Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

ต้องการรับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 
  1. สมัครงาน วิศวกรความปลอดภัย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 23-35 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
• มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านควบคุมงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่(ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30130327 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  2. สมัครงาน Technician Support บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 20-30 ปี
• วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์
• มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น Printer, Fax ได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่(ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30130327 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านสรรหาพนักงาน หรือประกันสังคมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่(ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30130327 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  4. สมัครงาน พนักงานบัญชี บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่(ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30130327 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  5. สมัครงาน SCHEDULER ENGINEER (ปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง) ด่วน!! บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี+  สามารถใช้ PRIMAVERA PROGRAM ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนงาน 2. ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3. สามารถใช้โปรแกรม PRIMAVERA ในการวิเคราะห์แผนงานได้อย่างคล่องแคล่ว
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลแม่เมาะ  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง
จังหวัด : ลำปาง
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน พนักงานควบคุมเอกสาร (DCC) ด่วน!! บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง **อายุไม่เกิน 27 ปี**+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word Excel ได้เป็นอย่างดี+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ค้างคืน)+  ***ไม่จำเป็นต้องประสบการณ์***+  ***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่***

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุม ดูแล จัดเก็บเอกสารและข้อมูลของระบบบริหาร ISO 9001
• เป็นผู้ช่วยในการร่วมตรวจสอบภายใน
• สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 756668 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานควบคุมเอกสาร (DCC) ด่วน!! ประเภทงานหลัก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน พนักงานบัญชี บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง+  วุฒิการศึกษา ป. ตรี สาขา บัญชี-การเงิน+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี+  สามารถไปปฏิบัติงานที่ จ. ชลบุรีได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลงานด้านเอกสารทางการบัญชี
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน วิศวกรโยธา /วิศวกรออกแบบงานโครงสร้าง *สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้* ด่วน!! บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง+  อายุ 30 ปี ขึ้นไป+  วุฒิ ปริญญาตรี ( วิศวกรรมโยธา )+  ประสบการณ์ 5-10 ปี+  สามาถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี+  ปฏิบัติงานที่บริษัท แอดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานออกแบบงานโครงสร้าง
สถานที่ปฎิบัติงาน : หลายจังหวัด
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน พนักงานเขียนแบบ (ปฏิบัติงานที่ บ้านบึง จ.ชลบุรี) บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม X
• Steel, Autocad หรืออื่นๆ
• เขียนแบบงานไฟฟ้า หรืองานระบบด้วยโปรแกรม Auto Cad
• เขียนแบบเครื่องกล
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 524069 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานเขียนแบบ (ปฏิบัติงานที่ บ้านบึง จ.ชลบุรี) ประเภทงานหลัก เขียนแบ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ข้อมูลกลยุทธ์ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง+  อายุ 30 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สนับสนุนงานบรรษัทภิบาลขององค์กร และงานนักลงทุนสัมพันธ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 765749 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ข้อมูลกลยุทธ์ ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงานย่อย วิจัยตลาด
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน จป.วิชาชีพ (ประจำ Site งาน กรุงเทพฯ, ปริมณฑล และต่างจังหวัด) บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป+  สามารถไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้+  บริษัทฯ มีที่พักให้สำหรับการปฏิบัติงานประจำ Site งาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยประจำหน่วยงาน
• ส่งเอกสารติดต่อหน่วยงานราชการ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน พนักงานขับรถส่งของ (ปฏิบัติงานที่ บางเขน) บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป+  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา+  รักงานบริการ+  สุภาพ เรียบร้อย และความรับผิดชอบสูง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถส่งของ ประจำร้านอาหาร
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 768072 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถส่งของ (ปฏิบัติงานที่ บางเขน) ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน โฟร์แมนโยธา, โฟร์แมนสำรวจ , โฟร์แมนเครื่องกล, โฟร์แมนไฟฟ้า ด่วน!! บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 20 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวช. ปวส ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพและตามแผนงาน 2.ถอดแบบงานระบบและประมาณราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 3.ถอดแบบและประมาณราคางาระบบเครื่องกล 4.ปฏิบัติงานตามคำสั่งและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 695223 ชื่อตำแหน่งงาน โฟร์แมนโยธา, โฟร์แมนสำรวจ , โฟร์แมนเครื่องกล, โฟร์แมนไฟฟ้า ด่วน!! ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดทำงานประมูล (Tender) ปฏิบัติงานที่ บ้านบึง จ.ชลบุรี บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม+  มีทักษะการติดต่อสื่อสารดี บุคลิกภาพดี+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดเตรียมเอกสารประมูลงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 770063 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จัดทำงานประมูล (Tender) ปฏิบัติงานที่ บ้านบึง จ.ชลบุรี ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน สถาปนิก ด่วน!! บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง+  อายุ 20-25 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลงานสถาปัตย์, เคลียร์แบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 574426 ชื่อตำแหน่งงาน สถาปนิก ด่วน!! ประเภทงานหลัก โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Commercial Manager) ธุรกิจผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ปฏิบัติงานที่ บ้านบึง จ.ชลบุรี บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง+  อายุ 35-48 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในตำแหน่ง Project Sales Manager+  มีฐานลูกค้าก่อสร้าง/โรงงาน+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี+  ขับรถยนต์ได้+  บุคลิกภาพดีและมีมนุษยสัมพันธ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนการตลาด แผนกลยุทธ แผนการขาย
• ติดต่อลูกค้า ดูแลทีมขาย
• วางแผนร่วมกับฝ่ายผลิต และฝ่ายติดตั้งรายงานเสนอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 787651 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Commercial Manager) ธุรกิจผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน วิศวกรคอมพิวเตอร์ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา IT Computer Engineer+  ประสบการณ์ 0-5 ปี+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลระบบ Network และ Server ทั้งหมดภายในองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 790791 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรคอมพิวเตอร์ ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทงานย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน วิศวกรสิ่งแวดล้อม บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง+  อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิการศึกษา วศ.บ. สิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการบริหารงานด้านระบบ ISO 14001:2004
• เสนอแนะ และให้คำปรึกษาทางวิชาการกับหน่วยงานก่อสร้างในด้านมาตรการลดผลกระทบ
• การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 757776 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรสิ่งแวดล้อม ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศวกรสิ่งแวดล้อม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน วิศวกรประมาณการ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วศบ. สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา อ่านแบบ ใช้ MS-Excel Word Auto CAD ได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป+  มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ถอดแบบ คำนวณปริมาณงานตามแบบที่กำหนดในงานประมูล
• สอบราคาวัสดุจากร้านค้า
• ประชุมชี้แจงแบบ ร่วมกระบวนการเสนอราคาแบบ E
• Auction ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 515681 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรประมาณการ ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศวกรประเมินราคา ป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน วิศวกรสำรวจ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี+  มีประสบการณ์ 1 ปีขึี้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลงานสำรวจ ติดต่อประสานงาน และควบคุมงานก่อสร้างหน้างาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 23-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป+  ประสบการณ์ 1 ปี+  ใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมพนักงานภายใต้บังคับบัญชาด้านการให้บริการ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดาของสถานีบริการน้ำมัน
• ดูแลงานเอกสารด้านบัญชี/การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่ายและงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการน้ำมัน
• บริหารยอดขาย บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน พนักงานขับรถบริการ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป+  สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี+  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์+  สุภาพ เรียบร้อย และความรับผิดชอบสูง+  อดทน และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถบริการของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน ผู้จัดการสื่อสารองค์กร บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย-หญิง อายุ 35 - 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ มีประสบการณ์การทำงาน 8 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สื่อสารองค์กรทั้งภายนอกและภายใน นักลงทุนสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การ จัดทำรายงานประจำปี และเอกสารการสื่อสาร, โฆษณา, Website และสื่อ Internet ใช้ภาษาไทย/อังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัคร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-07 02:47:05
รวมทั้งสิ้น 23 รายการบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
17 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2730-2100 ต่อ

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ