Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

 

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากข้าว หรือที่มีข้าวผสม
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ

 
  1. สมัครงาน หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี-โท สาขาสื่อสารด้านการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 5-7 ปีด้านการวางแผนงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาด • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานมีเดียได้ดี
• มีความคิดสร้างสรรค์สูง ขับรถยนต์ และเดินทางออกต่างจังหวัดได้บ้าง

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครปฐม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ทางอีเมล์ หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณปัณชญา

  2. สมัครงาน หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาโท สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านโรงงานอุตสาหกรรม-อุตสาหกรรมแป้ง-เครื่องปรุง
• มีบุคลิก มนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
• มีความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP, HACCP ISO 9001:2000

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครปฐม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ทางอีเมล์ หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณปัณชญา

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี ด้านสื่อสารการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์
• มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านนิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ • มีความสามารถในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เขียนข่าว เขียนสคริปต์ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ได้
• มีความรู้ความสามารถในการใช้ MS Office และ Photoshop ได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถติดต่อประสานงานได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครปฐม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ทางอีเมล์ หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณปัณชญา

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี -โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทางการตลาดและดูแลผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 1 ปีขึ้นไป
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
• สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความสามารถในการใช้ MS Office ได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครปฐม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ทางอีเมล์ หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณปัณชญา

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ บริหารการผลิต, วิศวอุตสาหการ, คอมพ์
• มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการวางแผนผลิต, วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint, SPSS หรือโปรแกรมทางสถิติ • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครปฐม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ทางอีเมล์ หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณปัณชญา

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
• มนุษยสัมพันธ์ดี ผ่านการอบรม จป.จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครปฐม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ทางอีเมล์ หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณปัณชญา

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร, ด้านการทำอาหาร
• มีความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP, HACCP และระบบ ISO 9001:2000
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครปฐม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ทางอีเมล์ หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณปัณชญา

  8. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เอกสารต่างประเทศ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการทำอาหาร
• มีความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP, HACCP, และระบบ ISO 9001:2000
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครปฐม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ทางอีเมล์ หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณปัณชญา

  9. สมัครงาน พนักงาน P.C. กรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป ไม่จำกัสาขา
 3. มีประสบการณ์ 1 ขึ้นไป ออกต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : หลาย
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน หัวหน้าเขตส่งเสริมการขายต่างจังหวัด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒ ปวช. ขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านส่งเสริมการขาย ควบคุมดูแล P.C. 1 ปีขึ้นไป
 4. มีรถยนต์ส่วนตัว ออกต่างจังหวัดได้
 5. ** กรุณาแนบรูปถ่ายเพื่อประกอบการพิจารณา **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครปฐม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน หัวหน้าเขตการตลาดอาวุโส บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านส่งเสริมการขาย
 4. มีรถยนต์ส่วนตัว ออกตลาดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครปฐม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21-25 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการ, บริหารธุรกิจ
 3. ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการวางแผนการตลาด, การประมาณการขาย ฯลฯ
 4. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel, Powerpoint ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครปฐม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน พนักงาน P.C. กรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป ไม่จำกัสาขา
 3. มีประสบการณ์ 1 ขึ้นไป ออกต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สนใจติดต่อได้ที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : หลาย
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน หัวหน้าเขตส่งเสริมการขายต่างจังหวัด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒ ปวช. ขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านส่งเสริมการขาย ควบคุมดูแล P.C. 1 ปีขึ้นไป
 4. มีรถยนต์ส่วนตัว ออกต่างจังหวัดได้
 5. ** กรุณาแนบรูปถ่ายเพื่อประกอบการพิจารณา **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สนใจติดต่อได้ที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครปฐม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน หัวหน้าเขตการตลาดอาวุโส บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านส่งเสริมการขาย
 4. มีรถยนต์ส่วนตัว ออกตลาดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สนใจติดต่อได้ที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครปฐม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21-25 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการ, บริหารธุรกิจ
 3. ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการวางแผนการตลาด, การประมาณการขาย ฯลฯ
 4. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel, Powerpoint ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สนใจติดต่อได้ที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครปฐม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2012-03-13 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 16 รายการบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
42/1 หมู่ที่ 2 เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160
โทรศัพท์ : 028115101 , 028115102 , 028115103 , 028115104 , 02
 แฟกซ์ : 028116476
เว็บไซต์ : waiwai.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ