Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด

 

บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด

-

 
  1. สมัครงาน พนักงานการตลาด บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ด้านการขาย
• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• มีพาหนะเป็นของตนเอง สามารถประจำต่างจังหวัดได้
• ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็น (Word, Excel)

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  2. สมัครงาน นักวิชาการ บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ สาขาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา
• วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือการสอนคณิตศาสตร์, วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือการสอนวิทยาศาสตร์, วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ
• วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาตร์การกีฬา หรือการสอนสุขศึกษา พลศึกษา
• มีประสบการณ์เป็นครูผู้สอน หรือมีผลงานการเขียนหนังสือมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  3. สมัครงาน พนักงานคอมพิวเตอร์ บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สามารถออกต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  4. สมัครงาน พนักงานบัญชี-ธุรการ บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1/ 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  5. สมัครงาน พนักงานคอมพิวเตอร์ บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ขับรถยนต์ได้ และสามารถออกต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  6. สมัครงาน ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ ชาย - หญิง
• มีประสบการณ์ อย่างน้อย1 ปี
• ปวส.ขึ้นไป • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• อดทนต่อแรงกดดันได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.สื่อสารและบริการเพื่อความสัมพัธ์อันดีต่อลูกค้าและบริษัท 2.ติดต่อแก้ปัญหา/ตองข้อซักถามของลูกค้า 3.ตรวจสอบสถานะของออเดอร์ลูกค้า 4.รับออเดอร์จากลูกค้าและพนักงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : 54 ซพัฒนาการ 44 แขวง/เขตสวนหลวง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสมัครด้วยตนเอง - ส่งจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณเอกพล ฝ่ายบุคคล

  7. สมัครงาน นักวิชาการพิสูจน์อักษร บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ ชาย-หญิง
• วุฒิ ปริญญา ตรี
• สาขา ภาษาไทย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตรวจสอบความถูกต้องของอักษร ของวิชาต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : พัฒนาการ44
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสมัครด้วยตนเอง - ส่งจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณเอกพล ฝ่ายบุคคล

  8. สมัครงาน นักวิชาการ คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคมศาสตร์ บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• จบปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
• อดทนต่อปัญหา
• มีทัศนคติในเชิงบวก ในการทำงาน
• มีมนุยษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีความสามารถในการใช้ Computer ได้ดี • กรณีเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เขียนหนังสือเรียน ตรวจสอบหนังสือ ประสานงานกับผู้เขียนและบรรณาธิการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ซอยพัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสมัครด้วยตนเอง - ส่งจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณเอกพล ฝ่ายบุคคล

  9. สมัครงาน ธุรการ การเงิน บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• เพศ ชาย-หญิง
• อายุไม่เกิน 30 ปี • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลเรื่องรับ
• จ่าย ของบริษัท
• จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
สถานที่ปฎิบัติงาน : 54 ซ.พัฒนาการ 44 แขวง/เขตสวนหลวง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสมัครด้วยตนเอง - ส่งจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณเอกพล ฝ่ายบุคคล

  10. สมัครงาน พนักงานขาย บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย - หญิง อายุ 25 – 30 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
• มีพาหนะเป็นของตนเอง
• ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (MS Word, MS excel และ Internet)
• เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง และ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ • สามารถทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดัน
• มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ผู้บริหารงานขายประจำพื้นที่ (ต่างจังหวัด และ กทม)
• ขายเกี่ยวกับหนังสือเรียน แบบเรียน อุปกรณ์การเรียน ต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : พัฒนาการ 44
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสมัครด้วยตนเอง - ส่งจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณเอกพล ฝ่ายบุคคล

2012-01-05 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 10 รายการบริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
54 ซ.พัฒนาการ 44 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2321-3434, 0-

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ