Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด

 

บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำ เกรดเอ สุดยอดธาตุอาหารสำหรับพืชทุกชนิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ประหยัดและคุ้มค่ากว่า

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(พะเยา) บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office)
• ใช้โปรแกรม Express ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • วางแผนงานดำเนินการจัดซื้อตามความต้องการของบริษัท สำรวจตรวจสอบการสต็อกสินค้าให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท ต่อรองราคาเลือกสินค้าที่มีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : พะเยา
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  2. สมัครงาน ฝ่ายต่างประเทศ(พะเยา) บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office)
• มีประสบการณ์ด้าน Import-Export สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 1-2 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : พะเยา
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี- สมุห์บัญชี(พะเยา) บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี • มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office)
• ใช้โปรแกรม Express ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • เจ้าหน้าที่บัญชีมีประสบการณ์ด้านการบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป สมุห์บัญชี
• สามารถปิดงบได้ มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในตำแหน่ง

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : พะเยา
จำนวนที่รับ : จำนวนมาก
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  4. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง, ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด, ช่างยนต์ (อ่างทอง) บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
• สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่โรงงาน จ.อ่างทอง
จังหวัด : อ่างทอง
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  5. สมัครงาน พนักงานขายหน่วยรถเงินสดและเครดิต- หัวหน้าเขตการขายภาคกลาง(พะเยา) บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิ ม.3- ปริญญาตรี
• มีประสบการณ์การขาย อย่างน้อย 1-2 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : พะเยา
จำนวนที่รับ : จำนวนมาก
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  6. สมัครงาน ฝ่ายผลิต- Packing- นักการประจำโรงงาน- พนักงานขนของ (อ่างทอง) บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• วุฒิ ป.6 - ปวส. • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (แต่มีการฝึกสอนให้) มีที่พักให้ด้วย

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่โรงงาน จ.อ่างทอง
จังหวัด : อ่างทอง
จำนวนที่รับ : จำนวนมาก
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  7. สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า- อิเล็กทรอนิกส์- เครื่องกล (อ่างทอง) บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้าน Boller/ Chiller/Air Compressor
• มีประสบการณ์ 3-5 ปี
• สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่โรงงาน จ.อ่างทอง
จังหวัด : อ่างทอง
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  8. สมัครงาน นักวิทยาศาสตร์- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (อ่างทอง) บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาโท ด้านเคมี ชีววิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่โรงงาน จ.อ่างทอง
จังหวัด : อ่างทอง
จำนวนที่รับ : จำนวนมาก
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  9. สมัครงาน ธุรการ (อ่างทอง) บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 25 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่โรงงาน จ.อ่างทอง
จังหวัด : อ่างทอง
จำนวนที่รับ : จำนวนมาก
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 25- 40 ปี
• ชาย/หญิง
• วุฒิ ปวช.- ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• (การเกษตรหรือการตลาด)
• มีใบขับขี่รถยนต์ • มีประสบด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
แนะนำสินค้าและวิธีการใช้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ต่างจังหวัด
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : มาก
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล (ชัยพร)

  11. สมัครงาน พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• อายุ 20 - 40 ปี
• ไม่จำกัดวุฒิ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บรรจุปุ๋ยเม็ดลงกระสอบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : อ่างทอง
จังหวัด : อ่างทอง
จำนวนที่รับ : มาก
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล (ชัยพร)

  12. สมัครงาน พนักงานขับรถ 10 ล้อ บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• อายุ 25 - 40 ปี
• ไม่จำกัดวุฒิ
• มีใบขับขี่ประเภท 2

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถส่งสินค้าภายในบจก. และภายนอก
สถานที่ปฎิบัติงาน : อ่างทอง
จังหวัด : อ่างทอง
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล (ชัยพร)

  13. สมัครงาน พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• อายุ 20 - 40 ปี
• ไม่จำกัดวุฒิ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บรรจุปุ๋ยเม็ดลงกระสอบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : อ่างทอง
จังหวัด : อ่างทอง
จำนวนที่รับ : มาก
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล (ชัยพร)

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• อายุ 28- 40 ปี
• จบ ป.ตรี ด้านการเกษตร สาขาพืชไร่ • มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ติดต่อ ได้ที่คุณชนะ(เต๋า) ฝ่ายบุคคล
• สมัครได้ตนเองพร้อมสัมพาษณ์ และทาง towgv@hotmail.com

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงานลูกค้า
• จัดทำบัญชีรับ
• จ่าย
• เอกสารเกี่ยวกับบัญชี
สถานที่ปฎิบัติงาน : อโศก-สุขุมวิท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : จำนวนมาก
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล (ชัยพร)

  15. สมัครงาน ผุ้จัดการการตลาดและฝ่ายขาย บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ช/ญ อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ
• มีประสบการณ์ด้านการตลาด การเกษตร
• มีความสามารถให้การบริการ ดูแลลูกค้า
• มีบุคลลิกภาพดี มานะ อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี • มีทักษะด้านการวางแผนและการจัดการบริหารทีมงานที่ดี • สามารถออกต่างจังหวัดได้บางครั้ง

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วิเคราะห์ธุรกิจ และหาช่องทางจัดจำหน่าย ออกตลาดเพื่อตรวจสอบการทำงานของเซลส์และการบริการเป็นไปตามเป้า วิเคราะห์ยอดขายเป็นรายพนักงานขาย ลูกค้าหลัก และรายกลุ่มสินค้า พัฒนากลยุทธ์และวางแผนพัฒนาธุรกิจในระยะยาว รับทราบเป้าการขายและส่งเสริมการขายประจำเดือน อืนๆ ตามนโยบายบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล (ชัยพร)

  16. สมัครงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำชลบุรี) บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย 28 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส ขึ้นไป
• ทำงานล่วงเวลาได้
• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
• ประสานงานได้ทั้งภายนอกภายใน

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลงานด้านคลังสินค้า
• งานด้านการขนส่ง
• ตรวจนับสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ภาคตะวันออก
จังหวัด : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล (ชัยพร)

  17. สมัครงาน วิศวกรเครื่องกล\ไฟฟ้า\อุตสาหกรรม บริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป(เครื่องกล,ไฟฟ้า,อุตสหากรรม)
• ขยัน อดทนและมีระเบียบวินัย • มีบุคลิกภาพและมมนุษยย์สัมพันธ์ดี • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีใบขับขี่รถยนต์
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรม

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนการทำงาน ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ป่าโมก
จังหวัด : อ่างทอง
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล (ชัยพร)

2010-06-13 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 17 รายการบริษัท ปุ๋ยฟิจิอิ จำกัด
191/60 อาคาร ซี.ที.ไอ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2661-8630-5

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ