Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ ต้องการรับสมัครพนักงานใหม่ จำนวนมาก ประจำหลายสาขาทั่วประเทศ และต้องการรับสมัครพนักงานสำหรับสาขาใหม่ จังหวัดราชบุรี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา

 
  1. สมัครงาน โปรแกรมเมอร์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ ชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
• สามารถเข้าใจภาษา Microsoft . net
• สามารถเขียนโปรแกรมได้
• หากมีความชำนาญเรื่อง Website จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรม
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.ขอนแก่น / จ.ร้อยเอ็ด
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  2. สมัครงาน ผู้อำนวยการสาขา บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ผู้อำนวยการสาขา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ประสบการณ์ด้านบริหารร้านค้าปลีก หรือร้าน Discount Store อย่างน้อย 3 ปี มีความเป็นผู้นำ รักงานบริการ มีความทุ่มเทในงาน มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน สามารถบริหารทีมงานกว่า 300 คนได้
• วุฒิ ปวส. ต้องผ่านงานบริหารธุรกิจค้าปลีก อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประจำสาขาใหม่ ราชบุรี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสาขา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  3. สมัครงาน สถาปนิก บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ด เพศชาย อายุ 22 -40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม ประสบการณ์ทางด้านงานสถาปัตยกรรม อย่างน้อย 2 ปี • หากมีประสบการณ์ด้านงานสถาปัตยกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ติดต่อได้ที่ โทร. 043-619850

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ร้อยเอ็ด
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  4. สมัครงาน ผู้จัดการ - พนักงาน แผนกเครื่องมือช่าง- ไฟฟ้า- เครื่องใช้ในบ้านและสวน- สุขภัณฑ์- เซรามิค - เฟอร์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ม.6 – ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ในตัวสินค้าในแผนกที่สมัครเป็นอย่างดี • ประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้าง ของตกแต่งบ้านและสวนอย่างน้อย 3 ปี
• แผนกเทคนิค วุฒิปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตั้งระบบ Lan ได้ มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาระบบ/ งานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี
• แผนกขายส่ง วุฒิปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ในตัวสินค้าวัสดุก่อสร้าง และของตกแต่งบ้านเป็นอย่างดี ประสบการณ์ด้าน ขายสินค้า ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างก่อโครงการ บ้านจัดสรรและร้านค้าวัสดุก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• สามารถปฎิบัติงานที่ จ.ร้อยเอ็ด วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เพศชาย/หญิง อายุ 23-40 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• ติดต่อได้ที่ โทร. 043-619850

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ร้อยเอ็ด
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  6. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน/การธนาคาร • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งอย่างน้อย 5 ปี
• ชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  7. สมัครงาน พนักงานฝ่ายโครงสร้าง แผนก ปูน - เหล็ก - พีวีซี - คลังเซรามิค - กระเบื้อง - จัดส่ง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 20 – 40 ปี วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขานครปฐม หรือสาขาระยอง ตามความประสงค์ของผู้สมัคร
จังหวัด : นครปฐม
จำนวนที่รับ : 50
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  8. สมัครงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายขายปลีก ทรัพยากรมนุษย์ สโตร์ ป้องกันความสูญเสีย (Loss Prevention) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย / หญิง อายุ 28-45 ปี วุฒิปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์งานค้าปลีก หรือมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง • รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล • รองผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันการสูญเสีย มีประสบการณ์ด้านงานป้องกันการสูญเสีย
• รองผู้อำนวยการฝ่ายขายปลีก มีประสบการณ์ร้านค้าปลีก รักงานบริการ มีความทุมเทในงาน มีความยืดหยุ่นในเวลางาน

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสาขาราชบุรี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ ระยอง ชลบุร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 15
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  9. สมัครงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าโครงสร้าง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชายอายุ 28 – 50 วุฒิ ปวส. ขึ้นไป • มีความรู้ในตัวสินค้าวัสดุก่อสร้าง
• ถ้ามีประสบการณ์งานค้าปลีก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่สาขาราชบุรี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม แล้วแต่ความประสงค์ผู้สมัคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 7
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  10. สมัครงาน จัดซื้อและบริหารสินค้า บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• สามารถปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด เพศชาย อายุ 22 – 40 ปี วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา ประสบการณ์ด้านงานโยธาอย่างน้อย 2 ปี • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง
• เพศชาย หญิง
• จบการศึกษาปริญญาตรี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : โกลบอลเฮ้าส์
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  11. สมัครงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าโครงสร้าง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชายอายุ 28 – 50 วุฒิ ปวส. ขึ้นไป • มีความรู้ในตัวสินค้าวัสดุก่อสร้าง
• ถ้ามีประสบการณ์งานค้าปลีก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่สาขาราชบุรี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม แล้วแต่ความประสงค์ผู้สมัคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 7
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  12. สมัครงาน พนักงานฝ่ายโครงสร้าง แผนก ปูน - เหล็ก - พีวีซี - คลังเซรามิค - กระเบื้อง - จัดส่ง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขานครปฐม หรือสาขาระยอง ตามความประสงค์ของผู้สมัคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 50
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  13. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน/การธนาคาร • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งอย่างน้อย 5 ปี
• ชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ขอนแก่น,ร้อยเอ็ด
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• สามารถปฎิบัติงานที่ จ.ร้อยเอ็ด วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เพศชาย/หญิง อายุ 23-40 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• ติดต่อได้ที่ โทร. 043-619850

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  15. สมัครงาน ผู้จัดการ - พนักงาน แผนกเครื่องมือช่าง- ไฟฟ้า- เครื่องใช้ในบ้านและสวน- สุขภัณฑ์- เซรามิค - เฟอร์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ม.6 – ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ในตัวสินค้าในแผนกที่สมัครเป็นอย่างดี • ประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้าง ของตกแต่งบ้านและสวนอย่างน้อย 3 ปี
• แผนกเทคนิค วุฒิปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตั้งระบบ Lan ได้ มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาระบบ/ งานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี
• แผนกขายส่ง วุฒิปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ในตัวสินค้าวัสดุก่อสร้าง และของตกแต่งบ้านเป็นอย่างดี ประสบการณ์ด้าน ขายสินค้า ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างก่อโครงการ บ้านจัดสรรและร้านค้าวัสดุก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  16. สมัครงาน สถาปนิก บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ด เพศชาย อายุ 22 -40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม ประสบการณ์ทางด้านงานสถาปัตยกรรม อย่างน้อย 2 ปี • หากมีประสบการณ์ด้านงานสถาปัตยกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ติดต่อได้ที่ โทร. 043-619850

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  17. สมัครงาน Programmer บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ22-30 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมภาษาASP.NET,VB.NET • มีความสามารถด้านการออกแบบฐานข้อมูลได้แก่SQL Server 2005 ได้เป็นอย่างดี
• มีบุคลิภาพที่ดี มีความมั่นใจในตัวเอง และมีความอดทนต่อภาวะการกดดันได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เขียนโปรแกรมต่าง ๆที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาโปรแกรมบน Web site
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสาขาร้อยเอ็ด
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  18. สมัครงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าโครงสร้าง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชายอายุ 28 – 50 วุฒิ ปวส. ขึ้นไป • มีความรู้ในตัวสินค้าวัสดุก่อสร้าง
• ถ้ามีประสบการณ์งานค้าปลีก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฏิบัติงานที่สาขาราชบุรี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม แล้วแต่ความประสงค์ผู้สมัคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 7
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  19. สมัครงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายขายปลีก ทรัพยากรมนุษย์ สโตร์ ป้องกันความสูญเสีย (Loss Prevention) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย / หญิง อายุ 28-45 ปี วุฒิปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์งานค้าปลีก หรือมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง • รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล • รองผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันการสูญเสีย มีประสบการณ์ด้านงานป้องกันการสูญเสีย
• รองผู้อำนวยการฝ่ายขายปลีก มีประสบการณ์ร้านค้าปลีก รักงานบริการ มีความทุมเทในงาน มีความยืดหยุ่นในเวลางาน

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำสาขาราชบุรี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ ระยอง ชลบุร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 15
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน วิธีการ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

2010-02-16 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 19 รายการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
232 ม.19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 สาขาขอนแก่น 377 ม.21 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 สาขานครปฐม 222 ม.8 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 สาขาระยอง 137 ม.4 ต.ทับมา
โทรศัพท์ : สาขาร้อยเอ็ด 0-
เว็บไซต์ : www.globalhouse.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ