Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท มอสดอร์เฟอร์ เอ็มอาร์พี จำกัด

 

บริษัท มอสดอร์เฟอร์ เอ็มอาร์พี จำกัด

ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้า

 
  1. สมัครงาน Senior Engineer บริษัท มอสดอร์เฟอร์ เอ็มอาร์พี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสหการ หรือเครื่องกล
• สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD หรือ Solid work ได้เป็นอย่างดี • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISo 9001:2000
• สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  2. สมัครงาน Production Supervisor- หัวหน้างานฝ่ายผลิต บริษัท มอสดอร์เฟอร์ เอ็มอาร์พี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้ และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมดูแลงานโรงงานในสายผลิต 2 ปีขึ้นไป • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  3. สมัครงาน Production Engineer - วิศวกรการผลิต บริษัท มอสดอร์เฟอร์ เอ็มอาร์พี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000
• มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการทั้งในส่วนงานและบุคลากรได้
• สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้ ทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  4. สมัครงาน Draftsman- พนักงานเขียนแบบ บริษัท มอสดอร์เฟอร์ เอ็มอาร์พี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิ ปวส. สาขาอุตสาหการ หรือเครื่องกล
• สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD หรือ Solid work ได้เป็นอย่างดี • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  5. สมัครงาน Testing Engineer- วิศวกรทดสอบคุณภาพ บริษัท มอสดอร์เฟอร์ เอ็มอาร์พี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องกล, เครื่องมือวัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001:2000 • มีประสบการณ์ในการทดสอบงานโลหะอย่างน้อย 1-2 ปี
• ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  6. สมัครงาน Inspector- พนักงานตรวจสอบคุณภาพ บริษัท มอสดอร์เฟอร์ เอ็มอาร์พี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001:2000
• มีประสบการณ์ในโรงงาน 0-2 ปี (มีประสบการณ์เป็นเป็นข้อได้เปรียบ)
• ขยัน มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  7. สมัครงาน Q.C. Manager- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ บริษัท มอสดอร์เฟอร์ เอ็มอาร์พี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor's Degree in any related fields
• Experience 3-5 years in quality control function (Q.C./Q.A.) with manufacturing environment
• Experience of being QMR would be advantage, Sound knowledge of ISO 9000
• Able to work under pressure and meet the dead line
• Strong interpersonal skills and good team player
• Computer literacy (Microsoft Office, Outlook and Internet)
• Good command of spoken and written English

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  8. สมัครงาน Technician บริษัท มอสดอร์เฟอร์ เอ็มอาร์พี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้ และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000
• ทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  9. สมัครงาน Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน) บริษัท มอสดอร์เฟอร์ เอ็มอาร์พี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
• มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปี หรือเคยทำแผนกวางแผนการผลิต 1 ปีขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  10. สมัครงาน Personnel Officer-เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท มอสดอร์เฟอร์ เอ็มอาร์พี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสสนศาสตร์, บริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้ และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
• บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
• มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และ ISO 9001:2000

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

2008-08-22 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 10 รายการบริษัท มอสดอร์เฟอร์ เอ็มอาร์พี จำกัด
94 อาคารท.ชินวัตร ชั้นที่ 4 ซอยสุขุมวิท 23 สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 027063060 , 027063089
 แฟกซ์ : 027066716
เว็บไซต์ : mosdorfermrp.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ