Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ไฮเปอร์มาร์เก็ต ผลิตและจำหน่ายปลีกสินค้าสำเร็จรูป
การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบในร้านค้าที่ไม่ระบุสินค้า

 
  1. สมัครงาน หัวหน้าแผนก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีก หรือบริการ 1-2 ปี • รับผิดชอบในการสั่งซื้อสินค้า การจัดวาง และตกแต่งสินค้า การติดป้ายราคา และป้ายต่างๆ การควบคุมสินค้าในสต็อก และการปกครองบัญชาพนักงาน 5-15 คน

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานออนไลน์ และคลิก บันทึกข้อมูล เพื่อการสมัครงานออนไลน์ หรือติดต่อบิ๊กซีสาขาที่ท่านต้องการร่วมงานด้วยเพื่อเขียนใบสมัครได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บ

  2. สมัครงาน พนักงานบริการลูกค้า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ม.6- ปวส. • หากมีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานออนไลน์ และคลิก บันทึกข้อมูล เพื่อการสมัครงานออนไลน์ หรือติดต่อบิ๊กซีสาขาที่ท่านต้องการร่วมงานด้วยเพื่อเขียนใบสมัครได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บ

  3. สมัครงาน พนักงานเติมสินค้า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ม.6- ปวส. • หากมีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานออนไลน์ และคลิก บันทึกข้อมูล เพื่อการสมัครงานออนไลน์ หรือติดต่อบิ๊กซีสาขาที่ท่านต้องการร่วมงานด้วยเพื่อเขียนใบสมัครได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บ

  4. สมัครงาน พนักงานแคชเชียร์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ม.6- ปวส. • หากมีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานออนไลน์ และคลิก บันทึกข้อมูล เพื่อการสมัครงานออนไลน์ หรือติดต่อบิ๊กซีสาขาที่ท่านต้องการร่วมงานด้วยเพื่อเขียนใบสมัครได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บ

  5. สมัครงาน พนักงานขายในแผนกอาหารแห้ง อาหารสด และสินค้าทั่วไป บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ม.6- ปวส. • หากมีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานออนไลน์ และคลิก บันทึกข้อมูล เพื่อการสมัครงานออนไลน์ หรือติดต่อบิ๊กซีสาขาที่ท่านต้องการร่วมงานด้วยเพื่อเขียนใบสมัครได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บ

  6. สมัครงาน พนักงานสำนักงานในแผนกทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ม.6- ปวส. • หากมีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานออนไลน์ และคลิก บันทึกข้อมูล เพื่อการสมัครงานออนไลน์ หรือติดต่อบิ๊กซีสาขาที่ท่านต้องการร่วมงานด้วยเพื่อเขียนใบสมัครได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บ

  7. สมัครงาน พนักงานสำนักงานในแผนกคอมพิวเตอร์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ม.6- ปวส. • หากมีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานออนไลน์ และคลิก บันทึกข้อมูล เพื่อการสมัครงานออนไลน์ หรือติดต่อบิ๊กซีสาขาที่ท่านต้องการร่วมงานด้วยเพื่อเขียนใบสมัครได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บ

  8. สมัครงาน พนักงานสำนักงานในแผนกป้องกันการสูญหาย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ม.6 - ปวส. • หากมีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานออนไลน์ และคลิก บันทึกข้อมูล เพื่อการสมัครงานออนไลน์ หรือติดต่อบิ๊กซีสาขาที่ท่านต้องการร่วมงานด้วยเพื่อเขียนใบสมัครได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บ

  9. สมัครงาน พนักงานสำนักงานในแผนกศิลป์- ดิสเพลย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ม.6 - ปวส. • หากมีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานออนไลน์ และคลิก บันทึกข้อมูล เพื่อการสมัครงานออนไลน์ หรือติดต่อบิ๊กซีสาขาที่ท่านต้องการร่วมงานด้วยเพื่อเขียนใบสมัครได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บ

  10. สมัครงาน พนักงานสำนักงานในแผนกบัญชี- การเงิน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ม.6- ปวส. • หากมีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีกและพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจสมัครงานออนไลน์ และคลิก บันทึกข้อมูล เพื่อการสมัครงานออนไลน์ หรือติดต่อบิ๊กซีสาขาที่ท่านต้องการร่วมงานด้วยเพื่อเขียนใบสมัครได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บ

  11. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโสประจำสาขา (ภาคตะวันออกและทั่วประเทศ) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 3 ปี • มีความรับผิดชอบสูงและสามารถดูแลพนักงานจำนวนมากได้ • มีความรู้กฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้ • มีบุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี • สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้างจะพิจารณาเป็นพืเศษ • สามารถเดินทางหรือโยกย้ายได้ตามความต้องการของธุรกิจ • ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงสามารถส่ง resume มาที่ recruit@bigc.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน จัดทำแผนกำลังคน และควบคุมอัตรากำลังของสาขา 2.จัดทำทะเบียนประวัติการฝึกอบรม ประสานงานการจัดอบรม การปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ และการทำรายงานค่าใช้จ่าย 3.รับผิดชอบเรื่องการจัดทำเงินเดือน งานด้านแรงงานสัมพันธ์ 4.รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now) 2. ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่: ส่ง resume ที่ recruit@bigc.co.th 3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนกลาง

  12. สมัครงาน พนักงานธุรการและบริหารข้อมูล - Excel (สำนักงานใหญ่) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี
• ประสบการณ์ 0-3 ปี
• สามารถใช้ Microsoft Excel (Advance Excel, VLOOKUP, Pivot Table) ได้เป็นอย่างดี • สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ • พนักงานประจำและพนักงานรายเดือน • ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงสามารถส่ง resume มาที่ recruit@bigc.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.คีย์ข้อมูลเข้าระบบ 2.ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3.ดูแลการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 5.เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6.รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ - Big C ราชดำริ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now) 2. ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่: ส่ง resume ที่ recruit@bigc.co.th 3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนกลาง

  13. สมัครงาน Secretary to Store General Manager (Bangkok and upcountry) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Thai Female
• Bachelor's degree in Business Administration or related fields
• Minimum 2 years of working experience providing secretarial services, or sales/marketing administrative services
• Good interpersonal skill and skillful in dealing with people from multifunction
• Able to work under pressure
• Fluent in spoken and written English
• Computer literate, MS Office
• Qualified candidates are invited to send resume to recruit@bigc.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Providing secretarial services, e.g., screening and handling incoming calls, preparing presentation materials, making appointments, etc. to Store Manager
• Acting as a coordinator with concerned internal and external parties while Store Manager is absent or as assigned
• Assisting in any assignments relating to store/sales operations or other activities within the store
สถานที่ปฎิบัติงาน : Big C store - Bangkok and upcountry
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now) 2. ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่: ส่ง resume ที่ recruit@bigc.co.th 3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนกลาง

  14. สมัครงาน Store Business Controller - Finance (Bangkok and upcountry) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor’s degree in Finance or Accounting
• Minimum of 2 years of working experience in financial analysis; preferably with retail or FMCG business,
• Detail-oriented and Analytical
• Dynamics, energetic and hard working
• Able to deal with people from different backgrounds
• Computer literate, especially in Excel
• Good command of English
• Qualified candidates are invited to send resume to recruit@bigc.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Analyzing the store’s daily sales turnover, gross margin against the best store and the set budget, daily shortage of merchandise and stock information, labor cost, OPEX, etc., • Reviewing all expenses against the set budget, • Controlling the issuance of PR/PO including goods receiving, • Preparing performance review presentation and cooperating with concerned managers on action plans, • Preparing the budget of daily sales turnover for the upcoming month.
สถานที่ปฎิบัติงาน : Big C store - Bangkok and upcountry
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now) 2. ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่: ส่ง resume ที่ recruit@bigc.co.th 3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนกลาง

  15. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Payroll (สำนักงานใหญ่) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• จบการศึกษาปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์, การจัดการ, การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• เพศชาย มีประสบการณ์ในการทำเงินเดือน, Time Attendance, หรือ Compensation & Benefit อย่างน้อย 1 ปี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้ดี
• มีทักษะภาษาอังกฤษดี (พูด, อ่าน, เขียน)
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการต่อประสานงาน • ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงสามารถส่ง resume มาที่ recruit@bigc.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำเงินเดือน และตรวจสอบเวลาการปฎิบัติงานของพนักงานสาขา 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 3. จัดทำแฟ้มประว้ติพนักงาน และจัดทำรายงานต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชา 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 5. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ - Big C ราชดำริ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now) 2. ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่: ส่ง resume ที่ recruit@bigc.co.th 3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนกลาง

  16. สมัครงาน Section Chief - Account Payable (Head Office) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor’s Degree in Accounting / Finance.
• Thai Male / Female, age not over 30 years old.
• Minimum 3 years experience in accounting function.
• Experience in Retail, Food Retail, Consumer, and FMCG industries are advantaged.
• Experience in team and people management skills.
• Strong Analytical, Interpersonal, and Supervisory Skills.
• Fair Command of English.
• Good Computer Skill.
• Qualified candidates are invited to submit resume to recruit@toagroup.com

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• To control daily work both payment function and general ledger’s transaction under the accounting standard. • To ensure the completeness and correctness of account reconciliation. • To solve a problem related to unpaid payment. • To follow up the store. • To manage all subordinates working properly procedure. • To analyze each operation expense accounts on properly recording before conducting P&L. • To improve the team performance to meet the potential. • To be responsible for ad
• hoc the report due to related expense solution.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ - Big C ราชดำริ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now) 2. ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่: ส่ง resume ที่ recruit@bigc.co.th 3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนกลาง

  17. สมัครงาน Accounting Officer - Cash Controller (Head Office) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor’s Degree in Accounting / Finance.
• Thai Male / Female, age not over 27 years old.
• Minimum 0-3 years experience in accounting / finance function.
• Fair Command of English.
• Good Computer Skill.
• Qualified candidates are invited to send resume to recruit@bigc.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• To be responsible for cash, cheque, credit card and credit sale (hire purchase). • To prepare monthly VAT report and withholding tax, claim withholding report including reconciliation. • To prepare and investigate transaction for adjustment financial accounting by recheck and reconciliation. • To prepare all promotion expense and distribute to buyer for confirm and AR department for issuing an invoice. • To co
• ordinate with accounting branches regarding to accounting concerned. • To manage day
• to
• day in financial operation and perform other assignment form supervisor.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ - Big C ราชดำริ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now) 2. ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่: ส่ง resume ที่ recruit@bigc.co.th 3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนกลาง

  18. สมัครงาน Accounting Officer - Account Receivable (Head Office) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor’s Degree in Accounting / Finance.
• Thai Male / Female, age not over 27 years old.
• Minimum 0-3 years experience in accounting function
• Fair Command of English.
• Good Computer Skill.
• Qualified candidates are invited to send resume to recruit@bigc.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• To handle receivable vouchers, tax invoices and ensure to record onto the system. • To handle daily collection and prepare issues invoice and receipt to all suppliers. • To be responsibility for daily record extra revenue income, e.g. distribution charge fee, cash discount and counter service. • To entry and adjustment accounting transaction for AR and Revenue. • To interface data by system. • To co
• ordinate with supplier, stores, and any relevant other department.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ - Big C ราชดำริ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now) 2. ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่: ส่ง resume ที่ recruit@bigc.co.th 3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนกลาง

  19. สมัครงาน Administration- Data key-in Officer (3 - 6 months) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor’s degree in any field
• At least 1 year experience in administration or related field
• Good organization, communication and coordination skills
• Fair in English
• Computer literacy
• Qualified candidates are invited to send resume to recruit@bigc.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Responsible for all documents filing and recording 2. Collect other incomes documents and key
• in data 3. Follow up and coordinate with Buyers & Marketing team in order to prepare and check price for advertisement, brochure and E
• campaign 4. Responsible for other administration jobs as assignment
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ - Big C ราชดำริ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now) 2. ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่: ส่ง resume ที่ recruit@bigc.co.th 3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนกลาง

  20. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง - Maintenance Manager(Head Office) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 28 ปี ขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารห้างสรรพสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถโอนย้ายเพื่อปฎิบัติงานได้ทั้งในสาขากรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด • ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงสามารถส่ง resume มาที่ recruit@bigc.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลรับผิดชอบงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมทุกประเภทเพื่อรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2.เสนอแผนการควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟ ค่าแอร์ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 3.มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now) 2. ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่: ส่ง resume ที่ recruit@bigc.co.th 3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนกลาง

  21. สมัครงาน Section Chief, Data Analylst (Head Office) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor’s degree or higher in Business Administration, Marketing or related field
• At least 3 year experience as Analyst in retail business
• Strong logical thinking capabilities and analytical skills
• Good command of English
• Good computer skills especially in Excel
• Qualified candidates are invited to submit resume to recruit@bigc.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Summarize weekly sales & GP report, other incomes, product movements, DOH (Day on Hand), slow moving items and fast moving items to Category Manager for further action 2. Update purchase plan e.g. barcode, article code, product description & etc 3. Update and summarize vendor agreement 4. Update and balance promotion spending and rebate of each vendor 5. Follow up and update brochure, display, new items collection and plan for each vendor to Buyers and Category Manager 6. Check and monitor clearance items report 7. Analyze brochure, advertisement and promotion for effectiveness 8. Develop and recommend strategy and tactic as well as marketing plan to improve sales and margin
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ - Big C ราชดำริ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now) 2. ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่: ส่ง resume ที่ recruit@bigc.co.th 3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนกลาง

  22. สมัครงาน หัวหน้าแผนกออกแบบ ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ (สำนักงานใหญ่) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• การศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปในสาขาสถาปัตยกรรม • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 – 3 ปี • มีความรู้และสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในด้าน Graphic design และ Auto Cad จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี • ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงสามารถส่ง resume มาที่ recruit@bigc.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานด้านออกแบบ ควบคุมดูแลiรูปแบบงานให้เป็นไปตามรูปแบบงานและมาตรฐานของบริษัท
• ควบคุมดูแล และติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก เพื่อให้งานดำเนินไปตามแผนงานที่กำหนด
• ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ - Big C ราชดำริ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now) 2. ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่: ส่ง resume ที่ recruit@bigc.co.th 3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนกลาง

  23. สมัครงาน Administration Officer - Space Management (Head Office) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor's degree in Business Administration or related field
• At least 1 years experience in Administration, Sales Coordinator or related field
• Good typing skills and coordination skills
• Fair command of English
• Computer literacy
• Qualified candidates are invited to send resume to recruit@bigc.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Set up promotion data in E
• Campaign system including key
• in data, cost, price, etc. 2. Coordinate with other related departments or divisions in order to prepare and correct data 3. Responsible for other jobs as assignment
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ - Big C ราชดำริ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now) 2. ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่: ส่ง resume ที่ recruit@bigc.co.th 3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนกลาง

  24. สมัครงาน พนักงานเขียนแบบ AutoCAD (Project 3 เดือน) สำนักงานใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• จบการศึกษาในระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี • สามารถเดินทางไปตรวจพื้นที่สาขาได้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายได้ • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สมัครด้วยตัวเองที่ ฝ่ายสรรหาบุคลากร สำนักงานใหญ่ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)
• ส่ง Resume มาที่ Email : recruit@bigc.co.th

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ปรับแก้ไข store layout ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.เขียนแบบและตรวจสอบความถูกต้องของ store layout 3.รวบรวมข้อมูลพื้นที่ เพื่อจัดวาง layout ของสินค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 4.รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ - Big C ราชดำริ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now) 2. ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่: ส่ง resume ที่ recruit@bigc.co.th 3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนกลาง

  25. สมัครงาน ผู้ช่วยแผนก POG บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor Degeree+  Product Knowledge+  Experience in retail business+  Knowledge of Microsoft Office: Word Excel PowerPoint+  Knowledge of Spaceman Program

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. To support POG drawing 2. To manage POG shelf quantity to be sufficient for business and parameter in ASR and stock inventory 3. To control number of POG types to be the right quantity to manage 4. Work closely with buyer team for new and delete items or items management on POG
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน เจ้าหน้าทีบัญชี (Tax) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ตรงสายอย่างน้อย 0 - 1 ปี+  สมารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว สามารถช่วยเหลือตัวเองได้+  มีบัตรประจำตัวคนพิการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ยื่นแบบภาษีทุกประเภท เช่น ภ.ง.ด.3, 53, ภ.พ.30, 36, ภ.ง.ด.50, 51 เป็นต้น
• บันทึกบัญชีในระบบ Oracle เช่น การปิดบัญชีภาษีทุกประเภทประจำเดือน เป็นต้น
• การยื่นแบบเพื่อจดทะเบียนสาขา, ขออนุมัติเพื่อใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าต่างชาติ ภาษาเวียดนาม + ภาษาอังกฤษ >> ประจำบิ๊กซี สาขาอุดรธานี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีบุคลิกภาพ รูปร่างหน้าตาดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานด้านการขายและการบริการ+  มีความสามารถและทักษะด้านภาษาสูง ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน+  สามารถทำงานภายในความกดดันได้ดี+  มีจิตใจที่ดีรักในการให้บริการ+  มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับการติชมได้ดี+  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมที่ดี+  มีประสบการณ์และสามารถนำประสบการณ์มาใช้ในงานบริการได้+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติอย่างอบอุ่นและประทับใจ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีเยี่ยมในการมาใช้บริการที่บิ๊กซี 2. แปลภาษาให้กับลูกค้า และ พนักงานในสาขา 3. ช่วยเหลือพนักงาน , PC หรือระดับจัดการในการแก้ปัญหาที่เกิดกับลูกค้าต่างชาติ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและรายละเอียดสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในห้างกับลูกค้าต่างชาติ โดยเน้นสินค้าแผนก Import & liquor 5. รับผิดชอบ เป้าจำนวนการสมัครสมาชิก Big Card ของลูกค้าต่างชาติ 6. วิเคราะห์ข้อมูล Big Card ของลูกค้าต่างชาติเพื่อสามารถติดต่อ สอบถามความต้องการและดูแลลูกค้าที่สำคัญได้ 7. รับโทรศัพท์และตอบปัญหาทางโทรศัพท์ รวมทั้งประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสาขา เช่น รายการ Promotion 8. บริการรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ จากลูกค้าชาวต่างชาติ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลในเรื่อง ต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจและสุภาพ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและจัดการกับคำร้องเรียนของลูกค้าชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสม 9 หมุนเวียนประจำอยู่บริเวณทางเข้าพื้นที่ขายและให้การต้อนรับลูกค้าทุกคนอย่างเป็นกันเอง 10 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน ผู้จัดการร้าน - ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด - พนักงานประจำร้าน ( Mini Big C ) พื้นที่ กรุงเทพฯฝั่งธน, บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในการบริหารร้านค้าและร้านสะดวกซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.จัดเรียงสินค้า ประจำแคชเชียร์ 3.อื่นๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 642449 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการร้าน - ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด - พนักงานประจำร้าน ( Mini B
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน ผู้จัดการร้าน - ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน - พนักงานประจำร้าน ( Mini Big C ) ประจำโซน บางใหญ่ บางบัวทอง แจ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 18 - 35 ปี+  จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป (ตำแหน่งพนักงานไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)+  สุขภาพแข็งแรง รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ปฏิบัติงานด้านการขาย การใช้เครื่องชำระสินค้า การบริการที่ดีให้กับลูกค้า การจัดเรียงสินค้าตามมาตรฐาน ดูแลและรักษาทรัพย์สินของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : หลายจังหวัด
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารการจัดส่งสินค้า (ประจำบิ๊กซีสำนักงานใหญ่) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เเขน ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือมีความพิการทางด้านอื่นๆ แต่สามารถทำงานได้+  จบการศึกษาปริญญาตรี+  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.สอบถามข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 2.ติดต่อกับคู่ค้า บริษัทขนส่ง รวมทั้งหน่วยงานภายในอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้า 4.รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน หัวหน้าแผนกสรรหาพนักงาน (Mini Big C ศูนย์ท่าอิฐ จ.นนทบุรี) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  ปริญญาตรีทุกสาขา+  มีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์+  สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด หรือตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้+  หากมีประสบการณ์งานด้านการสรรหา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. สรรหาพนักงานประจำร้าน มินิ บิ๊กซี ในตำแหน่ง ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / พนักงาน ให้กับสาขาปัจจุบัน รวมทั้งสาขาที่กำลังจะเปิดใหม่ 2. ดูแลสวัสดิการของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 3. ร่วมสอบสวนกับฝ่าย Loss Prevention 4. จัดทำรายงานอัตรากำลังคนเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 5. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน ผู้จัดการ / ผู้ช่วย / พนักงาน ( Mini Big C ) พื้นที่ บางพลัด,ปิ่นเกล้า,สายใต้ใหม่,หนองแขม,บางบอน ..ด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ( วุฒิ ป.ตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ในตำแหน่ง ผู้ช่วย )+  มีประสบการณ์ในการบริหารร้านค้าและร้านสะดวกซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2. จัดเรียงสินค้า ประจำแคชเชียร์ 3. อื่นๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 644588 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการ / ผู้ช่วย / พนักงาน ( Mini Big C ) พื้นที่ บางพลัด,ปิ่นเกล้า
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้านการขาย สามารถบริหารยอดขายและการจัดการบริหารยอดขายรายวัน+  มีความสนใจทางด้านการขาย มีทักษะในการปฎิสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม ทักษะในการพูดและนำเสนอให้เป็นอย่างดี และทักษะในการสื่อสารด้วยการเขียน สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอก มีความมั่นใจในตัวเอง เป็นผู้มุ่งหวังผลสำเร็จ มีความกระตือรือร้น+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีรถส่วนตัว (รถยนต์ หรือมอเตอร์ไซด์)+  หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ลักษณะงานโดยย่อ ดูแลรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดภายนอกทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งดำเนินการตามกลยุทธการขายของบริษัททั้งด้านสินค้า และการให้บริการ ดูแลจัดการลูกค้าในบัญชีรายชื่อที่รับผิดชอบ สร้างให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี สร้างความแข็งแกร่งให้กับนโยบายทางธุรกิจ เพิ่มยอดขายและมีความเข้าใจแนวคิดของการทำการตลาดแบบตัวต่อตัว หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการทำธุรกิจ และกิจกรรมทางธุรกิจ พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าในพื้นที่ๆ ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าชั้นดีในพื้นที่ของตนเอง 2. ดูแลจัดการรายชื่อลูกค้าในพื้นที่ แนะนำและแยกแยะกลยุทธที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในแต่ละกลุ่มและวงจรธุรกิจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 3. เยี่ยมเยี่ยนลูกค้าที่ถือบัตรสมาชิกที่ไม่ได้เข้ามาซื้อสินค้า ชี้แจงให้ทราบถึงแนวคิดทางธุรกิจ และการให้บริการพร้อมทั้งโน้มน้าวให้ลูกค้าเหล่านั้นเข้ามาใช้บริการอีกครั้ง นำเอาข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้ากลับมารายงาน พร้อมให้คำแนะนำและวิเคราะห์ 4. ระบุกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพโดยการวิเคราะห์กิจกรรม และความหลากหลาย เพื่อแนะนำให้รู้แนวคิดรวมทั้งสินค้าและบริการ ให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 5. กำหนดและวิเคราะห์การแข่งขันภายในท้องถิ่น 6. ทำแบบสำรวจลูกค้าที่ได้ไปเยี่ยมเยือน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำศักยภาพของลูกค้ามาประเมินวางแผนสร้างความเติบโตให้ก่อเกิดการซื้อมากขึ้นนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี 7. วิเคราะห์ภาพรวมผลการปฎิบัติงาน รายชื่อลูกค้า และทำการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงานในอนาคต 8. ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลลูกค้า 9 ปฎิบัติงานร่วมกับทีมขายภายในสาขา เรื่องความต้องการของลูกค้า การร้องเรียน ผลตอบรับ และการทำการส่งเสริมการขาย 10 รับผิดชอบในการสรรหาลูกค้าใหม่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 678069 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายโครงการ ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงานย่อย พัฒนาธุรกิจ ป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน พนักงานบริการลูกค้าต่างชาติ (ภาษาจีน) ประจำบิ๊กซี ราชดำริ (ด่วนมาก) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีบุคลิกภาพ รูปร่างหน้าตาดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานด้านการขายและการบริการ+  มีความสามารถและทักษะด้านภาษาจีนสูง ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน+  สามารถทำงานภายในความกดดันได้ดี+  มีจิตใจที่ดีรักในการให้บริการ+  มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับการติชมได้ดี+  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมที่ดี+  มีประสบการณ์และสามารถนำประสบการณ์มาใช้ในงานบริการได้+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติอย่างอบอุ่นและประทับใจ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีเยี่ยมในการมาใช้บริการที่บิ๊กซี 2. แปลภาษาให้กับลูกค้า และ พนักงานในสาขา 3. ช่วยเหลือพนักงาน , PC หรือระดับจัดการในการแก้ปัญหาที่เกิดกับลูกค้าต่างชาติ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและรายละเอียดสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในห้างกับลูกค้าต่างชาติ โดยเน้นสินค้าแผนก Import & liquor 5. รับผิดชอบ เป้าจำนวนการสมัครสมาชิก Big Card ของลูกค้าต่างชาติ 6. วิเคราะห์ข้อมูล Big Card ของลูกค้าต่างชาติเพื่อสามารถติดต่อ สอบถามความต้องการและดูแลลูกค้าที่สำคัญได้ 7. รับโทรศัพท์และตอบปัญหาทางโทรศัพท์ รวมทั้งประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสาขา เช่น รายการ Promotion 8. บริการรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ จากลูกค้าชาวต่างชาติ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลในเรื่อง ต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจและสุภาพ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและจัดการกับคำร้องเรียนของลูกค้าชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสม 9. หมุนเวียนประจำอยู่บริเวณทางเข้าพื้นที่ขายและให้การต้อนรับลูกค้าทุกคนอย่างเป็นกันเอง 10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน Buying Manager/ Senior Buyer (Apparel, Dry Food, Home Decor, Hard Line, and etc.) Urgently Required บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor Degree or higher in any related fields+  At least 3-5 years commercial experience previously having gained experience in a Buying role from same business are preferable+  Experienced People Management as coach or buddy+  Ideally gained experience of weekly buying and big brands+  Strong negotiation skill and computer literacy+  Able to work under pressure to deliver KPIs+  Based at Head Office (Rajadamri Road)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Develops and implement the Buying Plan for a defined product area within the Category Plan • Constructs and implements the Supplier and Range plans to meet customer needs and exceed sales and profit targets • Delivers the profitability including GP and other incomes plans • Product development knowledge • Implements the corporate promotions calendar and policies • Manage the pricing plan for product range in line with corporate guidelines • Manage the range and supplier to achieve DOH target • Work with RSD team to conduct a range change in accordance with a given timeline • Execute new POG for the customer
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าต่างชาติ (ภาษาจีน) บิ๊กซี พัทยา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีบุคลิกภาพ รูปร่างหน้าตาดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานด้านการขายและการบริการ+  มีความสามารถและทักษะด้านภาษาสูง ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน+  สามารถทำงานภายในความกดดันได้ดี+  มีจิตใจที่ดีรักในการให้บริการ+  มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับการติชมได้ดี+  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมที่ดี+  มีประสบการณ์และสามารถนำประสบการณ์มาใช้ในงานบริการได้+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ต้อนรับ ให้บริการที่น่าประทับใจและดูแลลูกค้าต่างชาติในสาขาที่รับผิดชอบได้อย่างดี โดยทำหน้าที่แปลภาษาต่างชาติ การวิเคราะห์ลูกค้า แก้ปัญหาต่างๆจากข้อร้องเรียน ประชาสัมพันธ์สินค้า promotions ต่างๆ รวมถึงการเชิญชวนให้ลูกค้าต่างชาติสมัคร Big Card
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน มินิบิ๊กซีรับสมัครผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/พนักงาน.จ.นนทบุรีและ จ.ปทุมธานี รับสมัครด่วน ! บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  อายุ 18-45 ขึ้นไป+  วุฒิ ม.3-ปตรี (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) สำหรับตำแหน่ง พนักงาน+  วุฒิ ม.3-ปตรี (จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางร้านสะดวกซื้อหรือค้าปลีก) สำหรับตำแหน่ง ผุ้จัดการร้านและผุ้ช่วยผู้จัดการร้าน+  ผ่านประสบการณ์ค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  เดินทางหรือสามารถโอนย้ายภายในเขตได้+  สุขภาพแข็งแรง รักงานบริการ และทำงานเป็นกะที่กำหนดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ชื่อสาขามินิบิ๊กซี บางจากแจ้งวัฒนะ/บางจากแจ้งวัฒนะ 22/เอื้ออาทรวัดกู้ /เมืองทองธานี/ประชาชื่น 12/ชินเขต/ บางจากวิภาวดี กม 12/บางจากวิภาวดี กม 17/วิภาวดี 64 บางจากติวานนท์ 15/วัดนาวงษ์/บางจากราชพฤกษื/ตลาดเตาปูน ท่าอิฐ/ไทรม้า/บางจากรัตนาธิเบศน์/พระปิ่น 3/ทิพย์พิมาน/หมู่บ้านบัวทอง/บางจากชวนชื่น/เดอะทรี/ตลาดลาดหลุมแก้ว/คูขวาง 6/ตลาดศรีย่าน/ตลาดพิมลราษฎร์/ถนนสำเร็จพัฒนา/บางจาก บางบัวทอง
• บางพูน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน เพศ ชาย/หญิง อายุ 20
• 45 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (วุฒิ ป.ตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ) หากมีประสบการณ์ร้านสะดวกซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ ซื่อสัตย์ เป็นผู้นำ มีใจรักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นกะได้ เงินเดือน 14,000บ. + ค่าอาหาร 550บ. (ค่ากะ ค่าเบี้ยขยัน ค่าเครื่องแคชเชียร์ และOT) วันหยุด 4 วัน/เดือน ตำแหน่ง พนักงาน เพศ ชาย/หญิง อายุ 18
• 45 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ) คุณสมบัติ มีใจรักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นกะได้ เงินเดือน 9,500บ. + ค่าอาหาร 550บ. (ค่ากะ ค่าเบี้ยขยัน ค่าเครื่องแคชเชียร์ และOT) วันหยุด 4 วัน/เดือน สนใจสมัครงานสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่มินิบิ๊กซีใกล้บ้านท่าน หรือ โทร คุณสาวิตรี 084
• 7523389 คุณชัยวัฒน์ 081
• 9146429 หรือสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ฝึกอบรมและสรรหาว่าจ้างมินิบิ๊กซี ศูนย์ท่าอิฐ ซอยท่าอิฐ ติดกับหมู่บ้านมณียา ทุกตำแหน่ง สัมภาษณ์ ทราบผล พร้อมเริ่มงานได้ทันที
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ EDP/ IT Support ประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์งานแก้ไขปัญหาพื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ หรือระบบเครือข่าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีใจรักในงานบริการ+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และระบบที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม และปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทุกสาขา 2.ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล เครือข่าย และระบบที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีสภาพที่ใช้ได้อยู่ตลอดเวลาทุกสาขา 3.สนับสนุนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกหน่วยงานในสาขา ให้สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน 4.สนับสนุนคำร้องขอของ MIS ส่วนกลาง 5.แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในสาขา 6.ส่งผ่านปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ไม่เข้าใจ และไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้ MIS ส่วนกลางทราบ 7.ให้การศึกษา และ/หรือ อบรมผู้ใช้ของสาขา ให้สามารถใช้ระบบที่ถูกต้อง 8.ดูแลและควบคุมการเบิกใช้เครื่อง PDA. กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุงอาคาร รับสมัครด่วน ! บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 20-35 ปี+  วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาการไฟฟ้า+  มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 1 ปี+  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้ดีมาก ตรงต่อเวลา+  ถ้ามีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารห้างสรรพสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลตรวจสอบไฟฟ้า แสงไฟ 2.แก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาทั้งหมด 3.ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นประจำเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างราบรื่น 4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
• ทำงานวันจันทร์
• วันศุกร์ 8.30
• 17.30 น.
• หยุดวันเสาร์
• อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (มีทำงานวันเสาร์บ้างเป็นบางครั้ง)
• มีค่าล่วงเวลาให้
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำแผนกบัญชี (3 เดือน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ช / ญ+  อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป+  กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี/การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานในแผนกบัญชี+  มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน+  มีความรู้ด้าน Microsoft Office (Word Excel Powerpoint)+  สามารถเดินทางมาทำงานที่บิ๊กซี ราชดำริห์ (Bts ชิดลม / สยาม หรือ ท่าเรือคลองแสนแสบประตูน้ำ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• หน้าที่ : บันทึกข้อมูลทางบัญชี (ไม่มีพื้นฐานสามารถทำได้,มีคนสอนงาน)
• เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์
• ศุกร์ เวลา 8.30
• 17.30 น.
• ระยะเวลาการจ้าง : ตุลาคม
• ธันวาคม 2559 ( 3 เดือน ) ติดตาม Big C Careers TH สำหรับรับข้อมูลการรับสมัครงานตำแหน่งงานอื่น https://www.facebook.com/bigccareersth/ #BigCcareersTH
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน หัวหน้าแผนกสรรหาพนักงาน (Mini Big C ศูนย์นาป่า จ.ชลบุรี) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  ปริญญาตรีทุกสาขา+  มีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์+  สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด หรือตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้+  หากมีประสบการณ์งานด้านการสรรหา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. สรรหาพนักงานประจำร้าน มินิ บิ๊กซี ในตำแหน่ง ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / พนักงาน ให้กับสาขาปัจจุบัน รวมทั้งสาขาที่กำลังจะเปิดใหม่ 2. ดูแลสวัสดิการของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 3. ร่วมสอบสวนกับฝ่าย Loss Prevention 4. จัดทำรายงานอัตรากำลังคนเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 5. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน หัวหน้าแผนกสรรหาพนักงาน (Mini Big C ศูนย์ตลาดอุดมสุข) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  ปริญญาตรีทุกสาขา+  มีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์+  สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด หรือตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้+  หากมีประสบการณ์งานด้านการสรรหา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. สรรหาพนักงานประจำร้าน มินิ บิ๊กซี ในตำแหน่ง ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / พนักงาน ให้กับสาขาปัจจุบัน รวมทั้งสาขาที่กำลังจะเปิดใหม่ 2. ดูแลสวัสดิการของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 3. ร่วมสอบสวนกับฝ่าย Loss Prevention 4. จัดทำรายงานอัตรากำลังคนเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 5. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำแผนกบัญชี (3 เดือน) รับสมัครด่วน ! บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป+  กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ / บัญชี / การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานในแผนกบัญชี+  มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน+  มีความรู้ด้าน Microsoft Office (Word Excel Powerpoint)+  สามารถเดินทางมาทำงานที่บิ๊กซี ราชดำริห์ (Bts ชิดลม / สยาม หรือ ท่าเรือคลองแสนแสบประตูน้ำ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• หน้าที่ : บันทึกข้อมูลทางบัญชี (ไม่มีพื้นฐานสามารถทำได้,มีคนสอนงาน)
• เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์
• ศุกร์ เวลา 8.30
• 17.30 น.
• ระยะเวลาการจ้าง : ตุลาคม
• ธันวาคม 2559 ( 3 เดือน ) ติดตาม Big C Careers TH สำหรับรับข้อมูลการรับสมัครงานตำแหน่งงานอื่น https://www.facebook.com/bigccareersth/ #BigCcareersTH
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน Secretary บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Retail management experience prefered.+  Availability to work the hours necessary to open and / or close the store.+  Strong interpersonal communication organization and follow- through skills.+  Availability to travel as needed.+  Good command of both speaking and writing in English.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Review operational reports and records to ensure adherence to Company policies and procedures. 2. Help solve problems that affect the store's service, efficiency, and productivity. Prepare and maintain Director's expense report. 3. Assists with the preparation and presentation of Daily report, weekly report, quarterly report and annual report. 4. Setup and coordinate meetings and conferences. 5. Setup accommodation and scheduling arrangements for company visitors and Store General Manager meeting. 6. Make arrangements including venue, date and time for District Manager and Store General Manager meeting. 7. Prepare and send the agenda for District Manager and Store General Manager meeting in consultation with the Chairperson 8. Perform general clerical duties including to : photocopy, faxing, mailing and filing. 9. Read, reply and file correspondence promptly (including email correspondence) 10. Any other tasks as assigned from time to time.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน หัวหน้าแผนกอาหารสด (Butchery, Delicatessen) ประจำบิ๊กซี กาฬสินธุ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี+  มีใจรักในงานขาย งานบริการ+  หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนและจัดการสินค้า การขาย ให้สอดคล้องหลัก Top Ten และ Active List 2.ลดหรือควบคุมอัตราการขาดสต๊อกของสินค้าให้น้อยที่สุด 3.ดำเนินงานส่งเสริมการขายตาม Marketing Bulletin, Advertising Plan และ Item Merchandise 4.คัดเลือกสินค้าที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ 5.ควบคุมคุณภาพและลักษณะเฉพาะของการแปรรูป 6.วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อ วัตถุดิบ หีบห่อ และเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ 7.ควบคุมการสูญเสียของสินค้าตามแผนลดการสูญเสียของสินค้า 8.รักษามาตรฐานของ Plan
• O
• Gram การติดป้ายราคา และการทำความสะอาด Fixture พื้นที่ขายและพื้นที่หลังร้าน 9.ดูแลการบริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ความถูกต้องของป้ายราคา 10ดูแลจัดสรรพนักงานในการปฏิบัติงาน ให้การฝึกอบรมและความรู้ รักษาระเบียบวินัยและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน 11.ควบคุมค่าใช้จ่ายของแผนกให้อยู่ในงบประมาณ เช่น การจัดกำลังคน ค่าล่วงเวลา และการสั่งซื้อหีบห่อ บรรจุภัณฑ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน หัวหน้าแผนก ผัก-ผลไม้ / เครื่องใช้ไฟฟ้า / พื้นที่เช่า ประจำ บิ๊กซี สะพานควาย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา และยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่+  หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีใจรักในงานบริการ+  ทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ผลักดันยอดขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ผัก
• ผลไม้ พื้นที่เช่า ให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงประจำสาขา (ทั่วประเทศ) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลังหรือเครื่องกล+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอาคาร และระบบปรับอากาศ+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการบริหารจัดการ+  สามารถทำงานประจำได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•  งาน หลายจังหวัด ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก > กรุณากรอก Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link ไปยัง Email เพื่อให้ท่านตั้ง Password ใหม่ Email    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 023536999 / support@jobthai.com บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้ ( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ) > Tweet 10 พฤศจิกายน 2559 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุกิจค้าปลีก ในรูปแบบของ "ไฮเปอร์มาร์เก็ต" หรือ "ซูเปอร์เซ็นเตอร์" ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีรูปแบบและขนาดที่หลากหลายภายใต้การบริหารงานของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทางธุรกิจ ปัจจุบันบิ๊กซีมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วมากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ และมีพนักงานประจำมากกว่า 23000 คน บิ๊กซีมอบโอกาสก้าวหน้าในการทำงานตั้งแต่ระดับพนักงาน ไปจนถึงระดับบริหาร ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ สวัสดิการ โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย ประกันชีวิต วันลาพักร้อนและ วันหยุดประจำปี ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงประจำสาขา (ทั่วประเทศ) สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน พนักงานรับโทรศัพท์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปวช./ปวส. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 0-1 ปี+  สื่อสารภาษาไทยได้ดี+  มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word Excel ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ต้อนรับผู้มาติดต่องานกับบริษัท แนะนำหรือให้ข้อมูลการติดต่องานกับผู้มาติดต่อ 2.รับโทรศัพท์สายนอก และส่งต่อให้กับแผนกต่างๆ 3.รับจดหมาย และพัสดุจากไปรษณีย์ และส่งต่อให้กับแม่บ้านเพื่อกระจายให้ฝ่ายต่างๆ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เมื่อมีความจำเป็นในการกระจายข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (สำนักงานใหญ่) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี+  อายุ 20 ปีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (MS Word / Excel)+  มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชี เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ และงานบัญชีด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ประจำสาขา (ทั่วประเทศ) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – โท สาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 5 ปี และเคยดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 2 ปี+  บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี+  มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์+  สามารถทำงานประจำได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบด้านการสรรหาบุคลากร และบริหารจัดการด้านอัตรากำลังของสาขา 2. บริหารจัดการด้านการฝึกอบรมของสาขา พร้อมจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3. รับผิดชอบด้านการจัดทำเงินเดือน พร้อมทั้งบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆภายในสาขา 4. บริหารงานด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน พนักงานบริการลูกค้าต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) ประจำบิ๊กซี สาขาสมุย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีบุคลิกภาพ รูปร่างหน้าตาดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานด้านการขายและการบริการ+  มีความสามารถและทักษะด้านภาษาสูง ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน+  สามารถทำงานภายในความกดดันได้ดี+  มีจิตใจที่ดีรักในการให้บริการ+  มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับการติชมได้ดี+  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมที่ดี+  มีประสบการณ์และสามารถนำประสบการณ์มาใช้ในงานบริการได้+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติอย่างอบอุ่นและประทับใจ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีเยี่ยมในการมาใช้บริการที่บิ๊กซี 2. แปลภาษาให้กับลูกค้า และ พนักงานในสาขา 3. ช่วยเหลือพนักงาน , PC หรือระดับจัดการในการแก้ปัญหาที่เกิดกับลูกค้าต่างชาติ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและรายละเอียดสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในห้างกับลูกค้าต่างชาติ โดยเน้นสินค้าแผนก Import & liquor 5. รับผิดชอบ เป้าจำนวนการสมัครสมาชิก Big Card ของลูกค้าต่างชาติ 6. วิเคราะห์ข้อมูล Big Card ของลูกค้าต่างชาติเพื่อสามารถติดต่อ สอบถามความต้องการและดูแลลูกค้าที่สำคัญได้ 7. รับโทรศัพท์และตอบปัญหาทางโทรศัพท์ รวมทั้งประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสาขา เช่น รายการ Promotion 8. บริการรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ จากลูกค้าชาวต่างชาติ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลในเรื่อต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจและสุภาพ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและจัดการกับคำร้องเรียนของลูกค้าชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสม 9. หมุนเวียนประจำอยู่บริเวณทางเข้าพื้นที่ขายและให้การต้อนรับลูกค้าทุกคนอย่างเป็นกันเอง 10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำบิ๊กซีสาขาชุมพร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – โท สาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 5 ปี และเคยดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 2 ปี+  บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี+  มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์+  สามารถทำงานประจำได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบด้านการสรรหาบุคลากร และบริหารจัดการด้านอัตรากำลังของสาขา 2. บริหารจัดการด้านการฝึกอบรมของสาขา พร้อมจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3. รับผิดชอบด้านการจัดทำเงินเดือน พร้อมทั้งบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆภายในสาขา 4. บริหารงานด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ชุมพร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ / ปริมณฑล) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – โท สาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 5 ปี และเคยดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 2 ปี+  บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี+  มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์+  สามารถทำงานประจำได้ทั้งในสาขากรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบด้านการสรรหาบุคลากร และบริหารจัดการด้านอัตรากำลังของสาขา 2. บริหารจัดการด้านการฝึกอบรมของสาขา พร้อมจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3. รับผิดชอบด้านการจัดทำเงินเดือน พร้อมทั้งบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆภายในสาขา 4. บริหารงานด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน พนักงานบริการลูกค้าต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) ประจำบิ๊กซี มาร์เก็ต ชะอำ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีบุคลิกภาพ รูปร่างหน้าตาดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานด้านการขายและการบริการ+  มีความสามารถและทักษะด้านภาษาสูง ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน+  สามารถทำงานภายในความกดดันได้ดี+  มีจิตใจที่ดีรักในการให้บริการ+  มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับการติชมได้ดี+  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมที่ดี+  มีประสบการณ์และสามารถนำประสบการณ์มาใช้ในงานบริการได้+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติอย่างอบอุ่นและประทับใจ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีเยี่ยมในการมาใช้บริการที่บิ๊กซี 2. แปลภาษาให้กับลูกค้า และ พนักงานในสาขา 3. ช่วยเหลือพนักงาน , PC หรือระดับจัดการในการแก้ปัญหาที่เกิดกับลูกค้าต่างชาติ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและรายละเอียดสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในห้างกับลูกค้าต่างชาติ โดยเน้นสินค้าแผนก Import & liquor 5. รับผิดชอบ เป้าจำนวนการสมัครสมาชิก Big Card ของลูกค้าต่างชาติ 6. วิเคราะห์ข้อมูล Big Card ของลูกค้าต่างชาติเพื่อสามารถติดต่อ สอบถามความต้องการและดูแลลูกค้าที่สำคัญได้ 7. รับโทรศัพท์และตอบปัญหาทางโทรศัพท์ รวมทั้งประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสาขา เช่น รายการ Promotion 8. บริการรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ จากลูกค้าชาวต่างชาติ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลในเรื่อง ต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจและสุภาพ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและจัดการกับคำร้องเรียนของลูกค้าชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสม 9. หมุนเวียนประจำอยู่บริเวณทางเข้าพื้นที่ขายและให้การต้อนรับลูกค้าทุกคนอย่างเป็นกันเอง 10.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : เพชรบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน เลขานุการ ประจำ DC ลาดกระบัง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ หรือการประสานงาน 1 ปี ขึ้นไป+  มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS office Word Excel Power Point ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรียมการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และ ติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายจากทุกฝ่าย เพื่อให้แผนงานต่างๆ ที่ผู้บริหารวางไว้บรรลุผลสำเร็จ 2. อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา 3. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารต่างๆจากทั้งภายในและภายนอก ก่อนนําเสนอผู้บริหารและลงนาม 4. ตรวจสอบความถูกต้องและความความครบถ้วนของเอกสารต่างๆจากผู้บริหาร ก่อนส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 6. รับผิดชอบงานอื่นๆเพื่อสนับสนุนงานด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล ( 1 เดือน) รับสมัครด่วน ! บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 22-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา+  มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel+  มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน+  สามารถปฏิบัติงานตั้งเเต่วันที่ 3 มกราคม - 31 มกราคม 2560 ได้+  ทำงาน 5 วัน/ สัปดาห์ ( วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.) และ ประจำที่สำนักงานใหญ่ (บิ๊กซี ราชดำริ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. คีย์ข้อมูล 2. เสิร์ชหาข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีให้ โดยใช้โปรแกรม Excel
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (สำนักงานใหญ่) รับสมัครด่วน ! บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี+  มีประสบการณ์สายงานบัญชี อย่างน้อย 3 ปี+  มีความละเอียดรอบคอบ+  มีความรับผิดชอบสูง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ตั้งแต่รับ PO 2. บันทึกบัญชี 3. ติดตามหนี้ 3. ยืนยันยอดเจ้าหนี้ 4. สรุปเจ้าหนี้ค้าง 5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย และบันทึกลงระบบด้วยโปรแกรม Oracle
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำบิ๊กซีสาขาราชดำริ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ในงานทรัพยากรมนุษย์หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี+  บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  ใช้ PC ได้คล่อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดำเนินการจัดทำแผนกำลังคน และควบคุมอัตรากำลังพนักงานของสาขา 2.รับสมัคร สัมภาษณ์ ทดสอบผู้สมัคร ตรวจสอบรายชื่อ Personal list 3.ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและทำรายงานค่าใช้จ่ายการอบรมต่างๆ ตามที่ฝ่ายฝึกอบรมฯ กำหนด 4.รับยื่นจดหมายจากพนักงาน PC/BA พร้อมบันทึกประวัติในระบบ 5.ดูแลห้องอาหารพนักงาน และห้องพยาบาลตามมาตรฐาน รวบรวม และรายงานอุบัติเหตุจากการทำงาน 6.รณรงค์และจัดกิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆและดำเนินการเกี่ยวกับบอร์ดประกาศต่างๆของบริษัท 7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน รับสมัครพนักงาน บิ๊กซี สาขา โคราช 2 (แยกปักธงชัย) สาขาเปิดใหม่ รับสมัครด่วน ! บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี+  มีใจรักงานบริการ บุคคลิกภาพดี+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  หากมีประสบการณ์ทำงานธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เปิดรับสมัครวันที่ 3
• 4 มีนาคม 2560 เวลา 09.00
• 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ตำแหน่งงานที่เปิดรับ :
• พนักงานตรวจรับสินค้า
• พนักงานบริการลูกค้า
• พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
• พนักงานแคชเชียร์
• พนักงานแผนกคอมพิวเตอร์
• พนักงานแผนกซ่อมบำรุง
• พนักงานแผนกบัญชี/การเงิน
• พนักงานแผนกป้องกันการสูญหาย
• พนักงานแผนกพลาซ่าและศูนย์อาหาร
• พนักงานแผนกศิลป์/ดิสเพลย์
• พนักงานแผนกสนับสนุนข้อมูลสินค้า
• พนักงานแผนกสินค้าทั่วไป
• พนักงานแผนกอาหารสด
• พนักงานแผนกอาหารแห้ง
• เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
• เลขานุการ
• พนักงานร้านยาเพรียว
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 100
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน เภสัชกรประจำร้านขายยาเพรียว (รับทั่วประเทศ) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม+  บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และรักในงานบริการ+  หากมีประสบการณ์ในโรงพยาบาล ร้านเวชภัณฑ์ยา หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ทำงานเป็นกะได้ และหากไปประจำสาขาที่บริษัทกำหนดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยา
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน และเวชสำอาง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน Assistant Division Manager, Cost Optimization & Procurement บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelors degree in Information Technology Computer Science or equivalent major.+  Minimum 2 years experience in IT sourcing (hardware software and network)+  Strong analytic negotiate sourcing and planning.+  Explore new opportunities to create saving.+  Develop and implement sourcing strategies for key spend categories.+  Uphold internal and external policies rules and regulations.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Work in respect of the company purchasing rule : standardization, optimization and administration of the non
• merchandise order. 2. Maintain the yearly national contract master
• file negotiation of the category. 3. Responsible for elaboration of the negotiation schedule and its communication to contract owners. 4. Define the yearly saving target with his department Director. 5. Follow the complete standard process of negotiation (forecast / goal / strategy / collect of specifications / sourcing / negotiation / vendors selection) 6. Update of the suppliers and items master file after negotiation 7. Control the synchronization of ordering tool referential “Oracle” with the item master file. 8. Respect and communicate to users the Big C Procurement procedure. 9. Follow with users the vendor’s service level quality. 10. Being aware of KPI and target, integrate those KPI into his own administrative and referential KPI.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (สำนักงานใหญ่) ด่วน! บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์สายงานบัญชี การเงิน อย่างน้อย 3 ปี และประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำเอกสารเปิดสาขาใหม่ ตรวจสอบเอกสาร จัดทำใบสำคัญจ่าย 2. จัดทำจดหมายแจ้งเปิดสาขาทั้ง Hypermarket, Big C Market, Mini Big C กำหนดวันติดตั้งเครื่องรูดบัตรเครดิต EDC เครื่อง POS เงินสำรองทอนเริ่มแรกให้สาขา 3. จัดทำใบขออนุมัตโอนเงินสำรองทอนเริ่มแรกให้สาขาเปิดใหม่ 4. ทำรายการโอนเงินตามที่ได้รับมอบหมายผ่านทางระบบ Citi Direct (Citibank) 5. บันทึกรายการบัญชีทางด้านบัญชีการเงิน เช่น ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้างระบ พร้อมปรับปรุงรายการบัญชีบันทึกการกู้ยืมเงินของบริษัทในเครือ 6. ติดต่อประสานงานกับทางธนาคารในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 7. จัดทำ Reconcile พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบแนบ โดยเรียกจากระบบ Oracle 8. จัดทำใบสำคัญจ่ายก่อนที่จะให้มีผู้อำนาจลงนาม 9. จัดทำใบสำคัญจ่าย Big C สาขาประเทศลาว และประสานงานติดต่อตามเอกสารของลาว 10. จัดทำรายละเอียดข้อมูลทางการเงินต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานที่นำส่งต่อ Head Quarter 11. ตรวจสอบ Sale Slip Credit Card สำหรับสาขาใหม่ก่อนเปิดทำการ 12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำบิ๊กซี ประทาย / ปักธงชัย จ.นครราชสีมา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีทุกสาขา+  มีประสบการณ์ในงานทรัพยากรมนุษย์หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี และดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 1 ปี+  บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี+  มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี+  สามารถใช้ MS Word Excel Powerpoint ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดำเนินการจัดทำแผนกำลังคน และควบคุมอัตรากำลังพนักงานของสาขา 2.รับสมัคร สัมภาษณ์ ทดสอบผู้สมัคร ตรวจสอบรายชื่อ Personal list 3.ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและทำรายงานค่าใช้จ่ายการอบรมต่างๆ ตามที่ฝ่ายฝึกอบรมฯ กำหนด 4.รับยื่นจดหมายจากพนักงาน PC/BA พร้อมบันทึกประวัติในระบบ 5.ดูแลห้องอาหารพนักงาน และห้องพยาบาลตามมาตรฐาน รวบรวม และรายงานอุบัติเหตุจากการทำงาน 6.รณรงค์และจัดกิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆและดำเนินการเกี่ยวกับบอร์ดประกาศต่างๆของบริษัท 7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายพลาซ่า (ทั่วประเทศ) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี ในการบริหารพื้นที่ / การตลาด จากธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง+  เคยดำรงตำแหน่งระดับบังคับบัญชาอย่างน้อย 1 ปี+  มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะด้านการบริหารจัดการ+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี+  สามารถโอนย้ายสถานที่ทำงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมดูแลและ/หรือดำเนินการขายพื้นที่ค้าปลีก (Leasing the Retail Space) ภายในพลาซ่าตามหมวด (Category) หรือกลุ่ม (Sub
• Category) พื้นที่ค้าปลีกประเภทต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก Town Center 2. ควบคุมดูแลและ/หรือดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการผู้ประกอบการค้าปลีก (Tenancy Services) 3. ควบคุมดูแลและ/หรือดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลความเรียบร้อยทั่วไปรวมทั้งการบำรุงรักษา พลาซ่า (Housekeeping) 4. เสนอความคิดเห็น ประสานงานและให้การช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) หรือการจัดงานอื่นใด (Event) ภายในพลาซ่าตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายทาวน์เซ็นเตอร์ หรือผู้จัดการสาขา 5. ดำเนินงานธุรการที่เกี่ยวกับการเช่า (Lease Administration) เช่น การปฏิบัติตามสัญญาเช่า การปฏิบัติตามระบบหรือขั้นตอนในการทำงานต่างๆ ซึ่งรวมทั้งระบบ E
• Property รวมทั้งการรักษาภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน Facility Manager บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Bachelor s Degree or Higher in electrical mechanical or any related field At least 7 years experience in position with the manufacturing company or Distribution center is preferred Strong leadership and People Management Good English communication and Computer literature Proactive / good problem solving

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Create PM plan to maintain all utilities machines and ensure they are in good condition and ready to use 2. Supervise and evaluate all subordinates 3. Ensure all subordinates following the rules and safety standard 4. Prepare tools and equipment to support the subordinates 5. Create the maintenance staff shift schedule for support the distribution center 6. Analyze and evaluate the preventive maintenance results and daily jobs order 7. Always provide the technical training course to subordinate 8. Check and approval for all attendance of subordinate 9. Check and approval for all over time request of subordinate 10. Ensure all contractors respect the company policies
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการ/พนักงานประจำร้าน มินิบิ๊กซีทั่วประเทศ 300 อัตรา รับสมัครด่วน ! บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป พนักงาน : วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน : วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 - ปวช. - ปวส. มีประสบการณ์ค้าปลีก ค้าส่ง หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สุขภาพแข็งแรง รักในงานบริการ และทำงานเป็นกะได้ เดินทางหรือสามารถโอนย้ายภายในเขตได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. รับผิดชอบในความปลอดภัยของลูกค้าและป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินและสินค้าภายในสาขา 3. รับผิดชอบส่วนของยอดขาย ยอดสูญเสีย 4. รับผิดชอบการเปิดปิดการขายแต่ละรอบของสาขาให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท 5. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย พนักงาน 1. จัดเรียงสินค้า คิดเงินลูกค้า 2. ทำความสะอาดและดูแลความสะอาดภายในร้านให้พร้อมบริการแก่ลูกค้า 3. ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และถูกต้อง 4. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สวัสดิการของบริษัท โบนัสประจำปี , เสื้อยูนิฟอร์มฟรี, ค่าอาหาร, ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้, ประกันชีวิตกลุ่มฟรี, เบิกของเยี่ยมไข้, เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและบิดา มารดา เสียชีวิต, เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนฌาปกิจศพ, เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน , OT
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 300
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล ( 3 เดือน) รับสมัครด่วน ! บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิปวช. ปวส. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง พิมพ์ดีดได้คล่อง ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา สามารถมาปฏิบัติงานได้ที่บิ๊กซี ราชดำริ (สำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. คีย์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน Assistant Construction Procurement Manager (จัดซื้องานก่อสร้าง) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Thai nationality only Bachelor Degree in Engineering; Mechanical or Electronics At least 2-5 years experience in Construction Sourcing Procurement or Purchasing which direct to job function. Strong analytic negotiate sourcing and planning. Explore new opportunities to create saving. Develop and implement sourcing strategies for key spend categories Uphold internal and external policies rules and regulations. Based at Head Office (Big C Rajadamri branch – opposite of Central World)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Process all purchase orders to ensure capturing of real savings • Develop fact base for assigned spend categories • Manage the vendor selection and negotiation process, as well as all day
• to
• day interactions with suppliers • Monitor performances of vendors and the compliance with guidelines • Directly solves operational issues with vendors • Develop and implement sourcing strategies for key spend categories • Monitor strategy implementation and contract compliance • Maintain the contract master file for the assigned spend category; Track performance within each spend category and define budgetary impact • Ensure continuous self
• improvement and personal development; Drive best practices in purchasing for assigned spend categories • Uphold internal and external policies, rules, and regulations
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน พนักงานต้อนรับ/โอเปอเรเตอร์ (ทำงานในเวลา Office time) Urgently Required ! บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิ ปวช./ปวส/ปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถใช้ Ms.office ได้ มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะด้านการประสานงานเเละรักงานบริการ อายุ 20 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.อำนวยความสะดวก,ต้อนรับเเละให้ข้อมูลการติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อสำนักงาน 2.รับโทรศัพท์จากผู้ติดต่อภายนอกเพื่อกระจายไปในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายนอกเเละภายในสำนักงาน 4.ทำงานในเวลา Office time (จันทร์
• ศุกร์ 8.30
• 17.30 น.)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน ผู้จัดการ Shopping Online บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบการศึกษาระดับม.ปลายขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้าอย่างน้อย 2 ปี ทำงานเป็นระบบระเบียบเรียบร้อย สามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน รวมทั้งสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ มีทักษะด้านบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม สามารถทำงานด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีทักษะในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริหารจัดการงานประจำวันของแผนก เช่น สินค้าตามใบสั่งซื้อพร้อมส่งต้องครบถ้วนและถูกต้อง, รายการใบสั่งซื้อที่ต้องเตรียมส่งสำหรับวันถัดไป ฯลฯ 2. ควบคุมประสานงานกับบริษัทขนส่งและพนักงานส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อตรงเวลาพร้อมการบริการที่ยอดเยี่ยม 3. ถตรวจสอบและทบทวนความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ตามความเหมาะสม 4. ระบุปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, บริการและสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ 5. รักษามาตรฐานการให้บริการของพนักงานจัดเตรียมสินค้าและ พนักงานจัดส่งสินค้าให้สอดคล้องกับนโยบายและขั้นตอน 6. คิดและดำเนินการโครงการใหม่ๆ ภายในหน่วยงานของตน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า 7. ติดตามผลการปฎิบัติงานต่างๆของหน่วยงานของตนเช่น ยอดขาย, การส่งสินค้า และอัตราความพึงพอใจของลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 12
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน HR Supervisor@BigC Distribution Center Thanyaburi บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้กฎหมายแรงงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสบการณ์ในด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 3-5 ปี มีทักษะด้านการประสานงานเเละรักงานบริการ หากมีประสบการณ์บริหารงานบุคคล จากคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
GENERAL SUMMARY: วางแผนและควมคุมอัตรากำลังคน สรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ESSENTIAL FUNCTIONS: 1. วางแผนและควบคุมอัตรากำลังคนให้ได้ตามเป้าหมาย 2. สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงาน 3. ประสานงานจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาทวิภาคี และต้อนรับการเยี่ยมชมของนักศึกษาดูงาน 4. จัดทำแฟ้มประวัติพนักงานให้ถูกต้อง 5. บันทึกข้อมูลการจ้างงานของพนักงาน Manpower เข้าระบบอย่างถูกต้อง 6. สุ่มตรวจหาสารเสพติดตามโครงการสถานประกอบการสีขาว 7. ดูแลกิจกรรม แรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 8. ดำเนินการทางวินัย การสอบสวน การลงโทษ การร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท 9. รายงานเหตุการณ์สำคัญหรือข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สำนักงานใหญ่ให้ทราบโดยทันที 10. ดูแลรับผิดชอบโครงการที่ทางสำนักงานใหญ่เห็นชอบ /สนับสนุน โครงการต่างๆของหน่วยงานราชการ เช่น โครงการสถานประกอบการสีขาว โครงการสถานประกอบการดิเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ โครงการสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย โครงการส่งเสริมแรงงานสตรี โครงการบริหารจัดการด้านเอดส์ โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ ฯลฯ 11. ตรวจสอบควบคุมการทำรายงานเกี่ยวกับยอดจำนวนพนักงานในแต่ละวันเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนงาน 12. ดูการและจัดการการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ตามนโยบายบริษัท 13. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น เสียงตามสาย วันเกิดพนักงาน พนักงานดีเด่น กีฬาภายใน งานปีใหม่ ฯลฯ 14. รณรงค์และจัดกิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 15. จัดทำข้อมูล Daily Manpower Report ให้ทันสมัยและถูกต้องตามความเป็นจริงเสมอ 16. ทำ Exit Interview ในระดับพนักงานและประสานงานเรื่อง Exit Interview ในระดับหัวหน้าแผนก 17. ดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาทวิภาคี นักศึกษาฝึกงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน Assistant/ Procurement Manager (Electrical Engineering) Urgently Required บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Thai nationality only Age not over 32 years old Bachelor Degree in Electrical Engineering At least 3-5 years experience in Construction Sourcing Procurement or Purchasing which direct to job function. Strong analytic negotiation sourcing and planning Explore new opportunities to create saving Develop and implement sourcing strategies for key spend categories Uphold internal and external policies rules and regulations Based at Head Office (Big C Rajadamri branch – opposite of Central World)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Process all purchase orders to ensure capturing of real savings • Develop fact base for assigned spend categories • Manage the vendor selection and negotiation process, as well as all day
• to
• day interactions with suppliers • Monitor performances of vendors and the compliance with guidelines • Directly solves operational issues with vendors • Develop and implement sourcing strategies for key spend categories • Monitor strategy implementation and contract compliance • Maintain the contract master file for the assigned spend category; Track performance within each spend category and define budgetary impact • Ensure continuous self
• improvement and personal development; Drive best practices in purchasing for assigned spend categories • Uphold internal and external policies, rules, and regulations
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าต่างชาติ (ภาษาจีนกลาง) ประจำบิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ 2 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ และพร้อมช่วยเหลือลูกค้า สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานเป็นกะได้ ยินดีรับพี่ใหญ่อายุเกิน 60 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติ เน้น ชาวจีน
• แปลภาษาให้ลูกค้าต่างชาติได้
• ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล รายละเอียดสินค้า และโปรโมชั่น ให้กับลูกค้า
• รับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน จากลูกค้าชาวต่างชาติได้
• ทำบัตรสมาชิก ให้กับลูกค้าต่างชาติ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน หัวหน้าแผนกตรวจสอบ : คลังสินค้าอาหารสดบิ๊กซี ลาดกระบัง รับสมัครด่วน ! บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิ ปวส.ขึ้นไป หากมีประสบการณ์งานค้าปลีก งานคลังสินค้า หรืองานป้องกันการสูญหาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ ร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ -1 องศาได้ ทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดฉะเชิงเทรา คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก 25 สิงหาคม 2560 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุกิจค้าปลีก ในรูปแบบของ "ไฮเปอร์มาร์เก็ต" หรือ "ซูเปอร์เซ็นเตอร์" ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีรูปแบบและขนาดที่หลากหลายภายใต้การบริหารงานของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทางธุรกิจ ปัจจุบันบิ๊กซีมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วมากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ และมีพนักงานประจำมากกว่า 23000 คน บิ๊กซีมอบโอกาสก้าวหน้าในการทำงานตั้งแต่ระดับพนักงาน ไปจนถึงระดับบริหาร ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ สวัสดิการ โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย ประกันชีวิต วันลาพักร้อนและ วันหยุดประจำปี ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกตรวจสอบ : คลังสินค้าอาหารสดบิ๊กซี ลาดกระบัง รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา 2
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  75. สมัครงาน Store Manager บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Bachelor's Degree or Master's Degree in any fields. Thai male or female. Minimum 3 years of experience in retail/hypermarket business is a must. Good command of English and computer literacy. Able to work upcountry/Bangkok.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Achieve the sales target specified by the company and develop action plan when necessary.
• Monitor P&L to reach the target specified by the company and initiate corrective action when necessary according to Big C Policy and procedure. All expenses must be adjusted according to sales.
• Monitor Daily Inventory Levels to consistently achieve store target.
• Monitor the price of merchandise in the market to be competitive at all time.
• Monitor shrinkage and waste at all times and control variances with appropriate action plans.
• Serve customer all the time to be sure this is the standard in store among all employees.
• Strive to train and develop all employees to achieve excellence in all they do and increase efficiency and productivity in every function.
• Achieve target sales and maintain shopping environment for our customers, store must provide special activity in store level with well organized.
• Maintain outstanding cleanliness throughout the entire store at all times.
• Maintain Stock room standard at all times.
• Control division everyday according to target for specific by the company.
• Maintain compliance in all company, audit and GMP checklist.
• Follow up the standard of business conduct.
• Manage a safety and work environment management to protect customers and employees.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  76. สมัครงาน พนักงานคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้าบิ๊กซีลาดกระบัง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป อายุ 18-45 ปี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว พนักงานขับรถ RT/FL ต้องมีใบอนุญาติขับขี่รถ RT/FL สามารถทำงานในพื้นที่อากาศเย็นได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดเรียงสินค้าตามระบบ/ใบงาน ลงใส่ตระกล้าสินค้า 2. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับระบบ/ใบงาน 3. อื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย สวัสดิการพนักงาน
• ปรับเงินประจำปี/โบนัส
• ยูนิฟอร์ม
• ค่ารักษาพยาบาล
• รถรับส่งตามเส้นทางที่กำหนด
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิตกลุ่ม
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7
• 15 วัน
• การฝึกอบรม
• กิจกรรมนันทนาการ
• วันหยุดประจำปี 14 วัน
• ค่าอาหาร 550 บาท
• ค่าขับรถ RT 500 บาท
• ค่าห้อง Frozen 1200 บาท
• วันหยุด 6 วันต่อเดือน
• ค่ากะ 30
• 90 บาท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 50
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  77. สมัครงาน Senior Safety Officer - Head office บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Bachelor's Degree in Occupational health & safety Minimum 1-3 years experience in Safety Operation in workplace Certification Safety Officer professional level Able to travel to upcountry Good Teamwork

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Environmental Health and Safety Laws compliance
• Improve EHS working standard, procedure and manual
• Store safety management inspection and audit visit
• Consulting and advice to store of EHS management in workplace
• Accident reporting, Investigation, Corrective action and Preventive method
• Safety instructor for safety training required by law
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  78. สมัครงาน หัวหน้าแผนกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มินิบิ๊กซี โซนฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านฝ่ายบุคคลอย่างน้อย 1 ปี มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่รถยนต์ สามารถทำงานได้บางเสาร์อาทิตย์ วิ่งงาน 3 จังหวัดได้ นั่งปฏิบัติงานที่บิ๊กซี แปดริ้ว (อาจต้องมาเรียนงานที่ชลบุรี)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สรรหาพนักงานทุกตำแหน่ง ทั้งสาขาเปิดใหม่ และสาขาเก่าที่ขาดอัตรากำลังคน เดินทางไปกรณีสาขาขาดคนกระทันหัน, มีเคสที่สาขา หรือต้อง Support lาขาเป็นการเร่งด่วน คีย์เริ่มงานทำประวัติทุกอย่างเกี่ยวกับพนักงาน ต้องมีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้, มีเข้าประชุมบ้างที่บิ๊กซี ราชดำริหรือบิ๊กซี รังสิต 2 หยุดเสาร์อาทิตย์ แต่ต้องทำงานเสาร์อาทิตย์ได้กรณีมี Onsite สาขาเปิดใหม่
• เข้างาน 08:30 เลิก 17:30 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  79. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญหาย ประจำบิ๊กซี สาขาปทุมธานี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี บุคลิกภาพดี มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมการสูญเสียและสูญหาย รวมทั้งรับผิดชอบในงานรักษาความปลอดภัย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ขาย ดูแลในเรื่องทรัพย์สินของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  80. สมัครงาน หัวหน้าแผนกแคชเชียร์ ประจำบิ๊กซี สาขาปทุมธานี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี มีประสบการณ์งานแคชเชียร์ งานบริการลูกค้า ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 1 ปี บุคลิกภาพดี รักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงานดูแลแผนกแคชเชียร์ และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในเรื่องของการชำระค่าสินค้าดูแล จัดทำ งานด้านการประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า จัดตารางการทำงานของพนักงานแคชเชียร์ และบริการลูกค้าให้มีเพียงพอในการบริการลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  81. สมัครงาน หัวหน้าแผนกสินค้าทั่วไป ประจำบิ๊กซี สาขาสะพานควาย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์งานด้านค้าปลีก ค้าส่ง หรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบในการจัดการสินค้าและยอดขายของแผนกให้ได้ตามเป้าหมาย รักษามาตรฐานการบริการสินค้าและการขาย ดูแลการบริการลูกค้า ปกครองดูแลพนักงานในสังกัด และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  82. สมัครงาน วิศวกรออกแบบระบบ M&E (สำนักงานใหญ่) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า มีประสบการณ์ออกแบบวิศวกรรมในด้านงานระบบ M&E อย่างน้อย 2-3 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้และสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ หากมีประสบการณ์งานระบบศูนย์การค้า อาคารชุด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารจัดการ จัดทำแผนงานควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงภายในศูนย์การค้าฯ ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ
• ควบคุมงานบริการรับแจ้งซ่อม ร้านค้า, ผู้เช่า และสำนักงาน
• ควบคุมการตกแต่งร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ โดยดูแลและตรวจแบบร้านค้าเพื่อให้ผู้เช่า, ร้านค้าตกแต่งร้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์การค้าฯ
• ควบคุมการใช้พลังงานภายในศูนย์การค้าฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดทำและดูแลงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของแผนก
• บริหารจัดการบุคลากรภายในแผนกให้มีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่: กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่ www.bigc.co.th หน้า Career@Big C3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-07 02:27:05
รวมทั้งสิ้น 82 รายการบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
97/11 ชั้น 6 ราชดำริห์ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 034442800
 แฟกซ์ : 025869966 , 034213085 , 034870891 , 042323618 , 044110156 , 044295030 , 045724900 , 045854036 , 053746549 , 054352655 , 054626884 , 056332023 , 076249

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ