Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัทผลิต และจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำของประเทศไทย จำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ยอดจำหน่ายมากกว่าพันล้านบาทต่อปี บริษัทก่อตั้งมากกว่า 15 ปี กำลังเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่ม ผู้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่พัฒนาตนเองไปกับองค์กรคุณภาพ ที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ถ้า

 
  1. สมัครงาน เลขานุการ MD บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• จบปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์
• มีความรับผิดชอบ , คล่องแคล่ว , เข้าใจงานง่าย
• มีวินัย สามารถทำงานเลิกค่ำได้
• มีบุคลิกภาพดี
• มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน • มีประสบการณ์ด้านงานเลขาฯอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงาน นัดหมาย และตารางเวลาของ MD
• จัดเก็บเอกสาร
• ร่างเอกสาร + จัดพิมพ์เอกสาร ของบริษัทฯ
• ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  2. สมัครงาน สมุห์บัญชี บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• ประสบการณ์ด้านสมุห์บัญชี 5 ปีขึ้นไป
• สามารถปิดบัญชีได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
• ตรวจสอบ Bank Statement
• บันทึกรายการต่างๆ
• จัดทำรายละเอียดประกอบการเงิน
• ควบคุมและตรวจสอบข้อมูล Stock ระหว่าง Express กับ MFG / PRO
• ควบคุมและกระทบยอดรายการระหว่างวัน
• ปิดงบการเงินทุกสิ้นเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  3. สมัครงาน SALE ENGINEER บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• มีทักษะในการขายสินค้าระบบเครื่องปรับอากาศ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์
• ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท
• หาลูกค้าใหม่ และโครงการใหม่
• ติดตามการสั่งและส่งสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  4. สมัครงาน IT MANAGER บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• - ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ การจัดการระบบสารสนเทศ • ประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบการออกแบบระบบ เครือข่ายและการสื่อสาร การบริหารการจัดหา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ การพัฒนาระบบงาน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  5. สมัครงาน Interior Designer บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศีกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
• ขับรถยนต์ได้ , มีใบขับขี่ , มีพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกแบบ Booth , Showroom , งาน Exhibition ควบคุมงานก่อสร้าง Booth หรือ Stand ของซัพพลายเออร์ จัด Art Work จากโปรแกรม Graphic (ถ้าทำได้จะ
• พิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถตีราคางานก่อสร้างได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  6. สมัครงาน INSTALLATION ENGINEER บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป • เคยผ่านงานติดตั้งระบบปรับอากาศ / VRF

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบ และวางแผนติดตั้ง ระบบ SRV
• ออกแบบ และวางแผนงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
• ติดตามควบคุม และประสานงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  7. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า / เครื่องกล • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถแก้ปัญหาถาวรได้ดี • สามารถตัดสินใจได้ดีในงงานซ่อมบำรุง

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งาน PM เครื่องจักร บริหารงานในแผนกให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• รับผิดชอบงานซ่อมสร้างและระบบ ลม น้ำ ไฟฟ้า / เครื่องกล
• รับผิดชอบงาน Project จากผู้บังคับบัญชา
• งาน PM / SD และสนับสนุนงานขาย
• PM ให้มีเป้าหมายการนำแผนโรงงาน
• จัดหาชิ้นส่วนสำรอง
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  8. สมัครงาน Programmer บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชายหรือหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญาตรี(สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
• มีประสบการณ์ 2-3 ปี มีทักษะในการเป็นผู้นำ , • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ
• มีความกระตือรือร้นสูง , ชอบงานที่ท้าทาย
• เคยผ่านงานด้านการจัดการด้าน IT ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้ใช้งานโปรแกรมของบริษัทฯได้
• สะดวกทำงานที่จ.นนทบุรี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1).เขียนโปรแกรม Web application ภาษา PHP 2).ใช้ฐานข้อมูล MS , SQL ได้ 3).มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ internet และระบบ Network 4).สามารถวิเคราะห์ระบบและเขียน Flow การทำงานได้ 5).มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  9. สมัครงาน Sale Engineer บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• มีทักษะในการขายสินคา ระบบปรับอากาศ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.พบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ 2. ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท 3. หาลูกค้าใหม่ และโครงการใหม่ 4. ติดตามการสั่งและส่งสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  10. สมัครงาน Sale Moderntrade บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ปริญญาตรี
• ประสบการณ์ 1-3 ปี
• ผ่านงานSale Moderntrade มาก่อน
• รักงานขาย และงานบริการ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลยอดขาย Homepro ,The mall,Power buy ดูแล Pc , ประสานงานจัดซื้อห้างต่าง ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  11. สมัครงาน Sale Export บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• ปริญญาตรี • มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
• มีประสบการณ์ด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้,ตอบ
• รับMailกับลูกค้าต่างประเทศ ,ติดต่อรองรองรับต้อนรับลูกค้าได้ สมารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  12. สมัครงาน SERVICE ENGINEER บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• มีประสบการณ์ด้านการซ่อมแซมระบบปรับอากาศ 1 - 3 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนงาน Maintenance ระบบปรับอากาศ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศ ซ่อมแซม แก้ปัญหา ข้อบกพร่องของระบบ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไข ข้อบกพร่องของเครื่องปรับอากาศ บริหารงานซ่อม จ่ายงาน ติดตามผลการซ่อม
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  13. สมัครงาน Sale Export บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• ปริญญาตรี • มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
• มีประสบการณ์ด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้,ตอบ
• รับMailกับลูกค้าต่างประเทศ ,ติดต่อรองรองรับต้อนรับลูกค้าได้,สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ , ลูกค้าสัมพันธ์ ด่วนมาก บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษาระดับ ปวช - ปวส
• มีใจรักงานบริการ
• ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับโทรศัพท์จากลูกค้า รับแจ้งซ่อมจากลูกค้า งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ งานธุรการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  15. สมัครงาน ช่างเทคนิค บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษาระดับ ปวช - ปวส • มีทักษะในด้านเครื่องปรับอากาศ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทดสอบมอเตอร์แอร์ , ทดสอบเสียง และส่วนประกอบของเครื่องปรับ อากาศต่างๆ
• ทดสอบเครื่องปรับอากาศ , ซ่อมแอร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : งาม
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  16. สมัครงาน Sale Engineer บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• มีทักษะในการขายสินคา ระบบปรับอากาศ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.พบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ 2. ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท 3. หาลูกค้าใหม่ และโครงการใหม่ 4. ติดตามการสั่งและส่งสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  17. สมัครงาน IT Support บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• มีทักษะซ่อมทั่วไปดี
• ดูแลระบบข่ายได้
• เพศชายอายุ20-30ปี
• ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์
• สามารถซ่อมประกอบ บำรุงรักษา คอมได้
• มีใจรักงานบริการ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
มีทักษะซ่อมประกอบ Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ดี,ดูแลระบบเครือข่ายLan ให้คำแนะนำและแนวทางการใช้งาน ,จัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  18. สมัครงาน Shipping บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านบริหารระหว่างธุรกิจ • ประสบการณ์ด้านงานต่างประเทศอย่างน้อย 1 ปี • มีความเข้าใจในงานด้านต่างประเทศ โดยฉพาะกระบวนการนำเข้าและส่งออก • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้และความสามารถในการใช้โปรแกรม Ms. office , E-mail และเครื่องใช้สำนักงานได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบดูแลลูกค้าต่างประเทศในส่วนที่รับผิดชอบโดยทาง E
• mail เป็นส่วนใหญ่ 2.ติดต่อประสานงานกับบริษัท Shipping สายเรือ ธนาคารและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3.รับผิดชอบงานด้านเอกสารส่งออกทั้งหมด พร้อมส่งเอกสารให้ลูกค้า 4.ประสานงานติดต่อลูกค้ากับต่างประเทศในเรื่องของ SHIPMENT ที่จะส่งออก 5.สามารถแก้ปัญหาด้านการส่งออก ได้ทันเวลาและรวดเร็ว ไม่เกิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 6.ดูแลเรื่อง LCพร้อมประสานงานกับทางธนาคารเพื่อให้เอกสารทุกอย่างถูกต้อง 7.แจกจ่ายให้พนักงานในหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องของ Shipment ส่งออก
สถานที่ปฎิบัติงาน : บ.ซัยโจเด็นกิ จ. นนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  19. สมัครงาน สมุห์บัญชี บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• ประสบการณ์ด้านสมุห์บัญชี 5 ปีขึ้นไป
• สามารถปิดบัญชีได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
• ตรวจสอบ Bank Statement
• บันทึกรายการต่างๆ
• จัดทำรายละเอียดประกอบการเงิน
• ควบคุมและตรวจสอบข้อมูล Stock ระหว่าง Express กับ MFG / PRO
• ควบคุมและกระทบยอดรายการระหว่างวัน
• ปิดงบการเงินทุกสิ้นเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  20. สมัครงาน Interior Designer ด่วน! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศีกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
• ขับรถยนต์ได้ , มีใบขับขี่ , มีพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกแบบ Booth , Showroom , งาน Exhibition ควบคุมงานก่อสร้าง Booth หรือ Stand ของซัพพลายเออร์ จัด Art Work จากโปรแกรม Graphic (ถ้าทำได้จะ
• พิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถตีราคางานก่อสร้างได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  21. สมัครงาน Sale Export บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• ปริญญาตรี(วิศวกรไฟฟ้า ,เครื่องกล,อิเล็กทรอนิก) • มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
• มีประสบการณ์ด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป
• หมายเหตุ: ถ้าจบวิศวกรรมเพศชายได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความรู้ด้านแอร์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้,ตอบ
• รับMailกับลูกค้าต่างประเทศ ,ติดต่อรองรองรับต้อนรับลูกค้าได้,สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  22. สมัครงาน Planning-Purchasing บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ปวส.-ปริญาตรีสาขา Industrial Engineer หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• อายุ 24 ปี ขึ้นไป
• ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
• ใช้ MFG/PRO ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ /MS.word ,Excel ได้ดี • วางแผนการผลิตแผ่นโลหะ(เหล็ก)

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนการผลิตเครื่องฉีดพลาสติก/วางแผนการผลิตโลหะ (เหล็ก) 2.สั่งซื้อวัตถุดิบ 3.ควบคุมปริมาณสต๊อก 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ควบคุมและติดตามผลการผลิตตามแผนการผลิตรวมถึงควบคุมของเสีย 6.ตรวจสอบและประเมินกำลังการผลิตของเครื่องฉีดพลาสติก/และเครื่องจักร
สถานที่ปฎิบัติงาน : งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  23. สมัครงาน Engineer(ฝ่ายบริการ) บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล
• ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป • มีความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศ • มีทักษะการเจรจากับลูกค้าที่ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถขับรถยนต์ได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ออกบริการนอกสถานที่เพื่อซ่อมเครื่องปรับอากาศและงาน service ลักษณะต่างๆ 2.เบิกจ่ายงานประจำช่างบริการ 3.และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง e-mail , ทาง jobthai ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงานมาทางจดหมาย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  24. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร(Document control) บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี • มีไหวพริบและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน
• มีความละเอียดรอบคอบ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลควบคุมเอกสารระบบ ISO 2.ดูแลระบบการร้องขอดำเนินการด้านเอกสาร 3.ควบคุม จัดเก็บ แจกจ่าย เรียกคืนและการทำลายเอกสารควบคุมทั้งภายในและภายนอก 4.วิเคราะห์ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการควบคุมเอกสารและบันทึกทั้งระบบ 5.สรุป และรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข
สถานที่ปฎิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง e-mail - ทาง JobThai - สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ HR

  25. สมัครงาน Sale Import-Export ด่วน!!<-marquee> บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี วศบ. สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 2 ปี
• มีความสามารถในการสนทนา เขียนแต่งประโยค และอ่านตีความภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง • มีความรู้พื้นฐานด้านฐานทางด้านวิศวกรรม เพื่อสามารถประสานงานกับลูกค้า (ต่างประเทศ) ได้ • หากมีประสบการณ์ในงานขายเครื่องปรับอากาศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการขาย และมนุษย์สัมพันธ์ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนและเยี่ยมลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ 2. ประสานงานระหว่างลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริษัท 3. หาลูกค้าใหม่ และหรือโครงการใหม่ 4. ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิม 5. ประสานงานติดตามการสั่งซื้อและการส่งมอบสินค้าตามกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now) - สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณพิรัญญา

  26. สมัครงาน หัวหน้าแผนกจัดซื้อ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ หญิง / ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
• ปริญญาตรี ด้านการบริหารหรือที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรมพื้นฐานทั่วไป เช่น MS-Office
• มีความรู้ด้าน MRP (Material requirement planning) • มีทักษะไหวพริบและปฏิภาณการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี
• มีความเป็นภาวะผู้นำ ,และมีความซื่อสัตย์ต่อการทำงาน มีทักษะการพัฒนาทีมงานที่ดี
• มีเทคนิคในการเจราจาต่อรอง • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายรายใหม่ 2.ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ 3.เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย 4.กระตุ้น และนำทีมงาน ให้สามารถปฏิบัติได้ตามแผน 5.ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 6.วิเคราะห์ตัวเลขวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงาน 7.ตรวจสอบแผนการส่งมอบ,ควบคุมและติดตามการส่งมอบสินค้า 8.ดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับ Supplier เพื่อปรับปรุงการส่งมอบชิ้นส่วนของ Supplier ที่มีปัญหาการส่งชิ้นไม่ทันกำหนด 9.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพ ของ Supplier และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now) - สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณพิรัญญา

  27. สมัครงาน ผู้แทนขายต่างจังหวัด(กรุงเทพ,เหนือ,อีสาน,กลาง,ใต้) บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง+  การศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี+  มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป+  มีรถยนต์ส่วนตัว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบยอดขายในพื้นที่เขตรับผิดชอบ 2.ดูแลร้านค้า,งานโครงการ,พนักงานแนะนำสินค้าใขเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 3.แนะนำสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า จัด Promotion และสินค้าแนะนำ 4.สำรวจตลาดและแนะนำสินค้า ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และตัวแทนจำหน่ายที่รับผิดชอบ 5.เก็บเช็ค วางบิล ติดตามหนี้สินให้ตรงตามที่กำหนด 6.บริการหลังการขาย ประสานงานแจ้งซ่อม เครมสินค้าให้กับลูกค้าและร้านค้าที่รับผิดชอบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 7
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน Sales Export Officer บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 27 - 35ปี+  จบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี เช่น Word Excel Power Point ฯลฯ+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี+  มีทัศนะคติเชิงบวก และมีความใฝ่รู้ตลอดเวลา+  มีประสบการณ์ในสายงานต่างประเทศ 2 - 5 ปี+  มีประสบการณด้านการส่งออก การขาย การประสานงานขายต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำเอกสารในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
• สร้างยอดขายจากลูกค้าในต่างประเทศให้กับบริษัทฯ
• ต้อนรับและดูแลลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมบริษัทฯ
• ส่งข้อมูล Spec ผลิตภัณฑ์ ทำ Selection Sheet เลือกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
• ประสานงานกับลูกค้า ในช่องทาง E
• Mail, Phon, Video Call เพื่อติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ
• ประสานงานกับแผนกบัญชีต้นทุนในการจัดทำเอกสารเพื่อการสงออก
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน สมุห์บัญชี บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง+  อายุ 30 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บัญชี+  มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำภาษี ภงด.1.3.53 ภ.พ.30
• ทำกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Reconcile Bank)
• ตรวจใบสำคัญ รับ
• จ่าย
• ปิดงบการเงิน
• ทำบัญชีซื้อ
• ขาย ต่างประเทศ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้) บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุระหว่าง 27-35 ปี+  วุฒิปวช.ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี+  ประสบการณ์บัญชีลูกหนี้1-2 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี และสามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้+  มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานที่ดี+  สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ,บันทึกบัญชี 2.ออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 3.วางบิล,รับเช็ค 4. ติดตาม และประสานงานการชำระหนี้ ยอดค้างชำระลูกค้าให้เป็นไปตามกำหนด 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 30-35 ปี+  การศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาตรีโท+  ประสบการณ์ทำงานด้านเลขา 2-3 ปีขึ้นไป+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี+  มีประสบการณ์งานด้านบัญชี (พิจารณาพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำรายงานการประชุม ทำการนัดหมาย และจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาเตือนการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงกำหนดการนัดหมายให้ทราบล่วงหน้าติดต่อสอบถามงานทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ต
• ดูแลรับผิดชอบ จัดแฟ้มเอกสาร จัดการ และดูแลเอกสารที่เป็นส่วนตัวและที่สำคัญแก่ผู้บังคับบัญชาเจรจาโต้ตอบ และการนัดหมายธุรกิจ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน Embedded Engineer บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 24-35 ปี+  การศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาตรีโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โทรนาคม+  มีประสบการณ์ออกแบบบอร์อดคอนโทรลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบ วงจรบร์อดคอนโทรล และเลือกอุปกรณ์
• ออกแบบ และเขียนโปรแกรมบนบอร์ด Embedded
• ออกแบบ และเขียนโปรแกรมบน PLC หรือ Lab view
• ออกแบบ หัวข้อทดสอบอุปกรณ์
• ออกแบบ PCB,เขียนโปรแกรมภาษา C
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน หัวหน้าประสานงานขาย บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 35 - 45 ปี จบการศึกษาด้านการตลาดหรือบัญชี+  เคยทำงานประสานงานขายในตำแหน่งหัวหน้ามา ไม่น้อยกว่า 3 ปี+  คอมพิวเตอร์ คล่อง + email + excel คล่อง+  มนุษยสัมพันธ์ดีมาก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานกับหน่วยต่างๆที่เกี่ยงข้องกับงานขาย
• ดูแลและทำงานเอกสารต่างๆ ทั้งหมดของฝ่ายขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง อายุ 28 - 35 ปี+  วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีไหวพริบ คล่องแคล่ว+  สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความอดทน+  สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี+  สามารถใช้ โปรแกรม Excel Word (หากสามารถใช้ Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  หากสามารถเริ่มงานได้ทันที (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดต่อประสานงาน ดูแล ลูกค้าดีลเลอร์ 2. ประสานงานการจัดส่งสินค้า 3. ติดต่อประสานงานฝ่ายผลิตเกี่ยวกับการสั่งสินค้าของดีลเลอร์ 4. งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วน) บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 23-35 ปี+  การศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี บัญชี(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)+  ใช้โปรแกรม Ms. Office เช่น Word Excel ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลรับผิดชอบการเงินของบริษัท
• เช็ค Statement / สรุปรายรับ
• รายจ่าย
• การเงินอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ด่วน) บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 23 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา ที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ในงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี+  มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล+  หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหา)
• สรรหาพนักงานให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
• อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่บุคคล (ฝึกอบรม/แรงงานสัมพันธ์)
• สรรหาหลักสูตรฝึกอบรม
• ประสานการฝึกอบรม
• จัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
• รับผิดชอบกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
• อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 773702 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ด่วน) ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน Export Engineering(ด่วนมาก) บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 27-35 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ฟังอ่านเขียน)+  มีความรู้และประสบการณ์ ในการยื่น Product certificate เพื่อการส่งออก+  มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างดี+  เรียนรู้เร็ว มีความกระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี+  ใส่ใจในรายละเอียดการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ศึกษา ติดตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สินค้า ของแต่ละประเทศ เพื่อทำการส่งออก
• ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม เพื่อพัฒนา ปรับปรุงสินค้า เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ต้องการ TUV SUD
• ประสานงานกับสถาบันทดสอบภายนอก เช่น Intertek, TUV Rheinland เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ ให้ได้ตามมาตรฐานดังกล่าว
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน/ บัญชีต้นทุน บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน+  เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2 ปี ขึ้นไป+  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สามารถปิดงบการผลิตได้
• วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
• ปันส่วนค่าแรง/ ส่วนการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 776018 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน/ บัญชีต้นทุน ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ BOM บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป+  มีความรู้ความสามารถเบื่องต้นด้านเครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์+  มีประสบการณ์ในสายการผลิตบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์+  รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/มีความรอบครอบในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามสเปคที่กำหนด 2.จัดทำ BOM สำหรับการผลิต บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ 3.ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 527871 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ BOM ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน ช่างเขียนแบบแม่พิมพ์ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  ปวส-ป.ตรี+  มีประสบการณ์เขียนแบบแม่พิมพ์มาประมาณ 1-2 ปี+  สามารถใช้เครื่องจักร กลึงตัดกัด ได้+  สามารถปรับประกอบ แม่พิมพ์ ได้+  สามารถใช้โปรแกรม Unigraphics NX Autocad+  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแม่พิมพ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.เขียนแบบและออกแบบแม่พิมพ์ 2.ซ่อมเครื่องจักร(กลึง,กัด,ตัด)ได้ 3.ปรับ
• ประกอบแม่พิมพ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 462082 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างเขียนแบบแม่พิมพ์ ประเภทงานหลัก เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบว
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน Programmer/Senior Programmer ด่วนมาก!! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญาตรี (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)+  มีประสบการณ์0-3 ปีขึ้นไป มีทักษะในการเป็นผู้นำ+  สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ+  มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ+  มีความกระตือรือร้นสูง ชอบงานที่ท้าทาย+  เคยผ่านงานด้านการจัดการด้าน IT ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้ใช้งานโปรแกรมของบริษัทฯได้+  สะดวกทำงานที่จ.นนทบุรี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1). เขียนโปรแกรม Web application ภาษา PHP/JAVA 2). ใช้ฐานข้อมูล MS , SQL ได้ 3). มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ internet และระบบ Network 4). สามารถวิเคราะห์ระบบและเขียน Flow การทำงานได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 426410 ชื่อตำแหน่งงาน Programmer/Senior Programmer ด่วนมาก!! ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน วิศวกร R&D บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขี้นไป+  มีทักษะในการประสานงาน+  มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดี สามารถทำงานเอกสารได้+  สมารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 2. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และฝ่ายต่างประเทศ เพื่อให้งานด้านเทคนิค เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 3.จัดทำ สเป็คสินค้า ของบริษัทในรูปแบบภาษาอังกฤษ สำหรับงานต่างประเทศ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Payroll บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี+  วุฒิ ปวช.- ป.ตรี+  มีประสบการณ์ ใช้โปรแกรม business plus ทำเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 1 ปี+  เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้โปรแกรม business plus ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำค่าจ้าง เงินเดือนและผลประโยชน์ของพนักงาน 2. ตรวจสอบข้อมูล เช็คเวลาทำงาน OT ดูเรื่องขาดลามาสาย ตามกฎระเบียบบริษัท 3. จัดทำการประเมินทดลองงาน ผลการปฎิบัติงานประจำปี 4. ดูแล ประวัติพนักงาน และทะเบียนพนักงานทุกคน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป มีทักษะในการเป็นผู้นำ+  เพศ ชายหรือหญิง+  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เพื่อควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมในและนอกโรงงาน
• เพื่อจัดทำเอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและส่งไปยังหน่วยงานราชการ
• เพื่อจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
• ดำเนินการตรวจวินิจฉัยสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
• เสนอแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
• มีความรู้ระบบ ISO 14001
• มีความรุ้ระบบบำบัดน้ำเสีย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรไฟฟ้า+  มีประสบการณ์ด้านงานซ่อม+  สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าในส่วนของโรงงานได้ได้+  สามารถซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้ปกติ+  สามารถดูระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์+  ประกอบติดตั้งระบบไฟฟ้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สามารถซ่อมเครื่องจักรในอุตสาหกรม พ่นสี พลาสติก เหล็ก คอยล์ CNC และอื่นๆ
• รู้เรื่องระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี
• ดูแลรับผิดชอบระบบไฟฟ้าภายในโรงงานและออฟฟิตบริษัทได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน เลขานุการผู้บริหาร บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 35-45 ปี+  วุฒิ ปวส.- ป.ตรี+  ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี+  มีความรุ็พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชี และการเงิน+  สามารถใช้ โปรแกรม Excel Word power point ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลรับผิดชอบติดต่อประสานงานให้กับผู้บริหาร
• ตรวจสอบเอกสารต่างประเทศต่างๆ
• บันทึกตารางนัดหมายของผู้บริหาร
• ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
• จัดเก็บเอกสารสำคัญต่าง
• นัดหมายการประชุมต่างๆ
• งานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 459749 ชื่อตำแหน่งงาน เลขานุการผู้บริหาร ประเภทงานหลัก เลขานุการ ประเภทงานย่อย เลขานุการ/เลข
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน Programer รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ25ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวช-ป.ตรี สาขา คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบเว็บไซด์+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้และทำงานล่วงเวลาได้+  ต้องมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2ปี ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเว็บไซดิ์ ได้อย่างดี+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน+  หากมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์มาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ+  ** มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-5 ปี ด้าน การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ **+  ** สามารถทำงานล่วงเวลาได้ **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ออกแบบและพัฒนา Program 2.ดูแลและพัฒนาระบบ ERP 3.งาน IT สำหรับจัดเตรียมข้อมูลสำหรับผู้บริหาร 4.งานวิเคราะห์และออกแบบ เว็ปไซด์ 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 790206 ชื่อตำแหน่งงาน Programer รับสมัครด่วน ! ประเภทงานหลัก ออกแบบเว็บไซต์/Web ประเภทงานย่อ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน Shipping บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ (สำหรับชายควร ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)/ อายุไม่เกิน 40 ปี/สัญชาติไทย+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป+  ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี เน้นเขียนและอ่าน+  สามารถใช้ภาษาจีนได้ ในระดับดี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  สามารถใช้ไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า ในบางครั้ง กรณีเกิดความล่าช้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำเอกสารส่งออกต่างๆ invoice, packing list โดยใช้ MS Word, Excel
• ตรวจ L/C จากลูกค้าในต่างประเทศ
• รับ
• ส่ง email ระหว่างลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษ ธุรกิจ
• ประสานงานลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ
• ติดต่อประสานงานการขนส่งทางเรือ
• เอกสารธุรการภายในฝ่าย เช่น เอกสารตามระเบียบของ ISO 9001, 14000 ** เวลาทำงาน จันทร์
• เสาร์ 8.00 น.
• 17.00 น. **
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน Graphic Designer รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-เพศหญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป+  มีทักษะการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง ซื่อสัตย์ขยันอดทนสู้งาน+  มีความขยันอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้+  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe lllustrator & Adobe Photoshop และ 3D Max ได้ดี+  ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป ด้านการออกแบบ 2D/3D และตัดต่อ+  หากมีประสบการณ์ในการออกแบบ 2D/3D และตัดต่อ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดำเนินการออกแบบ Art Work งานป้ายไวนิล ใบปริวแผ่นพับ 2.มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Design 2D/3D (3D Max) 3.มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Adobe lllustrator & Adobe Photoshop 4.มีความชำนาญในการวาง Layout แต่งภาพและตัดต่อวีดีโอ 5.สามารถควบคุม Mood and Tone ของ Brand ได้อย่างดี 6.ต้องมี Portfolio มานำเสนอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 835758 ชื่อตำแหน่งงาน Graphic Designer รับสมัครด่วน ! ประเภทงานหลัก ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่า
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน พนักงานฝ่ายผลิต และ พนักงานติดรถขนสินค้า และพนักงานขับรถ 4 ล้อ และ 6 ล้อ รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 19ปี ขึ้นไป+  การศึกษาระดับ ป.6 เป็นต้นไป+  สุขภาพร่างกายแข็งแรง+  ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน แต่มีความตั้งใจที่จะทำงาน+  สามารถทำงานกับผู้อื่นได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและตรงต่อเวลา+  หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิต ( จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ )

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ผลิตงานให้ได้ตามแผนงาน 2. ทำงานผลิตตามสายงานที่กำหนด 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 4. สามารถทำงานเป็นกะ (บางครั้งได้ ) มี OTเพิ่มให้ 5. ทำงานจันทร์
• เสาร์ 8.00
• 17.00น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน Web Programmer รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวช.- ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบเว็บไซด์+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้และทำงานล่วงเวลาได้+  ต้องมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ขึ้นไป ภาษาที่ถนัด PHP เป็นหลัก+  สามารถใช้โปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเว็บไซดิ์ ได้อย่างดี+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน+  หากมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์มาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ+  ** มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้าน การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ออกแบบและพัฒนา Program 2.ดูแลและพัฒนาระบบ ERP 3.งาน IT สำหรับจัดเตรียมข้อมูลสำหรับผู้บริหาร 4.งานวิเคราะห์และออกแบบ เว็ปไซด์ 5.สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล SQL ได้ 6.สามารถใช้งานหรือใช้ภาษา PHP/Java ได้ 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Internet Marketing ( QR code Project ) รับสมัครด่วน! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขาการตลาดและการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการบริหารและจัดการงานบริการหลังการขายในส่วนลูกค้าสัมพันธ์+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้และทำงานล่วงเวลาได้บ้าง+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน มีความเป็นผู้นำ ใจสู้กับงาน+  มีความรู้เกี่ยวกับการ สื่อออนไลน์ด้านต่างๆ เช่น การใช้ LineFB Application บนมือถือ เป็นหลัก+  ต้องมีประสบการณ์ทางด้าน Online Marketing มาขั้นต่ำ 1 ปีขึ้นไป+  ** หากมีประสบการณ์โดยตรงด้าน Online Marketing 2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนงานภาคปฏิบัติงาน ในส่วนงาน QR Code ให้บรรลุผลตามแผนงานโครงการ 2. ดำเนินงานและประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ รายวันให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 3. ตรวจสอบความพร้อม ความถูกต้องของ app ระบบให้บริการและข้อมูลต่างๆ ในระบบให้มีความถูกต้อง 4.สรุปและรายงาน ผลการดำเนินการรายวัน การให้บริการ ทั้งในส่วนของAppระบบและผู้ใช้งาน 5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบริหารจัดการงานที่ต้อง ดูแลและให้บริการตลอดเวลาแบบ 24*7 6. การสื่อสารกับผู้ใช้งาน ผ่าน Line หรือ ทาง Social media อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน ธุรการบัญชีทั่วไป รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ21ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวช-ปวส. สาขาบัญชีเท่านั้น ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )+  มีความรู้เกี่ยวกับเอกสารทางด้านบัญชีทั่วไป+  มีทักษะในการพิมพ์งาน จัดเอกสาร และประสานงาน+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน+  หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีมาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถให้โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel ได้ดี+  หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรการบัญชีมาโดยตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสารบัญชีทั่วไปของบริษัท 2.จัดเอกสารแยกประเภทงานบัญชีต่างๆ 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5.มีพี่เลี้ยงคอยสอนงานให้ ** เวลาทำงาน จันทร์
• เสาร์ 8.00 น.
• 17.00 น. **
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน สมุห์บัญชี รับและจ่าย รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. - ป.ตรี สาขาบัญชี เท่านั้น มีความรู้เกี่ยวกับเอกสารทางด้านสมุห์บัญชีทั้งรับและจ่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน มีความรู้เรื่องภาษีเป็นอย่างดี สามารถปิดงบได้ เคยทำบัญชีโรงงานมาบ้าง สามารถให้โปรแกรม Express Microsoft Word Microsoft Excel ได้อย่างชำนาญ ต้องมีประสบการณ์ด้านสมุห์บัญชีโดยตรงขั้นต่ำ 3-5 ปี หากมีประสบการณ์ทางด้านสมุห์บัญชีมาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลบัญชีรับ
• จ่ายทั้งระบบ ตรวจการรับชำระเงิน 2. ดูแลการคำนวนผลประโยชน์Dealer เป้าการขาย,ค่าขนส่ง,ภาษี 3. ตรวจสอบ / จัดทำ Bank Reconcile 4. ตรวจสอบค่าคอม Sale , ค่าคอม PC , ค่าใช้จ่ายห้าง 5. ตรวจสอบสินค้าเคลมแอร์โชว์ ตรวจภาษี นำส่งแบบ ภงด 1,3,53,ภ.พ 30 6. ทำรายละเอียดประกอบงบ สรรพากร 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน สมุห์บัญชี รับและจ่าย รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. - ป.ตรี สาขาบัญชี เท่านั้น มีความรู้เกี่ยวกับเอกสารทางด้านสมุห์บัญชีทั้งรับและจ่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน มีความรู้เรื่องภาษีเป็นอย่างดี สามารถปิดงบได้ เคยทำบัญชีโรงงานมาบ้าง สามารถให้โปรแกรม Express Microsoft Word Microsoft Excel ได้อย่างชำนาญ ต้องมีประสบการณ์ด้านสมุห์บัญชีโดยตรงขั้นต่ำ 3-5 ปี หากมีประสบการณ์ทางด้านสมุห์บัญชีมาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลบัญชีรับ
• จ่ายทั้งระบบ ตรวจการรับชำระเงิน 2. ดูแลการคำนวนผลประโยชน์Dealer เป้าการขาย,ค่าขนส่ง,ภาษี 3. ตรวจสอบ / จัดทำ Bank Reconcile 4. ตรวจสอบค่าคอม Sale , ค่าคอม PC , ค่าใช้จ่ายห้าง 5. ตรวจสอบสินค้าเคลมแอร์โชว์ ตรวจภาษี นำส่งแบบ ภงด 1,3,53,ภ.พ 30 6. ทำรายละเอียดประกอบงบ สรรพากร 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ( Stock คลังสินค้า FG ) รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุนด้าน ( Stock คลังสินค้า ) และความรู้เรื่องบัญชีคลังสินค้า สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้และทำงานล่วงเวลาได้บางครั้ง มีความเป็นผู้นำ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน สามารถใช้โปรแกรม Express และ Excel ได้เป็นอย่างดี ต้องมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 4-5 ปี ขึ้นไป ด้านบัญชีต้นทุน ( Stock ) หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี ( Stock สินค้า ) โดยตรงมาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ** ต้องมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 4-5 ปี ด้าน บัญชีต้นทุน ที่เกี่ยวกับ ( บัญชี Stock ) **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต 2. เช็ค Stock ทุกสิ้นเดือน 3. ดึงข้อมูล และ ตรวจสอบข้อมูลจาก โปรแกรม Express และ MFG/PRO 4. จัดทำบัญชีสินทรัพย์ 5. ตรวจเช็คสินทรัพย์ ประจำเดือน 6. ใช้โปรแกรม Express และ Excel ได้เป็นอย่างดี 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( รปภ. ) รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป การศึกษาระดับ ป.6 เป็นต้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความตั้งใจที่จะทำงานและใจรักในสายงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานกับผู้อื่นได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและตรงต่อเวลา หากมีประสบการณ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยตรง (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ )

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. เฝ้าและตรวจตราทรัพย์สินของบริษัท ดูความเรียบร้อยพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. ดูแลรักษาความปลอดภัย ณ จุดที่ได้รับมอบหมาย 3. มีใจรักในการทำงาน สุขภาพร่างกายแข็งแรง 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 5. ช่วงเวลาทำงาน 07.00น.
• 19.00น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน ธุรการบัญชีต้นทุน ( ด้านคลังสินค้า ) รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3-ปวส. สาขา โลจิสติก หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับคลังสินค้ามาบ้างและบริหารจัดการได้ มีทักษะในการพิมพ์งาน จัดเอกสาร และประสานงาน ชอบลุยงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน สามารถให้โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel ได้อย่างดี ต้องมีประสบการณ์ขั้นต่ำ1ปี ด้าน ธุรการคลังสินค้า หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีคลังสินค้ามาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. คีย์เอกสารลง Work Order ลงใน Excel 2. รับของเสียจากแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจเช็คสต๊อกประจำเดือน ร่วมกับทีมงาน 4. ตรวจเช็คทรัพย์สินประจำเดือน ร่วมกับทีมงาน 5. เช็ค Searp และ ขาย Searp 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน Supervisor Dynamics AX 2012 Programmer รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย-หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม Dynamic AXX++ สามารถคิดวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในการสร้างโปรแกรม ต้องมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-4 ปี ขึ้นไป ด้านระบบ ERP Dynamic AX 2012 PHP มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สนใจติดตามข้อมูล มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 3-5 ปี หรือมากกว่า ด้านการพัฒนาและเขียนโปรแกรมในระบบ ERP Dynamics AX 2012 หากมีประสบการณ์ทางด้านเขียนโปรแกรมในระบบ ERP Dynamics AX 2012 มาโดยตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. มีประสบการณ์ในโครงการพัฒนาระบบ Dynamics AX 2012 ERP ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ 2. มีทักษะในการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน ERP ใหม่ตามขอบเขตของงาน 3. สามารถพัฒนาโปรแกรมและส่วนของ Report ต่างๆ ระหว่างพัฒนาโปรแกรมในช่วงของโครงการและการใช้งานจริงได้เป็นอย่างดี 4. สามารถบริหารจัดการดูแลระบบ Dynamics AX 2012 ERP ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ทั้งช่วงพัฒนาระบบและการใช้งานจริง 5. สามารถให้คำแนะนำการใช้งานและการแก้ไขปัญหา ต่างๆ เพื่อให้ระบบ ERP สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 6. ต้องสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหรือส่วน Report ต่างๆเพิ่มเติม ที่อาจจะมีในอนาคตได้ 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน Web Programmer ( ระบบ ERP ) รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย-หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.- ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบเว็บไซด์ระบบ ERP สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้และทำงานล่วงเวลาได้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ รวมถึงต้องมีตรรกในการเขียนโปรแกรม สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา x++หรือC#หรือJavaและสามารถใช้งาน คำสั้ง SQL ได้เป็นอย่างดี สามารถเขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเว็บไซดิ์ ได้ตามขอบเขตและระยะเวลาที่กำหนดให้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน หากมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ในระบบ ERP มาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้ามีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา X++หรือC# มาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. เป็นคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการ ERP ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. เป็นคณะทำงานในการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน ERP ใหม่ตามขอบเขตของงานที่ตอบสนองพันธกิจของบริษัท 3. ทำการพัฒนาโปรแกรมและส่วนของ Report ต่างๆ ระหว่างโครงการและในอนาคตได้ ด้วยความรับผิดชอบในส่วนของตนเองได้เป็นอย่างดี 4. เป็นคณะทำงานในการทดสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของระบบและฐานข้อมูล 5. ให้คำแนะนำการใช้งาน การแก้ไขด้านการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 6. ร่วมบริหารและจัดการ ให้ระบบ ERP สามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจตามนโยบาย 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 30-45 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี -โท ในสาขาโลจีสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานคลังสินค้าสำเร็จรูป สามารถบริหารและจัดการได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ดี สามารถยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงานได้ มีความรู้เกี่ยวเรื่องบริหารระบบ ISO มีภาวะความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูงและรอบคอบ มีประสบการณ์ในการดูแลและบริหารงานคลังสินค้า 3-5 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการคลังสินค้าโดยตรง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริหารจัดการและพัฒนา ระบบคลัง สินค้าสำเร็จรูป / สินค้าระหว่างผลิต / วัสดุและบรรจุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพสามารถรายงานได้ถึงวัสดุและบรรจุภัณฑ์ รวมถึง จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า รวมถึงปริมาณการจัดเก็บในปัจจุบัน 2. วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานและจำนวนคน 3. ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งในแต่ละวัน 4. บริหารจัดการงานด้านปฏิบัติการคลังสินค้าสำเร็จรูปและตรวจนับสินค้า 5. บริหารระบบด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน ช่างบริการซ่อมแอร์บ้านลูกค้า,ช่างซ่อมแอร์ ( ประจำโรงงาน ) รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุระหว่าง 23-40 ปี การศึกษาระดับ วุฒิ ป.6 - ปวส สาขา ไฟฟ้ากำลัง / สาขาอิเลคทรอนิกส์ เรียนรู้งานเร็ว มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ มีทักษะการติดต่อประสานงาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ สามารถทำงานกับผู้อื่นได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีความขยัน ซื่อสัตย์ ต้องมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-2 ปี งานด้านช่างติดตั้งและซ่อมแอร์ หากมีประสบการณ์ช่างซ่อมแอร์โดยตรง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริการติดตั้งและซ่อมแอร์ ล้างแอร์ ตามบ้านลูกค้า หรือ ซ่อมแอร์ประจำโรงงาน 2. วิเคราะห์และแก้ไขการซ่อมแอร์หน้างาน 3. ประสานงานหัวหน้าช่างและลูกค้า 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน พนักงานขาย PC ประจำห้างสรรพสินค้า รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3- ปวส. ทุกสาขา มีทักษะในการนำเสนอสินค้า ทำงานตามระยะเวลาห้าง มีความตั้งใจที่จะทำงานและใจรักในสายงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานกับผู้อื่นได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและตรงต่อเวลา ต้องมีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ด้านพนักงานขาย PC บนห้าง หากมีประสบการณ์ PC ขายแอร์ โดยตรง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. แนะนำและเสนอขายเครื่องปรับอากาศประจำห้างสรรพสินค้าตามสาขาที่ บริษัทกำหนด เช่น Themall ท่าพระ , บางแค , บางกะปื ห้างพาราก้อน , Homepro , Powerbuy เป็นต้น 2. รับผิดชอบการแนะนำสินค้าของบริษัทและให้บริการลูกค้า 3. ดูแลยอดขาย และ สรุปรายงานให้หัวหน้างานทราบ 4. มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ 5. มีค่าคอมมิชชั่นให้เพิ่มเติม สาขาที่ทำการเปิดรับสมัคร PC ประจำห้าง
• The Mall งามวงศ์วาน
• Power buy เซ็นทรัลบางนา
• Power buy เมกกะบางนา
• Power buy เซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่
• Power buy เซ็นทรัลชิดลม
• Power buy เซ็นทรัลพระราม 9
• Power buy เซ็นทรัลรังสิต
• Power buy เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
• Power buy เซ็นทรัลอิสต์วิลล์
• แฟชั่น ไอร์แลนด์
• Big C สุขสวัสดิ์
• Big C บางพลี
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน ธุรการแผนกวิศวกรรม รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. สาขาวิศวะกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ) มีความคล่องตัวและว่องไวในการทำงานและติดตามงาน มีมุมมองที่เปิดกว้างในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทนสูง มีใจมุ่งมั่นในแต่ละวัน สามารถให้โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์และการนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานได้ดี มีความรู้เกี่ยวกับระบบ เอกสาร ISO 9001 14001 ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ ) ถ้ามีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-2 ปี ด้าน ธุรการเอกสารวิศวกรรมรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ทำเอกสารในแผนกวิศวกรรมทั้งหมด เช่น Memo หรือ เอกสารจ่ายค่าทดสอบแอร์ 2. ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กร 2. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 3. ดูแลรักษาระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ISO 9001 , ISO 14001 4. มีพี่เลี้ยงคอยสองงานและทีมงานฝ่าย วิศวกรรม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย-หญิง อายุ 27 - 40 ปี การศึกษาระดับ ปวช-ปตรี ทุกสาขา มีความมุ่งมั่นและแก้ไขลักษณะการทำงาน และ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีความรู้ด้านกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เคยผ่านการอบรมระบบมาตราฐานการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1-2 ปี มีความรู้ ระบบ OHSAS 18001 : 2007 ใช้โปรแกรม Office ได้ และอุปกรณ์ไอที มีภาวะความเป็นผู้นำ อดทนต่อสภาพความกดดันได้ดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการติดต่อประสานงาน หากมีประสบการณ์ทางด้านเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ 3ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฏหมาย 2. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ด้านความปลอดภัย 3. ดูแลระบบมาตรฐานความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 4. จัดทำโครงการด้านความปลอดภัยและรณรงค์ลดอุบัติเหตุภายในโรงงาน 5. อบรมพนักงานด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ 6. การประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ สอบสวนอุบัติเหตุ 7. ดำเนินการประชุมด้านความปลอดภัย 8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน พนักงานฝ่ายผลิตแอร์ประจำโรงงาน SAIJO-DENKI รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย-หญิง อายุ 19ปี ขึ้นไป การศึกษาระดับ ม.3 เป็นต้นไป สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว มีพละกำลังในการทำงาน ใจสู้ ผู้ที่จะสมัครต้องไม่เคยมีคดีติดตัวมาก่อน ( ประวัติขาวสะอาด ) ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน แต่มีความตั้งใจที่จะทำงานและสู้งาน สามารถทำงานกับผู้อื่นได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและตรงต่อเวลา หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานการผลิตมา ( จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ )

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ผลิตงานให้ได้ตามแผนงานในแต่ละวัน
• ทำงานผลิตตามสายงานที่ต้องรับผิดชอบ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
• มี OTเพิ่มให้ มีชุดพนักงานให้ มีโบนัส ร้านอาหารสวัสดิการ
• ทำงานจันทร์
• เสาร์ 8.00
• 17.00น.
• ถ้าสามารถทำงานเข้ากะได้ ( จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ )
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน หัวหน้า Document Control พลังงาน รับสมัครด่วน ! บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชี/สถิติ มีความรับผิดชอบสูงและใส่ใจในรายละเอียดงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน สามารถบริหารและจัดการงานให้เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์และมีความอดทนเกี่ยวกับเอกสารราชการ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel ได้อย่างดี มีความสามารถในการวิเคราะห์และตรวจเอกสารราชการและรอบคอบสูง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมดูแลระบบการควบคุมเอกสารพลังงานทั้งศูนย์ควบคุมและเอกสารกลาง ศูนย์ควบคุมเอกสารย่อยของแต่ละหน่วยงานพลังงาน 2. จัดการข้อมูลเอกสารการส่งมอบงานและความคืบหน้าการส่งมอบงาน 3. ควบคุมดูแลเอกสารเกี่ยวกับการส่งมอบงานทั้งหมด 4. ดูแลระบบการร้องขอการดำเนินการด้านเอกสารพลังงาน 5. ตรวจเอกสารและข้อมูลเพื่อความถูกต้องก่อนการส่งมอบงาน 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now)- สมัครด้วยตนเอง - สมัครมาทางจดหมาย ส่งประวัติสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบมาพร้อมกัน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-05 02:35:03
รวมทั้งสิ้น 67 รายการบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
39/9 หมู่ 9 ซอยดวงมณี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2832-1999 ต่อ
 แฟกซ์ : 0-2832-1996
เว็บไซต์ : www.saijo-denki-co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ