Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

 

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม น้ำดื่มทุกประเภท ให้บริ
การผลิตเครื่องดื่ม

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง / ชาย+  อายุ 25-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ โฆษณา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ความเข้าใจงานออกแบบเพื่อการสื่อสารการตลาด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมการตลาด
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 30-40 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา+  มีประสบการณ์ด้านควบคุมหน่วยขายรถเงินสดอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป+  มีทักษะในการขาย การตลาด คอมพิวเตอร์ การบริหารคน+  สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (ภาคอีสาน)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมการทำงานของพนักงานในศูนย์ฯให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
• รายงานผลการทำงานให้ผู้บริหารทราบทุกวัน
• ควบคุมค่าใช่จ่ายในศูนย์ฯให้เหมาะสม
• สรรหาพนักงานให้ครบทุกตำแหน่ง
• ฝึกอบรมการทำงานเบื้องต้นให้พนักงานใหม่
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน พนักงานขับรถ (จังหวัดร้อยเอ็ด และโซนพื้นที่อีสาน) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 20 - 35 ปี+  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่+  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ร่วมงานวางแผนขาย และการเดินทางกับทีมงาน 2.ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน และรักษารถ
• สินค้าในรถให้สะอาด 3.ขับรถยนต์ด้วยความระมัดระวังในความเร็วที่บริษัทฯ กำหนด 4.เตรียมอุปกรณ์การทำงานให้พร้อม (โปสเตอร์ , แผ่นพับ , Banner และอุปกรณืสื่ออื่นๆ) 5.ติดสื่อโฆษณา ของบริษัทฯ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้เด่นและสะดุดตา 6.ตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้อง ตามบิลขายก่อนส่งให้ร้านค้า 7.รู้สภาพการเคลื่อนไหวของตลาดคู่แข่ง 8.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้านค้าและบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน ผู้จัดการสาขา บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป+  สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  อายุ 25 - 35 ปี+  มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าบริโภค 1 - 3 ปี ขึ้นไป+  มีบุคคลค้ำประกัน+  มีโน๊ตบุ๊คส่วนตัว+  มีรถกระบะเป็นของตนเอง+  ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ภาคอีสาน)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลงานขายในเขตพื้นที่
• ดูแลร้านค้าเอเยนต์ , ซับและร้านส่งในพื้นที่
• วางแผนการปฏิบัติงาน และทำรายงานสรุป รายวัน/สัปดาห์/เดือน
• วางแผนอัตราการสั่งซื้อ และติดตามผลให้บรรลุเป้าหมาย
• อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน พนักงานส่งเสริมการตลาด (สาวบาวแดง) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 19 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก+  ยิ้มแย้ม ร่าเริง บุคลิกภาพสมส่วน+  พร้อมเริ่มงานทันที

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค 2.จัดกิจกรรม กระตุ้นยอดขายร้านค้าในพื้นที่ 3.ประสานงานติดสื่อโฆษณา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 762275 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานส่งเสริมการตลาด (สาวบาวแดง) ประเภทงานหลัก อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน พนักงานส่งเสริมการตลาด (สาวบาวแดง)ด่วนมาก!! บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 19 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  บุคลิกภาพ รูปร่าง สมส่วน+  มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก+  ยิ้มแย้ม ร่าเริง แจ่มใส

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค 2.จัดกิจกรรม กระตุ้นยอดขายร้านค้าในพื้นที่ 3.ประสานงานติดสื่อโฆษณา
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน พนักงานขับรถขายหน่วยรถเงินสด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี+  การศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่+  มีความตั้งใจทำงาน ขยันและอดทน+  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้+  มีบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ร่วมวางแผนการขายและการเดินทางกับทีม 2.ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน และรักษารถ
• สินค้า ในรถให้สะอาด 3.ขับรถด้วยความระมัดระวังในความเร็วที่บริษัทกำหนด 4.เตรียมอุปกรณ์การทำงานให้พร้อม (โปรเตอร์ , แผ่นพับ , Banner และอุปกรณ์ติดสื่อโฆษณา ) 5.ติดสื่อโฆษณาของบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบให้เด่นสะดุดตา 6.ตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามบิลขายก่อนส่งให้ร้านค้า 7.รู้สภาพการเคลื่อนไหวของตลาดคู่แข่ง 8.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้านค้ากับบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 655390 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถขายหน่วยรถเงินสด ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ
จังหวัด : เพชรบุรี
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน พนักงานขับรถตู้ ทีมงาน บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 20 - 35 ปี+  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป+  สามารถขับรถได้ และมีใบอนุญาตขับขี่+  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ร่วมวางแผนการขายและการเดินทางกับทีม 2. ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน และรักษารถ
• สินค้า ในรถให้สะอาด 3. ขับรถด้วยความระมัดระวังในความเร็วที่บริษัทกำหนด 4. เตรียมอุปกรณ์การทำงานให้พร้อม (โปสเตอร์, แผ่นพับ, Banner และอุปกรณ์ติดสื่อโฆษณา 5. ติดสื่อโฆษณาของบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบให้เด่นสะดุดตา 6. ตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามบิลขายก่อนส่งให้ร้านค้า 7. รู้สภาพความเคลื่อนไหวของตลาดคู่แข่ง 8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้านค้ากับบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 506864 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถตู้ ทีมงาน ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ประเ
จังหวัด : เพชรบุรี
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ประจำโรงงานบางปะกง) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ทำงานกับความร้อนได้ในบางเวลา+  ทนงานหนักได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรดำเนินการผลิตได้ตลอดเวลา
• เปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร ตามแผนหรือตามสถานณ์
• ซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่และเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยุ่เสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร(ประจำโรงงานบางปะกง) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการสถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดเตรียมเอกสารระบบคุณภาพ Quality Manual
• ควบคุมเอกสารและข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงาน
• ติดตามผลการดำเนินงานกับเกณฑ์ชี้วัดของแต่ละฝ่ายมาบันทึกผลเพื่อนำเสนอ QMR
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงงาน(ประจำโรงงานบางปะกง) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปวส วุฒิประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง+  ปริญญาตรี วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข)พยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์)ศิลปศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2.ลงบันทึกข้อมูล การเข้ารับการดูแลรักษา 3.จัดทำประวัติการเจ็บป่วย การดูแลรักษาพยาบาล 4.จัดการเบิกยา เวชภัณฑ์ ต่างๆ ประจำทุกเดือน 5.สรุปรายงานหารใช้ห้องพยาบาล สถิติ การใช้บริการ โรค แผนก 6.ให้การพยาบาลทั้งในและนอกสถานที่ได้ 7..ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อในกรณีฉุกเฉิน 8.ลงข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี 9.ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผู่ป่วย 10.จัดบอร์ดให้ความรู้ทุกเดือน 11.พบปะกับพนักงงานเพื่อให้คงามรู้ ประเมินความเสี่ยง 12.ดูแล ตรวจสอบอุปกรณ์ในห้องพยาบาลให้พร้อมใช้ 13.เช็คยา วันหมดอายุ และจัดกระเป๋ายาพร้อมใช้งานทุกเดือน 14.รับผิดชอบงานธุรการในแผนกทรัพยากรบุคคล 15.งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน Audit หน่วยรถขายเงินสด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา+  เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี+  ประสบการณ์ 0 - 2 ปี+  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่+  มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์+  มีทักษะในด้านการเจรจา+  มีทักษะในการถ่ายทอด+  สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำในต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขาย
• สรุปผลการทำงานพนักงานขาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลคำนวณจ่ายคอมมิชชั่น
• สรุปฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 726570 ชื่อตำแหน่งงาน Audit หน่วยรถขายเงินสด ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย ประสานงานขาย ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน ช่างเทคนิค(ไฟฟ้า)ประจำโรงงานบางบ่อ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี+  ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี เรื่อง ซ่อมบำรุงหรือ ควบคุมเครื่องจักรโรงงาน ถ้าเป็นเรื่องเครื่องดื่ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้+  สามารถสื่อสาร พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้+  มีความตั้งใจในการทำงาน รักในงานที่ทำ+  สามารถทำงานเข้ากะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
มีความรู้ความสามารถในเรื่องการควบคุมระบบไฟฟ้า เช่น สามารถเข้าใจหรืออ่าน เขียน ladder plc ได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเพรียง  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้าง และสวัสดิการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  อายุ 23 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ และทักษะการใช้งาน อุปกรณ์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์+  มีความรู้การใช้งาน โปรแกรมเงินเดือน Tiger Soft+  มีประสบการณ์ด้านบริหารค่าจ้าง 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. คำนวณค่าจ้างพนักงาน 2. คำนวณภาษีเงินได้บุคคล 3. ติดต่อประสานงานประกันสังคม
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน หัวหน้าหน่วย Q.A. บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์+  มีประสบการณ์ด้านงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี+  มีภาวะผู้นำและสามารถประสารงานทั้งภายในและภายนอกได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• มีความรู้ด้านระบบงานคุณภาพและข้อกำหนด ISO/9001,GMP และ HACCP
• ดำเนินการบริหารกระบวนการต่างๆที่ใช้ประกันคุณภาพได้
• เป็นวิทยากรอบรมด้านระบบคุณภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเพรียง  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน Event Officer บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษา ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท+  สาขาวิชา ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ นิเทศน์ศาสตร์+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  ประสบการณ์ทำงาน 3 - 5 ด้าน Event ปี+  เพศ ชาย+  ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี ms office อื่น ๆ+  ขับรถยนต์ได้ มีความรู้เรื่องเครื่องเสียง งานโครงสร้างเวที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนและกำกับดูแลการปฏบัติงาน Project ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้สอดคล้องดานเวลาและงบประมาณ และประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
• มีความรู้ความสามารถควบคุมงาน Event ได้สามารถคิดรูปแบบงานอีเว้นท์ , สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ , สามารถทำงานล่วงเวลาได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน พนักงานขับรถยก(ประจำโรงงานบางบ่อ) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  สามารถขับรถ Forklift ได้+  มีใบ Certificate รับรอง+  สามารถทำงานเข้ากะได้ 2 กะ (07.00 - 19.00 น. และ 19.00 - 07.00 น.)+  ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถ FORKLIFT
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 766901 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถยก(ประจำโรงงานบางบ่อ) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส์/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน Inventory Control Specialist(ประจำโรงงานบางบ่อ) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขา Logistic / IE+  สามารถใช้ระบบ ERP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมการรับ
• ออกของสินค้าภายในคลัง 2.บันทึก ปรับปรุงข้อมูลเพื่อทำการ Cycle count รวมถึงการปรับปรุงยอดสินค้าในระบบให้ตรงกับความเป็นจริง 3.ควบคุมเอกสาร / บิล ในการรับ
• ออกของสินค้า 4.วางแผน ออกแบบ ในการทำ Cycle count ตามเวลาที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเพรียง  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต(บางปะกง) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช-ปวส สาขาบัญชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ+  มีความคล่องในการใช้โปรแกรมMicrosoft office+  หากมีประการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รวบรวมข้อมูลการผลิต
• ทำรายงานการผลิต
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง อายุ 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  ประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี+  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี+  มีความรู้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูป ERP

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บันทึกบัญชีตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2. แยกใบกำกับภาษีต้นฉบับให้ฝ่ายภาษี 3. บันทึกซื้อทรัพย์สินและแยกเอกสารให้ฝ่ายทำทรัพย์สินเพื่อคิดค่าเสื่อมราคา 4. บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของเดือน 5. ตรวจนับวัสดุส่งเสริมการขาย 6. นับstock สิ้นเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน นักศึกษา Part Time บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 20 - 25 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ อยู่ระหว่างกำลังศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 4+  มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน+  มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี+  ใฝ่เรียนรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.เรียบเรียง แยกประเภทหมวดหมู่เอกสาร 2.คีย์ข้อมูลประวัติต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 3.อำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าอบรมในวาระต่างๆด้าน สถานที่, อุปกรณ์สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการอบรม, สรุปรายชื่อผู้เข้าอบรม
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุงรถยก(ประจำโรงงานบางบ่อ) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาเครื่องกล ยานยนต์+  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว+  สามารถทำงานเข้ากะได้ 2 กะ (07.00 - 19.00 น. และ 19.00 - 07.00 น.)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ซ่อมบำรุงรถยก
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเพรียง  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน PROCESS ENGINEER บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor's Degree or higher in Engineering (industrial chemical or related fields)+  Minimum 5 years experience+  Maleaged between 26-32 years old+  Proficient in Microsoft Office tools: Excel Word PowerPoint and Visio+  Proficient in use of Minitab Statistical software.+  Experience applying Six Sigma and Lean techniques in a transactional environment.+  Demonstrated leadership skill. Excellent problem solving skills+  Superior interpersonal verbal and written communication skills able to communicate effectively and interact with personnel at all levels of Technical ability and expertise+  Good English skills. Able to work under deadlines and handle multiple and detail-oriented task.+  Green Belt certified are preferable.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Facilitate DMAIC tool to improvement projects as assignment. • Conduct Six Sigma DMAIC, Leans and DFSS (Design for Six Sigma) projects, leading teams to address business process problems and design new process to achieve results. • Provide a control plan upon project completion and ensure control plan is integrated into the appropriate Standard Procedure. Ensure training is completed and implemented Standard Work. • Mentor Yellow Belts in completing DMAIC projects. • Instruct Lean Six sigma training classes for Green Belt, Yellow Belt. • Conduct special data analysis project as requested by management. • Identify opportunities for LSS (Lean Six Sigma) projects and conduct analysis to scope projects. • Provide technical and statistical expertise to teams to enhance quality of service/product. • Communicate frequently with Project Manager regarding project status, issue and accomplishment.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเพรียง  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน Sales Trainer บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  อายุ 25 - 40 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี+  ทุกสาขา+  ประสบการณ์ทำงาน 2 ขึ้นไป+  มีทักษะในการขาย หน่วยรถเงินสด+  มีความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน+  ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่+  มีทักษะในการถ่ายทอด+  สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ฝึกหัดพนักงานขายและผู้ช่วยให้ทำการขายตามนโยบายบริษัทฯ และทำฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 724109 ชื่อตำแหน่งงาน Sales Trainer ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย ประสานงานขาย ประเภทธุรกิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน IT support บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี+  ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ+  มีความรู้ในระบบ OS Windows ต่างๆ+  มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดตั้งโปรแกรม Windows และโปรแกรมต่างๆ
• แก้ไขปัญหาด้าน Hardware และ Software ได้
• มีความรู้ด้าน Network เบื้องต้น ติดตั้งสายLanได้
• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ Join Domain
• ดูแลห้องประชุม ติดตั้งเครื่องเสียง
• ติดตั้ง Email บนคอมพิวเตอร์และTablet (Exchange)
• ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบ Print Tank และเติมหมึก
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี+  ประสบการณ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ 3 ปีขึ้นไป+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปใน สาขาประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาด หรือโฆษณา+  ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี ms office+  ทักษะด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์+  สามารถถ่ายภาพนิ่งได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน,หน่วยงานราชการ และสื่อมวลชนต่างๆ • จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์บริษัทในรูปแบบต่างๆ • กำหนดช่องทางในการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร รวมถึงจัดทำสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ (เอกสาร,บทความ,จดหมายแจ้งข่าว) • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไปของบริษัท ในทุกภารกิจ ทุกกิจกรรม • ร่วมวางแผน ดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์(CSR) ประสานงานการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ สื่อความและประเมินผลกิจกรรม CSR • ส่งเสริมภาพลักษณ์บริษัท และผู้บริหาร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสาธารณชน ชุมชน สื่อมวลชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมทั้งการสร้างความไว้วางใจ การยอมรับ และทัศนคติที่ดีของสังคมต่อการดำเนินงานของบริษัท • สนัลสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ที่ต้องการทราบร่วมกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น นักวิเคราะห์ นักลงทุนหรือผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอก • สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งจัดเตรียมการนำเสนอ การจัดทำรายงาน การเก็บและสรุปข้อมูล
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 30 - 40 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้านควบคุมหน่วยรถขายสินค้าเงินสดอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป+  มีทักษะในการขาย การตลาด คอมพิวเตอร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์+  มีทักษะการวางแผน การจัดการ การสื่อสาร การประสานงานที่ดี+  สามารถไปประจำต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมายได้+  หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องดื่ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในศูนย์กระจายสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบทุกวัน 3. ควบคุมค่าใช้จ่ายในศูนย์กระจายสินค้า และตรวจสอบให้ถูกต้องเหมาะสม 4. สรรหาพนักงานตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบทุกตำแหน่ง 5. ฝึกอบรมการปฏิบัติงานเบื้องต้นให้แก่พนักงานใหม่
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน พนักงาน(ประจำโรงงานบางปะกง) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เป็นผู้ทุพพลภาพ(ช่วยเหลือตัวเองได้)+  มีบัตรประจำตัวผู้ทุพพลภาพ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบคุณภาพของขวดแก้ว
• สุ่มเก็บตัวอย่างขวดเพื่อส่งให้ห้องLab
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  อายุ 25 - 33 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน+  สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้+  สามารถขับขี่รถยนต์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. สรรหาพนักงานใหม่ ตามแผนงานที่กำหนด 2. บันทึกประวัติพนักงานใหม่ , บันทึกเอกสารประวัติพนักงานอื่นๆ 3. จัดทำบัตรพนักงาน 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน วิศวกร (ประจำโรงงาน) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  อายุ 25ปีขึ้นไป+  เพศชาย+  ออกแบบ ประกอบ วงจรไฟฟ้าและสามารถเขียนโปรแกรม PLC ได้+  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น AutoCAD+  ถ้ามีประสบการณ์การทำงานกับเครื่องจักร Krones มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ออกแบบวงจรไฟฟ้าและเขียนโปรแกรม PLC 2.เช็คพาสอะไหล่ไฟฟ้า 3.ดูแลป้องกันการเกิดการ Breakdown จากอุปกรณ์ไฟฟ้า 4.ทำโปรเจคต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเพรียง  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน รองหัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้่นไป+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหา สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word Excel ได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Microsoft dynamic AX ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์ 5-10 ปี ในการทำงาน เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ กับบริษัทอุตสาหกรรมการผลิต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนควบคุม ดูแล ติดตาม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของ ขายและบัญชีลูกหนี้ต่างประเทศ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่ได้รับจาก ฝ่ายขายต่างประเทศ เพื่อบันทึกบัญชี 3. จัดทำบัญชีลูกหนี้ บันทึกรับชำระเงิน และตัดยอดลูกหนี้ในระบบ ให้ทันรอบการปิดบัญชีประจำเดือน 4. จัดทำรายงานกระทบยอดขายรวม กับ ภพ.30 5. ประสานงานกับฝ่ายขายต่างประเทศ ฝ่ายการเงิน และผู้สอบบัญชี 6. จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์สรุปรายงานการขายต่างประเทศ ยอดลูกหนี้คงเหลือ และจัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน 7. จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับการเข้าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส โดยผู้สอบบัญชี
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน OD Specialist บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือหญิง อายุ 28 - 32 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในงานด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development) และการพัฒนาบุคลากร+  มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ KPIs Competency ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และโครงสร้างค่าจ้าง มีบุคลิกดี มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ+  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร และประสานงาน+  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ+  มีความสามารถในการใช้งาน Microsoft Word Excel และ PowerPoint+  มีความสามารถในการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาบุคลากร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 2.รับผิดชอบและสนับสนุนงานด้าน KPIs, Competency, ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน, โบนัส และโครงสร้างค่าจ้าง 3.ดำเนินการตามระบบ Competency ของบริษัท และสนับสนุนการประเมินตามระบบ KPIs และ Competency 4.รับผิดชอบและสนับสนุนข้อมูลในการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง Competency 5.สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนการจัดทำ Training Roadmap และแผนการฝีกอบรมและพัฒนา 6.นำเสนอหลักสูตรฝึกอบรม ดำเนินการติดตามประเมินผลหลังฝึกอบรม บันทึกประวัติการฝึกอบรม และสรุปผลการดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและพัฒนา 7.จัดการปฐมนิเทศสำหรับพนักงาน และผู้บริหาร 8.ตรวจสอบการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับรองหลักสูตรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 9.วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบการสื่อสารภายในองค์กรให้มีความเหมาะสม เพื่อให้การสื่อสารภายในมีประสิทธิภาพ 10.จัดทำรายงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ขับรถ ด่วน!! บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  สามารถขับขี่รยยนต์ได้ และมีใบขับขี่+  มีบุคลิกภาพดี และรักงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ขับรถยนต์บริษัทฯ ตามแผนงานที่หัวหน้างานกำหนด 2.ช่วยพนักงานขายฯ 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน รองหัวหน้าบัญชีต้นทุน บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  หญิง/ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขาวิขาการบัญชี+  ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี+  มีความรู้เกี่ยวกับการคิดต้นทุนสินค้าคงเหลือ+  มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้า+  มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Microsoft Dynamic Ax

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบเอกสาร/บันทึกบัญชีซื้อสินค้าสำเร็จรูป 2.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน 3.กระทบยอดสินค้า บันทึกยอดสินค้าคงเหลือปลายงวด 4.จัดทำต้นทุนขายของทุกสาขา 5.จัดทำรายงานซื้อสินค้า
• ขายสินค้า 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน นักวิเคราะห์ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย - หญิง+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขา เคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีอาหาร+  สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้+  มีความรู้เรื่องการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์+  มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน ช่างสังเกตุ รอบคอบ+  สามารถทำงานเข้ากะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2. ควบคุมดูแลคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ 3. แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 4. ดูแลอุปกรณ์ เครืองมือต่าง ๆ ที่ใช้ในด้านคุณภาพให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้มารตฐานตามที่สากลกำหนด 5. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานภายในแผนก
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเพรียง  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน ช่างไฟฟ้า(ประจำโรงงานบางปะกง) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขาไฟฟ้าหรืออิเล็คทรอนิค+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  มีใจรักองค์กร+  ทนต่องานหนัก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.1 ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงงานระบบ น้ำ ลม ก๊าซ 1.2 บันทึก , รายงานเครื่องจักรและการปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย 1.3 ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 1.4 บันทึกรายงานเครื่องจักรและรายงานการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับ ลม น้ำ และก๊าซธรรมชาติ 1.5ซ่อมบำรุงงานระบบ ท่อ ปั้ม และอื่นๆ นอกเหนือไฟฟ้า 1.6 ดูแลงานโครงการก่อสร้างของบริษัท 1.7 บันทึกค่าต่าง ๆ ตามเอกสาร PM 1.8 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 1.9 งานสร้างและซ่อม หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน Application Support บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  หญิง/ชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี+  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสารสนเทศ+  ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี+  มีความรู้ความเข้าใจการทำงานของระบบIT+  สามารถเรียนรู้การทำงานของApplication ต่างๆ+  สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับปัญหาจากผู้ใช้งาน 2.บันทึกปัญหาที่ได้รับจากผู้ใช้งาน 3.ทดสอบและแก้ไขปัญหาของผู้ใช้งาน ,ตอบปัญหาทางโทรศัพท์ 4.จัดทำคู่มือ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน รองหัวหน้าแผนกจัดซื้อ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  อายุ 25 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ เครื่องจักร อุปกรณ์ IT 2-3ปี+  หากเคยผ่านการใช้ Program AX ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริหารการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ให้กับโรงงาน 2. จัดทำเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ในระบบจัดซื้อ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา 3. เจรจาต่อรองราคา 4. หา Supplier ใหม่ๆ ดำเนินการเปรียบเทียบคุณภาพ วัน/เวลาจัดส่ง และราคา เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (DCM) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word Excel ได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะในการประสานงานและแก้ไขปัญหา+  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี+  มีประสบการณ์ 0-3ปี ในการทำงานเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้+  มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Microsoft dynamic AX ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบใบกำกับภาษี และเอกสารต่างๆของ สาขาหน่วยรถเงินสด เพื่อนำเอกสารข้อมูลมาลงบัญชี 2.บันทึกบัญชีเงินสดจากการขาย / บัญชีขายเครดิต ของ สาขาหน่วยรถเงินสด ในระบบบัญชี 3.จัดทำบัญชีลูกหนี้,บันทึกรับชำระหนี้ และตัดยอดหนี้ในระบบ ให้ทันรอบการปิดบัญชีประจำเดือน 4.สรุปรายงานพร้อมตรวจสอบใบสำคัญรับให้ถูกต้อง,จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบและเป็นปัจจุบัน 5.จัดเตรียมเอกสารใบกำกับภาษีขายที่ได้รับ และจัดทำรายงานภาษีขายให้ทันเวลา 6.จัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือสำหรับหน่วยรถเงินสดของแต่ละศูนย์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน นักวิทยาศาสตร์ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง/ชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี+  มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการเคมี 1-2 ปี ด้านการเตรียมวัตถุดิบ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์+  สามารถใช้เครื่องือ Lab ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการตรวจรับวัตถุดิบและการทดสอบคุณสมบัติของขวดแก้วต่างๆ
• สอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งหมดตรงตามแผน
• ตรวจสอบสิ่งเจือปนในเศษแก้ว
• ตรวจสอบขนาดวัตถุดิบรับเข้า ได้แก่ ทรายแก้ว ,หินปูน, เฟลสปาร์
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน พนักงานขับรถ (ประจำจังหวัดเชียงราย) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์+  มีใจรักงานบริการ+  บุคลิกภาพดี และไม่มีโรคประจำตัว+  หากมีประสบการณ์ขับรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย
• ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย
• ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดเชียงราย
จังหวัด : เชียงราย
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน พนักงานขาย (ประจำจังหวัดเชียงราย) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  มีทักษะการขาย+  ชอบพบปะผู้คน+  มีใจรักงานบริการ+  หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ตามที่บริษัทฯ กำหนด
• สร้างยอดขาย และ สนับสนุนสื่อร้านค้า เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างยอดขาย
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดเชียงราย
จังหวัด : เชียงราย
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน พนักงานขับรถ (ประจำจังหวัด ตาก) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์+  มีใจรักงานบริการ+  บุคลิกภาพดี และไม่มีโรคประจำตัว+  หากมีประสบการณ์ขับรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย
• ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย
• ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 807509 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ (ประจำจังหวัด ตาก) ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภ
จังหวัด : ตาก
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน พนักงานขาย (ประจำจังหวัด ตาก) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  มีทักษะการขาย+  ชอบพบปะผู้คน+  มีใจรักงานบริการ+  หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ตามที่บริษัทกำหนด
• สร้างยอดขาย และ สนับสนุนสื่อร้านค้า เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างยอดขาย
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดตาก
จังหวัด : ตาก
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน พนักงานคลังสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.อุดรธานี) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษษ ม.3 ขึ้นไป+  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง+  ไม่มีโรคประจำตัว+  หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานสินค้าคงคลังทั้งหมด
• ดำเนินการรับสินค้าเข้า และจ่ายสินค้าออกในรูปแบบ FIFIO
• งานสรุปยอดสินค้าคงคลัง
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน Media Planner Officer บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  จบปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ทำงานด้านสื่อ 2 ปี ขึ้นไป+  มีทักษะการเจรจาต่อรอง+  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์+  มีความละเอียดรอบคอบ+  มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลการซื้อสื่อโฆษณา TV, Radio, Press, Billboard 2. วางแผนการใช้สื่อตาม Target Group 3. จัดทำสคริปต์ประชาสัมพันธ์ 4. ติดตามและตรวจสอบการใช้สื่อ 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน หัวหน้าแผนก แรงงานสัมพันธ์ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  อายุ 30 -35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี+  มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน+  สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เผยแพร่ข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน
• บริษัทฯ ดูแลแนะนำ แผนก ฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจด้านระเบียบปฏิบัติ และกฏหมายแรงงาน การสอบสวน พิจารณาบทลงโทษ และให้คำปรึกษาต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อปรับปรุงข้อมูลกฏหมายแรงงานฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน พนักงานขับรถสโตร์ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 30 - 38 ปี+  สามารถขับรถตู้และรถกะบะได้เป็นอย่างดี+  วุฒิการศึกษาไม่จำกัด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถส่งของให้ทีมงานต่างจังหวัด
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน เจ้าหน้าที่Payroll บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ความเข้าใจ และผ่านงานทางด้านบริหารค่าจ้าง 1-2 ปี+  มีความรู้เกี่ยวกับเอกสารงานบุคคล+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์+  หากสามารถใช้โปรแกรม Tiger Soft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานค่าจ้างเงินเดือน
• ประสานงานด้านสวัสดิการต่างๆของบริษัท
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน รองหัวหน้าแผนกผลิต บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  อายุ 20 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร+  มีความรู้เรื่องระบบ GMPHACCPและ ISO22000+  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานฝ่ายผลิตโรงงานอุตสาหกรรม+  หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมยา/อาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานเข้ากะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ควบคุมภาพผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.ตรวจสอบผลผลิตให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ 4.ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด 5.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเพรียง  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน Merchandise บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : หญิง ชาย อายุ 24-35 ปี+  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี+  ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี+  Ms. Office โดยเฉพาะ Ms. Excel+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น+  มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และการเปลี่ยนแปลงได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและราคาเพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการขายสินค้าในร้านค้าปลีก 2. วางแผนการจัดทำโปรโมชั่นเพื่อผลักดันยอดขายสินค้าในแต่ละกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายที่องค์กรกำหนดไว้ 3. สำรวจตลาดเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาด กลุ่มสินค้าใหม่ ราคา พฤติกรรมของผู้บริโภค คู่แข่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน Trade Maketing Manager บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ช่องทางในการขายทั้ง Traditional Trade และ Modern Trade+  มีทักษะในการสื่อสารที่ดี+  มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรม Power Point Excel และ BI ต่างๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธิ์ได้ 2.พัฒนาช่องทางในการขาย 3.กำหนด และถ่ายทอดแผนการตลาดให้กับทีมขาย 4.นำเสนอข้อมูล และแผนงานขายเพื่อพัฒนายอดของร้านค้า 5.วางแผนการสั่งซื้อสินค้า และประสานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6.นำเสนอแผนการพัฒนาสินค้า และยอดขายสินค้าตัวใหม่
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปวช. ขึ้นไป+  อายุไม่เกิน 30 ปี+  สามารถพิมพ์ดีดได้ชำนาญและรวดเร็ว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
คีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม Excel
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน Merchandise Manager บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หญิง อายุ : 27 ปีขึ้นไป+  การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา : บริหารเศรษฐศาสตร์สถิติการเงิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ : อย่างน้อย 5 ปี+  สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office โดยเฉพาะ Ms. Excel ได้ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น+  มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ มีภาวะผู้นำ+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และการเปลี่ยนแปลงได้+  มีทักษะในการสรุปประเด็น และนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร+  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.กำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ร่วมกับผู้บริหาร และสามารถนำนโยบายมาปฏิบัติให้สำเร็จผลตามเป้าหมายยอดขายของบริษัท 2.วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า และราคาเพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการขายสินค้าในร้านค้าปลีก 3.วางแผนการจัดโปรโมชั่นเพื่อผลักดันยอดขายสินค้าในแต่ละกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 4.สำรวจตลาดเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาด กลุ่มสินค้าใหม่ ราคา พฤติกรรมของผู้บริโภค คู่แข่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน รองผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี+  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขา บัญชี+  มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบัญชี 10 ปีขึ้นไป+  มีความรู้เรื่องโปรแกรม ERP หรือ AX จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้เรื่อง ExcelWord Power Point

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายการซื้อวัสดุส่งเสริมการขาย ชุดยูนิฟอร์ม น้ำมันยานพาหนะ และ อะไหล่อุปกรณ์คงเหลือ โรงงานตรวจนับและจัดทำรายงานเพื่อลงบัญชี
• ตรวจสอบการบันทึกบัญชีการตั้งค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักงานและโรงงาน
• จัดทำทะเบียนทรัพย์สินโรงงาน คำนวณค่าเสื่อมราคา
• ตรวจสอบค่าขนส่งที่มาเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับสรุปยอดขนส่งทั้งหมดเพื่อบันทึกค่าขนส่งค้างจ่าย
• ตรวจสอบรายงานวิเคราะห์ระนะเวลาในการชำระหนี้กับเจ้าหนี้
• จัดทำรายงานงบแยก Cost Center พร้อมปันส่วนและส่งรายงานให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจ PR/PO ของสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตเครื่องดื่ม
• อนุมัติเอกสารใบสำคัญจ่าย
• ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีซื้อที่นำส่งกรมสรรพากร
• อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน ช่างควบคุมเตาหลอม-ผสม บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปวส. สาขา ช่างยนต์ช่างกลไฟฟ้าเทคนิคการผลิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  สามารถทำงานกับความร้อนสูงได้+  มีความอดทน ร่างกายแข็งแรง+  ขับรถตักได้+  หากมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่มีความร้อนสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมอุณหภูมิเตาหลอม
• ตรวจสอบระบบการทำงานของระบบควบคุมเตาหลอมให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ
• ตรวจสอบระบบท่อลม,ท่อ GASและแก้ไขไม่ให้มีการรั่วไหล
• ตรวจสอบข้อมูลสูตรส่วนผสมว่าถูกต้องตามสูตรที่กำหนด
• ตรวจเช็ครถตักตามแผนกการซ่อมบำรุง
• เดินเครื่องผสมวัตถุดิบ
• ดูแล และควบคุมการลงวัตถุดิบในโกดัง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดผลาด
• รายงานสิ่งผิดปกติในโรงงานผสมและเตาหลอมให้หัวหน้างานทราบทันที
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน รองผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  อายุ 35 - 45 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการบัญชี+  มีประสบการณ์ทำงานในสายบัญชี 10 ปีขึ้นไป+  มีความรู้เรื่องโปรแกรม ERP หรือ AX จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้เรื่อง Excel Word Power Point

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายการซื้อวัสดุส่งเสริมการขาย ชุดยูนิฟอร์ม เชื้อเพลิงยานพาหนะ และอะไหล่ อุปกรณ์คงเหลือ โรงงานตรวจนับ และจัดทำรายงานเพื่อลงบัญชี 2. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีการตั้งค่าใช้จ่ายของสำนักงานและโรงงาน 3. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินโรงงาน คำนวณค่าเสื่อมราคา 4. ตรวจสอบค่าขนส่ง ที่เบิกจ่ายเปรียบเทียบ และสรุปยอดขนส่งทั้งหมดเพื่อบันทึกค่าขนส่งค้างจ่าย 5. ตรวจสอบรายงานวิเคราะห์ ระยะเวลาในการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ 6. จัดทำรายงานงบแยก Cost Center พร้อมปันส่วนและส่งรายงานให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง 7. ตรวจ PR/PO ของสำนักงานใหญ่ และโรงงานผลิตเครื่องดื่ม 8. อนุมัติเอกสารใบสำคัญจ่าย 9. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษ๊ซื้อที่นำส่งกรมสรรพากร 1. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  ใช้ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี+  มีความกระตือรือร้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ประสานงานบุคคล 2. ดูแลเรื่องสวัสดิการอาทิเช่น ชุดฟอร์ม อุปกรณ์ PPE(เบิก
• จ่าย สต๊อก) 3. ดำเนินการเอกสารการจ่ายค่าบริการรถรับ
• ส่ง 4. เก็บค่าน้ำ ไฟ โรงอาหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 821903 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บุคคล ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย่อย พนักงานฝ่าย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สโตร์ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  อายุ 20 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ตรงสายงาน 1 ปีขึ้นไป+  ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี+  อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับ
• จ่าย จัดเก็บอะไหล่ 2. ทำประวัติเครื่องมือ 3. จัดทำการใช้อะไหล่เครื่องจักร 4. ตัดจ่ายในโปรแกรมสำเร็จรูป 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. ทำงานวันจันทร์
• ศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเพรียง  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน วิศวกรงานระบบ (Utility Engineer) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า วิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกลเกษตร+  ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป หากเคยผ่านการทำงานโรงงานอาหารและเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความเป็นผู้นำและสามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบระบบต้นกำลังของโรงงานอาทิเช่น ระบบทำความเย็น,ลม,น้ำ,ไฟฟ้า,ไอน้ำ เป็นต้น 2.วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรต้นกำลัง 3.วิเคราะห์การใช้พลังงานภายในโรงงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการทำโครงการประหยัดพลังงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเพรียง  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (PCX) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่6 / ปวช. ขึ้นไป+  มีประสบการณ์การทำงานเป็นพนักงานแนะนำสินค้าหน้าร้านค้าอย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. นำนโนบาย,คำสั่ง,แผนการทำงานจากผู้จัดการสาขาไปปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย 2. แนะนำสินค้า และรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ณ จุดขาย 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า และ บริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 821007 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (PCX) ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการประจำฝ่าย บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ในสาขาวิชา บัญชี/บริหารธุรกิจ+  ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี+  สามารถใช้งาน Microsoft Office (WordExcel PowerPoint) ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลงาน admin ทั่วไปของฝ่ายปฏิบัติการเครือข่ายร้านค้า
• ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายของพนักงานศูนย์กระจายสินค้า
• เป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนกลางกับศูนย์กระจายสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน ธุรการกิจกรรมพิเศษ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง+  อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป+  สามารถใช Ms.Office ได้เป็นอย่างดี+  สามารถติดต่อประสานงานได้+  มีความอดทนและมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ลงพื้นที่และจัดทำ Report 5ส.,สุขลักษณะ 2.ประสานงานฝึกอบรมภายในหน่วยงาน 3.จัดเก็บเอกสาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเพรียง  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน หัวหน้าแผนกจัดซื้อ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒืการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป+  สาขาวิชา ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  อายุ 28 - 38 ปี+  ประสบการณ์ 2 - 3 ปี+  เพศ ชาย / หญิง+  ใช้อุปกรณ์ สำนักงานใช้โปรแกรมสำนักงานได้ดี+  หากมีประสบการณ์โปรแกรมERPAX จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากผ่านงานบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 22000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลรับผิดชอบสินค้าของบริษัท 2.ติดต่อประสานงาน,เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ 3.ทำแผนการสั่งซื้อ,จัดเก็บประวัติการสั่งซื้อ 4.บริหารการจัดหาสินค้าให้ทันต่อความต้องการของuser 5.สามารถเดินทางไปAudit ซัพพลายเออร์ได้,ทำKPI ได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้(ภาษี) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบัญชี+  ประสบการณ์ในสายงานบัญชี 5-10 ปี+  มีความรู้เรื่องโปรแกรม ERPหรือAX จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้เรื่อง Excel WordPower Point

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รวบรวม และ ตรวจสอบ ต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ เพื่อจัดทำรายงาน 2. จัดทำแบบ ภ.พ.30 และ ภพ 36 (ถ้ามี) พร้อมนำส่ง ให้ตรงตามกำหนด 3. กระทบยอดภาษีซื้อที่บันทึกในเดือน , ภาษีซื้อทั้งหมด , ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดชำระ 4. จัดเก็บรายงานภาษีซื้อ และต้นฉบับใบกำกับภาษี
• เขียนลำดับที่ในต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อและจัดเรียงตามลำดับให้ตรงกับรายงานภาษีซื้อ 5.บันทึกการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในระบบในส่วนของรายการที่ต้องจ่ายด่วน 6.นับสต็อคยูนิฟอร์มสำนักงานใหญ่ ประจำเดือน 7.นับสต็อกสินค้า ที่โรงงาน ประจำเดือน 7.นับสต็อกสินค้า ที่โรงงาน ประจำเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ยานยนต์ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 23-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. ในสาขาช่างยนต์เครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถขับรถยนต์ได้ดี และ มีใบอนุญาตขับขี่+  หากสามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับแจ้งซ่อมรถยนต์จากทีมงานปฏิบัติงานนอกพื้นที่
• ประสานงานซ่อมกับศูนย์ซ่อมรถต่างๆ หรือบริษัทรถเช่า
• เบิกค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถ
• จัดเก็บเก็บข้อมูลรถยนต์ของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปี+  ประสบการณ์ในสายงาน 3-5 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  มีความรู้ต้นทุนการผลิตของโรงงาน+  มีความรู้การบันทึกบัญชีระบบ Periodic+  มีความรู้ด้านโปรแกรมบัญชี ERP(AX)+  สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดีมาก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบและควบคุมข้อมูลต้นทุนการผลิตของโรงงาน 2.จัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย 3.พัฒนาระบบบัญชีต้นทุนร่วมกับแผนกIT 4.วิเคราะห์ต้นทุนเพื่อใช้ในการนำเสนอผู้บริหาร 5.ตรวจนับสต็อกทุกเดือน เดือนละ1 ครั้ง 6.ปฏิบัติงานที่โรงงาน อ.บางปะกง เป็นครั้งคราว
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 25 - 30 ปี+  ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ 1-2 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้ MS Office ได้ดี+  หากมีประสบการณ์ด้านโปรแกรม AX ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา และเจรจาต่อรองราคากับผู้ซื้อ 2. จัดทำใบสั่งซื้อ / จัดเก็บเอกสารต่างๆ 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน Sales Administrator (ธุรการฝ่ายขาย) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 25-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี+  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  หากมีประสบการณ์ในการประสานงานด้านการเงิน/บัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.บันทึกข้อมูลการขาย หน่วย Cash Van เข้าระบบ AX ตั้งแต่การรับสินค้าเข้าระบบ จนถึงการบันทึกการขายของทุกศูนย์กระจายสินค้า/ทุกสินค้า 2.ติดตามปัญหาการบันทึกการขาย การรายงานยอดขายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Logistic/บัญชี/ไอที 3.รวบรวมและตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายรายเดือนของฝ่ายขายทั้งหมดให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและถูกต้อง ก่อนส่งให้ฝ่ายบัญชีทำจ่าย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สัญญาจ้าง 4 เดือน) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ ด้านยันทึกข้อมูล ไม่น้อยกว่า 2 ปี+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้คล่อง สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Word ได้ดี+  ขยัน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจเช็คและตรวจสอบข้อมูล 2. คีย์ข้อมูล และบันทึกเอกสารต่าง ๆ เข้าระบบบัญชีเจ้าหนี้ ได้แก่ บันทึก บิลน้ำมัน Fleet Card , ภาษีซื้อ และค่าใช้จ่ายฝ่ายขายหน่วยรถเงินสด 3. รวบรวม และจัดเก็บเอกสารไฟล์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.หาดใหญ่) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ+  สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนงานที่ทางผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.จันทบุรี) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ+  สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผุ้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี
จังหวัด : จันทบุรี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน พนักงานขับรถ (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.อยุธยา) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ สามารถดูแลรักษาสภาพรถยนต์เบื้องต้นได้+  มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี+  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่และ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
• ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย
• ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย
• ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.อยุธยา) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย หรือ หญิง+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป+  รักงานบริการ ชอบพบปะผู้คน+  ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ+  หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เข้าเยี่ยมร้านค้า เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ ตามแผนที่ทางผู้จัดการ กำหนด
• เข้าตรวจสอบ และให้คำแนะนำ รวมทั้งการติดสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
• ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ
• สรุป Report ประจำวัน
• งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  75. สมัครงาน พนักงานขับรถ (ทีมสาวบาวแดง ประจำ จ.ร้อยเอ็ด) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์+  มีความรู้ และความเข้าใจในการดูแลรักษารถยนต์ เบื้องต้น+  มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลประเภท 5 ปี+  ผู้สมัครงานต้องสามารถ นอนพักร่วมกับทีมงานได้ (บริษัท จัดหาห้องพักให้ ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ขับรถตู้พาทีมงานเข้าปฏิบัติงานตามแผนงานที่หัวหน้างานกำหนด 2. ดูแล บำรุงรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 3. งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  76. สมัครงาน พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า อ.หาดใหญ่) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  อายุ 23 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ+  สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผุ้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  77. สมัครงาน พนักงานขับรถ (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.สระแก้ว) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ สามารถดูแลรักษาสภาพรถยนต์เบื้องต้นได้+  มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี+  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่และ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
• ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย
• ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย
• ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสระแก้ว
จังหวัด : สระแก้ว
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  78. สมัครงาน พนักงานขับรถ (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.สระบุรี) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ สามารถดูแลรักษาสภาพรถยนต์เบื้องต้นได้+  มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี+  สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่และ ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1. ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย 2. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย 3. ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  79. สมัครงาน พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.สระบุรี) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ+  สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผุ้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  80. สมัครงาน หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ รับสมัครด่วน ! บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง/โยธา+  มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง หรือการควบคุมงานอาคารสถานที่ 3 ปีขึ้นไป+  มีความรู้เรื่องงานโครงสร้าง แบบก่อสร้าง งานสถาปัตย์และวัสดุก่อสร้าง+  สามารถใช้ Ms.Offiec และ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี+  มีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์ในการตรวจรับมอบงานกับลูกค้าและ After Sale Service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีภาวะความเป็นผู้นำ อดทนต่องาน สามารถวางแผนตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมและรายงานภาพรวมของหน้างานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 2. ควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างและตรวจรับวัสดุเข้าหน้างานให้ได้แผนและตามงบประมาณ 3. ควบคุมและประสาน Sub ,ทีมก่อช่างก่อสร้างให้ทำงานได้ตามมาตรฐานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 4. ประสานงานหน้างาน เคลียร์แบบงานได้ 5. ควบคุมระบบงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 856482 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ รับสมัครด่วน ! ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโ
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  81. สมัครงาน Key Account Executive บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงานในสายงาน 1ปี ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่องแคล่ว+  มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่+  หากมีประสบการณ์ Sale Modern Trade จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.บริหารช่องทางการขาย Account ที่ได้รับมอบหมาย 2.มองหาช่องทางและโอกาสเพื่อพัฒนายอดขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  82. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ประจำโรงงานบางปะกง) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ทำงานกับความร้อนได้ในบางเวลา+  ทนงานหนักได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรดำเนินการผลิตได้ตลอดเวลา
• เปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร ตามแผนหรือตามสถานณ์
• ซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่และเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยุ่เสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  83. สมัครงาน พนักงานขับรถ (ประจำศูนย์กระจายสินค้า อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษษ ม.3 ขึ้นไป+  สามารถขับขี่รยยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี+  ชอบพูดคุย ชอบพบปะผู้คน+  สามารถดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่และ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
• ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย
• ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย
• ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  84. สมัครงาน พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ+  สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  85. สมัครงาน รองผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี+  มีประสบการณืทำงาน 5 ปีขึ้นไปในสายงานบัญชี เกี่ยวกับธุรกิจเทรดดิ้ง+  มีภาวะผู้นำและทักษะในการประสานงาน แก้ไขปัญหา สามารถนำทีมสู่เป้าหมาย สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี+  สามารถปิดงบได้ มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษีอากร+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word Excel ได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Microsoft Dynamic AX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบในการตรวจสอบการบันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าน้ำมันยานพาหนะ เงินสดย่อย 2.ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระหนี้ ก่อนส่งให้ผู้จัดการและผู้อำนวยการต่อไป 3.ตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนของฝ่ายขาย 4.ตรวจสอบการเบิก
• เคลียร์เงินทดรองจ่ายพนักงาน 5.ตรวจสอบความถูกต้องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• ภงด.1,2,3,53 ภพ.30 ที่นำส่งสรรพากร และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 6.ทำรายละเอียดเงินเดือนและตรวจสอบการบันทึกเงินเดือน,เงินกู้ยืมแก่พนักงานและตรวจสอบการบันทึกบัญชี 7.ตรวจสอบรายละเอียดยอดคงเหลือต่างๆ รายละเอียดประกอบงบ 8.ศึกษาและปรับปรุงรายละเอียดรวมถึงขั้นตอนการทำงาน 9.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  86. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 26-32 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้านงานสรรหา อย่างน้อย 1-3 ปี+  มีความรู้ด้านการสรรหา และเครื่องมือในการสรรหาเป็นอย่างดี+  มีความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีจิตวิทยาในการสื่อสาร+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก+  สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ และสามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• มีประสบการณ์ในด้านการสรรหา 1
• 3 ปี
• มีความเชี่ยวชาญในการคัดกรองผู้สมัครงาน
• เรียนรู้เร็ว
• สามารถขับรถกระบะเกียร์ธรรมดาได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  87. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาปริญญาตรี ในสาขา ออกแบบกราฟฟิค หรือ Visual Communication Design+  มีความคิดสร้างสรรค์+  ทำงานได้หลายงานในขณะเดียวกันภายใต้ความกดดันและเร่งรีบ+  สามารถทำ Photo ShopIllustatorMicrosoft Program ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบแก้ไข Artwork ในการทำสื่อและอุปกรณ์การตลาดต่างๆ
• ออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า
• ตรวจพรู๊ฟแยกสีงานจากโรงพิมพ์และซัพพลายเออร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  88. สมัครงาน Safety Office บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  อายุ 25-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน+  มีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมความปลอดภัยในการก่อสร้างโรงงานใหม่ 2.รับผิดชอบหน้าที่ จป.วิชาชีพ ตามกฎหมายที่กำหนดประจำโรงงานใหม่
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  89. สมัครงาน พนักงานขับรถบรรทุก (ศูนย์กระจายสินค้า จ.เชียงใหม่) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ขับขี่รถบรรทุก+  มีความรู้ในการดูแลบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น+  มีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 2+  รักงานบริการชอบพบป่ะผู้คน+  สุขภาพร่างการแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย โดยการสร้างโอกาสเสนอผลิตภัณฑ์บริษัทฯ 2. ติดสื่อโฆษณา แลัจัดเรียงสินค้า เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ตรวจนับสินค้าคงเหลือ 4. ทำหน้าที่ขับขี่รถยนต์ เข้าเยี่ยมร้านค้าต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  90. สมัครงาน Programmer (ชั่วคราว 3 เดือน) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 30 ปี จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์+  ประสบการณ์การทำงานในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป+  สามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP+  สามารถเขียน SQL query+  มีพื้นฐาน programming Logic ที่ดี+  มีประสบการณ์พัฒนา Web Application

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พัฒนาระบบ Web Application ตามความต้องการ
• พัฒนา Web Report
• ออกแบบ User interface
• แก้ไขปัญหาของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา
• ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับผู้ใช้งาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  91. สมัครงาน Business Intelligence Developer บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or female with age 23-30 years old+  At least Bachelors Degree in Statistics Computer Sciences / Computer Engineering / IT or any related field.+  At least 1 year of working experience related to business intelligence and data warehouse design concept ETL process and Business intelligence tools+  Experience with developing Business Intelligence solutions (reports dashboards scorecards)+  Understanding of and strong interest in data and data modelling and business process+  Experience with Business intelligence tools such QlikView QlikSense and nPrining will be an advantage+  At least intermediate level in SQL required.+  Good MS Excel skill required.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Job Description •Work with managers, and business analysis team to develop and maintain company’s performance reports using official business intelligence tools (i.e. – QlikView, QlikSense and nPrinting) or other type of reports (i.e.
• MS Excel, SQL queries,) •Responsible to design, develop, maintain, configure and implement BI solutions including ETL, data modeling and reporting front
• end solutions in order to align with standardized and optimized solutions. •Develop and maintain the business data warehouse which is not only work as the data source for the Business Intelligence platform but also be the main database for all applications developed by BI •Support business user ad
• hoc data request and also provide an advice for business user regarding how to design best condition to answer business question.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  92. สมัครงาน พนักงานขับรถ (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ชลบุรี) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษษ ม.3 ขึ้นไป+  สามารถขับขี่รยยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี+  ชอบพูดคุย ชอบพบปะผู้คน+  สามารถดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่และ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
• ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย
• ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย
• ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  93. สมัครงาน เจ้าหน้าที่Supply Chain บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิงหรือชายอายุ27-35 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ในด้านการบริหารงานคลังสินค้าและระบบLogistics+  มีทักษะในการใช้งาน Microsoft Office+  มีความสามารถในการประสานงานและการทำงานเป็นทีม+  สามารถสื่อสารได้ดี+  สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้เหตุการณ์เฉพาะหน้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริหารงานจัดส่งสินค้า
• ติดต่อประสานงานโรงงานผู้ผลิตและผู้รับขนส่ง
• จัดทำรายงานส่งสินค้าประจำวัน
• ติดตามคืนพาเลทLoscam
• รับวางบิลค่าขนส่ง 2. บริหารสต็อคสินค้า
• ควบคุมสินค้าที่เหมาะสมของศูนย์กระจายสินค้า
• ดูแลสต็อคพาเลทที่เหมาะสม
• ตรวจนับสินค้าคงเหลือของศูนย์กระจายสินค้าเป็นรายเดือน
• ประสานงานระหว่างโรงงานผลิตกับศูนย์กระจายสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  94. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจนับ stock บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง อายุ27-35 ปี+  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี+  สามารถใช้งานMicrosoft Office ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริหารงานจัดส่งสินค้า
• ติดต่อประสานงานโรงงานผู้ผลิตและผู้รับขนส่ง
• จัดทำรายงานส่งสินค้าประจำวัน
• ติดตามคืนพาเลทLoscam
• รับวางบิลค่าขนส่ง 2. บริหารสต็อคสินค้า
• ควบคุมสินค้าที่เหมาะสมของศูนย์กระจายสินค้า
• ดูแลสต็อคพาเลทที่เหมาะสม
• ตรวจนับสินค้าคงเหลือของศูนย์กระจายสินค้าเป็นรายเดือน
• ประสานงานระหว่างโรงงานผลิตกับศูนย์กระจายสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  95. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ถ่ายทำ-ตัดต่อวิดิโอ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ทำงานในสายงาน 1 ปี ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ เช่น Final Cut Pro/Avid และ Adobe Premiere ได้ดี+  มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น+  มีประสบการณ์ด้านการใช้กล้องถ่ายวิดิโอและกล้อง Manual Digital+  สามารถทำงานล่วงเวลาหรือเดินทางไปต่างจังหวัดได้+  หากมีความรู้เรื่อง Event จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนการถ่ายทำและตัดต่อVDO/ภาพนิ่ง/เสียง เพื่อใช้เป็นสื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัท
• ควบคุมการถ่ายทำหรือปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  96. สมัครงาน Auditor ตรวจสอบพนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า อ.ทุ่งสง) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 28 - 38 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป+  สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 5 ปี)+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้+  มีวุฒิภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้+  หากมีประสบการณ์ขาย รถขายเงินสด มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขาย 2. ตรวจสอบการกระจายสินค้าของบริษัทฯ และคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาด 3. สรุปฐานข้อมูลลูกค้าให้ Update ตลอดเวลา
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  97. สมัครงาน ERP Specialist - Account & Finance Module บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female with age 25-30 years old+  Thai Nationality only+  Bachelor's Degree in Accounting Information Technology or related fields+  At least 2 years experienced to implementing and / or support in ERP (focus in Finance and Accounting).+  Deep knowledge and understanding how to architect solution functional and technical in Microsoft Dynamic AX SAP by focus in either Finance and Accounting or Planning & Production will be advantage.+  Strongly to identifying problems and recommending the implementation and customizations to meet user requirements.+  Able to deal and handle difficult situations and work under time constraints+  Knowledge of PL/SQL Command will be advantage

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•Support the identification and resolution of incidents and problems •Analyze, solve problem (root cause) and provide appropriate solution. •Support user in order to prevent and avoid any impact to business. •Work closely with developers to ensure designs and specifications will result in high
• fit, high
• quality customizations •Verify Dynamics AX configurations by preparing test scenarios, documents and conducting system tests. •Other duties may be assigned
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  98. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี+  สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีความอดทน+  หากมีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านงานวางแผนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับ Order จากผู้บังคับบัญชา 2. คำนวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
• PCและติดตามการเข้าตามแผน 3. คำนวนการวางแผนการผลิต 4. Update แผนการผลิต 5. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 839684 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  99. สมัครงาน Auditor ตรวจสอบพนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า โซนกรุงเทพมหานคร) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 28 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป+  สามารถขับขี่รยยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้+  มีวุฒิภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้+  หากมีประสบการณ์ขาย รถขายเงินสด มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขาย 2.ตรวจสอบการกระจายสินค้าของบริษัทฯ และคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาด 3.สรุปฐานข้อมูลลูกค้าให้ Update ตลอดเวลา
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  100. สมัครงาน Graphic Co-Ordinator บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี(หรือโท) สาขาการบริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงานในสายงาน 1- 2 ปี+  มีทักษะในการประสานงานร่วมกับผู้อื่น+  หากใช้โปรแกรม Ai หรืv Photoshop ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลประสานงานออกแบบ,ความเรียบร้อยและ lead time
• ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อรวมถึงซัพพลายเออร์ สำหรับงานสื่อและmerchandise
• ตรวจเช็คความเรียบร้อยของงานออกแบบก่อนส่งออกไปยังผู้ใช้งาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  101. สมัครงาน รองหัวหน้าบัญชีทั่วไป บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  อายุระหว่าง 28-35 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  มีประสบการณ์บัญชี อย่างน้อย 4 ปี ด้านบัญชีทั่วไป+  มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน+  มีความรู้พื้นฐานด้านภาษีอากร สามารถสรุป และนำส่งภาษีได้ทุกประเภท+  สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุม ติดตามการจัดทำ และบันทึกบัญชีทั่วไปตามระบบใบสำคัญ
• จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รวมถึงยื่นแบบภาษี ภายในความรับผิดชอบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : หลายจังหวัด
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  102. สมัครงาน รองหัวหน้าฝ่ายบัญชี (สัญญาจ้าง 6 เดือน) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี+  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขา บัญชี+  มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป+  มีความรู้เรื่องโปรแกรม ERP หรือ AX จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้เรื่อง Excel Word เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกรายการเคลียร์เงินทดรองจ่าย
• ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเงินทดรองจ่าย
• ประสานงานกับบุคคลภายนอกแผนกในการเคลียร์เงินทดรองจ่าย
• จัดเก็บเอกสารเงินทดรองจ่าย และเอกสารบันทึกรายการทรัพย์สิน
• บันทึกซื้อ และคำนวนค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
• อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  103. สมัครงาน พนักงานคลังสินค้า*เฉพาะผู้ทุพพลภาพ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปวสขึ้นไป+  สามารถช่วยเหลือตัวเองได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุ,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  104. สมัครงาน Application Support & Tester บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 20-26 ปี+  จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้+  มีความรู้ด้านฐานข้อมูล (SQL)+  มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากผู้ใช้งาน
• ทดสอบความถุกต้องของระบบทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนฟังค์ชั่น
• จัดทำคู่มือ ปรับปรุงเนื้อหาและ FAQ
• จัดเก็บLog ปัญหา นำเข้า Update E
• ticket
• จัดอบรมแนะนำการใช้งานApp ต่างๆ
• รายงานทุกปัญหาให้หัวหน้างานรับทราบ
• อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  105. สมัครงาน หัวหน้าแผนกผลิต (ประจำโรงงานบางบ่อ) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง+  อายุ 30 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์+  มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมยา/อาหาร อย่างน้อย 5 ปี+  มีความรู้เรื่อง GMP HACCP ISO22000

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด 2.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.ตรวจสอบผลผลิตให้ได้ตามตามแผนผลิตที่วางไว้ 5.ดูแลพนักงานในสังกัดให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด *ทำงานจันทร์
• ศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเพรียง  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  106. สมัครงาน ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สามารถขายอาหารที่หลากหลายประเภทได้+  มีประสบการณ์ในการขายอาหาร+  ต้องมีอุปกรณ์ในการประกอบอาหารมาเอง เช่น เตาแก๊ส หม้อ กระทะ ฯลฯ+  ตัองจัดเตรียมภาชนะที่ใส่อาหารสำหรับพนักงาน+  ผู้ประกอบการต้องประกอบอาหารที่โรงอาหารของโรงงานเท่านั้น+  ราคาอาหารประเภทข้าวแกงขายในราคาไม่เกิน 20 บาท อาหารจานด่วน/ก๋วยเตี๋ยว ขายราคา 25-30 บาทประเภทกับข้าวราคาขายไม่เกิน 30 บาท+  ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 5 ส. และระเบียบอื่นๆที่บริษัทฯกำหนดอย่างเคร่งครัด (ทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดและเป็นระเบียบตลอดเวลา)+  เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถมีกำไรและขายในราคาถูกได้บริษัทฯไม่เก็บค่าเช่าสถานที่กับทางผู้ประกอบการแต่ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาทเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับพนักงานบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ซึ่งมีจำนวนพนักงานประมาณ 700 คน (การลงทุนและการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนั้นให้เป็นความรับผิดชอบของทางผู้ประกอบการเอง)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 853728 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทงานหลัก อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  107. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่า+  สามารถเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำกากอุตสาหกรรมและมลพิษอากาศได้+  หากมีความรู้ความชำนาญด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฏหมาย 2. เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ,ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมและระบบมลพิษอากาศ 3. ทำงานวันจันทร์
• ศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเพรียง  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  108. สมัครงาน พนักงานขับรถ (ประจำศูนย์กระจายสินค้า หาดใหญ่) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 23 - 35 ปี+  จบการศึกษา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป+  มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ สามารถดูแลรักษาสภาพรถยนต์เบื้องต้นได้+  มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี+  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถยนต์บริษัท เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย
• ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย
• ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
• งานอื่นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  109. สมัครงาน Auditor หัวหน้าตรวจสอบพนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.สระบุรี) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 28 - 38 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป+  สามารถขับขี่รยยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้+  มีวุฒิภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้+  หากมีประสบการณ์ขาย รถขายเงินสด มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขาย 2. ตรวจสอบการกระจายสินค้าของบริษัทฯ และคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาด 3. สรุปฐานข้อมูลลูกค้าให้ Update ตลอดเวลา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  110. สมัครงาน PHP Programmer บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวะคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงานในสายงาน 3 ปีขึ้นไป+  เขียน PHP HTML SQLserver Javascript CSS AJAX JQUERY XML+  ชำนาญระบบ Front และ backend+  สามารถทำหรือออกแบน Load Balance Web Server

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เขียน Web Application ด้วยภาษา PHP หรือ PHP Framework ที่เป็น MVC
• พัฒนา Web Application ให้องค์กร
• พัฒนา Core Function หรือ Technic เพื่อใช้งานภายในองค์กร
• ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพ Application ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  111. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูลร้านค้า บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 27-32 ปี+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศ (MIS)+  ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี+  สามารถใช้งาน Microsoft Office Internet ได้เป็นอย่างดี+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบ MIS

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลฐานข้อมูลร้านค้าในระบบของศูนย์กระจายสินค้า
• จัดการเส้นทางเดินรถบนระบบสารสนเทศ
• จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานของศูนย์กระจายสินค้า
• ประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศเพื่อปรับปรุง/พัฒนา การใช้งานระบบสารสนเทศของศูนย์กระจายสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  112. สมัครงาน พนักงานตรวจสอบ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง+  อายุ 20 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  เป็นคนช่างสังเกตุ ไหวพริบดี+  เข้ากะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบตัวอย่างในไลน์ผลิต 2. ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มไลน์ผลิต 3. ตรวจวัดค่า seamer
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  113. สมัครงาน Business Intelligence บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 27-35 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา Computer Science Statistics+  ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป+  Excellent with SQL and NoSQL.+  Experience with data visualization.+  Data oriented personality.+  Great communication skills.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Data mining & Data modeling.
• Create Data Visualization.
• Enhancing data collection procedures.
• Processing, Cleansing and Verify data.
• Manage subordinates by Validating, Communicating, Qualitating and Appraising their performance
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  114. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 30 -40 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา+  มีทักษะด้านการขาย และมีความชำนาญในตลาดด้านการแข่งขัน+  มีทักษะในการบริหารทีมงาน ฝึกสอน/ฝึกอบรม และควบคุมพนักงาน+  มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ Excel Word Power Point+  สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่+  สามารถปฏิบัติงานตามรอบการทำงานของบริษัทฯ ได้+  หากเคยผ่านงานขายหน่วยรถเงินสด / เครดิต และสามารถโยกย้ายพื้นที่การทำงานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้า ให้เป็นไปตามนโยบาย 2. ตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายภายในศูนย์กระจายสินค้า ให้เหมาะสม 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานผู้ใต้บังคับับญชา ให้ผู้บริหารทราบ 4. จัดทำ Report เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ฝึกสอนการทำงานของพนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้า 6. สรรหา / สัมภาษณ์พนักงานใหม่ เพื่อทดแทนกลุ่มพนักงานลาออก
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : พิษณุโลก
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  115. สมัครงาน หัวหน้าแผนกกฎหมาย บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป+  จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต ขึ้นไป+  ประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายไม่ต่ำกว่า 5 ปี+  ความรู้ความสามารถด้านใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์+  สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี+  มีใบอนุญาตทนายความ (พิจารณากรณีพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจ
• ร่างสัญญา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ให้ความเห็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  116. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและทรัย์สิน บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหญิง อายุ 25- 30 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขา การบัญชี+  มีประสบการณ์การทำงานบัญชีต้นทุนและทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 1 ปี+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับแผนกต่างๆได้เป็นอย่างดี+  มีความขยัน และมีความละเอียดรอบคอบ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Office

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำรายงานบัญชีต้นทุนรายวันแยกตามประเภทสินค้า
• ตรวจสอบรายงานบัญชีต้นทุนเพื่อหาความผิดปกติระหว่างประมาณการต้นทุนและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
• บันทึกทรัพย์สินลงในทะเบียนคุม โอนย้าย ตัดจำหน่าย ขาย
• ตรวจสอบและติด Tag ทรัพย์สินในส่วนของโรงงาน, ตรวจนับทรัพย์สินประจำปี
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  117. สมัครงาน รองหัวหน้าแผนกบัญชี เจ้าหนี้ (ภาษี) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  อายุ 25 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี+  มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี เจ้าหนี้+  มีความรู้เรื่องโปรแกรม ERP หรือ AX จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้เรื่อง Excel Word Power Point

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รวบรวม และตรวจสอบต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ เพื่อจัดทำรายงาน 2.จัดทำแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ. 36 (ถ้ามี) พร้อมนำส่ง ให้ตรงตามกำหนด 3.กระทบยอดภาษีซื้อที่บันทึกในเดือน , ภาษีซื้อทั้งหมด , ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดชำระ 4.จัดเก็บรายงานภาษีซื้อ และต้นฉบับใบกำกับภาษี 5.บันทึกการตัดจ่ายใช้จ่ายในระบบในส่วนของรายการที่ต้องจ่ายด่วน 6.นับสต็อกยูนิฟอร์มสำนักงานใหญ่ ประจำเดือน 7.นับสต็อกสินค้า ที่โรงงาน ประจำเดือน 8.ตั้งหนี้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างประเทศ 9.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  118. สมัครงาน พนักงานขับรถ (ประจำจังหวัด เชียงราย) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์+  มีใจรักงานบริการ+  บุคลิกภาพดี และไม่มีโรคประจำตัว+  หากมีประสบการณ์ขับรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย
• ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย
• ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : เชียงราย
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  119. สมัครงาน พนักงานขาย (ประจำ จ.เชียงราย) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  มีทักษะการขาย+  ชอบพูดคุย และพบปะผู้คน+  มีใจรักงานบริการ+  หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ต้องมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง พร้อมใบขับขี่ (บริษัทฯ มีค่าสึกเหรอ และค่าน้ำมันเชื่อเพลิงให้)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนงานที่ผู้จัดการศูนย์กำหนด
• เช็คสินค้าภายในร้านค้า และสอบถามข้อมูลทั่วไปกับร้านค้า
• แจ้งรายงานสินค้าคงเหลือให้ทาง เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทราบ
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : เชียงราย
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  120. สมัครงาน พนักงานขาย จ.พัทลุง บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : ชาย+  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  มีทักษะการขาย+  ชอบพูดคุย และพบปะผู้คน+  หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษใจรักงานบริการ+  ต้องมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง พร้อมใบขับขี่ (บริษัทฯ มีค่าสึกเหรอ และค่าน้ำมันเชื่อเพลิงให้)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนงานที่ผู้จัดการศูนย์กำหนด
• เช็คสินค้าภายในร้านค้า และสอบถามข้อมูลทั่วไปกับร้านค้า
• แจ้งรายงานสินค้าคงเหลือให้ทาง เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทราบ
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : พัทลุง
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง E-mail2. สมัครด้วยตนเอง(Walk In) พร้อมหลักฐานการสมัครงาน (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)3. ส่งจดหมายสมัครงานมาที่อยู่บริษัท(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)4. กรอกใบสมัครที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  121. สมัครงาน พนักงานขาย บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : ชาย / หญิง+  อายุ : 22 - 35 ปี+  วุฒิ : ม.6 ขึ้นไป+  กล้าแสดงออก มีทักษะการขายมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ + มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :