Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด

 

บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด

ดำเนินธุรกิจนำเข้าและผลิตน้ำมันอุตสาหกรรมมาตรฐาน ISO 9001 จากประเทศเยอรมนี ต้องการบุคลากรเพื่อรองรับการขยายกิจการตามตำแหน่งและคุณสมบัติ ดังนี้

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี(ศรีสะเกษ) บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
• มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ศรีสะเกษ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

  2. สมัครงาน หัวหน้าฝ่ายผลิต บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 25-45 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
• มีความรู้เครื่องจักรกล มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณสิทธิโชค

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำรถส่งสินค้า บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 21-30 ปี • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
• ใจเย็น สุภาพ เรียบร้อย มีความขยันขันแข็ง
• มีสุขภาพแข็งแรง

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณสิทธิโชค

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 22-35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา - ปวช.
• มีความขยัน ขันแข็ง มีสุขภาพแข็งแรง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณสิทธิโชค

  5. สมัครงาน เลขานุการ(อำนาจเจริญ) บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
• สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี/ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำนาจเจริญ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

  6. สมัครงาน EMR บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO และด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม+  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและทำงานเป็นทีมได้ดี+  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งดภายใน และภายนอกองค์กรได้ดี+  มีไหวพริบในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลกำกับให้พนักงานทุกหน่วยงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ตามมาตรฐาน 2.จัดการประชุมพนักงานทุกหน่วยงานเพื่อความเข้าใจอันเดียวกันในแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO เป็นระยะๆ 3.สื่อสารกับผู้บริหารเพื่อรายงานความก้าวหน้าด้านระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ 4.เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทและองค์กรภายนอกเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 5.สร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 6.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 768817 ชื่อตำแหน่งงาน EMR ประเภทงานหลัก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตัวเอง - ส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพ- สมัคร ผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน ทีมเซอร์วิส บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี+  จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง+  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เก็บน้ำมันตัวอย่างจากบริษัทลูกค้า
• บริการล้างเครื่องให้กับลูกค้า
• หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตัวเอง - ส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพ- สมัคร ผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2016-09-05 02:36:06
รวมทั้งสิ้น 7 รายการบริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด
789/96 หมู่ 1 ถ.หนองค้อ-แหลมฉบัง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0-3834-8136-7

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ