Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย

 

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย

ดำเนินธุรกิจการเกษตรด้านปศุสัตว์และอุตสาหกรรมบริการ โดยมีบริษัทฯ ในเครือกว่า 7 บริษัท ประกอบธุรกิจฟาร์มโคนมแบบครบวงจร ผลิตน้ำนมดิบ, ผลิตอาหารสัตว์, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, สถานที่พักและอบรมสัมมนา, ผลิตภัณฑ์นม ตรา อืมม!...มิลค์, ภัตตาคารโชคชัยสเต็คเฮ้าส์ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยมุ่งเน้นก

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 - 27 ปี
• การศึกษา ปริญญาตรี ด้านการจัดการ หรือ การตลาด
• มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word,Excel และ SPSS ได้ • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย,รายงานสรุปยอดการขายประจำเดือน,การติดต่อประสานงานกับร้านค้าปลีกต่าง ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (รังสิต)
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครผ่าน www.jobthai.com 2. ทางจดหมาย 3. สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย (ตรงข้ามทางเข้าเมืองเอก ม.รังสิต ติดร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์ สาขารังสิต) (วันจันทร์ - ศุกร์) เวลา 8.00 น.
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบริหารบุคคล สำนักงานใหญ่

  2. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงานบริหาร กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ ชาย /หญิง อายุ 30 - 40 ปี
• การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ บริหาร • มีประสบการณ์ด้านบริหารอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
• มีความสามารถ network และ pc ได้ในระดับที่ดี
• มีความสามารถใช้ Microsoft Office ได้ในระดับที่ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลงานด้านการบริหาร ระบบ LAN,NETWORK,PC,ธุรการ และการนำเสนองานในระบบคอมพิวเตอร์ในที่ประชุม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครผ่าน www.jobthai.com 2. ทางจดหมาย 3. สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย (ตรงข้ามทางเข้าเมืองเอก ม.รังสิต ติดร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์ สาขารังสิต) (วันจันทร์ - ศุกร์) เวลา 8.00 น.
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบริหารบุคคล สำนักงานใหญ่

  3. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย-หญิง อายุไมเกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด • มีความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมทางการตลาด • มีประสบการ์ณด้านร้านอาหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
• มีความมุ่งมั่น ทะเยอทะยาน และมีความคิดริเริ่ม • ใช้เครื่องมือในการทำงานได้ดี
• มีใจรักในงานการทำอาหาร

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานการตลาด ,และดำเนินการกิจกรรมทางการตลาด ,งานส่งเสริมการขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : 294 ม.8 ถนนวิภาวดีรังสิต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครผ่าน www.jobthai.com 2. ทางไปรษณีย์ 3. สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบริหารบุคคล

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
• การศึกษา ปริญญตรี วิทยาศาสตร์ด้านอาหาร เทคโนฯอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ จะพิจารณาความสามารถพิเศษ
• บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ดี
• MS office ดี
• มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ เนื่อสัตว์

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ความสะอาดและความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ เนื้อวัว เนื้อหมู ไก่และปลา เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ รังสิต
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครผ่าน www.jobthai.com 2. ทางไปรษณีย์ 3. สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบริหารบุคคล

  5. สมัครงาน Draftman กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิง
• วุฒิ ปวส.ขึ้นไป(สาขาที่เกี่ยวข้อง)
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
• มีอุดมการณ์ในการใช้ชีวิต สันโดษ
• รักอิสรภาพ มีความรับผิดชอบ • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
• มีความรู้ ทักษะในด้าน Auto cad • มีความรู้เรื่องโปรแกรมสาขาวิชาชีพ
• มีความอดทนในการทำงาน • ทำกิจกรรมระหว่างศึกษาพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานฟาร์ม อำเภอปากช่อง
จังหวัด : นครราชสีมา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง สมัครผ่าน www.jobthai.com ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเท่านั้น
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณคัมภีร์ เงินเจริญ ฝ่ายสำนักงานบริหารฟาร์ม

  6. สมัครงาน หัวหน้าหน่วยพืชไร่,พืชสวน กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 25-35 ปี
• วุฒิปริญญาตรีสาขาพืชศาสตร์ ( พืชไร่, พืชสวน ) • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• มีความรู้เกี่ยวกับสายงาน
• มีประสบการณ์ด้านพืชศาสตร์

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานฟาร์ม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง สมัครผ่าน www.jobthai.com ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเท่านั้น
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณคัมภีร์ เงินเจริญ ฝ่ายสำนักงานบริหารฟาร์ม

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง
• วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี • มีอุดมการณ์ในการทำงานและการใช้ชีวิต
• อายุ 22 ขึ้นไป • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี • มีความสามารถในด้านบัญชี-การเงิน

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลบัญชีรายรับ
• รายจ่ายของกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานฟาร์ม อำเภอปากช่อง
จังหวัด : นครราชสีมา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง สมัครผ่าน www.jobthai.com ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเท่านั้น
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณคัมภีร์ เงินเจริญ ฝ่ายสำนักงานบริหารฟาร์ม

  8. สมัครงาน ผู้จัดการทั่วไปส่วนพัฒนาธุรกิจการเกษตร กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 35 ปี (ขึ้นไป)
• วุฒิปริญญาตรี ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )
• มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการฟาร์มโคนม
• มีทักษะด้านการสื่อสาร • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริหารธุรกิจฟาร์มโคนม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานฟาร์ม อำเภอปากช่อง
จังหวัด : นครราชสีมา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง สมัครผ่าน www.jobthai.com ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเท่านั้น
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณคัมภีร์ เงินเจริญ ฝ่ายสำนักงานบริหารฟาร์ม

  9. สมัครงาน หัวหน้าหน่วยการขาย กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง
• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี (ไฟแรง)
• มีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
• มีภาวะผู้นำ • ประสบการณ์ในด้านการดูแลจัดการร้านค้าอย่างน้อย 2 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลพนักงานภายในร้านที่กำหนดให้และบริหารจัดการหน่วยการขายตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานฟาร์ม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง สมัครผ่าน www.jobthai.com ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเท่านั้น
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ คุณคัมภีร์ เงินเจริญ ฝ่ายสำนักงานบริหารฟาร์ม

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการงานเลขา กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ หญิง อายุ 22 - 30 ปี
• การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการฯ
• มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word,Excel ได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานเอกสารทั่วไป,การประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร,การจัดเก็บข้อมูล
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (รังสิต) จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครผ่าน www.jobthai.com 2. ทางจดหมาย 3. สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย (ตรงข้ามทางเข้าเมืองเอก ม.รังสิต ติดร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์ สาขารังสิต) (วันจันทร์ - ศุกร์) เวลา 8.00 น.
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบริหารบุคคล สำนักงานใหญ่

  11. สมัครงาน พนักงานขายประจำร้าน(เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า) กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 27 ปี
• การศึกษา มัธยมต้น (ม.3) ขึ้นไป
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
• มีใจรักในงานบริการ • (สามารถเดินทางมาฝึกงานสาขาใกล้เคียง มีค่าเดินทางให้ 120 บ./วัน

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เป็นพนักงานประจำร้าน (ไอศกรีม,นม อืมม!..มิลค์) สินค้าของกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
สถานที่ปฎิบัติงาน : เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 15
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครผ่าน www.jobthai.com 2. ทางจดหมาย 3. สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย (ตรงข้ามทางเข้าเมืองเอก ม.รังสิต ติดร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์ สาขารังสิต) (วันจันทร์ - ศุกร์) เวลา 8.00 น.
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบริหารบุคคล สำนักงานใหญ่

  12. สมัครงาน พนักงานขายประจำร้าน (แฟชั่น ไอส์แลนด์) กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 - 30 ปี
• การศึกษา มัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
• มีใจรักในงานบริการ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เป็นพนักงานขายประจำร้าน (ไอศกรีม,นม อืมม!..มิลค์) สินค้าของกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แฟชั่นไอแลนด์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครผ่าน www.jobthai.com 2. ทางจดหมาย 3. สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย (ตรงข้ามทางเข้าเมืองเอก ม.รังสิต ติดร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์ สาขารังสิต) (วันจันทร์ - ศุกร์) เวลา 8.00 น.
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบริหารบุคคล สำนักงานใหญ่

  13. สมัครงาน หัวหน้าหน่วยการขาย กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง-ชาย
• การศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา • มีประสบการณ์ในการทำงานร้านค้า ร้านอาหาร หรือ PC
• มีประสบการณ์ด้าน Modern Trade หรือด้านการขายกับห้างสรรพสินค้าอย่างน้อย 1 ปี • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง
• สามารถทำงานในวันเสาร์ วันอาทิตย์หรือวันหยุดต่าง ๆ ได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• มีทัศนคติในเชิงบวก

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริหารงาน ประสานงาน ควบคุม หน่วยขายประจำห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเขตกรุงเทพ ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานงานอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประสานมิตรพลาซ่า ซ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครผ่าน www.jobthai.com 2. ทางจดหมาย 3. สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย (ตรงข้ามทางเข้าเมืองเอก ม.รังสิต ติดร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์ สาขารังสิต) (วันจันทร์ - ศุกร์) เวลา 8.00 น.
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบริหารบุคคล สำนักงานใหญ่

  14. สมัครงาน หัวหน้าหน่วยภูมิทัศน์ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านภูมิทัศน์, พืชสวนประดับ
• มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• มีความรู้โปรแกรม AutoCad จะพิจารณาพิเศษ • มีความสามารถในการบริหารบังคับบัญชา • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ออกแบบ ภูมิทัศน์ภายในแค้มป์ 2. ปรับปรุงและดูแลภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม 3. ควบคุมดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ฟาร์มโชคชับ อ.ปากช่อง
จังหวัด : นครราชสีมา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง สมัครผ่าน www.jobthai.com ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเท่านั้น
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายสำนักงานบริหารฟาร์ม

  15. สมัครงาน หัวหน้าแผนกผลิต กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุระหว่าง 30 - 45 ปี+  ระดับการศึกษาปริญาตรี สาขาอุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาเทคโนโลยีการอาหาร+  มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 7 ปี ด้านควบคุมการผลิตอาหารและการวางแผน+  สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมกำกับดูแลการผลิตภายในหน่วยงาน 2.ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพของหน่วยงาน 3.บริหารควบคุมดูแลบุคคลากรภายในหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่าและคุ้มทุนมากที่สุด 4.บริหารงานด้านต้นทุนการผลิตของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นำชม กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 22-27 ปี+  ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา+  มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 1 ปี ในงานด้าน MC งาน event งานไกด์+  มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.นำชมฟาร์ม 2.ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ 3.พิธิกรโอกาสต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน หัวหน้าด้านสร้างสรรค์สื่อโฆษณา กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  มีความสามารถและประสบการณ์ในการออกแบบงานกราฟฟิค 3-5 ปี+  มี Skill ด้าน 3Dตัดต่อAfter effectDisplay+  มีความรู้ด้าน Packaging Design การสร้าง Pattern บรรจุภัณฑ์+  โปรดแนบ ตัวอย่างผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา+  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดกันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. กำหนด Concept ในการทำสื่อให้สอดคล้องกับงาน 2. ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามแผนงาน 3. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสื่อ 4. ดำเนินการผลิตและติดตั้งสื่อบางชนิดด้วยตนเอง 5. คัดเลือก ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ 6. สรุปผลการปฏิบัติงานและติดตามผลงานหลังการผลิต 7. นำเสนอแนวทางแก้ไขพัฒนางานด้านสื่อโฆษณาขององค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน พนักงานขายประจำร้าน Umm!..milk ประจำสาขา 1.สาขาดิ เอ็มโพเรี่ยม 2. สาขาเซ็นทรัลพระราม9 3. สาขาเซ็นทรั กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 32 ปี+  การศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  การสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ร้านทุกสาขา หรือโทรสอบถาม HRโดยตรงเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน+  รักงานขายและงานบริการ มีประสบการงานบริการอย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป+  เป็นพนักงานประจำรายเดือน (ไม่รับพนักงานชั่วคราว/Part -time)+  มีเงินเดือน + Incentive + มีเงินพิเศษตามเป้าขาย + ระบบ Food Hygiene + ค่าทำงานในพื้นที่พิเศษ(บางสาขา)+  สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและให้บริการในการขายสินค้าแก่ลูกค้า
• งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง สต๊อกสินค้า ดูแลความสะอาดร้าน (หมายเหตุ : เฉพาะ 4 สาขาที่มีรายได้การทำงานในพื้นทีพิเศษ เพิ่ิม 1,000 บาท 1.สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 /2.สาขาท็อป ทองหล่อ / 3.สาขาดิ เอ็มโพเรี่ยม /4.สาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
• สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศน์ (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาท็อปส์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (ชั้น B หน้าท๊อปส์)
• สาขาท็อปส์ ลาดพร้าว (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (ชั้น 5 ใกล้โรงภาพยนต์)
• สาขาท็อปส์ ปิ่นเกล้า (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาเดอะมอลล์ บางแค (ชั้น 1 หน้าลิฟท์แก้ว)
• สาขาโลตัส ศรีนครินทร์ (ชั้น 2 หน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต)
• สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 (ชั้น 1 หน้าแผนกเครื่องสำอางค์)
• สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 (ชั้น G หน้าท็อปส์)
• สาขาดิ เอ็มโพเรี่ยม (ชั้น 5 Market Hall)
• สาขาท็อปส์ ทองหล่อ
• สาขาพอร์โต้ชิโน่ มหาชัย (ชั้น 2)
• สาขาเดอะมอลล์ โคราช (ชั้น 2)
• สาขาโรบินสัน สระบุรี (ชั้น 1 ติดบันไดเลื่อน)
• สาขาเซ็นทรัล บางนา (ชั้น 6 หน้าโรงภาพยนต์)
• สาขาเมกะ บางนา (ชั้น B1 หน้าท็อปส์)
• สาขาแฟชั่นไอแลนด์ (ชั้น 1 ฝั่งบิ๊กซี โซนลานจอดรถพระจันทร์)
• สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 7 โซน Atrium)
• สาขาพาราไดซ์พาร์ค (ชั้น G ฝั่งวิล่า)
• สาขาเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 (ชั้นB1 หน้าท็อปส์)
• สาขาประสานมิตร สุขุมวิท 23
• สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ
• สาขาเซ็นทรัล ศาลายา
• สาขาคริสตัลปาร์ค (ราชพฤกษ์)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 763832 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขายประจำร้าน Umm!..milk ประจำสาขา 1.สาขาดิ เอ็มโพเรี่ยม 2. สาขา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน พนักงานขายประจำร้าน Umm!..milk ประจำสาขา 1. สาขาเมกาบางนา 2. สาขาเซ็นทรัลบางนา 3. สาขาโลตัสศรีนครินท กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 32 ปี+  การศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  การสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ร้านทุกสาขา หรือโทรสอบถาม HRโดยตรงเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน+  รักงานขายและงานบริการ มีประสบการงานบริการอย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป+  เป็นพนักงานประจำรายเดือน (ไม่รับพนักงานชั่วคราว/Part -time)+  มีเงินเดือน + Incentive + มีเงินพิเศษตามเป้าขาย + ระบบ Food Hygiene + ค่าทำงานในพื้นที่พิเศษ(บางสาขา)+  สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและให้บริการในการขายสินค้าแก่ลูกค้า
• งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง สต๊อกสินค้า ดูแลความสะอาดร้าน (หมายเหตุ : เฉพาะ 4 สาขาที่มีรายได้การทำงานในพื้นทีพิเศษ เพิ่ิม 1,000 บาท 1.สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 /2.สาขาท็อป ทองหล่อ / 3.สาขาดิ เอ็มโพเรี่ยม /4.สาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
• สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศน์ (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาท็อปส์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (ชั้น B หน้าท๊อปส์)
• สาขาท็อปส์ ลาดพร้าว (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (ชั้น 5 ใกล้โรงภาพยนต์)
• สาขาท็อปส์ ปิ่นเกล้า (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาเดอะมอลล์ บางแค (ชั้น 1 หน้าลิฟท์แก้ว)
• สาขาโลตัส ศรีนครินทร์ (ชั้น 2 หน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต)
• สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 (ชั้น 1 หน้าแผนกเครื่องสำอางค์)
• สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 (ชั้น G หน้าท็อปส์)
• สาขาดิ เอ็มโพเรี่ยม (ชั้น 5 Market Hall)
• สาขาท็อปส์ ทองหล่อ
• สาขาพอร์โต้ชิโน่ มหาชัย (ชั้น 2)
• สาขาเดอะมอลล์ โคราช (ชั้น 2)
• สาขาโรบินสัน สระบุรี (ชั้น 1 ติดบันไดเลื่อน)
• สาขาเซ็นทรัล บางนา (ชั้น 6 หน้าโรงภาพยนต์)
• สาขาเมกะ บางนา (ชั้น B1 หน้าท็อปส์)
• สาขาแฟชั่นไอแลนด์ (ชั้น 1 ฝั่งบิ๊กซี โซนลานจอดรถพระจันทร์)
• สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 7 โซน Atrium)
• สาขาพาราไดซ์พาร์ค (ชั้น G ฝั่งวิล่า)
• สาขาเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 (ชั้นB1 หน้าท็อปส์)
• สาขาประสานมิตร สุขุมวิท 23
• สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ
• สาขาเซ็นทรัล ศาลายา
• สาขาคริสตัลปาร์ค (ราชพฤกษ์)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 731923 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขายประจำร้าน Umm!..milk ประจำสาขา 1. สาขาเมกาบางนา 2. สาขาเซ็นท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 7
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายร้านค้าปลีก กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี+  การศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง+  มีประสบการณ์งานบริหารด้านธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี+  สามารถวิเคราะห์สถานณ์ด้านรายได้ คู่แข่ง ลูกค้า (เก่า-ใหม่) แล้วนำมาวางแผนด้านการตลาดต่อไป+  สามารถทำงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับการตลาด
• วางแผนบริหารจัดการภายในร้านอืมม!..มิลค์ ในกฏข้อบังคับของห้างสรรพสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด
• บริหารและพัฒนาทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• วางแผนด้านรายได้ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 24 - 27 ปี+  การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ / โปรแกรมบัญชี Mac - 5 (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานบัญชีทั่วไป
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• สต๊อกสินค้า
• ทะเบียนทรัพย์สิน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 642956 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภทงานย่อย บัญชีทั่วไป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 25 - 35 ปี+  การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา เศรษฐศาสตร์ / สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป+  มีทักษะด้านการกรองข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำมาวิเคราะห์+  มีทักษะทางด้านการใช้สูตรคำนวณต่างๆ ในโปรแกรม Excel / Spss+  มีความรู้ในสายงานธุรกิจเกษตรกรรมและการตลาดบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในโครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
• จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ/หรือบทวิเคราะห์ ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งบทสรุปผู้บริหาร
• จัดทำรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ธุรกิจกลุ่ม Chokchai Enterprises ทั้งหมด
• จัดทำและสนับสนุนงานเชิงวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ออกแบบสอบถามหรือแบบประเมินต่างๆ คู่มือดำเนินงาน เปรียบเทียบเครื่องมือในการวิเคราะห์ ทดสอบข้อมูลเชิงสถิติ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 418483 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ประเภทงานหลัก วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสต
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน กัปตัน กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  การศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี+  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา+  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารจัดการความเรียบร้อยภายในร้าน
• จัดตารางการทำงานของพนักงานในร้าน
• กำกับ ควบคุมดูแลพนักงานในร้าน
• ดูแลลูกค้า
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเกิดปัญหาได้ทันท่วงที
• รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหาร เช็คบิลลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน หัวหน้าร้านแดรี่ช้อป กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  การศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ทำงาน ร้านขายปลีกหรือร้านอาหาร อย่างน้อย 1 ปี+  หากมีประสบการณ์ทำงานจากร้านไอศครีมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าทีมบริการในร้าน แดรี่ช้อป จัดตารางการทำงานของพนักงาน กำกับการทำงานบริการและการขายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช็คสต็อคสินค้า ดูแลและจัดสินค้าในร้านให้ถูกต้องเรียบร้อยและไม่สูญหาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิตอาหารและคลังสินค้า กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป+  ปริญญาตรี ขึ้่นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ด้านการจัดทำมาตรฐานการผลิต GMP/HACCP เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี+  มีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่น้อยกว่า 5 ปี+  สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาและมีภาวะผู้นำสูง+  มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบต่อแผนบริหารธุรกิจ 2. รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ พัฒนาวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดสูง 3. บริหารการจัดทำมาตรฐานการผลิตในการประกันคุณภาพ (GMP/HACCP/ISO/QA) 4. วางแผน ควบคุม และจัดทำระบบบริหารจัดการการผลิตได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน Marketing Manager กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป+  การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด+  มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 10 ปี+  ผ่านงานการตลาดในธุรกิจอุปโภคบริโภคมาไม่น้อยกว่า 5 ปี+  มีความคิดเชิงวิสัยทัศน์+  มีภาวะความเป็นผู้นำ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาดในกลุ่มธุรกิจอาหาร,การส่งเสริมการขาย,การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการออกสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้และศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์การและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 618664 ชื่อตำแหน่งงาน Marketing Manager ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดกา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน ช่างยนต์ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป+  การศึกษา ระดับ ปวส. ช่างยนต์+  มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจเช็คบำรุงรักษา+  มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานการตรวจเช็ครถยนต์,เครื่องยนต์ และซ่อมบำรุงเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
• รวมทั้งงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 533130 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างยนต์ ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป+  การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร+  มีความชำนาญด้านอาหาร โภชนาการ และการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร+  มีความรู้ระบบ GMP HACCP+  มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปีขึ้นไป+  มีประสบการณ์จากงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาสินค้าแปรรูปประเภทเนื้อสัตว์ ฯลฯ รับผิดชอบควบคุมคุณภาพสินค้าแปรรูปในไลน์ผลิต พัฒนาบรรจุภัณฑสินค้าต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 503154 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทงานหลัก วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน Chef / Ex.Chef กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 35 ปีขึ้นไป+  มีภาวะผู้นำสูง+  มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี+  มีความรู้ในเทคโนโลยีอาหาร เช่น COMBI+  มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นเมนูอาหาร+  มีประสบการณ์การทำงานตามข้อ 3-6 ไม่น้อยกว่า 3 ปี+  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง (แม้แต่ในสถานการณ์วิกฤติ)+  หากมีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาเมนูอาหารด้วยเครื่อง Sous Vide จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบ และควบคุม ระบบมาตรฐานภายในครัว
• วางแผนการปรับปรุงอาหารปัจจุบันและพัฒนาสูตรใหม่
• ควบคุมคุณภาพอาหาร ให้ตรงตรามมาตรฐานของร้านโชคชัยสเต็ค
• คิดค้นเมนูอาหาร อย่างต่อเนื่อง ทั้ง อาหาร Fusion และ อาหารนานาชาติ
• พัฒนาวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความต้องการสูง
• วางระบบการบริหารสต็อกวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 476749 ชื่อตำแหน่งงาน Chef / Ex.Chef ประเภทงานหลัก อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สโตร์ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี+  การศึกษา ปวส. ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้านงานสโตร์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูป ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
คอยรับสินค้า จ่ายสินค้า จัดทำสต๊อกสโตร์ และงานด้านเอกสารทั่วไป
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 554590 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สโตร์ ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน รับด่วน!พนักงานขายประจำร้าน Umm!..Milk ( อืมม!..มิลค์ )สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต(บางใหญ่) สัมภาษณ์งานวันท กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 32 ปี+  การศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  การสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ร้านทุกสาขา หรือโทรสอบถาม HRโดยตรงเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน+  รักงานขายและงานบริการ มีประสบการงานบริการอย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป+  เป็นพนักงานประจำรายเดือน (ไม่รับพนักงานชั่วคราว/Part -time)+  มีเงินเดือน + Incentive + มีเงินพิเศษตามเป้าขาย + ระบบ Food Hygiene + ค่าทำงานในพื้นที่พิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและให้บริการในการขายสินค้าแก่ลูกค้า
• งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง สต๊อกสินค้า ดูแลความสะอาดร้าน (หมายเหตุ : เฉพาะ 4 สาขาที่มีรายได้การทำงานในพื้นทีพิเศษ เพิ่ิม 1,000 บาท 1.สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 /2.สาขาท็อป ทองหล่อ/3.สาขาดิ เอ็มโพเรี่ยม /4.สาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
• สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศน์ (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาท็อปส์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (ชั้น B หน้าท๊อปส์)
• สาขาท็อปส์ ลาดพร้าว (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (ชั้น 5 ใกล้โรงภาพยนต์)
• สาขาท็อปส์ ปิ่นเกล้า (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาเดอะมอลล์ บางแค (ชั้น 1 หน้าลิฟท์แก้ว)
• สาขาโลตัส ศรีนครินทร์ (ชั้น 2 หน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต)
• สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 (ชั้น 1 หน้าแผนกเครื่องสำอางค์)
• สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 (ชั้น G หน้าท็อปส์)
• สาขาดิ เอ็มโพเรี่ยม (ชั้น 5 Market Hall)
• สาขาท็อปส์ ทองหล่อ
• สาขาพอร์โต้ชิโน่ มหาชัย (ชั้น 2)
• สาขาเดอะมอลล์ โคราช (ชั้น 2)
• สาขาโรบินสัน สระบุรี (ชั้น 1 ติดบันไดเลื่อน)
• สาขาเซ็นทรัล บางนา (ชั้น 6 หน้าโรงภาพยนต์)
• สาขาเมกะ บางนา (ชั้น B1 หน้าท็อปส์)
• สาขาแฟชั่นไอแลนด์ (ชั้น 1 ฝั่งบิ๊กซี โซนลานจอดรถพระจันทร์)
• สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 7 โซน Atrium)
• สาขาพาราไดซ์พาร์ค (ชั้น G ฝั่งวิล่า)
• สาขาเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 (ชั้นB1 หน้าท็อปส์)
• สาขาประสานมิตร สุขุมวิท 23
• สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ
• สาขาเซ็นทรัล ศาลายา
• สาขาคริสตัล ปาร์ค(ราชพกฤษ์)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 732403 ชื่อตำแหน่งงาน รับด่วน!พนักงานขายประจำร้าน Umm!..Milk ( อืมม!..มิลค์ )สาขาเซ็นทรัลเวส
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน พนักงานภูมิทัศน์ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  ไม่จำกัดวุฒิ+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  มีความอดทน ซื่อสัตย์ และรักในงานดูแลสวน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดและดูแลสวน รวมถึงปลูกและขยายพันธุ์พืช
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 580717 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานภูมิทัศน์ ประเภทงานหลัก แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน ประเภทงานย่อย ค
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน ช่างไฟฟ้า กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี+  ระดับการศึกษา ปวช.- ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า+  มีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการซ่อมไฟฟ้าจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ซ่อมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในธุรกิจอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ 2.ดูแลเครื่องจักรในการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  อายุ 27-35 ปี+  ปริญญาตรี สาขา Food Science+  ประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนการดำเนินงานในหน่วยงาน 2. ควบคุมดูแลการตรวจคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน GMP,HACCPและISO 3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 497104 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประเภทง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี การจัดการ+  มีความสามารถใช้โปรแกรม MS word excel powerponit อยู่ในระดับดี+  ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี+  มีประสบการณ์ในการทำบัญชีต้นทุนจะพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบจัดทำบัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 401847 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภทงานย่อย บัญชีลูกหนี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  หญิง อายุ 23-28 ปี+  การศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรม MS.OFFICE ได้+  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป mac-5 ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  "สามารถเริ่มงานได้ภายใน 15 วัน"

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกใบ PO ,เปรียบเทียบราคาสินค้า,ประเมิน Supplier สินค้า Souvenir หาแหล่งสินค้าใหม่ ๆ
• จัดทำเอกสารงานจัดซื้อ / ทำReport
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี Word/ Excel /Power Point
• และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 484100 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประเภท
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน รับด่วน!พนักงานขายประจำร้าน อืมม!..มิลค์ 1.สาขาเซ็นทรัลบางนา 2.สาขาเมกาบางนา กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 18-32 ปี+  การศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  มีประสนการณ์ด้านงานขาย มีใจรักงานบริการ มีservice mind

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานขายในร้าน ดูแลร้าน ทำความสะอาดร้าน ขายสินค้าภายในร้าน
• Up Sale การขาย และปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน รับด่วน!.พนักงานขายประจำร้าน อืมม!..มิลค์ สาขาโรบินสันสมุทรปราการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 18 - 30 ปี+  การศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้านงานขาย มีใจรักงานบริการ มีservice mind

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานขายในร้าน ดูแลร้าน ทำความสะอาดร้าน ขายสินค้าภายในร้าน
• Up Sale การขาย และปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ฯ โทร 084
• 944
• 7086 / 087
• 7166803
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 623578 ชื่อตำแหน่งงาน รับด่วน!.พนักงานขายประจำร้าน อืมม!..มิลค์ สาขาโรบินสันสมุทรปราการ ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน Sale & Marketing Director กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 45-55 ปี+  การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานการตลาด ตำแหน่งบริหาร ไม่น้อยกว่า 10 ปี+  มีประสบการณ์ด้านงานการตลาดธุรกิจค้าปลีก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รายละเอียดงาน
• งานแผนงานด้านการตลาดภาพรวมทั้งหมด โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคต่างๆ กำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ แผนงานวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆของบริษัท
• กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์การทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และคำแนะนำในการปฏิบัติงาน
• สำรวจ วิเคราะห์ และติดตามการแข่งขันของการตลาดและการขาย และข้อมูลลูกค้าคู่แข่งขัน เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการตลาด รวมทั้งปรับปรุงระบบการตลาดและการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• วางแผนการตลาดและการขายรวมถึงประมาณการยอดขายสินค้าทั้งระยะสั้น
• ยาว และจัดทำโครงการแผนรองรับแผนงาน เพื่อควบคุมงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
• วินิจฉัย วิเคราะห์ ปัญหาหรือแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แกผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ติดตามและประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง ความรับผิดชอบหลัก
• การบริหารจัดการองค์รวมด้านการขาย การตลาดทุกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฟาร์มโชคชัย(บริหาร ปกครอง รายได้)
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและสโตร์ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 30 - 45 ปี+  การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์งานบริหารด้านจัดซื้อและสโตร์ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรม mac5 ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะการเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อและสโตร์
• การบริหาร Supplier
• ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานต่าง ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน พนักงานทำความสะอาด ประจำร้านโชคชัยเสต็คเฮ้าส์สาขารังสิต กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 45 ปี+  ไม่จำกัดวุฒิ+  สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี+  มีความอดทน ซื่อสัตย์ และมีวินัย+  กล้าแสดงออก และมีอัธยาศัยที่ดี+  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย, ดูแลความสะอาดบริเวณภายในและโดยรอบของร้านอาหารโชคชัยเสต็คเฮ้าส์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป+  มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานต่าง ๆ+  มีประสบการณ์ด้านงาน Even กิจกรรมทางการตลาด ออกบูธ+  มีความรู้ด้านการวิเคราะห์และการเก็บสติถิต่าง ๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
กิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายในห้างสรรพสินค้า รักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่,จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย ทั้ง Sale Promotion, Prodoct Event , ออกบูธ Co
• Promotion และเพิ่มช่องทางการตลาด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน หัวหน้าแผนกการตลาด Retails กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ในสาขาการตลาด ธุรกิจค้าปลีกหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการตลาด การขาย การจัดการสินค้า(Retails)+  สามารถวิเคราะห์ SWOT และ SPSS ได้+  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบแผนการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปค้าปลีก (Retails)
• วิเคราะห์ลูกค้า, ผลิตภัณฑ์, ที่ตั้งร้านค้าและการจัดการสินค้า
• จัดการงานด้านการตลาด การขาย และระบบGMP
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน ผู้จัดการทั่วไป ส่วนธุรกิจการเกษตร กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุระหว่าง 45 - 55 ปี+  ระดับการศึกษาปริญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานบริหารธุรกิจในระดับบริหาร ไม่น้อยกว่า 10 ปี+  ถ้ามีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจด้านการเกษตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนงานด้านการบริหารธุรกิจการเกษตร
• กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีิการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล
• มอบหมายอำนาจนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แก่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ
• ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
• กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์การทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
• บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและเป้าหมาย
• วินิจฉัย วิเคราะห์ ปัญหาหรือแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน ช่างสาธารณูปโภค กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป+  การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ ด้านงานระบบสาธารณูปโภคในอาคาร 1-2 ปีขึ้นไป+  สามารถวางแผนงานและจัดทำสรุปรายงาน และวิเคราะห์ปัญหาในการทำงานรวมถึงหาแนวทางแก้ไขได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแล ซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค ภายในอาคารสำนักงาน
• วางแผนการทำงานและวิเคราะห์ปัญหาในการทำงานรวมถึงหาแนวทางแก้ไข
• จัดทำสรุปรายงานประจำเดือนส่งผู้บริหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 491586 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างสาธารณูปโภค ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน หัวหน้าหน่วยเงินเดือน กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 26 - 35 ปี+  การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์การเงินและการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการทำเงินเดือนอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป+  มีความละเอียดรอบคอบ ใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรม HR Logic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำเงินเดือน /ภงด.1 ภงด.1ก. /ประกันสังคม /กองทุนเงินทดแทน /
• จัดทำสัญญาจ้างงาน / ประเมินผลการปฏิบัติงาน / เพื่อจัดทำการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
• จัดทำประวัติและเก็บสถิติการ ขาด ลา มาสาย
• งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 514674 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าหน่วยเงินเดือน ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย่อย งานว่า
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี+  การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการสรรหาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป+  มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office)+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานได้ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน+  มีความอดทน รับความกดดันได้+  มีประสบการณ์ในการสรรหาพนักงานขาย PC ธุรกิจ Retial จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานสรรหาทั้งระบบ
• สรรหาพนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด (Retial Business)
• สรรหาพนักงานประจำสำนักงานใหญ่รังสิต
• สรรหาพนักงานประจำร้านสเต๊กที่ประสานมิตร สุขุมวิท 23
• สรรหาช่องทางแหล่งแรงงานใหม่ ๆ,พัฒนากระบวนการสรรหาให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 463214 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย่อย พนัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน พนักงานขายประจำร้าน Umm!..Milk (อืมม!..มิลค์) สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-32 ปี+  การศึกษาระดับม.6 ขึ้นไป+  การสมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ที่หน้าร้านทุกสาขา หรือโทรสอบถามจากฝ่ายบุคคลโดยตรงเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน+  รักงานขายและงานบริการ มีประสบการณ์งานบริการอย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป+  เป็นพนักงานประจำรายเดือน (ไม่รับพนักงานชั่วคราว / Part-time)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและให้บริการในการขายสินค้าแก่ลูกค้า
• งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง สต็อกสินค้า ดูแลความสะอาดร้าน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 696353 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขายประจำร้าน Umm!..Milk (อืมม!..มิลค์) สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุระหว่าง 25 - 35 ปี+  ไม่จำกัดเพศ+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร+  เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. สามารถตรวจสอบคุณภาพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Power point ได้ 3. สามารถตรวจรับวัตถุดิบ
• บรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 4. สามารถตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ 5. สามารถจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลระจำวันได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน พนักงานขับรถขนส่งอาหาร กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  สามารถขับรถบรรทุกได้ และมีใบขับขี่ประเภท 2+  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา+  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. สามารถขับรถบรรทุกได้และมีใบขับขี่ประเภท 2 2. สามารถยกสินค้าหนักได้ 3. ดูแลรักษาความสะอาดรถ 4. สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุระหว่าง 23 - 35 ปี+  ระดับการศึกษาปริญาตรี ขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์+  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สร้างยอดขายให้กับริษัทได้ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• นำเสนอสินค้าในส่วนการเกษตร ให้กับเกษตรกร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป+  การศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  เคยรับราชการทหารหรือตำรวจ อย่างน้อย 5 ปี+  เคยมีประสบการณ์หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลงานอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ อำนวยการจราจร ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 514685 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย ประเภทงานหลัก แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน หัวหน้าหน่วยพืชอาหารสัตว์ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 23-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพืชสวน ภูมิทัศน์ พืชไร่+  ประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปี+  มีคุณสมบัติการเป็นหัวหน้างาน+  มีทักษะความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน+  มียานพาหนะเป็นของตนเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานด้านผลิตพืชอหารสัตว์ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ควบคุมการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 444038 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าหน่วยพืชอาหารสัตว์ ประเภทงานหลัก เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เห
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สโตร์ร้านค้าปลีก กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี+  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา+  มีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้โปรแกรม Microsolf office ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.บันทึกรับ
• จ่ายโปรแกรม Mac
• 5 2.จัดเก็บเอกสารการบริหารคลังสินค้า 3.ตรวจสอบสินค้าในด้านการรับ
• จ่าย 4.จัดเก็บข้อมูลการบริหารคลังสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 475714 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สโตร์ร้านค้าปลีก ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน หัวหน้าหน่วยมาตรฐานสถานที่ท่องเที่ยว กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 25 - 35 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว และการโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี+  มีความอดทน กระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้งาน+  มีประสบการณ์ด้านการบริการไม่ต่ำกว่า 5 ปี+  มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบในงานตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุง สถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยวให้ได้ตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงงานพัฒนา สถานที่และกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและพึงพอใจมากที่สุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน เจ้าหน้าที่กราฟิค กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 40 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาศิลปกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทางด้านงานกราฟิค อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ โปรดแนบ ตัวอย่างผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วน!!! กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 28 - 40 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร ประเภทรถตู้ รถเก๋ง เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี+  มีความรู้เรื่องเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล+  เคยมีประสบการณ์ขับรถลีมูซีน (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)+  ไม่สูบบุหรี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถรับส่งผู้บริหาร และ ครอบครัว (คนไทย)
• ดูแลรถยนต์ / ตรวจเช็คสภาพพร้อมก่อนการใช้งาน
• มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
• สามารถทำงานนอกเหนือเวลางานปกติได้
• สามารถทำงานประสานงานตามคำสั่งเบื้องต้นได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 540311 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วน!!! ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 33 ปี ขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี+  มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ หรือการตลาดไม่ต่ำกว่า 5 ปี+  มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี+  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลและบริหารงานในส่วนงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร สามารถบริหารบุคลากรภายในหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 23-30 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี+  สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี+  มีความขยัน กระตือรือร้น ในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลงานด้านระบบเอกสารและการประชาสัมพันธ์ 2. ดูแลงานด้านอาคารและสถานที่ , ห้องประชุม 3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4. สามารถทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน พนักงานแปรรูปอาหาร กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป+  มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี+  หากมีประสบการณ์ด้านการผลิตสินค้าแปรรูป ประเภทอาหาร หรือผ่านงานโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ก้าวสู่เส้นทาง Cowboy เรียนรู้การทำงานของตำนาน Cowboy เมืองไทยกับกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
• รับผิดชอบในการผลิตสินค้าแปรรูป ประเภทอาหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน พนักงานขายประจำร้าน Umm!..Milk อืมม!..มิลค์ (ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล) กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-32 ปี+  การศึกษาระดับม.6 ขึ้นไป+  การสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ร้านทุกสาขา หรือโทรสอบถาม HRโดยตรงเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน+  รักงานขายและงานบริการ+  เป็นพนักงานประจำรายเดือน+  สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและให้บริการในการขายสินค้าแก่ลูกค้า
• งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง สต็อกสินค้า ดูแลความสะอาด
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน พนักงานขายประจำร้าน Umm!..Milk อืมม!..มิลค์ สาขาเซ็นทรัลศาลายา (สมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน รู้ผลทันที วัน กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 20-32 ปี+  การศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  การสมัคร สามารถถกรอกใบสมัครได้ที่ร้านทุกสาขา หรือ โทรสอบถามกับฝ่ายบุคคลได้โดยตรงเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน+  รักงานขายและงานบริการ มีประสบการณ์งานบริการอย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป+  เป็นพนักงานประจำรายเดือน (ไม่รับพนักงานชั่วคราว/Part-time)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและให้บริการการขายสินค้าแก่ลูกค้า
• งานเอกสารทีเกียวข้อง สต๊อกสินค้า ดูแลความสะอาดร้าน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 701579 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขายประจำร้าน Umm!..Milk อืมม!..มิลค์ สาขาเซ็นทรัลศาลายา (สมัครพ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน HR Manager กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 35 - 50 ปี+  การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์บริหารธุรกิจรัฐศาสตร์นิติศาสตร์การจัดการ+  มีประสบการณ์ด้านงานบริหารอย่างน้อย 10 ปี+  มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้าน HRM / HRD ได้เป็นอย่างดี+  มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี+  มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดกลยุทธ์การบริหารบุคลากร ทั้งด้าน HRM และ HRD
• วางแผนด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กร "ความรับผิดชอบหลัก"
• งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง
• งานบริหารพัฒนาและฝึกอบรม
• งานบริหารค่าตอบแทน
• งานบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 501768 ชื่อตำแหน่งงาน HR Manager ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน เลขานุการผู้บริหาร กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป+  ใช้คอมพิวเตอร์ MS-OfficeInternet และ E-Mail ได้คล่อง+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  รักงานติดต่อประสาน งานชอบพบปะผู้คน ทนแรงกดดันได้+  มีความมั่นใจในตัวเอง ระเอียดรอบครอบ มีความรับผิดชอบสูง+  มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง /แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. เป็นผู้ช่วยผู้บริหาร ติดต่อและเป็นตัวแทนผู้บริหารในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. ติดตามงาน และ รายงานให้ผู้บริหารทราบ 3. จัดการ/จัดเตรียม ด้านเอกสาร ข้อมูล นำเสนอผู้บริหาร 4. จัดทำตารางการประชุม และนัดประชุม 5. จัดทำบันทึกการประชุม และติดตามงานจากการประชุม
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ชั่วคราว) กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี+  มีความสามารถใช้ โปรแกรม Computer เบื้องต้นได้ดี+  สามารถเริ่มงานได้ทันที

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานจัดซื้อทั่วไป เปิด PR ,คีย์ใบ PO ,ทำเอกสารอนุมัติ ต่าง ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน พนักงานขายประจำร้าน อืมม!..มิลค์ 1.สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศน์ 2.เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 32 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป+  รักงานขายและงานบริการ มีประสบการงานบริการอย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป+  เป็นพนักงานประจำรายเดือน (ไม่รับพนักงานชั่วคราว/Part -time)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและให้บริการในการขายสินค้าแก่ลูกค้า
• งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง สต๊อกสินค้า ดูแลความสะอาดร้าน (หมายเหตุ : เฉพาะ 5 สาขาที่มีรายได้การทำงานในพื้นทีพิเศษ เพิ่ิม 1,000 บาท 1.สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 /2.สาขาท็อป ทองหล่อ/ / 3.สาขาดิ เอ็มโพเรี่ยม /4.สาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
• สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศน์ (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาท็อปส์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (ชั้น B หน้าท๊อปส์)
• สาขาท็อปส์ ลาดพร้าว (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (ชั้น 5 ใกล้โรงภาพยนต์)
• สาขาเดอะมอลล์ บางแค (ชั้น 1 หน้าลิฟท์แก้ว)
• สาขาโลตัส ศรีนครินทร์ (ชั้น 2 หน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต)
• สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 (ชั้น 1 หน้าแผนกเครื่องสำอางค์)
• สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 (ชั้น G หน้าท็อปส์)
• สาขาบิ๊กซี พระราม 4
• สาขาดิ เอ็มโพเรี่ยม (ชั้น 5 Market Hall)
• สาขาท็อปส์ ทองหล่อ
• สาขาเดอะมอลล์ โคราช (ชั้น 2)
• สาขาโรบินสัน สระบุรี (ชั้น 1 ติดบันไดเลื่อน)
• สาขาเซ็นทรัล บางนา (ชั้น 6 หน้าโรงภาพยนต์)
• สาขาเมกะ บางนา (ชั้น B1 หน้าท็อปส์)
• สาขาแฟชั่นไอแลนด์ (ชั้น 1 ฝั่งบิ๊กซี โซนลานจอดรถพระจันทร์)
• สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 7 โซน Atrium)
• สาขาพาราไดซ์พาร์ค (ชั้น G ฝั่งวิล่า)
• สาขาเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 (ชั้นB1 หน้าท็อปส์)
• สาขาประสานมิตร สุขุมวิท 23
• สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ
• สาขาเซ็นทรัล ศาลายา *การสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ร้านทุกสาขา หรือโทรสอบถาม HRโดยตรงเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน *เงินเดือน + Incentive + มีเงินพิเศษตามเป้าขาย + ระบบ Food Hygiene + ค่าทำงานในพื้นที่พิเศษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 442075 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขายประจำร้าน อืมม!..มิลค์ 1.สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศน์ 2.เซ็นทรัล
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน ช่างเชื่อม กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายอายุ 28 ปีขึ้นไป+  การศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในการซ่อมหรือติดตั้งงานเหล็กทุกชนิดอย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานเหล็ก
• ตัด อัด เจาะ เชื่อม เจียร ไส งานโครงสร้างเหล็ก
• งานซ่อมบำรุงอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน ช่างปูน กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายอายุ 28 ปีขึ้นไป+  การศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้านงานปูนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุงงานปูน
• ก่อฉาบ เทพื้นโครงสร้าง
• ปูแผ่นพื้นหรือกระเบื้องต่างๆ
• งานบำรุงต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (ร้านค้าปลีก) กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุระหว่าง 22 - 30 ปี+  ไม่จำกัดเพศ+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือนิเทศศาสตร์+  มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0 - 2 ปีขึ้นไป+  มีความขยัน กระตือรือร้น ในการทำงาน+  มีใจรักในงานบริการ และกล้าแสดงออก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
• รายงานยอดขาย และสามารถวิเคราะห์ยอดขายได้
• จัดโปรโมชั่นให้กับสินค้าและร้านค้าภายในองค์กร
• สามารถเป็นพิธีกรสนามได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน Programmer กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ อายุ 24-35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรมไม่น้อยกว่า 2 ปี+  มีประสบการณ์ด้านการทำ Website ด้วย asp.net joomla sql+  มีความสารมารถและการเขียนทักษะอย่างดีทั้งระบบ Frontend และ Backend+  มีความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมอย่างชำนาญ สร้างสรรค์ออกแบบได้ และวิเคราะห์การทำงานของระบบได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการจัดทำและดูแล Website ให้เสร็จตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร
• ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมการใช้งานให้กับบริษัท และติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาตามแผนงาน
• ดำเนินการสนับสนุน และแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมขององค์กร
• จัดทำคู่มือการใช้งานให้ผู้ใช้งาน
• จัดการอบรมแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้งานตามแผนงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สัตวบาล กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  อายุ 23-27 ปี+  ปริญญาตรี สัตวแพทย์ / สัตวบาล+  มีประสบการณ์ด้านโคนม-โคเนื้อจะพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ให้การรักษา ควบคุมดูแลป้องกันโรค ควบคุมการชัณสูตรโรคในห้องปฏิบัติการเชิงวิเคราะห์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 444345 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ประเภทงานหลัก เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับไลน์ผลิต+  มีประสบการณ์พัฒนาสูตรอาหารและผลิตภัฒฑ์ที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ทุกชนิด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์ทุกชนิด
• รับผิดชอบการจัดทำ ควบคุม ระบบ GMP, HACCP
• สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับงานพัฒนาและผลิต
• ติดตาม,วัดผลการผลิตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 839345 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป รับสมัครด่วน ! ประเภทงานหลัก วิทยาศาสต
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน พนักงานขายประจำร้าน อืมม!.มิลค์ โรบินสันสระบุรี (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ 27 กค.59) รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 - 32 ปี+  การศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป+  รักงานขายและงานบริการ มีประสบการณ์งานบริการอย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป+  เป็นพนักงานประจำรายเดือน (ไม่รับพนักงานชั่วคราว / Part-time)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและให้บริการในการขายสินค้าแก่ลูกค้า
• งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง สต็อกสินค้า ดูแลความสะอาดร้าน การสมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ที่หน้าร้านทุกสาขา หรือโทรสอบถามจากฝ่ายบุคคลโดยตรงเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 727089 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขายประจำร้าน อืมม!.มิลค์ โรบินสันสระบุรี (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ 27
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน หัวหน้าแผนกบัญชี AP/AR รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปี ขึ้นไป+  การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป+  มีความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ทั้ง MS Office และโปรแกรมด้านบัญชี+  มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำงบการเงิน 2. ควบคุมบัญชีทรัพย์สิน 3. จัดทำรายงานภาษีขาย 4. งานบัญชี ทั้งด้านรับ
• จ่าย 5. ควบคุม ติดตาม การทำงานผู้ใต้บังคับบัญชา 6. สนับสนุนงานกลยุทธ์องค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  75. สมัครงาน หัวหน้าแผนกติดตามประเมินผล กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป+  การศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาศาสตร์ สถิติ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีภาวะผู้นำ และทักษะการนำเสนอ+  มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ดี+  หากมีประสบการณ์ด้านการประเมินผล ระบบ Performance Management System (PMS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการประเมินผลประจำปีของพนักงานให้เป็นไปตามแผนงาน
• จัดทำแผนการติดตาม การพัฒนาพนักงานหลังการประเมินผล
• จัดทำรายงานสรุปการประเมินผลประจำเดือน และ ปี นำเสนอต่อผู้บริหาร
• วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผลเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
• ให้คำปรึกษาแนวทาง วิธีการพัฒนาพนักงานตามผลการประเมินแก่หัวหน้างาน แผนกต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 538578 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกติดตามประเมินผล ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย่อย พ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  76. สมัครงาน สัตวแพทย์ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง / ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์+  ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความขยัน และ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน+  มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ป้องกัน รักษาโรคสัตว์ภายในฟาร์ม 2. พิสูจน์และวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้น 3. ควบคุมและแนะนำการใช้ยาในสัตว์ 4. ติดต่อประสานงานภายนอกและภายในองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  77. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมผลิตชีส กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุระหว่าง 22 - 35 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 - 2 ปี+  สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี+  มีความรู้ด้านการผลิตชีส จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหาร
• ตรวจสอบคุณภาพชีส
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  78. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ฝ่ายสินค้าของฝาก กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 21-30 ปี+  วุฒิ ปริญญาตรี การตลาด นิเทศศาสตร์+  มีประสบการณ์งานประชาสัมพันธ์จะพิจารณาพิเศษ+  มีความรับผิดชอบ และ ติดต่อประสานงานได้ดี+  อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจในงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการขาย / จัด Event 2. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3. เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  79. สมัครงาน พนักงานผลิต กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  มีความอดทน+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  ถ้ามีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ผลิตนมอัดเม็ด/ทอฟฟี่นม
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 438072 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานผลิต ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประเภทงานย่อย ฝ่ายผ
จังหวัด : นครราชสีมา
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  80. สมัครงาน หัวหน้าแผนกกฎหมาย รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 35 ปีขึ้นไป+  การศึกษาปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์+  มีประสบการณ์ด้านบริหารงานกฎหมาย อย่างน้อย 5 ปี+  มีความรู้กฏหมายด้านอาหาร (พิจารณาพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานบริการด้านกฎหมาย และงานนิติกรรมต่าง ๆ ของบริษัท 1. จัดทำ และตรวจสอบนิติกรรม สัญญาต่าง ๆและ/หรือสนับสนุนเอกสารประกอบนิติกรรมต่าง ๆ 2. ดำเนินงานจดทะเบียนนิติกรรมต่างๆ และ/หรือขอใบอนุญาตต่างๆต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก ตามที่ร้องขอ ได้แก่ สำนักงานเขต สำนักงานที่ดิน เทศบาล เป็นต้น ตามงานนิติกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทร้องขอให้ดำเนินการ 3. ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมและ/หรือต่อใบอนุญาต ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่นๆ ต่อหน่วยงานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการร้องขอนั้น ให้ทันภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย 4. ติดตามกฎหมายที่ออกใหม่ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 5. ให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย ให้กับหน่วยงานต่างๆในองค์กร งานจัดเก็บสัญญาและเอกสารข้อตกลงทางธุรกิจที่สำคัญ 6. ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของสัญญาและเอกสารข้อตกลงทางธุรกิจที่ตรวจรับจากหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร 7. สรุปข้อมูลเงื่อนไขข้อกำหนดที่สำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของสัญญาสำคัญที่ได้รับมอบหมาย 8. สนับสนุนระบบแจ้งเตือนสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงสำคัญ แก่ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆในการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงสำคัญเพื่อให้มีการปฏิบัติและดำเนินการตามเงื่อนไขข้อกำหนดดังกล่าวให้ครบถ้วนและทันตามกำหนด งานประกันภัย 9. สนับสนุนระบบแจ้งเตือนการต่ออายุประกันภัยทั้งประกันภัยระหว่างก่อสร้าง และประกันภัยทรัพย์สิน 10. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคู่ค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 457482 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกกฎหมาย รับสมัครด่วน ! ประเภทงานหลัก กฎหมาย ประเภทธุรกิจ ธุร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  81. สมัครงาน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ในการทำงานด้าน Support Computer อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป+  สามารถเริ่มงานได้ทันที (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Support ระบบ POS (งานขาย) ตามสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล
• ดูแลระบบ Network,Internet และกล้องวงจรปิด
• งานซ่อม PC/Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วง
• สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 534596 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  82. สมัครงาน Butcher (ผู้ชำนาญด้านตัดแต่งเนื้อ) กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25-35 ปี+  ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  สามารถขับรถยนต์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตัดแต่งผลิตภัณฑ์เนื้อ และงานผลิตเนื้อสัตว์ต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  83. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค (ด่วน) กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22-35 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  สามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ซ่อมและบำรุงรักษางานด้านไฟฟ้า/ประปา 2.ตรวจสอบมาตรฐานงานด้านสาธารณูปโภค 3.งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นครราชสีมา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  84. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสัตวแพทย์ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี เทคนิคสัตวแพทย์ สัตวแพทย์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี+  สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในการตรวจหาเชื้อต่างๆ ภายในห้อง Lap ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการสัตวแพทย์
• ดูแลการเจาะตรวจเลือดโค วิเคราะห์หาเชื้อโรคของโค ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  85. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ด้านวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปี ขึ้นไป+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้และประสบการณ์ในด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชี-การเงิน+  มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และ เสียสละ+  หากผ่านธุรกิจด้านภัตตาคารหรืออาหาร และ สามารถใช้โปรแกรมMAC5ได้ จะพิจารณาพิเศษ+  หากมีตัวอย่างผลงานมาแสดงและนำเสนอจะพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบ, รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชี
• การเงินของกลุ่มบริษัทฯ
• สนับสนุนงานนโยบายองค์กร
• สนับสนุนงานของฝ่ายบัญชี
• นำเสนอทางเลือกที่เป็นประโยชน์สูงสุดขององค์กรในด้านบัญชี
• การเงิน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  86. สมัครงาน พนักงานฝ่ายผลิต (ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร) กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้้นไป+  สามารถเข้างานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  87. สมัครงาน หัวหน้าหน่วยชลประทาน กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างเชื่อม / ช่างกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  อายุระหว่าง 25 - 35 ปี+  มีความเข้าใจเรื่องเครื่องมือกล+  สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี+  มีความรู้ความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์+  มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ในด้านที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ในงานชลประทาน ท่อน้ำแปลงพืชอาหารสัตว์ได้ 2. ซ่อมและบำรุงเครื่องสปริงเกอร์ขนาดใหญ่ได้ 3. ลงบันทึกการใช้งาน การให้น้ำ และการซ่อมบำรุง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  88. สมัครงาน พนักงานร้านโชคชัยสเต็กเฮ้าส์รังสิต(ประจำ/พาร์ททาม) รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 18 -35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  ขยัน บุคลิกดี รักงานบริการ+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  มีความกระตือรืนร้นและความพยายามที่จะเรียนรู้ในงานที่ทำ+  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คอยดูแล ให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้ห้องอาหาร
• จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆบนโต๊ะ และภายในบริเวณห้องอาหาร
• ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งพื้นที่บริเวณห้องอาหาร
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร และเครื่่องดื่มตามรายการ (Menu) ที่นำมาเสนอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  89. สมัครงาน พนักงานประจำ/พนักงาน Part time ร้านโชคชัยสเต็คเบอร์เกอร์ (เซ็นทรัลลาดพร้าว) กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 18 - 38 ปี+  การศึกษา ปวช หรือ ม.3 ขึ้นไป+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  มีใจรักในงานขายและบริการ+  หากมีประสบการณ์ด้านงาน แคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลร้านและให้บริการในการขาย Hambuger ,Steak และเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า
• ดูแลรับจ่ายเงินภายในร้าน
• สรุปยอดเงินรายวัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  90. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุระหว่าง 23 - 30 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การด้านงานทรัพยากรบุคคล ด้านการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปี+  สามารถใช้โปรแกรม Ms Office หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี มีการสื่อสารที่ดีเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร+  มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดสูงสูง มีความละเอียดรอบคอบ+  สามารถปฏิบัติงานได้ทันที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดำเนินการจัดให้มีการอบรมภายในตามแผนการฝึกอบรมประจำปี 2. ประสานงาน ติดต่อ กับสถาบันฝึกอบรมกรณีจัดอบรมภายในและพนักงานร้องขอไปอบรมภายนอก 3. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม เช่น OJT ประวัติการฝึกอบรมรายบุคคล ฯลฯ 4. ดำเนินการจัดอบรมปฐมนิเทศสำหรับพนักงานเข้าใหม่และนักศึกฝึกงาน 5. นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปัญหาต่างๆและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 6. ประสานงานและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ 7. นำเสนอผลการปฏิบัติงาน และรายงานปัญหาที่พบ และการพัฒนาปรับปรุงงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 8. นำเสนอรูปแบบงานในเชิงสถิติข้อมูลการฝึกอบรมประจำเดือน ต่อผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  91. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีอายุตั้งแต่ง 35 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การด้านบริหารจัดการในร้านค้าปลีก+  มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านงานฝ่ายจัดซื้อ - สโตร์ อย่างน้อย 5 ปี+  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญาต่าง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงาน+  มีความเสียสละเวลา+  มีภาวะความเป็นผู้นำ+  สามารถอยู่ในสภาวะกดดันได้+  มีความซื้อสัตว์สุจริตต่อองค์กร+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบช่วยผู้จัดการฝ่ายฯควบคุมดูแลงานด้านจัดซื้อและสโตร์&รถบริการ 2.รับผิดชอบผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฯในการวินิจฉัยการแก้ไขปัญหาต่างๆและแนะนำทางในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา 3. รับผิดชอบหน้าที่วางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ การเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดซื้อ และการวางแผนส่งมอบสินค้าเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ 4. รับผิดชอบการวางแผนบริหารสินค้าคงคลัง การเบิก
• จ่าย และจัดส่งสินค้าไปหน่วยงานต่างๆให้ทันการใช้งาน 5. รับผิดชอบการตรวจเช็ครถ การบำรุงรักษารถบริการของสำนักงานใหญ่ และช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีรถของหน่วยงานๆเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ใกล้สำนักงานใหญ่ 6. รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อกลุ่มวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงมบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือเก่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่มทรัพย์สินลงทุน1 7.การบริหารจัดการทั่วไปของงานฝ่ายจัดซื้อและสโตร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  92. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 23 ปี ขึ้นไป+  ไม่จำกัดเพศ+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 2 - 5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบเอกสารค่าขายอาหารและเครื่องดื่มเงินสด 2. ตรวจสอบ
• จัดทำใบสำคัญรับ
• จ่าย พิมพ์เช็ค 3. จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน 4. คัดแยกประเภทค่าขาย 5. รับ
• ออกใบวางบิล 6. จัดทำ Statement 7. ตรวจสอบจำนวนเงินในทะเบียนรับ
• จ่าย 8. ตรวจสอบรายงานการจ่าย
• รับเงิน 9. ควบคุมยอดเช็ค และเงินสดย่อย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  93. สมัครงาน Head Butcher (หัวหน้าแผนกตัดแต่งชิ้นเนื้อสเต็ค) กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้และประสบการณ์ในด้านงานผลิตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์+  มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการใช้เครื่องจักรในงานผลิต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบติดตามการดำเนินการเทียบกับแผนการผลิต
• จัดเก็บข้อมูล Input Output เชิงสถิติ
• ตรวจสอบดูแล เครื่องจักร และ อาคารสถานที่ในแผนกงานผลิต
• ลงปฎิบัติหน้างานไม่น้อยกว่า 70% ของเวลางานทั้งหมด
• พัฒนาบุคลากรในแผนก
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  94. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิ ป. ตรี สาขาสัตวบาล Food Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้เรื่องสัตว์ ชิ้นส่วนของสัตว์ประเภทวัว กับหมู+  มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป+  อายุ 24 - 30 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดหา สรรหา คัดเลือก เปรียบเทียบ ติดต่อประสารงานสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทของสด เนื้อสัตว์ต่างๆ จัดทำรายงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  95. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป+  การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3+  มีประสบการณ์ ขับรถผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี /มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์+  รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี+  มีบุคลิกสุภาพ ร่างกายแข็งแรง ไม่สูบบหรี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบการขับรถส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย (ผู้บริหารเป็นคนไทย) 2. ดูแลรถของบริษัทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ และนรถยนต์เข้าศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  96. สมัครงาน พนักงานขับรถสำนักงาน กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป+  การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3+  มีประสบการณ์ ขับรถบริการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี+  มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์+  รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี+  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ทำงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบริการพนักงานในสำนักงาน
• ดูแลบำรุงรักษารถบริการ
• ตรวจเช็ครถบริการก่อนและหลังการใช้งาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  97. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุระหว่าง 22 - 30 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรม Ms Office หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  สามารถทำงานนอกสถานที่ได้+  สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ดี+  สามารถควบคุมดูแลพนักงานในสังกัดได้ดี+  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ งานอาคารสถานที่ จัดเตรียมห้องประชุมและอาหารการประชุม ดูแลควบคุมการทำงานของแม่บ้านสำนักงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมองหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  98. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุ 22-27 ปี วุฒิ ปริญญาตรี จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ HR อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป เป็นวิทยากรได้ รักงานบริการ มีความรู้ด้านการตัดต่อวีดีโอ/ถ่ายภาพนิ่ง มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้โปรแกรม MS Office ในระดับดี (wordexcel powerpoint)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก 2. เป็นวิทยากร 3. นำกิจกรรมภายในห้องฝึกอบรม/สัมมนา 4. ถ่ายวีดีโอ/ภาพนิ่ง 5. ตัดต่อวีดีโอ/จัดเก็บไฟล์ 6. ติดตามและประเมินผลหลังการฝึกอบรม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่องสมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือใกล้เค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  99. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน Web Admin / Web Content กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 24-40 ปี รักงานบริการ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเชียวชาญบริหารจัดการ Social Media อย่าง Facebook เป็นต้น มีความรู้เรื่องกีฬาประเภทวิ่ง จักรยาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีแนวคิดเกี่ยวกับ Internet marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี (หากมีคะแนน Toeic 500 ขึ้นไป จะพิจารณาพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน/ ดูแล/รวบรวม/ปรับปรุง/อัพเดตข้อมูล Website และ Mobile Application
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลบน Website และ Mobile Application
• ตอบข้อซักถามลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  100. สมัครงาน Web Content กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 - 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน web content หรือที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนอย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้อินเตอร์เน็ต Social Media และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง สามารถทำงานคนเดียว และทำงานเป็นทีมได้ดี จำเป็นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี (ต้องใช้ในการทำงานอยู่เสมอ) หากมีความรู้เรื่องกีฬาประเภท วิ่ง จักรยาน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พัฒนา Content คุณภาพ ในการนำเสนอผ่าน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E
• mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ
• ศึกษา ค้นหาข้อมูล และนำมาเรียบเรียงใหม่ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
• สร้างสรรค์งาน Content หลากหลายรูปแบบ ดูแล ติดตาม และประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนด
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำเสนอ Content บนสื่อ Online
• ตอบข้อซักถามลูกค้า
• แปลภาษา TH
• EN / EN
• TH
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  101. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร ด้านงานบริการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติที่ดี ทำงานเป็นทีม ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีภาวะผู้นำสูง และบริหารความขัดแย้งได้ดี มีทักษะในการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลงาน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 4 ปี หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารประเภทสเต็คจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารจัดการงานด้านบริการภายในร้านอาหาร
• ควบคุม ดูแล การจัดสถานที่ภายในร้าน, การอำนวยความสะดวก และความสะอาดของพื้นที่
• ควบคุม ดูแล เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอในการให้บริการ
• ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ
• แก้ปัญหาและอำนวยการปฏิบัติงานให้ไหลลื่นทันต่อเหตุการณ์
• วางแผนอัตรากำลังคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมในด้านงานบริการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
• สนับสนุนงานนโยบายของผู้จัดการร้านฯ และของบริษัทฯ
• นำเสนอกระบวนการทำงานที่ดีกว่าเดิม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นครราชสีมา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  102. สมัครงาน หัวหน้าแผนกผลิตอาหารแปรรูป กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ควบคุมงานผลิต มีความรู้ด้านสูตรอาหาร และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก หรือ เนื้ออบแห้ง เป็นต้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการติดตามแก้ไขประสิทธิภาพตู้อบใหม่ตามนโยบาย
• จัดเก็บข้อมูล Input Output เชิงสถิติ
• การตรวจสอบดูแล เครื่องจักร และ อาคารสถานที่
• บริหาร,พัฒนาบุคลากรในแผนก
• วางแผนการผลิต
• ร่วมพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  103. สมัครงาน พนักงานขาย ประจำสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 32 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป เป็นพนักงานประจำรายเดือน (ไม่รับพนักงานชั่วคราว/Part -time) รักงานขายและงานบริการ มีประสบการงานบริการอย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและให้บริการในการขายสินค้าแก่ลูกค้า
• งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง สต๊อกสินค้า ดูแลความสะอาดร้าน
• มีเงินเดือน + Incentive + มีเงินพิเศษตามเป้าขาย + ระบบ Food Hygiene + ค่าทำงานในพื้นที่พิเศษ(บางสาขา) (หมายเหตุ : เฉพาะ 5 สาขาที่มีรายได้การทำงานในพื้นทีพิเศษ เพิ่ม 1,000 บาท 1.สาขาเซ็นทรัลพระราม 9/ 2.สาขาท็อป ทองหล่อ/ 3.สาขาบิ๊กซีพระราม 4/ 4.สาขาดิ เอ็มโพเรี่ยม/ 5.สาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
• สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศน์ (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาท็อปส์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (ชั้น B หน้าท๊อปส์)
• สาขาท็อปส์ ลาดพร้าว (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (ชั้น 5 ใกล้โรงภาพยนต์)
• สาขาท็อปส์ ปิ่นเกล้า (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาเดอะมอลล์ บางแค (ชั้น 1 หน้าลิฟท์แก้ว)
• สาขาโลตัส ศรีนครินทร์ (ชั้น 2 หน้าซุปเปอร์มาร์เก็ต)
• สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 (ชั้น 1 หน้าแผนกเครื่องสำอางค์)
• สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 (ชั้น G หน้าท็อปส์)
• สาขาบิ๊กซี พระราม 4
• สาขาดิ เอ็มโพเรี่ยม (ชั้น 5 Market Hall)
• สาขาท็อปส์ ทองหล่อ
• สาขาพอร์โต้ชิโน่ มหาชัย (ชั้น 2)
• สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น (ชั้น G หน้าท๊อปส์)
• สาขาเดอะมอลล์ โคราช (ชั้น 2)
• สาขาโรบินสัน สระบุรี (ชั้น 1 ติดบันไดเลื่อน)
• สาขาเซ็นทรัล บางนา (ชั้น 6 หน้าโรงภาพยนต์)
• สาขาเมกะ บางนา (ชั้น B1 หน้าท็อปส์)
• สาขาแฟชั่นไอแลนด์ (ชั้น 1 ฝั่งบิ๊กซี โซนลานจอดรถพระจันทร์)
• สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 7 โซน Atrium)
• สาขาพาราไดซ์พาร์ค (ชั้น G ฝั่งวิล่า)
• สาขาเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 (ชั้นB1 หน้าท็อปส์)
• สาขาประสานมิตร สุขุมวิท 23
• สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ
• สาขาเซ็นทรัล ศาลายา
• สาขายอดพิมาน (ปากคลองตลาด)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  104. สมัครงาน หัวหน้าเขตการขาย กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการขาย การตลาด การจัดการ โลจิสติกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหารการขาย และการตลาด 1 ปีขึ้นไป หากมีปรสบการณ์ในด้านร้านค้าปลีกจะพิจาณาเป็นพิเศษ ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1 รับผิดชอบร้านค้าปลีก Umm!..Milk ให้เป็นระเบียบ 2 ดูแลรับผิดชอบพนักงานขายในด้านการให้บริการ เอกสารในร้าน 3 ดูแลด้านการเงิน และรายได้ของสาขาให้ถูกต้อง 4 ประสานงานกับองค์กร 5 รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเอกสารการสมัครงาน- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน- สำเนาวุฒิการศึกษา- รูปถ่าย- สำเนาทะเบียนบ้าน- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล- สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-02 02:24:04
รวมทั้งสิ้น 104 รายการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
294 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2532-2846 ต่อ
 แฟกซ์ : 0-2531-2436
เว็บไซต์ : www.farmchokchai.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ