Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัทเป็นผู้สร้างและผู้ผลิต ได้รับลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่าย CD VCD และ DVD ประเภทสารคดี การ์ตูน สื่อการศึกษาและสื่อสิ่งพิมพ์ขณะนี้บริษัทกำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครคนรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นกล้าคิด กล้าทำ พร้อมที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จกับองค์กร ถ้าคุณคิดว่าใช่ เรายินดีมอบงานสำคัญและท้าทา

 
  1. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(นครพนม) บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ รหือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับผู้จัดการ/ รองผู้จัดการฝ่าย 5 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสาร และมีทักษะในการแก้ไขปัญหา
• มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการวิเคราะห์ ปัญหาและมีความคิดด้านกลยุทธ์ • มีความรู้ระบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : นครพนม
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาได้ที่ "วงเล็มมุมซอง "สมัครงาน" รถเมล์สายที่ผ่าน 22 และ 62 สองแถวสาย 1272, 1240, 1256
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธนิก

  2. สมัครงาน ผู้จัดการเขต(นครพนม) บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์การบริหารสาขามาโดยตรง • มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน
• สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ สามารถบริหารจัดการได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลรับผิดชอบงานสาขาของบริษัท ดูแลยอดขายและปฏิบัติงานของสาขาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายและรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด
จังหวัด : นครพนม
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาได้ที่ "วงเล็มมุมซอง "สมัครงาน" รถเมล์สายที่ผ่าน 22 และ 62 สองแถวสาย 1272, 1240, 1256
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธนิก

  3. สมัครงาน หัวหน้าช่างพิมพ์ระบบออฟเซ็ต(นครพนม) บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • มีความรู้ด้านงานสิ่งพิมพ์และเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก • สามารถดูแลพนักงานในสายงานได้ • สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ในเบื้องต้นได้ • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เป็นหัวหน้าช่างพิมพ์ระบบออฟเซ็ตของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด
จังหวัด : นครพนม
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาได้ที่ "วงเล็มมุมซอง "สมัครงาน" รถเมล์สายที่ผ่าน 22 และ 62 สองแถวสาย 1272, 1240, 1256
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธนิก

  4. สมัครงาน ผู้จัดการภาค (ฝ่ายขาย นครศรีธรรมราช) บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• บุคลิกภาพดี อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน
• สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ สามารถบริหารจัดการได้ • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลรับผิดชอบงานสาขาของบริษัท ดูแลยอดขายและปฎิบัติงานสาขาของบริษัท ดูแลอยดขายและปฎิบัติงานของสาขาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายและรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ประจำภาคเหนือ/ กลาง/ กทม./ภาคใต้/ตะวันตก/ตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาได้ที่ "วงเล็มมุมซอง "สมัครงาน" รถเมล์สายที่ผ่าน 22 และ 62 สองแถวสาย 1272, 1240, 1256
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธนิก

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(นครศรีธรรมราช) บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
• มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสาร และมีทักษะในการแก้ไขปัญหา
• มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และมีความคิดด้านกลยุทธ์ สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลรับผิดชอบฝึกอบรมทั้งหมดขององค์กรทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น เทรนงานให้แก่พนักงานขายประจำสาขา
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาได้ที่ "วงเล็มมุมซอง "สมัครงาน" รถเมล์สายที่ผ่าน 22 และ 62 สองแถวสาย 1272, 1240, 1256
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธนิก

  6. สมัครงาน พนักงาน Operation & Organize(นครศรีธรรมราช) บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาพื้นที่เพื่อการขยายธุรกิจในธุรกิจค้าปลีกไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป • มีความวสามารถในการสื่อสารหรือเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดหา และจัดสรรพื้นที่ เป็นพนักงาน Operation & Organize ของบริษัท (บริหารพื้นที่จนจบโครงการ)
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาได้ที่ "วงเล็มมุมซอง "สมัครงาน" รถเมล์สายที่ผ่าน 22 และ 62 สองแถวสาย 1272, 1240, 1256
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธนิก

  7. สมัครงาน พนักงานออกแบบกราฟิค สายงานแอนิเมชั่น(นครศรีธรรมราช) บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใชโปรแกรม Photoshop, Illustrator, Flash Adobe Premiere ได้ • มีความรู้เรื่องการทำภาพเคลื่อนไหวและงานสามมิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกแบบกราฟิค ทำงานแอนิเมชั่น และงานสามมิติ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครศรีธรรมราช
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาได้ที่ "วงเล็มมุมซอง "สมัครงาน" รถเมล์สายที่ผ่าน 22 และ 62 สองแถวสาย 1272, 1240, 1256
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธนิก

  8. สมัครงาน พนักงานซ่อมบำรุง(นครศรีธรรมราช) บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน อดทน
• มีประสบการณ์ด้านงานช่าง การจัดทำกระบะและชั้นวางสินค้า งานอ๊อก เชื่อมโลหะ ตัดโลหะ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เป็นพนักงานซ่อมบำรุงของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครศรีธรรมราช
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาได้ที่ "วงเล็มมุมซอง "สมัครงาน" รถเมล์สายที่ผ่าน 22 และ 62 สองแถวสาย 1272, 1240, 1256
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธนิก

  9. สมัครงาน พนักงาน P.C. (สมุทรปราการ) บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
• รักงานขายและงานบริการ สามารถติดตั้งเครื่องเล่นเพื่อเสนอสินค้าให้ลูกค้าชมได้เบื้องต้น
• คล่องตัว สามารถเจรจาต่อรอง งานขาย และปิดงานขายได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความพร้อมในการเปลี่ยนสาขา • หากปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ, เงินเดือน+โอที+ค่าตำแหน่ง+ค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานขายสื่อ CD VCD ประจำสาขาในห้างสรรพสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสาขาห้างสรรพสินค้ากรุงเทพฯ และปริมณฑล คือบางพลี, สมุทรปราการ, สำโรง และต่างจังหวัด
จังหวัด : สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาได้ที่ "วงเล็มมุมซอง "สมัครงาน" รถเมล์สายที่ผ่าน 22 และ 62 สองแถวสาย 1272, 1240, 1256
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธนิก

  10. สมัครงาน พนักงาน P.C.(นครศรีธรรมราช) บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
• รักงานขายและงานบริการ สามารถติดตั้งเครื่องเล่นเพื่อเสนอสินค้าให้ลูกค้าชมได้เบื้องต้น
• คล่องตัว สามารถเจรจาต่อรอง งานขาย และปิดงานขายได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความพร้อมในการเปลี่ยนสาขา • หากปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ, เงินเดือน+โอที+ค่าตำแหน่ง+ค่าคอมมิชชั่น

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานขายสื่อ CD VCD ประจำสาขาในห้างสรรพสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสาขาห้างสรรพสินค้ากรุงเทพฯ และปริมณฑล คือสุวินทวงศ์ ลำลูกกา, แจ้งวัฒนะ
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาได้ที่ "วงเล็มมุมซอง "สมัครงาน" รถเมล์สายที่ผ่าน 22 และ 62 สองแถวสาย 1272, 1240, 1256
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธนิก

  11. สมัครงาน พนักงานตรวจสอบ(นครศรีธรรมราช) บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (เน้น MS Excel)
• มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง สามารถขับรถยนต์ได้ • มีใบอนุญาตขับขี่และรู้เส้นทางเป็นอย่างดี • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตรวจสอบสต็อกสินค้าและมาตราฐานระบบงานของสาขาและต่างจังหวัด
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาได้ที่ "วงเล็มมุมซอง "สมัครงาน" รถเมล์สายที่ผ่าน 22 และ 62 สองแถวสาย 1272, 1240, 1256
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธนิก

  12. สมัครงาน พนักงานออกแบบและตกแต่งภายใน(นครศรีธรรมราช) บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Illustrator และ Program 3D ได้ • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจ
• สามารถดูแลรับผิดชอบงานตลอด Project ได้ • สามารถดูแลรับผิดชอบไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกแบบและควบคุมงานตกแต่งภายในของสาขาต่างๆ และออกแบบผลิตภัณฑ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาได้ที่ "วงเล็มมุมซอง "สมัครงาน" รถเมล์สายที่ผ่าน 22 และ 62 สองแถวสาย 1272, 1240, 1256
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณธนิก

2008-09-05 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 12 รายการบริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
185, 187, 189 ศูนย์การค้าวรรัตน์ ซอยจันทน์ 16 ถนนทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2676-4488 ต่อ

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ