Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

การผลิตและจำหน่ายหนังสือ,วารสาร
การพิมพ์โฆษณา

 
  1. สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล (Part-Time ร้อยเอ็ด) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
• วุฒิ ปวช.- ปวส. ไม่จำกัดสาขา • มีความสามารถในการพิมพ์ดีดได้ดี คล่อง
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
คีย์ข้อมูล Order ของลูกค้า oshop คีย์ข้อมูลหนังสือในระบบ itme master
สถานที่ปฎิบัติงาน : ร้อยเอ็ด
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐาน ประวัติส่วนตัว เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายไปที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (ส่วนกิจกรรม ร้อยเอ็ด) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22-24 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์, มนุษยศาสตร์, มนุษยศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 • มีความสามารถด้านภาษาอักงฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี • มีความกล้าแสดงออกและความคิดริเริ่ม • เสียสละและมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด งานเปิดสาขาใหม่ งานเปิดตัวหนังสือ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ร้อยเอ็ด
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐาน ประวัติส่วนตัว เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายไปที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

  3. สมัครงาน ผู้ช่วยบรรณาธิการ(ร้อยเอ็ด) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word, Power Point ได้
• รักการอ่าน เขียน และทำหนังสือสามารถถ่ายภาพได้ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้
• ประสานงานได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานในกองบรรณาธิการเขียนบทความ ทำข่าวค้นข้อมูล และกิจกรรมค่าย KIDDY CAMP
สถานที่ปฎิบัติงาน : ร้อยเอ็ด
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐาน ประวัติส่วนตัว เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายไปที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

  4. สมัครงาน แคชเชียร์ (เชียงใหม่) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 18-27 ปี
• วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
• มีความรู้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับพอใช้-ดี
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ บุคลิกดี
• มีบุคคลค้ำประกัน สามารถทำงานตามเวลาเปิด-ปิดของห้างฯ ได้หรือทำงานเป็นกะได้ • สามารถโอนย้ายสาขาได้ทั่วประเทศตามที่บริษัทกำหนด
• ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน, Incentives และค่าอาหาร

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลเรื่องการจัดการการเงิน, การบริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์ และการดูแลเคาน์เตอร์แคชเชียร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำจังหวัด เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐาน ประวัติส่วนตัว เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายไปที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานการตลาด(ระนอง) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 20-25 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี
• สามารถใช้ MS Word, Excel PowerPoint ได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลการสัมมนาและสำนักงาน รวมถึงการขายและจัดการพื้นที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : ทำงานที่จตุรัส จามจุรี สามย่าน
จังหวัด : ระนอง
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐาน ประวัติส่วนตัว เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายไปที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

  6. สมัครงาน แคชเชียร์ (นครราชสีมา) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 18-27 ปี
• วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
• มีความรู้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับพอใช้-ดี
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ บุคลิกดี
• มีบุคคลค้ำประกัน สามารถทำงานตามเวลาเปิด-ปิดของห้างฯ ได้หรือทำงานเป็นกะได้ • สามารถโอนย้ายสาขาได้ทั่วประเทศตามที่บริษัทกำหนด
• ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน, Incentives และค่าอาหาร

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลเรื่องการจัดการการเงิน, การบริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์ และการดูแลเคาน์เตอร์แคชเชียร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำจังหวัด นครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐาน ประวัติส่วนตัว เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายไปที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

  7. สมัครงาน แคชเชียร์ (พระนครศรีอยุธยา) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 18-27 ปี
• วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
• มีความรู้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับพอใช้-ดี
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ บุคลิกดี
• มีบุคคลค้ำประกัน สามารถทำงานตามเวลาเปิด-ปิดของห้างฯ ได้หรือทำงานเป็นกะได้ • สามารถโอนย้ายสาขาได้ทั่วประเทศตามที่บริษัทกำหนด
• ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน, Incentives และค่าอาหาร

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลเรื่องการจัดการการเงิน, การบริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์ และการดูแลเคาน์เตอร์แคชเชียร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐาน ประวัติส่วนตัว เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายไปที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

  8. สมัครงาน แคชเชียร์ (ชัยนาท) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 18-27 ปี
• วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
• มีความรู้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับพอใช้-ดี
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ บุคลิกดี
• มีบุคคลค้ำประกัน สามารถทำงานตามเวลาเปิด-ปิดของห้างฯ ได้หรือทำงานเป็นกะได้ • สามารถโอนย้ายสาขาได้ทั่วประเทศตามที่บริษัทกำหนด
• ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน, Incentives และค่าอาหาร

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลเรื่องการจัดการการเงิน, การบริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์ และการดูแลเคาน์เตอร์แคชเชียร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำจังหวัด ชัยนาท
จังหวัด : ชัยนาท
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐาน ประวัติส่วนตัว เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายไปที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

  9. สมัครงาน แคชเชียร์ (ลำพูน) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 18-27 ปี
• วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
• มีความรู้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับพอใช้-ดี
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ บุคลิกดี
• มีบุคคลค้ำประกัน สามารถทำงานตามเวลาเปิด-ปิดของห้างฯ ได้หรือทำงานเป็นกะได้ • สามารถโอนย้ายสาขาได้ทั่วประเทศตามที่บริษัทกำหนด
• ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน, Incentives และค่าอาหาร

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลเรื่องการจัดการการเงิน, การบริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์ และการดูแลเคาน์เตอร์แคชเชียร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำจังหวัด ลำพูน
จังหวัด : ลำพูน
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐาน ประวัติส่วนตัว เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายไปที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

  10. สมัครงาน แคชเชียร์(ระนอง) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 18-27 ปี
• วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
• มีความรู้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับพอใช้-ดี
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ บุคลิกดี
• มีบุคคลค้ำประกัน สามารถทำงานตามเวลาเปิด-ปิดของห้างฯ ได้หรือทำงานเป็นกะได้ • สามารถโอนย้ายสาขาได้ทั่วประเทศตามที่บริษัทกำหนด
• ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน, Incentives และค่าอาหาร

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลเรื่องการจัดการการเงิน, การบริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์ และการดูแลเคาน์เตอร์แคชเชียร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ รามอินทรา, พระราม 3, ปิ่นเกล้า
จังหวัด : ระนอง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐาน ประวัติส่วนตัว เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายไปที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

  11. สมัครงาน แคชเชียร์ (นนทบุรี) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 18-27 ปี
• วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
• มีความรู้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับพอใช้-ดี
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ บุคลิกดี
• มีบุคคลค้ำประกัน สามารถทำงานตามเวลาเปิด-ปิดของห้างฯ ได้หรือทำงานเป็นกะได้ • สามารถโอนย้ายสาขาได้ทั่วประเทศตามที่บริษัทกำหนด
• ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน, Incentives และค่าอาหาร

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลเรื่องการจัดการการเงิน, การบริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์ และการดูแลเคาน์เตอร์แคชเชียร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำจังหวัด นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐาน ประวัติส่วนตัว เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายไปที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด(ระนอง) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
• วุฒิ ปวช.- ปวส. การตลาด, การจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลการเติมสินค้า, ดูแลการหมุนเวียนสินค้า ในส่วนสินค้าซีดีและ NON BOOKS เพื่อให้สินค้าที่มีหน้าร้านอย่างต่อเนื่อง และเกิดยอดขายอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับสาขาพ่อค้าต่างๆ เพื่อให้งานเติมสินค้าต่อเนื่อง และทันเวลา ขจัดสินค้าไม่พอขาย ดูแลการรวบรวมข้อมูลการขายสินค้าซีดี และ NON BOOKS เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสั่งซื้อสินค้าใหม่การรีออเดอร์ การออกจัดร้าน, ประสานงานการรับส่งสินค้ากับคลังสินค้า, การติดต่อประสานงานกับสาขา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ระนอง
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐาน ประวัติส่วนตัว เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายไปที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

  13. สมัครงาน ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารเซมิฯ(ระนอง) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 23-29 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, อส.บ.ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, วท.บ.ฟิสิกส์, ค.อ.บ.คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า เกรดเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป • มีความรู้โปรแกรมด้านวิศวกรรมและอื่นๆ
• ชอบงานด้านวิจัยและพัฒนา สนใจเทคโนโลยีทันสมัย
• กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ อัธยาศัยไมตรีดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เขียนบทความด้านวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ และประกอบสร้างโครงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อประสานงานเพื่อทำข่าวและสัมภาษณ์ประกอบในวารสาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ระนอง
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐาน ประวัติส่วนตัว เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายไปที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

  14. สมัครงาน กองบรรณาธิการ(ระนอง) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิ ปวส.- ปริญญษตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, นักวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี • รู้จักโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานอิเล็กทรอนิกส์
• มีใจรักงานเขียน ถ่ายทอดความรู้ รักการอ่าน มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน • มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานทั้งวงจรอุปกรณ์ เทคนิคเชิงช่าง และชอบประดิษฐ์โครงการ อิเล็กทรอนิกส์เป็นงานอดิเรก
• เป็นคนอารมณ์ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีทัศนคติดี มองโลกในแงดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เขียน/ เรียบเรียง/ แปลบทความลงนิตยสาร ติดต่อประสานงานนักเขียนทดลองโครงการเพื่อเขียนบทความลงหนังสือ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ระนอง
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐาน ประวัติส่วนตัว เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายไปที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

  15. สมัครงาน Sales Representative(ระนอง) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดี • มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์
• ขยัน และอดทน

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
พนักงานขายหนังสือต่างประเทศ ตามสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ดูแลสั่งการซื้อของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย สามารถ Present Product ได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ระนอง
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐาน ประวัติส่วนตัว เงินเดือนที่ต้องการ และรูปถ่ายไปที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

  16. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิชาการ (การสอนภาษาอังกฤษ) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 – 39 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการสื่อสารและ สามารถสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาอังกฤษ+  หากมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ หรือเป็นครูภาษาอังกฤษมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แผนการสอน
• จัดทำ Worksheet และเอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม
• ทำหน้าที่วิทยากรในการจัดฝึกอบรมครู และแนะนำหนังสือเรียน
• ตรวจติดตาม ตรวจเยี่ยม นิเทศ การเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
• ประสานงานกับสำนักพิมพ์ต่างประเทศ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
• ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Web Jobthaiจดหมายสมัครงานส่งทาง E mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิชาการ (การสอนคณิตศาสตร์) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  อายุ 25 – 39 ปี+  วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์+  มีทักษะในการจัดการชั้นเรียน และดูและนักเรียนได้ดี+  มีความสนใจในงานพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์+  หากมีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ หรือเป็นครูคณิตศาสตร์มาก่อน จะทำให้การทำงานในตำแหน่งนี้สนุกมากๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดเตรียมการเรียนการสอนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math 2.จัดทำ Worksheet และเอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม 3.ตรวจทานความถูกต้องของหนังสือเรียน และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ของหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math 4.ทำหน้าที่เป็นทีมวิทยากรในการจัดฝึกอบรมครู ให้ครูเข้าใจวิธีการสอนของหลักสูตร FAN Math 5.ตรวจติดตาม ตรวจเยี่ยม นิเทศ การเรียนการสอนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน 6.ประสานงานกับสำนักพิมพ์ต่างประเทศ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 7.ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Web Jobthaiจดหมายสมัครงานส่งทาง E mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน ผู้ช่วยบรรณาธิการภาษาอังกฤษ ด่วนมาก!!! บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย-หญิง อายุ 20-30 ปี+  วุฒิปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลการทำต้นฉบับหนังสือภาษาอังกฤษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 797750 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยบรรณาธิการภาษาอังกฤษ ด่วนมาก!!! ประเภทงานหลัก นักเขียน/บรรณาธิก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Web Jobthaiจดหมายสมัครงานส่งทาง E mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร ด่วนมาก!! บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี+  ปวส.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์+  สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
พัฒนาโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ เขียนบทความสำหรับตีพิมพ์ในวารสารเซมิคอนดัคเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน Web Jobthaiจดหมายสมัครงานส่งทาง E mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2016-03-12 02:14:05
รวมทั้งสิ้น 19 รายการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1858/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 077571849-50
 แฟกซ์ : 027398599
เว็บไซต์ : se-edlearning.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ