Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ขายส่ง ขายปลีก นำเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์
การขายส่งสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนอื่น ๆ

 
  1. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการห้องแลบปฎิบัติการ บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านห้องแลบ อย่างน้อย 3 ปี
• มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนสรรหา

  2. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี
• บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ • มีประสบการณ์ทางด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนสรรหา

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์ บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 20-28 ปี
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
• บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนสรรหา

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วารสารศาสตร์ บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 25-30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวรสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ
• มีประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านงานเขียน คอลัมน์ งานสิ่งพิมพ์ ติดต่อสื่อโฆษณา

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนสรรหา

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
• มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1-2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนสรรหา

  6. สมัครงาน หัวหน้าห้องแลบปฎิบัติการ บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25-28 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีประสบการณ์ด้านห้องแลบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนสรรหา

  7. สมัครงาน หัวหน้าส่วนสรรหาประจำโรงงาน บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 28-35 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาว่าจ้างและกฎหมายแรงงาน อย่างน้อย 3 ปี
• บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนสรรหา

  8. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 25-35 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 3 ปี ทางด้านบริหารคลังสินค้า
• มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถเดินทางดูงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนสรรหา

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 22-30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี • สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่และออกต่างจังหวัดได้
• หากมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนสรรหา

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่แผนกผลิตภัณฑ์ความงาม บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี • หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนสรรหา

2008-09-25 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 10 รายการบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2/2 อาคารคังเซนเพลส หัวหมาก หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 023788888 , 026510480
 แฟกซ์ : 023788788
เว็บไซต์ : kangzen.in.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ