนำเข้าพร้อมทั้งแจ้งกลับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. ควบคุมและดำเนินการข้อมูลสต็อกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 7. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการเรียกเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 759045 ชื่อตำแหน่งงาน Senior Material Planning ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Ch
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน Senior Safety officer / Supervisorรับสมัครด่วน!!! VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Age 30 years old up.+  Bachelor's Degree or Masters Degree in Occupational Health and Safety and Certified as a Safety Officer at Professional Level.+  At least 3 years experience in Management of Safety Health & Environmental System in petrochemical or chemical plant.+  Expert in Safety Occupational Health and Environmental laws and regulations+  Experience in ISO 9001 ISO 14001 implementation and Risk Assessment are preferred.+  Strong leadership effective communication skills and interpersonal skills good analytic and problem solving skills.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Establish, maintain and develop the safety management system. • To monitor and ensure that the company is in compliance with related safety regulations and quality requirements of all concerned parties. • Provide information and training for all concerned staffs, suppliers, sub
• contractors and customers. • Audit, investigate and report accident/incident events, follow up corrective and preventive actions for all non
• conformity of safety management system and disseminate to all concerned parties. • Coordinate and work as contact point with related government agencies, local and national
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโพนางดำออก  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท
จังหวัด : ชัยนาท
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน Process Engineerรับสมัครด่วน!!! VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมเคมี+  สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี+  สามารถโต้ตอบจดหมาย หรือ Fax ได้+  สามารถใช้ Computer และ Internet

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสภาวะของกระบวนการผลิ และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 2 วิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพในการผลิตและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นจุดด้อย 3 คิดค้นพัฒนาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเชิงป้องกัน เพื่อให้การผลิตสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 4 ศึกษาและควบคุมการทดลองเพื่อพัฒนาใช้วัตถุดิบใหม่ หรือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 5 คิดค้นหาวิธีการเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นในเชิงวิธีการ วัตถุดิบหรือเครื่องจักรในการผลิต 6 ประสานงานกับวิศวกรอื่นๆ และฝ่ายผลิต/แผนก Utilities เพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการปรับปรุงต่างๆ ได้ครอบคลุมในทุกมุมมองและนำไปสู่การปฏิบัติจริง 7 ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตแก่ ฝ่ายผลิต และจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนตามระบบ ISO 8 ให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทางด้านเทคนิค และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 9 ควบคุมและดูแลระบบการเปลี่ยนแปลงการผลิต ทั้งในส่วนของวิธีการ อุปกรณ์ และการปรับปรุงเอกสาร (Modification Form) 10 เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 11 ปฏิบัติงานอื่นๆ และงานพิเศษ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 669403 ชื่อตำแหน่งงาน Process Engineerรับสมัครด่วน!!! ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศ
จังหวัด : ชัยนาท
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน HR&GA MANAGER VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male/Female Age 35 years old up.+  Bachelor's Degree or higher in Human Resource Management/Development or any HR related.+  At least 5 years experience at managerial level in HRM HRD ER and General Affairs function.+  Strong knowledge in Labour law.+  Excellent interpersonal skills positive thinking and good service mind.+  Strong leadership Initiative hard working and accurate.+  Good command in written and spoken English.+  Computer literacy is a must.+  Able to base on Factory at Chainat Province.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Perform general of Human Resources operations for manufacturing plant, including recruitment, HR administration, payroll, compensation & benefits, staff welfare, training & development, employee relations and government relations. • Perform general of General Affaires operations for manufacturing plant, including Infrastructures, Building maintenance and other Admin. • Report to HR department manager and site director.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 506195 ชื่อตำแหน่งงาน HR&GA MANAGER ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัด
จังหวัด : ชัยนาท
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  •ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง /ปวส มีประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์+  •มีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง Hardware และ Software+  •หากมีประสบการณ์งาน IT Support จะพิจารณาพิเศษ+  •มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งและดูแลระบบ Network / CCTV / Router / Modem พิจารณาพิเศษ+  •ต้องพร้อมอยู่ประจำที่ site โรงงาน จ. ชัยนาท

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแล ซ่อมแซม อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ให้ใช้งานได้เป็นปกติ •สนับสนุน / แก้ไขปัญหา / อบรม / ให้คำปรึกษาผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Software และ Hardware •สามารถวิเคราะห์ / ตรวจสอบ / ประกอบเครื่อง / ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้เป็นอย่างดี •ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PM ประจำเดือน) •ดูแลงาน Backup ข้อมูลทางบริษัท ตามความรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโพนางดำออก  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(ต่างประเทศ)รับสมัครด่วน!!! VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 24 - 30 ปี+  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้านสายงานส่งออก 1-2 ปี+  มีบุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี+  มีความขยันอดทน และความรับผิดชอบ+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำเอกสารและประสานงานส่งออก
• ทำเอกสารและดำเนินการขอใบอนุญาตส่งออก
• เปิด CE ค่าใช้จ่ายในการส่งออก
• ทำเอกสารและรายงานสินค้าที่ส่งออกต่อกรมโรงงานฯ
• ทำออร์เดอร์การสั่งซื้อของลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  -วุฒิการศึกษาปวช-ปวสม.3-ม.6 เป็นอย่างน้อย+  -มีใบขับขี่รถยนต์+  -มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ+  -มีที่พักใกล้เคียงถนนศรีนครินทร์สวนหลวง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถให้ผู้บริหารของบริษัท รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และทางด่วน ทำงานจันทร์
• ศุกร์ และวันเสาร์ เดือนละ 2 ครั้ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน วิศวกรเครื่องกล VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม หรือสูงกว่า และมีประสบการณ์งานด้านวิศวกรรมไม่ต่ำกว่า 2 ปี+  ผ่านงานด้านการซ่อมบำรุง ไม่น้อย กว่า 2 ปี+  สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษดีมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ผ่านการฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน ISO9000+  จะต้องมีความว่องไวในการสรุปตัดสินปัญหาเพื่อกำหนดทิศทาง / แนวทางการแก้ไข มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ดี+  ถ้ามีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีจะพิจรณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ประสานงานและร่วมมือทำงานร่วมกับแผนกอื่นภายในฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายวิศวกรรม และประสานงานร่วมมือกับฝ่ายต่างๆทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกโรงงานเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ด้วยค่านิยมขององค์กร (Core Value) สร้างทัศนคติในการทำงานเชิงบวกที่ถูกต้องแก่ทีมงาน 2. ดำเนินงานตามเป้าหมายของฝ่ายวิศวกรรมและบริษัท 3. จัดทำแผนงานโครงการวิศวกรรม เพื่อจัดสร้างหรือปรับปรุงเครื่องจักรที่ทำงานอยู่ในขบวนการผลิตและระบบสนับสนุน Utility support ต่างๆ ให้โรงงานสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง (high Reliability) อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้สายการผลิตสามารถรักษาความต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ (high Quality consistency) ประสิทธิผลเชิงปริมาณ(high productivity) ด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผล และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 4. สามารถวิเคราะห์รากปัญหา Root Cause และดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา Equipment breakdown และมีบทบาทเป็นผู้ดูแลผลักดันการแก้ปัญหาโดย EWO ของฝ่ายวิศวกรรม วิเคราะห์แยกกลุ่ม Root Cause (component level) เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและเสนอแนะ technical skill ที่ต้องพัฒนาเพื่อการป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืน 5. ดูแลงาน Preventive Maintenance เพื่อซ่อมบำรุงระบบ process utility เช่น Chiller, Air Compressor ฯลฯ ที่ทำโดยบริษัทผู้รับเหมาภายนอก" 6. ดูแลแผนงาน&ติดตามงาน work order เพื่อรักษาสภาพระบบ site utility เช่น ไฟฟ้า, แสงสว่าง, ประปา, Fire alarm ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย พร้อมใช้งานเสมอ 7. ควบคุมดูแลระบบเอกสาร, CMMS เพื่อนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโพนางดำออก  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท
จังหวัด : ชัยนาท
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี+  มีประสบการณ์การทำบัญชีด้านลูกหนี้ อย่างน้อย 2 - 3 ปี+  มีความรู้ในด้านมาตรฐานบัญชี เรื่องการรับรู้รายได้ ลูกหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย เป็นต้น+  มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ และมีไหวพริบในการทำงาน+  หากมีประสบการณ์ในบริษัทเกี่ยวกับการผลิตจะ พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบการออกเอกสารการขายให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การออกใบกำกับภาษีขาย ให้ถูก Tax point
• ติดตามหนี้ เช่น การวางบิล, การเก็บเงินเมื่อครบ due date, ติดตามทวงถามเมื่อพ้น due date ฯลฯ
• จัดทำรายงานอายุลูกหนี้ (Aging report) เสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง
• กระทบยอดบัญชีลูกหนี้ กับงบทดรอง
• จัดทำรายงานภาษีขาย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน หัวหน้าแผนกบัญชี VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  จบการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสูงกว่า+  มีประสบการณ์งานด้านบัญชีทั้งระบบ อย่างน้อย 7-10 ปี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว+  มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ดี+  หากมีประสบการณ์ในการทำระบบบัญชี SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุม สอบทาน และให้คำปรึกษาใบเบื้องต้นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 2. ดูแลงานด้าน Inventory, Costing, กระทบยอด ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว, Cost allocation. 3. Review G/L Reconcile 4. ตรวจสอบเอกสาร JV,RV,PV,SV, ตั้งหนี้ และ เงินสดย่อย 5. ดูแลการปิดงบการเงิน 6. จัดทำ ภงด.51,50 ตรวจสอบ ภพ.30 ภงด. 3,53 **หมายเหตุ** ใช้โปรแกรมบัญชี Dynamic AX และ SAP B1
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน พนักงานฝ่ายผลิต VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.ทุกสาขา+  สามารถทำงานเป็นกะได้ ( 3 กะ)+  มีระเบียบวินัย ปฏิบัติงานที่ได้และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบควบคุมและดูแลการเดินเครื่องจักรภายในหน่วยงาน เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพได้ปริมาณทันเวลาที่กำหนด และจะต้องปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 623652 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานฝ่ายผลิต ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประเภทงานย่อย ฝ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่คลังพัสดุและอะหลั่ยอาวุโส VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างหรือคอมพิวเตอร์+  ประสบการณ์งานคลังหรืองานที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office+  มีความรู้เรื่องอะหลั่ยเครื่องจักร+  มีความรู้เรืองระบบ ISO 9001:2000

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนและดำเนินการรับพัสดุอะหลั่ยให้ตรงตาม specification ที่กำหนด และติดตามการจัดส่งให้เข้ามาพร้อมใช้งานในเวลาที่เหมาะสม
• ควบคุมดูแลsupplier ที่เข้ามาจัดส่งพัสดุอะหลั่ยให้ถูกต้องตามกฎความปลอดภัย อย่าเคร่งครัด
• ตรวจนับstock ประจำเดือนและประจำปี ร่วมกับฝ่ายบัญชี และจัดทำรายงานผลการตรวจนับ ตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องและให้ข้อมูลในการสืบหาสาเหตุหากพบสิ่งผิดปกติหรือความผิดพลาด
• จัดทำรายงาน การรับ การจัดเก็บ การจ่ายพัสดุและอะหลั่ย รายเดือน
• จัดเก็บและดูแลการเบิกจ่าย เครื่องมือช่างที่นำมาจัดเก็บที่คลังพัสดุและอะหลั่ย
• หมั่นตรวจสอบ สอดส่องดูแลการเข้าออก
• ออกคลังให้ถูกต้องเหมาะสมตามกฎบริษัท ในระหว่างเวลาที่ไม่มีพนักงานคลังสินค้าอยู่
• จัดระเบียบภายในคลังให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ การหาของได้อย่างรวดเร็ว ด้วยหลัก 5 ส ,FIFO และ visual control ได้อย่างเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 612698 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่คลังพัสดุและอะหลั่ยอาวุโส ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติก
จังหวัด : ชัยนาท
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน นักเคมี (ประจำโรงงานชัยนาท) VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor Degree in chemical science analytical science or relate field. (Fresh graduated are welcome.)+  1-3 years experience in Chemical Process industry for Chemical Analysis and Quality Control.+  Good command in written and spoken English.+  Good skill on computer literacy especially in MS Office programs.+  Able to work on shift.+  บริษัทมีที่พักให้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดหาและตรวจสอบคุณภาพเคมีที่ใช้ในแล๊บและควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
• ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ จากผู้ขาย และ Product หลังการผลิตก่อนจำหน่ายให้ลูกค้า
• ทำ Project ทดลอง NEW Product งานตรวจสอบคุณภาพเคมีจากหน่วยงานภายนอก บริษัท
• ดูแลการปฎิบัติของนักเคมีให้ถูกต้อง และตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 446091 ชื่อตำแหน่งงาน นักเคมี (ประจำโรงงานชัยนาท) ประเภทงานหลัก วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา ป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน วิศวกรสิ่งแวดล้อม VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 27 - 35 ปี+  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบกรณ์เกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อม 3 - 5 ปีขึ้นไป+  หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหาร หรือโรงงานเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดีมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ระบบการจัดการต่าง ๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานให้ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม 2. รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการ 3. ติดต่อกับหน่วยงานทางราชการ เช่นกรมโรงงานหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุม ดูแล ปรับปรุง งานด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงาน เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการด้านมลพิษ การมีส่วนร่วมของชุมชน 5. ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 6. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานบำบัดน้ำเสีย ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7. ควบคุม ดูแล การจัดการของเสีย ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโพนางดำออก  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน หัวหน้าแผนกยูทิลิตี้/ Utilities Supervisor VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ Utility ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อง 3 ปี+  หากมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะในการบริหารทีมงานและภาวะความเป็นผู้นำ+  สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนการใช้งานของยูทิลิตี้จาก Production Plant เพื่อให้การทำงาน มีความสอดคล้องกัน การใช้ยูทิลิตี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการมีส่วนร่วม ในการควบคุมสถานการณ์ในกรณีที่เครื่องจักร Production Plant ทำงานผิดปกติเพื่อลด ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน และให้เกิดผลกระทบต่อกำลังการผลิต คุณภาพ กระบวนการยูทิลิตี้และสิ่งแวดล้อมต่ำที่สุด 2.ควบคุมปริมาณและคุณภาพน้ำดิบ ที่ป้อนเข้าโรงงานต้องมีปริมาณที่เพียงพอ ต่อกระบวนการที่ใช้ในโรงงาน รวมถึงที่พักของพนักงาน 3.ควบคุมวางแผนปริมาณและคุณภาพของถ่านหิน สารเคมีต่างๆและวัสดุอื่น ที่ใช้ในกิจกรรมระบบยูทิลิตี้ 4.วางแผนและควบคุมการแก้ปํญหาความผิดปกติของเครื่องจักร Breakdown หรือ Emergency Shutdown รวมถึงการประสานงานในการทำ Preventive Maintenance ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารเวลาหยุดเครื่องจักรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5.วางแผนและควบคุมค่าควบคุมของระบบยูทิลิตี้และขั้นตอนสำหรับการ ปฏิบัติงานพิเศษ นอกเหนือไปจากที่มีอยู่ในขั้นตอนการทำงาน (Procedure) ปกติ ซึ่งจะต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนลงมือปฏิบัติ 6.ตรวจสอบและอนุมัติรายงาน และควบคุมการใช้เครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ของโรงงาน เช่น EWO, Incident Report, NCR, CAR, PAR ฯลฯ ที่ทางผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำขึ้นเพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 7.กำกับพนักงานฝ่ายยูทิลิตี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ในการทำงาน อย่างเคร่งครัด เช่น การใช้ระบบ Lock Out
• Tag Out การออกใบอนุญาตในการทำงานหลัก (Work Permit), การออกใบอนุญาตทำงานในพื้นที่อับอากาศ (Confined Space Permit) การออกใบอนุญาตทำงานตัดเชื่อม (Hot
• Work Permit) เป็นต้น รวมถึงการตรวจสอบ สภาพพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับสภาพและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 493057 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกยูทิลิตี้/ Utilities Supervisor ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภท
จังหวัด : ชัยนาท
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี สายงานช่างไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ทางด้านช่าง+  หากมีประสบการณ์ด้าน instrument หรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมเคมีจะพิจรณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฎิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำการซ่อมบำรุง/ รักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติตามแผนงานของผู้แจ้งงานอย่างประหยัดและปลอดภัย
• เฝ้าตรวจติดตามเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีอาการผิดปกติ เพื่อดำเนินการ แก้ไขก่อนที่จะเสียหายมาก และมีค่าใช้จ่ายที่เพิ้มขี้น
• ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนที่กำหนดไว้
• บันทึก Checklis งานเอกสารต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ (ISO)
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโพนางดำออก  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท
จังหวัด : ชัยนาท
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน Electric Engineer / วิศวกรไฟฟ้า VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor or higher degree in Electrical Engineering+  At least 2-5 Years experience in factory maintenance+  English language is good for communication+  Knowledge in AutoCAD/Electrical Machines/Power Electrics/Electrical Instruments and Measurements and DCS will be advantage+  Smart Positive Think Proactive and Cheerful

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Take care of the electrical system, Boiler, Thermal Oil and Diesel Generator in the plant. • Maintain Magnetic control, Pressure value, calculate power overload. • Define technical specifications, electrical equipment in factories. • The project budget estimate maintenance work on electricity. • Responsibility and follow
• up with regard to the electrical industry. • Analyze problems and find solutions when a problem with the electrical system in the plant.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน Customer Service Officer (International) VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai Bachelors Degree in related field or higher+  Minimum 3 years experience in Supply chain function+  Knowledgeable in INCOTERM shipping process and documentations customs clearance process+  Good working attitude good operational and communications skills able to work under timing pressure+  Good command of Enlish both wiriting and speaking+  Able to use Microsoft office and experience in ERP LN+  Have a Good Service Mind a pleasant personality with good interpersonal and communication skill

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Key Responsibilities The position is responsible and accountable for the following: • Handle order processing, fulfillment and timely delivery to customer • Interacts with customers to gain an understanding of their requirements and to receive feedback • Process the shipment in ERP LN system • Arrange the export shipping document (invoice & packing list , or related documents) • Control all required documents accurately and timely • Coordinate and follow up the cargo with warehouse team and direct deliveries to customers. • To Contact Forwarder/Ship line and Transport for booking space and cooperate with oversea agent. • Solve problems by cooperation with concerned department • Arrange export customs clearance with shipping agents and logistics providers • Perform other tasks as assigned by Supervisors and/or Managers • Establish and maintain good relationship with customers by providing the optimum customer service
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน พนักงานประจำบ่อบำบัดน้ำเสีย VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  การศึกษา ปวช ขึ้ไป+  ผ่านการเกณฑ์ทหาร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลรับผิดชอบบ่อบำบัดน้ำเสีย ตรวจเช็คค่าน้ำ เก็บตัวอย่าง และ รายงานผลการตรวจวัด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโพนางดำออก  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานนำเข้าและส่งออก VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือ หญิง+  อายุระหว่าง 22-40 ปี+  วุฒิการศึกษาปวส. – ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์หรือที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในสายงานพิธีการศุลกากร/ชิบปิ้ง/โลจิสติกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี+  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Word Excel)+  มีใจรักงานบริการ (Service mind)มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำเอกสาร และประสานงานกับกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน , กรมสรรพสามิต กระทรวงพานิชย์, กรมศุลกากร , อ.ย. เป็นต้น • จัดเตรียมเอกสารประมูลงานราชการและเอกสารอื่นๆ ของฝ่ายขายตามที่ลูกค้าร้องขอ • จัดเตรียมเอกสารภาษี 19 ทวิ • คีย์ใบขนขาออก • จัดทำแบบฟอร์มการรับรองถิ่นกำเนิดให้กับลูกค้า • จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการขออนุญาตและตรวจสอบอายุใบอนญาตในกรณีที่ใบอนุญาตใกล้ถึงวันหมดอายุ เพื่อดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต • รวบรวมและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการค้นเอกสาร • ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความรับผิดชอบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน System Administrator Urgently Required ! VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male/ female age 25-35 years+  Bachelor degree in Computer Engineering Computer Science or related fields+  Knowledge of Hardware & Software Network Administration (TCP/IP WAN LAN)+  Knowledge of Windows Server and LINUX Log system+  Knowledge of ERP is advantage+  Self-motivated with proven ability to work effectively with tight schedules and under pressure+  Strong analytical thinking and trouble shooting skills

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Job description: • Monitor, Configure, Maintenance & Develop network and infrastructure • Problem solving PC, NB, Printer and Accessory • User Support and Training ทำงาน วันจันทร์
• วันศุกร์ เวลา. 08.00
• 18.00 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโพนางดำออก  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท
จังหวัด : ชัยนาท
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต Control room Operator (DCS Operator) VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 22 -30 ปี+  วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ (ยินดีรับพนักงานจบใหม่)+  เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป+  หากมีประสบการณ์ด้านด้านอุสาหกรรมเคมี หรือใช้เครื่อง DCS Systems ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี+  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามค่าควบคุมมาตรฐาน 2.ตรวจสอบหาค่าเบี่ยงเบนของกระบวนการผลิต วิเคราะห์และแก้ปัญหาการผลิต 3.ควบคุม สั่งการพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ 4.ประสานงานภายในและภายนอกเพื่อให้กระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 5.เฝ้าติดตามค่าควบคุมกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบหาความเบี่ยงเบนของขบวนการผลิตและบันทึกข้อมูลการผลิตที่ถูกต้องตรงไปตรงมา วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิตร่วมกับฝ่ายต่างๆ 6.สนับสนุนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและกิจกรรม PM ให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพลดเวลาสูญเสีย Equipment Breakdown โดยปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ร่วมตรวจสอบและบังคับใช้เครื่องมือการจัดการความปลอดภัย เช่น Lock Out Tag Out, Work Permit, Hot Work Permit, Confined Space Work Permit ฯลฯอย่างเคร่งครัด 7.ร่วมทีมปฎิบัติการกับ Shift Manager ในฐานะผู้ควบคุม DCS เพื่อให้การทำงานสอดประสานกับทีมพนักงานผลิตที่หน้างานเพื่อดำเนินมาตรการตอบโต้ปัญหาหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณีไฟดับ กรณีเกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ โดยปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามขั้นตอนมาตรฐานและกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ภายใต้การนำทีมของผู้บังคับบัญชา/ผู้อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 446348 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต Control room Operator (DCS Operator) ประเภทงา
จังหวัด : ชัยนาท
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน Recruitment Officer VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Aged not over 35 years old.+  Bachelor's degree or higher in Human Resource Management/ Development or any HR related.+  Experience in recruitment at least 3 years and experience in HRM function at least 3 years.+  Good command both spoken and written English.+  Proficiency in MS Office.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Responsible for recruiting and selecting potential candidates.
• Work closely with Line Manager to ensure that recruitment services are met Line Manager satisfaction.
• Coordinate with educational institutions to expand the channel of recruitment.
• Record employee data, monitor and update all related reports such as manpower report etc.
• Coordinate employment contract, probation condition, rotation and promotion.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บันทีกข้อมูล (สัญญาจ้าง 6 เดือน) VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิ ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี+  ยินดีรับนักเรียน นักศึกษาจบใหม่+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี+  หากมีประสบการณ์ด้านการบันทึกข้อมูลในระบบ และสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกข้อมูลเข้าระบบของหน่วยงานจัดซื้อ
• จัดการเอกสารเข้าระบบ Dynamic AX
• ติดตามและเตรียมเอกสารเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน production engineer VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีทางวิศวกรรมเคมี หรือวิทยาศาสตร์เคมีเทคนิค หรือเทียบเท่าขึ้นไป+  มีประสบการณ์เคยผ่ายงานด้านการผลิต+  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม DCS โปรแกรม MS office เบื้องต้น ความรู้พื้นฐาน ISO 9000+  หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานเคมีมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานกับทีมงานในกะการผลิตและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน ให้การควบคุมการผลิตเป็นไปตามแผนผลิต ปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อม คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน ประหยัดต้นทุน ด้วยค่านิยมขององค์กร (Core Value)
• สนับสนุนและผลักดันการมีส่วนร่วมของทีมงานฝ่ายผลิตในการแก้ไขปัญหาการผลิต อย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น EWO, CAR, PAR, NCR, PM, Risk Asssess
• ment เป็นต้น รวมถึงเครื่องมือทางสถิติอื่นเช่น SPC, Six Sigma เป็นต้น
• เฝ้าติดตาม (Monitor) ผลการทำงานของทีมงานและร่วมพัฒนาปรับปรุงด้วยมาตรการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุ KPI และ PI ของบริษัท
• ติดตามสถานะการผลิตประจำวันเทียบกับแผนการผลิต เพื่อเข้านำทีมหรือมีส่วนร่วม และประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการแก้ปัญหาให้ทันท่วงที
• ตรวจสอบการจัดทำรายงานประจำวัน ความถูกต้องของข้อมูลต่างๆจากการบันทึก ของพนักงานผลิต และพนักงานธุรการฝ่ายผลิต
• ประสานงานทดลองการผลิตระหว่าง Production, Lab, Process Engineering และEngineering
• สนับสนุนการทำงานด้วยระบบ SAP และ ERP อื่นๆของฝ่ายผลิตให้ราบรื่น มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ Part/Part เพื่อให้ทราบความเป็นไปของประสิทธิภาพ การผลิตและการใช้วัตถุดิบให้เหมาะสม
• บ่งชี้ สภาพที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) และพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) ได้ ประเมินปัญหาได้ว่า ควรแก้ไขในทันทีด้วยตนเอง หรือตักเตือนเพื่อน ร่วมงานที่มีพฤติกรรมดังกล่าวทันที หรือเรื่องใดควรต้องรายงานเพื่อแจ้งให้ผู้บังคับ บัญชาและผู้เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม
• ผลักดัน/กระตุ้นตนเองและทีมงานให้ปฏิบัติหน้าที่สุดความสามารถส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรฝ่ายผลิตให้มีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ดีพัฒนาทักษะและความรู้ รวมถึงการทำงานเป็นทีม
• สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้วยเครื่องมือต่างๆเช่น Skill Matrices, OJT เป็นต้น พร้อมทั้งดูแลงานด้านรับบุคคลากรใหม่ในแผนก ตารางกะ ประสานงานระหว่างกะ และการอบรมพนักงานใหม่ประสานงานกับทีมงานในกะการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโพนางดำออก  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท
จังหวัด : ชัยนาท
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน พนักงานชั่วคราว/นักศึกษาฝึกงาน VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปวส.หรือปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้ Excel Word ได้+  มีความกระตือรือล้นในงานที่ได้รับมอบหมาย+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีความละเอียดรอบคอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและสนับสนุนการทำข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาทิ ส่วนงานสวัสดิการ งานอบรมและงานสรรหา เป็นต้น
• วางระบบการจัดการเอกสาร
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
• ทำงานจันทร์
• ศุกร์ เวลา 09.00
• 17.30 น.หรือสามารถทำงานได้ 3 วันต่อสัปดาห์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงานสมุครสาคร) รับสมัครด่วน ! VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (อาชีวอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม) สาขาที่เกียวข้อง+  ประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 2-4 ปี+  ผ่านการอบรมและได้ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ+  หากมีประสบการณ์จากโรงงานเคมี หรือธุรกิจเคมีภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office) ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลพื้นที่การปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิงานตามกฏระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
• ตรวจติดตามให้มีการตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่
• รายงานปัญหา อุปสรรค การสูญเสีย ความเสียหายหรืออุบัติเหตุ ต่อผู้บังคับบัญชาทันทีที่ เกิดขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข
• ปฏิบัติงานอื่นๆ และงานพิเศษ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน Marketing Coordinator (Graphic Design) VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีประสบการณ์ด้านงาน Art Work อย่างน้อย 1 ปี+  ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  ใช้โปรแกรม Illustrator หรือ Photoshop เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบสูง+  มีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองการตลาดและการสื่อสารแบรนด์ผู้บริโภค+  มีประสบการณ์ในงานสื่อสารการตลาดออนไลน์ โฆษณาออนไลน์+  **เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• การตอบสนองและดึงดูดลูกค้าผ่านทุกช่องทางออนไลน์ • อัพเดตคอนเทนต์บนเว็บไซต์ และดูแลระบบออนไลน์ (Social Media & Website) • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาง Social Media ต่างๆ • คิดแคมเปญและโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน นักเคมี VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วทบ.เคมี) หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง+  คอมพิวเตอร์ ทักษะการทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ+  มีประสบการณ์งาน QA QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในพารามิเตอร์ที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน
• ควบคุม ดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน และควบคุมผลการวิเคราะห์ให้ได้ผลที่ถูกต้องและแม่นยำ
• จัดทำเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของ ISO 9001
• สรุปผลการทดสอบ และนาข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อนาเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน ช่างทั่วไป VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปวช. ปวส. สาขา เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม เคมี+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  พักอาศัยอยู่ใน อำเภอบ่อวิน หรืออำเภอใกล้เคียง+  สามารถเดินทางได้เป็นครั้งคราว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในคลังสินค้า 2. ประสานงานการถ่ายสินค้าและโหลดสินค้า 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปวส สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า เครื่องมือวัด ช่างยนต์+  มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง มาจะพิจรณาเป็นพิเศษ+  ผ่านการฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน ISO 9000 มีทักษะช่างดี+  มีทัศนคติดี ทำงานเป็นทีม ใฝ่รู้ รักเครื่องจักร และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ทำงานด้วยระดับมาตรฐานการทำงานที่สูง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานวิศวกรรมโดยปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ไม่ละเลยมาตรการป้องกันความปลอดภัย เช่น การปฏิบัติตามหลักการ LOTO, มาตรการป้องกันความเสี่ยงตาม ที่ประเมินในใบอนุญาตทำงาน (Work Permit and Hot Work Permit) อย่างถูกต้อง, มาตรการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย, มาตรการการทำงานในที่สูง, มาตรการในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า, มาตรการในการทำงานที่ข้องกับกรดและสารเคมีภายในโรงงาน
• ทำงานวิศวกรรม งานซ่อมบำรุง อย่างมืออาชีพ ยึดหลักการทำงานตามระบบ Professional Maintenance เพื่อพัฒนาปรับปรุง Equipment Reliability ระบบ Utility อันจะส่งผลให้ขบวนการผลิตและ Maintenance ควบคุมให้การดำเนินงานของทีมงานเป็นไปอย่างมืออาชีพ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ดูแลรักษาสภาพเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์วิศวกรรม ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งานพื้นที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ชัยนาท
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (สัญญาจ้าง 6 เดือน) VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิ ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี+  ยินดีรับนักเรียน นักศึกษาจบใหม่+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี+  มีใจรักบริการด้านทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ช่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• ช่วยดูเเลงานสวัสดิการพนักงาน วันลา
• หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานใบอนุญาติและพิธีการ VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• การศึกษา ปวช.ขึ้นไป มีความรู้ด้านเอกสารธุรกิจ Shipping นำเข้า-ส่งออก ประสบการณ์ในงาน อย่างน้อย 2 ปี เคยผ่านงานธุรกิจสารเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเอกสารนำเข้า
• ส่งออก
• ดำเนินการแลกรับ D/O,B/L ,ค่ามัดจำตู้,ค่าซ่อมตู้ เป็นต้น
• ประสานงานภาครัฐสภาอุตสาหกรรม,กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อยื่นรับ form C/O
• สามารถปฏิบัติงานตรวจปล่อยสินค้าในเขตการท่าเรือ และด่านศุลกากรได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน พนักงานขับรถ/พนักงานติดรถ VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี ต้องมีใบอนุญาติขับขี่ประเภท 4 (ทล.4) รู้เส้นทางเป็นอย่างดี มีความอดทน ช่างสังเกต และไหวพริบดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถส่งสินค้าของบริษัท ให้ถึงจุดหมายภายในเวลาที่กำหนดด้วยความปลอดภัย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (การบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ) VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปวช ปวส หรือปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป มีใจรักงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ลักษณะงาน
• จัดทำผังโครงสร้าง และอัตรากำลังของแต่ละบริษัทในกลุ่มที่รับผิดชอบให้มีความเป็นปัจจุบัน
• ประสานงาน รวบรวม และสนับสนุนให้มีการจัดทำ JD ตามตำแหน่งงาน และ ติดตามให้มีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับผังโครงสร้าง
• ร่วมกับ Line Manager ในการวิเคราะห์ ทบทวน และกำหนดค่างานของตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร ให้สอดคล้องกับธุรกิจ และสอดคล้องกับสภาวะตลาดแรงงานและมีความเป็นปัจจุบัน
• วางแผนสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ปรับปรุง โครงค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับปรุง ให้สามารถแข่งขันได้
• จัดทำแผนงานประจำปี ในส่วนงานสวัสดิการที่เกี่ยวข้องและดำเนินการได้ตาม แผนงานที่วางไว้
• สื่อสาร และ ให้ความรู้แก่พนักงานในส่วนงานสวัสดิการของบริษัท และส่วนงาน ภายนอกเช่นสิทธิ์ประโยชน์และวิธีการปฏิบัติเพื่อขอรับ ผลประโยชน์จากประกัน สังคมหรือจากประกันกลุ่ม เป็นต้น
• จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเช่น ประกาศโอนย้าย พนักงาน หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน เป็นต้น
• ประสานงานและติดตามงานด้านแรงงานสัมพันธ์ เช่นข้อเสนอแนะของพนักงาน จากกล่องรับความคิดเห็น จากการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการจากการประชุมพนักงาน เป็นต้น
• ประสานงานโครงการออมทรัพย์ ทั้งการเข้าเป็นสมาชิก การกู้ การผ่อนชำระ และการจ่ายเงินปันผล
• ประสานงานการกำหนดวันหยุดประจำปีของบริษัทในกลุ่ม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน วิศวกรการผลิต (Process Engineer) VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/เพศหญิง ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมเคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ มีระเบียบวินัย ปฏิบัติงานที่ได้และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน คำนวณ และออกแบบกระบวนการผลิต ระบบท่อ และเครื่องจักรเกี่ยวกับการผลิต และสิ่งแวดล้อม รวมถึงควบคุม ตรวจสอบและรับมอบงาน การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
• ตรวจสอบกระบวนการผลิตประจำวันและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ
• เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาตามที่ตรวจพบจากการตรวจสอบประจำวันต่อผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามผลการแก้ไขปัญหาตามที่ได้เสนอแนะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• วางแผน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และปรับปรุง เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
• ประสานงาน และเสนอแนะปรับปรุงด้านความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
• ดูแลควบคุมปริมาณอะไหล่ สำคัญที่ส่งผลต่อการผลิต (critical spare parts) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• จัดทำหรือจัดเก็บคู่มือการใช้งานของเครื่องจักร รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องจักร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการคลังพัสดุและอะหลั่ย VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้าพัสดุและอะไหล่หรือเกี่ยวข้อง 1 - 2 ปีขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Word / Excel / Power Point ขับรถยกไฟฟ้า หรือน้ำมันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลงานคลังสินค้าพัสดุและอะไหล่,วางแผนสั่งซื้อ,บันทึกข้อมูลการรับ
• จัดเก็บ
• โอนย้าย
• จัดเตรียม
• ตัด Stock ฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ชัยนาท
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) รับสมัครด่วน ! VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ชาย/หญิง อายุ 22 -30 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1-2 ปี มีความทักษะด้านการนำเสนอและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์และบุคคลิกภาพดี มีรถยนต์และใบขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
พบลูกค้าและนำเสนอสินค้ สารเคมีในงาน Water Treatment ให้กับกลุ่มลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรม ประจำภาคอีสาน มีประสบการณ์งานขาย อย่างน้อย 1
• 2 ปี **ประจำภาคเหนือ 1 คน , ประจำภาคอีสาน 1 คน**
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : อุดรธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Male/Female. Bachelor's Degree in Engineer or related field. 2-5 years' experience in instrument or mechanical parts or technical purchasing. Good knowledge of Purchasing and supply chain Able to work under pressure and fast changing environment. Strong human relations and negotiation skill. Have experience in SAP program will be advantage. Good command in English.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดซื้ออะไหล่ Spare Part, Raw Material,Packaging ที่ใช้ในโรงงานจากต่างประเทศ
• จัดซื้อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และจำนวนตามที่ผู้ขอซื้อต้องการ ในราคาที่ยุติธรรมจากแหล่งผลิตที่ยอมรับได้และผ่านการคัดเลือกแล้ว
• จัดซื้อสินค้าจากผู้ค้าที่ส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดเวลาและติดตามให้มีการส่ง มอบสินค้าตรงตามเวลาที่ได้กำหนด พร้อมทั้งให้มีการจ่ายค่าสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้มีการตกลงซื้อขาย เมื่อพบว่าสินค้าที่ได้รับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการตกลงซื้อขายจะต้องมีการดำเนินการเรียกร้องส่วนชดเชย
• ศึกษาข้อมูลสถานการณ์แนวโน้มราคา และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาดของอุปกรณ์, อะไหล่ และชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักร ที่จะมีผลต่อกระบวนการจัดซื้อ
• วิเคราะห์ประเมินผลผู้ขาย และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ขาย Company: VS Chem (1970) Ltd. (Nitro Chemical Industry Ltd.) Wok place: HD office; Patumwan Bangkok Work Day: Mon – Fri / 09.00 – 17.30 Other Benefit : Group Insurance as company policy Provident Fund 3% 14 holidays plus 6 days of annual leave Bonus as company performance and individual performance
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน Finance Officer (Senior) VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรีสาขาการบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในงานบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป เคยทำงานในธุรกิจประเภทผลิต หรืออุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกการตั้งหนี้ เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย/วัตถุดิบ ในประเทศและต่างประเทศ
• จัดทำรายงานภาษีซื้อ,ภาษีที่ยังไม่ถึงกำหนด
• กระทบบัญชีอื่นๆ เงินทดลองจ่าย ,ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าต่างๆ
• ตรวจสอบ Aging AP จากหน่วยงานต่างๆใหทันกำหนด
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **เปิดรับทั้ง AP AR GL ทรัพย์สิน**
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน Supply Coordinator VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Thai Bachelors Degree in related field or higher Minimum 3 years experience in Supply chain function Knowledgeable in INCOTERM shipping process and documentations Good working attitude good operational and communications skills able to work under timing pressure Good command of English both writing and speaking and Chinese Mandarin (speaking) Able to use Microsoft office and experience in ERP LN Have a Good Service Mind a pleasant personality with good interpersonal and communication skill

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Handle order processing, fulfillment and timely delivery to customer
• Interacts with customers to gain an understanding of their requirements and to receive feedback
• Process the shipment in ERP LN system
• Arrange the Domestic document (Tax Invoice or related documents)
• Coordinate and follow up the cargo with warehouse team and direct deliveries to customers.
• Solve problems by cooperation with concerned department
• Perform other tasks as assigned by Managers
• Establish and maintain good relationship with customers by providing the optimum customer service
• Monitors stock control system and the inventory accuracy plans and controls the receipt, warehouse, order assembly and dispatch or goods and materials
• Manage transactions in system correctly
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน พนักงานคลังสินค้า (ประจำโรงงงานสมุทสาครหยุด 2 วันต่อสัปดาห์) รับสมัครด่วน ! VS Group
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ปวส. ขึ้นไป สาขาใดก็ได้ มีทักษะในการวางแผนงานและบริหารงานอย่างเป็นระบบ หากสามารถขับรถโฟล์คลิฟได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานกับฝ่ายผลิต หน่วยงานวางแผน ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และคลังสินค้า เพื่อวางแผนการนำเข้าวัตถุดิบ รวมถึงการวางแผนการสำรองวัตถุดิบ
• ควบคุมและดำเนินการจัดทำข้อมูลคลังสินค้า และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ และสินค้าคงคลัง
• ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• (ประจำโรงงานสมุทรสาคร หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครด้วยตนเอง - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-05 02:08:08
รวมทั้งสิ้น 44 รายการVS Group
24 ถนนพระราม 1  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ : 02-613-7911-4 ต
 แฟกซ์ : 02-214-3987
เว็บไซต์ : www.vschem.com , www.nitroc

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ