Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมากว่า 60 ปี ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,100 คน บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลที่รักความก้าวหน้าเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประจำ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนต่างๆ ที่ดี

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ขอนแก่น,ราชบุรี,พัทยา,สำนักงานใหญ่) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาประกันภัย สถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และประจำที่สาขาได้
• มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การตลาด และรักการบริการ • หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ** สามารถดูแผนที่สาขาได้ที่ www.bangkokinsurance.com **

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดำเนินงานด้านการพิจารณารับประกันภัยและทำการประกันภัยต่อเฉพาะราย ออกกรมธรรม์รายใหม่ รายต่ออายุและรายที่มีการแก้ไข ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาราชบุรี , สาขาขอนแก่น , สาขาพัทยา , สำนักงานใหญ่
จังหวัด : ราชบุรี
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซค์ www.bangkokinsurance.com หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำสาขา ภาคใต้ ด่วนมาก !!! <-marquee> บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
• ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ ประกันภัย การตลาด เศรษฐศาสตร์ บัญชีการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้ดี
• รักงานบริการ
• ประจำในสาขา ชุมพร ตรั ง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต หาดใหญ่ • หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านงานพิจารณารับประกันภัย, งานบัญชี – การเงิน, งานสำรวจอุบัติเหตุ ในสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินงานตามแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ภูเก็ต หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : เจ้าหน้าที่รับป
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซค์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำสาขา – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด่วนมาก !!! <-marquee> บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาประกันภัย สถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี-การเงินหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และประจำที่สาขาได้
• มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การตลาด และรักการบริการ • หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ปฏิบัติงานที่สาขา (มุกดาหาร/นครพนม/อุบลราชธานี)
• ** สามารถดูแผนที่สาขาได้ที่ www.bangkokinsurance.com **

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านงานพิจารณารับประกันภัย
• งานบัญชี – การเงิน, งานสำรวจอุบัติเหตุ ในสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินงานตามแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : สาขาต่างจังหวัด
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : เจ้าหน้าที่รับป
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซค์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขาจันทบุรี) ด่วนมาก !!! บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ประกันภัย คณิตศาสตร์ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และรักการบริการ+  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง+  สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง+  หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พิจารณาความเสี่ยงในการรับประกันภัย และการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย
• คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย และขยายงานบริการลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลพลับพลา  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://bangkokinsurance.comส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ประจำ Counter Service การไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี สาขาการประกันภัย สถิติ เศรษฐศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความกระตือรือร้น และมีทักษะในการนำเสนอที่ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักการบริการ+  หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พิจารณารับประกันภัย รวมถึงประเมินความเสี่ยงในการรับประกันภัย และให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้า
• สร้างยอดขาย โดยขยายฐานผ่านลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
• เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และคู่ค้าที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสในการขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลแม่เมาะ  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://bangkokinsurance.comส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขารังสิต) ด่วนมาก !!! บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถิติ ประกันภัย คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง+  มนุษยสัมพันธ์ดี รักการบริการ+  สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง+  ปฏิบัติงานประจำสาขารังสิต+  หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พิจารณาความเสี่ยงในการรับประกันภัย และการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย
• คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย และขยายงานบริการลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 460414 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขารังสิต) ด่วนมาก !!! ประเภทงานหลัก วิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://bangkokinsurance.comส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ (ประจำสาขานราธิวาส) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา+  รักงานบริการ และมีบุคลิกภาพที่ดี+  มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง+  สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง+  ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ จ.นราธิวาส+  หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบในการสำรวจความเสียหายรถประกันและรถคู่กรณีทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดนราธิวาส
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://bangkokinsurance.comส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน Customer Service Officer (Call Center) ด่วนมาก !! ** สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ** บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา+  มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ+  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ และสลับวันหยุดได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  ** เปิดรับผู้สมัคร Walk in ทุกวันพฤหัส และศุกร์ ช่วงเช้า เวลา 08.30 น. และ ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
• ตอบข้อสงสัยเบื้องต้นทุกประเด็นให้กับลูกค้า และคู่ค้าที่ติดต่อเข้ามา
• เจรจา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และคู่ค้า เพื่อให้เกิดความประทับใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 671996 ชื่อตำแหน่งงาน Customer Service Officer (Call Center) ด่วนมาก !! ** สมัครพร้อมสัมภาษณ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://bangkokinsurance.comส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขาสุรินทร์) ด่วนมาก !!! บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ประกันภัย คณิตศาสตร์ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักการบริการ+  สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พิจารณาความเสี่ยงในการประกันภัย และการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย
• คำนวนอัตราเบี้ยประกันภัย และขยายงานบริการลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลสลักได  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้ส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขารังสิต) ด่วนมาก !!! บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ประกันภัย คณิตศาสตร์ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ+  สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พิจารณาความเสี่ยงในการประกันภัย และการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย
• คำนวนอัตราเบี้ยประกันภัย และขยายงานบริการลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางพูน  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้ส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขานครราชสีมา) ด่วนมาก !!! บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ประกันภัย คณิตศาสตร์ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักการบริการ+  สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง+  หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พิจารณาความเสี่ยงในการประกันภัย และการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย
• คำนวนอัตราเบี้ยประกันภัย และขยายงานบริการลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้ส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขาอยุธยา) ด่วนมาก !!! บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ประกันภัย คณิตศาสตร์ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักการบริการ+  สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง+  ปฏิบัติงานประจำสาขาอยุธยา+  หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พิจารณาความเสี่ยงในการประกันภัย และการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย
• คำนวนอัตราเบี้ยประกันภัย และขยายงานบริการลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 774344 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขาอยุธยา) ด่วนมาก !!! ประเภทงานหลัก วิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้ส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขาราชบุรี) ด่วนมาก !!! บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ประกันภัย คณิตศาสตร์ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักการบริการ+  สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง+  หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พิจารณาความเสี่ยงในการประกันภัย และการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย
• คำนวนอัตราเบี้ยประกันภัย และขยายงานบริการลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้ส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ (Call Center) รับสมัครด่วน ! บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  วุฒิป.ตรี ทุกสาขา+  รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี+  รักงานบริการและสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้+  หากมีประสบการณ์ด้านรับแจ้งอุบัติเหตุมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบในการรับแจ้งอุบัติเหตุยานยนต์ลูกค้าประกันภัยรถยนต์
• ประสานงานจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
• ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการชดเชยค่าสินไหมทดแทน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์การ / Event Marketing ด่วนมาก !! บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ป.ตรี/โท สาขาสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา+  หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Corporate Identity หรือ Branding จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความคิดสร้างสรรค์และชอบจัดกิจกรรม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์การ รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดทำกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงจัดทำสื่อโฆษณาต่างๆ ตามแผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ Event Marketing Officer ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอแผนการขยายตลาดและสื่อสารองค์กรผ่านช่องทางการจัดกิจกรรม รวมถึงเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ***สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้***
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้ส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน ด่วนมาก !! บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี/โท สาขาประกันภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารชใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักการบริการ+  หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบในการดำเนินงานสินไหมประเภทที่รับผิดชอบในด้านการสำรวจความเสียหาย
• ประเมินค่าเสียหายเบื้องต้น
• พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้ส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน เลขานุการ ด่วนมาก !! บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิ ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักการบริการ+  มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองที่ดี+  มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี+  หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบในการจัดการ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่ประสงค์ในการติดต่อในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานภายในหน่วยงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 804809 ชื่อตำแหน่งงาน เลขานุการ ด่วนมาก !! ประเภทงานหลัก เลขานุการ ประเภทงานย่อย เลขานุการ/เ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้ส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี สาขาการประกันภัย สถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักการบริการ+  มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษในการอ่าน-เขียน+  หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดำเนินงานด้านพัฒนาธุรกิจ การตลาด และขยายงานบริการลูกค้าและคู่ค้า ของผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 627545 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงานย่อย พัฒนาธุรกิจ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้ส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาประกันภัย สถิติ เศรษฐศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  รักการบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี+  มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี+  มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ+  หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินงานด้านการพิจารณารับประกันภัยและการประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
• ดำเนินงานด้านพัฒนาธุรกิจ การแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 614798 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประเภทงานหลัก วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้ส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประเมินราคา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง+  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์+  หากมีประสบการณ์ด้านประเมินราคาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินราคาค่าซ่อมยานยนต์ตามขั้นตอน และวิธีปฏิบัติที่กำหนด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนยานยนต์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้ส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน Event Marketing Officer ด่วนมาก !! บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ นันทนาการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกระตือตือร้น และสามารถปฏิงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี+  มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการจัดกิจกรรม และสามารถเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอแผนการสื่อสารองค์กรผ่านการจัดกิจกรรม รวมถึงเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมถึงการให้ปรึกษา และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้ส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรีหรือโท สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการในการพัฒนาระบบงานโดยใช้ JAVA ASP.NET VB.NET PHP HTML และ/หรือ Crystal Report+  มีความรู้พื้นฐานด้าน SQL Server และ/หรือ Oracle Database+  หากมีประสบการณ์ในการใช้ JAVA หรือ ASP.NET ในการพัฒนาระบบงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ติดตาม และปรับปรุงระบบงาน ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับลักษณะงาน สภาพทางธุรกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ติดตั้งระบบงาน และอบรมผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้ส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน Internal Auditor บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักการบริการ+  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ที่ดี+  มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองที่ดี+  มีประสบการณ์ในสายงาน Internal Audit อย่างน้อย 1-2 ปี+  หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน่วยงานภาครัฐ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้ส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ที่ดี+  มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักการบริการ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษที่ดี+  หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเหมาะสมในด้านการลงทุนแต่ละประเภท และการให้กู้ยืมประเภทต่างๆ เพื่อให้ได้ผลตามแทนจากการลงทุนที่ดี ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้ส่งประวัติย่อ พร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขานครสวรรค์ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที!!) รับสมัครด่วน ! บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี/โท สาขาการประกันภัย สถิติ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และรักการบริการ+  มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง+  หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินงานด้านการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรับประกันภัยและทำการประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์รายใหม่
• ดำเนินงานด้านการตลาด และขยายงานบริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ **Walk
• in Interview ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) สาขานครสวรรค์** **ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30
• 16.30 น.**
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัด : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้**Walk-in Interview ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) สาขานครสวรรค์****ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.**
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน เจ้าหน้าที่รักษาเงิน (Cashier) รับสมัครด่วน ! บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี+  หากมีประสบการณ์ด้านการรับ-จ่ายเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร รักการบริการ ซื่อสัตย์สุจริต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบในการดำเนินการด้านรับ
• จ่ายเงิน การรับ
• จ่ายเช็คและระบบงานเอกสารให้มีความถูกต้อง บันทึกรายการรับ
• จ่ายเงินประจำวันให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-อะไหล่ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) รับสมัครด่วน ! บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา+  มีความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์ในการตกแต่งรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเสษ+  บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และรักการบริการ+  มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน และการเจรจาต่อรอง+  หากมีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อ หรือสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบในงานจัดซื้ออะไหล่ และอุปกรณ์ในการซ่อมรถยนต์
• ตลอดจนประสานงานด้านการจัดส่งและติดตามผลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อสนับสนุนการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้**Walk-in Interview ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น11 อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่****ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.30 น.**
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เรียกร้อง รับสมัครด่วน ! บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านเรียกร้อง หรือติดตามหนี้+  มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์+  มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบในการดำเนินงานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยานยนต์จากกลุ่มงานที่มีประกันภัยและไม่มีประกันภัยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี/โท สาขาการประกันภัย สถิติ การตลาด เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี+  รักการบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี+  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดำเนินงานด้านพัฒนาธุรกิจ การตลาด และขยายงานบริการลูกค้าและคู่ค้า ของผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงานรอบภาคฤดูร้อน ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2-4+  เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป+  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดเวลาของโครงการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สายงานที่เปิดรับสมัคร อาทิเช่น
• การพิจารณารับประกันภัย
• Risk Engineer
• ฝ่ายสินไหมทดแทน
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• ฝ่ายบัญชีการเงิน
• ฝ่ายกฎหมาย
• สำนักการลงทุน
• ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การสมัคร: สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ หรือสมัครผ่านทางอีเมล์ internship@bangkokinsurance.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาหัวหิน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี/โท สาขาวิชาการประกันภัย สถิติ เศรษฐศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  รักการบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ (พูด-เขียน) ได้ดี+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้อง+  หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินงานด้านการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรับประกันภัยและทำการประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์รายใหม่ รายต่ออายุและรายที่มีการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
• ดำเนินงานด้านการตลาด และขยายงานบริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาสุพรรณบุรี บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี / โท สาขาประกันภัย สถิติ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  รักการบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี+  มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาที่ดี+  หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินงานด้านการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงรับประกันภัยและทำการประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์รายใหม่ รายต่ออายุและรายที่มีการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
• ดำเนินงานด้านการตลาด และขยายงานบริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาพัทยา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี/โท สาขาประกันภัย สถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่พร้อมจะเข้ามาเรียนรู้ในธุรกิจประกันวินาศภัย+  มีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี+  มีทักษะในการสื่อสาร และรักการบริการ+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้ดี+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์อย่างถูกต้อง+  หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พิจารณาความเสี่ยงในการรับประกันภัย และการรับประกันภัยต่อเฉพาะรายเพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยให้กับลูกค้า
• คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย และขยายงานบริการลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-02-28 02:56:05
รวมทั้งสิ้น 33 รายการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2285-8520
 แฟกซ์ : 0-2610-2142
เว็บไซต์ : www.bangkokinsurance.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ