Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด

 

บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด

นำเข้า ส่งออก ผลิต ค้าส่งผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
การผลิตถ่านโค้ก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงปรมาณู

 
  1. สมัครงาน Specifier - พนักงานวางสเป็ก บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือใกล้เคียง • มีประสบการณ์ด้านงานขายเคมีก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ปี
• มีความกระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี
• ต้องมีพาหนะเป็นของตนเอง

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือทางจดหมายได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  2. สมัครงาน Sales Engineer- วิศวกรขาย บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ ปริญญาโทสาขา วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีประสบการณ์ด้านก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
• สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
• มีความชำนาญในโปรแกรม AutoCAD 2005 (หรือสูงกว่า)
• มีบุคลิกดี มีแนวคิดเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
• ต้องมีพาหนะเป็นของตนเอง

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือทางจดหมายได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  3. สมัครงาน Retail Sales Sub-Modern Trade บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
• ปริญญาตรีด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านการขายปลีกวัสดุก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
• สามารถเดินทางในกรุงทพฯ และต่างจังหวัดได้
• ต้องมีพาหนะเป็นของตนเอง

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือทางจดหมายได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  4. สมัครงาน หัวหน้าแผนกเทคนิค บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี วิศกรรมโยธา วิทยาศาสตร์เคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี+  มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง+  มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  มีทักษะการประสานงาน การสื่อสารที่ดี+  มีทักษะการบริการ(Service mind)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานบริการหลังการขาย
• ดูแลคิว ติดต่อประสารงานกับลูกค้า การรับงานการบริหารลูกค้า
• ดูแลควบคุมการเบิกอุปกรณ์ทางเทคนิคและสินค้าตัวอย่าง
• สรุปผลการบริการแก่ผู้บังคับบัญชา งานแก้ไขปัญหาของลูกค้า
• รับข้อร้องเรียน ประสานงานแก้ไขกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขพร้อมติดตามผลการแก้ไข แจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าหรือฝ่ายขายทราบ งานพัฒนาฝึกอบรม
• Present ให้ความรู้และสาธิตสินค้าแก่ลูกค้าและพนักงานขาย งานอื่นๆ
• ประสานงานการสั่งงานการผลิตชิ้นส่วนตัวอย่างกับทางโรงงานและควบคุมจำนวน
• เข้าร่วมประชุม
• อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน นักวิเคราะห์ข้อมูลการขาย บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการร์ในการวิเคราะห์การตลาด(Marketing Analyst/Business)หรือประสบการณ์งาน Merchandiser For FMCG+  มีความรู้ หรือ ประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  มีความคิดอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี(อ่าน เขียน ได้)+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ทุกประเภท

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานวิเคราะห์และวางแผนการขายและการตลาด
• ประเมินและคาดการณ์สถานการณ์ตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต วิเคราะห์ยอดขายและปริมาณยอดขายพร้อมจัดทำรายงานประจำเดือน ทั้งในส่วนของภาพรวม ยอดขายรายบุคคล รายการสินค้า และ รายลูกค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การขายและแผนการตลาดที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นยอดขาย หรือ เพิ่มกำไรในแต่ละช่วงเวลา
• มีส่วนร่วมในการกำหนดตำแหน่งและราคาตั้งของสินค้า
• กำหนดเป้าขายตามงบประมาณประจำปีของบริษัท
• ศึกาาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับช่องทางการขายร้านค้าปลีก
• ประมาณการยอดขายสินค้ากลุ่มซื้อมาขายไป(trading goods) เพื่อยืนยันการสั่งซื้้อสินค้า
• ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ
• อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 755037 ชื่อตำแหน่งงาน นักวิเคราะห์ข้อมูลการขาย ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงานย่อย กิจกรรมกา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน ผู้แทนขายภาคใต้บน ( เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง) บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ระดับปริญญาตรีขึ้นไป+  มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรม และประสบการณ์การขายวัสดุก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การสื่อสารที่ดี และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา+  มีรถเป็นของตนเองและสามารถเดินทางเพื่อดูแลเขตการขายที่รับผิดชอบได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดตามการขายและขยายฐานลูกค้าในเขตพื้นที่ขายที่รับผิดชอบ • สร้างเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งที่เป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้าง • ติดตามและบริหารการชำระเงินของลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 741009 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้แทนขายภาคใต้บน ( เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง)
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน พนักงานPC (Home Pro)ราชพฤกษ์ นนทบุรี บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป+  วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา+  ไม่ประเป็นต้องมีประสบการณ์+  ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน+  นอกเหนือการเงินเดือน มีค่าคอมมิชชั่น 2-2.5 % ยอดขาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริการ และแนะนำสินค้าเพื่อขายสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน *** พนักงาน PC (Hardware House)โรจนะ อยุทธยา ด่วน!!! บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้่นไป ไม่จำกัดสาขา+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  นอกเหนือเงินเดือน มีค่าคอมมิชชั่นให้ 2.0 - 2.5 % ของยอดขาย+  รักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานบริการแนะนำสินค้าเพื่อขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 717766 ชื่อตำแหน่งงาน *** พนักงาน PC (Hardware House)โรจนะ อยุทธยา ด่วน!!! ประเภทงานหลัก ขาย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน พนักงาน PC นพดลพานิช เชียงใหม่ ด่วน!! บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้่นไป ไม่จำกัดสาขา+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  รักงานบริการ และงานขาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แนะนำสินค้าเพื่องานขาย
• นอกเหนือเงินเดือนมีค่าคอมมิชชั่นคิดจากยอดขาย 2.0
• 2.5 %
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 720734 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงาน PC นพดลพานิช เชียงใหม่ ด่วน!! ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย
จังหวัด : เชียงใหม่
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน พนักงาน PC โกบอลเฮาส์ เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ ด่วน !! บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แนะนำสินค้าเพื่องานขาย และงานบริการ
• นอกเหนือเงินเดือน มีค่าคอมมิชชั่่น 2.0
• 2.5 % ยอดขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน ***พนักงาน PC ร้านฮาร์แวร์เฮ้าส์ เชียงใหม่*** บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้่นไป ไม่จำกัดสาขา+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  นอกเหนือเงินเดือน มีค่าคอมมิชชั่นให้ 2.0 - 2.5 % ของยอดขาย+  รักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ส่งเสริมการขายด้วยการแนะนำและให้ข้อมูลสินค้าของบริษัทฯ ณ จุดขายที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน Sales Planning Assistant Manager บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Master degree in Business Administration with Bachelor in Engineering or Business Administration.+  Functional English with minimum TOEIC score of 550.+  Preferred sales and financial analysis experience.+  Trained in presentation skills.+  Experience in Sales Sales Administration. Fresh graduate welcome.+  Analytical skill with ability to objectively look at business performance.+  Ability to handle complex data from summarizing the big picture then zooming into details.+  Proactive thinker who pushes for what is best for the business.+  Can learn new skill and complete a project with minimal direction.+  Effectively communicates both in one-on-one setting and public speaking.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Responsibilities • Analyze data and report sales performance in various views. • Propose corrective actions, identifying risks and opportunities. • Execute and collaborate on a strategic vision for planning/inventory investment for Retail stores. • Partner with Production Planning and Finance to integrate sales forecasts within the company processes. • Provide input to various meetings to highlight and articulate business trends, opportunities and risks. • Manage monthly sales meetings to highlight and articulate key sales, inventory and gross margin opportunities and risks. • Publish monthly business reporting and provide expert analysis on trends and recommendations. • Partner with marketing to recommend promotional pricing and strategies. • Support an environment that fosters respect for the ideas of others as well as ongoing collaboration to execute business strategy. • Establish, nurture, and utilize internal and external partners to drive the business.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน Sales Engineer(Team Project I&I)(หยุด เสาร์-อาทิตย์) ด่วนมาก!!! บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ป.ตรี- ป.โท+  สาขาวิศวกรโยธา+  เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ขายไม่น้อยกว่า 5 ปี ในงาน Protective coating หรือใกล้เคียง+  ภาษาอังกฤษดี+  มีพาหนะส่วนตัว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขายสินค้ากับ Main Contractor(ผู้รับเหมา) โดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ ในงาน Intra Structure(โครงสร้างภายใน) (และงานอื่นๆ ตาม Job Description)
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ขับโฟล์คลิฟท์ได้) บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปวส.+  เพศชาย (สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้)+  ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เคยใช้ระบบ SAP+  มีประสบการณ์ การเก็บและจ่ายสินค้า โดยตรง+  มีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้า+  ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.งานรับ ตรวจนับสินค้าตามใบส่งสินค้า จัดส่งตัวอย่าง RM ,รับวัตถุดิบ RM ,เอกสารที่เกี่ยวข้อว 2.งานจัดเก็บ จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่(เข้าคลัง) ,ตรวจนับสต๊อกสินค้า พร้อมทำสต๊อกการ์ด ,จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจนบสต๊อก 3.งานเบิกจ่าย จ่ายวัตถุดิบRM ให้แผนกผลิต ,ตรวจนับเบิกจ่าย ,บันทึกเบิกจ่าย 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 800510 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ขับโฟล์คลิฟท์ได้) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน ผู้แทนขาย ตะวันออก, อีสาน, ใต้ บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา+  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการสื่อสารที่ดี+  มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา+  มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี (ถ้า) เคยขายเคมีภัณฑ์ก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีพาหนะส่วนตัวบริษัทฯ จะมีค่าน้ำมันและค่าเสื่อมราคาให้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เพื่อสนับสนุนและผลักดันผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงบประมาณประจำปี ด้วยการผลักดันยอดขายและกำหนดราคาขายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
• หยุดวันเสาร์
• อาทิตย์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน นักเคมี บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 30 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมี+  มีประสบการณ์ ด้านสีน้ำและสีอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และรวมทั้งการบริการทางเทคนิคให้กับลูกค้า
• สอบเทียบและปรับเทียบ เครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากล
• ติดต่อ Supplier เพื่อหาวัตถุดิบใหม่มาใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และลดต้นทุนหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
• จัดสูตรการผลิตและ Update RM BOM & PM BOM ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำเอกสารขอ Code item
• อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 806429 ชื่อตำแหน่งงาน นักเคมี ประเภทงานหลัก วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา ประเภทงานย่อย นักวิทย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครงานส่ง Resume มาทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน Sales Project Team ABC รับสมัครด่วน ! บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท วิศวกรโยธา วศบ. / วทบ. / วิศวกรเคมี /วิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 2 ปี+  ประสบการณ์ด้านการขายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ถ้ามี)+  ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการมีใจบริการ+  ต้องมีพาหนะหรือรถยนต์ ทางบริษัทฯจะจ่ายค่าน้ำมันพร้อมค่าเสื่อมราคาให้+  มีความซื่อสัตย์ ความกระตือรือร้น+  สามารถจัดการและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  มีประสบการณ์ งานโครงการ ฐานราก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1) ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า พร้อมเสนอขายสินค้าประจำรายสัปดาห์/รายเดือน 2) ค้นหาลูกค้ารายใหม่และจัดทำรายงานการขายสินค้าให้ลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ 3) รวบรวมข้อมูลคู่แข่ง/ความเคลื่อนไหวทางการตลาด และ ความต้องการของลูกค้าส่วนของงานโครงการ 4) นำเสนอการขายโครงการใหม่ๆ พร้อมช่วยเสนอแนะแผนส่งเสริมการขายร่วมกับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายการตลาด 5) ติดตามผลการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิต 6) ติดตามการชำระค่าสินค้าให้ครบตามจำนวนและให้ตรงตามเวลาที่กำหนด 7) รายงานการออกเยี่ยมเยียนลูกค้าประจำสัปดาห์/ประจำเดือน พร้อมทั้งชี้แจงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 8) ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายบริการลูกค้า 9) ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (หยุดเสาร์ อาทิตย์)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume มาที่ Email : phonthip@pidilitebamco.comสมัครผ่าน JobThai คลิก Apply Now
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ดูแลประสานงานต่างประเทศ(นำเข้าส่งออก) สัญญาจ้างชั่วคราว 6 เดือน รับสมัครด่วน ! บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  มีทักษะการเจรจาต่อรอง+  มีทักษะการใช้เครื่องมือในการทำงานได้ คอมพิวเตอร์ การตอบโต้อีเมล์ และอื่นๆ+  มีความรู้เรื่องการนำเข้า ส่งออก+  มีความรู้เรื่องการจัดทำเอกสารพิธีการศุลกากรและเอกสาร L/C+  มีความเอาใจใส่งาน มีความรับผิดชอบ ทัศนะคติที่ดี ทำงานคล่องตัว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ส่งสินค้าขายต่างประเทศ
• ติดต่อประสานงานเพื่อเสนอขายสินค้ากับลูกค้าและการบริหารทั้งก่อนและหลังการขาย ประสานงานภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ชิปปิ้งเพื่อการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า การจัดทำและตรวจสอบเอกสารสำหรับการส่งออกกับกรมศุลกากรให้มีความสอดคล้องกับ L/C (แล้วแต่กรณี) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เอกสารเกี่ยวกับการเคลมภาษีการส่งออก และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นำสินค้าเข้ามาเผื่อจำหน่ายหรือใช้เป็นวัตถุดิบ
• ติดต่อผู้ขายเพื่อจัดหาวัตถุดิบมาผลิตสินค้า และนำเข้าสินค้ามาเพื่อจำหน่าย เจรจาต่อรองราคาวัตถุดิบ/สินค้า รวมถึงเรื่องการชำระเงิน รับคำสั่งซื้อจากฝ่ายผลิต/ฝ่ายขาย โดยผ่านแผนกจัดซื้อ และประสานงานต่อเพื่อให้ได้ซื้งสินค้าและวัตถุดิบทันต่อเวลาที่ต้องการ และประสานงานด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง นัดหมายซิปปิ้งสำหรับการจัดส่งสินค้าค้า ติดตามการตรวจรับสินค้า การเคลมสินค้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งาน Support ผู้บริหารและธุรการที่เกี่ยวข้อง
• ประสานงานกับผู้บริหารบอร์ด(อินเดีย) กรณีมีการประชุมบอร์ด รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น ประสานงานกับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ,รวมรวมรายงานของแต่ละแผนกเพื่อจัดทำ Management Report ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่ง(อินเดีย),ตรวจรายการสินค้าที่อนุมัติจากแผนก P&Iและนำเสนอให้ MD อนุมัติทุก3เดือน ,ประสานงานกับต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย ,จองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ตามที่ได้รับมอบหมาย อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คลิก Apply Now หรือส่ง Resume มาที่ Email : phonthip@pidilitebamco.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่ง Resume มาที่ Email ตามที่ระบุด้านล่าง- สมัครผ่าน JobThai คลิก Apply Now
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน พนักงาน PC (Mega Home) นครพนม สัญญาชั่วคราว 4 เดือน เพื่อผลักดันสินค้า บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง อายุ 20-40 ปี ขึ้นไป+  วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา+  ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน มีความรับผิดชอบสูง+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง / ภาษาลาว และมีพาหนะส่วนตัว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานแนะนำสินค้า •ให้ข้อมูลสินค้าและคำแนะนำในการใช้สินค้ากับลูกค้า ณ จุดขาย •สาธิตการใช้สินค้าและคุณสมบัติสินค้าตามที่บริษัทฯกำหนด •จัดวางสินค้า ที่ชั้นโชว์หรือจัดแสดงชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่างๆ •ช่วยสนับสนุนงานกิจกรรมการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทฯหรือร้านค้ากำหนด งานดูแลยอดสินค้าคงเหลือ •ดูแลให้สินค้ามีการเข้าและออกตามอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีสินค้าเสื่อมสภาพ ณ จุดขาย •ตรวจนับสินค้าสั่งเข้าและสินค้าคงเหลือ •ออกใบขอซื้อ หรือ ประสานงานกับผู้แทนขายในพื้นที่ในการสั่งสินค้าเข้า ณ จุดขาย เพื่อให้สินค้ามีขายอย่างต่อเนื่อง งานที่เกี่ยวข้อง •ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯหรือร้านค้า •งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **นอกเหนือจากเงินเดือน มีค่าคอมมิชชั่น 2
• 2.5 % จากยอดขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นครพนม
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่ง Resume มาที่ Email ตามที่ระบุด้านล่าง- สมัครผ่าน JobThai คลิก Apply Now
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน Technical Engineer รับสมัครด่วน ! บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา การตลาด บริหารธุรกิจ+  ประสบการณ์ขาย/การตลาด ด้านวัสดุก่อสร้างหรือเคมีภัณฑ์ 5 ปีขึ้นไป+  มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี+  มีประสบการณ์ด้านโครงสร้าง ฐานราก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.Service ลูกค้าหน้างาน 2.จัดอบรมออกบูธกับร้านค้าและ Applicator 3.จัดทำรายงานการอบรมพร้อมวางแผนกลยุทธ์กับทางทีมขาย 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สวัสดิการ 1.Provident fund 6% 2.Social Security Fund 3.Uniform 4.Bonus once a year (based on performance & Company profit) 5.Salary increase 6.Travel expenses 7.Life Insurance 8.New Year Party once a year 9.Yearly health check up 10.16 Days holiday per year
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่ง Resume มาที่ Email ตามที่ระบุด้านล่าง- สมัครผ่าน JobThai คลิก Apply Now
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดเตรียมตัวอย่างสินค้า บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 ชิ้นไป มีประสบการณ์และความสามารถทางด้านศิลป์+  มีประสบการณ์และความสามารถทางด้านศิลป์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•ดำเนินการจัดทำ ชิ้นงานตัวอย่างสินค้าตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ •ดำเนินการออกแบบตัวอย่างและจัดทำชิ้นงานตัวอย่างสินค้าให้ดูสวยงามเพื่อใช้จัดงานแสดงสินค้า •จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการจัดเตรียมและการออกแบบชิ้นงานตัวอย่างใหเพร้อมใช้งานตลอดเวลา •งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หากสนใจสมัครงาน ส่ง Resume มาที่ : phonthip@pidilitebamco.com หรือโทรติดต่อ คุณพิกุล 086
• 3412501
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่ง Resume มาที่ Email ตามที่ระบุด้านล่าง- สมัครผ่าน JobThai คลิก Apply Now
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน พนักงาน PC (Global House) สาขาปทุมธานี บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิปวช. ปวส ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน มีความรับผิดชอบสูง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานแนะนำสินค้า •ให้ข้อมูลสินค้าและคำแนะนำในการใช้สินค้ากับลูกค้า ณ จุดขาย •สาธิตการใช้สินค้าและคุณสมบัติสินค้าตามที่บริษัทฯกำหนด •จัดวางสินค้า ที่ชั้นโชว์หรือจัดแสดงชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่างๆ •ช่วยสนับสนุนงานกิจกรรมการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทฯหรือร้านค้ากำหนด งานดูแลยอดสินค้าคงเหลือ •ดูแลให้สินค้ามีการเข้าและออกตามอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีสินค้าเสื่อมสภาพ ณ จุดขาย •ตรวจนับสินค้าสั่งเข้าและสินค้าคงเหลือ •ออกใบขอซื้อ หรือ ประสานงานกับผู้แทนขายในพื้นที่ในการสั่งสินค้าเข้า ณ จุดขาย เพื่อให้สินค้ามีขายอย่างต่อเนื่อง งานที่เกี่ยวข้อง •ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯหรือร้านค้า •งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **นอกเหนือจากเงินเดือน มีค่าคอมมิชชั่น 2
• 2.5 % จากยอดขาย คลิก Apply Now หรือส่ง Resume มาที่ Email
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่ง Resume มาที่ Email ตามที่ระบุด้านล่าง- สมัครผ่าน JobThai คลิก Apply Now
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-04-21 02:08:03
รวมทั้งสิ้น 22 รายการบริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
699 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ชั้น 15 ศรีนครินทร์ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 027228535
 แฟกซ์ : 027093409 , 027228381
เว็บไซต์ : pidilitebamco.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ