Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

 

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

ประกอบกิจการจัดซื้อ บรรจุหีบห่อและปิดฉลากผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวเพื่อการส่งออก
การขายส่งอาหารประเภทต่าง ๆ

 
  1. สมัครงาน Operation Warehouse บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้านการรมยาในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1-2 ปี+  สามารถขับรถยกได้+  มีพื้นฐานการตรวจนับสินค้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำการกำจัดแมลงโดยวิธีการรมยา และการฉีดพ่นยา
• ทำการตรวจสอบหาแมลง ที่อยู่ภายในบริเวณบริษัทเอลล์บาบางกอก จำกัด ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อทำการกำจัด
• ดูแลรักษาและทำความสะอาดห้องรมยา และผ้าคลุมรมยา ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
• ทำการคัดแยกประเภทของ จัมโบ้ เช่น ขาด, เสียหาย, ดี หรือ ส่งซักทำความสะอาด
• ทำการตรวจสอบจำนวนของอุปกรณ์การโหลดสินค้า พร้อมทั้งจัดเตรียมเพื่อการทำงาน
• ดูแลรักษาและทำความสะอาดคลังสินค้าใหม่ โรงเก็บขยะ และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
• หาวิธีการทำงานใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
• จัดเก็บและตรวจสอบยอดของ Pallet สำหรับใช้งาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทางอีเมล์- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน ช่างคุมเครื่องจักร บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป+  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรสำหรับการผลิต อย่างน้อย1-2 ปี+  มีความตื่นตัวและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี+  มีความรับผิดชอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมเครื่องจักร และ พนักงานระดับปฏิบัติการ ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
• ปรับแต่ง และ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี
• ดูแลความสะอาดของเครื่องจักร
• ทำรายงานจำนวนการผลิตที่ได้ในแต่ละวัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทางอีเมล์- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน General trading executive บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านการค้าต่างประแทศ และด้านลอจิสติกส์ หรือ สายงานที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีประสบการณ์ทางด้าน ระบบ ISO9001 จะเป็นประโยชน์+  ความสามารถในการวิเคราะห์ มีสภาวะผู้นำสูง พร้อม ความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย+  ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และ ใช้คอมพิวเตอร์ MS-OFFICE โปรแกรม WORD EXCEL และ INTERNET ได้+  มีความรับผิดชอบต่องานสูง และ สามารถทำงานภายใต้สภาพกดดันได้ดี+  มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขนส่งประเภทต่างๆ+  สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานกับแผนกอื่นเพื่อการส่งออกข้าวให้เป็นตามกำหนดเวลาระบุในสัญญาซื้อขาย
• ประสานงานกับคู่ค้าภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารการส่งออก และจัดส่งเอกสารไปยังลูกค้า ปลายทางในเวลาที่ตกลงและกำหนดไว้
• ประสานงาน ให้การบริการ และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเมื่อต้องการ
• เก็บข้อมูล และตัวเลขเพื่อรวบรวมตัวเลขสถิติของยอดขายของบริษัทและเพื่อประเมินข้อมูลทางการตลาด
• การทบทวน เอกสาร โลจิสติก(ใบเบิก,ใบรับรองแหล่งกำเนิด,ใบแจ้งหนี้,การบรรจุ รายการอื่น ๆ )
• จัดการการสื่อสารกับซัพพลายเออร์(ในพม่า/กัมพูชาและเวียดนาม )และลูกค้า(ในยุโรป/สหรัฐอเมริกา)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทางอีเมล์- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน Costing Analysis บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Bachelor's/ Master's in Accounting or Business Related fields Having comprehensive understanding about Cost Accounting Accounting Cycle and Costing Having a strong cost system background and have excellent analytical skill ; sound understanding of accounting principals Experience working with factory personnel on development and analysis of cost standards Strong analytical thinking and able to work as a team and strong organization Strong in inventory control and internal control Having knowledge or experience in Audit field SAP system and BOI is preferable Strong in inter-personal and communication skills Excellent command of spoken and written English

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Job Responsibility :
• • Monitor cost accounting in relation with the company’s policy • Prepare report and analyze for production variance for Actual and standard cost to management team • To supervise and support team and related department for inventory control and management • To supervise, create and implement the internal control according he company’s policy • Ad hoc assignments
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทางอีเมล์- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน Preventive Maintenance Leader / Technician บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. ตำแหน่ง Preventive Maintenance Leader อายุระหว่าง 28 – 45 ปี / จบการศึกษา ระดับ ปวส.- ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวะช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิคส์ ช่างกล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในการทำระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และ 3 ปีในระดับหัวหน้างาน มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมระบบ PLC Pneumatic Hydraulic Condition Base Maintenance : CBM หากมีประสบการณ์ในงานด้าน ใช้ Software เพื่อจัดการระบบงาน PM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ / มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO GMP มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office (Excel/Word) และ Auto CAD สำหรับงานระบบ PM ได้ 2. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร (Technician) จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านการควบคุมเครื่องจักร 1-2 ปี / สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบในการควบคุมดูแลจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 2.รับผิดชอบในการวางแผนดูแล/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ควบคุมดูแลการจัดทำรายงานและวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรและแนวทางการแก้ไขปัญหา 4.ควบคุมและดูแลระบบการจัดเก็บ/เบิกจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่ ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพ 5.สนับ สนุน เสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง เครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงหามาตรการในการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ 6.ให้ ความรู้ / ถ่ายทอดความรู้ ให้กับช่างซ่อมบำรุง และผู้ควบคุมดูแลเครื่องจักรเกี่ยวกับ เทคนิคในการบำรุงรักษาและการควบคุมเครื่องจักรที่ถูกวิธี 7.จัดทำรายงานเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง รวมถึงการควบคุมดูและเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง 8.ควบคุมดูแลงานวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักร ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 9.รับผิดชอบการดำเนินงานตาม KPI ของแผนกที่ได้รับผิดชอบ 10.รับนโยบายบริษัทและตอบสนองนโยบายในทางสร้างสรรค์ ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักร (Technician) หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ดูแลเอกสารระบบ ISO เกี่ยวกับเครื่องจักรในการผลิต 2. ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามแผนการซ่อมบำรุงประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมาย 3. ควบคุมดูแลระบบเครื่องจักรไม่ให้เกิด break down maintenance ของเครื่องจักรและลดเวลาในการแก้ไขเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 4. ควบคุมการผลิตและการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมาย 5. พัฒนาระบบเครื่องจักรให้มีความทันสมัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 6. สรุป Report รายงานผลการตรวจเช็คเครื่องจักรต่างๆ ประจำวัน 7. สรุป Report รายงานผลิตประจำวัน 8. ดูแลบริหารควบคุมพนักงานในการผลิตให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทางอีเมล์- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน Fumigation Staff บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ทุกเพศ อายุตั้งแต่ 25-32 ปริญญาตรี สายวิทยาศาตร์ ทุกคณะ มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในการรมยา สินค้าเกษตร และไม่น้อยกว่า 3 ปีในระดับหัวหน้างาน มีความเข้าใจ ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ด้านการรมยา สินค้าทางการเกษตร มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ดี ภาษาไทย ดีเยี่ยม มีความเป็นผุ้นำ มีความสมารถด้านการสื่อสาร และการประสานงาน มีความสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหา มีความคิดริเริ่ม บุคลิคภาพดี มีทัศนคติในการทำงานที่ดี สามารทำงานเป็นทีม และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ใช้ความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมาย ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหา สามารถจัดการงานหลายงาน และรับแรงกดดันจากงานหลายๆงานพร้อมกันได้ มีความสามารถด้าน คอมพิวเตอร์ และสามารถ ใช้โปรแกรม Microsoft office

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนและจัดการ การรมยาตู้สินค้าข้าว ประจำวัน ทั้งแบบ ปล่อยแก๊สยาก่อนส่งออก และแบบปรกติ
• จัดการและควบคุม ความเสี่ยงการปนเปือนที่อาจเกิดขึ้นในการปฎิบัติการ รมยา และ ปล่อยแก็สยาออกจากตุ้สินค้า
• ดูแลและปรับปรุงกระบวนการทำงาน การปล่อยแก็สยาออกจากตุ้สินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับมตารฐานด้าน อาชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อม
• ประสานการทำงาน แผนกต่างๆภายใน บริษัท และผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกบริษัท ในกระบวนการ รมยา และ ปล่อยแก็สยาออกจากตุ้สินค้า (เช่น. ฝ่ายขาย, วางแผน, QC, ผลิต, ผู้ตรวจสอบคุรภาพจากภายนอก, รถขนส่ง etc.)
• จัดทำรายงานการปฎิบัติการ การรมยาตู้สินค้าข้าว ประจำวัน ทั้งแบบ ปล่อยแก๊สยาก่อนส่งออก และแบบปรกติ ตามกำหนดเวลา
• จัดทำใบรับรอง การรมยาตู้สินค้าข้าว แบบ ปล่อยแก๊สยาก่อนส่งออก
• ช่วยเหลืองานด้านอื่นๆของแผนกรมยา (ทั้งแบบใช้ ALP และ CO2)
• ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผุ้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทางอีเมล์- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน Production Packing leader บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความชำนาญด้านเครื่องจักรในการผลิต สามารถควบคุมและแก้ไขงานด้านเครื่องจักรได้ สามารถทำงานภายได้แรงกดดันได้ดี มีความรู้ด้านระบบการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมยอดการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.จัดทำรายงานยอดการผลิตต่อวัน 3.ควบคุมดูแลช่างควบคุมเครื่องจักรและพนักงานระดับปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบ 4.ซ่อม ปรับ แต่ง เครื่องจักร ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามที่ต้องการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทางอีเมล์- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ( Inspector ) บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ทุกเพศ อายุระหว่าง 20-25 ปี จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือ ม.6 ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบคุณภาพ ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ประมาณ 1-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความเข้าใจในพื้นฐานของระบบ GMP HACCP & ISO 9001:2008 จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานวันเสาร์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบคุณภาพรับเข้าวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับเข้า กระบวนการผลิตหรือขนส่ง 2. ตรวจสอบและบันทึกกระบวนการรมยาวัตถุดิบ 3. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบระหว่างกระบวนการจัดเก็บ 4. ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการบรรจุ 5. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูประหว่างกระบวนการจัดเก็บ 6. ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ Loading 7. ตรวจสอบความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ในโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทางอีเมล์- สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-05-27 02:18:08
รวมทั้งสิ้น 8 รายการ

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 6 เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 026393772
 แฟกซ์ : 662-963-7770
เว็บไซต์ : herba-bangkok.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ