Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด

 

กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด

กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด ผุ้นำธุรกิจนำเข้าจำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์แบบครบวงจรมานานกว่า 37 ปี กำลังเปิดรับบุคลากรที่มีคุณภาพรองรับการขยายงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 
  1. สมัครงาน พนักงานธุรการวิศวกรรม(สกลนคร) กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
• วุฒิการศึกษษระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์งานด้านเอกสาร หรืองานสำนักงาน • มีความมุ่งมั่นในการทำงานและอดทนสูงในการทำงาน

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำวัดไผ่เงิน
จังหวัด : สกลนคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  2. สมัครงาน พนักงานฝ่ายผลิต (สมุทรสาคร) กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับ ประถม 6 ขึ้นไป • สามารถทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาครได้
• สามารถเริ่มงานได้ทันที

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำนิคมอุตสาหกรรม สินสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(สกลนคร) กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ จุฬาฯ 16
จังหวัด : สกลนคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  4. สมัครงาน พนักงานส่งของ(สกลนคร) กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 18-28 ปี
• วุฒิการศึกษาไม่จำกัด • สามารถอ่านออกเขียนหนังสือได้
• มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัย และมีความรับผิดชอบ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ จุฬาฯ 16
จังหวัด : สกลนคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  5. สมัครงาน หัวหน้างานสโตร์(สกลนคร) กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
• สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี • หากมีประสบการณ์การบริหารคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำวัดไผ่เงิน
จังหวัด : สกลนคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  6. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(สกลนคร) กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, ทรัพยากรบุคคล, จิตวิทยา, มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์สายบริหารไม่ต่ำกว่า 7 ปี สายงานบุคคลโดยตรงไม่ต่ำกว่า 10 ปี
• ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ, 5ส., KPI

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำจุฬาฯ 16
จังหวัด : สกลนคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เทคนิคการพิมพ์(สกลนคร) กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์การพิมพ์ เคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ จุฬาฯ 16
จังหวัด : สกลนคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  8. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล(สกลนคร) กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
• หากมีประสบการณ์ 1 ปีพร้อมทั้งมีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงตามที่ประกาศและเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นลำดับแรก
• บุคลิกเป็นคนใจเย็น และมีความละเอียดรอบคอบพอสมควร • ชอบงานลุยมากกว่างานนั่งทำเอกสาร มีความคิดสร้างสรรค์ และมองโลกในเง่ดี ไม่เก็บกด

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำจุฬาฯ 16
จังหวัด : สกลนคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ดูแล Web บริษัท(สกลนคร) กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์, Network เป็นอย่างดี
• หากมีประสบการณ์ และเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำจุฬาฯ 16
จังหวัด : สกลนคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล (สมุทรปราการ) กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพสชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป กฎหมาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครไม่ต่ำกว่า 1 ปี
• หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง ชอบงานติดต่อประสานงาน • สามารถโยกย้ายไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาครได้ในอนาคต

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : พื้นที่ปฎิบัติงานคลังสินค้า จังหวัด สมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

2008-08-15 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 10 รายการกลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด
203, 205, 207, 209 และ 211 ซอย จุฬา 16 ถนนจรัสเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2216-4242-9 ต
 แฟกซ์ : 0-2611-6962
เว็บไซต์ : www.cas-group.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ