Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด

 

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกำลังขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมากดังนี้

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ IT บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์โนการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware, Software
• มีความรู้ระบบ LAN, Network
• มีความรู้ระบบฐานข้อมูล SQL, Microsoft Access
• มีความรู้ในการจัดทำ Web Site • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-3 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมประวัติได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล/ คุณอตินุช

  2. สมัครงาน พนักงานบัญชี- การเงิน บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
• มีความละเอียด รอบคอบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมประวัติได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล/ คุณอตินุช

  3. สมัครงาน พนักงานขนส่งสินค้า (รถจักรยานยนต์, รถยนต์) บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และมีความขยันและตรงต่อเวลา

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมประวัติได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล/ คุณอตินุช

  4. สมัครงาน พนักงานสโตร์- แผนกแพ็กสินค้า บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ป.6 ขึ้นไป • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมประวัติได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล/ คุณอตินุช

  5. สมัครงาน พนักงานบัญชี บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 20-35 ปี+  วุฒิิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการบัญชีหรือบริหาร+  มีความถนัดโปรแกรมบัญชีเป็นอย่างดี เช่น Microsoft Excel+  เรียนรู้เร็ว รอบคอบ ทำงานเป็นระบบได้ดี+  มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  เริ่มงานได้ทันที

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• มีความรู้ด้านบัญชีจ่าย
• บัญชีรับ หรือบัญชีเจ้าหนี้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้โปรแกรมexcel หรือโปรแกรมบัญชีอื่นได้เป็นอย่างดี
• ทำบัญชีรายรับ
• จ่าย ของบริษัทฯ
• ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
• บริษัทฯ มีประกันสังคม,โบนัสรายปีตามผลประกอบการให้กับพนักงานเมื่อได้รับการบรรจุแล้ว 1 ปีเป็นต้นไป
• ทดลองงาน 120 วัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน Online Marketing บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 25 - 35 ปี ไม่จำกัดเพศ+  วุฒิปริญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา+  มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน online marketing อย่างน้อย 1 - 2 ปี ขึ้นไป+  มีความรู้เป็นอย่างดี Social Network ต่างๆ เช่น Facebook / Twitter / IG / Pinterest+  มีความรู้ด้าน SEO email marketing web master tools graphic design+  มีความคิดสร้างสรรค์ มีใจรักการบริการ มีทักษะในการสังเกตุและวิเคราะห์+  สามารถเริ่มงานได้ทันที หรือ 1 เดือน หลังจากที่ผ่านการสัมภาษณ์งาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนการตลาด Online สำหรับสินค้าด้านเครื่องสำอาง ที่บริษัทจัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จัก 2. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ บทความแนะนำสินค้า รวมถึงบททดสอบสินค้าต่าง ๆ 3. ดูแลโปรโมทสินค้าใหม่ๆ และสื่อสารข้อความการตลาดใน Social Media เช่น Facebook,Twitter,Website ต่าง ๆ 4. วางแผน และควบคุมการสื่อสารทางการตลาดของ Brand ผ่านช่องทางต่าง ๆ 5. ดูแลข้อความ/ Banner และ Display ของ Website,Social Media ต่าง ๆ 6. จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายประจำเดือน และ รายการพิเศษ 7. สำรวจคู่แข่ง และความเคลื่อนไหวในตลาดในโลก Online 8. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 25-35 ปี+  วุฒิปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ตรงกับสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี+  สามารถทำงานภายใต้ สภาวะแรงกดดันได้+  มีประสบกราณ์ ISO และ DCC

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานบริหารงานบุคคล
• งานค่าจ้างเงินเดือน
• งานสรรหา ว่าจ้าง งานสวัสดิการ
• งานอบรมพัฒนาบุคลากร
• งานธุรการและประสานงานทั่วไป
• งานด้าน ISO และ DCC
• ทำงานวันจันทร์ ถึง ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 737164 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย่อย พนักง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน พนักงานขายเครื่องสำอางต่างจังหวัด (ถ้าพร้อมสามารถเริ่มงานได้ทันที) บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุไม่เกิน 25-35 ปี ไม่จำกัดเพศ+  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป+  มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องาน+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีคุณสมบัติ ด้านอื่น ๆ พร้อม+  หากมีประสบการณ์ด้านสินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องสำอาง ร้านขายยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีรถยนต์เป็นของตนเอง บริษัทมีค่าเสื่อม และค่าน้ำมันใช้ในการปฎิบัติงานให้+  ให้ระบุภาคที่ต้องการทำงานมาด้วย เช่น เหนือ อีสาน กลาง ใต้ เป็นต้น+  สามารถเริ่มงานได้ทันที หรือ 1 เดือนหลังจากที่ผ่านการสัมภาษณ์+  สมัครผ่านทาง jobthai.com หรือ E-mail เท่านั้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบยอดขายในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุมการส่งสินค้าคืนให้ได้ตามเป้าหมาย 3. วางแผนและควบคุมยอด IN
• OUT ของสินค้าในแต่ละร้านค้า 4. มีความสามารถในการควบคุมทีมให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน 5. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการเจรจาอย่างดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน Brand Manager บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดการจัดการการบริหาร+  มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องาน+  มีประสบการณ์ด้านการบริหารแบรนด์สินค้าอย่างน้อย 3 ปี+  มีความสามารถในการวางนโยบายและแผนงานและสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามแนวนโยบายและแผนงานที่วางไว้ สามารถจัดการดำเนินการภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ ให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ+  สามารถสร้างลักษณะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ+  มีประสบการณ์ ด้านการบริหารเครื่องสำอาง มาก่อน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.กำหนดทิศทางผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุมP&Lในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ 3.กำหนดและติดตามการส่งเสริมการขายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่องทาง 4.วางแผนและควบคุมการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 5.วางแผนและควบคุมผลิตภัณฑ์/และบรรจุภัณฑ์ที่ยกเลิกผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน Sales Manager บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง+  อายุ 35 - 45 ปี+  วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านช่องทางการขายห้างท้องถิ่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์กระจายสินค้า+  มีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องสำอาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ส่งใบสมัครผ่านทาง jobthai.com หรือ e-mail เท่านั้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริหารช่องทางการขาย แบบศูนย์กระจายสินค้า ห้างท้องถิ่นขนาดใหญ่ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ 2. บริหารยอดขาย Sale in
• out ของแต่ละรายลูกค้า 3. ดูแลการส่งสินค้าและการกระจายสินค้าไปยังลูกค้า 4. ดูแลการปฎิบัติงานของ PC ในช่องทางลูกค้าที่รับผิดชอบ 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน Marketing Manager บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  อายุไม่เกิน 40 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด+  มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานการตลาดทั้งระบบ อย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทั้งระบบ เช่น
• ด้านการสื่อทางการตลาด / การประชาสัมพันธ์ / การโฆษณาทุกขั้นตอน
• การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
• การวางแผนงาน และจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด
• จัดทำโปรโมชั่นต่าง ๆ ของบริษัท
• ดูแลภาพลักษณ์ของผู้บริหารและองค์กร
• งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน Sales Supervisor (ส่วนขยายช่องทางร้านเครื่องสำอาง TT) บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์การขายเครื่องสำอาง ช่องทาง TT จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีรถยนต์ เป็นของตนเอง บริษัทมีค่าเสื่อม และค่าน้ำมันให้+  เมื่อพร้อม สามารถเริ่มงานได้ทันที หรือ ภายใน 1 เดือน หลังจากที่ผ่านสัมภาษณ์+  สำหรับตำแหน่งนี้ ส่งใบสมัครผ่าน Job Thai.com หรือ e-mail เท่านั้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เพิ่มร้านขายเครื่องสำอาง TT ให้มากขึ้นกว่าที่มีอยู่ 2. บริหารทีมงานขาย เพื่อกระจายสินค้า (SKU) ไปยังร้านค้าต่าง ๆ ให้มากขึ้น 3. บริหารการขาย Sales in
• out 4. ดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับร้านค้า ต่าง ๆ 5. ดูแลการเก็บเงินร้านค้า 6. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 553877 ชื่อตำแหน่งงาน Sales Supervisor (ส่วนขยายช่องทางร้านเครื่องสำอาง TT) ประเภทงานหลัก ขา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน พนักงานขายประจำเขตภาคเหนือตอน บน ภาคกลาง(พร้อมเริ่มงานได้ทันที) บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์งานขายต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากพร้อมสามารถเริ่มงานได้ทันที+  ส่งประวัติการสมัครงานผ่าน ผ่านทาง e-mail เท่านั้น+  มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานขาย เสนอสินค้าและโปรโมชั่น
• ดูแลลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 526151 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขายประจำเขตภาคเหนือตอน บน ภาคกลาง(พร้อมเริ่มงานได้ทันที) ประเภท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีความรู้ด้าน GMP เรื่องเครื่องสำอาง+  มีความรู้ด้าน R&D. จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงาน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอาง+  มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงานที่ทำ GMP มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารการผลิตสินค้าทั้งหมดของบริษัท
• บริหารของเสียจากการผลิตให้มีน้อยที่สุด
• ควบคุมการวางแผนผลิต การเรียกเข้าวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ เฉพาะตำแหน่งนี้ทำงานที่โรงงาน จันทร์
• เสาร์ 8.30
• 17.00 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้วฟ้า  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรม วิทยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง+  ประสบการณ์ในสายงาน QA/QC อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป สำหรับหัวหน้าฝ่าย QA+  มีความสามารถในการบังคับบัญชาเป็นอย่างดี สำหรับหัวหน้าฝ่าย QA+  มีความรู้ความสามารถและเข้าใจการวาง/จัดทำระบบ ISO9001:2008 และ GMP+  หากมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบ GMP Cosmetic จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วย หรือ QMR จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการตรวจสอบและประกันคุณภาพสินค้าที่ผลิตทุกกระบวนการ
• วิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัญหา รวมถึงการแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด
• เป็นศูนย์กลางของ Customer Audit
• รับผิดชอบการจัดทำระบบ GMP Cosmetic
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 701435 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประเภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน Graphic Design บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง 1 ปีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในการออกแบบสื่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า+  แนบผลงานการออกแบบ ประกอบการสมัครงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สินค้า เครื่องสำอางค์ 2. ออกแบบสื่อโฆษณา ต่าง ๆ ของทางบริษัท 3. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน ธุรการประสานงานขาย (Sale Coordinator/Admin) บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 23-35 ปี+  จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานประสานงานขาย การเปิดบิลขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความขยัน มีความรับผิดชอบสูง และมีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันและกัน+  หากพร้อมสามารถเริ่มงานได้ทันที

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ลงรายละเอียดเปิดหน้าบัญชีลูกค้า ,ตามเอกสารเปิดหน้าบัญชี
• ลงรายละเอียดรายการสินค้า ในโปรแกรม
• คีย์บิลขาย , บิลส่งสินค้า , ใบเสร็จรับเงิน
• รับออเดอร์จากฝ่ายขาย
• สรุปทำรายงานยอดขายประจำเดือน
• แจ้งรายการโปรโมชั่นประจำเดือน
• ประสานงานเตรียมสินค้าที่มีรายการเบิก เพื่อเตรียมการขนส่งให้ลูกค้า
• จัดทำ ดูแลและจัดเก็บเอกสาร รายงานและข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานขาย รวมถึง ความเคลื่อนไหวของตลาด ลูกค้า/คู่แข่ง อย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
• ปฏิบัติงานวันจันทร์
• วันศกร์ เวลา 8.30
• 18.00 (หยุด เสาร์,อาทิตย์)
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน ธุรการบัญชีลูกหนี้ บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง+  มีความละเอียด รอบคอบ มีวินัยรับผิดชอบในงานที่ตัวเองได้รับ+  สามารถสร้างงานหรือคิดต่อยอดงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามเป้าหมาย+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี+  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความสามัคคีในทีมงาน+  หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการบัญชีลูกหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ***กรณีเป็นนักศึกษาจบใหม่หากมีความตั้งใจบริษัทฯมีสอนงานให้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลลูกหนี้ และการเคลื่อนไหวการชำระเงิน, หนี้ค้างชำระ
• งานเอกสารเกี่ยวกับบัญชี การตัดรับชำระหนี้
• บริหารงบกำไรขายรายร้านค้าในเขตที่รับผิดชอบ
• งานเอกสารในส่วนของคอมมิชชั่นฝ่ายขาย
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด+  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ให้บริการด้าน IT ช่วยเหลือ User 2.แก้ปัญหาด้านข้อมูล Hardware Software และ Network 3.วิเคราะห์อาการเสีย ซ่อม เปลี่ยนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 4.ซ่อมประกอบและสามารถลงโปรแกรมได้ 5.ดูแลระบบ LAN,Network
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน พนักงานขายเครื่องสำอางต่างจังหวัด อีสานล่าง (ถ้าพร้อมสามารถเริ่มงานได้ทันที) บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุไม่เกิน 25-35 ปี ไม่จำกัดเพศ+  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป+  มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องาน+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีคุณสมบัติ ด้านอื่น ๆ พร้อม+  หากมีประสบการณ์ด้านสินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องสำอาง ร้านขายยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีรถยนต์เป็นของตนเอง บริษัทมีค่าเสื่อม และค่าน้ำมันใช้ในการปฎิบัติงานให้+  จังหวัดที่รับผิดชอบในภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทย+  มีโน๊ตบุค ใช้ในการทำงานได้ และมีความรู้พื้นฐานใช้โปรแกรม MS excel+  สามารถเริ่มงานได้ทันที หรือ 1 เดือนหลังจากที่ผ่านการสัมภาษณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบยอดขายในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุมการส่งสินค้าคืนให้ได้ตามเป้าหมาย 3. วางแผน และควบคุมยอด IN
• OUT ของสินค้าในแต่ละร้านค้า 4. มีความสามารถในการควบคุมทีมให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน 5. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และการเจรจาอย่างดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป+  วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้านปิดงบบัญชีได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริหารด้านบัญชีทั้งหมด 2. จัดทำระบบตรวจสอบบัญชีได้ 3. สามารถปิดงบ บัญชีได้ 4. สามารถวิเคราะห์ทางการเงินของบริษัทได้ 5. อืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : หญิง / ชาย+  วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคลหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ตรงกับสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป+  สามารถทำงานภายใต้ สภาวะแรงกดดันได้+  มีความคิดสร้างสรรค์ และมีแนวคิดเป็น Positive & Systematic Thinking และมีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่การงาน+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้เป็นอย่างดี+  สามารถจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และต่อยอดเพื่อการพัฒนาบุคคล รวมถึงเป็นวิทยากรได้+  มีความรู้ และเข้าใจ กฎหมายแรงงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดตามการลงประกาศโฆษณาเพื่อรับสมัครงาน 2. สัมภาษณ์งานในเบื้องต้น พร้อมทำแบบประเมินการสัมภาษณ์ผู้มาสมัครงาน 3. ทำการประเมินพนักงาน หนังสือสำคัญเกี่ยวกับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ 4. จัดทำบันทึกประวัติพนักงานเข้า – ออก จัดทำทะเบียนพนักงาน 5. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งระบบ 6. วางแผน ประสานงาน จัดทำและพัฒนาระบบคุณภาพ ตามข้อกำหนด ISO 9001 : 2008 7. ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานตามกฏหมายแรงงาน 8. จัดทำเอกสารด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของพนักงาน 9. จัดทำเอกสารประกาศ ระเบียบข้อบังคับ ให้คำแนะนำ ชี้แจงข้อสงสัยแก่พนักงาน 10. สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม นำเสนอและจัดฝึกอบรมพนักงาน ประเมินผลการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 11. ประสานงานระหว่าง แผนก ฝ่าย สาขาและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้มอบหมาย 12. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ อาคารและสถานที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน Trade Marketing Executive บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด+  มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานการตลาดทั้งระบบ อย่างน้อย 1 - 2 ปี+  มีประสบการณ์บริหารช่องทาง TT และห้างท้องถิ่น ต่างจังหวัดมาก่อน+  มีทักษะการวิเคาะห์ ข้อมูล และจัดทำแผนการตลาดได้+  สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราวเพื่อไปพบลูกค้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทั้งระบบ เช่น
• การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
• การวางแผนงาน และจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด
• จัดทำโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท
• งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน Marketing Manager บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงานสายการตลาด ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป+  ประสบการณ์การทำงานสายบริหารหรือตำแหน่งผู้จัดการ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป+  มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ในระดับดี ประสานงานร่วมมือกับทุกฝ่ายได้+  มีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร และกลยุทธ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนการตลาด 2.จัดกิจกรรมทางการตลาด 3.กำหนดกลยุทธ์ วางแผนการปฏิบัติงาน 4.จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในด้านต่างๆ 5.ดูแลควบคุมการวางแผนพัฒนา และดูแลผลิตภัณฑ์ 6.ติดตาม และวิเคราะห์ตัวเลขการขาย งบประมาณทางการตลาด และค่าใช้จ่าย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 693021 ชื่อตำแหน่งงาน Marketing Manager ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงานย่อย การตลาด ประเภทธุ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการด้านงานบุคคล อย่างน้อย 3 ปี+  ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความมั่นใจในการทำงาน+  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี+  มีความคิดสร้างสรรค์ และมีแนวคิดเป็น Positive & Systematic Thinking และมีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่การงาน+  เข้าใจการทำงานภายใต้ระบบ ISO9001:2008 และนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับด้าน HRD+  สามารถจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และต่อยอดเพื่อการพัฒนาบุคคล รวมถึงเป็นวิทยากรได้+  หากมีประสบการณ์ในการประเมินผลงานด้วยระบบ KPI & BSC จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคคลด้วย HR-New Model จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนอัตรากำลังพลในแต่ละปี
• สรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อนัดสัมภาษณ์
• วางแผนการจัดฝึกอบรมประจำปี
• จัดปฐมนิเทศน์ให้กับพนักงานใหม่
• จัดอบรมตามแผนฝึกอบรม
• จัดทำแผนพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่างๆ
• ดูแลและควบคุม KPI ขององค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 632520 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน พนักงานขาย (ภาคอีสาน) บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี+  มีรถยนต์เป็นของตัวเอง+  วุฒิปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา+  หากมีประสบการณ์การขายเวชสำอางหรือเครื่องสำอาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานภายใต้ สภาวะแรงกดดันได้+  สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้+  มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.บริหารสต็อก,ยอดขายเข้า,ยอดขายออก 2.สร้างยอดขาย 3.รักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า 4.เข้าพบเยี่ยมร้านค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ+  วัตถุดิบที่สั่งซื้อเป็นสารเคมี ประเภทบิวตี้+  มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานมา 3-5 ปี+  สามารถประจำอยู่ที่โรงงาน BCL ที่พุทธมณฑลสาย+  ได้ ในระหว่างทดลองงาน 3 เดือน ปฏิบัติงานอยู่ที่ สำนักงานใหญ่ ที่ลาดพร้าว 132 หลังจากผ่านทดลองงานย้าไปพุทธมณฑลสาย 4ย+  มีไหวพริบในการต่อรองและเจรจากับลูกค้า+  ขยัน และทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. สั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าของโรงงาน ประเภทสารเคมี 2. มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานมา 3
• 5 ปี
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลห้วยพระ  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ ด่วน!! บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ดูแลงานด้านสรรหาว่าจ้าง Recruitment สรรหา คัดเลือก และการว่าจ้างพนักงานใหม่ให้กับแผนกต่างๆ+  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้าง รวมทั้งจัดการช่องทางในการสรรหาบุคลากร ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานลงสื่อต่างๆ+  ออกบูธรับสมัครงาน เช่น งานJob Fair/ Recruitmemt Campus ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ+  นัดหมายผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์/ สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน จัดทำโปสเตอร์/ โฆษณาประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานต่างๆ+  สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้คล่อง / จัดทำสัญญาว่าจ้าง/สัญญาค้ำประกันการทำงาน+  สัมภาษณ์ผู้สมัคงานพร้อมกับต้นสังกัดและประเมินผลสัมภาษณ์งาน / ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพนักงานเริ่มงานใหม่ Criminal background checks of employees.+  จัดทำเอกสารการโอนย้าย/ปรับตำแหน่ง / ปรับเงินเดือน - ติดต่อประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม/ขึ้นทะเบียนประกันสังคม+  ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ งานด้านเงินเดือน Payroll ดูแลเอกสารการลาออกของพนักงาน+  ควบคุมงานด้านสวัสดิการพนักงาน (ยูนิฟอร์มค่ารักษาพยาบาล) / จัดทำบัตรพนักงาน / ควบคุมงานด้านสถิติ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน Time Attendance (ATD)+  ดูแลงานแม่บ้าน รปภ. ความสะอาดอาคารสถานที่ / อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายฯลฯ (หากผ่านการอบรมหลักสูตร ISO และมีเอกสารรับรอง พิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลงานด้านสรรหาว่าจ้าง Recruitment สรรหา คัดเลือก และการว่าจ้างพนักงานใหม่ให้กับแผนกต่างๆ 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้าง รวมทั้งจัดการช่องทางในการสรรหาบุคลากร ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานลงสื่อต่างๆ 3.ออกบูธรับสมัครงาน เช่น งานJob Fair/ Recruitmemt Campus ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ 4.นัดหมายผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์/ สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน จัดทำโปสเตอร์/ โฆษณาประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานต่างๆ 5.จัดทำสัญญาว่าจ้าง/สัญญาค้ำประกันการทำงาน 6.สัมภาษณ์ผู้สมัคงานพร้อมกับต้นสังกัดและประเมินผลสัมภาษณ์งาน 7.ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพนักงานเริ่มงานใหม่ Criminal background checks of employees. 8.ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ งานด้านเงินเดือน Payroll ดูแลเอกสารการลาออกของพนักงาน 9.จัดทำเอกสารการโอนย้าย/ปรับตำแหน่ง / ปรับเงินเดือน
• ติดต่อประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม/ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 10.ควบคุมงานด้านสวัสดิการพนักงาน (ยูนิฟอร์ม,ค่ารักษาพยาบาล) 11.จัดทำบัตรพนักงาน 12.ควบคุมงานด้านสถิติ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน Time Attendance (ATD) 13.ดูแลงานแม่บ้าน รปภ. ความสะอาดอาคารสถานที่ 14.อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายฯลฯ (หากผ่านการอบรมหลักสูตร ISO และมีเอกสารรับรอง พิจารณาเป็นพิเศษ) **!!
• ทำงาน วันจันทร์
• ศุกร์ เข้างาน 08.30
• 18.00 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 811520 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ ด่วน!! ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง ชาย+  อายุปี 18 - 30 ปี+  ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี+  ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำเนิ้อผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ตามที่ R&D มอบหมายงานให้
• บรรจุเนื้อผลิตภัณฑ์ตัวอย่างลงในบรรจุภัณฑ์สำหรับว่งตัวอย่างลงในบรรจุภัณฑ์สำหรับส่งตัวอย่างให้ลูกค้าทำการประเมิน
• ดูแลความเรียบร้อยในห้องแลป
• ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับผลิตเนื้อตัวอย่างภายในห้องแลปให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• ตรวจสอบวัตถุดิบในห้องแลปให้เพียงพอให้เพียงพอสำหรับการทำเนื้อตัวอย่าง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้วฟ้า  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย-หญิง+  อายุ 22-35 ปี+  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  ประสบการณ์ 0-5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน เข้าสังเกตุการณ์ตรวจนับสต๊อก
• จัดทำรายงานการตรวจนับสต๊อกและกระทบยอด
• ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้า
• ซื้อวัตถุดิบ,รวบรวมเอกสารจัดเข้าแฟ้ม
• รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนสินค้า เพื่อจัดทำรายงานต้นทุนการผลิต
• ติดตามเอกสารเกี่ยวกับสินค้านำเข้า เพื่อจัดทำรายงานต้นทุนสินค้านำเข้า
• ติดตามเอกสารขอตัดชำรุด,สูญเสียจากการผลิต เพื่อตัดสต๊อกในระบบ
• จัดทำงบต้นทุนการผลิต และควบคุมต้นทุนการผลิต
• ออกใบกำกับภาษีขายให้กับลูกค้า
• จัดทำใบวางบิลยอดขายประจำเดือน
• ออกใบเสร็จรับเงินให้รับลูกค้า
• จัดทำใบสำคัญรับเงินจากลูกหนี้การค้า
• จัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือน เจ้าหน้าที่บัญชี
• ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้า
• ที่นอกเหนือจากซื้อวัตถุดิบ,รวบรวมเอกสารจัดเข้าแฟ้ม
• จัดทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้การค้า
• จ่ายเช็ค,รับวางบิล ให้ Sup ตามรอบบิล
• จัดทำรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,ภงด 53
• จัดทำรายงานภาษีซื้อ ประจำเดือน
• จัดทำแบบ ภพ.30 ประจำเดือน
• จัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สิน
• ดูแลและควบคุม ทรัพย์สินภายในบริษัทฯ
• จัดทำรายละเอียดประกอบงบในงานที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้วฟ้า  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน หัวหน้าระบบการจัดการคุณภาพ/ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง ชาย+  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี+  ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตเครื่องสำอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถมาทำงานที่โรงงานอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมระบบการจรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการรับเข้าวัตถุดิบ กระบวนการผลิตจนถึงความถูกต้องของสินค้าสำเร็จรูปในกลุ่มเครื่องสำอางและอาหารเสริม
• ออกแบบและวิเคราะห์สารสำคัญต่างๆในส่วนผสมของเครื่องสำอางเพื่อสอดรับข้อกำหนดตามกฎหมายของคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข
• จัดทำเอกสาร COA ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศ
• จัดทำระบบ GMP เครื่องสำอางมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ GMP/HACCP และทำระบบได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้วฟ้า  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน Trade Marketing บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : ชาย / หญิง+  อายุ : ไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนการตลาดได้+  สามารถเดินทางไปพบลูกค้าต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว+  หากมีประสบการณ์บริหารช่องทาง Thai Trade (TT) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทั้งระบบ เช่น
• การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
• การวางแผน และจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด
• จัดทำโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : ชาย / หญิง+  อายุ : 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา+  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบ ISO 9001 อย่างน้อย 2 ปี+  มีทักษะในการประสานงานและติดตามงาน+  สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมเอกสาร ISO 9001:2008 ทั้งระบบ
• จัดทำแผนและกำหนดการตรวจติดตามประจำปี (Internal Audit)
• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO ทั้งหมดของบริษัท
• ติดตามผลของ KPI ในแต่ละส่วนงาน
• จัดทำและบันทึกการประชุม
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม (ประจำโรงงานนครปฐม) บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงาน และทำระบบเชิงป้องกันมาก่อน+  มีความรู้ในการใช้เครื่องมือช่างต่างๆ+  มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ
• ดูแลระบบหล่อเย็น
• ดูแลระบบผลิตน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต (RO)
• ดูแลระบบไฟฟ้า และน้ำประปา
• ดูแลอุปกรณ์อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้วฟ้า  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต (ประจำโรงงานนครปฐม) บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความสามารถในการวางแผน และวางระบบในกระบวนการทำงานให้สามารถดำเนินการผลิตได้+  มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวางแผนการผลิตเป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำแผนการผลิตประจำเดือน และประจำสัปดาห์
• สับเปลี่ยนโยกย้ายแผนการผลิตในกรณีที่เกิดปัญหาไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ตามแผน
• คำนวณปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการสินค้า
• ติดตามยอดการผลิต ยอดสูญเสีย หรือยอดหนี้คงเหลือ
• จัดทำข้อมูล Productivity
• ทำการประเมินผลประสิทธิภาพการผลิต ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี ให้สอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กร
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้วฟ้า  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 27-35 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลงานด้านการจัดซื้อ
• วางแผนการสั่งซื้อ
• ดูแลสต็อคสินค้าให้พอเหมาะกับการขาย (สต็อคไม่บวม)
• อื่นๆ ตามมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน Key Account Executive (Modern Trade) บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง / ชาย+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป+  ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในช่องทาง Modern Trade หรือ Key Account+  คุณสมบัติเพิ่มเติม :+  1. มีความกระตือรืนร้น มนุษยสัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ.+  2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้เป็นอย่างดี+  3. มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้+  4. สามารถประสานงานกับบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี+  5. หากมีประสบการณ์ในสินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องสำอาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลและจำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.ติดต่อเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง 3.ตรวจสอบราคาสินค้าหน้าร้านและโปรโมชั่นต่างๆของคู่แข่งทั้งหมดในตลาดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 4.นำเสนอสินค้าใหม่ให้สามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ ทั้งสินค้าที่ได้รับมอบหมายและสินค้าอื่นๆที่ไม่มีจำหน่ายในเขตลูกค้าที่ดูแล เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ 5.สรุปยอดขายของลูกค้าในแต่ละเขตที่ดูแลและวิเคราะห์การขายพร้อมทั้งส่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 6.ดูแลช่องทางการขาย จัดหาพื้นที่ และนำเสนอสินค้าเข้าจำหน่าย พร้อมทั้งทำการวางบิลในกลุ่มสินค้า Consignment 7.ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสินค้าและใบคืนสินค้าให้มีความถูกต้อง ก่อนส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 8.วางแผนการจัดรายการสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย 9.เจรจาต่อรองกับทางคู่ค้า ในเรื่องต่างๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 10.ร่วมคิดหาแนวทางอื่นๆที่สามารถช่วยกระตุ้นยอดขายและพัฒนาเขตลูกค้าที่ตนดูแลได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน พนักงานขายหน่วยรถในกรุงเทพ (ต้องมีรถจักรยานเป็นของตนเอง) บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง บริษัทมีค่าเสื่อมรถให้+  มีค่าน้ำมันที่ใช้ในการปฎิบัติงาน+  นอกจากประกันสังคมแล้ว ยังมีประกันชีวิต AIA+  มีโทรศัพท์มือถือให้ใช้งาน+  รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณทลดี+  ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี+  ค่านายหน้าจ่ายตั้งแต่บาทแรกที่เก็บเงินได้ รวมถีงมีค่าเปิดหน้าบัญชีให้สำหรับออเดอร์แรก+  มีทักษะการขาย และนำเสนอขายสินค้าได้ดี+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. สำรวจและเปิดหน้าบัญชีลูกค้าใหม่ 2. เสนอขายสินค้า ตามที่บริษัทกำหนด 3. ขายสินค้า และเก็บเงินลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน Brand Manager บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย -หญิง+  อายุ 28 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ในด้าน Product หรือการตลาด+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานในระดับดี+  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ทางการตลาด
• วางแผนการตลาด
• จัดทำประมาณการยอดขายสินค้า
• จัดทำรายการส่งเสริมการขาย
• ตรวจสอบ ติดตาม สภาวะทางการตลาดของสินค้า
• ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
• รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาต่างๆ
• อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email- ติดต่อมาที่ 02-734-3044-9 ต่อ 507224 ฝ่ายบุคคล หรือ กด 0 เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน ธุรการประสานงานขาย บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 26 - 35 ปี+  วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความขยัน และช่วยเหลือผู้อื่นโดยมิต้องร้องขอ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย 2.คีย์บิลขาย 3.สรุปยอดขายในแต่ละเดือนของฝ่ายขายที่ดูแล 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email- ติดต่อมาที่ 02-734-3044-9 ต่อ 224 / 507 บุคคล หรือ กด 0 เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาทวิภาคี บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง / ชาย+  กำลังศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี+  มีใจรักงานด้านบริหารทรัพยากรบุุคล

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานเอกสารฝ่ายบุคคล
• ติดต่อประกันสังคม
• ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆในองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email- ติดต่อมาที่ 02-734-3044-9 ต่อ 224 / 507 บุคคล หรือ กด 0 เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน เลขานุการผู้บริหาร ด้านการตลาด บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 25-35 ปี ประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหารไม่น้อยกว่า 2 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีปฏิภาณไหวพริบ และมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดี มีความเข้าใจในระบบการจัดการเอกสารเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องาน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีแนวคิดเป็น Positive & Systematic Thinking มีความละเอียดรอบคอบ และความอดทนสูง มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี จะดีมาก สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (workexcelpower pointoutlook)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดระบบเอกสารเข้า
• ออก 2.ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอก 3.จัดทำตารางนัดหมายผู้บริหาร 4.จัดทำวาระและบันทึกรายงานการประชุม 5.ช่วยงานด้านการตลาดผู้บริหาร 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email- ติดต่อมาที่ 02-734-3044-9 ต่อ 204 / 205 บุคคล หรือ กด 0 เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ประจำบูท สนามบินดอนเมือง รับสมัครด่วน บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย /หญิง 1 คน อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังฤกษ หรือ จีน ได้ มีประสบการณ์ในด้าน งานขายประจำบูท และพูดภาษาจีน / อังกฤษ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีใจรักการงานประสานงาน ให้ข้อมูล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ประจำบูท (สนามบินดอนเมือง) 1.ให้ข้อมูลกับลูกค้าต่างชาติ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 2.สรุปยอดสินค้าประจำวัน 3.เบิกสินค้า เติมในบูท 4.สินค้าเป็นเครื่องสำอางค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ 1. ดูแลติดตามฐานข้อมูลลูกค้าต่างประเทศ และประสานงานลูกค้าใหม่ 2. เสนอราคา สินค้า และโปรโมชั่น 3. ออกบูธแสดงสินค้า ณ.ประเทศต่างๆที่ทางบริษัทฯอนุมัติ 4. สรุปค่าใช่จ่ายของการออกบูธ และลูกค้าที่มาติดต่อ 5. ติดต่อประสานงานในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email- ติดต่อมาที่ 02-734-3044-9 ต่อ 204 / 205 บุคคล หรือ กด 0 เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-05 02:27:05
รวมทั้งสิ้น 43 รายการบริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
44 ซ.ลาดพร้าว 96 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2935-1220-5 ต

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ