Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท แปซิฟิก ไทม์ จำกัด

 

บริษัท แปซิฟิก ไทม์ จำกัด

ประกอบกิจการผลิต และรับจ้างผลิตสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สุขภาพ
การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน

 
  1. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานสินสาธร) บริษัท แปซิฟิก ไทม์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,กฎหมาย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• เพศชาย-หญิง อายุ 27 - 37
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป • มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน,ภาษี,ประกันสังคม • สามารถติดต่อหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ประกันสังคม,กรมสรรพากรและอื่นๆ • มีความรู้ทางด้านการจัดทำระบบการจ่ายค่าจ้าง • สามารถดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร • สามารถดำเนินงานด้านการฝึกอกรมพนักงานในองค์กรได้
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี • มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : อาคารสินสาธรทาวเวอร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรุณาส่งใบสมัครทาง e-mail พร้อมเอกสารเพิ่มเติม(หากมี) ดังนี้ สำเนาการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 ใบ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  2. สมัครงาน หัวหน้างานบัญชี บริษัท แปซิฟิก ไทม์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 37 ปี
• ป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี
• ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
• สามารถปิดงบการเงินได้
• สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• พื้นฐานภาษาอังกฤษดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : 72-73 หมู่ที่1 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรุณาส่งใบสมัครทาง e-mail พร้อมเอกสารเพิ่มเติม(หากมี) ดังนี้ สำเนาการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 ใบ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  3. สมัครงาน หัวหน้างานเคมี บริษัท แปซิฟิก ไทม์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 37 ปี
• ป.ตรี-ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
• สามารถSet Labได้ • สามารวิเคราะห์หาค่าBODและCODได้ • มีประสบการณ์ทางด้านการใช้เครื่อง GCและHPLC
• มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
• มีความรู้เรื่องระบบ ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือมีประสบการณ์การทำงานจากต่างประเทศหรือเคยได้รับการอบรมดูงานที่ต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : 71-72 หมู่1 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรุณาส่งใบสมัครทาง e-mail พร้อมเอกสารเพิ่มเติม(หากมี) ดังนี้ สำเนาการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 ใบ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  4. สมัครงาน นักเคมี บริษัท แปซิฟิก ไทม์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 37 ปี
• ป.ตรี-ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์เคมี • มีประสบการณ์ทางด้านการใช้เครื่อง GC และหรือ HPLC • สามารถวิเคราะห์หาค่าของน้ำได้
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
• มีความรู้เรื่องระบบ ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือมีประสบการณ์การทำงานจากต่างประเทศหรือเคยได้รับการอบรมดูงานที่ต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : 71-72 หมู่1 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรุณาส่งใบสมัครทาง e-mail พร้อมเอกสารเพิ่มเติม(หากมี) ดังนี้ สำเนาการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 ใบ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ ISO บริษัท แปซิฟิก ไทม์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25-37 ปี
• ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ในด้านการจัดการและดูแลระบบ ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 17025 3 ปีขึ้นไป • มีใบรับรองและผ่านการอบรมจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ
• ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีทั้ง Microsoft Office and Internet
• พื้นฐานภาษาอังกฤษดี
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ดี ติดตามรายงานความคืบหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง • จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือมีประสบการณ์การทำงานจากต่างประเทศหรือเคยได้รับการอบรมดูงานที่ต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดการและดูแลระบบ ISO ทั้งหมด
สถานที่ปฎิบัติงาน : อ.บางบาล
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรุณาส่งใบสมัครทาง e-mail พร้อมเอกสารเพิ่มเติม(หากมี) ดังนี้ สำเนาการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 ใบ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  6. สมัครงาน นักวิทยาศาสตร์ บริษัท แปซิฟิก ไทม์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• อายุ 25-37 ปี
• ประสบการณ์ 1-3 ปี
• ปริญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง
• สามารถสื่อสารภาษอังกฤษได้
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์
• มีประสบการณ์เกี่ยวกับLab จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้เรื่อง ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือมีประสบการณ์ทำงานจากต่างประเทศหรือเคยได้รับการอบรมดูงานที่ต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : หมู่ 1 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
จำนวนที่รับ : 7
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรุณาส่งใบสมัครทาง e-mail พร้อมเอกสารเพิ่มเติม(หากมี) ดังนี้ สำเนาการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 ใบ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  7. สมัครงาน ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ บริษัท แปซิฟิก ไทม์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25-37 ปี
• ปวช - ปวส (ม.6 สายวิทย์-คณิต) • มีประสบการณ์ในการทำงานในห้อง Lab อย่างน้อย 1 ปี • มีความรู้พื้นฐานในการใช้เครื่องมือต่างๆในห้อง Lab
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
• สามารถใช้งาน Microsoft office ได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ต.ไทรน้อย อ.บางบาล
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรุณาส่งใบสมัครทาง e-mail พร้อมเอกสารเพิ่มเติม(หากมี) ดังนี้ สำเนาการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 ใบ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  8. สมัครงาน Accounting and Financial Manager บริษัท แปซิฟิก ไทม์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• Bachelor's degree in accounting and MBA will be an advantage.
• Minimum 7 years in accounting process and Business Accounting system with manufacturing environment. At least 5 years at managerial level.
• Proficient in accounting/finance, A/P, A/R, G/L, Taxes, Budgeting, Costing, Cash management and Financial Statement analysis.
• Experienced in closing books of accounts is a must
• Strong communication / collaboration skills, human relations, leadership as good as a team player and management conceptual.
• Computer literate and familiar with “Express” accounting software.
• Good command of English, both of verbal and written.
• Import – Export and Auditing skill is a plus.

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Responsible for overall finance and accounting functions including: • Setting up accounting process & costing system. • Ensuring accuracy of accounts and on
• time accounts close. • Preparing management financial report packages & analysis, forecasts and budgets. • Deal with external auditors.
สถานที่ปฎิบัติงาน : Moo 1 Tambol Sainoy Amphur Bangban
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรุณาส่งใบสมัครทาง e-mail พร้อมเอกสารเพิ่มเติม(หากมี) ดังนี้ สำเนาการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 ใบ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท แปซิฟิก ไทม์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25-37 ปี
• ป.ตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด1-3ปี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• สามารถสื่อสารภาษอังกฤษ
• มีความรู้ด้าน ISO
• มีความกระตือรือร้น มีทักษะรู้จักแก้ปัญหาและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี • จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือมีประสบการณ์ทำงานจากต่างประเทศหรือเคยได้รับการอบรมดูงานที่ต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : 77/123 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้น29 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรุณาส่งใบสมัครทาง e-mail พร้อมเอกสารเพิ่มเติม(หากมี) ดังนี้ สำเนาการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 ใบ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  10. สมัครงาน นักจุลชีววิทยา บริษัท แปซิฟิก ไทม์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• ชายหรือหญิง อายุ 25 - 37 ปี
• ป.ตรี-ป.โท สาขาจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
• มีความรู้เรื่องระบบ ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือมีประสบการณ์การทำงานจากต่างประเทศหรือเคยได้รับการอบรมดูงานที่ต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : หมู่ 1 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรุณาส่งใบสมัครทาง e-mail พร้อมเอกสารเพิ่มเติม(หากมี) ดังนี้ สำเนาการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 ใบ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  11. สมัครงาน เภสัชกร บริษัท แปซิฟิก ไทม์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25-37 ปี
• ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องและมีใบประกอบโรคศิลป์
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
• มีความรู้เรื่องระบบ ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือมีประสบการณ์การทำงานจากต่างประเทศหรือเคยได้รับการอบรมดูงานที่ต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : หมู่1 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรุณาส่งใบสมัครทาง e-mail พร้อมเอกสารเพิ่มเติม(หากมี) ดังนี้ สำเนาการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 ใบ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  12. สมัครงาน นักชีวเคมี บริษัท แปซิฟิก ไทม์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25-37ปี
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี,สิ่งแวดล้อม, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ,ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม, ชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี • หากมีประสบการณ์ด้านห้องปฎิบัติการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือมีประสบการณ์การทำงานจากต่างประเทศหรือเคยได้รับการอบรมดูงานที่ต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้เรื่องระบบ ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : หมู่ 1 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรุณาส่งใบสมัครทาง e-mail พร้อมเอกสารเพิ่มเติม(หากมี) ดังนี้ สำเนาการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ประวัติการทำงาน รูปถ่าย 1 ใบ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2009-07-27 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 12 รายการบริษัท แปซิฟิก ไทม์ จำกัด
77/123 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 กรุงธนบุรี คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 029015870
 แฟกซ์ : แฟกซ์ 0-2440-0914

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ