Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นเอกชน 100% รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 101 และ 105 โดยเป็นผู้ดำเนินโครงการศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จ.สระแก้ว ที่ให้บริการบำบัดกากอุตสาหกรรม หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ทั้งที่เป็นอันตราย (Hazardous) และ ไม่เป็

 
  1. สมัครงาน เลขานุการ(นราธิวาส) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet
• สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์, ขับรถยนต์ได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : นราธิวาส
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณเบญจวรรณ กุณฑลทอง

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี(นราธิวาส) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน • มีประสบการณ์บัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขายไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
• สามารถปิดงบการเงิน และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินได้ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชีได้, ถ้าเป็น Program BC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดทำบัญชี ภาษีซื้อและภาษีขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : นราธิวาส
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณเบญจวรรณ กุณฑลทอง

  3. สมัครงาน พนักงานรับ-ส่งอกสาร(นราธิวาส) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 25-30 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีประสบการณ์การงานรับ-ส่งเอกสาร อย่างน้อย 1-2 ปี
• รู้จักเส้นทางกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับ
• ส่งเอกสาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : นราธิวาส
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณเบญจวรรณ กุณฑลทอง

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง (กำแพงเพชร) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุไม่เกิน 32 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขา Logistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์การทำงานขนส่งอย่างน้อย 1-2 ปี หรือไม่มี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีพาหนะส่วนตัว (พิจารณาเป็นพิเศษ)

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เป็นงานโครงการ มีระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ จ.กำแพงเพชร
จังหวัด : กำแพงเพชร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณเบญจวรรณ กุณฑลทอง

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ DWM (กำแพงเพชร) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุไม่เกิน 32 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
• สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เป็นงานโครงการ มีระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ จ.กำแพงเพช
จังหวัด : กำแพงเพชร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณเบญจวรรณ กุณฑลทอง

  6. สมัครงาน Worker (สมุทรปราการ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความขยัน และอดทน สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ จ.สมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณเบญจวรรณ กุณฑลทอง

  7. สมัครงาน เลขานุการ (ระยอง) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet
• สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขับรถยนต์ได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ จ.ระยอง
จังหวัด : ระยอง
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณเบญจวรรณ กุณฑลทอง

  8. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ (ระยอง) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ดี
• สมัครได้ด้วยตนเอง วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. (โปรดแต่งกายสุภาพ) ติดต่อคุณณัชชา ชูศรี โทร.0-3869-1850 หรือ E-mail nchusri@pwj-solution.com

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงาน Payroll ประกันสังคม, ภาษี, รายงานประจำเดือน งานด้านระเบียบ คำสั่ง และสภาพการจ้างงานสรรหาบุคลากร และข้อมูลบุคคลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทงานบุคคล
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ จ.ระยอง
จังหวัด : ระยอง
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณเบญจวรรณ กุณฑลทอง

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาด บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์การตลาด 2 ปี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น Word Excel Power Point และโปรแกรมอื่นๆ+  เป็นผู้มีใจรักงานขายและงานบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สุภาพเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี+  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี ละเอียด รอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน+  หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดของบริษัทฯ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านปุ่ม apply now ของ JobThai- ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2016-12-11 02:29:03
รวมทั้งสิ้น 9 รายการบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
159/33 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 19 (20) ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-22610-7000 #
 แฟกซ์ : 0-2261-3723
เว็บไซต์ : www.prowaste.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ