Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด

 

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมางานก่อสร้างอาคารโรงงาน รีสอร์ท และงานโยธาทุกประเภท

 
  1. สมัครงาน เขียนแบบ บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
• ประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : อุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งจดหมาย,หรือสมัครมาทาง jobthai
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณอารีพร

  2. สมัครงาน โฟร์แมน บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ปวส.ขึ้นไป
• ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปีขี้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ป่าตอง ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งจดหมาย,หรือสมัครมาทาง jobthai
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณอารีพร

  3. สมัครงาน พนักงานเขียนแบบ บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง+  วุฒิปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปีด้านการเขียนแบบก่อสร้าง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Auto Cad ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สามารถแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอกได้
• สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหา กำกับดูแลทีมช่าง และสามารถมอบหมายงานให้ช่างสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
• สามารถพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความชำนาญและสามารถบริการลูกค้าได้
• จัดทำงบประมาณและบริหารค่าใช้จ่ายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 465594 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานเขียนแบบ ประเภทงานหลัก เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกร
จังหวัด : ลำปาง
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายทางไปรษณีย์สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now) สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน วิศวกรสนาม บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม+  มีใบประกอบวิชาชีพ+  มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป+  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับใบคำขอเอาประกันภัย และรับชำระเบี้ยประกันภัย 2. อำนวยความสะดวกด้านการบริการให้แก่ผู้บริหารตัวแทน ตัวแทน และผู้เอาประกันภัย 3. ควบคุมใบรับเงินชั่วคราว/ ใบส่งตรวจสุขภาพ 4. ดูแลสำนักงานสาขา และปฏิบัติงานด้านงานธุรการของสาขา 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลผาบ่อง  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายทางไปรษณีย์สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now) สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประมาณราคาก่อสร้าง บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี+  สามารถถอดแบบ เขียนแบบได้+  ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขี้นไป+  วุฒิปริญญาตรีถ้ามีใบ กว.จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ถอดแบบประมาณราคา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 386856 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประมาณราคาก่อสร้าง ประเภทงานหลัก โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายทางไปรษณีย์สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now) สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน วิศวกรสนาม(ลำปาง) รับสมัครด่วน ! บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี+  สามารถไปประจำที่ ตจว.ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลงานด้านการก่อสร้าง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ลำปาง
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายทางไปรษณีย์สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now) สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รับสมัครด่วน ! บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องหรือระดับวิชาชีพ+  มีประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป+  ประจำต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลงานด้านก่อสร้าง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ลำปาง
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายทางไปรษณีย์สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now) สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน ช่างสำรวจงานก่อสร้าง-ลำปาง บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิ ปวช.ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ 2 ปีขี้นไป+  สามารถใช้กล้อง total station

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดลำปาง โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา สำรวจ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง 21 มกราคม 2560 บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมางานก่อสร้าง อาคารโรงงาน รีสอร์ท และงานโยธาทุกประเภทบริษัทฯรับงานกับทาง กฟผ./กรมชลประทาน/ศาลปกครอง/ศาลยุติธรรมม.จุฬาลงกรณ์/ม.แม่ฟ้าหลวง สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้าน เบี้ยกันดาร ตำแหน่ง : ช่างสำรวจงานก่อสร้างลำปาง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแจ้ห่ม  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ลำปาง
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายทางไปรษณีย์สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now) สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน พนักงานเขียนแบบ-ลำปาง บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดลำปาง เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมางานก่อสร้าง อาคารโรงงาน รีสอร์ท และงานโยธาทุกประเภทบริษัทฯรับงานกับทาง กฟผ./กรมชลประทาน/ศาลปกครอง/ศาลยุติธรรมม.จุฬาลงกรณ์/ม.แม่ฟ้าหลวง สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้าน เบี้ยกันดาร ตำแหน่ง : พนักงานเขียนแบบลำปาง สถานที่ปฏิบัติงาน เขื่อนกิ่วคอหมา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ลำปาง
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายทางไปรษณีย์สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now) สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน จป.หัวหน้างาน (ภูเก็ต) บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานด้าน จป.หัวหน้างาน อย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.กำกับดุแลให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดัยในการทำงาน 2.ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการทำงานที่ถูกต้องให้กับพนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เกิดความปลอดภัย 3.รายงานการประสบอันตรา การเจ็บป่วยเกี่ยวกับพนักงานที่ดูแล 4.สนับสนุนระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายทางไปรษณีย์สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now) สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สโตร์ (ภูเก็ต) บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลเรื่องการรับของ
• จ่ายของ 2.ตรวจนับสินค้าคงเหลือ จัดทำรายงานการตรวจนับทุกสิ้นเดือน 3.สนับสนุนระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายทางไปรษณีย์สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now) สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการคุณภาพ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชบองานด้านการควบุคมระบบเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายทางไปรษณีย์สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now) สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-07-23 02:30:04
รวมทั้งสิ้น 12 รายการบริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
109/44 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2895-8800 ต่อ
 แฟกซ์ : 0-2895-8585
เว็บไซต์ : www.pce.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ