Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

 

บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

ผู้นำด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีกซึ่งมีลูกค้าทั้งต่างประเทศและในประเทศ เราต้องการผุ้ร่วมงานที่รักความก้าวหน้าความท้าทายและเป็นผู้นำความคิดใหม่ๆ เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้ามาร่วมเป็นทีมงานของเราดังนี้

 
  1. สมัครงาน พนักงานขาย บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการตลาด คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว และรักงานทางด้านขาย • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า IT จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถออกต่างจังหวัด มียานพาหนะเป็นของตนเอง

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมเอกสารและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  2. สมัครงาน โปรแกรมเมอร์ บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• จบการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ทางด้าน VB.NET. C#.NET, ASP.net (อย่างน้อย 1 ภาษา) และความรู้ด้าน Database (MS SQL)

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมเอกสารและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  3. สมัครงาน หัวหน้าช่างเทคนิค บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี สามารถควบคุมและบริหารทีมงาน
• สามารถขับรถยนต์ /จักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
• สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมเอกสารและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  4. สมัครงาน ช่างเทคนิค บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• จบการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทางด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ หรือมีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ • สามารถขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
• สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมเอกสารและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  5. สมัครงาน ช่างเทคนิค (เชียงใหม่) บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• จบการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทางด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ หรือมีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ • สามารถขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
• สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ จ.เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมเอกสารและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  6. สมัครงาน ช่างเทคนิค (ขอนแก่น) บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• จบการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทางด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ หรือมีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ • สามารถขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
• สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ จ.ขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมเอกสารและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  7. สมัครงาน ช่างเทคนิค (พิษณุโลก) บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• จบการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทางด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ หรือมีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ • สามารถขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
• สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ จ.พิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมเอกสารและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  8. สมัครงาน ช่างเทคนิค (อุบลราชธานี) บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• จบการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทางด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ หรือมีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ • สามารถขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
• สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ จ.อุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมเอกสารและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  9. สมัครงาน ช่างเทคนิค (พัทยา) บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• จบการศึกษาวุฒิ ปวส., ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ • สามารถขับรถยนต์/จักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
• สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ อ.พัทยา จ.ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมเอกสารและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  10. สมัครงาน ช่างเทคนิค (หัวหิน) บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• จบการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทางด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ หรือมีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ • สามารถขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
• สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมเอกสารและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  11. สมัครงาน ช่างเทคนิค (ภูเก็ต) บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• จบการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทางด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ หรือมีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ • สามารถขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่
• สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ จ.ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมเอกสารและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  12. สมัครงาน พนักงานบัญชี บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
• จบการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมเอกสารและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  13. สมัครงาน พนักงานธุรการ บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง
• จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมเอกสารและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  14. สมัครงาน พนักงานธุรการ (พัทยา) บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง
• จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ อ.พัทยา จ.ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมเอกสารและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  15. สมัครงาน พนักงานธุรการ (ภูเก็ต) บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง
• จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ จ.ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมเอกสารและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  16. สมัครงาน พนักงานฝ่ายบุคคล บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง
• จบการศึกษา ปริญญาตรี
• สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านการคัดเลือกพนักงานและดูแลสวัสดิการ พนักงาน อย่างน้อย 1 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมเอกสารและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายบุคคล

  17. สมัครงาน ช่างเทคนิคประจำศูนย์นครราชสีมา บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบขับขี่+  ในระหว่างทดลองงานต้องปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ )

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ซ่อม,เปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไอที
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครทาง E-mail- สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน ช่างเทคนิคประจำศูนย์ชลบุรี บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่+  ในระหว่างทดลองงานต้องปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ )

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ซ่อม,เปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไอที
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครทาง E-mail- สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน ช่างเทคนิค บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ซ่อม,เปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไอที
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 740779 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างเทคนิค ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครทาง E-mail- สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน Programmer บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพสชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์+  มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลวางแผนระบบ software ในแต่ละโปรเจค 2. ออกแบบระบบ software 3. พบลูกค้าเพื่อเก็บ requirment ใหม่ หรือพัฒนาระบบที่มีอยู่ 4. พบลูกค้าเพื่อนำเสนอ Solution Softwar ของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 709063 ชื่อตำแหน่งงาน Programmer ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทงานย่อย Pro
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครทาง E-mail- สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน Sales Executive บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or female Bachelors Degree in any fields.+  Experience in Provincial sales would be advantage+  Self-motivated and able to work independently as well as in a team+  Strong negotiation excellent communication and presentation skills problem solving skills.+  Have an own car & willingness to travel locally

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Responsible for sales target
• Manage customer account.
• Prepare action plans and schedules to identify opportunities and initiate sales
• Visiting customers to develop relationships with both new and existing customers.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 700893 ชื่อตำแหน่งงาน Sales Executive ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย พนักงานขาย/Sales/AE ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครทาง E-mail- สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน Tester บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย - หญิง+  การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์+  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เขียนขั้นตอนการ test , ทำการ test , เขียนสรุปการ test เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 768740 ชื่อตำแหน่งงาน Tester ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทงานย่อย Program
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครทาง E-mail- สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน Technical บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิศวคอมฯ เทคโนโลยีคอมฯ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป+  มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่าย+  ชอบงานบริการ+  สามารถขับรถยนต์ได้+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้+  มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Software และ Database+  มีความสามารถด้านอุปกรณ์ Hardware เช่น Computer Printer ระบบ Network+  สามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ในการซ่อมแซมและซ่อมบำรุง อุปกรณ์เทคโนโลยีที่บริษัทจัดจำหน้่าย 2. ดำเนินการวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 770647 ชื่อตำแหน่งงาน Technical ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ประ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครทาง E-mail- สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน Call center บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีใจรักในงานบริการ+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี+  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้คำปรึกษาด้าน Hardware / Software แก่ลูกค้า
• Remote เข้าแก้ไข Program ให้แก่ลูกค้า
• ประสานงานกับช่างที่ Onsite ให้บริการลูกค้า
• ตรวจเช็คและติดตามงานที่ช่าง Onsite
• การสรุปงานประจำวัน (Daily Report)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 701381 ชื่อตำแหน่งงาน Call center ประเภทงานหลัก บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครทาง E-mail- สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน เลขานุการผู้บริหาร บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท ด้านบริหาร การจัดการ เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีบุคลิกดี พูดจาไพเราะ ใจเย็น มนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทั้งกาารอ่าน พูด เขียน และแปล+  เป็นผู้ที่มีการศึกษาเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป+  สื่อสารภาษาอังกฤษได้ เดินทางต่างประเทศและในประเทศได้+  เคยผ่านงานเลขาผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  ขับรถยนต์ได้ มียานพาหนะเป็นของตนเอง+  มีความคล่องตัวในการทำงาน+  ผู้สมัครโปรดพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าวก่อนสมัครด้วยค่ะ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จดรายงานการประชุม, แปลเอกสารให้ผู้บริหาร , ดูแลต้อนรับลูกค้า เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครทาง E-mail- สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน พนักงานบัญชี บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี+  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การบริหาร / การจัดการ+  มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง+  ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบจัดการบริหารงาน และตรวจสอบเอกสารรับ
• ส่ง สินค้า Logistic In House & Outsource บันทึกข้อมูลในระบบ และจัดทำรายงาน 2. ตัดเอกสารใบแจ้งหนี้ลูกค้าในระบบ Lotus Notes 3. ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ลูกค้า 4. สอบถามรับเช็ค / วางบิล และ งาน Messenger
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงอรุณอัมรินทร์  เขตบางกอกน้อย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครทาง E-mail- สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สโตร์ บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี+  มีประสบการณ์ในสายงานคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี+  มีความละเอียดรอบคอบ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้่นฐานได้+  สามารถปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วันทำงาน+  สามารถทำงานเข้ากะได้+  ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ทำเบิกจ่ายอะไหล่ วัสดุ 2.ตัดสต๊อกในระบบ และอื่นๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 695584 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สโตร์ ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครทาง E-mail- สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน พนักงานจัดส่งอะไหล่ รับสมัครด่วน ! บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุ 22 - 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป+  ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง+  มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์+  รู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• นำอะไหล่จากศูนย์ จัดส่งไปให้กับช่างที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่โดยรถจักรยานยนต์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครทาง E-mail- สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำเอกสาร 2. ประสานงานต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงาน 3. งานอื่น ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองวันจันทร์ - วันศุกร์ - สมัครทาง E-mail : hr@e-merchant.co.th- สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-08-07 02:43:04
รวมทั้งสิ้น 29 รายการบริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
17 เลขที่ 7/129 ถ.บรมราชชนนี บางอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2884-9922
 แฟกซ์ : 0-2884-9166
เว็บไซต์ : www.e-merchant.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ