Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด

 

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด

-

 
  1. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (ฉะเชิงเทรา) บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง อย่างน้อย 3 ปี
• สามารถประจำโรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทราได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติส่วนตัว และรูปถ่าย หรือสมัครงาน online ทาง E-mail หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ (ฉะเชิงเทรา) บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง
• วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
• ทำงานในเชิงรุก มีใจรักในงานบริการ
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี หากมีประสบการณ์ในการทำงานโปรแกรมเงินเดือนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติส่วนตัว และรูปถ่าย หรือสมัครงาน online ทาง E-mail หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  3. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (ฉะเชิงเทรา) บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป • จบการศึกษาด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในโรงงาน หรือจบบริหาร • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
• สามารถประจำโรงงานที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทราได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติส่วนตัว และรูปถ่าย หรือสมัครงาน online ทาง E-mail หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  4. สมัครงาน วิศวกรประจำโรงงาน (ฉะเชิงเทรา) บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี
• สามารถประจำโรงงานที่ จ.ฉะเชิงเทราได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติส่วนตัว และรูปถ่าย หรือสมัครงาน online ทาง E-mail หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  5. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ฉะเชิงเทรา) บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า
• สามารถประจำอยู่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทราได้
• สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ รถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติส่วนตัว และรูปถ่าย หรือสมัครงาน online ทาง E-mail หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เกษตร (ฉะเชิงเทรา) บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติส่วนตัว และรูปถ่าย หรือสมัครงาน online ทาง E-mail หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  7. สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า (ฉะเชิงเทรา) บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี • สามารถประจำโรงงานที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติส่วนตัว และรูปถ่าย หรือสมัครงาน online ทาง E-mail หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  8. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกบุคคลธุรการ (ฉะเชิงเทรา) บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มปีระสบการณ์ด้านบุคคลและธุรการในส่วนโรงงาน อย่างน้อย 5 ปี • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี • สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาภายใต้ความกดดันได้
• สามารถประจำที่ จ.ฉะเชิงเทราได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฎิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติส่วนตัว และรูปถ่าย หรือสมัครงาน online ทาง E-mail หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  9. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน การธนาคาร+  มีประสบการณ์ตรงด้านบัญชี การเงิน หรือตรวจสอบ สามารถปิดงบและวิเคราะห์งบได้+  ประสบการณ์ในการทำงาน 7 ปี ขึ้นไป+  สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลระบบบัญชีและการเงิน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. 2. สมัครงานผ่าน Email3. ส่งใบสมัครงานทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ4. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน วิศวกรโรงงาน บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป+  หากเคยทำงานในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแล ควบคุม ระบบไฟฟ้า , เครื่องกล , เครื่องจักรโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. 2. สมัครงานผ่าน Email3. ส่งใบสมัครงานทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ4. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี+  ป.ตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ควบคุมคุณภาพ บริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในด้านบริหารจัดการและการวางแผนโรงงานอย่างน้อย 8 ปี+  มีความรู้ระบบ GMPHACCP+  สามารถขับรถยนต์ได้+  ประจำที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.กำหนดนโยบายและแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแผนงานที่กำหนด 3.ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 4.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น การตลาด จัดซื้อ บัญชี การเงิน ให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดืยวกันและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. 2. สมัครงานผ่าน Email3. ส่งใบสมัครงานทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ4. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีหรือโท การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ รัฐศาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี+  มีความสามารถด้านบริหาร มีความรอบคอบ สามารถวางแผนกลยุทธ์และการโน้มน้าว+  มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน กฏระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การวางระบบการจ่ายค่าตอบแทน+  หากมีความรู้ระบบ ISO GMP HACCP จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถขับรถยนต์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน ตรวจสอบ ควบคุมในการบริหารงานทรัพยกรมนุษย์ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ
• บริหารงานสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน พัฒนาและฝึกอบรม บริหารผลตอบแทน และแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ ต้นทุนบุคลากรเหมาะสมและบุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงานกับองค์การ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางน้ำเปรี้ยว  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. 2. สมัครงานผ่าน Email3. ส่งใบสมัครงานทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ4. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา+  มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านคลังสินค้า 3 ปี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้+  สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานคลังสินค้า
• ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน
• แก้ไขสถานการณ์และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
• บริหารงานอพาร์มเม้นท์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. 2. สมัครงานผ่าน Email3. ส่งใบสมัครงานทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ4. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป+  การศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี+  มีความรู้ในระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถขับรถยนต์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต บริหารงานด้านความปลอดภัย การจัดการทั่วไปภายในโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหันคา  อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท
จังหวัด : ชัยนาท
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. 2. สมัครงานผ่าน Email3. ส่งใบสมัครงานทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ4. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  สามารถทำงานที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทราได้+  หากสามารถเข้ากะได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำงานและควบคุมดูแลงานด้านคุณภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. 2. สมัครงานผ่าน Email3. ส่งใบสมัครงานทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ4. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับ ปวช-ปวส สาขาการผลิต เครื่องยนต์ เครื่องกล เกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ เครื่องกล เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต เกษตรศาสตร์ เกษตรกลวิธาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีความต้องการเรียนรู้งานใหม่+  รับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมการผลิตให้ได้เต็มประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และทันความต้องการของลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. 2. สมัครงานผ่าน Email3. ส่งใบสมัครงานทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ4. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง+  เพศหญิง / ชาย+  มีความตั้งใจเรียนรู้งาน+  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมการผลิตให้ได้เต็มประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และทันความต้องการของลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. 2. สมัครงานผ่าน Email3. ส่งใบสมัครงานทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ4. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลหรือธุรการ เช่น งานฝึกอบรม แรงงานสัมพันธ์ อาคารสถานที่+  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก (สามารถเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมได้)+  มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมนุษยสัมพันธ์ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้เป็นอย่างดี+  สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้+  เป็นคนในพิ้นที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว และ อำเภอใกล้เคียง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบการดูแลอาคารและสถานที่ งานฝึกอบรม แรงงานสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. 2. สมัครงานผ่าน Email3. ส่งใบสมัครงานทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ4. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน ช่างเทคนิค (ประจำ จ.ชัยนาท / ประจำโรงงานจ.ฉะเชิงเทรา) บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  จบการศึกษาระดับ ปวช-ปวส สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างเชื่อม+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประจำโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.ชัยนาท ปฎิบัติงาน ดูแลและควบคุม โรงไฟฟ้าชีวมวล ประจำโรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา ปฏิบัคิงาน ดูเเลเเละ ควบคุม งานซ่อมบำรุง/ซ่อมสร้าง/สาธารณูปโภค
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 806571 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างเทคนิค (ประจำ จ.ชัยนาท / ประจำโรงงานจ.ฉะเชิงเทรา) ประเภทงานหลัก ช่
จังหวัด : ชัยนาท
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. 2. สมัครงานผ่าน Email3. ส่งใบสมัครงานทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ4. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2016-09-09 02:34:02
รวมทั้งสิ้น 19 รายการบริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
59 ม.12 ซ.มิตรภาพ ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-0105-57
 แฟกซ์ : 0-2312-0158-59
เว็บไซต์ : www.asiainterrice.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ