Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

-

 
  1. สมัครงาน พนักงานบริหารหนี้(นครพนม) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• วุฒิการศึกษาระดับ ม.6, ปวช., ปวส. ทุกสาขา
• ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตพร้อม
• รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสำนังานใหญ่ และสาขาธนบุรี
จังหวัด : นครพนม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  2. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(นครพนม) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย-หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาโท • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัยพากรบุคคล อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครพนม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  3. สมัครงาน พนักงานการเงิน- แคชเชียร์(นครพนม) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์ (การเงิน) • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องคำนวณได้ดี • สามารถออกปฎิบัติงานต่างสาขาต่างจากภูมิลำเนาเดิมได้ • หากมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ และสาขาต่างจังหวัด
จังหวัด : นครพนม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  4. สมัครงาน พนักงานตรวจสอบภายใน(นครพนม) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ (การเงิน) • สามารถออกปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครพนม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  5. สมัครงาน พนักงานบริหารหนี้พิเศษ(นครพนม) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
• ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตพร้อม
• รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี • สามารถปฎิบัติงานสาขาต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครพนม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  6. สมัครงาน พนักงานติดตามหนี้สิน(นครพนม) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• วุฒิการศึกษาระดับ ม.6, ปวช., ปวส. ทุกสาขา
• ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตพร้อม • หากมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสาขาต่างจังหวัด
จังหวัด : นครพนม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  7. สมัครงาน พนักงานปฎิบัติการสาขา(นครพนม) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา • ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตพร้อม • หากมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสาขาต่างจังหวัด
จังหวัด : นครพนม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  8. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ(นครพนม) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• ปริญญาตรี ทุกสาขา
• ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตพร้อม รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี • สาขาต่างจังหวัดหากมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ สาขาธนบุรี และสาขาต่างจังหวัด
จังหวัด : นครพนม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  9. สมัครงาน พนักงานปฎิบัติการสาขา(นครพนม) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา • ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตพร้อม • หากมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสาขาต่างจังหวัด
จังหวัด : นครพนม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  10. สมัครงาน พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center นครพนม) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่
จังหวัด : นครพนม
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

2008-09-05 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 10 รายการบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
3 เลขที่ 100/65 (โชว์รูม TOYOTA) ซอยเพชรเกษม 65 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 li> สำนักงานใหญ่ : ชั้น 4 อาคาร S.P. ARCADE เลขที่ 69 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2310-7000 ต่อ

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ