Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

 

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า "ไฮคิว" และ "โรซ่า" ต้องการรับสมัคร :-

 
  1. สมัครงาน พนักงานขายหน่วยรถกรุงเทพ-ต่างจังหวัด บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิงอายุ ระหว่าง 20-30 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.3-ปริญญาตรี (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
• บุคลิกภาพดี รักงานขาย มีทักษะในการนำเสนอ (ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• ซื่อสัตย์ มีบุคคลค้ำประกันการทำงานได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขายสินค้าในเขตที่รับผิดชอบ นำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้าใหม่ รับผิดชอบยอดขายตามนโยบายฝ่ายขายของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา (ด่วน
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  2. สมัครงาน Catering Sale Executive บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• ปริญญาตรีขึ้นไป (บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการด้านอาหาร)
• บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถติดต่อประสานงานได้ดี
• รักงานขาย มีความอดทน มีความมุ่งมั่นสูง • หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายกับผู้ใช้โดยตรง (End User) หรือ ธุรกิจอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีพาหนะส่วนตัวเป็นรถยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่
• ซื่อสัตย์ มีบุคคลค้ำประกันการทำงานได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ขยายตลาดสินค้าซอสโรซ่า ไฮคิว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ในกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร ตลอดจนแสวงหาช่องทางการจำหน่ายใหม่ และผลักดันสินค้าใหม่ในกลุ่ม Food Service ในพื้นที่เขตธนบุรี และปริมณฑล 2. สร้างยอดขาย และขยายฐานลูกค้า ตามเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท 3. ให้บริการก่อนและหลังการขายแก่ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 2 (ด่วนมาก)
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  3. สมัครงาน Production Supervisor - หัวหน้าแผนกผลิต บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• การศึกษา ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ตรงในการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป • มีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิตสินค้าประเภท อาหารกระป๋อง,หรือ ซอส มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ GMP, HACCP และ ISO 9001:2000 เป็นอย่างดี
• สามารถปฎิบัติงานประจำ ที่ จ. ฉะเชิงเทราได้ (บริษัทฯ มีสวัสดิการที่พักสำหรับพนักงาน)

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงาน ต.คลองเปรง อ. เมือง
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  4. สมัครงาน Asst. R&D Supervisor- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประเภทอาหาร) ไม่น้อยกว่า1 ปี • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO เป็นอย่างดี • มีความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบการทดลอง • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทดสอบทางประสาทสัมผัส
• ปฏิบัติงานประจำที่โรงงาน อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งค้นคว้าวิจัยเพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงาน อ. บางบ่อ
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  5. สมัครงาน ERP System Administrator -ผู้ดูแลระบบ ERP บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิง การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการดูแลระบบ ERP อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป • มีประสบการณ์ตรงในการดูแลระบบ Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ความเข้าใน เกี่ยวกับ ระบบ LAN, Network ปานกลาง
• พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ปานกลาง • มีทักษะในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบดูแลระบบ ERP ของบริษัทฯ (MS Navision) และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ user รวมทั้งออกแบบรายงานต่าง ๆ ใน โปรแกรม ERP ใหสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของ User
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  6. สมัครงาน Export Sales Manager- ผู้จัดการแผนกขายต่างประเทศ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิง สัญชาติไทย
• การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง • มีประสบการณ์ในงานขายต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
• มีประสบการณ์ในงานขาย/ส่งออก สินค้าประเภท consumer products ไม่น้อยกว่า 2 ปี
• มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน/พิธีการ การส่งออก ปานกลาง • มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้ดีมาก • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฏิบัติงานประจำ ที่ออฟฟิต (ซ.วัดสลุด ถ. บางนา-ตราด กม.9)
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  7. สมัครงาน HR Manager (ด่วน) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย, การศึกษาป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กร (HRM,HRD,OD) เป็นอย่างดี
• มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ทำงานด้านการสร้างสริมวัฒนธรรมองค์กร / การสื่อสารองค์กร • มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 3 ปี (ในกิจการที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป) • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริหารจัดการงานด้านการอบรมพัฒนาบุคลากร 2.สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร, สื่อสารองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : 16/17 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.9 ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  8. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ช่างยนต์ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือช่าง • มีประสบการณ์ในงานด้านซ่อมบำรุงยานยนต์ อย่างน้อย 1 ปี
• มีที่พักอาศัยใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบช่วยเหลือ ช่างยนต์ ในการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงยานยนต์
สถานที่ปฎิบัติงาน : บางนา-ตราด กม. 9 ต. บางแก้ว อ. บางพลี
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  9. สมัครงาน พนักงานขาย (ออกบูท) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา • มีประสบการณ์ในงานขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกบูทประชาสัมพันธ์สินค้า/ขายสินค้า ตามงาน Exhibition ต่าง ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  10. สมัครงาน Asst. R&D Supervisor- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร • จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประเภทอาหาร) ไม่น้อยกว่า1 ปี • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO เป็นอย่างดี • มีความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบการทดลอง • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทดสอบทางประสาทสัมผัส

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งค้นคว้าวิจัยเพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานฉะเชิงเทรา
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  11. สมัครงาน R&D Manager บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• การศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ตรงในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพต่าง ๆ เป็นอย่างดี • มีความสามารถทางด้านการวางแผน การวิเคราะห์ผลการทดลอง • เคยผ่านงานศูนย์วิจัยพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประสานงานกับแผนกการตลาด และ วิจัย
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, ออกแบบทดลอง, และประสานงานกับแผนกผลิต หรือแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานบางบ่อ
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  12. สมัครงาน HR Manager บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย, การศึกษาป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กร (HRM,HRD,OD) เป็นอย่างดี
• มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ทำงานด้านการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร / การสื่อสารองค์กร • มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 3 ปี (ในกิจการที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป)

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริหารจัดการงานด้านการอบรมพัฒนาบุคลากร 2.สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร, สื่อสารองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : 16/17 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.9 ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  13. สมัครงาน Export Sales Manager- ผู้จัดการแผนกขายต่างประเทศ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิง สัญชาติไทย
• การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง • มีประสบการณ์ในงานขายต่างประเทศ ประเภท consumer products ไม่น้อยกว่า 3 ปี • มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้ดีมาก
• มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน/พิธีการ การส่งออก พอสมควร

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปฏิบัติงานประจำ ที่ออฟฟิต (ซ.วัดสลุด ถ. บางนา-ตราด กม.9)
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  14. สมัครงาน Factory Manager บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์การบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 7 ปี • มีภาวะผู้นำและทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบคุณภาพ ISO, HACCP,GMP, HALAL เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลรับผิดชอบบริหาร กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และ สั่งการ ภายในโรงงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานบางบ่อ, โรงงานฉะเชิงเทรา
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 2 (ด่วนมาก)
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  15. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำโรงงาน บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิง การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี (มีประสบการณ์ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ) • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน GMP, HACCP,ISO9001:2000 เป็นอย่างดี • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงานด้าน การจัดการคุมคุณภาพน้ำ, การควบคุมสัตว์พาหะ, การกำจัดขยะและติดต่อราชการเกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงาน ต.คลองเปรง อ.เมือง
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  16. สมัครงาน ERP System Administrator -ผู้ดูแลระบบ ERP บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิง การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการดูแลระบบ ERP อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป • มีประสบการณ์ตรงในการดูแลระบบ Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ความเข้าใน เกี่ยวกับ ระบบ LAN, Network ปานกลาง
• พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ปานกลาง • มีทักษะในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบดูแลระบบ ERP ของบริษัทฯ (MS Navision) และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ user รวมทั้งออกแบบรายงานต่าง ๆ ใน โปรแกรม ERP ใหสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของ User
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  17. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา • มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก หรือ Ingredient สำหรับอุตสาหกรรมอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อวัตถุดิบปลา หรือผักกาดดองจะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถเดินทางปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดซื้อวัตถุดิบ
• เจรจาซื้อขาย ประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับผู้ขาย
• ประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิต และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบให้เป็นไปตามความต้องการในการผลิต 2. จัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์
• รู้จักอะไหล่เครื่องยนต์เป็นอย่างดี
• บริหารงานจัดซื้ออะไหล่ให้มีประสิทธิภาพ 3. จัดซื้อทั่วไป
• ควบคุมงานระบบการจัดซื้อให้เป็นระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  18. สมัครงาน IT Support Officer บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานด้าน IT Support ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ network ปานกลาง
• มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แก้ปัญหาในเบื้องต้น
• Support user และให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  19. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง รถยนต์ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• มีประสบการณ์ในงานซ่อมรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี • สามารถซ่อมรถยนต์ได้ทั้งส่วนบุคคลและรถบรรทุก 6 ล้อ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  20. สมัครงาน HR. Officer บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงาน สรรหาว่าจ้าง และ/หรือHRD อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
• ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี • มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดฝึกอบรมพนักงาน • ประสบการณ์ด้านงานธุรการอาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงานด้านสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร งานธุรการสำนักงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : บางนา-ตราด กม.9
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  21. สมัครงาน พนักงานรับโทรศัพท์ - Telephone Operator บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี การศึกษา ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
• พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย
• บุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับ/ต่อสาย/โอนสาย โทรศัพท์ และให้คำแนะนำกับผู้มาติดต่อ , งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : **ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้: สมัค
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  22. สมัครงาน พนักงานจัดเรียงสินค้า บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง/ชาย วุฒิ ม.6 ขึ้นไป+  สามารถติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี+  มีใจรักงานบริการยิ้มแย้มแจ่มใส+  มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวเพื่อที่จะทำงานให้ดีขึ้นและรู้จักปรับปรุงและสามารถแก้ปัญหาได้+  มีความละเอียดรอบครอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดเรียงผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบสินค้า ตามห้างต่าง ๆ ให้เป็าสนระเบียบเรียบร้อยและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า (ประจำ Big C ,Makro ,Maxvalu , Lotus สาขา รังสิต วงเวียนใหญ่ ลำพูน หาดใหญ่ ภูเก็ต)
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน Export Sales Supervisor บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Diploma or degree in Business/Marketing or related field+  Minimum 3 years working experience in food industry or related field+  Strong sales background with a successful track record in leading and managing sales team+  Proficiency in MS Office+  Excellent oral & written communication in English and Thai are essential+  Possess outstanding interpersonal skills and a positive attitude to deliver results in a fast-paced environment+  Well-groomed confident and go-getter under pressure+  Experience in a similar capacity within the food industry is an added advantage but keen and strong intersts in sales and business development is a MUST

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Formulate and implement sales plans and activities in the designated territory to meet sales goals.
• Develop and identify new customers and business opportunities, while maintaining long term and successful partnerships with key customers.
• Execute yearly sales budgeting.
• Work closely with R&D and product. development team to meet the requests from OEM customers.
• Establish and maintain good business relationship with customers.
• Drive the Sales Team, organize and plan towards expected sales targets.
• Strong managerial skills, motivate, train and develop the sales.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 449574 ชื่อตำแหน่งงาน Export Sales Supervisor ประเภทงานหลัก นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่า
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน Food Service Sale (ดูแลเขตภูเก็ต) ด่วน บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง - อายุ 20-35 ปี+  วุฒิ ป.ตรี+  มีประสบการณ์ทางด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีบุคคลิกดีคล่องตัว+  ขับรถได้ และมีใบขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนการขาย และปฏิบัติงานขายในพื้นที่และกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร โรงแรม ภัตคาร ในเขตจังหวัดภูเก็ต
• รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ
• ออกเยี่ยมลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร โรงแรม ภัตคาร ในเขตจังหวัดภูเก็ต
• ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 532745 ชื่อตำแหน่งงาน Food Service Sale (ดูแลเขตภูเก็ต) ด่วน ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์(สรรหาว่าจ้าง) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีหรือโท สาขาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในงานสรรหาและคัดเลือก 3 ปีขึ้นไป+  มีความมุ่งมั่น ขยันและทุ่มเทเพื่องานสำเร็จ มีความคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงวิเคราะห์และสามารถเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขงานได้+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ มุ่งการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่ติดต่อด้วย+  สามารถจัดกิจกรรมและสันทนาการ เช่น กิจกรรม Campus Tour Job Fair ได้+  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกดีมีความคล่องแคล่ว สุขภาพแข็งแรง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลกระบวนการงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Process) • สัมภาษณ์ผู้สมัครในตำแหน่งงานที่บริษัทเปิดรับสมัคร • ดูแลเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานด้านการสรรหาและเสนอแนะแนวทาง ติดต่อประสานงานกับต้นสังกัดและสามารถให้คำปรึกษาในงานด้านสรรหาแก่หน่วยงานในองค์กร • ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆในการตรวจสอบประวัติพนักงาน • สามารถออกบูธรับสมัครงาน เช่น Career Expo, Job Fair, Campus Recruitment, Walk
• in Interview และพัฒนาแนวทางใหม่ๆในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน • สามารถลงประกาศรับสมัครงานใน Job ต่างๆ ทั้งในอินเตอร์เน็ตและบอร์ดรับสมัครงาน • ดูแลรับผิดชอบงานประจำด้านเอกสารและการประสานงานต่าง ๆ • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน ผู้จัดการโรงงาน ด่วน!!!! บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 38 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี - โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารอุตสาหกรรมอาหาร.วิศวกรรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในงานบริหารโรงงาน 5-10 ปี+  มีความรู้ระบบ ISO ระบบ GMPระบบHACCPการบริหารโรงงานเครื่องจักรกฏหมายอาหาร+  มีความเป็นผู้นำและการบังคับบัญชา+  มีความคิดสร้างสรรค์ และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน+  สามารถปฎิบัติงานในจังหวัดปัตตานีหนองคาย ฉะเชิงเทรา หรือ สมุทรปราการได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำกับดูแลการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมาย
• การบริหารจัดการความรู้พัฒนาทีมงานและพัฒนาการดำเนินการผลิต
• กำหนดกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ฯ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 313943 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการโรงงาน ด่วน!!!! ประเภทงานหลัก ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน Product Marketing บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง / ชาย อายุ 24-30 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Food Science/Foodtech/Biotech+  จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา MBA จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์ด้านงานการตลาด 1-2 ปี (มีประสบการณ์ในสายงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  สามารถร่วมวิเคราะห์และวางแผนการสื่อสารทางการตลาดของแบรนด์ได้ทั้ง Online และ Offline+  สามารถใช้ Microsoft Office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้ เช่น Spss+  มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• หาข้อมูลและแนวโน้มทางการตลาด เทรนสินค้าใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ประสานงาน ควบคุม ปรับเปลี่ยนการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์
• จัดทำ Action Plan เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
• จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแล พร้อมติดตามผล
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการดำเนินงานตามแผนให้ประสบความสำเร็จ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ 10 ล้อ(ต่างจังหวัด) ด่วน ! สัมภาษณ์รู้ผลทันที บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือประเภท 2 (รถ 4 ล้อขนส่ง)+  สามารถทำงานนอกสถานที่ในเวลาที่กำหนดได้+  รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ได้เป็นอย่างดี+  รับผิดชอบงานได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 471197 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ 10 ล้อ(ต่างจังหวัด) ด่วน ! สัมภาษณ์รู้ผลทันที ประเภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน Sales Supervisor (Up country) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขายหน่วยรถ ไม่น้อยกว่า 2 ปี+  มีความรู้ ความชำนาญในการขายสินค้าประเภท อุปโภค – บริโภค+  สามารถใช้งานคอมพิวแตอร์ได้เป็นอย่างดี+  สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารทีมขายหน่วยรถเครดิต/เงินสด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ให้ได้ตามเป้าหมาย
• ให้คำแนะนำปรึกษาแก่พนักงานขายใต้บังคับบัญชา
• สรุปยอดขายประจำเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานบางบ่อ) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 20-30 ปี+  ปวส - ปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์งานด้านการเงิน 1-2 ปี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์คล่อง+  มีความรู้ระบบ ISO และ GMP+  มีใจรักงานบริการและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ต่อรองราคาจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
• ประสานกับหน่วยงานทั้งภายนอก
• ภายใน และสาขา
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 518724 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานบางบ่อ) ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การจัดการ บริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี+  มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีเยี่ยม+  มีใจรักงานด้านบริการ มีความละเอียดรอบคอบ เรื่องเอกสาร และตัวเลข+  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี+  หลัง 3 เดือน ปรับตามโครงสร้างของบริษัท และพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานประจำตามผลการทำงาน+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลเอกสารการขายในแผนก
• ติดต่อประสานงานกับพนักงานขาย
• รับ Order และ เปิดบิล สินค้า
• ประสานงานกับร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม สายการบิน โรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆ ในการรับใบสั่งซื้อ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 531824 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย ประสานงานข
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (Brand) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง ป.ตรี-ป.โท สาขา การตลาด+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี-ดีมาก+  สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี+  มีทักษะด้านการสื่อสารและเจรจาที่ดีเยี่ยม+  สามารถเดินทางปฎิบัติงานที่ต่างจังหวัดและต่างประเทศได้ในบางครั้ง+  มีความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน+  ไม่ต่ำกว่า 3 ปีการสายงานการตลาด (ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในบริษัท distribution เช่น DKSH Loxley etc จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. การทำวิจัยการตลาดที่ครอบคลุมเนื้อหาหลัก
• ขนาดของธุรกิจ
• ข้อมูลของคู่แข่งทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่รวมถึง ลักษณะผลิตภัณฑ์ ราคา และ กิจกรรมการตลาด 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึง พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ การกำหนดราคาสินค้า 3. วางแผนการขายและแผนการตลาดรายปีกับทาง Distributor ทั้งในและต่างประเทศ โดยเนือหาครอบคลุมถึง
• ยอดขายสินค้า
• แผนการขยายตลาดในช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ
• แผนกิจกรรมทางการตลาดที่ครอบคลุม below the line, above the line และ trade promotion พร้อมทั้งทำ budget ค่าใช้จ่าย 4. ติดตามดูแล และ วิเคราะห์ยอดขายของสินค้าต่างๆ ในแต่ละเดือนเทียบกับแผนการขาย ในแต่ละช่องทางการขาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับแผนการขายในเดือนต่อไป 5. ประสานงานกิจกรรมทางการตลาดกับทาง Organizer, Agency, Distributor, Graphic Designer เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวลุล่วงไปได้ 6. ติดตามและสรุปผลกิจกรรมการตลาด ว่าตรงมาแผนงานที่วางไว้หรือไม่ สรุปค่าใช้จ่ายเทียบกับ budget ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับแผนการตลาดในเดื่อนต่อไป 7. ประสานงานกับทางโรงงานเพื่อวางแผนการผลิต พร้อมทั้งบริหารจัดการปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขาย 8. ประสานงานกับแผนก export admin หรือ sales admin เพื่อจัดส่งสินค้า (ในกรณีที่เป็นการส่งออกจะต้องประสานงานกับทางลูกค้าเพื่อยืนยัน เอกสาร certificates ต่างๆ เพื่อการส่งออก)
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน Food Service Sales กรุงเทพและปริมณฑล (ด่วนมาก) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี+  วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป+  มีบุคคลิกภาพที่ดีมีความคล่องตัว+  มีรถยนต์เป็นของตัวเอง+  มีประสบการณ์ทางด้านการขายกับผู้ใช้โดยตรง (End User) ในกลุ่มธุรกิจผลิตอาหาร หรือ Research and Development ทางด้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนการขาย และปฏิบัติงานขายในพื้นที่และกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ นำเสนอแนวคิดการพัฒนาสินค้าใหม่ / สินค้าพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ (ร้านค้า ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม สายการบิน หน่วยงานต่าง ๆ ) ออกเยี่ยมลูกค้า ประสานงานและสนับสนุนฝ่ายการตลาด และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 494974 ชื่อตำแหน่งงาน Food Service Sales กรุงเทพและปริมณฑล (ด่วนมาก) ประเภทงานหลัก ขาย ประเภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดย สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน QA Manager !!!(URGENT)!!! บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป+  การศึกษาปริญญาตรี - ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพต่าง ๆ เป็นอย่างดี+  มีความสามารถทางด้านการวางแผน การวิเคราะห์ผลการทดลอง+  มีประสบการณ์ตรงในสายงานอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี ขึ้นไป+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน ควบคุม ติดตามและพิจารณาการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเสร็จรูปและการสุขาภิบาลโรงงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้
• ดูแลเรื่องระบบคุณภาพอาหาร GMP และ HACCP
• มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถบริหารคนให้มีประสิทธิภาพในงาน
• สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 391380 ชื่อตำแหน่งงาน QA Manager !!!(URGENT)!!! ประเภทงานหลัก วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา ประ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน Area Manager ด่วน !! บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายอายุ 30-40 ปี+  จบปริญญาตรี/โท สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร (Supervisor) ประเภทอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 5 ปี+  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีภาวะผู้นำสูง+  มีความคิดเชิงระบบในการกำหนดกลยุทธการบริหารงานและการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
กำหนดกลยุทธในการบริหารงานฝ่ายขายและการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้บรรลุเป้าหมาย กำกับดูแลงานทีมงานขายทั้งหน่วยรถเงินสดและทีมเครดิตในเขตที่ได้รับผิดชอบ ภาคตะวันออก,ภาคอีสาน,ภาคตะวันตก (ดูตามความเหมาะสมว่าจะได้ดูแลเขตไหน)
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานด้านบุคคล บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี+  วุฒ ปวส.-ป.ตรี สาขา บัญชี การจัดการ หรือ มีประสปการณ์ด้านงานบุคคลและจป.วิชาชีพ+  สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้+  มีประสบการณ์ด้านงานสรรหา ฝึกอบรม+  มีทักษะในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้คล่อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลงานด้านสรรหา / ฝึกอบรม
• ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน พนักงานขับรถ ต่างจังหวัด อีสาน ,ตะวันตก บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25-35 ปี+  มีประสบการณ์ขับรถให้พนักงานขาย หรือขับรถส่งสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย+  ไม่มีประวัติข้องเกี่ยวกับยาเสพติด / การพนันทุกประเภท และอาชญากรรม+  สามารถทุ่มเทในการทำงาน และทำงานนอกเวลาได้+  มีความตั้งใจในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง+  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (6 ล้อ) ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถให้กับพนักงานขาย เพื่อส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 424648 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ ต่างจังหวัด อีสาน ,ตะวันตก ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน Trade Marketing Supervisor !!!URGENT!!! บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  At lease bacherlor degree in business administration or related fields and age not over 35 years.+  3 years experience in FMCG. Business is a must.+  Good interpersonal skill presentation and communication skill.+  Able to travel in upcountry for surveying the markets and meet the customers.+  Excellent analytical skill and proficiency in Ms Office program is essential.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Responsible for all Trade Marketing function which mainly focus on creates sales promotion and take care budget to achieved sales target.
• To evaluate sales performance and trade activities in all trade channels.
• Work closely with all sale team to ensure the effectiveness of all trade promotion programs.
• Other upon assignment.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 488563 ชื่อตำแหน่งงาน Trade Marketing Supervisor !!!URGENT!!! ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายกิจกรรม) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี+  มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน+  มีมนุษสัมพันธ์ดีมีใจรักงานด้านบริการ+  มีประสบการณ์งานห้างจะพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้ข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้า
• งานกิจกรรมต่างๆของบริษัท
• อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 414794 ชื่อตำแหน่งงาน นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายกิจกรรม) ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงานย่อย กิจกร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน IT Supervisor system admin บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25-30 ปี+  การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป+  เคยนำการImplement Project+  มีความสามารถในการใช้ Application ต่างๆได้ เช่น MS Office Open Source Anti-Virus Utilities ต่างๆ เป็นต้น+  มีความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จอภาพ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมทั้งระบบ Network และ Server+  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในได้เป็นอย่างดี+  มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์+  สามารถอบรมให้ความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่เจ้าหน้าที่ภายในบริษัทได้+  มีความอดทนต่อสภาพความกดดันได้ดี มีความอดทน ขยัน เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
มีใจรักการบริการ มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมงาน
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลด้านการตรวจสอบระบบ Server, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) รวมทั้งควบคุมและดูแลการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ , ระบบ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดภายในบริษัท
• ดูแลซ่อมแซมอาการเสียของคอมพิวเตอร์ และระบบ Network ในสำนักงาน คอยประสานงานกับช่าง เพื่อปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
• ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน ดูแลระบบ Internet และระบบ Security ของคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดในบริษัท
• ดูแลช่วยเหลือการใช้งาน IT กับผู้ใช้งานของบริษัท
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง+  การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน GMP HACCPISO9001:2000 เป็นอย่างดี+  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี+  มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี (มีประสบการณ์ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานด้าน การจัดการคุมคุณภาพน้ำ, การควบคุมสัตว์พาหะ, การกำจัดขยะ
• ติดต่อราชการเกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 422921 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ประเภทงานหลัก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน Sale หน่วยรถ กรุงเทพ/ ต่างจังหวัด ด่วน!!!! บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง/ ชาย อายุ 22 -35 ปี+  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป+  ใจรักงานขายและบริการ+  สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้+  มีประสบการณ์งานขาย 1-2 ปี หากเคยใช้เครื่อง PDA จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่รักงานด้านการขาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ
• สรุปยอดขายประจำเดือน
• ประสานงานกับลูกค้าในการขายสินค้าของบริษัท ฯ
• ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 421632 ชื่อตำแหน่งงาน Sale หน่วยรถ กรุงเทพ/ ต่างจังหวัด ด่วน!!!! ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน Key Account Executive !!!(URGENT)!!! บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor degree of business administration or related field+  1-2 years of sales and marketing in international FMCG firm.+  Well written spoken English+  Basic computer in MS Office and Vista+  Manage people able to communicate fluently both face to face and to public

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• To build up the Modern Trade market segment; Discount Store, Hypermarket, Supermarket, Mini mart. • To ensure that overall sales target and gross profit are in
• line with goals, policies and plan. • Assisting the Group Key Account manager in the preparation of sales related budgeting, planning and demand forecasting activities. • Monitoring of competitor's activities in the market and taking the necessary corrective actions to ensure is placed in a competitive situation. • Co
• ordinate with the marketing department to introduce new products to customers. • Work with customers to launch sales promotion on products.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน Asst. Production Supervisor บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ตรงในการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิตสินค้าประเภท อาหารกระป๋องหรือ ซอส มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ GMP HACCP และ ISO 9001:2000 เป็นอย่างดี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP,HACCP และระบบอื่นๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเพรียง  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน Trade marketing Staff บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา+  อายุระหว่าง 22-32 ปี+  ประสบการณ์ 1 - 3 ปีขึ้นไป+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี+  สามารถใช้ Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี+  มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบในการทำงาน+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)+  มีใจรักบริการกล้าแสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำรายงานขายที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดต่อประสานงานระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า 3.รับออร์เดอร์ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามา ออกตรวจตลาด สำรวจความคิดเห็นผู้บริโภค 4.ติดต่อประสานงานกับขนส่ง 5.ประสานงานกับฝ่าย Marketing ,sale,Creative และ Supplier 6.ติดตามงานของแต่ละแผนก 7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 691608 ชื่อตำแหน่งงาน Trade marketing Staff ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCO) รับสมัครด่วน ! บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป+  มีประสบการงานด้านเอกสารระบบ GMP HACCP ISO 9001 HALAL อย่างมน้อย 1 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์คล่อง+  มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี+  มีความละเอียดรอบครอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดทำเอกสารและควบคุมเอกสารระบบภายในและภายนอกของบริษัท ประสานงานกิจกรรม TQA กับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องระบบคุณภาพและความปลอดภัยกับอาหาร เรียกคืนเอกสารไม่ทันสมัย ทำลายเอกสาร/บันทึก งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 411889 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCO) รับสมัครด่วน ! ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุม
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน หัวหน้างานแผนกการเงิน บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ด้านโปรแกรม Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์ด้านงานเงิน 1 ปีขึ้นไป+  สามารถทำงานเกินเวลาปกติได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์และจัดทำงบกระแสเงินสด
• ดูแลเอกสารการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
• มีความรู้ด้านเอกสารนำเข้า
• ส่งออก
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการผลิต บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป+  ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมอาหารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ฯลฯ+  ประสบการณ์การทำงานในโรงงานอาหาร 5 ปี ขึ้นไป+  มีความรู้ด้านระบบคุณภาพต่างๆ GMPHACCPISO9001:2000BRC

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.กำกับดูแลการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.สินค้ามีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ 3.ดูแลการใช้ทรัพยากรการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4.ควบคุมการปฎิบัติงานของหัวหน้างาน และพนักงาน 5.สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัด สมุทรปราการหรือหนองคายได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 517866 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการผลิต ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประเภทงานย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ด้านควบคุมเอกสาร (DCO) ประจำสาขาฉะเชิงเทรา บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี+  มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO GMPHACCP อย่างน้อย 1 ปี+  มีทักษะการสื่อสารที่ดี+  มีความละเอียดรอบคอบ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง+  สามารถเดินทางติดต่องานข้างนอกได้+  สามารถบรรยายเป็นวิทยากรได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำเอกสารและควบคุมเอกสารระบบภายในและภายนอกบริษัท
• ประสานงานกิจกรรม IQA กับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
• เรียกคืน แจกจ่ายเอกสาร ทำลายเอกสาร/บันทึก
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาฉะเชิงเทรา) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี หรือ การเงิน ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป+  มีความรู้และประสบการณ์บัญชีเจ้าหนี้+  มีความรู้และประสบการณ์บัญชีสินทรัพย์+  มีความรู้และประสบการณ์บัญชีสินค้าคงเหลือ+  มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน และ คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานบัญชีเจ้าหนี้
• รับผิดชอบบัญชีสินทรัพย์
• ควบคุม และบริหารสต็อกสินค้าคงเหลือได้
• บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย Asset ได้และจัดทำกระบวนการบริหารทรัพย์สินตาม Proceder ได้
• จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือต่างๆส่งสำนักงานใหญ่ได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน เจ้าหน้าที่DCO ( ประจำสาขาบางบ่อ) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง+  วุฒิการศึกษา ม.6 -ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ+  อายุ 20 - 30 ปี+  มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน+  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ WordExcelPower Point

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดำเนินการตามแผนความปลอดภัยของโครงการ การป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุ ควบคุมดูแลระบบความปลอดภัยในการทำงาน บันทึก และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโครงการพร้อมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน Catering Sale บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุระหว่าง 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาคหกรรม หรือ food science+  มีใจรักบริการกล้าแสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์+  มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม+  มีทักษะในการนำเสนอ เจรจาต่อรอง+  มีความสามารถใช้ MS-OFFICE+  หากมีประสบการณ์ด้าน Catering จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกพบลูกค้าเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่
• ทำใบเสนอราคา
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
• งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน ช่างบอยเลอร์ / ช่างยนต์ /ช่างไฟฟ้า (ประจำสาขาบางบ่อ) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขา ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถปรับแต่งดูแลเครื่องจักรได้+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้ / สลับเข้ากะได้+  สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี+  ผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน+  ขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่องาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำหน้าที่ซ่อมบำรุง ควบคุม ดูแล เครื่องบอยเลอร์ตามแผนงาน Preventive Maintenance
• ดำเนินการซ่อม/สร้าง ติดตั้งเครื่องบอยเลอร์ในกระบวนการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่โรงงานฉะเชิงเทรา) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี+  ประสบการณ์ในการทำงานโดยรวมอย่างน้อย 10 ปี+  ความรู้ด้านการบันทึกบัญชี ความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร และกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง+  ทักษะการวิเคราะห์ในการจัดหารูปแบบ และวิธีการบันทึกบัญชี ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ แนะนำและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง+  มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี นโยบายการบัญชี โปรแกรมทางบัญชี และมีทักษะทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบและควบคุมต้นทุนการผลิตของโรงงาน 2.วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 3.ดูแลและตรวจสอบบัญชีทั้งระบบ 4.AP,AR,GL 5.ทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และวางระบบงานทางบัญชี
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน Senior QC Supervisor บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรอบรู้และเข้าใจในระบบ GMPHACCPBRC หรือ ฮาลาล ระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร+  มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำสูง บริหารบุคลากรได้+  สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้+  มีประสบการณ์ตรงในสายงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน+  มีใบอนุญาตขับขี่ สามรถเดินทางออกนอกสถานที่และเดินทางต่างประเทศได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน ควบคุม ติดตามและพิจารณาการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ขั้นตอนการ ผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและการสุขาภิบาลโรงงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้
• ดูแลเรื่องระบบคุณภาพอาหาร GMP และ HACCP
• ร่วมมือกับฝ่ายผลิตในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
• งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน Asst. R&D Supervisor บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  การศึกษาปริญญาตรี - ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ GMP และ HACCP+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน+  สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่กำหนดได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำมาตรฐานวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์,การผลิต
• ศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
• การหาวัตถุดิบทดแทน
• ศึกษาทดลองบรรจุภัณฑ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน หัวหน้างานแผนกทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีหรือโท สาขาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในงานสรรหาและคัดเลือก 3 ปีขึ้นไป+  มีความมุ่งมั่น ขยันและทุ่มเทเพื่องานสำเร็จ มีความคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงวิเคราะห์และสามารถเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขงานได้+  มีประสบการณ์ด้านขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและ work permit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ มุ่งการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่ติดต่อด้วย+  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกดีมีความคล่องแคล่ว สุขภาพแข็งแรง+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี (พูด อ่าน เขียน)+  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลกระบวนการงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Process) • สัมภาษณ์ผู้สมัครในตำแหน่งงานที่บริษัทเปิดรับสมัคร • ดูแลเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานด้านการสรรหาและเสนอแนะแนวทาง ติดต่อประสานงานกับต้นสังกัดและสามารถให้คำปรึกษาในงานด้านสรรหาแก่หน่วยงานในองค์กร • ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆในการตรวจสอบประวัติพนักงาน • สามารถออกบูธรับสมัครงาน เช่น Career Expo, Job Fair, Campus Recruitment, Walk
• in Interview และพัฒนาแนวทางใหม่ๆในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน • สามารถลงประกาศรับสมัครงานใน Job ต่างๆ ทั้งในอินเตอร์เน็ตและบอร์ดรับสมัครงาน • สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและ work permit จะได้ • ดูแลงานด้านฝึกอบรมทั้งระบบ • ดูแลรับผิดชอบงานประจำด้านเอกสารและการประสานงานต่าง ๆ • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน พนักงานจัดชิม บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ช/ญ อายุ 23 - 25 ปี+  วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป+  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้+  บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส+  ขยันอดทน สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี+  ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ออกบูธจัด ชง/ชิมผลิตภัณฑ์ 2. ออกงานRoadshow ตามต่างจ้งหวัดต่าง 3. เตรียมงาน เตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับออกบูธ เช็คสต๊อกสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท ด้านการตลาด+  เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไปทัศนคติ และบุคลิกภาพดี+  มีประสบการณ์ด้าน Promotion & Event CSR งาน Communication+  มีประสบการณ์ 5 ปีด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม+  สามารถศึกษา วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปปัจจัยและโอกาสภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจ+  จัดการและวางแผนกิจกรรมด้านโปรโมชั่นเพื่อสร้างฐานลูกค้า และรักษากลุ่มลูกค้าของแบรนด์+  สื่อสารร่วมงานกับเอเจนซี่ สื่อต่างๆ รวมทั้งคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ+  มีทักษะในการวางแผนและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในภายนอก+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และสามารถปฎิบัติงานในวันหยุด หรือทำล่วงเวลา และเดินทางต่างจังหวัดได้+  สามารถประเมินความสำเร็จของงาน ทีม การใช้งบประมาณได้อย่างรอบคอบ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 2. วางแผนกลยุทธ์ด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 3. วางแผนกลยุทธ์ด้านโปรโมชั่นและกิจกรรมทางการตลาด 4. จัดทำงบประมาณ/ควบคุมงบประมาณการโฆษณา และกิจกรรมทางการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 6. บริหารงานขาย และขยายฐานลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 7. บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และควบคุมการจัดแสดงสินค้าของ บริษัทฯ(Event) 8. บริหารแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการสร้างความพึงพอใจให้ลูก้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี+  มีประสบการณ์ทางด้านสรรหาและฝุึกอบรมตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป+  มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน+  มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ บริษัทฯ ไม่มีรถรับ - ส่ง+  สามารถเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบในการสรรหา, คัดเลือก, นัดผู้สมัคร
• จัดฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน Export Admin Supervisor บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป+  อายุ 25-35 ปี+  มีทักษะการประสานงานทั้งส่วนงานราชการโรงงานสายเรือหัวลาก+  มีทักษะในการอ่านเขียนและเข้าใจภาษาอังกฤษระดับดี+  มีภาวะความเป็นผู้นำ และรู้หลักการบริหารคน+  มีความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆทางการค้าทั้งด้านนำเข้าและส่งออก+  มีความละเอียด รอบคอบ และทำงานเป็นทีมได้อย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดตามประสานงานกับสายเรือ และลูกค้า ตามเส้นทางการขนส่ง เพื่อให้การขนส่งทางเรือจากต้นทางถึงปลายทาง ตามกำหนดเวลา และสามารถนำส่งสินค้าที่รับมาได้ถูกต้อง • จัดทำใบกำกับภาษี ใบขนสินค้า ใบงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการส่งออกทางเรือ • ติดต่อและประสานงานกับแผนกรถขนส่งและแผนกพิธีการกรมศุลกากรเพื่อการส่งออก • ออกเอกสารการจองเรือให้แก่สายเรือ • ประสานงานกับพนักงานรับเอกสารสำหรับรับและส่งเอกสารให้แก่ลูกค้า สายเรือ • ประสานงานส่วนราชการ,โรงงาน,สายเรือ,หัวลาก
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน Software Developer. บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ฺฺBachelor's degree in Computer ScienceIT or Computer Engineering or related field.+  Experience in developing webmobile applications using Cordova or related.+  Experience in frontend techology including HTML5CSS3BootstrapJQuery.+  Experience in one of frontend javascript frameworkReact.jsAngularJS Vue.jsBackbone.jsEmber.js etc.+  Experience in backebd techology including NodeJSREST Web API.etc.+  Experience or knowledge in database techology including MS SQL ServerMySQL etc.+  Knowledge in web architecturerelational databaseOOP.+  Experience or knowledge in Linux platforms and Shell scripting.+  Microsoft Dynamics NAV and Mobile application experience in a plus.+  Good analytical skills.Good problem solving skills. Ability to work under pressure.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Build applications for the web or mobile platform. 2. Work on bug fixing and improving application performance. 3. Continuously discover,evaluate,and implement new technologies to maximize development.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน ช่างไฟฟ้า/บอยเลอร์ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร / ระบบไฟฟ้าโรงงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป+  มีทักษะความรู้ในงานด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน+  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน+  สมารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักร ภายในโรงงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• ดำเนินการตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เดินไฟ ในโรงงานให้พร้อมใช้งาน
• ดำเนินการตรวจเช็ค บำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องมือเครื่องจักร ให้เป็นไปตามแผน
• งานโยกย้ายและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
• ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน Export Admin บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี+  การศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ในการจองเรือ รถหัวลาก ต่างๆ+  มีความรู้ในการทำใบขน ใบกำกับ check bl ทำเอกสารส่งออก+  มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้+  ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี+  สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดตามประสานงานกับสายเรือ และลูกค้า ตามเส้นทางการขนส่ง เพื่อให้การขนส่งทางเรือจากต้นทางถึงปลายทาง ตามกำหนดเวลา และสามารถนำส่งสินค้าที่รับมาได้ถูกต้อง • จัดทำใบกำกับภาษี ใบขนสินค้า ใบงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการส่งออกทางเรือ • ติดต่อและประสานงานกับแผนกรถขนส่งและแผนกพิธีการกรมศุลกากรเพื่อการส่งออก • ออกเอกสารการจองเรือให้แก่สายเรือ • ประสานงานกับพนักงานรับเอกสารสำหรับรับและส่งเอกสารให้แก่ลูกค้า สายเรือ • ประสานงานส่วนราชการ,โรงงาน,สายเรือ,หัวลาก • ขอใบ Cert ต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน พนักงานขับรถกรุงเทพ/ต่างจังหวัด บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป+  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 1+  มีประสบการณ์ในการขับรถส่งสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี+  รู้จักเส้นทางทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี+  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ+  มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ขยัน อดทน และใจเย็น+  รักงานบริการ สุภาพ เรียบร้อย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ส่งสินค้าให้ลูกค้า ทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ
• ปริมณฑล 2.รับผิดชอบสินค้าระหว่างการจัดส่ง 3.ดูแล และบำรุงรักษา พร้อมทั้งทำความสะอาดรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (ปฎิบัติงานสาขาบางบ่อ) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย 35 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปริญญาตรี ช่างกลโรงงาน สาขาไฟฟ้า อุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ปี+  หากมีประสบการณ์ทางวิศวกรรม เครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจเช็คเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายใน / ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน 2.บำรุงรักษา สอบเทียบ วิเคราะห์อาการเสียและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆภายในโรงงาน 3. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ 4. สำรวจและประมาณราคาวัสดุ อะไหล่และอุปกรณ์ ๆ ที่ต้องใช้ในการซ่อมแซม 5. ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาภายนอก 6. เสนอแนะและปรับปรุงบางจุดให้เหมาะกับการใช้งานนั้น ๆ 7. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายแผนกซ่อมบำรุง พร้อมแจกจ่ายเอกสารไปยังแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 8. จัดทำและจัดเก็บข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องมือและเครื่องจักรภายในโรงงาน 9. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน Asst. Production Supervisor (ปฏิบัติงานสาขาแปดริ้ว) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหาร 3-5 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระบบ GMPHACCPISO9001:2008 สามารถเริ่มงานเวลา 06.00 น. และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมดูแลส่วนเตรียมวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนผลิต 2. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานเตรียมวัตถุดิบ ผสม ฆ่าเชื้อบรรจุให้มีประสิทธิภาพ 3. ควบคุมการผลิตให้มีมาตรฐานตามกำหนด 4. ควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP,HACCP,ISO9001:2008 5. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต (ปฎิบัติงานสาขาบางบ่อ) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายการบังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีภาวะความเป็นผู้นำและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานในสายการผลิตอาหารอาหารทะเลได้ มีประสบการณ์ด้านการบริหารกระบวนการผลิต และบุคลากร ทำ OT หรือทำงานวันหยุดได้ เคยทำงานในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานด้านกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
• บริหารจัดการด้านการลดต้นทุน ลดของเสีย ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
• วางแผน,ควบคุมการจัดระบบประกันคุณภาพรวมถึงบริหารระบบคุณภาพของบริษัท
• ควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทและลูกค้ากำหนด
• วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เอกสารนำเข้า-ส่งออก (19ทวิ) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ 19 ทวิชดเชย มีมนุษยสัมพันธ์ดี เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี และเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่จากผู้อื่นตลอดเวลา สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ กระทรวง, ทบวง, กรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 2. มีความรู้เรื่อง 19 ทวิ,ชดเชย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน Export Manager บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ หญิง/ชาย วุฒิ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า มีประสบการณ์ในการขายส่งออก ไม่ต่ำกว่า 7 ปี ที่รวมถึงการขายทั้งแบบ Brand (Deal with Distributor)และ แบบ OEM สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ได้พิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถเดินทางคนเดียวได้ สามารถบริหารทีมงานได้ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลภาพรวมทั้งหมดของ Export ในส่วนของ Pet Food และ Human Food ที่รวมทั้งBrand และ OEM ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามที่ลูกค้าร้องขอ 2.ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละตลาดอย่างใกล้ชิด กับ Export Sales Supervisorและ ลูกค้าหรือ partner เพื่อสรุปยอดขายและการตลาดและรายงานผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน 3.จัดทำ ROI และ Business plan ของธุรกิจกลุ่ม brand ทั้งหมด 4.จัดทำ MOA และ MOU ของธุรกิจกลุ่ม Band ทั้งหมด 5.บริการจัดการเรื่องยอดขายและงบการตลาด กับ Export Sales Supervisorของแต่ละตลาด เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ 6.ดูแลและตรวจสอบเรื่องการเสนอราคาให้แก่ลูกค้าตามรอบการเสนอราคาที่กำหนด 7.ดูแลและตรวจสอบราคามาตรของวัตถุดิบต่างๆ เพื่อปรับราคาให้เหมาะสม 8.ดูแลและตรวจสอบ Exchange Rate ทุกเดือนเพื่อปรับราคาให้เหมาะสม 9.จัดทำ credit limit ของทุกลูกค้าทุก 6 เดือน 10.ติดตามและประสานงานเรื่องกำลังการผลิตกับทางโรงงานอย่างใกล้ชิด 11.ดูแลและตรวจสอบงานในส่วนของ Export Admin ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน Asst.Supply Chain Manager (ประจำสาขาบางบ่อ) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารจัดการโลจิสติกส์ อายุ 30 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์ นำเข้า-ส่งออก สามารถบริหารจัดการด้าน Supply Chain สามารถวางแผน และใช้ Computer Software ได้ดี ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมทุกด้านของวัตถุดิบจากการซื้อวัตถุดิบและการจัดส่งผ่านการจัดส่งไปยังลูกค้า และดูแลการจัดหาการวางแผนการจัดกำหนดการจัดส่งสินค้าการจัดส่งและการรับสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ประจำสาขาบางบ่อ) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไปสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานวันหยุดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบระบบทำความสะอาดแก้ว และวัสดุคล้ายแก้วภายในโรงงาน 2. รับผิดชอบและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพของบริษัท 3. รับผิดชอบในการพัฒนาพนักงานในสังกัดให้มีความรู้และความเข้าใจในการทำงานที่ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนการผลิต (ประจำสาขาบางบ่อ) บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ หญิง/ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานกับผู้อื่นได้ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบวางแผนผลิตเมื่อได้รับคำสั่งผลิต 2. ปรับปรุงแผนผลิต ให้เป็นปัจจุบัน 3. รับผิดชอบในการขอซื้อวัตถุดิบ(PR)ให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต 4. ปรับเปลี่ยนแผนการผลิตในกรณีที่การผลิตไม่เป็นไปตามแผน 5. รับผิดชอบกำกับดูแลพนักงานในส่วนการผลิต ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ IUU บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุ 20-35 ปี จบการศึกษาระดับ ปริญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร การจัดการอุตสาหกรรม มีความขยันอดทน สามารถทนแรงกดดันได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดต่อประสานงานเรื่อง MCPD กับแพภายในประเทศที่ส่งสัตว์น้ำเข้ามายังบริษัทฯโดยดูวันที่รับเข้า และปริมาณสัตว์น้ำรับเข้าจากแผนกจัดซื้อ,QA หรือบัญชี 2. ติดต่ดประสานงานเรื่องเอกสารปลานำเข้าทั้งหมด เช่น Invoice,Packing list,Catch certificate,Certificate of origin,Health Certificate ฯลฯ จากแผนก Export 3. จัดทำรายการวัตถุดิบรับเข้าเพื่อใช้ติดตาม MCPD,IMD และเอกสารที่เกี่ยวข้องของปลาในประเทศ และต่างประเทศที่เข้าโรงงานและเข้าห้องเย็น 4. ตรวจสอบ MPCD ในระบบของกรมประมงให้สอดคล้องกับวันที่รับเข้า และปริมาณสัตว์น้ำที่รับเข้าของสัตว์น้ำในประเทศ 5. สรุปและตัดน้ำหนักวัตถุดิบสัตว์น้ำใน MPCD ทั้งในระบบของกรมประมงและที่เป็นเอกสาร 6. รวบรวมเอกสารบันทึกประจำวันทุก Lot ทุกเบอร์ฝาก ของแต่ละแผนก ตั้งแต่รับวัตถุดิบเข้าจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์จัดทำรวมเป็นเล่มทุกๆ 15 วัน 7. จัดเก็บเอกสาร IUU ที่รวบรวมจากทุกแผนกแยกเก็บเป็นประจำทุกเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  75. สมัครงาน Trade Marketing Staff บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือทางการตลาด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ เข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม 2.วิเคราะห์คู่แข่งเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน 3.ดูแลและพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย 4.ร่วมศึกษาแนวทางการนำเสนอสินค้าสู่ตลาด 5.จัดทำแผนงานและแนวทางทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการ โปรโมทสินค้า 6.ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโอกาสในการแข่งขันในตลาด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  76. สมัครงาน Export Sales & Marketing Supervisor บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ หญิง/ชาย มีประสบการณ์ในการขายส่งออกไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี ที่รวมถึงการขายทั้งแบบ Brand (Deal with Distributor) และแบบ OEM สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถทำงานเป็นทีม และภายใต้สภาวะกดดันได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. เป็นผู้ดูแลหลักของลูกค้าแต่ละประเทศที่ได้รับมอบหมาย (ตอบเมล์, เสนอราคาสินค้า) นำเสนอสินค้าใหม่,ตอบข้อร้องเรียนจากลูกค้า,ติดตามและประสานงานภายในองค์กรให้เรียบร้อยและถูกต้องตามที่ลูกค้าร้องขอ 2. จัดทำรายงาน เรื่องยอดขายและงบการตลาด ของแต่ละตลาดแก่ Export Manager 3. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละตลาดอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า หรือ Partner เพื่อรายงานแก่ Export Manager 4. ติดต่อประสานงานกับโรงงาน เรื่องการสั่งผลิตและการพัฒนาสินค้าใหม่ให้ลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โปรดส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุประสบการณ์การทำงานอย่างละเอียด และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังบริษัทฯ โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้:สมัครด้วยตนเองที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-05 02:52:05
รวมทั้งสิ้น 76 รายการบริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
6/17 ม.7 ซอยวัดสลุด ถ.บางนา-ตราด กม.9 ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2750-0505 ต่อ
 แฟกซ์ : 0-2750-2636
เว็บไซต์ : www.hiqfood.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ