Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด

 

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด

ผลิตเครื่องกระป๋อง เครื่องดอง ของเค็ม
การผลิต การแปรรูปและการเก็บถนอมเนื้อสัตว์ ปลา ผลไม้ผัก น้ำมันและไขมัน

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ IT Support บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย /หญิง อายุ 23 - 27 ปี (โสด)
• วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์/Programer /IT หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้/ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Photoshop,Dreamweaver,VNC,Team Viewer ,Word/Excel/Powerpoint/และโปรแกรมการออกแบบได้เป็นอย่างดี)
• หากเขียนโปรแกรม VB,Delpho Php,Asp ภาษาใดภาษาหนึ่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:

• แก้ไขปัญหาด้าน ITทั่วไป ติดตั้ง/ถอดถอน HW/SW
• ดูแลระบบเครือข่าย
• ดูแลระบบ Outlook E
• mail.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานพระประแดง
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครทางอีเมลล์หรือไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
• จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกพืชไร่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบทางการเกษตร
สถานที่ปฎิบัติงาน : เชียงราย
จังหวัด : เชียงราย
จำนวนที่รับ : 1อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครทางอีเมลล์หรือไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• อายุ 20 ปีขึ้นไป
• การศึกษา ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
• สามารถใช้โปรแกรม Execl,Word ได้เป็นอย่างดี • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีความอดทดสูง • ถ้ามีประสบการณืจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำเอกสาร
• เปิดใบสั่งซื้อสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : พระประแดง
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครทางอีเมลล์หรือไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  4. สมัครงาน หัวหน้าส่วนผลิต (สาขาชุมพร) บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
• ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร • มีประสบการณ์การควบคุมการผลิตอาหารกระป๋องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ด้าน ISO/GMP/HACCP และฮาลาล • มีความมุ่งมั่นและมีภาวะการเป็นผู้นำสูง ทำงานภายใต้สภาวะการกดดันได้ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี • มีความรู้และประสบการณ์ด้านโครงการ TQM จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริหารจัดการและวางแผนการผลิต (สาขาชุมพร) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ (ผลิตภัณฑ์ประเภทปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง)
สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958)จำกัด ประจำที่โรงงานชุมพร
จังหวัด : ชุมพร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครทางอีเมลล์หรือไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  5. สมัครงาน ผู้จัดการโรงงาน (สาขาชุมพร) บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
• ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เคมี หรือเทคโนโลยีด้านเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับวุฒิปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์การควบคุมการผลิตอาหารกระป๋องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความรู้ด้าน ISO/GMP/HACCP และฮาลาล • มีความมุ่งมั่นและมีภาวะการเป็นผู้นำสูง ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี • มีความรู้และประสบการณ์ด้านโครงการ TQM จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริหารจัดการและวางแผนการผลิตโรงงาน(สาขาชุมพร) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ (ผลิตภัณฑ์ประเภทปลากระป๋อง ผลไม้และน้ำผลไม้กระป๋อง)
สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด ประจำที่โรงงานชุมพร
จังหวัด : ชุมพร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครทางอีเมลล์หรือไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  6. สมัครงาน หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้โปรแกรม MS Word/Excel/PowerPoint/Macrola • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 2 ปี • มีความรับผิดชอบสูงและมนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการและทันเวลา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานพระประแดง
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครทางอีเมลล์หรือไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  7. สมัครงาน หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานด้านโรงงานอาหารอย่างน้อย 5 ปี
• มีความรู้ด้านระบบ GMP/HACCP/BRC/ISO และระบบคุณภาพ ระบบบริหารคุณภาพ
• มีความรู้ด้านกฎหมายอาหาร
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• มีความรับผิดชอบสูง มนุษย์สัมพันธ์ดีและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนและบริหารการตรวจสอบวัตถุดิบ เพื่อให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานตามต้องการของลูกค้า และระบบบริหารคุณภาพ ควบคุมการทำงานในห้อง Lab โรงงานเชียงใหม่
สถานที่ปฎิบัติงาน : เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครทางอีเมลล์หรือไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  8. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง
• อายุ 22-35 ปี
• ปริญญตรี สาขการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 1-2 ปี • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี • สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.งานสรรหา คัดเลือกและว่าจ้างบุคลากรให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงาน 2.งานคำนวนเวลาทำงานและผลตอบแทนให้กับพนักงานรายวัน 3.งานเกี่ยวกับประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน งานภาษี
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครทางอีเมลล์หรือไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาสมุย) บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี อายุ 25-30 ปี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ทำงานในงานขาย ธุรกิจประเภทอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• พื้นที่ปฏิบัติ (ภาคใต้)

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบดูแลงานขาย ในแต่ละเขตพื้นที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : ออกไปปฏิบัติงานตามแต่ละพื้นที่
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครทางอีเมลล์หรือไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  10. สมัครงาน หัวหน้าส่วนคลังสินค้าและขนส่ง เชียงใหม่ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 27-40 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Logistic วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร วิศวกร บัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านบริหารการจัดการคลังสินค้าและขนส่งอข่างน้อย 5 ปี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office , Macola ได้เป็นอย่างดี
• มีความรับผิดชอบสูง /มีมนุษยสัมพันธ์ดีและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ • สามารถอยู่ภายใต้ภาวะความกดดันได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริหารจัดการด้านงานคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครทางอีเมลล์หรือไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  11. สมัครงาน หัวหน้าหน่วย RETORT ผลิต สาขาชุมพร ด่วน! บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ด้านระบบ GMP/HACCP/ISO และระบบคุณภาพ
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
• มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
• มีความรู้ เรื่อง กระบวนการให้ความร้อน ในการฆ่าเชื้ออาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลพนักงาน
• ควบคุมดูแลระบบมาตรฐาน
• พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958)จำกัด สาขาชุมพร
จังหวัด : ชุมพร
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อสมัครทางอีเมลล์หรือไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. วิชาชีพ) สาขาชุมพร บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีใบประกอบวิชาชีพ จป. ระดับวิชาชีพ+  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดชุมพรได้+  มีสวัสดิการหอพักพนักงานฟรี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 535597 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. วิชาชีพ) สาขาชุมพร ประเภทงานหลัก เจ้าหน้าท
จังหวัด : ชุมพร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทางอีเมลล์- ไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการตลาด (assistant marketing manager) สำนักงานใหญ่พระประแดง บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 30 ขึ้นไป+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท+  มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (WordExcelPowerpoint)+  มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 2ขึ้นไป+  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ดี+  มีวิสัยทัศน์และมีเป้าหมายเดียวกับองค์กร+  มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลสินค้าหมวดปลากระป๋อง และผลไม้กระป๋อง
• วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 756830 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการตลาด (assistant marketing manager) สำนักงานใหญ่พระประแ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทางอีเมลล์- ไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ TQM/ISO (สำนักงานใหญ่พระประแดง) ด่วนมาก!!! บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 25-35 ปี+  วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISOTotal Quality Management+  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คิดเชิงระบบ มีความรับผิดชอบสูง+  มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสารได้เป็นอย่างดี+  มีความสามารถในการวางแผนงาน+  สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว+  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คิดเชิงระบบ มีความรับผิดชอบสูง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. กำหนดแนวทาง วางแผนและประสานงานในการจัดทำและทบทวน ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ 2. กำกับดูแลการปฎิบัติงานของทุกฝ่าย/ส่วน ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพมาตรฐานและนำระบบคุณภาพไปปฏิบัติใช้ให้คงอยู่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. ดูแลและพัฒนาระบบคุณภาพของบริษทตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 4. ส่งเสริมงานด้านคุณภาพเพื่อเกิดการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร 5. ติดตามและปรับปรุงระบบคุณภาพในภาพรวม 6. ประสานงานฝึกอบรมและส่งเสริมทักษะ ในการปฏิบัติงานของฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 591664 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ TQM/ISO (สำนักงานใหญ่พระประแดง) ด่วนมาก!!!
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทางอีเมลล์- ไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน Quality Assurance Manager (สำนักงานใหญ่พระประแดง) บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female Age 35-45 Years old.+  Bachelor's degree required preferably in Business Management or a related field or equivalent work experience of Quality Assurance management.+  Must be fluent in written and spoken English.+  Minimum of 6 Years of relevant quality management experience.+  Proven experience and ability to manage people processes and technology.+  Possess senior management leadership abilities and skills such as the ability to build teams and manage operational organizational and financial elements Demonstrated experience coaching and developing individuals.+  Strategic thinker and strong analytical skills.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Accomplishes quality assurance human resource objectives by recruiting, selecting, Orienting, training, assigning, scheduling, coaching, counseling, and disciplining employees, communicating job expectations, planning, monitoring, appraising, and reviewing job contributions, planning and reviewing compensation actions, enforcing policies and procedures.
• Achieves quality assurance operational objectives by contributing information and analysis to strategic plans and reviews, preparing and completing action plans, implementing production, productivity, quality, and customer
• service standards, identifying and resolving problems, completing audits, determining system improvements, implementing change.
• Meets quality assurance financial objectives by estimating requirements, preparing an annual budget, scheduling expenditures, analyzing variances, initiating corrective actions.
• Develops quality assurance plans by conducting hazard analyses, identifying critical control points and preventive measures, establishing critical limits, monitoring procedures, corrective actions, and verification procedure, monitoring Inventories.
• Validates quality processes by establishing product specifications and quality attributes, measuring production, documenting evidence, determining operational and performance qualification, writing and updating quality assurance procedure.
• Maintains and improves product quality by completing product, company, system, compliance, and surveillance audits, investigating customer complaints, collaborating with other members of management to develop new product and engineering designs, and manufacturing and training methods.
• Prepares quality documentation and reports by collecting, analyzing and summarizing information and trends including failed processes, stability studies, recall, corrective actions, and re
• validations.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทางอีเมลล์- ไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด่วนมาก!!! บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 30 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท วิทยาศาสตร์การอาหาร+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ทำงานR&D และหมวดอาหารกระป๋อง+  มีความอดทน ตั้งใจจริง ชอบการเรียนรู้สิงใหม่ๆ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง+  มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีความมุ่งมั่น+  มีเหตุผลกล้าตัดสินใจ+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบสูตร และกระบวนการผลิต
• สรุปต้นทุนสินค้า
• ขยาย Scale สู่โรงงานผลิต
• วางแผนงานให้ดำเนินไปตามแผนงาน
• ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 668780 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด่วนมาก!!! ประเภทงานหลัก วิทยาศาสตร์
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทางอีเมลล์- ไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน Sale Coordinator (สำนักงานใหญ่พระประแดง) บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 23ปีขึ้นไป+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ติดต่อต่างประเทศ/Import-Export หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความสามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel อย่างดี+  สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น+  มีทักษะการเจรจาต่อรอง+  มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี+  มีความกระตืนรือร้น และมองโลกในแง่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำเอกสารประสานงานระหว่างแผนก
• ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับตัวอย่างสินค้า,สเปคสินค้า,packaging
• ข้อมูลการขายเบื้องต้นสำหรับตลาดAmerica,Europe,Australia,Asia,Etc
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 781319 ชื่อตำแหน่งงาน Sale Coordinator (สำนักงานใหญ่พระประแดง) ประเภทงานหลัก นำเข้า-ส่งออก/S
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทางอีเมลล์- ไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน หัวหน้าส่วนขายส่งออก (สำนักงานใหญ่พระประแดง) ด่วน !! บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 30 ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในด้านงานขายส่งออก จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ+  มีความรู้ในระบบงานส่งออก สายเรือ+  มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย และระเบียบสรรพามิตเบื้องต้น+  มีความสามารถในการพูด เขียน และอ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดแผนการขาย/แนวทางนำเสนอขายสินค้าเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด และขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น
• กำหนดแผนการ และจัดตารางการเยี่ยมลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานขาย
• จัดทำการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท
• เปิดตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มยอดขาย
• ทำงานวันจันทร์
• วันศุกร์ และวันเสาร์สุดท้ายของเดือน 08:00น.
• 17:00น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครทางไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน หัวหน้าส่วนการตลาด (สำนักงานใหญ่พระประแดง) ด่วนมาก!!! บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท+  มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Word Excel Powerpoint)+  มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3ขึ้นไป+  ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีวิสัยทัศน์ และมีเป้าหมายเดียวกับองค์กร+  มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนการขายสินค้าในหมวด,วางแผนให้กับBrand
• ปฏิบัติงานวางแผนเป็นหลัก และสามารถทำงานภาคปฏิบัติได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 811787 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วนการตลาด (สำนักงานใหญ่พระประแดง) ด่วนมาก!!! ประเภทงานหลัก กา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครทางไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (สำนักงานใหญ่พระประแดง) ด่วน!!! บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 20 ปีขึ้นไป+  วุฒิกาศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาการบัญชี เท่านั้น+  มีประสบการณ์ในด้านบัญชี GL จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  เรียนรู้งานได้ดี มีไหวพริบ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำบัญชี GL
• งานวางแผนกำไร
• งานหุ้นส่วนบริษัท
• และ งานอื่นๆตามที่ได้รับหมายที่เกี่ยวข้องกับวางแผนภาษี
• ปฏิบัติงานวันจันทร์
• วันศุกร์ และวันเสาร์สุดท้ายของเดือน 08:00
• 17:00 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครทางไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่พระประแดง) ด่วน!!! บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 30 ขึ้นไป+  ประสบการณ์การทำงานR&D ส่งออก และในสายงานโรงงานอาหารกระป๋อง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบGMPHACCP เป็นอย่างดี+  สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ครั้งคราว+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้+  สามารถทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำแผนจัดทำตัวอย่างสินค้าต่างประเทศ
• ออกแบบสินค้าใหม่ และปรับปรุง
• ทำตัวอย่างสินค้าให้ทันตามความต้องการ
• จัดทำมาตราฐานสินค้า,วัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับประเทศปลายทาง
• จัดทำต้นทุนประมาณการ
• สรุปสูตร และขยายScale สู่การผลิต
• จัดทำเอกสาร HACCP ฉบับร่าง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 817651 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่พระประแดง) ด่วน!!! ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครทางไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน หัวหน้าหน่วยผลิต (ชุมพร) ด่วนมาก!!! บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/เพศหญิง อายุ 23 -30 ปี+  ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้งาน Microsoft Word/Excel/Power Point ได้เป็นอย่างดี+  มีความรับผิดชอบและขยันอดทน+  ถ้าหากมีประสบการณ์ 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมการผลิตในไลน์ผลิต และควบคุมพนักงานในไลน์ผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 497069 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าหน่วยผลิต (ชุมพร) ด่วนมาก!!! ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โร
จังหวัด : ชุมพร
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครทางไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ (National Sales Manager) "สำนักงานใหญ่พระประแดง" ด่วน !! บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 35 - 45 ปี+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด การบริหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การบริหารการตลาดและขายสินค้าบริโภคอาหาร ในช่องทางModern Trade Traditional Trade ไม่น้อยกว่า 10 ปี+  มีความเข้าใจในกระบวนการจัดจำหน่ายในช่องทาง Modern Trade อย่างละเอียด+  มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาดและขาย และมีการนำแผนไปปฏิบัติได้จริง+  มีทักษะความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีมที่ดี+  มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ และดำเนินการในระดับปฏิบัติได้บรรลุผล+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันทั้งจากทีมผู้บริหารหรือจากลูกค้าที่สำคัญ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.กำหนดนโยบายและวางแผนการขายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในช่องทาง Traditional Trade และ Modern Trade รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายการขาย 2.กำกับและตรวจสอบผลงานของบริษัทด้านยอดขายผลิตภัณฑ์ในภาพรวม 3.วิเคราะห์ประมวลผลการขายของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประจำเดือน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า และส่วนครองตลาด รวมทั้งเสนอแนวทางในการแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านส่วนแบ่งการตลาดที่มากที่สุด 4.สำรวจตลาด เยี่ยมลูกค้า เพื่อนำข้อมูล คู่แข่ง การบริการ ปัญหา มาปรับปรุงให้เกิดยอดขายหรือให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 5.ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การขาย ให้พนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครทางไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน หัวหน้าแผนกGraphic Design (สำนักงานใหญ่พระประแดง) รับสมัครด่วน ! บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความเชี่ยวชาญด้าน PhotoShopAI หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์+  มีความรับผิดชอบสูง+  สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบแพ็คเกจสินค้า
• ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์งาน Event ต่างๆของบริษัทฯ
• จัดงานออกบูทจัดกิจกรรมตามที่บริษัทกำหนด
• รับผิดชอบดูแลทีมงาน
• ทำงานวันจันทร์
• วันศุกร์ และวันเสาร์สุดท้ายของเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครทางไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วางแผน (สำนักงานใหญ่พระประแดง) รับสมัครด่วน ! บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 23 ขึ้นไป+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี+  หากมีประสบการณ์ในด้านการวางแผนการผลิต หรือที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้เรื่องระบบ HACCPISOGMPBRC จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (WordExcelPowerpoint)+  มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี+  สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ ครั้งคราว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รวบรวมประมาณการขาย เพื่อวางแผนความต้องการสินค้ารายปี
• จัดทำวางแผนการผลิตในระบบ ติตตามเปรียบเทียบข้อมูลการวางแผนผลิต และการผลิตจริง
• ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับประมาณการขาย และประมาณการผลิตสินค้า และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 787160 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วางแผน (สำนักงานใหญ่พระประแดง) รับสมัครด่วน ! ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครทางไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ R&D (สำนักงานใหญ่พระประแดง) รับสมัครด่วน ! บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 23ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี+  มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 ปีขึ้นไป**+  มีความอดทด และมีความตั้งใจในการทำงานจริง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามหน้าที่ของตน+  สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการทดลอง,ออกแบบสินค้าใหม่ และปรับปรุง
• จัดทำสูตรกระบวนการผลิตต้นทุน
• จัดทำSpecผลิตภัณฑ์ ,Specวัตถุดิบ ,Specบรรจุภัณฑ์
• จัดทำ HACCP ฉบับร่าง
• ทำงานวันจันทร์
• ศุกร์ และวันเสาร์สุดท้ายของเดือน 08:00น.
• 17:00น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครทางไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน หัวหน้าแผนก R&D (สำนักงานใหญ่พระประแดง) บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 25 ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้+  มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความอดทน และมีความตั้งใจในการทำงานจริง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามหน้าที่ของตน+  สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลผลิตภัณฑ์ใหม่
• ออกแบบสูตร,กระบวนการผลิต,ต้นทุนProduct Spec,R/M Spec
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 847894 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนก R&D (สำนักงานใหญ่พระประแดง) ประเภทงานหลัก วิทยาศาสตร์/Lab/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครทางไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (สำนักงานใหญ่พระประแดง) บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะในด้านการวิเคราะห์ และการจัดทำรายงาน+  มีความสามารถในการจัดระบบงาน การบริหารเวลาเพื่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย+  มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงาน/รวบรวมออกแบบ/วิเคราะห์ข้อมูล/จัดทำรายงานธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
• จัดทำProject Feasibility กับทีมงานรวมถึงการประสานงาน เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 849564 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (สำนักงานใหญ่พระประแดง) ประเภทงานหลัก การตลาด ป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครทางไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน หัวหน้าแผนกการตลาด (สำนักงานใหญ่พระประแดง) บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี+  มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (WordExcelPowerpoint)+  หากมีประสบการณ์ด้านการตลาด จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ+  มีทัศนคติที่ดี อดทน และรักการเรียนรู้+  ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลช่องทาง Trade Marketing และBrand Marketing
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 851823 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกการตลาด (สำนักงานใหญ่พระประแดง) ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครทางไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. (สำนักงานใหญ่พระประแดง) รับสมัครด่วน ! บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป และยินดีรับศึกษาเรียนจบใหม่+  วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้าน จป. ความปลอดภัยในโรงงาน/สำนักงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรับผิดชอบสูง มีความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการควบคุมติดตามงาน+  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร นำเสนอ ฝึกสอน อบรม และจัดทำรายงาน และประสานงานได้ดี+  สามารถทำงานเป็นทีม และภายใต้สภาวะกดดันได้ดี+  มีความรู้ และปฏิบัติตาม 5ส GMP และสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office Internet ได้อย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำผังบริหารงานความปลอดภัย แผนงานความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและลดอุบัติเหตุ
• จัดทำคู่มือและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโรงงาน สำนักงานคลังสินค้า การขนส่ง
• ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์/แนะนำ/จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
• ดูแล ควบคุม แนะนำ สอนพนักงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
• ตรวจสอบและเสนอแนะ ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• วิเคราะห์จุดเสี่ยง และประเมินความเสียงด้านความปลอดภัย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกัน
• ร่วมสอบสวน อุบัติเหตุ วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
• ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสารส่งราชการ ทำรายงานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมาย
• ร่วมตรวจความปลอดภัย และจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจำเดือน และเป็นเลขาการประชุม
• รับผิดชอบด้านงานธุรการ พร้อมกับทีมงานในด้าน GMP, 5ส อาทิ การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล การกำจัดสัตว์พาหะ การกำจัดของเสีย
• ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของแม่บ้าน ในความสะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมรอบนอกอาคาร ลานจอดรถ
• การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย **ทำงานวันจันทร์
• วันศกร์ และวันเสาร์ของเดือน**
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครทางไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน หัวหน้าแผนก QA (สำนักงานใหญ่พระประแดง) รับสมัครด่วน ! บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 27 ปี ขึ่้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ มีความอดทน และมีความตั้งใจในการทำงานจริง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามหน้าที่ของตน สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำระบบคุณภาพ
• ติดตามระบบคุณภาพ
• จัดทำเอกสารให้กับลูกค้าต่างประเทศ
• รับการ audit จากลูกค้าต่างประเทศ
• อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครทางไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-05-10 02:52:03
รวมทั้งสิ้น 31 รายการบริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
37 หมู่ที่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 43 สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 053648645 , 053648665 , 053781162 , 054447264 , 05
 แฟกซ์ : 028193422 , 077553080
เว็บไซต์ : peace canning.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ