Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

 

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายผลิตและจำหน่ายกากน้ำตาล
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ

 
  1. สมัครงาน SAP Specialist บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, IT, or Related field
• Minimum 1-2 years ERP implementation experience in a similar position with SAP
• Competent in Data Warehouse or BI
• Experience in SQL2000 or Oracle database
• Have experience with SAP in PP and PM module will be advantage
• Can work upcountry and oversea
• Highly motivated and team player, pleasant personality, good relationship skill and highly service-minded
• Good command in spoken and written English
• Interested applicants please send your resume with current photo, stating the title of applied position, qualification, experiences and reference as well as current salary and expected remuneration to: chayanusr@mitrphol.com or wachirap@mitrphol.com contact 02-6568488 ext. 365, 173 for more information.

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Developing and maintaining existing system including modifying and implementing new system (SAP)
• Advising and troubleshooting in order to provide satisfy support to users and ensuring effectively work process
• Training and preparing manual for users
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  2. สมัครงาน วิศวกรชลประทาน(กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ ชาย - หญิง
• อายุระหว่าง 21 - 30 ปี
• การศึกษา ป.ตรี - สาขาวิศวกรรมชลประทาน • ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย • จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้กับไร่อ้อย • จัดทำเอกสารเผยแพร่งานพัฒนาระบบชลประทาน
• สามารถออกแบบสระน้ำ และแหล่งน้ำอื่น • มีความรู้เกี่ยวกับชลประทานต่างๆ
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
• มีความรู้เรื่อง GIS

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลการจัดทำแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับการปลูกอ้อย รับผิดชอบในการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายส่งเสริมชาวไร่ในการจัดทำแหล่งน้ำ เช่น การขุดสระเก็บน้ำ การสร้างอ่างเก็บน้ำ, การขุดลอกคลองน้ำธรรมชาติ, การเจาะบ่อบาดาล สมัครได้ที่ส่วนบุคคลโรงงาน โทร 043
• 134141
• 6 หรือส่ง Resume
• Transcrip
• รูปถ่าย ไปที่ e
• mail : lerpongt@mitrphol.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  3. สมัครงาน วิศวกรเคมี(กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ ชาย-หญิง
• อายุระหว่าง 21-30 ปี
• วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ - เคมี
• มีความรู้เรื่อง ISO 9001, ISO 14001, GMP&HACCP และ OHSAS 18001
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณเลอพงษ์ 080-1809547

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมกระบวนการเคี่ยวน้ำตาล การใช้น้ำ การใช้พลังงานไอน้ำ และไฟฟ้า ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซมเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน พัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีให้เกิดนวัตกรรมใหม่ สมัครได้ที่ส่วนบุคคลโรงงาน 043
• 134101ถึง6 ต่อภายใน 113 หรือ ส่ง Resume
• Transcrip
• รูปถ่าย ไปที่ e
• mail : lerpongt@mitrphol.com (กรุณาระบุภูมิลำเนา)
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ (ประจำโรงไฟฟ้าด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ เครื่องกล การจัดการพลังงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • สามารถปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าด่านช้าง ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
• ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัชนีกร กาฬภักดี โทร 035-418114 ต่อ 1614 E-Mail : Ratchaneekornk@bio-energy.co.th หรือ คุณประสงค์ ปิ่นวิเศษ โทร 089-779-5261 E-Mail : prasongp@bio-energy.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
• วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต
• วิเคราะห์ปัญหาการผลิตและเสนอแนวทางแก้ไข
• การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ต.หนองมะค่าโคง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เกษตรกลวิธาน(กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ ชาย - หญิง
• อายุระหว่าง 21-30 ปี
• การศึกษาป.ตรี- สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร (เกษตรกลวิธาน) • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร 1-2 ปี • มีทักษะการพัฒนาเครื่องมือการเกษตรในไร่อ้อย • อบรมการไถเตรียมดินให้แก่ชาวไร่อ้อยได้
• มีความรู้เรื่องระบบ GIS • วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล / งบประมาณ / สต็อคอะไหล่
• มีบุคลิค และมนุษย์สัมพันธ์ดี
• สวัสดิการ ที่พัก อาหาร เบี้ยเลี้ยง น้ำมันรถ รักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส ฯลฯ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการปลูกอ้อย ดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวให้แก่ชาวไร่ ให้คำแนะนำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรแก่ชาวไร่อ้อยได้ ติดต่อส่วนบุคคลโรงงาน โทร 043
• 134101
• 6 หรือ e_mail : lerpongt@mitrphol
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  6. สมัครงาน พนักงานส่งเสริมพิเศษ(กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ ชาย - หญิง
• อายุระหว่าง 20 -30 ปี
• การศึกษา ป.ตรี ด้านการเกษตร (พืชไร่) • มีความรู้เรื่องการเตรียมดินปลูกอ้อย เรื่องปุ๋ย และชลประทาน • สามารถวางแผนส่งเสริมการปลูกอ้อยได้
• มีทักษะการนำเสนอประชุมกลุ่ม เจรจาต่อรอง การโน้มน้าวจูงใจ
• เป็นผู้มีความอดทน - มนุษย์สัมพันธ์ดี
• เป็นคนในพื้นที่ส่งเสริม/ จ.ใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณเลอพงษ์ 080-1809547

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อยแข่งกับพืชเศรษฐกิจอื่น 2.ปล่อยสินเชื่อการส่งเสริม
• เงินบำรุง(ค่าไถ
• ค่าพันธุ์อ้อย
• ค่าปุ๋ย
• ค่ายากำจัดวัชพืช) 3.ติดตามนำอ้อยเข้าหีบและสินเชื่อให้ได้ตามเป้าหมาย พักที่เขตส่งเสริม โรงงานฯมี 9 เขตส่งเสริม ทุกอำเภอ รอบโรงงาน รัศมีไม่เกิน 70 กม. สนใจสมัครได้ที่ ส่วนบุคคล โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ 043
• 134101
• 6 หรือส่ง Resume
• Transcrip
• รูปถ่าย ไปที่ e
• mail : lerpongt@mitrphol.com (กรุณาระบุภูมิลำเนา)
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำจังหวัดชัยภูมิ) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 21- 27 ปี
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวรรมอุตสาหการ • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสินค้าและระบบ Logistics จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• มีมนุษย์สัมพันธ์
• ***สนใจสามารถส่งประวัติ, เงินเดือนปัจจุบัน, เงินเดือนที่คาดหวัง, และรูปถ่ายมาที่ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 044-881111-4 หรือ E-mail: cheewananw@mitrphol.com

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบ ดูแลงานการรับเข้า , จัดเก็บ , จ่ายออกน้ำตาล , กากน้ำตาล ให้สอดคล้องกับระบบ Logistics
• รับผิดชอบ ดูแลงานด้านโกดัง , ถังเก็บกากน้ำตาล ให้สามารถรองรับผลผลิตในช่วงฤดูหีบ พร้อมดูแลรักษาความสะอาดและประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
• บริหารข้อมูล ให้เป็นระบบ Supply ตาม Oder Processing จนถึง Costomer Service
สถานที่ปฎิบัติงาน : อ.ภูเขียว
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  8. สมัครงาน วิศวกรชลประทาน ( สาขาชัยภูมิ ) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมชลประทาน/ วิศวกรรมการเกษตร
• มีทักษะในการจัดการดินและน้ำ สามารถวางแผนพัฒนาระบบประทานได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สามารถวางแผนพัฒนาระบบชลประทานในไร่อ้อยให้ครอบคลุมพื้นที่ส่งเสริมได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : บ.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  9. สมัครงาน วิศวกรการเกษตร ( สาขาชัยภูมิ ) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ ชาย
• อายุ 22 - 32 ปี
• ปริญญาตรี วิศวกรรมการเกษตร หรือ เกษตรกลวิธาน • มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• มนุษย์สัมพันธ์ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
การจัดการงานด้านซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ และเครื่องมือเพื่อจัดการในแปลงอ้อยของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.ชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  10. สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า (กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
• การศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า-อิเลคทรอนิคส์-ไฟฟ้ากำลัง
• มีทักษะในการควบคุม, ติดตั้ง, ตรวจสอบ และซ่อมแซมเครื่องจักรไฟฟ้าขนาดใหญ่
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
• มีทักษะการใช้โปรแกรม PLC
• มีความรู้ระบบมาตรฐาน ISO 9001-14001-18001
• แนะนำตัว-Test Know how-Competency คุณเลอพงษ์ 080-1809547

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนงาน กำกับ ดูแล การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องจักร และการผลิตส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ สนใจส่ง Resume_Transcrip_รูปถ่ายไปที่ lerpongt@mitrphol.com"> lerpongt@mitrphol.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  11. สมัครงาน วิศวกรเครื่องกล (กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
• การศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล • มีความรู้ในการวางแผนงานซ่อมบำรุงระบบ SAP_PM
• มีความรู้ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001, GMP&HACCP และ OHSAS 18001 • มีทักษะการใช้โปรแกรมเขียนแบบ • มีความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำตาล
• มีใบประกาศวิชาชีพ กว.
• แนบผลงานแสดงความรู้ ความสามารถ การเขียนแบบ จะได้รับการติดต่อ
• แนะนำตัว-Test Know how-Competency คุณเลอพงษ์ 080-1809547

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ร่วมกับแผนกต่างๆเพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน หรือออกแบบพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ ควบคุมงานเขียนแบบ รับผิดชอบงานในส่วนของงานก่อสร้าง ประเมินราคาสิ่งก่อสร้างรวมทั้งวัสดุที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง ติดต่อส่วนบุคคลโรงงาน โทร 043
• 134101
• 6 หรือ ส่ง Resume
• Transcrip
• รูปถ่าย ไปที่ e
• mail : lerpongt@mitrphol.com (กรุณาระบุภูมิลำเนา)
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  12. สมัครงาน จนท.เพิ่มผลผลิตอ้อย -จนท.ส่งเสริม (กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุระหว่าง 21-30 ปี
• การศึกษา ป.ตรี สาขาการเกษตรกรรม (พืชไร่-นา พืชศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
• มีความรู้เรื่องการปลูก อ้อย-ปุ๋ย-ดิน-น้ำ
• มีความรู้เรื่อง GPS
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
• มีบุคลิค และมนุษย์สัมพันธ์ดี
• กล้าแสดงออก พูดเป็น นำเสนอประชุมกลุ่มชาวไร่ได้
• เป็นคนในพื้นที่ส่งเสริม มีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณา
• แนะนำตัว-Test Know how-Competency คุณเลอพงษ์ 080-1809547 • ส่งแผนการเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อยแนบไปด้วยจะได้รับพิจารณาติดต่อ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หาพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย และแนวทางการเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงานฯ โดยประสานกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายส่งเสริมชาวไร่ ศูนย์วิจัย(R&D) จนท.ฝึกอบรม จนท.ชลประทาน จนท.เกษตรกล จนท.วีแนส (ปุ๋ยน้ำ) สนใจส่ง Resume
• Transcript
• รูปถ่าย ไปที่ e
• mail : lerpongt@mitrphol.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  13. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำโรงงานเอทานอลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 -3 ปี
• มีใบประกาศ การเป็น จป.วิชาชีพ ตามกฎหมาย
• สามารถจัดทำแผน, ระเบียบ, รณรงค์โครงการด้านความปลอดภัย
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• สนใจสามารถส่งประวัติ, เงินเดือนปัจจุบัน, เงินเดือนที่คาดหวัง, และรูปถ่ายมาที่ Jareepornn@mitrphol.com ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ จรีพร 0-3546-6651-2 ต่อ 113

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
• กำหนดมาตรฐาน, ระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน, ตรวจสอบ และหาวิธีป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
• ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัย ให้พร้อมใช้งาน
• อบรมพนักงานและผู้รับเหมา เกี่ยวกับงานความปลอดภัย
• งานด้านมวลชนสัมพันธ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอ ด่านช้าง
จังหวัด : สุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.-กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุระหว่าง 22-30 ปี
• วุฒิ ป.ตรี สาขา อาชีวอนามัย และความปลอดภัย • เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน • แนะนำการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน • จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี • ดูแลปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบาย ISO 9001:2000, ISO 14001, GMP&HACCP , OHSAS 18001 และ มรท. • รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพื่อหาแนวทางป้องกัน

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำหน้าที่แทนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย ประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สมัครที่ส่วนบุคคลโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ e
• mail : lerpongt@mitrphol.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  15. สมัครงาน จนท.ประเมินและติดตามงานอ้อย (กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุระหว่าง 25-35 ปี
• วุฒิ ปริญญตรี-โท สาขา เศรษฐศาสตร์การเกษตร / สถิติ / ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
• มีความรู้เรื่องอ้อย - GIS - และการประเมินอ้อย • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ • มีความสามารถทางการบริหารจัดการ • มีทักษะการนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
• มีบุคลิคความเป็นผู้ใหญ่ • มีประสบการณ์ในสายงานวิเคราะห์ ประเมินข้อมูล 1 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประเมินและติดตามงานอ้อยประจำโรงงาน ตามแผน กลยุทธ การส่งเสริม/เพิ่มผลผลิต ของด้านอ้อยโรงงาน เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ สนใจส่ง Resume ไปที่ ">lerpongt@mitrphol.com สัมภาษณ์ส่วนกลาง
• สนญ. อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  16. สมัครงาน วิศวกรเคมี (กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุระหว่าง 22-30 ปี
• วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ - สาขาเคมี
• มีความรู้เรื่อง ISO 9001, ISO 14001
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณเลอพงษ์ 080-1809547

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมกระบวนการ ต้ม เคี่ยวน้ำตาล การใช้น้ำ การใช้พลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วางแผนและควบคุมงบประมาณการซ่อมแซมเครื่องจักร สมัครได้ที่ส่วนบุคคลโรงงาน 043
• 134101ถึง6 ต่อภายใน 113 หรือ ส่ง Resume
• Transcrip
• รูปถ่าย ไปที่ e
• mail : lerpongt@mitrphol.com (กรุณาระบุภูมิลำเนา)
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  17. สมัครงาน จนท.ฝึกอบรม (กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุระหว่าง 22-30 ปี
• การศึกษา ป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำแผนการฝึกอบ และงบประมาณค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประจำปี
• ออกแบบการสำรวจความต้องการ ฝึกอบรม • ประสานงานกับวิทยากรและพนักงานที่จะทำการอบรม
• ดูแลเอกสารระบบมาตรฐาน ISO 9001, 14001 ,OHSAS 18001, GMP&HACCP • จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
• ส่ง Resume รูปแบบ Power Point ไปที่ lerpongt@mitrphol.com • ทดสอบความรู้-สอบถามเพิ่มเติม คุณเลอพงษ์ 080-1809547

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดทำแผน ประสานงาน การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น มีดัชนีชี้วัด และติดตามผลหลังการฝึกอบรม
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  18. สมัครงาน นักวิจัยประจำโครงการ (จ.ชัยภูมิ) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ ชาย / หญิง
• อายุระหว่าง 22 - 30 ปี • การศึกษาปริญญาตรีด้านการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ / โรคพืช / กีฏวิทยา / อารักขาพืช
• มีประสบการณ์ด้านอารักขาพืช 1-2 ปี • มีความสามารถด้านการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์
• สามารถขับขี่รถยนต์ได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูอ้อย
• ดูแลแปลงทดลองและแปลงขยายพันธุ์อ้อย ปลอดโรคใบขาว
• เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตแปลงทดลอง สนใจส่ง : Resume , Transcript , และรูปถ่าย มาที่ E
• mail : pirunpornp@mitrphol.com หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบุคคลโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว โทร. 044
• 881111
• 4 ต่อ 1102 , 1113 (ติดต่อ คุณพิรุณพร) ที่อยู่ : บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว) 99 ม.10 ถ.ชุมแพ
• ภูเขียว ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด (อ.ภูเขียว)
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  19. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จ.ชัยภูมิ ) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ ชาย/หญิง
• อายุ 22 - 32 ปี
• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
• มีใบประกาศการเป็น จป.วิชาชีพ ตามกฎหมาย • สามารถจัดทำแผน,ระเบียบ,รณรงค์โครงการด้านความปลอดภัย
• มนุษย์สัมพันธ์ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
• กำหนดมาตราฐาน,ระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน,ตรวจสอบและหาวิธีป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
• ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัย ให้พร้องใช้งาน
• อบรมพนักงานและผู้รับเหมา เกี่ยวกับงานความปลอดภัย สนใจส่ง : Resume , Transcrip , และรูปถ่าย มาที่ E
• mail : ">pirunpornp@mitrphol.com หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบุคคลโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว โทร. 0
• 4488
• 1111
• 4 ต่อ 1102 , 1113 (ติดต่อ คุณพิรุณพร) ที่อยู่ : บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว) 99 ม.10 ถ.ชุมแพ
• ภูเขียว ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด (อ.ภูเขียว)
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  20. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สำนักสถิติและประเมินอ้อย (จ.ชัยภูมิ) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ ชาย/หญิง
• การศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาสถิติ / เศรษฐศาสตร์การเกษตร / GIS / ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
• สามารถสร้างรายงาน วางแผน และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีความละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกตุ
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้คล่อง
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย1 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เก็บรวบรวมและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อจัดทำรายงานทางสถิติ แล้วทำข้อมูลนำมาเสนอ สนใจส่ง : Resume , Transcrip , และรูปถ่าย มาที่ E
• mail : pirunpornp@mitrphol.com หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบุคคลโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว โทร. 0
• 4488
• 1111
• 4 ต่อ 1102 , 1113 (ติดต่อ คุณพิรุณพร) ที่อยู่ : บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว) 99 ม.10 ถ.ชุมแพ
• ภูเขียว ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด (อ.ภูเขียว)
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  21. สมัครงาน Senior Accounting Officer (Chaiyaphum Area) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Male/Female , Age 28 - 35 year old.
• Bachelor's Degree in Accounting or higher.
• At least 3 years experience in managerial accounting and cost accounting in manufacturing environment
• Experience with SAP would be a plus.
• In-depth ability of analytical skills, strong communication and presentation skills.
• Be self – motivated, a strong team player and enable to work independently and under pressure.
• Fair spoken and written English.
• Strong computer literacy in MS Office.
• Able to work at Phukieo, Chaiyaphum.

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Handles all costing records and reporting in accordance with the accounting policies, principles and practices. Deals with external authorities and auditors. Responsibilities :

• Handles all inventories records and reporting in accordance with the accounting policies, principles and practices.
• Responsible for reviewing / analyzing all receiving / shipping, inventory movement transactions.
• Verifies all manufacturing variances, sets up standard cost and transfer price.
• Support Internal / External auditors.
• Closely work with production and material department for inventory controls assurance.
• Provide cost analysis support per operation/management’s requirement. สนใจส่ง : Resume , Transcript , และรูปถ่าย มาที่ E
• mail : pirunpornp@mitrphol.com หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบุคคลโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว โทร. 0
• 4488
• 1111
• 4 ต่อ 1102 , 1113 (ติดต่อ คุณพิรุณพร) ที่อยู่ : บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว) 99 ม.10 ถ.ชุมแพ
• ภูเขียว ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงานน้ำตาลมิตรภูเขียว (อ.ภูเขียว)
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  22. สมัครงาน จนท.ประเมินและติดตามงานอ้อย (กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุระหว่าง 25-35 ปี
• วุฒิ ปริญญตรี-โท สาขา เศรษฐศาสตร์การเกษตร / สถิติ / ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
• มีความรู้เรื่องอ้อย - GIS - และการประเมินอ้อย • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ • มีความสามารถทางการบริหารจัดการ • มีทักษะการนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
• มีบุคลิคความเป็นผู้ใหญ่ • มีประสบการณ์ในสายงานวิเคราะห์ ประเมินข้อมูล 1 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประเมินและติดตามงานอ้อยประจำโรงงาน ตามแผน กลยุทธ การส่งเสริม/เพิ่มผลผลิต ของด้านอ้อยโรงงาน เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ สนใจส่ง Resume ไปที่ ">lerpongt@mitrphol.com สัมภาษณ์ส่วนกลาง
• สนญ. อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  23. สมัครงาน จนท.ส่งเสริมอ้อย (กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุระหว่าง 22-30 ปี
• การศึกษา ป.ตรี สาขาการเกษตรกรรม (พืชไร่-นา พืชศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
• มีความรู้เรื่องการปลูกอ้อย
• มีความรู้-ทักษะการใช้ GIS - GPS
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
• มีบุคลิค และมนุษย์สัมพันธ์ดี
• กล้าแสดงออก พูดเป็น นำเสนอประชุมกลุ่มชาวไร่ได้
• เป็นคนในพื้นที่ส่งเสริม มีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณา
• สอบถามเพิ่มเติม คุณเลอพงษ์ 08-0180-9547

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หาพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย และแนวทางการเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงานฯ สนใจส่ง Resume
• Transcript
• รูปถ่าย ไปที่ e
• mail : lerpongt@mitrphol.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  24. สมัครงาน วิศวกร - เจ้าหน้าที่ (กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุระหว่าง 20-30 ปี
• การศึกษาปริญญาตรี ตามสาขาที่รับ
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ • มีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์ที่จะทำงานได้
• สร้าง Power Point แสดงความรู้ในงานตามสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เป็นคนพื้นที่อีสาน มีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• Resume ที่น่าสนใจ วัด Know_how ได้ จะได้รับการติดต่อ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับการขยายกิจการและการเจริญเติบโตของบริษัท เปิดรับสมัคร วิศวกร / เจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่งดังนี้ 1.วิศวกรเครื่องกล 2.วิศวกรไฟฟ้า 3.วิศวกรเคมี 4.วิศวกรสิ่งแวดล้อม 5.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 6.โปรแกรมเมอร์ 7.นักบัญชี 8.เจ้าหน้าที่บุคคล (Payroll
• Training) 9.เจ้าหน้าที่พัสดุ สนใจส่ง Resume
• Transcrip
• รูปถ่าย ไปที่ lerpongt@mitrphol.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณเลอพงษ์ 080
• 1809547
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  25. สมัครงาน นักบัญชี (มิตรลาว) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ ชาย
• อายุระหว่าง 21-30 ปี
• การศึกษา ป.ตรี - สาขาบัญชี
• มีความรู้เรื่อง พรบ.การบัญชี และ ภาษีอากร
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
• มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณา

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ปฏิบัติงานเอกสารทางบัญชี และภาษีอากรให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง สนใจส่ง Resume ไปที่ somkiats@mitrphol.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086
• 4507345
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรลาว
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  26. สมัครงาน จนท. - หัวหน้าแผนก - ผู้บริหาร (มิตรลาว) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• การศึกษา ปริญญาตรี - โท สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น บริหาร/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์/สถิติ
• มีความคล่องตัวสูง
• พร้อมทำงานที่ประเทศลาว

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
โรงงานน้ำตาลมิตรลาว ต้องการบุคลากรร่วมงานหลายตำแหน่ง ดังนี้ 1.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน ประสบการณ์ 5 ปี 2.หัวหน้าแผนกประสานงานราชการ ประสบการณ์3
• 5 ปี 3.หัวหน้าหน่วยพัฒนาบุคลากร ประสบการณ์ 3
• 5 ปี 4.เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ ประสบการณ์ 2
• 3 ปี 5.เจ้าหน้าที่ Logistics ประสบการณ์ 2
• 3 ปี สนใจส่ง Resume ระบุตำแหน่งงานไปที่ somkiats@mitrphol.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสมเกียรติ 086 4507345
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรลาว
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : หลายตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  27. สมัครงาน หัวหน้าไร่ - หัวหน้าแปลง (มิตรลาว) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุระหว่าง 21 - 35 ปี
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาเกษตร-พืชไร่
• มีความรู้เรื่องการปลูกอ้อย
• มีความรู้เรื่องดิน-น้ำ-ปุ๋ย • สามารถนำเสนอประชุมกลุ่มชาวไร่
• มีทักษะการใช้เครื่องมือ GIS
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
• มีความอดทน มุ่งมั่นสูง

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ส่งเสริมหาพื้นที่ปลูกอ้อย / ดูแลพื้นที่ไร่อ้อยบริษัทฯ สนใจส่ง Resume ไปที่ somkiats@mitrphol.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086
• 4507345
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรลาว
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  28. สมัครงาน หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำจังหวัดสิงห์บุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ปริญญาตรี
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการบริหารคลังสินค้าในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม หรือในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง • มีทักษะการบริหารสินค้าคงคลัง • มีทักษะด้านการบริหารจัดการบุคคล, การควบคุมคลังสินค้า และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี อ.บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี หากมีภูมิลำเนาอยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ผู้ที่สนใจ ส่ง Resume มาที่ chayanusr@mitrphol.com สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ชญานัสถ์ โทร. 0-2656-8488 ต่อ 173

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมวางแผนพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้พอเพียงกับแผนผลิต • ปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บให้มีพื้นที่จัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ระบบการจ่ายสินค้าให้ลูกค้าอย่างสะดวกรวดเร็วถูกต้องตามระบบ FIFO • ดูแล และซ่อมแซม เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงจัดสรรพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการ • ตรวจสอบและปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด • ควบคุมดูแลการรับเข้าและจ่ายออกของสินค้า • ควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าให้เป็นตามแผนที่วางให้ถูกต้อง บรรลุตามเป้าหมาย ให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายคุณภาพ • ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 9002 , ISO 14001, ISO 22000, GMP&HACCP
สถานที่ปฎิบัติงาน : สิงห์บุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  29. สมัครงาน System Analyst (บริษัท พาเนลพลัส จำกัด) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้เกี่ยวกับ Oracle database, SQL programming
• มีความรู้เกี่ยวกับ ERP system และกระบวนการธุรกิจ
• หากมีความรู้เกี่ยวกับ Oracle e-Business suite จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
• สนใจสามารถส่งประวัติ, เงินเดือนปัจจุบัน, เงินเดือนที่คาดหวัง, และรูปถ่ายมาที่ chayanusr@mitrphol.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชญานัสถ์ 0-2656-8488 ต่อ 173

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พัฒนาโปรแกรมระบบงานข้อมูล Oracle สำหรับกลุ่มธุรกิจปาร์ติเกิลบอร์ด และกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า
• ดำเนินการจัดเตรียม และประสานงานในการวางแผนการพัฒนา ปรับปรุง หรือนำระบบข้อมูลใหม่มาใช้
• ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา และอบรมพัฒนาความรู้ให้ผู้ใช้ระบบข้อมูล Oracle
สถานที่ปฎิบัติงาน : อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  30. สมัครงาน วิศวกรเคมี (จ.กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุระหว่าง 22-30 ปี (เพศชาย-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  การศึกษา วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมเคมี+  ผลการเรียน GPA 2.50 ขึ้นไป+  มีทักษะการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad Solid Work+  มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 14001+  มีความรู้เรื่อง TPM WSC

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
มีหน้าที่รับผิดชอบ 1.ดูแลแผนกหม้อเคี่ยว
• การเคี่ยวน้ำตาลประเภทต่างๆ 2.ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาระบบมาตรฐานสากล ISO งานความปลอดภัย WSC
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 433072 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรเคมี (จ.กาฬสินธุ์) ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศวกรเคมี
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน พนักงานเขียนแบบ (จ.กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว+  การศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาการออกแบบ เขียนแบบ+  GPA 2.50 ขึ้นไป+  มีทักษะการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad Solid Work+  มีทักษะการถอดแบบ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง+  เป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงาน ออกแบบ เขียนแบบ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 428329 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานเขียนแบบ (จ.กาฬสินธุ์) ประเภทงานหลัก เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCa
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน วิศวกรอุตสาหการ_IE ( จ.กาฬสินธุ์ ) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22 - 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว+  วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ+  GPA 2.50 ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรม Auto cad Solid Work ได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะการออกแบบ เขียนแบบ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง+  ผู้ที่แสดงความรู้ ความสามารถ ได้ตรงกับงาน จะได้รับการพิจารณาเรียกสัมภาษณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ 1.การบำรุงรักษา พัฒนา ซ่อมแซมเครื่องจักร 2.งาน TPM เครื่องจักร 3.งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 4.งาน ISO เครื่องจักร 5.งาน WSC , ASAKAI , KAIZEN เครื่องจักร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 423136 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรอุตสาหการ_IE ( จ.กาฬสินธุ์ ) ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุระหว่าง 22-35 ปี+  การศึกษา ปวส. สาขา ช่างกล-ช่างยนต์-ช่างเชื่อม+  GPA 2.50 ขึ้นไป หรือ ประสบการณ์ 2 ปี อย่างหนึ่งอย่างใด+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์+  มีความรู้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 14001 18001+  มีความรู้เรื่อง TPM เครื่องักร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมการหีบอ้อย 2. บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 417106 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์) ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบ
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน พนักงาน Boiler (จ.กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 21 - 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว+  การศึกษา ปวส. สาขา ช่างกล - ช่างยนต์ - ช่างไฟฟ้า+  เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  มีความรู้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 14001 18001+  มีความรู้เรื่อง TPM ASAKAI KAIZEN เครื่องจักร+  มีประสบการณ์ด้าน Boiler จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
มีหน้าที่รับผิดชอบ 1. ควบคุมเครื่องจักรหม้อไอน้ำ (Boiler) 2. ควบคุมการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า 3. บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 414407 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงาน Boiler (จ.กาฬสินธุ์) ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อม
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน วิศวกรเครื่องกล ( จ.กาฬสินธุ์ ) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุระหว่าง 22 - 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว+  วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล+  GPA 2.50 ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรม Auto cad Solid Work ได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะการออกแบบ เขียนแบบ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง+  ผู้ที่แสดงความรู้ ความสามารถ ได้ตรงกับงาน จะได้รับการพิจารณาเรียกสัมภาษณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.บำรุงรักษา พัฒนา ซ่อมแซมเครื่องจักร 2.งาน TPM เครื่องจักร 3.งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 4.งาน ISO เครื่องจักร 5.งาน WSC เครื่องจักร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลสมสะอาด  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน พนักงานควบคุม Robot (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว) ด่วนมาก ! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  วุฒิ ป.ว.ส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์+  อายุ 22 - 30 ปี+  ประสบการณ์ 1 ปี+  ทำงานเป็นกะได้+  มีมนุษยสัมพัธ์ดี ขยัน อดทน+  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เขียนแบบได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมการทำงานของ Robot ลำเลียงน้ำตาล 2.สามารถซ่อมบำรุง Robot ได้ 3.งาน TPM เครื่อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกสะอาด  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน วิศวกรควบคุม Robot (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว) มีประสบการณ์ด้าน Robot 1-2 ปี ด่วนมาก ! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22 - 45 ปี+  ไม่จำกัดเพศ+  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา แม็คคาร์ทรอนิกส์(Mechatronics)+  หากมีประสบการณ์ด้าน Robot จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมดูแลและพัฒนาการทำงานของ Robot 2.ดูแลงบประมาณการซ่อมแซมและการลงทุนของแผนก 3.ควบคุมดูแลระบบ Automation 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.ติดตามงานพร้อมกับรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 721162 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรควบคุม Robot (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว) มีประสบการณ์ด้าน Robot
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว จ.ชัยภูมิ) ด่วน!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการเงินการบัญชี การธนาคาร+  มีความรอบคอบสูงในการตรวจนับเงิน+  มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์+  มีความรู้เรื่องธนบัตรปลอม+  มีความซื่อสัตย์สุจริต ไว้วางใจได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุม ดูแล การบันทึกบัญชี ทั้งด้าน รับ
• จ่าย ปรับปรุงบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และ หลักการภาษีอากร
• ปิดงบการเงินประจำเดือนและจัดทำรายงานเชิงบริหาร
• ควบคุมและนำเสนองบประมาณ
• ติดตามการใช้งบประมาณ พร้อมวิเคราะห์สาเหตุความแตกต่าง และหาสาเหตุความสูญเสียพร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไข
• ควบคุม และติดตามบัญชีสินค้าคงคลัง ต้นทุนการผลิตน้ำตาล และสินทรัพย์ถาวร
• ควบคุมและนำเสนอต้นทุน พร้อมวิเคราะห์สาเหตุผลแตกต่างประจำเดือนนำเสนอผู้บริหาร
• ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ในด้านคุณภาพ , ความปลอดภัยของอาหาร , สิ่งแวดล้อม , ความปลอดภัย , แรงงาน และอื่น ๆ ตามที่มีนโยบายจากบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกสะอาด  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน นักวิจัย (Remote sensing) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขา ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล และสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในระดับดี+  มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน Remote Sensing และ GIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จำแนกพื้นที่ปลูกอ้อยด้วยภาพถ่ายทางอากาศ • สำรวจพื้นที่ปลูกอ้อย เพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลจากการจำแนกด้วยภาพ • วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากการแปลภาพถ่าย • สร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) • บันทึกและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกสะอาด  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล ภูเขียว) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล+  มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเอทานอล+  มีความรู้ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร+  ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้+  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้+  หากมีประสบการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการผลิตเอทานอล ให้ได้ปริมาณตามเป้าหมาย คุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด และมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด • จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบรายงาน เพื่อจัดทำรายงานประจำวัน ต่อหัวหน้าแผนกผลิต • ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องจักร ในกระบวนการผลิตเอทานอล ให้สามารถให้งานได้อย่างต่อเนื่อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 638576 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล ภูเขียว) ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุ
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องมือวัด (โรงไฟฟ้าด่านช้าง) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - ปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิคส์ เครื่องมือวัดและควบคุม+  ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ทางด้าน Automation System การออกแบบแก้ไข PLC Logic DCS SCADA HMI+  สามารถทำงานประจำที่โรงไฟฟ้าด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุม (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุม (Covective Maintenance) 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุม (Improvement) 4.จัดทำประวัติการบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุม 5.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและครบถ้วน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 776429 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องมือวัด (โรงไฟฟ้าด่านช้าง) ประเภทงานหลัก ช่
จังหวัด : สุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน นักบัญชี (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีสาขา บัญชี+  ประสบการณ์ในงานบัญชี 1-3 ปี+  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชี+  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากร+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.บันทึกบัญชีเรียกเก็บบุคคลภายนอก 2.บันทึกบัญชีรายการระหว่างกัน 3.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษีขาย และรายงานภาษีขาย กระทบบัญชีที่เกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบรายงานการขาย เพื่อกระทบบัญชีขายและภาษีขาย 5.ตรวจเช็คความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารทางบัญชีและจัดเก็บเอกสาร 6.ยื่นแบบ ภธ.40 7.จัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงินรวม 8.สอบทวนข้อมูลและวิเคราะห์เปรียบเทียบการเรียกเก็บเงินและนำเสนอข้อเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลสมสะอาด  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ชลประทาน (โรงงานมิตรผล ภูหลวง จ.เลย) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะความรู้ด้านชลประทาน / สารสนเทศ เป็นอย่างดี+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี+  มีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ และ มีภูมิลำเนาอยู่ จ.เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสม ทั้งปริมาณน้ำและวิธีการใส่ พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์ให้น้ำ • จัดหาผู้รับเหมาและอุปกรณ์นการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต • จัดทำฐานข้อมูลเพื่องานชลประทาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุระหว่าง 22-30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร+  วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล/อุตสาหการ+  GPA 2.5 UP หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี+  มีทักษะในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรเเละงานวางแผน+  ขยัน อดทน ซื่อสัตย์+  มีภูมิลำเนาใกล้โรงงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา นำมาวางแผน เพื่อมาดำเนินการปฏิบัติในหน่วยงานและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง • ควบคุม ดูแล การรับเข้าน้ำตาล , กากน้ำตาล • ควบคุม ดูแล การจัดเก็บน้ำตาลและกากน้ำตาล • ควบคุม ดูแล การจ่ายน้ำตาล , กากน้ำตาล • ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ที่ใช้งานในหน่วยงานให้อยู่ในสภาพใช้งานอยู่เสมอ • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานในแผนกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย • ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 , ISO 22000
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 656525 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain
จังหวัด : สุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน วิศวกรเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  วุฒิ ป.ตรี สาขาเครื่องกล GPA 2.5 UPหรือมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป+  อายุ 24-30 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ด้านงานวางแผนซ่อมบำรุงเเละเขียนแบบ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน+  มีความรู้เรื่องระบบมาตฐานคุณภาพ ISO 900114001

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพเครื่องจักร • เข้าศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตของแผนกที่ได้รับมอบหมาย • พร้อมจัดทำรายงาน / โครงการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา • ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 , ISO 22000
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 581368 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี) ประเภทงานหลัก วิศวกร ปร
จังหวัด : สุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน พนักงานบำรุงรักษา/ช่างเทคนิค บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 20 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวช.ปวส. สาขาช่างไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์ GPA 2.5 UP+  มีประสบการทางด้านการซ่อมบำรุงหรือช่างเทคนิค 1-3 ปี+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน+  มีความรู้ทางด้านงานซ่อมของโรงไฟฟ้า+  มีภูมิลำเนาใกล้โรงไฟฟ้าด่านช้าง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.• ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า • ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า • จดบันทึกโหลดตามมาตราวัดตามตู้คอนโทรล และบันทึกเหตุการณ์ลงรายวันในแต่ละวัน • งานบริการระบบไฟฟ้าทั่วไป • ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9002 , ISO 14001 , OHSAS 18001 , ISO 22000
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 470837 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบำรุงรักษา/ช่างเทคนิค ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อม
จังหวัด : สุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน วิศวกรเคมี บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี+  GPA 2.50 ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป อย่างหนึ่งอย่างใด+  มีทักษะในงานการจัดการเเละงานวางแผนผลิต+  มีทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เเละการนำเสนอผลงาน+  มีภูมิลำเนาใกล้โรงงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา นำมาวางแผน เพื่อมาดำเนินการปฏิบัติในหน่วยงานและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง • ควบคุม ดูแล การรับเข้าน้ำตาล , กากน้ำตาล • ควบคุม ดูแล การจัดเก็บน้ำตาลและกากน้ำตาล • ควบคุม ดูแล การจ่ายน้ำตาล , กากน้ำตาล • ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ที่ใช้งานในหน่วยงานให้อยู่ในสภาพใช้งานอยู่เสมอ • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานในแผนกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย • ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 , ISO 22000
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 721274 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรเคมี ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ปร
จังหวัด : สุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน วิศวกรประจำศูนย์วิศวกรรม(สุพรรณบุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุระหว่าง 22-30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร+  วุฒิ ป.ตรี สาขาอุตสาหการ GPA 2.5 UP+  มีประสบการณ์งานวางแผนผลิตซ่อมบำรุงเครื่องจักรเขียนเเบบ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์+  สามารถทำงานประจำที่โรงไฟฟ้าด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพเครื่องจักร • เข้าศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตของแผนกที่ได้รับมอบหมาย • พร้อมจัดทำรายงาน / โครงการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา • ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 , ISO 22000
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 669692 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรประจำศูนย์วิศวกรรม(สุพรรณบุรี) ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อ
จังหวัด : สุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน ล่ามแปลภาษาภาษาจีน จ.กาฬสินธุ์ (สัญญาจ้าง) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีทักษะทางภาษาจีน (ฟัง พูด อ่าน เขียน)+  สามารถสื่อสารภาษาจีนได้+  สามารถปฏิบัติงานที่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้+  หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานล่ามแปลภาษาให้กับผู้บริหารชาวจีน • งานบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับผู้บริหารชาวจีน • สอนภาษาไทยเบื้องต้นในการสื่อสารให้กับผู้บริหารจีน • สนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 750772 ชื่อตำแหน่งงาน ล่ามแปลภาษาภาษาจีน จ.กาฬสินธุ์ (สัญญาจ้าง) ประเภทงานหลัก ล่าม/มัคคุเทศ
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน วิศวกรโยธา (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง ขอนแก่น) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22-30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน รด.3 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมโยธา GPA 2.50 ขึ้นไป+  มีทักษะการเขียนแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง+  มีใบ กว. ควบคุมงาน+  มีความรู้เรื่องระบบรักษา TPM+  มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 900114001

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เขียนแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองเรือ  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน วิศวกรคอมพิวเตอร์ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จ.ขอนแก่น) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการเขียน พัฒนาและแก้ไขปัญหาโปรแกรมต่างๆ+  มีความรู้ด้าน Software DCS Network Visual Basic+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมดูแลงานและปรับปรุงพัฒนาระบบงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองเรือ  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน พนักงานขับส่งสินค้า (กทม.เเละปริมณฑล) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาติขับรถยนต์)+  มีความคล่องตัว เเละชำนาญเส้นทางในบริเวณ กทม.+  มีทักษะในการสื่อสารเเละประสานงาน+  มีความซื่อสัตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ขับรถส่งสินค้า (กากน้าตาล) ให้เเก่ลูค้ารอบ กทม.เเละปริมณฑล 2. บริการลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 756128 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับส่งสินค้า (กทม.เเละปริมณฑล) ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา+  ประสบการณ์ 0 - 2 ปี+  มีทักษะในการประสานงาน เเละติดต่อสื่อสาร+  มีใจรักการบริการ+  หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน 2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว 3. จัดการประชุม เเละติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 708700 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี) ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ธุรกิจปาร์ติเกิลบอร์ด บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 2 ปี ในด้านวิเคราะห์กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ หรือการวิเคราะห์ทางการเงิน+  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี+  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน กับต่างประเทศ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนงาน • รวบรวมข้อมูลสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจ วัสดุทดแทนไม้ • ติดตามสถานการณ์ของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และประเมินแนวโน้มความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ เช่น กฎระเบียบ นโยบายรัฐบาล ต้นทุนการผลิต การขนส่ง • ค้นคว้าวิจัยและวิเคราะห์ โอกาสทางธุรกิจและการลงทุน • ติดตามโครงการลงทุนและประเมินผล (Post Audit) โครงการลงทุนต่างๆ • ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับ การประชุมระดับบริหาร • ประสานงานโครงการที่เป็นงานส่วนกลางของกลุ่มธุรกิจ เช่น Business Continuity Management (BCM), Enterprise Risk Management (ERM) ฯลฯ และหน่วยงานภายนอก
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน นักบัญชี AR บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขา บัญชี+  ประสบการณ์ในงานบัญชี 1-3 ปี+  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชี+  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากร+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกบัญชีเรียกเก็บบุคคลภายนอก • บันทึกบัญชีรายการระหว่างกัน • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษีขาย และรายงานภาษีขาย กระทบบัญชี ที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบรายงานการขาย เพื่อกระทบบัญชีขายและภาษีขาย • ตรวจเช็คความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารทางบัญชีและจัดเก็บเอกสาร • ยื่นแบบ ภธ.40 • จัดทำ ข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงินรวม • สอบทานข้อมูลและวิเคราะห์เปรียบเทียบการเรียกเก็บเงินและนำเสนอข้อเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานการบริหารสินเชื่อ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี / โท สาขา การเงิน บัญชี+  ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี+  มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสินเชื่อ+  มีทักษะในการประสานงานและสื่อสาร+  มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์ระบบงานจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและหลักการการบริหารสินเชื่อและลูกหนี้ของกลุ่มมิตรผลทั้งในและต่างประเทศ • ประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการขอวงเงินสินเชื่อชาวไร่ • รวบรวมและประสานงานการรายงานหนี้สินของด้านอ้อย • ตรวจสอบข้อมูลการจัดชั้นหนี้ของชาวไร่ให้ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการทำงานที่เกี่ยวข้อง • ควบคุมและจัดทำรายงาน KEY RISK INDICATOR (KRI)
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน เจ้าหน้าที่งานขายธุรกิจตัวแทนจำหน่ายภูมิภาค บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี / โท สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 3-5 ปี ในสายงานการขายและการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค+  มีประสบการณ์ในการบริหารงานระบบ Distributor (FMCG)+  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า คู่แข่งขัน และโอกาสในการดำเนินธุรกิจน้ำตาล+  มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอการขาย+  มีความรู้และทักษะในการบริหารงานระบบตัวแทนจำหน่าย+  มีจิตสำนึกในการให้บริการลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดมีความสามารถในการมองภาพรวม และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดีมาก+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแล การขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่ม TT
• Key Account ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ • บริหาร ลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่าย (Distributor Partnership) และผลักดันยอดขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท • บริหารและประสานงานกับลูกค้าในการขายสินค้าให้ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ • จัดทำ แผนการเดินทาง แผนการเยี่ยมลูกค้า วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดและคู่แข่งเพื่อจัดทำรายงาน รวมทั้งรายงานข้อมูลลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการขาย • ตรวจสอบ ตัวแทนจำหน่ายให้ดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนด ความถูกต้องของการใช้จ่ายงบประมาณทางการขาย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือตัวแทนจำหน่าย • ตรวจสอบ Modern Trade Store ในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยมุ่งเน้นข้อมูลในส่วนของ OOS,Price,SKU,Shelf, Activity ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท • วางแผน การสร้างโอกาสทางการขายเพิ่ม จากการสร้างความโดดเด่นในการจัดเรียงสินค้า (Visibility Product)
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ : ปาร์ติเกิลบอร์ด บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการขายสินค้าระหว่างประเทศ+  มีความรู้เรื่องการส่งออกสินค้า+  มีบุคคลิกดี มีความมั่นใจในตนเอง รักงานขายและมีทักษะการนำเสนอ+  มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ความรับผิดชอบ • ดำเนินการรักษาฐานข้อมูลเดิมของบริษัท และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อที่มากขึ้น • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และประสานงานเรื่องการส่งมอบสินค้าให้ถูกต้องและตรงเวลา เพื่อตอบสนองความพึง พอใจของลูกค้า • ดำเนินการหาลูกค้าใหม่ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัท • ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้การส่งออกเป็นไปตามระเบียบของ กรมศุลกากรและความต้องการของลูกค้า • รับผิดชอบการจัดทำรายงาน ข้อมูลขายต่างประเทศ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด สนใจสามารถส่งประวัติ, เงินเดือนปัจจุบัน, เงินเดือนที่คาดหวัง, และรูปถ่ายมาที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการการส่งออก บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / ขนส่งระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีด้านเอกสารส่งออก การขนส่งระหว่างประเทศ+  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งออก ความรู้ด้านการทำเอกสารส่งออก การติดต่อกับหน่วยงานราชการ+  มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี+  มีความสามารถในการส่งมอบสินค้า+  มีทักษะด้านการประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ความรับผิดชอบ • เจรจาต่อรองค่าระวางเรือ และจัดทำสัญญาค่าระวางเรือ • ประสานงานกับฝ่ายขายต่างประเทศ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการจองเรือล่วงหน้า • ประสานงานกับแผนกลอจิสติกส์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการลากตู้เปล่า การบรรจุสินค้า และการคืนตู้หนักให้ทันตาม Closing Time ที่กำหนด • จัดทำตารางการจองเรือ • ออกแบบและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP: Standard Operation Procedure) • ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สนใจสามารถส่งประวัติ, เงินเดือนปัจจุบัน, เงินเดือนที่คาดหวัง, และรูปถ่ายมาที่ e
• mail
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารการขนส่ง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี/โท สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี การทำงานวางแผนการผลิต วางแผนงบประมาณต้นทุน บริหารจัดการรถขนส่ง หรือ Supply Chain Development+  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี+  มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ความรับผิดชอบ • วางแผนงบประมาณต้นทุนโลจิสติกส์ • วางแผนลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยการใช้ Supply Chain Development หรือ Network Optimization • บริหารต้นทุนและนโยบายการขนส่งน้ำตาลของกลุ่มมิตรผล สนใจสามารถส่งประวัติ เงินเดือนปัจจุบัน เงินเดือนที่คาดหวังและรูปถ่ายมาที่ e
• mail
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย ด่วนมาก!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี+  วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา+  ทัศนคติดี มีความขยัน อดทน รักงานด้านบริการ+  มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรม Ms.office และ โปรแกรมสำเร็จรูป ได้+  หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงานการส่งออก จะเป็นประโยชน์ต่องานมาก+  สามารถ ฟัง อ่าน แปล พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้บ้าง+  หากมีที่พักใกล้และเริ่มงานได้ทันที่จะพิจารณาก่อน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับออเดอร์ลูกค้า และ ประสานงานในการสั่งผลิต ติดตามงานผลิต
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก
• งานเอกสารในฝ่ายขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเงิน (แผนกสินเชื่อลูกค้าและรับชำระเงิน) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์+  ประสบการณ์ 2 ปีในการวิเคราะห์สินเชื่อ+  มีความรู้และสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลขและรายงาน+  มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel ในระดับดี+  มีทักษะในการคำนวณ และการใช้เครื่องคิดเลขไฟฟ้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์เครดิต และจัดเตรียมข้อมูลเข้าที่ประชุม พิจารณาสินเชื่อลูกค้า
• จัดทำ ข้อมูลประวัติลูกหนี้การค้า
• จัดทำรายงาน Aging, รายงานลูกหนี้ Overdue และรายงานอื่นๆ
• จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และ บันทึกตัดรับเงินจากลูกหนี้การค้า
• ติดตามชำระเงิน และ บันทึกตัดรับเงินจากลูกหนี้การค้า
• ติดตามหนี้ Overdue
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเงิน (แผนกการจ่ายเงินทั่วไป) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี+  ประสบการณ์ 2 ปีในงานการเงินด้านจ่าย+  มีความรู้เกี่ยวกับภาษี และระบบ SAP+  มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel ในระดับดี+  มีทักษะในการคำนวณ และการใช้เครื่องคิดเลขไฟฟ้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจเอกสารเบิกจ่าย บันทึกการตัดจ่ายในระบบ และทำการจ่ายโดยเช็คหรือโอนเงินผ่านระบบธนาคาร
• จ่ายเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย รวมทั้งควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท
• ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
• ติดตามใบเสร็จ ใบกำกับภาษี
• ดูแลรักษาเงินสด สมุดเช็ค ควบคุมทะเบียนเช็ค
• จัดทำรายงานต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน นักบัญชี ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ) ด่วนมาก !! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาบัญชี+  มีประสบการณ์ 2 ปี ด้านการจัดทำรายงานบัญชีบริหาร+  มีความรู้ในเรื่องระบบบัญชี และการจัดทำงบประมาณ+  มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี+  มีความรู้ด้านโปรแกรมบัญชี / ระบบ ERP+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีมาก+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานเชิงบริหาร • จัดทำและวิเคราะห์ EVA, ROIC, Key Drivers ของกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ • จัดทำรวบรวม และควบคุม งบประมาณค่าใช้จ่ายของกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ • จัดทำข้อมูลและเตรียมเอกสารการประชุมระดับบริหาร • พัฒนาระบบ ERP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีบริหาร • พัฒนา และนำระบบ IT มาใช้ในการทำรายงานบัญชีเพื่อการบริหาร เช่น ระบบ Business Intelligence (BI) • ดำเนินการเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ • วางระบบและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล และการควบคุมระบบเอกสารภายใน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน ผู้บริหารระบบงานบัญชี บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี+  ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในงาน Implement ระบบ SAP (Module FICOSDMM)+  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์ระบบงาน ขั้นตอนการทำงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของระบบ ERP และระบบงานที่เกี่ยวข้อง
• แนะนำ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานของระบบ ERP และระบบงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• จัดอบรมการใช้งานและให้คำปรึกษาการใช้ระบบ ERP
• ดูแล ติดตามและควบคุมการทำงานของระบบ ERP ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี / โท สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน ศิลปศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการวางแผน งบประมาณ การจัดทำรายงานการประชุม อย่างน้อย 2 ปี+  มีทักษะด้านการสื่อสาร และนำเสนอผลงาน+  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียนดี+  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา และความคิดที่เป็นระบบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดตาม รายงาน และประสานงานโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด • จัดทำรายงานการประชุม และติดตามมติที่ประชุมของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • จัดทำ และรวบรวมข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจนำเสนอต่อผู้บริหาร • รวบรวมเอกสารและจัดทำข้อมูลต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน นักบัญชี (บริหารสินทรัพย์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  •ปริญญาตรี สาขาบัญชี+  •มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านบัญชีบริหารสินทรัพย์+  •สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ในระดับดีมาก+  •มีทักษะด้านการประสานงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•พัฒนาคู่มือ และวางระบบบัญชีสินทรัพย์ บริษัทมิตรผลในประเทศ •ประสานงาน และดูแล เรื่องการประเมินสินทรัพย์กับบริษัทประเมินภายนอก กลุ่มมิตรผลในไทย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อลูกค้า บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาบัญชี และการเงิน+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี+  สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ในระดับดีมาก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดระเบียบการให้สินเชื่อลูกค้า การพิจารณาวงเงิน/ระยะเวลาเครดิต • กำหนดมาตรการวางแผน ควบคุม และให้บริการ การรับเงิน
• จ่ายเงิน • จัดทำเอกสารเรียกเก็บและรับชำระเงินจากลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบัญชี-ERP ด่วน!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง+  ไม่จำกัด อายุ+  ปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี+  มีความรู้ทางด้านบัญชี และระบบ SAP+  มีทักษะในการวิเคราะห์ และออกแบบพัฒนาระบบข้อมูล

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลจัดการระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ Master Code และ SAP
• พัฒนา ระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงินทั้งหมด
• ดูแลและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีเจ้าหนี้ภาษีอากร+  มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี+  มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบสูง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภาษีซื้อ) รวมทั้งดูแลตรวจสอบเอกสารภาษีซื้อ
• ทั้งหมดเพื่อนำยื่นกรมสรรพากรทุกเดือน
• ทำจ่ายชำระเงินเจ้าหนี้ของบริษัทให้เป็นไปตามกำหนดรับเงิน
• บันทึกบัญชีรายการที่เกี่ยวข้องด้านการจ่ายเงิน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน วิศวกรเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  เพศชาย อายุระหว่าง 22 - 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร+  เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สำหรับผู้จบใหม่ หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี0+  มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร
• วิเคราะห์ความเสียหายและการขัดข้องของเครื่องจักรที่มีผลต่อการผลิต
• วางแผนการซ่อมบำรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 579804 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น) ประเภทงานห
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ_QA (จ.กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุระหว่าง 22 - 30 ปี+  การศึกษา ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี หรือ วิทยาศาสตร์การอาหาร+  มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐานคุณภาพห้อง Lab : ISO 17025+  มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 - 14001 - 18001 - GMP-HACCP+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และการนำเสนอ+  มีความรู้เรื่องระบบ WSC Kaizen ASAKAI+  มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ค่าต่างๆ ( 7_Tool)+  ผู้ที่แสดงความรู้ความสามารถได้ตรงกับงานจะได้รับการพิจารณาเรียกสัมภาษณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลและวิเคราะห์ค่าควบคุมต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลสมสะอาด  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ GIS (บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จ.นครราชสีมา) ด่วน!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา คอมพิวเตอร์ GIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีภูมิลำเนาอยู่ จ.นครราชสีมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์งานด้าน GIS 1-2 ปี+  มีทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล และคิดเป็นระบบ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดหาระบบ วิธีการ เชื่อมโยง หรือดัดแปลงโปรมแกรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อจัดทำแผนที่ ข้อมูลสำหรับการส่งเสริม และเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลมันสำปะหลัง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลห้วยบง  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน วิศวกรบำรุงรักษาไฟฟ้า ( โรงงานมิตรผล ภูหลวง จ.เลย ) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 23 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการวิเคราะห์+  มีทักษะในการซ่อมบำรุงไฟฟ้าอย่างดี+  มีทักษะการบริหารบุคลากร+  มีประสบการณ์ และภูมิลำเนาอยู่ จ.เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลแผนงานซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง • ควบคุมประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้ตามเป้าหมาย (OEE) • วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  75. สมัครงาน วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผล ภูหลวง จ.เลย) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี+  ปริญญาตรี วิศวชลประทาน หรือสาขาใกล้เคียง+  มีทักษะความรู้ด้านชลประทาน/สารสนเทศ เป็นอย่างดี+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี+  มีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ (ใบ กว.) และ มีภูมิลำเนาอยู่ จ.เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสม ทั้งปริมาณน้ำและวิธีการใส่ พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์ให้น้ำ • จัดหาผู้รับเหมาและอุปกรณ์นการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต • จัดทำฐานข้อมูลเพื่องานชลประทาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  76. สมัครงาน จนท.ผลิตไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / เครื่องกล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการวางแผน+  มีทักษะในการบริหารบุคลากร+  มีทักษะในการควบคุม ติดตั้ง ตรวจสอบ และซ่อมแซมเครื่องจักร+  มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์+  มีประสบการณ์งานโรงไฟฟ้า และ มีภูมิลำเนาอยู่ จ.เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมการเดินเครื่องหม้อไอน้ำและกังหันไฟฟ้า เพื่อผลิต ส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำตามแผนการผลิต • ควบคุมการผลิตน้ำ ป้อนเข้าหม้อไอน้ำ และน้ำใช้โรงงาน • ปฏิบัติการควบคุม ตรวจสอบ แนะนำงาน ประสานงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย • ปฏิบัติการจัดเก็บ ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องจักร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  77. สมัครงาน พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาคร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี+  วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป+  ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป+  ผ่านการอบรมการใช้งาน โฟล์คลิฟ อย่างปลอดภัย+  สามารถทำงานเข้ากะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ขับรถขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิบ 2. ขับรถขนถ่ายวัตถุดิบเข้า
• ออก ให้งานผลิต 3. ตรวจสอบสภาพรถให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 777878 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาคร ป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  78. สมัครงาน เจ้าหน้าที่โยธา (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานสร้างถนน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ+  ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการติดตั้ง การใช้ และการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก+  ปรึกษา หารือในเรื่องโครงการกับผู้ชำนาญงานสาขาอื่นๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้า หรือวิศวกรช่างกล วางแผนผังรากฐาน ท่อสายไฟ ท่อต่างๆ และงานพื้นดินอื่นๆ คำนวณความเค้น ความเครียด จำนวนน้ำ ผลอันเนื่องมาจากความ+  จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตามแผนที่วางไว้ ทดสอบ และตรวจดูโครงสร้างทั้งเก่า และใหม่ ตลอดจนวางแผนและจัดระบบงานซ่อม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 2.เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีที่ประหยัด และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.มีวิสัยทัศน์ และสนใจกับเหตุการณ์ ข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดเวลา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณของวิศวกร 4.มีลักษณะเป็นผู้นำ ทั้งนี้งานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการควบคุมคนเป็นจำนวนมาก 5.มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลสมสะอาด  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  79. สมัครงาน วิศวกรชลประทาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรชลประทาน+  มีทักษาะความรู้เกี่ยวกับระบบชลประทาน+  สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวไร่ได้+  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี+  มีความกระตือรือล้น ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพ่ิมผลผลิตในไร่อ้อย 2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย 3. ประสานงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมชาวไร่ ในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน่้ำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกสะอาด  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  80. สมัครงาน หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเคมี หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5 ขึ้นไป)+  มีภาวะความเป็นผู้นำ+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานเป็นกะ และดูแลควบคุมพนักงานในกะได้เป็นอย่างดี+  มีความละเอียดรอบคอบและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์เคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป+  หากมีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานและมีความรู้ด้าน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมดูแลงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต 2. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต 3. ควบคุมการทดสอบและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 4. ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 5. ติดตามปัญหาและแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 6. จัดสรรกำลังคนและความถี่ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสม 7. ตรวจสอบและดูแลงบประมาณของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อกระบวนการวิเคราะห์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 679589 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ ประเภทงานหลัก วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา ประเภทง
จังหวัด : ตาก
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  81. สมัครงาน วิศวกรหม้อเคี่ยว (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จ.เลย) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี / เคมี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์+  มีทักษะด้านการบริหาร+  มีความรู้ Process น้ำตาล+  มีประสบการณ์ตรง หรือ มีภูมิลำเนา อยู่ จ.เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานด้านการผลิตน้ำตาลแต่ละชนิดให้ได้ผลผลิต ปริมาณ และคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด • ทำการผลิตน้ำตาลแต่ละชนิด ให้ได้ผลผลิตออกมาตามเป้าหมาย และได้คุณภาพที่สะอาด • ควบคุมการใช้พลังงานไอน้ำ และไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด • จัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานของฤดูผลิตและฤดูซ่อมแซม • ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานและประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตและซ่อมแซม
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  82. สมัครงาน นิติกร (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จ.เลย) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุระหว่าง 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์+  มีทักษะการเจรจาประนอมหนี้สิน+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  มีความละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาอย่างเคร่งครัด+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปี และ ภูมินำเนาอยู่ จ.เลย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้คำปรึกษา/ดำเนินงาน ด้านกฎหมาย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบและจัดทำสัญญาและนิติกรรมต่างๆ • ดำเนินคดีทางศาล และการระงับข้อพิพาทต่างๆ • ดำเนินการจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตต่างๆ • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ • ร่วมมือหรือเจรจาต่อรองกับคู่ค้าและคู่สัญญา • ประสานงานทางด้านกฎหมายร่วมกับสำนักงานใหญ่ • ให้คำปรึกษาและสนับสนุนงานนิติกรประจำโรงงานทุกแห่ง • ให้คำปรึกษาด้านสถาบันชาวไร่อ้อย ให้กับด้านโรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  83. สมัครงาน หัวหน้ากะผลิต Fodder Yeast (เอทานอลมิตรผล ภูเขียว) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วศบ./วทบ. เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานเป็นกะ+  มีภาวะความเป็นผู้นำ+  มีประสบการณ์ด้านอาหารสัตว์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตยีสต์อาหารสัตว์ 2. วางแผนและควบคุมการผลิตยีนต์อาหาร ให้ได้ปริมาณตามเป้าหมาย คุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด 3. จัดทำ, รวบรวม, ตรวจสอบรายงาน เพื่อจัดทำรายงานประจำวัน 4. วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น ได้อย่างเหมาะสม 5. ตรวจสอบและดูแลงบประมาณภายในแผนก 6. วางแผนและมอบหมายงานให้กับพนักงานได้อย่างเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 784915 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้ากะผลิต Fodder Yeast (เอทานอลมิตรผล ภูเขียว) ประเภทงานหลัก ผลิต/
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  84. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (เอทานอลมิตรผล ภูเขียว) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / อายุไม่เกิน 30 ปี+  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  สามารถทำงานเป็นกะ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐานคุณภาพห้อง Lab : ISO 17025

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจรับ และวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล 2.วิเคราะห์คุณภาพในกระบวนการผลิตเอทานอล 3.ควบคุมดูแลการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ 4.จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบผลวิเคราะห์ เพื่อจัดทำรายงานประจำวัน และประจำเดือน 5.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในด้านระบบ มอก. 17025
• 2005
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 784893 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (เอทานอลมิตรผล ภูเขียว) ประเภทงานหลัก วิทยา
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  85. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย /หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาฟิสิกข์+  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์+  สามารถพูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำงานด้านควบคุมคุณภาพ QA, QC
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 785605 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ ประเภทงานหลัก วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา ปร
จังหวัด : สุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  86. สมัครงาน นักบัญชี โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี+  มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี+  ไม่จำกัดเพศ+  สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้อย่างดี+  มีความสามารถด้านภาษาอักฤษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.งบประมาณโรงงาน 2.สินทรัพย์ถาวร 3.เจ้าหนี้การค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  87. สมัครงาน พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุระหว่าง 20 - 30 ปี+  การศึกษา ปวส.สาขาเครื่องกล -ช่างยนต์ -ช่างไฟฟ้า+  มีความรู้ระบบมาตรฐาน ISO9001 14001 18001+  มีความรู้เรื่อง TMP+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้+  มีประสบการณ์ด้านการผลิตเอทานอลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมเครื่องจักร 2.ควบคุมการผลิต 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลสมสะอาด  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  88. สมัครงาน วิศวกรฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ (ประจำโรงงานน้ำตาลมิตรผล สุพรรณบุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมอาหาร+  อายุ 22-30 ปี+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี+  มีความรู้เรื่องระบบการบำรุงรักษา TPM+  มีความสามารถในการใช้ Auto CAD และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้+  มีความรู้เรื่องระบบมาตฐานคุณภาพ ISO ต่างๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รวบรวมข้อมูลเเละติดตามงานซ่อม/ปรับปรุงต่างๆภายในฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ 2. รวบกับแผนกจัดทำ รวบรวมข้อมูล/ประสานงาน TPM ในฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ 3. จัดทำรายงานความก้าวหน้างานโครงการต่าง ของในฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 492898 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ (ประจำโรงงานน้ำตาลมิตรผล สุพรรณบุรี) ประเภทงา
จังหวัด : สุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  89. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิตอ้อย ( กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22 - 35 ปี+  การศึกษา ปริญญาตรี สาขา พืชศาสตร์ หรือ เครื่องจักรกลเกษตร+  มีความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตอ้อย+  มีทักษะการเจารจาต่อรอง+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีทักษะการนำเสนอผลงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงานเพิ่มผลผลิตอ้อย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 414858 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิตอ้อย ( กาฬสินธุ์) ประเภทงานหลัก เกษตร/จัดสวน/ปศุ
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  90. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ระบบน้ำ (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง ) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  ไม่จำกัดเพศ+  วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์เคมี+  หากมีประสบการณ์ด้าน การวิเคราะห์น้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจเช็คเครื่องจักร และควบคุมการผลิตน้ำให้อยู่ในค่าควบคุม เพื่อให้การผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามกำหนดเป้าหมาย และนโยบายบริษัท 2.ตรวจเช็คเครื่องจักรผลิตน้ำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดหาวัตถุดิบในการผลิตน้ำเพื่อป้อนเข้ากระบวนการผลิต 4.ควบคุมน้ำป้อน Boiler ให้อยู่ในค่าควบคุมและประสานงานกับแผนกวิเคราะห์คุณภาพเพื่อตรวจติดตามค่าควบคุมน้ำต่างๆ 5.ปฏิบัติการควบคุมแก้ไข ควบคุมการผลิตน้ำ บันทึกรายละเอียดและข้อมูลนำเสนอผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 789554 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ระบบน้ำ (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง ) ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบ
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  91. สมัครงาน หน.แผนกวิเคราะห์คุณภาพ(มิตรผลภูเขียว) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี สาขาเคมีหรือเทคโนโลยีอาหาร+  มีความสามารถในการใช้เครื่องมือและอ่านค่าวิเคราะห์ และการสอบเทียบได้ดี+  มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1 .กำกับดูแลและควบคุมงานวิเคราะห์ให้ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ใน Lab และสอบเทียบให้เป็นมาตรฐาน 3. ควบคุมงานออกรายงานประจำวันให้ถูกต้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกสะอาด  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  92. สมัครงาน วิศวกรโรงงาน (จ.สุพรรณบุรี) ด่วนมาก!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุระหว่าง 22 - 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร+  วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหการ+  ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปในการรวบรวมข้อมูลได้ เช่น Excel Word+  มีความรู้เรื่องงานโครงการเเละสรุปผลงาน การนำเสนอ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าเเสดงออก+  ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Service and Support งานด้านต่าง ๆ ที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงานภาคกลางรับผิดชอบและศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดทำโครงการแก้ไขและปรับปรุงเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองมะค่าโมง  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  93. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ห้องชั่งด่วน!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุระหว่าง 20-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร+  วุฒิ ป.ตรี สาขา/เครื่องกล/อุตสาหการ+  มาจากสาย ปวช-ปวส.+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีประสบการณ์ด้านโรงงาน 2-3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมซ่อมเเซมเครื่องชั่งรถบรรทุกน้ำตาล
• ออกเเบบควบคุมคุณภาพรถบรรทุกน้ำตาล
• ออกเเบบควบคุมการจราจรรถบรรทุกน้ำตาล
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 658919 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ห้องชั่งด่วน!! ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศวกรอุต
จังหวัด : สุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  94. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป+  จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้านการเพิ่มผลผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ 2. ส่งเสริมการบำรุงรักษาอ้อย 3. สร้างความพึงพอใจของชาวไร่และเขตส่งเสริมต่อการให้บริการต่างๆ 4. จัดทำฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์/วางแผนการส่งเสริม 5. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 793278 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง) ประเภทงานหลัก เกษตร
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  95. สมัครงาน เจ้าหน้าที่แผนกหม้อไอน้ำ (มิตรผลสิงห์บุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22-27 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี /สาขา วิศวกรเครื่องกลวิศวกรอุตสาหกรรม+  ประสบการณ์ทำงาน (งานติดตั้งเครื่องจักร งานเขียนแบบโปรแกรม Auto CAD MS-office การทำงานหม้อไอน้ำ+  ความสามารถพิเศษ เคยผ่านงานควบคุมเครื่องจักรหม้อไอน้ำ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.งานติดตั้งเครื่องจักร 2.การเขียนแบบ(Auto CAD,MS
• office) 3.การครบคุมการทำงานและตรวจสอบดูแลเครื่องจักรหม้อไอน้ำ 4.วางแผนในเรื่องของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5.ความปลอดภัยในการทำงาน 6.การปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล ที่ได้รับ เช่น ISO 14001,ISO22000 ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไม้ดัด  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด : สิงห์บุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  96. สมัครงาน หัวหน้ากะแผนกควบคุมคุณภาพ (มิตรผลสิงห์บุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี(สาขา วิทยาศาสตร์บัณฑิต เคมี Food sci อื่นๆ ที่เดี่ยวข้อง)+  มีประสบการณ์ทำงานด้าน QC ระบบคุณภาพ+  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft windows+  การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การผสานงานและการนำเสนอ+  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมดูแลงานด้านการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต 2.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ของกระบวนการผลิต 3.ควบคุมการทดสอบและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 4.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 5.ตรวจสอบและดูแลงบประมาณของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อการควบคุมคุณภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไม้ดัด  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด : สิงห์บุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  97. สมัครงาน พนักงานเขตส่งเสริมชาวไร่(โรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22-35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. สาขา เกษตรศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้าน (การเกษตร/การปลูกอ้อย)+  ความสามารถ (ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์/การเจรจาต่อรอง/การบริหารจัดการไร่/มีมนุษย์สัมพันธ์ดี/ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ส่งเสริมการปลูกอ้อยและการบำรุงรักษา 2.รววบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลการนำเสนอ 3.การสร้างความสัมพันธ์กับชาวไร่ 4.จัดทำเอกสาร ซื้อขายอ้อย 5.ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง 6.การนำอ้อยเข้าหีบตามเป้าหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไม้ดัด  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด : สิงห์บุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  98. สมัครงาน ช่างเทคนิค-ช่างซ่อมบำรุง (รายวันประจำ จ.กาฬสินธุ์) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 20-35 ปี+  วุฒิ ปวส. สาขา ช่างกล-ช่า่งยนต์-อิเล็คทรอนิคส์-ไฟฟ้ากำลัง+  มีความรู้เรื่อง TPM เครื่องจักร+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน+  มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 14001 18001+  เป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เป็นผู้ช่วยพนักงานรายเดือน ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร แผนก ลูกหีบ
• หม้อต้ม
• หม้อเคี่ยว
• หม้อปั่น
• บำรุงรักษาไฟฟ้า
• บำรุงรักษาเครื่องกล
• เครื่องมือควบคุม
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 425945 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างเทคนิค-ช่างซ่อมบำรุง (รายวันประจำ จ.กาฬสินธุ์) ประเภทงานหลัก ช่างเ
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 25
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  99. สมัครงาน พ.ควบคุม Boiler_โรงไฟฟ้า ( จ.กาฬสินธุ์ ) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22 - 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน รด. 3 ปี+  การศึกษาระดับ ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง+  มีความรู้เรื่องระบบ TPM ASAKAI KAIZEN เครื่องจักร+  มีความรู้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 14001 18001+  มีประสบการณ์โรงไฟฟ้าชีวมวล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 1.ควบคุมดูแลงานผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า 3.ควบคุม
• ซ่อมแซม งาน Boiler
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 424610 ชื่อตำแหน่งงาน พ.ควบคุม Boiler_โรงไฟฟ้า ( จ.กาฬสินธุ์ ) ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเล
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  100. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม มิตรผลภูเขียว บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม+  มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานทั่วไปให้ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนดและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง • ดูแลระบบการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ของโรงงานให้ถูกต้องตาม กม.และข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง • ดูแลข้อกฏหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงเพื่อนำมาประกอบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน • จัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเสนอต่อหน่วยงานราชการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกสะอาด  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  101. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ผลิตปุ๋ย ภูเขียว (บจก.เพิ่มผลผลิต) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / อายุไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ด้านการผลิตปุ๋ย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุม ดูแลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2. ดูแล รักษา ซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3. บันทึกและทำรายงานการผลิต วัตถุดิบ ประจำวันและประจำเดือน 4. วางแผนการผลิตและซ่อมบำรุงเครื่องจักร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกสะอาด  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  102. สมัครงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในงานช่าง และ งานด้านเครื่องกล เป็นอย่างดี+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีทักษะในการบริหารสินค้าคงคลัง+  มีใจรักการบริการ+  ขยัน อดทน มุ่งมั่นตั้งใจ+  มีประสบการณ์โดยตรง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำแผนการผลิต จัดเก็บ ขนย้ายน้ำตาล/กากน้ำตาล 2. ปรับปรุงแผนการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบาย 3. จัดทำงบประมาณ 4. ควบคุม ดูแล ซ่อมแซม ให้เครื่องจักร พร้อมใช้งานเสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 801325 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Sup
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  103. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•ข้อ 1-4 ด้านล่าง)เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (วิศวกรเครื่องมือวัด) 1 อัตรา1.ดูแลระบบ Control ในโรงงาน ไม่มีการ Break Down2.ปฏิบัติงานปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันกำหนดระยะเวลา3.ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ4.ศึกษาระบบ Process Control5.งานระบบมาตรฐานต่างๆที่โรงงานนำมาใช้(คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อ 5-8 ด้านล่าง)" /> งาน หางาน สมัครงาน เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จังหวัดขอนแก่น .small-detail{ font-size: small; } @media only screen and (max-device-width: 480px) { div#career-content{ max-height: 999999px; -webkit-text-size-adjust: none; } div#business-content{ max-height: 999999px; -webkit-text-size-adjust: none; } div#industrial-content{ max-height: 999999px; -webkit-text-size-adjust: none; } div#busroute-content{ max-height: 999999px; -webkit-text-size-adjust: none; } div#locations-content{ max-height: 999999px; -webkit-text-size-adjust: none; } div#company-content{ max-height: 999999px; -webkit-text-size-adjust: none; } div#content-l{ max-height: 999999px; -webkit-text-size-adjust: none; } } @font-face { font-family: 'supermarketregular'; src: url('../inc/font-supermarket/supermarket-webfont.eot'); src: url('../inc/font-supermarket/supermarket-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype') url('../inc/font-supermarket/supermarket-webfont.woff') format('woff') url('../inc/font-supermarket/supermarket-webfont.ttf') format('truetype'); font-weight: normal; font-style: normal; } (function() { var _fbq window._fbq || (window._fbq []); if (!_fbq.loaded) { var fbds document.createElement('script'); fbds.async true; fbds.src '//connect.facebook.net/en_US/fbds.js'; var s document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(fbds s); _fbq.loaded true; } _fbq.push(['addPixelId' '646635135419549']); })(); window._fbq window._fbq || []; window._fbq.push(['track' 'PixelInitialized' {}]); adroll_adv_id "VVSLWOTXYFEYHPVQ5R2Z7O"; adroll_pix_id "LZ5CMMH5AND6NLARD774XI"; (function () { var oldonload window.onload; window.onload function(){ __adroll_loaded true; var scr document.createElement("script"); var host (("https:" document.location.protocol) ? "https://s.adroll.com" : "http://a.adroll.com"); scr.setAttribute('async' 'true'); scr.type "text/javascript"; scr.src host + "/j/roundtrip.js"; ((document.getElementsByTagName('head') || [null])[0] || document.getElementsByTagName('script')[0].parentNode).appendChild(scr); if(oldonload){oldonload()}}; }()); // var _gaq _gaq || []; // _gaq.push(['_setAccount' 'UA-7749907-7']); // (function() { // var ga document.createElement('script'); ga.type 'text/javascript'; ga.async true; // ga.src ('https:' document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; // var s document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga s); // })(); // function continueExecution(url) { console.log('ff'); window.location url; //finish doing things after the pause } function socialCount(categorylabel){ clickTrack(category"click"label); } var PregMatchCheckEmailAccuracy /^([A-Z0-9._+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2})(\s*\s*[A-Z0-9._+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2})*$/i; var PregMatchCheckEmailAccuracy2 /^[A-Z0-9._+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2}$/i; window.onload function(){ TNButton('bt_login_employer' 123 27 2); TNButton('bt_login_resume' 155 27 2); //var modulenames 'jobdetail'; //if(modulenames! 'webboard' && modulenames! 'price') //document.getElementById('sub_jobdetail').src '../images/menu/submenu_jobdetail_over_th.jpg'; //Main Menu Button TNButton('bfindresume' 114 29 2); TNButton('bsearchjob' 118 29 2); TNButton('bwebboard' 77 29 2); TNButton('bprice' 79 29 2); TNButton('bhr' 25 29 2); TNButton('bactivity' 102 29 2); TNButton('blifestyle' 72 29 2); TNButton('bcareertip' 106 29 2); TNButton('bjobupdate' 97 29 2); TNButton('reach' 33 29 2); TNButton('btCloseChangePass' 48 15 2); TNButton('btLoginChangePass' 132 26 2); TNButton('sbstoreresume' 168 26 2); TNButton('mobileall' 81 26 2); TNButton('mobileiphone' 56 26 2); TNButton('mobilenokia' 200 26 2); TNButton('mobilebb' 78 26 2); TNButton('mobileandroid' 61 26 2); if(window.subfunction) subfunction(); //document.getElementById('loginEmployer').style.display "none"; //document.getElementById('loginResume').style.display "none"; var addBannerImpression '1'; if(addBannerImpression) { var bannerList '1277%7CB%7C2%23'; httpAmphoe createRequestObject(); httpAmphoe.open('get' '../common/addBannerImpression.php?modulename jobdetail&bannerlist '+bannerList false); httpAmphoe.send(null); var response httpAmphoe.responseText; } /* // #### B2 Banner DFP #### var arrTNButton_BN_B new Array(); var countBannerDFP_B2 parseInt('0'); if(countBannerDFP_B2 > 0) { var num_ran (Math.floor(Math.random() * (countBannerDFP_B2 + 1))); } else { var num_ran 0; } if(countBannerDFP_B2 > 1) { for( var i 0; i $('.popularkey').live('click' function() { var link this.href; clickTrack("Popular Keywords_th""click"$(this).text()); setTimeout(function() { window.location link; }300); }); } function noBubble(e){ var enterdiv document.getElementById('enterdiv'); if(enterdiv) { enterdiv.style.display 'none'; } var enterimg document.getElementById('enterimg'); if(enterimg) { enterimg.style.display 'none'; } if(!e) var e window.event; if(e && e.cancelBubble) e.cancelBubble true; if(e && e.stopPropagation) e.stopPropagation(); } function CheckAlignCenter(namehalfwidth){ if(BrowserDetect.browser "Firefox" || BrowserDetect.browser "Safari"){ var scrolltop document.getElementById('body').scrollTop; var scrollleft document.getElementById('body').scrollLeft; } else{ var scrolltop document.documentElement.scrollTop; var scrollleft document.documentElement.scrollLeft; } var div_term document.getElementById(name); div_term.style.top scrolltop + 100 + 'px'; if(BrowserDetect.browser "Firefox" || BrowserDetect.browser "Safari") div_term.style.left scrollleft+(document.body.offsetWidth/2)-halfwidth+'px'; else div_term.style.left scrollleft+(document.documentElement.offsetWidth/2)-halfwidth+'px'; } function bubblefilm(fixheight){ var d_bubble document.getElementById('bubble'); var ifm_ifmbubble document.getElementById('ifmbubble'); var m_body document.getElementById('body'); var bodyheight m_body.offsetHeight; if('jobdetail' 'resume_detail' || 'jobdetail' 'edit_resume') { m_body.style.background '#FFFFFF'; } else { m_body.style.background '#393939'; } d_bubble.style.display 'block'; if(fixheight ! '' && fixheight > 0) { d_bubble.style.height fixheight+'px'; } else { d_bubble.style.height bodyheight+'px'; } if(BrowserDetect.browser "Explorer" && BrowserDetect.version 0 && currentURL.match(/resume_list.php/) && currentURL.match(/KeyWord\ /)) { var ReplaceURL currentURL.replace(/KeyWord [^\&]*/ 'KeyWord '); } else if(currentURL.length > 0 && currentURL.match(/resume_list.php/) && !currentURL.match(/KeyWord\ /)) { //alert('Resume List Page & NOT Found KeyWord'); } else { //alert('is Other Page'); } httpAmphoe createRequestObject(); httpAmphoe.open('get' '../common/checkStatusLogout.php' false) httpAmphoe.send(null); var response httpAmphoe.responseText; document.getElementById('statuslogin').value ""; if(sta "employ"){ document.getElementById('FullNameCompany').innerHTML ""; document.getElementById('loginEmployer').style.display "none"; if('home' "postjob") { window.location "http://www.jobthai.com/postjob/employers.php"; } else { if(ReplaceURL ! '') { window.location ReplaceURL; } else { window.location.reload(); } } } if(sta "resume"){ document.getElementById('FullNameResume').innerHTML ""; document.getElementById('loginResume').style.display "none"; if('home' "storeresume") { window.location "http://www.jobthai.com/storeresume/storeresume.php"; } else { if(ReplaceURL ! '') { window.location ReplaceURL; } else { window.location.reload(); } } } } function overflashbanner(){ if(document.getElementById('spaceBannerA')){ document.getElementById('spaceBannerA').style.height "px"; } } function outflashbanner(){ if(document.getElementById('spaceBannerA')){ document.getElementById('spaceBannerA').style.height "90px"; } } function checkLogClickToV1() { httpClick createRequestObject(); httpClick.open('get' '/common/checklogs.php' false) httpClick.send(null); } function openHotjobBanner(jobCode){ window.open('http://www.jobthai.com/home/hotjob.php?code '+jobCode) } var FlagChangePass true; function changePassLogin(status) { if(status 'Employer') { clickTrack("Employers" "click" "change password_th"); } else if (status 'Resume') { clickTrack("Job Seekers" "click" "change password_th"); } document.getElementById('bubbleDivOpacity').style.zIndex '20005'; var moduleName "jobdetail"; if((moduleName "change_passwd"||moduleName "change_password")&&status! 'ReLoginEmployer'&&status! 'ReLoginResume') { //alert(" Click Own Change Pass Page " + status + ""); if(status 'Employer') { window.location "http://www.jobthai.com/postjob/change_password.php?l th"; } else if (status 'Resume') { window.location "http://www.jobthai.com/storeresume/change_passwd.php?l th"; } return false; } if(status 'ReLoginEmployer') { status 'Employer'; } else if (status 'ReLoginResume') { status 'Resume'; } document.getElementById('menuChangePassClick').value status; bubblefilm(); if(BrowserDetect.browser "Firefox" || BrowserDetect.browser "Safari") { var scrolltop document.getElementById('body').scrollTop; } else { var scrolltop document.documentElement.scrollTop; } var enterimg document.getElementById('loginChangePass'); if(enterimg) { enterimg.style.top scrolltop + 100 + 'px'; if(BrowserDetect.browser "Firefox" || BrowserDetect.browser "Safari") { enterimg.style.left (document.body.offsetWidth/2)-150+'px'; } else { enterimg.style.left (document.documentElement.offsetWidth/2)-150+'px'; } enterimg.style.display 'block'; document.getElementById('userChangePass').value ""; document.getElementById('passChangePass').value ""; document.getElementById('userChangePass').focus(); iTimer setInterval("CheckAlignCenter('loginChangePass'150)" 1); } } function closeChangePassLogin() { var enterimg document.getElementById('loginChangePass'); enterimg.style.display 'none'; document.getElementById('bubbleDivOpacity').style.zIndex '2000' unbubblefilm(); } function doChangePassLogin() { if(FlagChangePass){ var userChange document.getElementById('userChangePass'); var passChange document.getElementById('passChangePass'); if(userChange.value ""||passChange.value "") { alert(' กรุณากรอก Username/Password ด้วยค่ะ '); userChange.focus(); } else { if(FlagChangePass){ FlagChangePass false; httpAmphoe createRequestObject(); if(document.getElementById('menuChangePassClick').value 'Employer') { httpAmphoe.open('get' '../common/ajaxLoginEm.php?username ' + userChange.value + '&password ' + passChange.value + '&status changepass' false); } httpAmphoe.send(null); var response httpAmphoe.responseText; if(response 1||response 2||response 4) { userChange.value ""; passChange.value ""; userChange.focus(); alert(' Username/Password ไม่ถูกต้อง กรุณากรอกใหม่ค่ะ '); FlagChangePass true; return false; } else if(response "PASS"){ //alert(" Go To Change Pass Page " + document.getElementById('menuChangePassClick').value + ""); if(document.getElementById('menuChangePassClick').value 'Employer') { window.location "http://www.jobthai.com/postjob/change_password.php?l th"; } } } } } } function rxpCheck(inputText){ //var regExp /(.*[0-9a-zA-Zก-๙].*[0-9a-zA-Zก-๙].*)/; var regExp /(.*([^\x00-\x80]|[\w\d]).*([^\x00-\x80]|[\w\d]).*)/; return inputText.match(regExp); } function randomStringGenPDF() { var chars "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXTZabcdefghiklmnopqrstuvwxyz"; var string_length 16; var randomstring ''; for (var i 0; i JOBTHAI.COM - งาน หางาน สมัครงาน 80000 อัตรา ทั่วไทย - หาคนตรงงาน หางานตรงใจ เข้าสู่ระบบ Tags: งาน จังหวัดขอนแก่น วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การเกษตร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (วิศวกรคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา 1.ดูแลระบบ Control ในโรงงาน ไม่มีการ Break Down 2.ปฏิบัติงานปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันกำหนดระยะเวลา 3.ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.ศึกษาระบบ Process Control 5.งานระบบมาตรฐานต่างๆที่โรงงานนำมาใช้ (คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อ 1
• 4 ด้านล่าง) เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (วิศวกรเครื่องมือวัด) 1 อัตรา 1.ดูแลระบบ Control ในโรงงาน ไม่มีการ Break Down 2.ปฏิบัติงานปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันกำหนดระยะเวลา 3.ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.ศึกษาระบบ Process Control 5.งานระบบมาตรฐานต่างๆที่โรงงานนำมาใช้ (คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อ 5
• 8 ด้านล่าง)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 789867 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง) ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  104. สมัครงาน จนท.ยานยนต์หนัก (โรงงานมิตรผล ภูหลวง จ.เลย) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 27-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะงานซ่อมแซม และ มีความรู้เรื่องยานยนต์หนัก เป็นอย่างดี+  มีทักษะในการขับขี่รถทุกประเภท จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์ 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ซ่อมแซมยานพาหนะ เมื่อมีการชำรุดให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 2. ซ่อมบำรุงรักษา ยานพาหนะ ตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นมาตรฐาน 3. ควบคุม
• บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ในแผนก
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  105. สมัครงาน นักบัญชี/ พนักงานบัญชี บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุระหว่าง 20 - 30 ปี+  การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขา บัญชี+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์+  มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 14001+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี/ รักงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีรับ
• จ่าย บัญชีลูกหนี้
• เจ้าหนี้ บัญชีภาษี เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 425484 ชื่อตำแหน่งงาน นักบัญชี/ พนักงานบัญชี ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภทงานย่อย บัญชี
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  106. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี เกษตรศาสตร์ สาขา ทางการเกษตร หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์งานส่งเสริม อย่างน้อย 2 ปี+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / ขับรถยนต์ และ จักรยานยนต์ ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ และสรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่เข้ามา พร้อมทั้งผลักดันแนวทางแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรม 2. กลุ่มเป้าหมายเป็นชาวไร่ที่ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ชาวไร่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จัดหาผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ / หมู่บ้านเพิ่มผลผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 801794 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต ประเภทงานหลัก เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมือ
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  107. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ไบโอแก๊ส บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม+  มีความรู้ระบบการบำบัดน้ำทิ้ง และระบบไบโอแก๊ส+  มีทักษะในการติดต่อประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ดี+  จัดทำปัญหาพิเศษ/โครงงาน เกี่ยวกับระบบไบโอแก๊ส+  *รับพิจารณาผู้สมัครที่เพิ่งจบการศึกษา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมและดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำทิ้ง • ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง / น้ำใช้ในกระบวนการผลิต • ควบคุมระบบผลิตไบโอแก๊ส
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลห้วยบง  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  108. สมัครงาน วิศวกรบำรุงรักษาไฟฟ้า (โรงงานมิตรผล ภูหลวง จ.เลย) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า+  ทักษะในการวิเคราะห์+  มีทักษะในการซ่อมบำรุงไฟฟ้าอย่างดี+  มีทักษะการบริหารบุคลากร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมดูแลแผนงานซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 2. ควบคุมประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้ตามเป้าหมาย (OEE) 3. วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  109. สมัครงาน จนท.วิศวกรรม (โรงงานมิตรผล ภูหลวง จ.เลย) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 27-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะการซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องจักรขนาดใหญ่+  มีทักษะการประกอบติดตั้งเครื่องจักร+  มีความขยัน อดทน มุ่งมั่นในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ โครงการติดตั้งเครื่องจักร/สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง 2. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนที่ได้รับมอบหมายพร้อมจัดทำโครงการแก้ไขและปรับปรุงเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  110. สมัครงาน นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 26 – 30 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานบัญชีงบประมาณ+  มีทักษะความรู้เกี่ยวกับ Excel ขั้นสูง+  มีความเข้าใจในระบบบัญชีต้นทุน+  ทักษะการใช้ระบบ SAP+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ด้านต้นทุนผลิต 2. งบประมาณ 3. Stock 4. Fixed Asset การจัดทำ Report ด้านบัญชี
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไม้ดัด  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด : สิงห์บุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  111. สมัครงาน วิศวกรวางแผนการผลิตด่วน!! (จังหวัดสุพรรณบุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/อุตสาหการ/โลจิสติกส์+  ผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว+  มีประสบการณ์ด้านงานวางแผนอย่างน้อย 1-3 ปี+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เเละการนำเสนอผลงาน+  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามวัน เวลาที่ลูกค้ากำหนด • วางแผนการบรรจุให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแง่ของประเภท และจำนวน • ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าในการจัดส่งสินค้าและบริการ • ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า • ดำเนินการประสานงานกับแผนกคลังสินค้าเพื่อการจัดส่งตามแผนงานที่ลูกค้าต้องการ • ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานจ่ายตั๋วเพื่อจัดส่งสินค้าให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องตามดำเนินการตามระบบมาตรฐานสากล ตามที่โรงงานกำหนดไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองมะค่าโมง  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  112. สมัครงาน พนักงานส่งเสริม (มิตรผล ภูหลวง จ.เลย) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป+  มีความรู้เรื่องการปลูกอ้อย+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีทักษะการเจรจาต่อรอง+  มีทักษะการนำเสนอการประชุมชาวไร่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อย 2.ติดตามอ้อยเข้าหีบ 3.ติดตามสินเชื่อและปัจจัยส่งเสริม
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 12
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  113. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มิตรผลภูเขียวด่วนมาก!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  ไม่จำกัดเพศ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
• กำกับดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบ คำสั่งหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
• ตรวจสอบและเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย
• จัดทำแผนและเสนอแนะเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกสะอาด  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  114. สมัครงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(มิตรผลสิงห์บุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี : วิศวกรรมโลจิสติกส์/วิศกรรมเครื่องกล/อุตสาหการ+  ประสบการณ์ทำงาน : 0-2 ปี+  ความรู้ความสามารถ+  - ด้านการใช่โปรแกรม Autocad+  - มีทักษะงานซ่อมปรับปรุงอาคาร/เครื่องจักร+  - มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำแผนการจัดเก็บขนย้ายน้ำตาลและโมลาสให้สอดคล้องกับ Capacity การผลิต 2.ตรวจติดตามการจัดเก็บและส่งมอบให้เป็นไปตามแผน 3.วางแผนการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจัดเก็บ 4.จัดทำเอกสารใบขอสั่งซื้อ ( PR ) /งบค่าใช้จ่าย /งบซ่อม 5.ควบคุมและติดตาม งานปรับปรุงและซ่อมแซมให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ 6.พัฒนา ระบบการจัดเก็บน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาวและโมลาส
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไม้ดัด  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด : สิงห์บุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  115. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องกลช่างยนต์ช่างกลโรงงานหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ประสยการณ์ 3 ขึ้นไปในการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า+  ปฏิบัติงานกะได้+  สามารถทำงานประจำที่โรงไฟฟ้าด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler) 2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 469282 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง) ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณ
จังหวัด : สุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  116. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องกลช่างยนต์ช่างกลโรงงาน+  ประสบการณ์ 3 ปีขึ้น ในการบำรุงรักษาเครื่องกลโรงไฟฟ้า เช่น BoilerTurbineRotating Machine+  สามารถทำงานประจำที่โรงไฟฟ้าด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective Maintenance) 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Improvement) 4.จัดทำประวัติการบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล 5.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและครบถ้วน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 776430 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง) ประเภทงานหลัก ช่างเท
จังหวัด : สุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  117. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (โรงงานมิตรผล ภูหลวง) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี+  การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี หรือ เทคโนโลยีอาหาร+  มีทักษะด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลอย่างดี+  มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ และอ่านค่าจากการวิเคราะห์ได้ดี+  มีความสามารถในการเข้าใจกระบวนการผลิตได้อย่างดี+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์+  มีประสบการณ์ตรง หรือ มีภูมิลำเนาอยู่ จ.เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เก็บตัวอย่างต่าง ๆ ตามรายการตามแผนความถี่และวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามรายการที่ กำหนด • นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณผลและออกใบรายงานผลการ • วิเคราะห์เพื่อแจ้งผลการวิเคราะห์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ดำเนินการทวนสอบเครื่องมือวัด Online โดยการเปรียบเทียบผลกับค่าของห้องปฏิบัติการ • ร่วมค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต • ทำงานทดลองวิจัย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  118. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ด่วนมาก !! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี+  ปวช. ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า+  ประสบการณ์การทำงาน ด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี ขึ้นไป+  มีความรู้ด้าน inverter และ PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการประสานงานได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และยานยนต์ของโรงงานทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ประสานงานการซ่อมบำรุงอื่น ๆ ในโรงงานทั้งหมด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 777870 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุง (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ด่วนมาก !! ประเภทงา
จังหวัด : สมุทรสาคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  119. สมัครงาน เจ้าหน้าที่แผนกหม้อไอน้ำ (มิตรผลสิงห์บุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22-27 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา วิศวกรเครื่องกลวิศวกรอุตสาหกรรม+  ประสบการณ์ทำงาน (งานติดตั้งเครื่องจักร งานเขียนแบบโปรแกรม Auto CAD MS-office การทำงานหม้อไอน้ำ+  ความสามารถพิเศษ เคยผ่านงานควบคุมเครื่องจักรหม้อไอน้ำ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.งานติดตั้งเครื่องจักร 2.การเขียนแบบ(Auto CAD,MS
• office) 3.การครบคุมการทำงานและตรวจสอบดูแลเครื่องจักรหม้อไอน้ำ 4.วางแผนในเรื่องของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5.ความปลอดภัยในการทำงาน 6.การปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากล ที่ได้รับ เช่น ISO 14001,ISO22000 ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไม้ดัด  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัด : สิงห์บุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  120. สมัครงาน จนท.ความปลอดภัยโรงงาน (มิตรผล ภูหลวง จ.เลย) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย+  มีความสามารถอบรมและสร้างความเข้าใจ รวมถึงทัศนคติที่ดี ในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงาน+  มีความรู้ระบบมาตรฐาน OHSAS 18001+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีความทุ่มเทให้องค์กร+  มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนด มาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3.วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 4.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 5.แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน 6.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 7.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย 8.เสนอแนะให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสม และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 9.ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน 10.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือเหตุเดือดร้อนรำคาญ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  121. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย-หญิง อายุ 24-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ นำเสนอผลงาน+  มีทักษะการเจรจาโน้มน้าว+  มีความกระตือรือล้น ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี+  มีความรู้เรื่องระบบมาตฐานคุณภาพ ISO ต่างๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
• กำกับดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบ คำสั่งหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
• ตรวจสอบและเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย
• จัดทำแผนและเสนอแนะเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองมะค่าโมง  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  122. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(GIS) มิตรผล ภูหลวง จ.เลย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ(GIS)+  มีทักษะในการบริหารจัดการ และการคิดเป็นระบบ+  มีความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบ และ เทคโนโลยี (GIS)+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีประสบการณ์ 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แปลภาพถ่ายดาวเทียม และวางแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม • จัดการเรื่อง การนำเข้าข้อมูลภาพถ่ายที่แปลเสร็จให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล และแก้ไขแผนที่ที่นำเข้าแล้ว โดยใช้โปรแกรม ArcInfo / Arc view • จัดทำแผนที่ หลังจากการระบุแปลงอ้อย และเชื่อมโยงข้อมูลแปลงกับข้อมูลแผนที่ • วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนงานการปฏิบัติงานในการปรับปรุงการปลูกพืช
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  123. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประนอมหนี้สิน (มิตรผล ภูหลวง จ.เลย) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์+  มีทักษะความชำนาญในกฎหมายแพ่งฯและกฎหมายอื่น+  มีทักษะการบริหารจัดการหนี้สิน และลูกหนี้+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีประสบการณ์ 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบเอกสารสัญญาซื้อขายอ้อยสด และสัญญาค้ำประกัน • ตรวจสอบเอกสารสัญญาค้ำประกันหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ค้ำประกัน • ตรวจสอบการจัดทำสัญญาโครงการส่งเสริมประเภทต่างๆ • ติดตามหนี้สิน โดยการนำยึดหลักทรัพย์มาชำระหนี้ • จัดทำเอกสารเพื่อตั้งสำรองและตัดหนี้สูญ • ตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการฟ้องและบังคับคดี • ตรวจสอบหลักทรัพย์ชาวไร่เพื่อบังคับคดี และยึดทรัพย์ • จัดซื้อที่ดินให้บริษัทฯ และชาวไร่ • ตรวจสอบรายละเอียดที่ดินที่มีผู้เสนอขาย • จัดทำแผนที่โดยสังเขปและรายละเอียดที่ดินที่เสนอขาย • เสนอรายงานการตรวจสอบต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ • เสียภาษีบำรุงท้องที่ที่ดินของบริษัทฯ • ตรวจสอบหลักทรัพย์ชาวไร่ที่จะบังคับคดี • ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  124. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานมิตรผล ภูหลวง จ.เลย) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ สาขา พืชไร่ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้เรื่องอ้อยเป็นอย่างดี+  มีมนุษย์สัมพันธ์ และ การประสานงานที่ดี+  มีประสบการณ์งานส่งเสริมอย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ และสรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่เข้ามา พร้อมทั้งผลักดันแนวทางแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรม • กลุ่มเป้าหมายเป็นชาวไร่ที่ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ชาวไร่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จัดหาผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ • หมู่บ้านเพิ่มผลผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -