Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำยางข้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้บริษัทเป็นผู้ส่งออกน้ำยางข้นรายใหญ่ของโลก ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทุ่มเทในการทำงานเข้าร่วมงานในตำแหน่งดังนี้

 
  1. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง (ระยอง) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป พ้นภาระทางการทหาร
• วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์เทียบเท่า • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบไฟฟ้า 2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบด้านงานซ่อมบำรุงและดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานที่อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง
จังหวัด : ระยอง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครงานพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษาใบรับรองการผ่านงาน และรายได้ที่ต้องการ พร้อมรูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน) มาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  2. สมัครงาน ช่างควบคุมหม้อไอน้ำ (Boiler) (ระยอง) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป พ้นภาระทางการทหาร
• วุฒิ ปวช.- ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์
• มีประสบการณ์การควบคุม Boiler 1 ปีขึ้นไป (Hot Oil) • ผ่านการฝึกอบรมผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บำรุงรักษาและควบคุมการทำงานของ Boiler รวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานที่อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง
จังหวัด : ระยอง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครงานพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษาใบรับรองการผ่านงาน และรายได้ที่ต้องการ พร้อมรูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน) มาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  3. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง (ชลบุรี) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป พ้นภาระทางการทหาร
• วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์เทียบเท่า • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบไฟฟ้า 2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบด้านงานซ่อมบำรุงและดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานที่อำเภอหนองใหญ่ จ.ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครงานพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษาใบรับรองการผ่านงาน และรายได้ที่ต้องการ พร้อมรูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน) มาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาดในประเทศ(แม่ฮ่องสอน) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดในประเทศสินค้าที่เกี่ยวกับยางพารา อย่างน้อย 2 ปี • มีบุคลิกและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
• สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี มีรถยนต์เป็นของตนเอง

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานขาย กรุงเทพฯ
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครงานพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษาใบรับรองการผ่านงาน และรายได้ที่ต้องการ พร้อมรูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน) มาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  5. สมัครงาน หัวหน้าแผนกผสมน้ำยางพารา (ชลบุรี) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป พ้นภาระทางการทหาร
• วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ • มีประสบการณ์การบริหารควบคุมกระบวนการผลิต 2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริหารและควบคุมกระบวนการผลิต รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานที่อำเภอหนองใหญ่ จ.ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครงานพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษาใบรับรองการผ่านงาน และรายได้ที่ต้องการ พร้อมรูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน) มาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  6. สมัครงาน หัวหน้าแผนกผสมน้ำยางพารา (ระยอง) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป พ้นภาระทางการทหาร
• วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ • มีประสบการณ์การบริหารควบคุมกระบวนการผลิต 2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริหารและควบคุมกระบวนการผลิต รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานที่อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง
จังหวัด : ระยอง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครงานพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษาใบรับรองการผ่านงาน และรายได้ที่ต้องการ พร้อมรูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน) มาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง(แม่ฮ่องสอน) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารขนส่ง การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ดานการขนส่ง (Import-Export) อย่างน้อย 2 ปี • มีบุคลิกและมีมนุษยสัมพันธืดี สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี • สามารถเดินทางไปกลับต่างจังหวัดได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สามารถบริหารด้านลอจิสติกส์ รวมถึงเอกสารการนำเข้าและส่งออก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานขายที่ กรุงเทพฯ
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครงานพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษาใบรับรองการผ่านงาน และรายได้ที่ต้องการ พร้อมรูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน) มาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

2008-09-20 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 7 รายการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1558/46 ถ.บางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2182-0234 ต่อ
เว็บไซต์ : www.thaitexgroup.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ