Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

 

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

ผลิต จำหน่ายส่งอาหารสำเร็จรูป,กึ่งสำเร็จรูป ประเภ
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ

 
  1. สมัครงาน Senior Officer ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม หรือเป็น Trainner 0-3 ปี+  มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001 ISO22000 ISO14001+  มีความยืดหยุ่นในการทำงาน รวมถึงสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง+  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี+  มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติทีดีต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน และทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบในการอบรมพนักงาน RE,FL,ST ให้มีความสามารถในการขบรถได้อย่างปลอดภัย และสอด คล้องกับการทำงานและตามที่กฎหมายกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 757701 ชื่อตำแหน่งงาน Senior Officer ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน Assistant Warehouse &Logistic Manager (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา โลจิสติก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้าน Warehouse&Logistics ไม่น้อยกว่า 7 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ด้าน Microsoft Excel และโปรแกรมเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า ( Sap ERP )+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  *** ทำงาน 6 วัน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการวางแผนด้านการบริหารคลังสินค้า การวางแผนด้านการบริหารงานขนส่งสินค้าและการบิรหารงานสนับสนุน การผลิต การบริการลูกค้า เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 751322 ชื่อตำแหน่งงาน Assistant Warehouse &Logistic Manager (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี) ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน W/H & Logistics Supervisor - Food (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้าLogistics ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Word Excel Power Point Mail outlook) มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีภาวะความเป็นผู้นำ และ มีทักษะในการสื่อสาร+  สามารถทำงานเชิงรุก และมีความกระตือรือร้น+  ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 2000:9001GMPHACCP และ ISO 14001 : 2004+  สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์และปฏิบัติงานเป็นกะได้+  ***วันทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมการทำงานในระดับปฏิบัติการ
• ควบคุมกระบวนการรับจ่ายสินค้าเข้าห้องเย็น
• ควบคุมกระบวนการโหลดสินค้า
• ควบคุมการตรวจนับสต๊อกร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
• ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
• บริหารบุคคลากรและตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ทำKPI ที่เกี่ยวข้องกับแผนก
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน W/H Supervisor ( ประจำโรงงานนวนคร จ.ปทุมธานี ) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทำงานด้าน Warehouse Store ควบคุมการรับ - จ่าย - เก็บ สินค้า อย่างน้อย 4 ปี ขึ้นไป+  สามารถจัดทำและทบทวน WP WI การวิเคราะห์เพิ่มปรับปรุง+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 2000:9001GMPHACCPISO 22000 : 2005 และ ISO 14001 : 2004+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Officer Word Excell Power Point Mail outlook)+  มีภาวะความเป็นผู้นำ+  ***วันทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมและบริหารคลังสินค้าทั้ง FG, PM, RM, Supply
• ดูแลการรับ,จัดเก็บ และ การจ่ายสินค้า ให้ตรงกับระบบบัญชี
• ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร
• จัดระบบงาน เพื่อรองรับการผลิต และนโยบายของบริษัท
• อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 562421 ชื่อตำแหน่งงาน W/H Supervisor ( ประจำโรงงานนวนคร จ.ปทุมธานี ) ประเภทงานหลัก คลังสินค้
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ import - export (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 24 - 28 ปี+  ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี ในสายงาน import - export และมีความรู้ด้านกฏหมายและภาษี+  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้+  วันทำงาน 6 วัน จ - ส+  Email: recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลงานสั่งสินค้าที่ต้องนำเข้า 2.ประสานงานกับ import and export Agency เพื่อนำเข้าและส่งออกสินค้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมไทยเบฟ และประเทศอื่น 3.งานด้านเอกสารในการนำเข้าสินค้าและส่งออก
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 763707 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ import - export (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี) ประเภทง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน Admin Supervisor ( ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในงานธุรการ (โรงงาน) อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป+  มีทักษะด้านการวางแผน การประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี+  มีความยืดหยุ่นในการทำงาน รวมถึงสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี+  มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการประสานงานงาน และการสังเกตุ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลความสะอาดอาคารและสถานที่
• ควบคุมดูแลตู้ล็อกเกอร์และห้องพักพนักงาน
• ควบคุมดูแลโรงอาหารและรถรับส่งพนักงาน
• ควบคุมดูแลการสัั่งซื้อและเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน
• งานด้านการต้อนรับแขกเยี่ยมชม
• ควบคุมดูแลการกำจัดสัตว์พาหนะ (Pest Control)
• งานด้านสาธารณูปโภคและงานควบคุมและกำจัดของเสีย
• ติดต่องานราชการๅ (ใบอนุญาต่างๆ)
• งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ***ส่วนงานโรงงาน ปฎิบัติงาน 6 วันทำการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน Purchasing Supervisor ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor or Master Degree in Engineering Industrial Management or relate field.+  At least 5 years experience in purchasing particularly and in machineries equipments and construction area .+  Experience in Food manufacturing and knowledge in quality system is preferred.+  Possesses good analytical problem-solving negotiation skills and punctual.+  Work well under pressure service-mind strong interpersonal skill transparency and good team player or leader.+  Good in computer skill especially in MS.Office and ERP will be advantage.+  Good command in English both speaking and writting+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Responsible for sourcing, selecting and negotiating with suppliers to constantly strive for best price while maintaining the highest quality, reliability and service.
• Develop cost reduction project in order to negotiate pricing as well as participate actively in supplier development and evaluation program.
• Responsible for the continuous development and improvement of procurement process.
• Manage team to achive the targets.(KPI)
• The quality system requirement into procurements process ti maintain the quality of RM/PM & FG
• Develop procurements process to comply with Food quality system (e.g. GMP , HACCP , BRC , ISO9001 etc.)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 706144 ชื่อตำแหน่งงาน Purchasing Supervisor ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน Technician ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานนวนคร) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า และ สาขาเครื่องกล+  มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร / สาธารณูปโภค ในดรงงาน อย่างน้อย 0-2 ปี+  มีพื้นฐานด้านไฟฟ้ากำลังมีพื้นฐานด้านระบบ PLC พอใช้+  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Ms.Office (wordexcelPowerpoint)และภาษาอังกฤษพอใช้+  มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย+  สามารถเข้ากะได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้+  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้+  ส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต
• ตรวจสอบและติดตามผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
• ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน Utility & Facility Senior Leader (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี ) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล+  มีประสบการณ์ทำงานด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคในโรงงานอุตสหกรรม (Utility&Facility) อย่างน้อย 4-5 ปี+  มีความคิดเชิงระบบ และมีภาวะผู้นำ+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้+  ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001ISO 22000 ISO 14001+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลรับผิดชอบระบบต้นกำลัง,ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ซ่อมระบบไฟฟ้า ,โทรศัพท์, แอร์, ดูแลด้าน Boiler, ด้าน Air Compressor, ด้าน Air Comdition ,ควบคุมการผลิตไอน้ำ ,ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ,บำรุงรักษาระบบการผลิตและการจ่ายน้ำ Chill ,ควบคุมและซ่อมซ่อมบำรุงรักษาระบบน้ำ CW ,ดูแลและซ่อมบำรุงระบบทำความเย็นภายในอาคารสำนักงาน และโรงงาน ,ควบคุมและซ่อมซ่อมบำรุงรักษาระบบการผลิตและจ่ายน้ำ Soft, RO, ควบคุมระบบไฟฟ้าภายนอก
• ภายในบริษัท **มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค Utility หรือ Facility
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 563596 ชื่อตำแหน่งงาน Utility & Facility Senior Leader (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี ) ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน ER Supervisor (หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์) ประจำโรงงานนวนคร ด่วน!!!! บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม นิติศาสตร์ สันทนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 4 ปี+  มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงานและกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล+  มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้+  ปฏิบ้ติงาน 6 วันทำการ+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและรับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์
• ควบคุม ติดตามการปฏิบัติทางด้านระเบียบวินัยและกิจกรรมต่าง ๆ
• วางแผนและจัดทำแผนกงานด้านแรงงานสัมพันธ์
• จัดทำรายงานและสรุปต่าง ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 590617 ชื่อตำแหน่งงาน ER Supervisor (หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์) ประจำโรงงานนวนคร ด่วน!!!! ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน HRD Specialist ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม+   สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรม อย่างน้อย 5 ปีขี้นไป+  มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงานที่ดี (สามารถเป็นวิทยากรได้)+  มีทักษะด้านการวิเคราะห์และตัดสินใจ มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบคุณภาพในโรงงานอาหาร+  สามารถจัดทำสื่อการเรียนการสอน วางแผน ควบคุมและติดตามงานได้เป็นอย่างดี+  สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  ปฏิบัติงาน 6 วันทำการ+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.งานด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
• จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
• วางแผนการจัดทำแผนการฝึกอบรมและแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวขององค์กร 2.งานสนับสนุนระบบต่าง ๆ
• ควบคุม ติดตามการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร
• ควบคุมสั่งการและให้คำแนะนำแก่ทีมงานในการทำงานด้านHRDทั้งหมด
• ประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน
• พัฒนาตนเอง และทีมงานให้สามารถเป็นวิทยากรในหลักสูตรต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
• พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ควบคุม ติดตามการนำส่งข้อมูลต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
• วางแผนการจัดทำแผนงานด้าน Education&learningที่สอดคล้องกับระบบTPM 3.งานด้านกิจกรรมอื่นๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน QA Staff ( ประจำโรงงานวังม่วง จังหวัด สระบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพและการประกันคุณภาพ 0-2 ปี+  สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี+  มีความละเอียดรอบคอบมีทักษะการประสานงานงาน และการสังเกตุ+  มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีทัศนะคติที่ไดีในการทำงาน+  Email : recruitcenter@oishigroup.com;pradthana.j@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สุ่มตรวจคุณภาพการรับเข้าวัตถุดิบ บรรจุภัณพ์ ที่ใช้ในการผลิต
• บันทึกผลการตรวจสอบและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลแสลงพัน  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน Assistant QA Manager( ประจำโรงงานวังม่วงจังหวัดสระบุรี ) ด่วน!!! ด่วนมาก !! บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร /โท หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพและการประกันคุณภาพ 6 ปีขึ้นไป+  มีความรูเกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMPHACCPISO9001ISO22000ISO14001BRC+  มีความยืดหยุ่นในการทำงาน รวมถึงสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี+  มีมนุษย์สัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร+  Email : recruitcenter@oishigroup.com;pradthana.j@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน ควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิตและสินค้าก่อนปล่อยจำหน่าย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลแสลงพัน  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน QA Supervisor - Beverage ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor degree in Food Science Food Technology or relate field+  At least 3 - 5 years Experience in Quality Assurance in Beverage industry is preferable+  Knowledge on Quality management system ISO 9001:2008 GMP HACCPISO 22000:2005 ISO 14001:2004+  Computer skill MS Office Visio SPC+  Good Command english (Writing Speaking Listening Reading)+  Leadership planning problem solving task tracking assignment coordination

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Take responsibility for controlling and planning the Quality control and Quality Assurance of Cold aseptic filling process and hot filling Process
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 707764 ชื่อตำแหน่งงาน QA Supervisor - Beverage ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี ประเภทงานหลัก ผลิต/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน QMS Supervisor ( ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี ) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor or Master Degree in Food Science or relate field.+  Minimum 5 years of working experihence in quality management system preferably in Food & Beverage companies & in management/supervising position .+  Good knowledge of GMP HACCP ISO 9001 ISO22000 ISO14001BRC and management skill with auditing certificate. .+  Skilled in using MS Office (Window Word Excel Power point and Outlook).+  Excellent communication skills both oral and written.+  Good command in English both speaking and writting.+  Able to work 6 days a week

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•Review and develop the document system and Quality Management System of company. •Co
• operate and support department in building and performing their own Quality Plans. •Supervising the Quality Management System •Follow
• up corrective/preventive actions and evaluate their effectiveness.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน QA Leader (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา เคมี+  มีประสบการณ์ด้านสายงาน3 ปึ+  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ พอใช้+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001และ ISO 17025+  สามารถใช้เครื่องมือในห้องปฎิบัติการได้เป็นอย่างดี+  มีความละเอียดรอบคอบและมีภาวะความเป็นผู้นำ+  หากมีประสบการณ์ในสายงานโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม พิจารณาพิเศษ+  สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้+  **วันทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางเคมี 2.ควบคุมการปฎิบัติงานของนักวิเคราะห์เคมี 3.สรุปผลและรายงานผลให้หัวหน้างาน 4.พัฒนาและปรับปรุง เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 601492 ชื่อตำแหน่งงาน QA Leader (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน Sr.Production Officer ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการผลิต 2-3 ปี (โรงงานอาหาร)+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ( Word Excel Powerpoint )ได้ดี+  มีความกระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบ+  *** ทำงาน 6 วัน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมการผลิตครัวร้อน (เบนโตะ)
• บริหารการผลิตให้การสนับสนุน KPI
• จัดวางอัตรากำลังคน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน Production Supervisor - Food (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร+  มีประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิต ในอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป+  สามารถวางแผนและควบคุมการผลิตส่วนงาน Bakery / Gyoza / Sushi หรือ Sandwich+  มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001 ISO22000 ISO14001 BRC+  มีภาวะความเป็นผู้นำสูง สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบในการผลิตสินค้ากลุ่ม Bakery/Gyoza/Sushi หรือ Sandwich 2.วางแผนการผลิต เช่นเครื่องจักร,วัตถุดิบ
• บรรจุภัณฑ์ , กำลังคน 3.รับผิดชอบในการจัดเตรียมการสอนงานในจุดต่าง ๆ 4.ดำเนินการเพื่อความสอดคล้องกับระบบคุณภาพของบริษัทอาทิ GMP,HACCP,ISO,BRC,TPM
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 686980 ชื่อตำแหน่งงาน Production Supervisor - Food (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน Planning Officer (ประจำโรงงานนวนคร) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม+  มีประสบการณ์ทำงานด้านวางแผนการผลิต 0-3 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี(เน้น Excel)+  สามารถวิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหาเฉพาะหน้า+  มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี+  **วันทำงาน 6 วัน+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลรับผิดชอบการสั่งซื้อ RM/PM Export และ OMD 2.วางแผนการผลิต ทั้ง วัถุดิบ กำลังคน 3.ประสานงานการผลิต กับ Production 4.รับ Order และ Confirm การส่งสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 541137 ชื่อตำแหน่งงาน Planning Officer (ประจำโรงงานนวนคร) ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน หัวหน้าฝ่าย R&D (ประจำโรงงานนวนครปทุมธานี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา+  ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2ปี ในด้านบริหารงานระบบคุณภาพ ด้านหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการที่ดีของโรงงานผลิต (GMP) ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ด้านระบบรับรองฮาลาล HALAL+  ประสบการณ์ทำงานเรื่องการควบคุมเอกสาร หรือเป็นผู้ช่วยระบบคุณภาพ+  มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟท์+  มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทั้งเขียนและพูด+  สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด (เช่น นวนคร จ.ปทุมธานี วังม่วง จ.สระบุรี)+  วันทำงาน 6 วัน จ - ส+  Email: recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำระบบคุณภาพและเอกสาร รวมถึงการอบรม 2.วางแผง ควบคุมและตรวจติดตามการวิเคราะห์ผลทางด้านเคมี (ระหว่างกระบวนการและสินค้าสำเร็จรูป Premix & Flavor) 3.วางแผน ควบคุมและตรวจติดตามในการควบคุมคุณภาพ (ระหว่างกระบวนการและสินค้าสำเร็จรูป Premix & Flavor) 4.รายงานผลสถานะระบบคุณภาพกับผู้บังคับบัญชาประจำสัปดาห์ และเดือน 5.รายงานและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบทางด้านเคมีและกายภาพกับผู้บังคับบัญชาประจำวันและเดือน 6.ตรวจติดตามตัวขี้วัดผลงานประจำเดือน เพื่อให้ได้ตามผลเป้าหมาย 7.เรื่องอื่นๆที่หัวหน้ามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 763677 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าฝ่าย R&D (ประจำโรงงานนวนครปทุมธานี) ประเภทงานหลัก วิทยาศาสตร์/L
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน QA Leader ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในด้านประกันคุณภาพในสายการผลิตเครื่องดื่ม 3 ปี+  มีความรู้ระบบ GMP HACCP ISO 9001 ISO22000 ISO14001 NSF+  สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้+  มีความเป็นผู้นำ มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะการประสานงานที่ดี+  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจวัดคุณภาพ ตรวจสอบ และทวนสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม(แบบบรรจุร้อน)และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
• ตอบข้อร้องเรียนลูกค้า รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในกระบวนการประกันคุณภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน R&D Officer (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร /วิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ชอบทดลองและชอบทำอาหาร+  มีประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาอาหาร+  มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001 ISO22000 BRC+  มีความรู้ด้านกฎหมายอาหารที่เกี่ยวข้อง+  มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบค้นคว้า สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติมได้+  มีความหยืดหยุ่นในการทำงาน รวมถึงสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี+  มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน และทีม+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้+  Email : recruitcenter@oishigroup.com sriya@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ทดลองวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (เกี๋ยวซ่า หรือ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อ) 2.ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม 3.จัดทำ Production Spec และ เอกสารงานระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน Sr.R&D Supervisor ( Process ) ประจำโรงงานบ้านบึง บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ด้าน Allergen และด้านระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001 ISO22000 BRC+  มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร - (อาหารแช่เย็นอาหารแช่เยือกแข็ง) อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป+  ผ่านงานด้านQA ระบบคุณภาพต่างๆ อย่างน้อย 3 ปี+  มีความรู้ด้านกฎหมายอาหารและการยื่นจดทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้+  Email : recruitcenter@oishigroup.com sriya@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางระบบงานด้านระบบคุณภาพISO,GMP,HACCP,BRC(RM Spec Product Spec , ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายภายในและส่งออก) 2.Validate Process 3.ดูแลด้านกฎหมายภายใน 4.รับผิดชอบAudit Supplier / Internal Audit 5.Raw material 6.Project Management 7.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน Management Trainee (ประจำโรงงานบ้านบึง) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาFood ScienceสาขาFood Technology สาขาFood Engineering หรือสาขาProduct Development+  มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการควบคุมการผลิตหรือด้านประกันคุณภาพอาหารส่งออก+  หากเคยจัดทำระบบBRC IFS หรือเคยยื่นขอHealth Certificate ของกรมประมง- และกรมปศุสัตว์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001 ISO22000 ISO14001 BRC+  มีภาวะความเป็นผู้นำ ใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางระบบงานด้านระบบคุณภาพISO,GMP,HACCP,BRC(RM Spec Product Spec , ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายภายในและส่งออก) 2.Validate Process 3.ดูแลด้านกฎหมายภายใน 4.รับผิดชอบAudit Supplier / Internal Audit 5.Raw material 6.Project Management 7.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน Maintenance & PM Supervisor (รง.นวนคร ปทุมธานี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิศวะกรรมไฟฟ้าวิศวะกรรมเครื่องกล+  มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 4 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office และ มีความรู้ด้านโปรแกรม Auto CAD และ PLC เขียนแบบไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าได้+  หากมีประสบการณ์ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีรับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพราะหน้าได้ดี+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001ISO 22000 ISO 14001TPMBRC+  **วันทำงาน 6 วัน+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บำรุงรักษาเชิงป้องกัน TPM และ ระบบคุณภาพต่าง ๆ ของบริษัท
• งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร BM วางแผน ควบคุมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ( สายการผลิตเครื่องดื่มและอาหาร )
• งานปรับปรุงเครื่องจักร
• วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร ชำรุด
• งานด้าน Program PLC ส่งประวัติของท่านมาที่ recruitcenter@oishigroup.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 757016 ชื่อตำแหน่งงาน Maintenance & PM Supervisor (รง.นวนคร ปทุมธานี) ประเภทงานหลัก วิศวกร ป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน Maintenance & PM Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง จ.ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิศวะกรรมไฟฟ้าวิศวะกรรมเครื่องกล+  มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 4 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office และ มีความรู้ด้านโปรแกรม Auto CAD และ PLC เขียนแบบไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าได้+  หากมีประสบการณ์ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001ISO 22000 ISO 14001TPMBRC+  มีภาวะผู้นำ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสอนงานการจัดลำดับความสำคัญของงาน การประสานงาน+  **วันทำงาน 6 วัน+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บำรุงรักษาเชิงป้องกัน TPM และ ระบบคุณภาพต่าง ๆ ของบริษัท
• งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร BM วางแผน ควบคุมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ( สายการผลิตอาหาร )
• งานปรับปรุงเครื่องจักร
• วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร ชำรุด
• งานด้าน Program PLC
• บำรุงเครื่องจักรและจัดเตรียม Spare Part ให้เพียงพอ
• สนับสนุนกระบวนการผลิตและระบบการทำงานต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 741562 ชื่อตำแหน่งงาน Maintenance & PM Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง จ.ชลบุรี) ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน Maintenance & PM Supervisor (โรงงานวังม่วง สระบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิศวะกรรมไฟฟ้าวิศวะกรรมเครื่องกล+  มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 4 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office และ มีความรู้ด้านโปรแกรม Auto CAD และ PLC เขียนแบบไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าได้+  หากมีประสบการณ์ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีรับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพราะหน้าได้ดี+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 TPM BRC+  **วันทำงาน 6 วัน**+  Email : recruitcenter@oishigroup.com pradthana.j@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บำรุงรักษาเชิงป้องกัน TPM และ ระบบคุณภาพต่าง ๆ ของบริษัท
• งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร BM วางแผน ควบคุมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ( สายการผลิตเครื่องดื่มและอาหาร )
• งานปรับปรุงเครื่องจักร
• วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร ชำรุด
• งานด้าน Program PLC ส่งประวัติของท่านมาที่ recruitcenter@oishigroup.com pradthana.j@oishigroup.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลแสลงพัน  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน Digital Media Officer(Motion graphic)-ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่เพลินจิต บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  อายุ 23-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ นิเทศศาสตร์ /Graphic Design/ Animation/Multimedia หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 1-3 ปี ทางด้านกราฟฟิกดีไซน์ Animation หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน+  สามารถใช้โปรแกรม Photoshop Illustratorได้+  มีความรู้เรื่อง Flash animation และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการทำงาน+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการออกแบบ Motion Graphic / Flash ให้เป็นภาพเคลื่อนไหว
• ดำเนินการประสานกับร้านอาหารในเรื่องของ TV Content แต่ละสาขา
• ประสานงานกับทาง Sub Contract ในเรื่องของTVและสื่อ Online
• Upload Content ของภาพต่างๆให้เคลื่อนไหวตามร้านอาหารทั่วประเทศ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 758488 ชื่อตำแหน่งงาน Digital Media Officer(Motion graphic)-ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่เพลินจิต ป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง-(สำนักงานใหญ่:เพลินจิต) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  อายุ 23-30 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การถ่ายภาพ/สื่อสารมวลชน/วิทยุโทรทัศน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 1-3 ปี ทางด้านการถ่ายภาพ/การตกแต่งภาพ/วิทยุโทรทัศน์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน+  มีความสามาถในการใช้โปรแกรม MS Office รวมถึงโปรแกรมตัดต่อภาพและเสียงได้เป็นอย่างดี+  มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ+  ใช้โปรแกรม Photoshop Illustrator ได้เป็นอย่างดี+  มีความรู้ทางด้านกราฟฟิก/การตกตกแต่งภาพ/การถ่ายภาพ/การตัดต่อวีดีโอได้เป็นอย่างดี+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลรับผิดชอบการถ่ายภาพ/ถ่าย VIDEOตามงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
• ส่งมอบรูปภาพ/VDO ให้กับหน่วยงานต่างๆที่ได้ทำงานร่วมกัน
• รับผิดชอบการตกแต่งภาพ/VIDEO ให้มีความเหมาะสมในแต่ละงาน
• ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการอัดเสียง/บันทึกเสียง ในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
• ควบคุมดูแลโสตทัศนอุปกรณ์ในห้องอบรม ให้มีความพร้อมในการใช้งานและมีสภาพการทำงานที่พร้อมใช้เสมอ
• ติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมเสียง/พากษ์เสียง เพื่อให้เสียงที่ออกอากาศนั้นมีความเหมาะสม
• รับผิดชอบการตัดต่อคลิปวีดีโอ/คลิปเสียง ให้สามารถใช้งานได้
• รับผิดชอบการใส่ข้อความ/Sub Title ของร้านอาหาร เพื่อให้สามารถใช้งานได้
• วางแผน/ควบคุมการถ่ายทำวีดีโอ รวมถึงการตัดต่อให้มีความเหมาะสมและถูกต้องเป็นประโยชน์ในการทำงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 758497 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง-(สำนักงานใหญ่:เพลินจิต) ประเภทงานหลัก ศิล
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน กุ๊ก/เสริฟ์/ต้อนรับ/แคชเชียร์ ด่วนมาก!!ประจำเซ็นทรัลเวสเกต บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ป.6มัธยม3 6 ปวช. ปวส.+  กรณี สมัครพนักงานประจำ ต้องสามารถทำงานเป็นกะได้+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  ในส่วนของพนักงานส่งอาหารต้องมีรถจักรยานยนต์และในขับขี่เป็นของตัวเอง+  พนักงานpart timeต้องทำงานอย่างต่ำต่อวัน 5 ชั่วโมงต่อวันได้+  ในส่วนของพนักงานส่งอาหารต้องมีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเองและมีใบขับขี่ เพื่อประจำร้านโออิชิบุฟเฟต์ ชาบูชิ โออิชิราเมน นิกุยะ คาคาชิ+  มีใจรักการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  ทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
พนักงานต้อนรับ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักการบริการ พนักงานเสริฟ์ มีใจรักการบริการ พนักงานทำอาหาร พนักส่งอาหาร มีใบขับขี่และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง ทุกตำแหน่งสามารถทำงานกะได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 760091 ชื่อตำแหน่งงาน กุ๊ก/เสริฟ์/ต้อนรับ/แคชเชียร์ ด่วนมาก!!ประจำเซ็นทรัลเวสเกต ประเภทงานหล
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน พนักงานเสิร์ฟ,ส่งอาหาร,กุ๊ก (ร้านโออิชิราเมนประจำสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์,เอสพลานาด) ด่วนมาก!!! บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ป.6มัธยม3 6 ปวช. ปวส.+  กรณี สมัครพนักงานประจำ ต้องสามารถทำงานเป็นกะได้+  กรณี สมัคร Part-Time เลือกช่วงเวลาทำงานได้+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน+  ต้องมีใบขับขี่และรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• มีใจรักการบริการ
• ในส่วนของพนักงานส่งอาหารต้องมีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเองและมีใบขับขี่ เพื่อประจำโออิชิราเมนสาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ สาขาพันทิพย์งามวงศ์วาน สาขาเดอะมอล์งามวงศ์วาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน นักศึกษาฝึกงานแผนก MIS (แผนกIT)-(ค่าจ้างวันละ 300 บาท)-ประจำสำนักงานใหญ่เพลินจิต บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  อายุ 19-23 ปี+  กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี+  สามารถฝึกงานได้เต็มเวลา (ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9:00 - 18:00 น.)+  สามารถฝึกงานได้ขั้นต่ำอย่างน้อย 3 เดือน+  มีค่าตอบแทนให้วันละ 300 บาท

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดำเนินการฝึกงาน ในแผนก MIS (แผนกIT)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 762968 ชื่อตำแหน่งงาน นักศึกษาฝึกงานแผนก MIS (แผนกIT)-(ค่าจ้างวันละ 300 บาท)-ประจำสำนักงานให
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน Maintenance & PM Supervisor (ประจำโรงงานอมตะนคร จ.ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวะกรรมเครื่องกล สาขาวิศวะกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์+  มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 4 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office และ มีความรู้ด้านโปรแกรม Auto CAD และ PLC เขียนแบบไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าได้+  หากมีประสบการณ์ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001ISO 22000 ISO 14001TPMBRC+  มีภาวะผู้นำ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสอนงานการจัดลำดับความสำคัญของงาน การประสานงาน+  มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  **วันทำงาน 6 วัน+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บำรุงรักษาเชิงป้องกัน TPM และ ระบบคุณภาพต่าง ๆ ของบริษัท
• งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร BM วางแผน ควบคุมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ( สายการผลิตเครื่องดื่มและอาหาร )
• งานปรับปรุงเครื่องจักร
• วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร ชำรุด
• งานด้าน Program PLC
• บำรุงเครื่องจักรและจัดเตรียม Spare Part ให้เพียงพอ
• สนับสนุนกระบวนการผลิตและระบบการทำงานต่างๆ ส่งประวัติของท่านมาที่ recruitcenter@oishigroup.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 764818 ชื่อตำแหน่งงาน Maintenance & PM Supervisor (ประจำโรงงานอมตะนคร จ.ชลบุรี) ประเภทงานหลั
จังหวัด : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน Senior ProductionSupervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร+  มีประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิต ในอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 6 ปี ขึ้นไป+  มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001 ISO22000 ISO14001 BRC+  ****ทำงาน 6 วัน+  Email : recruitcenter@oishigroup.com sriya@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนการผลิต เช่นเครื่องจักร,วัตถุดิบ
• บรรจุภัณฑ์ , กำลังคน 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 3.สนับสนุนการออก NPD ในด้านการพัฒนากระบวนการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อโครงการ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  การศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด การจัดการอุตสาหกรรม การประเมินราคา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ : สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อโครงการ มีประสบการณ์ 3-4 ปีทางด้านการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง การจัดซื้ออุปกรณ์การก่อสร้าง อุปกรณ์การตกแต่งร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ หรือที่เกี่ยวข้อง+  สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ : มีประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ จัดซื้ออุปกรณ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  หากมีความรู้เรื่องราคาวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการประเมินราคาจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากมีประสบการณ์การใช้งานระบบ ERP จัดซื้อสินค้าให้กับกลุ่มธุรกิจอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office (Word Excel Powerpoint E-mail) ได้+  มีความสามารถในการคำนวณ และวิเคราะห์และเสนอทางเลือกพร้อมข้อดี-ข้อเสีย+  มีความซื่อสัตย์ / กระตือรือร้น / มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบ+  มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ที่ใช้ในการเปิดร้านค้าใหม่ให้กับบริษัท โออิชิกรุ๊ป
• ดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อทำงานตบแต่งร้านใหม่และปรับปรุงร้านเดิมตามแผนงานของบริษัท
• ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ (Purchase Requisition) , ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย , จัดทำการเปรียบเทียบราคา , จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ / สัญญา
• ดำเนินการประกวดราคาประมูล คัดเลือกผู้ขาย / ผู้รับเหมาที่ได้คุณภาพที่ดี และมีมาตรฐานอยู่บนพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างแท้จริงในด้านคุณภาพและราคา
• คัดเลือกผู้ให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน เข้าร่วมประมูลงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่ดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
• จัดทำ / ตรวจสอบเอกสารควบคุมคุณภาพต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิบัติงานของบริษัท จัดทำรายงานเกี่ยวกับฝ่ายจัดซื้อ
• ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 754371 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อโครงการ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน Data Analyst บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/ โท ด้านสถิติ สถิติประยุกต์บัญชีการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำข้อมูลและสถิติอย่างน้อย 5 ปี+  มีทักษะทางด้านการใช้ MS Officeโดยเฉพาะ Excel ขั้นสูง+  มีทักษะในการวางแผน การจัดการและการวิเคราะห์เชิงเหตุผล+  มีทักษะในการประสานงานและเจรจาต่อรองและการนำเสนอข้อมูล

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•เก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายจากทุกช่องทาง เพื่อนำมาวิเคราะห์ยอดขายทางสถิติ และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร •จัดทำรายงานเปรียบเทียบต่างๆ เช่น รายวัน, รายเดือน, รายปี และเปรียบเทียบกับยอดขายย้อนหลัง และเป้าหมาย เพื่อเสนอผู้บริหาร •ติดตาม ประมวลผล การใช้ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง •การจัดทำ Template เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลเข้าระบบ BMS, PAM, BSS, VSA, HAS ฯลฯ และนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 765379 ชื่อตำแหน่งงาน Data Analyst ประเภทงานหลัก วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกัน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน-(ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่เพลินจิต) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 21-26 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารสถิติ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีทรัพย์สิน อย่างน้อย 0-2 ปี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft ExcelWord)+  มีความละเอียดรอบคอบ+  มีความรับผิดชอบสูง+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินบริษัท
• ติด Tag ทำทะเบียนคุม
• จัดทำรายงานข้อมูลทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันเสมอ
• ปฏิบัติงาน จันทร์
• ศุกร์ 09:00
• 18:00 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 757510 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน-(ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่เพลินจิต) ประเภทงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน Internal Audit Officer(ตรวจสอบภายใน)-ประจำสำนักงานใหญ่เพลินจิต บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 22-25 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน/บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการคอมฯ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การด้านการตรวจสอบภายใน 0-2 ปี+  สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้(เป็นครั้งคราว)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบการปฎิบัติงานของทุกหน่วยงาน ในส่วนสำนักงานใหญ่ หรือร้านอาหารหรือโรงงาน 2. ประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน 3.วิเคราะห์ ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารต่างๆที่เกียวข้องและเสนอคำแนะนำเบื้องต้นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงาน จันทร์
• ศุกร์ 09:00
• 18:00 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 757519 ชื่อตำแหน่งงาน Internal Audit Officer(ตรวจสอบภายใน)-ประจำสำนักงานใหญ่เพลินจิต ประเภทง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน Planning Supervisor ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีทุกสาขา+  มีประสบการณ์ทำงานด้านวางแผนการผลิต อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป+  มีความเป็นผู้นำ กระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP และระบบคุณภาพ ISO GMP HACCP+  มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี+  **วันทำงาน 6 วัน+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบ/วิเคราะห์ยอด Loading จากลูกค้า/สาขา และข้อมูลพยากรณ์การขายจากฝ่ายขาย 2.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำแผนการผลิตแต่ละโรงงาน 3.ควบคุมและบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า 4.ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป จนถึงการส่งมอบให้ลูกค้าและบริหารสินค้า ที่มีการเคลื่อนไหวช้า และ สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณภาพของสินค้า 5.ตรวจสอบการแจกจ่ายแผนการผลิตให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7.ติดตาม ทบทวน แก้ไขแผนการผลิต + ดูแลยอดการผลิตแต่ละโรงงาน 8.จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ติดตามเรื่องการส่งสินค้าตามแผน 9.สรุปงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมการขายและโปรโมชั่น 10.สรุปงานโครงการต่างๆ เกี่ยวกับแผนก 11.ควบคุมและดูแลระบบการทำงานของERP ในส่วนของ Planning (Forecast/Sale order, MRP, Production Schedule) ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ 12.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 541134 ชื่อตำแหน่งงาน Planning Supervisor ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร (ประจำตึกแสงโสม ลาดยาว) ด่วน... บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และ ออโต้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์+  มีความชำนาญเส้นทาง ต่างจังหวัด และเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี+  หากมีประสบการณ์การขับรถรับส่งผู้บริหาร พิจารณาเป็นพิเศษ+  สุภาพเรียบร้อยมีระเบียบในตัวเอง มีความซื่อสัตย์ ใจเย็น+  มีรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ ใช้ในการเดินทางมาทำงาน หรือ ไปยังจุดที่ผู้บริหารพักอาศัยอยู่ได้+  มีทักษะในการซ่อมแซมเครื่องยนต์ในเบื้องต้นได้+  ** รูปถ่ายขอเป็นรูปปัจจุบันเท่านั้น+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ขับรถรับส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่ทำงาน และ ที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.บำรุงรักษารถยนต์คันที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตลอดทั้งการให้ความช่วยเหลืองานในสำนักงาน ประสานงาน/ร่วมมือ กับแผนกอื่นๆ ที่มีงานต้องเกี่ยวข้องกัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน Trade Marketing Manager (Traditional Trade) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  •ปริญญาตรี / โท ด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  •มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 5 ปี โดยเฉพาะการบริหารการขายเอเย่นต์/ร้านค้าปลีก+  •มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ ไม่ต่ำกว่า 8 ปี ขึ้นไป+  •มีความรู้เรื่องการจัด Shelf display branding space management+  •มีความเข้าใจในธุรกิจเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์/ไม่มีแอลกอฮอล์ สภาพทางการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายรวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ในธุรกิจเครื่องดื่มเป็นอย่างดี+  •มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sale Drivers Programs) ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•วางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดยวิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และแต่ละช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ •สร้างความสัมพันธ์และผลักดันยอดขาย รวมทั้งร่วมพัฒนาและขยายธุรกิจ •ออกแบบ จัดทำและควบคุมการใช้สื่อส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามงบประมาณและแผนที่กำหนดของแต่ละตราสินค้าในช่องทางการขายต่างๆ โดยคำนึงถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้า รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขิ้นกับราคา และต้องไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อนโยบายราคา เพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มช่องทางการขาย และการกระจายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของทีม •ติดตามและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ทั้งของบริษัทและของคู่แข่งในช่องทางขายต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนา และกำหนดแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 765382 ชื่อตำแหน่งงาน Trade Marketing Manager (Traditional Trade) ประเภทงานหลัก การตลาด ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน กุ๊ก,เสริฟ์ ,ต้อนรับ,แคชเชียร์ (ประจำสาขาโออิชิบุฟเฟต์สาขาแกรนด์(พารากอน) ด่วน มาก!! บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ป.6มัธยม3 6 ปวช. ปวส.+  กรณี สมัครพนักงานประจำ ต้องสามารถทำงานเป็นกะได้+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  ในส่วนของพนักงานส่งอาหารต้องมีรถจักรยานยนต์และในขับขี่เป็นของตัวเอง+  พนักงานpart timeต้องทำงานอย่างต่ำต่อวัน 5 ชั่วโมงต่อวันได้+  ในส่วนของพนักงานส่งอาหารต้องมีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเองและมีใบขับขี่+  มีใจรักการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  ทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
พนักงานต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักการบริการ พนักงานเสิรฟ์ มีใจรักการบริการ ขยันและอดทน สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายธุรการ-เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์--ประจำสำนักงานใหญ่:เพลินจิต บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 19-23 ปี+  กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์ บริหาร การจัดการ+  สามารถฝึกงานได้เต็มเวลา (ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9:00 - 18:00 น.)+  สามารถฝึกงานได้ขั้นต่ำอย่างน้อย 3 เดือน+  มีค่าตอบแทนให้วันละ 300 บาท พร้อมประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานจากบริษัท

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดำเนินงานฝึกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Front office)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 765700 ชื่อตำแหน่งงาน นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายธุรการ-เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์--ประจำสำนักงานใหญ่:
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน WH Supervisor (ประจำโรงงาน อมตะนคร จ.ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทำงานด้าน Warehouse Store ควบคุมการรับ จ่าย เก็บ สินค้า อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป+  สามารถจัดทำและทบทวน WP WI การวิเคราะห์เพ่ิมปรับปรุง+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ IS 2000:9001GMPHACCPISO22000:2005 และ ISO14001:2004+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Offce WOrd ExcellPower Point Mail Outlook)+  มีภาวะความเป็นผู้นำ+  ***วันทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน***+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมและบริหารคลังสินค้าทั้ง FG,PM,RM,Supply
• ดูแลการับ,จัดเก็บ และการจ่ายสินค้าให้ตรงกับระบบบัญชี
• ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร
• จัดระบบงาน เพื่อรองรับการผลิต และนโยบายของบริษัท
• อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 643335 ชื่อตำแหน่งงาน WH Supervisor (ประจำโรงงาน อมตะนคร จ.ชลบุรี) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน Production Supervisor / Project - Food (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร+  มีประสบการณ์ด้าน Production Process Improvement และมีประสบการณ์ในโรงงานอาหารอย่างน้อย 1 ปี+  สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad แก้แบบงานโครงสร้าง หรือตัดแบบ Auto Cadได้+  สามารถติดต่อ Supplierได้ สามารถทำการสั่งซื้อเครื่องจักร ติดตามงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรได้+  วันทำงาน 6 วัน (จ - ส)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบในการสั่งซื้อ, ตรวจรับงานจาก Supplier เช่นเครื่องจักร, งานโครงสร้าง 2.ประสานงานกับทางทีม Production เพื่อติดตามงานและสรุปงานร่วมกัน 3.เพิ่มผลผลิตของการผลิต โดยการออกแบบไลน์การผลิต หรือสั่งซื้อเครื่องจักรทดแทนแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน 4.รองรับ NPD ในด้าน Process
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน นักศึกษาฝึกงานฝ่าย บัญชี-(ค่าจ้างวันละ 300 บาท)-ประจำสำนักงานใหญ่:เพลินจิต บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี+  สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี+  สามารถฝึกงานได้เต็มเวลา (ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9:00 - 18:00 น.)+  สามารถฝึกงานได้ขั้นต่ำอย่างน้อย 3 เดือน+  มีค่าตอบแทนให้วันละ 300 บาท

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดำเนินการฝึกงานในฝ่าย บัญชี
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 766132 ชื่อตำแหน่งงาน นักศึกษาฝึกงานฝ่าย บัญชี-(ค่าจ้างวันละ 300 บาท)-ประจำสำนักงานใหญ่:เพลิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน QA Admin officer-[ประจำสำนักงานใหญ่เพลินจิต] บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  พศ ชาย/หญิง+  อาุย 20-25 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรืออุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ หรือเอกสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้งานMicrosoft Office ได้เป็นอย่างดี(Word/Excel/PowerPoint)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านเอกสารภายและรายงานภายในฝ่าย QA
• ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกฝ่าย **ปฏิบัติงาน ณ อาคารปาร์คเวนเชอร์(ติดBTS เพลินจิต) ชั้น 19
• 20 **ทำงานจันทร์
• ศุกร์ 09:00
• 18:00 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 763188 ชื่อตำแหน่งงาน QA Admin officer-[ประจำสำนักงานใหญ่เพลินจิต] ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน HR Officer (Recruitment)-สำนักงานใหญ่:เพลินจิต บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 22-27 ปี+  ปริญญาตรี ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การสรรหาพนักงาน 0-2 ปี (หากมีประสบการณ์ทางด้านการสรรหาพนักงานร้านอาหาร/ การค้าปลีก/ห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  มีทัศนคติในการทำงานที่ดีเยี่ยม มีใจรักการบริการ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี+  มีความสามารถในการใช้ Program MS Office ได้เป็นอย่างดี (Wordม Excel PowerPoint)+  สามารถเดินทางในกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
** สรรหาพนักงานประจำสาขาร้านอาหาร ** วางแผนการสรรหาและหาช่องทางใหม่ๆให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ ** ติดต่อกรมแรงงาน/สถาบันการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ** ให้คำปรึกษาเรื่องสวัสดิการต่างๆร่วมกับ Line Manager พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาให้กับพนักงาน ** สรุป/จัดทำรายงานการสรรหาพนักงานตามที่สรรหามาได้ในทุกๆช่องทาง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 759928 ชื่อตำแหน่งงาน HR Officer (Recruitment)-สำนักงานใหญ่:เพลินจิต ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน Safety Supervisor (ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี)) ด่วนมาก !! บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelors degree in occupational health and safety or related fields+  At least 4-6 years experience in safety of manufacturing company.+  Certified Professional Safety officer according to Thai law.+  Strong in rules & regulation of occupational health and safety with the well-training of ISO14001+  Knowledge in law OH&S Safety regulation and TIS/OHSAS 18001+  Good command both of spoken and written in English and computer literate (MS Office)+  Good leadership and interpersonal skills+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Key responsibilities: •Maintain and implement safety system and security •Perform accident/incident investigation or risk assessment to identify hazards, report, record and analysis. Monitor and audit contractor safe work permit, PPE usage, comment and correct as necessary •Provide support to quality management system such as ISO, GMP and HACCP •Monitor safety and environment activities to comply with standard procedure and legal •Train colleagues to follow the regulation and guidance in safety manual /method
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลแสลงพัน  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน Senior Marketing / Marketing Executive (ประจำสำนักงานใหญ่) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาการตลาด เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปทางด้านการวางแผนการตลาด การบริหารการตลาด สำหรับตำแหน่ง Senior Marketing Executive+  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปทางด้านการวางแผนการตลาด การบริหารการตลาด สำหรับตำแหน่ง Marketing Executive+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี+  สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่ รวมถึงสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง+  หากมีประสบการณ์ FMCG /Food Business/ Retails Business จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากมีประสบการณ์ในการประสานงานกับ Advertising Agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความยืดหยุ่นในการทำงาน รวมถึงสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
• วางแผนพัฒนาสินค้าและคิดริเริ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กลุ่มอาหารพร้อมทาน อาหารแช่เย็น แช่แข็ง เพื่อจำหน่ายสู่ตลาด
• จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างยอดขายและสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
• ควบคุมและติดตาม และให้คำแนะนำผลการทำงานของทีมงานที่เกี่ยวข้อง
• วิจัย สำรวจตลาดและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนสินค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
• วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด คู่แข่ง แนวโน้มของตลาด เพื่อนำเสนอให้กับทีมงานได้รับทราบ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอก เช่น Advertising Agency / Media planner และหน่วยงานภายในเช่น ฝ่ายขาย/R&D / จัดซื้อ เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน QS Supervisor (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพในโรงงานอาหาร อย่างน้อย 4-5 ปี+  มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMPHACCPISO9000ISO14000FSSC2200BRC+  มีความรู้ความชำนาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office / Email / internet)+  สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ (พูดอ่านเขียน)ได้ในระดับดี+  วันทำงาน 6 วัน+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุม ดูแล ติดตามการดำเนินการกิจกรรมด้านระบบคุณภาพต่าง ๆ เช่น GMP,HACCP,ISO9000,ISO14000,FSSC2200 และ ระบบอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้น 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านระบบคุณภาพให้ได้ตามแผนงาน 3.พัฒนา และ ปรับปรุงระบบคุณภาพที่จัดทำขึ้นภายในบริษัท ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ต่อเนื่อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 766939 ชื่อตำแหน่งงาน QS Supervisor (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี) ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย(Event) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 - 25 ปี+  การศึกษา :วุฒิการศึกษา ม.3/ ปวช./ ปวส./ ม.6+  มีประสบการณ์ในการส่งเสริมการขาย/กิจกรรมการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถออกต่างจังหวัดได้ และสามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นระยะเวลานาน+  หากมีใบขับขี่และขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความอดทนในการทำงานสูงและมีความรับผิดชอบในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
** รับผิดชอบการออกบูธส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม (โออิชิ) ตามพื้นที่ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด ** ออกบูทติดตั้งอุปกรณ์ Banding ** ตกแต่ง ร้านค้า ในพื้นที่การขายพิเศษ ** จัดเตรียมอุปกรณ์สินค้า และนำส่งสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 746492 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย(Event) ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงานย่อย ก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน พนักงานประจำร้านชาบูชิ สาขามาบุญครอง บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 16-49 ปี+  มีใจรักงานบริการ+  มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถเปลี่ยนกะการทำงานทำงานได้+  ทำงานตามเวลาห้าง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พนักงานประจำร้าน
• พนักงานครัว : มีประสบการณ์ด้านอาหาร รักการทำอาหาร
• พนักงานบริการ : มีประสบการณ์ด้านงานบริการ รักการบริการ
• พนักงานพาร์มไทม์ : สามารถทำงานได้ 4
• 8 ชั่วโมง
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่งอาหาร (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศีกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ Supply Chain Management บริหารการขนส่ง วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม Food Management+  มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการคลังสินค้า ในระดับหัวหน้างานหรือระดับบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี+  มีประสบการณ์ด้าน WH & Logistics ในโรงงานอาหาร หรือสำหรับธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้+  ใช้โปรแกรม MS Excel ในระดับดี+  มีประสบการณ์การทำงานกับระบบ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วันทำงาน 6 วัน จ
• ส
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน เจ้าหน้าที่,หัวหน้างาน,ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ประจำโรงงานบ้านบึง ชล บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ (IE) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร (Food Management) วิศวกรรมอาหาร(Food Engineering) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร(PD) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการออกแบบกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักร+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ทักษะด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ในระดับดีมาก AutoCAD โปรแกรมทางสิถิติ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วันทำงาน 6 วัน (จ
• ส)
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน Engineer (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ อุตสาหการ เทคโนโลยีการผลิต+  มีประสบการณ์ในการออกแบบ / ปรับปรุง / พัฒนาเครื่องจักร / หรือสายการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต+  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
** วันทำงาน 6 วัน (วันจันทร์
• วันเสาร์)
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน Online Marketing Officer (TV Online )-ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่:เพลินจิต บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 22-25 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/การโฆษณา/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน/วิทยุและโทรทัศน์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 0-2 ปีทางด้านการตลาด/ Event Marketing/การโฆษณา หรืออื่นๆ+  หากมีประสบการณ์โดยตรง Media & Entertainment จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความสามาถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้+  มีความสามารถในการเขียนคอลัมน์/สคริปรายการหรืออื่นๆได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ****ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่****

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานการผลิตรายการโทรทัศน์ ครอบคลุมถึงสถานที่ สคริปรายการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• จัดลำดับและตารางของพิธีกรรายการทีวีภายใต้เวลาที่กำหนด
• ประสานงานกับ Partner ที่เกี่ยวข้องทางด้านรายการโทรทัศน์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 768309 ชื่อตำแหน่งงาน Online Marketing Officer (TV Online )-ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่:เพลินจิต
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน พนักงานประจำสาขาเซ็นทรัล พัทยา บีช รับด่วน!! บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 15 - 55 ปี+  รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  มีประสบการณ์งานบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานเป็นกะตามเวลาของห้างได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ร้านอาหารญี่ปุ่น ชาบูชิ ในเครือ โออิชิ กรุ๊ป ประจำสาขา เซ็นทรัล พัทยา บีช งานบริการ เเละทำอาหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน Checker Staff (เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า)ประจำโรงงานนวนคร บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้าน Checker พิจารณาพิเศษ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ดี มีพืนฐานด้านภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ได้+  มีความรู้ด้านระบบ ระบบคุณภาพ ISO GMP HACCP+  สามารถเข้ากะได้ ทำงานล่วงเวลาได้+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
คุณสมบัติ 1.รับและตรวจสอบสินค้า จัดเก็บสินค้าตาม Location ที่กำหนด และตรวจเช็คความสมบูรณ์ของสินค้า และ สภาพการจัดเก็บ 2.ตรวจนับ Stock สินค้าประจำวัน และตามรอบที่กำหนด 3.ตรวจสอบสภาพรถและสภาพสินค้าก่อนการจัดส่งให้กับลูกค้า 4.จัดทำกิจกรรม 5 ส. 5.อื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชาสั่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 726688 ชื่อตำแหน่งงาน Checker Staff (เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า)ประจำโรงงานนวนคร ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(วัตถุดิบ)--{ประจำสำนักงานใหญ่: เพลินจิต} บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  อายุ 24-30 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหาร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1 – 3 ปี+  หากมีประสบการณ์การใช้งานระบบ ERP จัดซื้อสินค้าให้กับกลุ่มธุรกิจอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office (Word Excel Powerpoint E-mail) ได้+  มีความซื่อสัตย์ / กระตือรือร้น / มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบ+  สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ / ล่วงเวลาได้+  เข้าใจ / มีใจรักในงานบริการและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
**ดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ให้กับบริษัท โออิชิกรุ๊ป (วัตถุดิบอาหาร) **ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ (Purchase Requisition) , ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย , จัดทำการเปรียบเทียบราคา , จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ / สัญญา **ควบคุมปริมาณการส่งซื้อให้อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดรวมถึงติดตามการส่งมอบสินค้า / บริการให้ตรงต่อเวลาที่กำหนด **จัดทำ / ตรวจสอบเอกสารควบคุมคุณภาพต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิบัติงานของบริษัท **จัดทำรายงานเกี่ยวกับฝ่ายจัดซื้อ **ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 771139 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(วัตถุดิบ)--{ประจำสำนักงานใหญ่: เพลินจิต} ประเภทงานห
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ (ประจำสำนักงานใหญ่: เพลินจิต) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/ หญิง+  อายุ 22-27 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  หากเคยมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ/ ธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่-+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะในด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และประสานงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
* จัดทำเอกสารจัดซื้อ/ จัดจ้าง ให้กับบริษัท โออิชิกรุ๊ป * ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ (Purchase Requisition), ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย, จัดทำการเปรียบเทียบราคา, จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ/ สัญญา * การจัดทำเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อทั้งภายในและภายนอก
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 770746 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ (ประจำสำนักงานใหญ่: เพลินจิต) ประเภทงานหลัก จ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน Sr.W/H Leader ( ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี ) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุ 27 – 32 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 3 ปีขึ้นไป+  มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถขับรถโฟคลิฟท์ได้+  มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001 ISO22000 BRC+  หากสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Mfg Pro (ERP)ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลการรับ , จัดเก็บ และ การจ่ายสินค้า
• บริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม
• ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 704496 ชื่อตำแหน่งงาน Sr.W/H Leader ( ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี ) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน PR Officer ( ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ) ด่วน !! บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 22 - 32 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านงานต้อนรับ+  บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมั่นใจในตัวเอง+  มีทักษะด้านการสื่อสารและมีความเป็นผู้นำ+  หากเคยเป็นพริตตี้ หรือเคยเป็นพิธีกรในงาน Event จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้+  สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี+  **ส่วนโรงงาน ปฏิบัติงาน 6 วัน ทำการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลงานต้อนรับและรับรองแขกเยี่ยมชมโรงงานทั้งหมด (ทั้งคณะเยี่ยมชมทั่วไป , และระดับVIP)
• เป็นวิทยากรแนะนำองค์กร และกระบวนการผลิตสินค้า
• ประสานงาน และวางแผนการจัดเตรียมต้อนรับ
• งานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ***ให้ส่งรูปถ่ายที่เต็มตัว และ ครึ่งตัว มาที่อีเมล์คุณชลดา หรือคุณวสันต์ ส่งมาที่Email:chonlada.s@oishigroup.com,wasan.w@oishigroup.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 570489 ชื่อตำแหน่งงาน PR Officer ( ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ) ด่วน !! ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน Legal & Compliance Officer-[ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่:เพลินจิต] บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 27-32 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์+  มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายแพ่ง รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตต่างๆ พรบ.เครื่องหมายการค้า และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมากทั้งการพูด อ่านและเขียน+  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (MS Office)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ตามที่ได้รับมอบหมาย) ทุกคณะของกลุ่มบริษัทฯ 2. รับผิดชอบการติดตามและรวบรวมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ตามที่ได้รับมอบหมาย) ทุกคณะของกลุ่มบริษัทฯ 3. รับผิดชอบการจัดทำร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ตามที่ได้รับมอบหมาย) ทุกคณะของกลุ่มบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 772439 ชื่อตำแหน่งงาน Legal & Compliance Officer-[ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่:เพลินจิต] ประเภทงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือ โออิชิ กรุ๊ป บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีใจรักการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี+  ทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  ยินดีรับสมัครนิสิต นักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลพนักงานและความเรียบร้อยภายในร้าน
• ดูแลและจัดการงานด้านเอกสารต่างๆ
• ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
• สามารถเลิอกทำงานได้ตามสาขาที่สะดวก หรือใกล้ที่พักได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเป่าขวด (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาแมกคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการควบคุมเครื่องเป่าขวด ( Blow molding ) 1-2 ปี+  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO9001:2000+  มีความละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกตุ+  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและทำงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลเครื่องเป่าขวด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 775968 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเป่าขวด (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี) ประเภทงานห
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน พนักงานกุ๊ก (ประจำ/พาร์ทไทม์) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ป.6มัธยม3 6 ปวช. ปวส.+  กรณี สมัครพนักงานประจำ ต้องสามารถทำงานเป็นกะได้+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  พนักงานpart timeต้องทำงานอย่างต่ำต่อวัน 5 ชั่วโมงต่อวันได้+  มีใจรักการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  ทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
พนักงานต้อนรับ และพนักงานเสริฟ์ มีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักการบริการ พนักงานทำอาหาร มีใจรักในการประกอบอาหาร และประกอบอาหารตามรายการที่สั่ง ทุกตำแหน่งสามารถทำงานกะได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : เขตบางกอกน้อย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน พนักงานประจำร้าน Kakashi สาขา Lotus จรัญฯ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง/ชาย มีใจรักในงานบริการ+  สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  สามารถสมัครได้ด้วยต้นเองที่ร้านอาหารในเครือโออิชิ กรุ๊ป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริการลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้าน และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : เขตบางกอกน้อย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 9
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,พนักงานเสริฟ์,พนักงานต้อนรับ,กุ๊ก,ผช.กุ๊ก,พนักงานรายชั่วโมง บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี+  มีใจรักในงานบริการ+  สามารถทำงานเป็นผลัดเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน , แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในร้าน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 772294 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,พนักงานเสริฟ์,พนักงานต้อนรับ,กุ๊ก,ผช.กุ๊ก,พนักงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน **นักศึกษาฝึกงาน-ค่าจ้างวันละ 300 บาท -[ประจำสำนักงานใหญ่:เพลินจิต] บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/ หญิง อายุระหว่าง 19-25 ปี+  กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ/สาขาที่เกี่ยวข้อง(สอดคล้องกับฝ่ายที่เปิดรับ)+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft ExcelWord)+  **กรณีฝึกงาน สามารถฝึกงานได้เต็มเวลา (ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9:00 - 18:00 น.) สามารถฝึกงานได้ขั้นต่ำอย่างน้อย 2 เดือน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
**ดูแลและรับผิดชอบงานภายในฝ่ายที่เหมาะสมกับคณะที่เรียน ดังนี้
• ฝ่ายบัญชี (คณะบัญชี)
• ฝ่าย QA (คณะ/สาขา Food Science, Food Tech., Biotech. etc.)
• ฝ่าย Online Marketing (คณะ/สาขา นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น.)
• ฝ่าย บัญชีทรัพย์สิน (คณะ/สาขา บัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารธุรกิจ เป็นต้น)
• ฝ่าย Oishi Multimedia (คณะ/สาขา Multimedia นิเทศศิลป์ Graphic เป็นต้น)
• ฝ่าย Marketing (คณะ/สาขา การตลาด)
• ฝ่าย Trade Marketing (คณะ/สาขา การตลาดม บริหาร) ***ปฏิบัติงาน จันทร์
• ศุกร์ เวลา 09:00
• 18:00 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 778250 ชื่อตำแหน่งงาน **นักศึกษาฝึกงาน-ค่าจ้างวันละ 300 บาท -[ประจำสำนักงานใหญ่:เพลินจิต] ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 25
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน Cost Accounting Officer ( ประจำโรงงานบ้านบึง) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขาบัญชี+  มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ ในโรงงาน 0-2 ปี+  มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี+  วันทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุน,บัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้ในส่วนโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน พนักงานภายในครัวทั้งประจำและพาร์ทไทม์ร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์โออิชิกรุ๊ป บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ป.6มัธยม3 6 ปวช. ปวส.+  กรณี สมัครพนักงานประจำ ต้องสามารถทำงานเป็นกะได้+  มีใจรักในงานบริการ รักการประกอบอาหาร+  มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  พนักงานpart timeต้องทำงานอย่างต่ำต่อวัน 5 ชั่วโมงต่อวันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตำแหน่งกุ๊ก และผู้ช่วยกุ๊ก
• ทำอาหารตามออร์เดอร์ลูกค้า ตำแหน่งพนักงานล้าง
• ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับประกอบอาหาร และหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 777103 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานภายในครัวทั้งประจำและพาร์ทไทม์ร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์โออิช
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน พนักงานเสิร์ฟและพนักงานครัวประจำร้าน Nikuya สาขา โลตัสบางใหญ่ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีใจรักในงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่่มใส+  ขยันขันแข็ง มีความอดทน+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถอยู่เปิด-ปิดร้านได้+  สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ร้าน Nikuya ชั้น 1 สาขา โลตัสบางใหญ่+  หรือสามารถติดต่อได้ที่ คุณไอซ์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 098-2490530

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
พนักงานเสิร์ฟ
• บริการลูกค้าภายในร้าน และดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
• รับออร์เดอร์จากลูกค้า
• รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย พนักงานครัว
• ประกอบอาหารตามออร์เดอร์ที่ได้รับ
• รับผิดชอบหน้าที่ภายในครัว
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 779933 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานเสิร์ฟและพนักงานครัวประจำร้าน Nikuya สาขา โลตัสบางใหญ่ ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน พนักงานเสิร์ฟประจำร้าน Shabushi สาขาเซนทรัลเวสเกต บางใหญ่ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีใจรักในงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีมนุษยสัมพันธ์ดี+  ขยันขันแข็ง และมีความอดทน+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  สามารถอยู่ช่วยเปิด - ปิดร้านได้+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี+  สามารถติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ร้าน Shabushi ชั้น 3 สาขาเซนทรัลเวสเกต+  หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณไอซ์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 098-2490530

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริการเสิร์ฟ และดูแลลูกค้าภายในร้าน
• อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าภายในร้าน
• ทำงานตามหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 779896 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานเสิร์ฟประจำร้าน Shabushi สาขาเซนทรัลเวสเกต บางใหญ่ ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  75. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือ โออิชิ กรุ๊ป บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน+  มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี+  สามารถเลือกทำงานบริเวณที่สะดวกแก่การเดินทางได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลพนักงาน และความเรียบร้อยภายในร้าน
• ดูแลเรื่องงานเอกสารต่างๆ การเข้างานของพนักงาน และสวัสดิการต่างๆ
• ติดต่อประสานงานกับทางสำนักงานใหญ่
• รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ผู้จัดการร้านได้รับมอบหมายไว้ ** สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเอง พร้อมกับสัมภาษณ์งานได้ในวันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ** ณ อาคารปาร์คเวนเจอร์ ชั้นที่ 19 (BTS เพลินจิต ช่องทางออกที่ 2)
สถานที่ปฎิบัติงาน : หลายจังหวัด
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  76. สมัครงาน พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่นชาบูชิ ด่วนมาก!!ประจำเซ็นทรัล เวิลด์ มาบุญครอง สยามเซ็นเตอร์ ประสาขากลาง บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีใจรักงานบริการ+  สามารถทำงานตามเวลาเปิด-ปิดของห้างได้+  พนักงาน part-time สามารถทำงานอย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อวัน+  สามารถทำงานภายใต้สภาวะเเรงกดดันได้+  สามารถโยนย้ายไปสามารถที่ใกล้เคียงได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด
• ดูเเลร้านอาหาร จัดการการบริหารยอดขายเเละพนักงานในสาขา พนักงานงานครัว
• สามารถทำอาหารได้ รักการทำอาหาร พนักงานบริการ
• ให้บริการการเสิร์ฟอาหารกับลูกค้า
• เก็บโต๊ะลูกค้าเเละจัดโต๊ะ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 778290 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่นชาบูชิ ด่วนมาก!!ประจำเซ็นทรัล เวิลด์ มาบุญ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  77. สมัครงาน Senior HR Officer- HR Officer(Recruitment & ER) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male – Female Aged between 25-28 years old+  Bachelor's Degree in Human Resources Management Political Science Psychology or related field.+  Minimum 3 years of work experience in Recruitment in Manufacturing and Employee relation+  Proactive Initiative good analytical interpersonal & communication skills.+  Possess “can do” attitude entrepreneurial spirit practical creativity a strong determination & commitment to deliver results.+  Good command in English.+  Computer-literate & have a good working knowledge of Microsoft Office Excel / Words / PowerPoint.+  No constraint in job mobility. Work scope includes both Factory and Head Office recruitment.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Job Responsibility • Work closely with the line managers to determine the resource requirements and be responsible for the sourcing and hiring. • Draft adverts, job details and person specifications and co
• ordinate internal/external advertising and recruitment campaigns. • Screen applications and participate in interviewing and selecting candidates, also conduct job offer and salary negotiation. • Communicate an interview result to those candidates who participate in the interview via e
• mail, phone or mail. • Responsible for job offering and new hire process including documentation. • Liaise and keep warm relationship with external agencies, universities, third
• parties regarding current vacancies and recruitment activities. • Responsible for recruitment projects, such as new graduates recruitment, Job Fair , walk
• in interview, etc. • Coordinate employee activities and events to maintain good relationships for the employee and the company.. • HR project work as required and continually update and improve on all HR systems as required. • Working : 5 Day (09.00
• 18.00)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 783834 ชื่อตำแหน่งงาน Senior HR Officer- HR Officer(Recruitment & ER) ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  78. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี - ประจำสำนักงานใหญ่เพลินจิต บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี+  หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือบริหารเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft ExcelWord)+  มีความละเอียดรอบและความรับผิดชอบสูง+  หากมีประสบการณ์ด้านโปรแกรม SAP มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้+  มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ ทั้งการพูด อ่านและเขียน+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• การรับเงิน และจ่ายเงิน (AP,AR) โดยใช้ระบบ SAP
• ทำงานจันทร์
• ศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 785209 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี - ประจำสำนักงานใหญ่เพลินจิต ประเภทงานหลัก บัญชี/การเง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  79. สมัครงาน พนักงานประจำ ร้านชาบูชิ สาขาหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีใจรักในงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส บุคลิกภาพดี+  มีความรับผิดชอบ มีความขยัน อดทน+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  สนใจสมัครงาน สามารถติดต่อได้ที่หน้าร้าน หรือติดต่อสอบถามได้ที่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
พนักงานเสิร์ฟ 1.ต้อนรับลูกค้าและบริการเสิร์ฟอาหารลูกค้า 2.อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า 3.รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย พนักงานครัว 1.ประกอบอาหารตามเมนูที่กำหนด 2.จัดอาหารสดลงสายพาน 3.สำหรับพนักงานครัวล้าง คือ ทำความสะอาดภาชนะต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  80. สมัครงาน พนักงานประจำร้าน ชาบูชิ สาขา ยูเนี่ยนมอลล์ ด่วน!!! บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 18 -40 ปี+  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  มีใจรักการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีความอดทน ขยัน และมีความรับผิดชอบ+  ทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้+  สามารถทำงานโยกย้ายสาขาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณไอซ์ 098-249-0530

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ผู้ช่วยกุ๊ก
• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
• สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับการสอนจากหัวหน้างานมาถ่ายทอดได้
• ดูแลจัดสรรวัตถุดิบที่นำออกมาใช้ได้อย่างดี
• สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานได้ในเวลาที่หัวหน้างานไม่อยู่
• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้างานได้เป็นอย่างดี และอดทนในภาวะแรงกดดันได้ พนักงานเสิร์ฟ/ต้อนรับ
• มีความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักการบริการ
• ทำงานภายในภาวะกดดันได้
• ***ทุกตำแหน่ง ต้องทำงานเป็นกะเป็นผลัดได้ ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ มีวันหยุดชดเชยให้ในวันหยุดของทางราชการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  81. สมัครงาน ***Event Officer (เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : ชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช ขึ้นไป ทุกสาขา+  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป การออกบู๊ธ/การออกงานอีเว้นท์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีความยืดหยุ่นในการทำงาน รวมถึงสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี+  สามารถขับได้ทั้งเกียร์ธรรมดา (กระปุก) และเกียร์ออโต้ และมีใบอนุญาตขับขี่+  สามารถทำงานล่วงเวลาและสามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบด้านส่งเสริมการขายของทีมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• สนับสนุนในการจัดหาพื้นที่และติดต่อประสานงานการออกร้านต่างๆ เช่น อาคาร
• ติดตั้ง/รื้อถอนบู๊ธที่ใช้ในการแสดงสินค้าร่วมกับทีมงานขาย
• ขนส่งสินค้าที่ใช้งานแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 723445 ชื่อตำแหน่งงาน ***Event Officer (เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด) ประเภทงานหลัก การตลาด ประ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  82. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่: เพลินจิต) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 24-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี+  มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี 1 - 2 ปี+  มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft office) ระดับดีมาก+  มีความละเอียดรอบและความรับผิดชอบสูง+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้+  **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เจ้าหน้าที่บัญชี (AP, AR) 2 อัตรา
• การรับเงิน และจ่ายเงิน (AP,AR) โดยใช้ระบบ SAP เจ้าหน้าที่บัญชี(รายได้) 1 อัตรา
• รับผิดชอบงานในส่วนบัญชีรายได้
• รับผิดชอบการตั้งวงเงิน Advance รวมทั้งการเคลียร์เงินที่เกี่ยวข้อง
• รับผิดชอบการบันทึกค่าใช้จ่าย เงินสดย่อยที่เกิดขึ้น
• รับผิดชอบการออก Invoice เรียกเก็บเงินจาก Supplier
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 790718 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่: เพลินจิต) ประเภทงานหลัก บัญชี/การ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  83. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ยิ้มแย้มแจ่มใส รักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  มีความรับผิดชอบ มีความอดทน ขยันขันแข็ง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีมได้+  เวลามีความยืดหยุ่น สามารถทำงานเป็นกะได้+  รับจำกัดผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ อาคารปาร์คเวนเจอร์ เพลินจิต ชั้น 19+  ภายในวันที่ 5 พฤษจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.+  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณรุ้ง 092-621-4998 คุณนุ่น 084-664-6677 คุณไอซ์ 098-249-0530

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบรื่องงานเอกสารต่างๆ 2.คอยช่วยเหลือผู้จัดการร้าน และรับผิดชอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 3.ดูแลกำลังคนภายในร้าน 4.สร้างยอดขายให้กับร้านที่ดูแล
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  84. สมัครงาน ***R&D Officer(Raw Material)-at Phloen Chit; Head office บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai nationality 21-25 years old+  Bachelor's degree or higher in Food technology Food science+  Knowledge of raw material and food processing. Scientific discipline will be required.+  **At least 1 years' experience in food & beverage industry.+  Proficient in Microsoft program is required.+  English written and communication skills.+  Ability to work as a team in a timeline-driven environment.+  Previous HACCP certification program design and implementation is required.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Developing new ingredients for NPD and new source of raw materials. 2. Continual improvement with key raw material supplier in term of innovation, cost saving, quality and supply. 3. Work closely with NPD to launch new product on plan. 4. To ensure compliance of raw material specifications quality & food safety laws, regulations.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 777108 ชื่อตำแหน่งงาน ***R&D Officer(Raw Material)-at Phloen Chit; Head office ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  85. สมัครงาน R&D Supervisor ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่า 5 ปี+  มีความรูเกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMPHACCPISO9001ISO22000ISO14001BRC+  มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการวางแผน การคิดเชิงวิเคราะห์ และมีภาวะความเป็นผู้นำ+  มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี+  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้า 2.พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมด้าน Cost Process 3.ควบคุมดูแลวางแผนงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฎิบติงาน 4.วางแผน/ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน ออกแบพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งใน Lab Scale และ Production scale
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  86. สมัครงาน Sr.R&D Supervisor ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (QA RD R&D) 5 ปีขึ้นไป+  ผ่านการอบรมระบบคุณภาพ GMPHACCPISO9001ISO22000ISO14001BRC+  มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายอาหาร และบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง+  ผ่านงานด้านกฎหมายส่งออก+  มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี+  มีทักษะในการวางแผน การคิดเชิงวิเคราะห์ และมีภาวะความเป็นผู้นำ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดระบบรวบรวมข้อมูล Supplier Specification /Raw Material Spec / Product Spec 2.ควบคุมดูแลจัดทำแผน Up date ข้อมูลด้านกฏหมายอาหาร/ค้นหาข้อมูลกฤหมายที่เกี่ยวข้อง Existing Product/NPD 3.ควบคุมดูแลจัดทำแผน Validate Existing Product ,NPD 4.ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  87. สมัครงาน R&D Supervisor (Catering) ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร - Catering (ซุปซอส Ready to eat) 3-5 ปี+  ผ่านการอบรมระบบคุณภาพ GMPHACCPISO9001ISO22000ISO14001BRC+  มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการวางแผน การคิดเชิงวิเคราะห์ และมีภาวะความเป็นผู้นำ+  มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท Catering 2.พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 3.ควบคุมดูแลวางแผนงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 4.งานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  88. สมัครงาน R&D Supervisor (Bakery) ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Bakery) 3-5 ปี+  ผ่านการอบรมระบบคุณภาพ GMPHACCPISO9001ISO22000ISO14001BRC+  มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการวางแผน การคิดเชิงวิเคราะห์ และมีภาวะความเป็นผู้นำ+  มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท Bakery 2.พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 3.ควบคุมดูแลวางแผนงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 4.งานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 796078 ชื่อตำแหน่งงาน R&D Supervisor (Bakery) ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี ประเภทงานหลัก วิทยาศ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  89. สมัครงาน Production Engineering (ประจำโรงงานอมตะนคร) ด่วนมาก !! บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุสาหการ+  มีประสบการณ์ด้านการจัดการการควบคุมและการปรับปรุงกระบวนการผลิต 0 – 2 ปี+  มีความรู้ความชำนาญด้าน Work Study Operation Research+  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001:2000+  สามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบ TPM ในกระบวนการผลิตได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดการและควบคุมกระบวนการผลิตทั้งทางด้านปริมาณ คุณภาพและต้นทุนการผลิตให้ได้ตามแผนที่กำหนด
• ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตให้มีศักยภาพในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
• ปรับปรุงด้านความปลอดภัยสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งระบบคุณภาพในสายการผลิต
• พัฒการประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบTPMควบคู่ไปกับการผลิต
• พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ
• ด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 784009 ชื่อตำแหน่งงาน Production Engineering (ประจำโรงงานอมตะนคร) ด่วนมาก !! ประเภทงานหลัก ว
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  90. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องPacking (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า และสาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในด้านการซ่อมบำรุงเครื่องPacking+  หากมีประสบการณ์ในด้านการควบคุมเครื่องRobot Caser Labeler Palletizer จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากเคยปฏิบัติงานในโรงงานอาหารและเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลรักษาเครื่องจักรในส่วนPacking ให้สามารถรองรับแผนการผลิตและสอดคล้องกับเป้าหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  91. สมัครงาน Filling Operator ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปวส. สาขาไฟฟ้า สาขาเครื่องกล+  มีประสบการณ์1-3 ปี ในด้านการควบคุมเครื่องฆ่าเชื้อและเครื่องบรรจุ+  มีทักษะในด้านการซ่อมบำรุง+  หากเคยปฏิบัติงานในโรงงานอาหารและเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากมีความรู้ด้านTPM จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้+  E-mail: recruitcenter@oishigroup.com numfon.b@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลรักษาเครื่องฆ่าเชื้อ เครื่องบรรจุ ให้สามารถทำงานรองรับแผนการผลิตและสอดคล้องกับเป้าหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  92. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้า ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาโลจิสติกส์ หรือเกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO9000+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Officer Word Excell Power Point Mail outlook)+  ***วันทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมและบริหารจัดการคลังสินค้าประเภทเครื่องดื่ม (FG, PM, RM, Supply)
• ควบคุมดูแลและบริหารการรับการจัดเก็บและการจ่ายสินค้าให้ตรงกับระบบบัญชี
• ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร
• จัดระบบงานเพื่อรองรับการผลิตและนโยบายของบริษัท
• บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา และงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 790431 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้า ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  93. สมัครงาน Utility & Facility Technician (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล+  มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคในโรงงานอุตสาหกรรม (Utility & Facility) อย่างน้อย 1 - 3 ปี+  มีพื้นฐานด้านไฟฟ้ากำลัง มีพื้นฐานด้านระบบ PLC พอใช้+  ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ได้พอใช้+  สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้ากะได้+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลรับผิดชอบระบบต้นกำลัง
• ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ซ่อมระบบไฟฟ้า, โทรศัพท์, แอร์
• ดูแลด้าน Boiler, ด้าน Air Compressor, ด้าน Air Comdition
• ควบคุมการผลิตไอน้ำ, ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ, บำรุงรักษาระบบการผลิตและการจ่ายน้ำ Chill
• ควบคุมและซ่อมซ่อมบำรุงรักษาระบบน้ำ CW
• ดูแลและซ่อมบำรุงระบบทำความเย็นภายในอาคารสำนักงาน และโรงงาน
• ควบคุมและซ่อมซ่อมบำรุงรักษาระบบการผลิตและจ่ายน้ำ Soft, RO
• ควบคุมระบบไฟฟ้าภายนอก
• ภายในบริษัท
• วันทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 783212 ชื่อตำแหน่งงาน Utility & Facility Technician (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  94. สมัครงาน Maintenance & PM Technician (ประจำโรงงานนวนคร) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า และสาขาเครื่องกล+  มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 0-2 ปี+  มีพื้นฐานด้านไฟฟ้ากำลังมีพื้นฐานด้านระบบ PLC พอใช้+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO9001:2008 ISO22000:2005+  มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย+  สามารถเข้ากะได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในสายการผลิต
• Breakdown Maintenance ซ่อมเครื่องจักร ในกรณีที่เครื่องจักรเสียฉุกเฉิน
• Preventive Maintenance วางแผนตรวจสอบ/ซ่อมเครื่องจักร เพื่อป้องกันเครื่องจักรเสียฉุกเฉิน
• Corrective Maintenance ซ่อมบำรุงแบบปรับปรุงเครื่องจักรให้ดีขึ้น 2. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. งานซ่อมบำรุงอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 626617 ชื่อตำแหน่งงาน Maintenance & PM Technician (ประจำโรงงานนวนคร) ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  95. สมัครงาน Instrument Technician (ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด) ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องมือวัด อิเล้กทรอนิกส์+  มีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบในโรงงานอุตสหกรรม อย่างน้อย 0-2 ปี+  ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001ISO 22000 ISO 14001+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และ มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ MS.Office+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รวบรวมบัญชีเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ต้องสอบเทียบ 2.ดำเนินการสอบเทียบตามแผนการตรวจวัดอุปกรณ์ 3.สรุปผลการสอบเทียบเครื่องจักร / เครื่องมืออุปกรณ์ 4.ประสานงานด้านสอบเทียบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 783156 ชื่อตำแหน่งงาน Instrument Technician (ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด) ประจำโรงงานนวนคร ปทุ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  96. สมัครงาน Waste Water Technician (ช่างควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย) ประจำโรงงานอมตะ ชลบุรี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาไฟฟ้า+  มีประสบการณ์ 0-3 ปี ในด้านการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม+  หากมีใบผ่านการอบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำพิจารณาพิเศษ+  มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office พอใช้+  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO GMP+  สามารถทำงานเข้ากะ/ทำงานล่วงเวลาได้+  มีความความละเอียดรอบคอบ และมุ่งมั่น อดทน+  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
• ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ปั๊มน้ำ ระบบไฟฟ้าชุดควบคุมต่าง ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  97. สมัครงาน HR&Admin Officer ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี ด่วน !! บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานธุรการบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1-3 ปี+  สามารถวางแผนและบริหารจัดการระบบงานได้ดี+  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001:2000+  มีService Mind และมีความคล่องตัว+  สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลรปภ,โรงอาหาร,รถรับส่ง และพ่อบ้าน
• งานด้านระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง (ISO 14001:2004,9001:2008)
• งานสาธารณูปโภคและงานควบคุมและบริหารจัดการของเสีย
• ติดต่องานราชการ(ต่อใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบ้านเก่า  อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  98. สมัครงาน QA Officer (Co -Manufacture)(ประจำโรงงานนวนคร) ด่วน!!! บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหารหรือสาสขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพและการประกันคุณภาพ 2-3 ปี+  มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001 ISO22000 ISO14001+  มีความรู้ด้านกฎหมายอาหาร+  มีความยืดหยุ่นในการทำงาน รวมถึงสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี+  มีความละเอียดรอบคอบมีทักษะการประสานงานงาน และการสังเกตุ+  มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติทีดีต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน และทีม+  สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าาผู้ว่าจ้างผลิตกับโรงงาน ในกระบวนการด้านการประกันคุณภาพและการผลิต 2.ประสานงานกับส่วนงานต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อ Support ทั้งลูกค้าและโรงงาน 3.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้าร้องขอ 4.จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือนตามที่ลูกค้ากำหนด 5.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 681082 ชื่อตำแหน่งงาน QA Officer (Co -Manufacture)(ประจำโรงงานนวนคร) ด่วน!!! ประเภทงานหลัก ผ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  99. สมัครงาน Safety Officer (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัย+  มีประสบการณ์0-3ปี ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน+  มีความรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยฯ มอก.18001.OHSAS+  มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ อาทิ GMPHACCP ISO 9001 ISO22000 ISO14001 เป็นต้น+  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายความปลอดภัย+  ใช้คอมพิวเตอร์และใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ดี+  ปฏิบัติงาน 6 วันทำการ+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.งานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อกำหนด 2.งานด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3.งานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  100. สมัครงาน QA Officer (Supply Chain) (ประจำโรงงานนวนคร) ด่วน !! บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพและการประกันคุณภาพ 1-2 ปี+  มีทักษะในการใช้ดปรแกรม Microsoft Office (Word Excel Power Point) เป็นอย่างดี+  มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001 ISO22000+  มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการประสานงานงาน และการสังเกตุ+  มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และสามารถขับรถได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนปล่อยจำหน่าย 2. ติดตามคุณภาพสินค้าหลังจำหน่าย 3. ร่วมติดตามการแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพเพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียน 4. การประเมินคุณภาพกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จ้างผลิต (OEM) 5. การเข้าตรวจประเมินระบบคุณภาพของ 6. ทำงาน 6 วัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 681080 ชื่อตำแหน่งงาน QA Officer (Supply Chain) (ประจำโรงงานนวนคร) ด่วน !! ประเภทงานหลัก ผลิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  101. สมัครงาน Graphic Designer- (Head Office) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ Graphic Design หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านการออกแบบสื่อโฆษณา ออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตของงานพิมพ์ เป็นอย่างดี+  มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Adobe Illustrator และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีความคิดริเริ่ม สามารถสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ รวดเร็ว อย่างมีรสนิยม และออกแบบตรงตาม Concept+  รักการสร้างสรรค์ผลงานด้าน Creative Graphic Design งานด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ งานพิมพ์เพื่อการโฆษณา+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และสามารถเดินทางได้เป็นครั้งคราว+  หากมีประสบการณ์ FMCG /Food Business/ Retails Business จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานภายในกลุ่ม Graphic ในการสร้างสรรค์ ออกแบบและผลิตชิ้นงานสื่อโฆษณาของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร
• แนะนำแนวทางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างสรรค์ ออกแบบชิ้นงานสื่อโฆษณา ภายในกลุ่ม Graphic
• ติดต่อประสานงานการผลิตกับกับฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและกับทาง Supplier ในการผลิตสื่อโฆษณา รวมทั้งตรวจแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อความถูกต้องก่อนการรับงานตามสเป็คที่กำหนดไว้ *** ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (จันทร์
• ศุกร์)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 800189 ชื่อตำแหน่งงาน Graphic Designer- (Head Office) ประเภทงานหลัก ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่า
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  102. สมัครงาน พนักงานส่งอาหาร ด่วนมาก !! บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีใจรักการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส บุคคลิกภาพดี+  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง มีความขยัน และอดทนสูง+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง+  มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดส่งอาหารตามออเดอร์ที่ได้รับมอบหมาย 2.สามารถจัดชุดอาหารที่จะนำส่งได้อย่างถูกต้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 800828 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานส่งอาหาร ด่วนมาก !! ประเภทงานหลัก อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  103. สมัครงาน Senior Marketing Executive / Marketing Executive (Food Business) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 24-30 ปี+  วุฒิการศึกษา- ปริญญาตรี สาขาการตลาด/การโฆษณา/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไปทางด้านการตลาด/การวางแผนการตลาด/การพัฒนาสินค้า/การจัดทำโปรโมชั่นทางการตลาด+  หากมีประสบการณ์ FMCG /Food Business/ Retails Business จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความสามาถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี+  มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบค้นคว้า สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติมได้+  มีความยืดหยุ่นในการทำงาน รวมถึงสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี+  สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมงบประมาณการใช้สื่อ (Media Budget Control)
• วางแผนการใช้สื่อโฆษณา (Media Advertising plan)
• ควบคุมการผลิตสื่อ (Media Advertising Control)
• วิเคราะห์ผลในการทำโปรโมชั่น (Promotion Result Analysis)
• ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ (Co
• Operation with Other Departments)
• วางแผนกลยุทธ์การตลาด รายการส่งเสริมการขายเฉพาะกลุ่มลูกค้าหรือเฉพาะสาขา Sales Promotion
• ประสานงานกับศูนย์การค้าสำหรับการทำโปรโมชั่น LSM (ด้านสื่อต่างๆ)
• วางแผนกลยุทธ์การเปิดสาขาใหม่ (Marketing Strategy for New Branch) *** ปฏิบัติงาน 5 วัน : วันจันทร์
• ศุกร์ ***
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  104. สมัครงาน พนักงานประจำร้านอาหารเครือโออิชิกรุ๊ป ด่วนมาก !! โซนพื้นที่สุราษฎ์ธานี,สมุย บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีใจรักการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส บุคคลิกภาพดี+  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง มีความขยัน และอดทนสูง+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานเป็นกะได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง (สำหรับตำแหน่งพนักงานส่งอาหาร)+  มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์(สำหรับตำแหน่งพนักงานส่งอาหาร)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตำแหน่ง
• ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด(ระดับปริญญาตรี)
• พนักงานต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานผู้ช่วยกุ๊ก
• พนักงานส่งอาหาร
• พนักงานครัวล้าง
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  105. สมัครงาน พนักงานร้านอาหาร โออิชิราเมน สาขาเซนทรัลเวสเกต บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 18 - 55 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  มีใจรักในงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้+  ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความขยัน อดทน+  สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี+  *สำหรับตำแหน่งพนักงานส่งอาหาร ต้องมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ผู้ช่วยกุ๊ก: ประกอบอาหารตามออร์เดอร์ที่ลูกค้าสั่ง พนักงานส่งอาหาร: ส่งอาหารตามสถานที่ที่ลูกค้าออร์เดอร์สั่ง พนักงานเสิร์ฟ: อำนวยความสะดวกภายในร้าน, ต้อนรับลูกค้า และบริการลูกค้า พนักงานครัวล้าง: ทำความสะอาดภาชนะต่างๆ หลังการใช้งานทั้งจากในครัว และจากลูกค้าภายในร้าน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 802333 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานร้านอาหาร โออิชิราเมน สาขาเซนทรัลเวสเกต ประเภทงานหลัก อาหาร/เคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  106. สมัครงาน Production Impovement Executive(ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาIndustrial Engineering+  มีประสบการณ์ 2 ปี ทางด้านProcess Improvement+  มีความรู้ในด้าน Lean manufacturing Kaizen TPM QC 7 Tool+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office Auto CAD Solid Work ได้ดี+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว+  ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ในระดับดี+  *ปฏิบัติงาน 6 วัน หยุดวันอาทิตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปรับปรุงการผลิต/วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต
• ค้นหาปัญหาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสายการผลิต
• วางแผนการดำเนินการเพื่อเพิ่มผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
• ส่งเสริมกิจกรรม TPM ในการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
• ติดตามวิเคราะห์ผลการปรับปรุง และสรุปผลการดำเนินการ
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขยายผลการดำเนินการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  107. สมัครงาน ER Officer ( ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้านแรงงานสัมพันธ์ในโรงงานอุตสาหกรรม+  มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงานและกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความคล่องตัว+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว+  ***วันทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. งานด้านระเบียบวินัย
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวินัย ข้อบังคับ ประกาศ
• มีส่วนร่วมในการพิจารณาโทษทางวินัยตามที่ได้มอบหมาย
• ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารกับหัวหน้างาน ผู้บริหาร และพนักงาน 2. งานด้านกิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
• จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานด้านแรงงานสัมพันธ์ประจำปี
• ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทีม/คณะกรรมการ ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ
• จัดทำเอกสาร หรือเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม
• ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
• จัดทำรายงานและสรุปงบประมาณ (ตามที่ได้รับมอบหมาย)
• งานอื่น ๆ ตามที่จะได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  108. สมัครงาน ***Corporate Communication officer: Head office บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male/Female Age 25-30 years old+  Bachelors degree or higher in Mass Communications Public Relations Advertising or related fields+  1-3 years in Corporate/Mass Communications Media relations and Communications Website Management CSR etc.+  Proficient in Microsoft Office (Word Excel PowerPoint)+  Good written & oral communications skills (English & Thai)+  Having good personality positive thinking interpersonal skills and creativity+  Able to travel both local and overseas

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Assist the manager/asst. with the preparation of information and equipments as required in the implementation of PR and Media relations section.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 804758 ชื่อตำแหน่งงาน ***Corporate Communication officer: Head office ประเภทงานหลัก นักเขียน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail :recruitcenter@oishigroup.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  109. สมัครงาน Environmental System Officer (ประจำโรงงานนวนคร) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 /ISO22000 / GMP / HACCP/ ISO 14001+  มีความรู้กฏหมายสิ่งแวดล้อมและสามารถวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้่+  สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.การดำเนินงานด้านควบคุมระบบน้ำใช้น้ำเสียภายในโรงงาน
• ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการต่างๆ และคุณภาพน้ำทิ้งออกจากโรงงาน
• ติดตามตรวจสอบมลภาวะต่างๆ ที่ออกจากโรงงาน
• นำเสนอการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับน้ำทิ้ง
• ความเสี่ยงด้านความความปลอดภัยของอาหารและความเสี่ยงด้านกฎหมายต่างๆ 2.การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
• ปรับปรุงงานด้าน ISO14001 ควบคู่กับ GMP HACCP ISO19001 ISO22000 และระบบเชิงบูรณาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สืบค้นและรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้ง Update ข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 3.รายงานผลการดำเนินงาน
• จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน Monthly report ระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อม
• จัดทำข้อมูลสรุปประสิทธิภาพและคุณภาพน้ำใช้และน้ำเสียในโรงงาน 4.งานสนับสนุน
• จัดเตรียมข้อมูล QHSE ในส่วนงานที่รับผิดชอบเพื่อรายงานประจำเดือน และ Management review ประจำปีพร้อมทั้งติดตามและดำเนินการแก้ไข
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• งานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 563630 ชื่อตำแหน่งงาน Environmental System Officer (ประจำโรงงานนวนคร) ประเภทงานหลัก วิทยาศาส
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail :recruitcenter@oishigroup.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  110. สมัครงาน Engineer (วิศวกร) ประจำโรงงานอมตะนคร จังหวัดชลบุรี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาแมคคาทรอนิกส์+  มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุง และการออกแบบควบคุมเครื่องจักรAutomation 0-2 ปี+  หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผน/พัฒนา/ออกแบบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ที่จะดูแลเครื่องจักรในสายการผลิตเครื่องดื่มและเครื่องเป่าขวด(Injection Blow Molding) ในสายการผลิตขวดPreform ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน อาทิระบบCAF ระบบRobotและระบบAutomationต่างๆ เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 805837 ชื่อตำแหน่งงาน Engineer (วิศวกร) ประจำโรงงานอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ประเภทงานหลัก วิศวก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail :recruitcenter@oishigroup.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  111. สมัครงาน Assistant Manager Engineering **ประจำโรงงานบ้านบึง จ.ชลบุรี (ด่วน.!!!) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า+  มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องดื่ม อย่างน้อย 3-4 ปี ขึ้นไป+  มีความชำนาญด้านการบริหารงานด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม+  มีความรู้ในเรื่องระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001 ISO22000 ISO14001 BRC+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officer ได้ดี (Word Excell Power Point)+  ***วันทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตอาหาร
• สามารถซ่อมได้ทั้งระบบเครื่องกล และ ระบบไฟฟ้า และ ระบบ TPM
• รับผิดชอบการจัดการด้านพลังงาน ทั้งโรงงาน
• บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา และงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail :recruitcenter@oishigroup.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  112. สมัครงาน Assistant Cost Accounting Manager ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบัญชี+  มีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชีต้นทุนโรงงาน การปิดงบต้นทุน การทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า 7 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรม SAP และ Microsoft Office ได้ดี+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้+  มีทักษะด้านการสื่อสาร การวางแผน และการนำเสนอ+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปิดงบต้นทุนประจำเดือน
• จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และ รายงานต่าง ๆ
• ควบคุมการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
• ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี
• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ปฏิบัติงาน 6 วัน หยุดวันอาทิตย์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 711565 ชื่อตำแหน่งงาน Assistant Cost Accounting Manager ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี ประเภทงานห
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail :recruitcenter@oishigroup.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  113. สมัครงาน Recruitment Officer (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การสรรหาพนักงาน 1-2 ปี+  มีทัศนคติในการทำงานที่ดีเยี่ยม มีใจรักการบริการ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี+  มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี+  รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง+  มีความสามารถในการใช้ Program MS Office ได้เป็นอย่างดี (Word Excel PowerPoint)+  สามารถเดินทางในกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดได้+  Email : recruitcenter@oishigroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี , โรงงานวังม่วง สระบุรี ,โรงงานอมตะนครและโรงงานบ้านบึง ชลบุรี
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 759927 ชื่อตำแหน่งงาน Recruitment Officer (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี) ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail :recruitcenter@oishigroup.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  114. สมัครงาน Packaging Development (Supervisor / Officer) ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ สาขาบรรจุภัณฑ์ สาขาโพลิเมอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีการผลิต+  มีประสบการณ์ทางด้านผลิตวิศวกรTechnician Sale Sale Support ในสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดพลาสติก+  หากอยู่ในโรงงานผลิตPreform หรือ มีประสบการณ์ในโรงงานอาหารอุปโภคบริโภคจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้ด้านเครื่องผลิตเครื่องเป่าและเครื่องฉีดPreform หรือด้านเม็ดพลาสติก+  มีทักษะในด้านการประสานงาน และสามารถปฏิบัติงานตามความคาดหวังและความกดดันได้ดี+  สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกแบบการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ(บริษัทในเครือ)ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่ม ในการผลิตPreform เพื่อตอบสนองความต้องการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 805896 ชื่อตำแหน่งงาน Packaging Development (Supervisor / Officer) ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail :recruitcenter@oishigroup.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  115. สมัครงาน Warehouse&Logistics Supervisor / Oficer (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีสาขาการจัดการโลจิสติกส์+  ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไปทางด้านบริหารจัดการคลังสินค้า(การรับ–จัดเก็บและการขนส่งสินค้าสำเร็จรูป)+  หากเคยปฏิบัติงานคลังสินค้าในโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะในด้านการประสานงาน / สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  สามารถปฏิบัติงานตามความคาดหวังและความกดดันได้ดี+  สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้+  ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เข้าปฏิบัติงานใน WH&Logistics Officer )

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
"วางแผนและบริหารระบบการรับจัดเก็บและการขนส่งสินค้าสำเร็จรูประหว่างโรงงานโออิชิและบริษัทในเครือ" Warehouse&Logistics Supervisor 1 อัตรา(ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป) Warehouse&Logistics Officer 1 อัตรา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 808086 ชื่อตำแหน่งงาน Warehouse&Logistics Supervisor / Oficer (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี) ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน- ส่งประวัติสมัครผ่านทาง E-mail :recruitcenter@oishigroup.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  116. สมัครงาน QC Staff ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบสินค้าด้าน QA QC อย่างน้อย 0-2 ปี+  ผ่านการอบรมระบบคุณภาพ GMPHACCPISO9001ISO22000ISO14001+  มีทัศนคติที่ดีและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี+  สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้ากะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน: