Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด

 

บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด

ผลิตรายการโทรทัศน์
บริการด้านภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และการบันเทิงอื่น ๆ

 
  1. สมัครงาน ผู้ช่วยช่างภาพ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย • วุฒิขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนต้อนขึ้นไป • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบต่องาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครส่งประวัติหรือ Resume ของท่านพร้อมรูปถ่ายมากที่ วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน"
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ CCU บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• มีประสบการณ์
• มีความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบต่องาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครส่งประวัติหรือ Resume ของท่านพร้อมรูปถ่ายมากที่ วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน"
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  3. สมัครงาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิค บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิ ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้า • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบต่องาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครส่งประวัติหรือ Resume ของท่านพร้อมรูปถ่ายมากที่ วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน"
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่กราฟิค บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิ ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิค หรือที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบต่องาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครส่งประวัติหรือ Resume ของท่านพร้อมรูปถ่ายมากที่ วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน"
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  5. สมัครงาน Producer (Event) บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 30-35 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ในการบริหารกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
• ดูแลควบคุมการบริหารโครงการ กิจกรรมพิเศษต่างๆ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครส่งประวัติหรือ Resume ของท่านพร้อมรูปถ่ายมากที่ วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน"
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  6. สมัครงาน Creative & Script Writer งาน Event บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• คิดรูปแบบงาน Event ต่างๆ
• มีความคิดและไอเดียใหม่ๆ
• มีประสบการณ์ในการทำงาน Event มาก่อน

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครส่งประวัติหรือ Resume ของท่านพร้อมรูปถ่ายมากที่ วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน"
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เทคนิค บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิ ปวช. เป็นต้นไป การศึกษาด้านไฟฟ้า • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบต่องาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครส่งประวัติหรือ Resume ของท่านพร้อมรูปถ่ายมากที่ วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน"
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  8. สมัครงาน Account Executive บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Male/Female, age over 22 years
• Bachelor's Degree in business Administration or related fields
• Fluent in English and well communicate in Thai
• Good personality & interpersonal skills
• Able to work under pressure, Energetic & Modernized Characteristic

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครส่งประวัติหรือ Resume ของท่านพร้อมรูปถ่ายมากที่ วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน"
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

2008-08-05 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 8 รายการบริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
55 อาคารเดลต้า เฮ้าส์ ชั้น 1 เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 022482000
 แฟกซ์ : 022482004 , 022482024 , 026454127

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ