Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)

ผลิตและจำหน่ายยางพารา ส่งออก
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

 
  1. สมัครงาน เลขานุการ(พัทลุง) บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 27-35 ปี
• มีความคล่องตัวตลอดเวลา
• มีประสบการณ์ด้านเลขา อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้ Word, Excel, PowerPoint, Internet ได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดทำรายงานการประชุม, จดหมายเชิญประชุม, นัดประชุม,จัดประชุม, ดูตารางนัดหมายของผู้บริหาร, จองตั๋วเครื่องบิน
สถานที่ปฎิบัติงาน : พัทลุง
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณอัจฉรา

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่กฎหมาย(พัทลุง) บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์ติดต่องานราชการต่างๆ เช่นสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) โดยเฉพาะการขอ Visa & Wor permit
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานในภาวะกดดันได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
มีประสบการณ์ติดต่องานราชการต่างๆ เช่นสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) โดยเฉพาะการขอ Visa & Work permit กระทรวงแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงพาณิชย์
สถานที่ปฎิบัติงาน : พัทลุง
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณอัจฉรา

  3. สมัครงาน ผู้จัดการโรงงาน (สกลนคร) บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรเครื่องกล, การบริหารธุรกิจ • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ 7 ปี ด้านยางน้ำ ยางแท่ง ยางแผ่น • มีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องกล การคุมคน
• มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ขับรถยนต์ได้ ยินดีทำงานในต่างจังหวัดทำงายภายใต้ภาวะกดดันได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลและติดตามการดำเนินงานภายในบริษัททั้งหมด ทบทวนและอนุมัติแผนการผลิต กำหนดแผนงานระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท การจัดสรรทรัพยากรต่างๆเพื่อใช้ในการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ จ.สกลนคร
จังหวัด : สกลนคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณอัจฉรา

  4. สมัครงาน ผช.ผู้จัดการฝ่ายเอกสารส่งออก(พัทลุง) บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง หรือชาย อายุ 30-35 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านเอกสารส่งออก ติดต่อต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียนเป็นอย่างดี
• มีความรูด้านการเงิน ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดทำเอกสารส่งออกเพื่อเรียกเก็บชำระเงิน โต้ตอบทางเมลหรือแฟกซ์กับลูกค้าต่างประเทศวิเคราะห์แลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)
สถานที่ปฎิบัติงาน : พัทลุง
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณอัจฉรา

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ(พัทลุง) บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง หรือชาย อายุ 27-35 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือการตลาด การบริหาร
• ภาษาอังกฤษดี และภาษาจีนกลาง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีการวางแผนการทำงาน ทำงานด้วยความรวดเร็ว และใส่ใจในรายละเอียดของเนื้องงาน
• มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด หรือการตลาดเพื่อการส่งออก สามารถดูแลลูกค้านอกเวลางานได้ ขับรถยนต์ได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ติดต่อลูกค้าในเชิงการประสานงาน หรือการเสนอราคาโต้ตอบทาง E
• mail หรือ Fax กับลูกค้าต่างประเทศ ติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคายาง
สถานที่ปฎิบัติงาน : พัทลุง
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณอัจฉรา

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี- สมุห์บัญชี(พัทลุง) บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปริญญาตรี อายุ 35 ปีขึ้นไป
• เพศชาย อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว, วังทองหลาง, ห้วยขวาง

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย จัดทำงบกระทบยอดระหว่างธนาคารกับบัญชีของบริษัท ดูแลรับผิดชอบการปิดบัญชี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี
สถานที่ปฎิบัติงาน : พัทลุง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณอัจฉรา

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่กฏหมาย บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• 1. เพศชาย - หญิง
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 4. มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 5. มีประสบการณ์ติดต่องานราชการต่าง ๆ
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 7. ** รับพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2011-07-20 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 7 รายการบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
238/1 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 026940157-8
 แฟกซ์ : 028815300
เว็บไซต์ : thaihua.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ