Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน

บัญชี

บัญชี งาน หางาน รับสมัครงาน

ผลการค้นหา
บัญชี หางาน บัญชี รับสมัครงาน บัญชี แหล่งงาน บัญชี ตำแหน่งงาน บัญชี

ตำแหน่งงาน  
สาขา  
จังหวัด  
#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานที่อ่อนนุช 80)
  - 1.บันทึกบัญชี ซื้อ-ขาย, จ่าย-รับ ลงโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี 2.จัดทำ ภงด 1, 3, 53 ประกันสังคม 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายและ ภ.พ.30 4.ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น สรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และประกันสังคม 5. ทุกงานที่ให้ทำจะมีการสอนงานให้ก่อนเสมอ *** สิ่งที่จะได้รับจากที่นี้นอกจากเงินเดือนแล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง ทางบริษัทมีสอนตั้งแต่การใช้โปรแกรม ความรู้ด้านบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับงาน และการปิดบัญชีเบื้องต้น***

โดย บริษัท อะมีตี้ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ทนายความ
  -  งาน กรุงเทพมหานคร กฎหมาย ธุรกิจ สำนักงานบัญชีและกฎหมาย 7 ตุลาคม 2560 บริษัท ซี วี เอ ลอว์ จำกัด ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมทางกฎหมาย ตำแหน่ง : ทนายความ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินเดือน เงินเดือนแล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ

โดย บริษัท ซี วี เอ ลอว์ จำกัด

ธุรการบัญชี
  - - จัดทำและตรวจภาษีขาย-ภาษีซื้อ - จัดทำภงด3, ภงด53, ภพ30 - ออกใบกำกับภาษี ใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน - ดูแลการวางบิลรับเช็คในแต่ละเดือน - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เจ.อี.ดับบลิว.แมนเนจเม้นท์ จำกัด

พนักงานบัญชี
  - -จัดทำบัญชีรายวัน -ภาษีซื้อ-ภาษีขาย -ภงด.1/3/53 -ภพ.30 -ประกันสังคม

โดย บริษัท เพิ่มพร 365 เฮ้าส์ จำกัด

บัญชีต้นทุน
  - - คิดต้นทุนอาหารของโรงแรม - ตรวจเช็คอาหารสด - จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายคำนวนต้นทุน - จัดทำตรวจสอบ Stock สินค้าคงเหลือ

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมรัตนชล

ผู้จัดการบัญชี
  - - ปรับปรุง พัฒนา วางแผนงานบัญชีทั้งระบบ - ควบคุม-จัดทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ใบสำคัญ รับ-จ่าย - ดูแลจัดการการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ - ตรวจสอบ กระทบยอดบัญชีต่างๆและเก็บรายละเอียดประกอบงบ - จัดส่งแบบฟอร์มภาษี / จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี - ตรวจสอบ-จัดทำสรุปจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ส่วนงานขาย

โดย บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและทรัพย์สิน
  - ด้านบัญชีต้นทุน •วางแผนการวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า-ต้นทุนของการผลิต •ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลด้านต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต •จัดทำและตรวจสอบสต็อกสินค้าคงเหลือ รวมทั้งข้อมูล IN OUT ต่างๆให้ถูกต้อง •ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆในการคิดต้นทุนสินค้า •สรุปรายงานประจำเดือน ที่เกี่ยวเนื่องกับต้นทุนสินค้า นำเสนอต่อผู้บริหาร ด้านบัญชีทรัพย์สิน • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน • ตรวจนับทรัพย์สิน ติดบาร์โค้ด พร้อมรายงานผล • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด

เจ้าหน้าที่การเงิน
  -  งาน จังหวัดปทุมธานี บัญชี/การเงิน บัญชีการเงิน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน 8 ตุลาคม 2560 บริษัท โฮม เอาทเล็ท จำกัด บริษัท โฮม เอาทเล็ท เป็นบริษัทฯนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ Builtin จากต่างประเทศที่มีลักษณะที่ทันสมัยออกแบบโดยผู้ชำนาญการ ทุกแบบ ทุกสไตล์ ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า สวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์มบริษัทฯ คอมมิชชั่น เบี้ยขยัน โบนัส พักร้อน ประกันสังคม ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 1

โดย บริษัท โฮม เอาทเล็ท จำกัด

พนักงานบัญชี
  - 1.บันทึกบัญชีรายวัน 2.จัดทำรายงานภาษีและยื่นแบบชำระภพ.30 3.จัดทำภาษีหักณ.ที่จ่ายและยื่นแบบภงด.3 4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ 5.คิดค่าแรงพนักงาน 6.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

โดย หจก.สุขสงวนการค้า

10  พนักงานขายผลิตภัณฑ์ (RINNAI) กรุงเทพฯ ปริมณฑล
  - ปฎิบัติงานขาย โดยการออกตลาดทำการขายกับร้านค้าในเขตที่รับผิดชอบ เสนอการขายสินค้าและเก็บบัญชีที่เกิดจาการขาย ตลอดทั้งให้บริการหลังการขาย เพื่อให้เป็นตามเป้าหมาย

โดย บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

11  พนักงานบัญชี/การเงิน
  - - รายรับ รายจ่าย เบิกเงินสดย่อย ทำเช็ค วางบิล - จัดทำรายการภาษีและนำส่งกรมสรรพากร

โดย CLUB SX

12  C&B Officer
  - 1.งานบริหารค่าตอบแทน 1.1การจัดทำเงินเดือน 1.คีย์ประวัติพนักงาน 2.คีย์ข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อย เช่น INCENTIVE ทั้งในส่วนของออฟฟิศ , พนักงานสาขา หรือ พนักงานรายวัน (SPM) 3.คีย์ปรับเงินสำหรับพนักงานผ่าน Probation 4.ทำพ้นสภาพสำหรับพนักงานที่ลาออก 5.สรุปรายการหักหรือรายได้ต่างๆในระบบ 6.ทำ Report สรุปประจำเดือนส่งบัญชี/ผจก.แผนกบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 1.2 งานจัดทำรายงานประกันสังคม ภาษี 1.ยื่นภาษีประจำเดือน ก่อนวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 2.นำส่งประกันสังคมประจำเดือน ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 3.กองทุนเงินทดแทน 4.กองทุนเงินคนพิการ 5.ภาษี เช่น ภงด. 1 ภงด. 1 ก 50 ทวิ เป็นต้น 2.การดำเนินการด้านสวัสดิการ 1.ตรวจสอบสิทธิพนักงานตามสัญญาจ้าง 2.เบิกสวัสดิการให้แก่พนักงานตามสิทธิ 3.ดำเนินการจัดซื้อ Uniform 4.ดำเนินการเรื่องประกันชีวิตและสุขภาพของพนักงาน 5.ดำเนินการเรื่องประกันสังคมต่างๆ 6.ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี

โดย บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

13  นักศึกษาฝึกงาน (บัญชี, การเงิน)
  - - จัดการข้อมูลและเอกสารของแผนกฯ - สนับสนุนงานของแผนกบัญชี, การเงิน

โดย บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

14  สาขาโครงการ RainHill รับสมัคร Bartender ประจำร้านWineconnectionคุณมิ้ง064941545
  - รับสมัครพนักงาน ประจำร้านอาหารอิตาเลี่ยนไวน์ คอนเน็คชั่น สาขา Rain Hill สุขุมวิท 47 รับสมัครพนักงานประจำสาขาดังนี้ - บาร์เทนเดอร์ (Bartender) 1 ตำแหน่ง ** ลักษณะงาน Bartender บาร์เทนเดอร์ ** - เรียนรู้และจดจำสูตรของเครื่องดื่มและการเตรียมเครื่องดื่มให้ได้ตามมาตฐาน - เตรียมและผสมเครื่องดื่มตามรายการที่ลูกค้าสั่ง - ล้างทำความสะอาดแก้วและบริเวณบาร์ให้สะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ - รายงานการสั่งซื้ออุปกรณ์ของแผนกเครื่องดื่มให้กับซุปเปอร์ไวเซอร์ทราบ - รายงานสต๊อกเครื่องดื่มให้กับซุปเปอร์ไวเซอร์ทราบ - ตรวจสอบสินค้าคงเหลือประจำเดือนกับแผนกบัญชี

โดย Wine Connection Co., Ltd.

15  ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย(ธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าต่างชาติ)
  - 1. บริหารภาพรวมการรับชำระหนี้ของทุกลูกค้าทุกราย 1.1 บริหารจัดการการรับชำระหนี้โดยการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารที่ให้บริการการตัดบัญชีเพื่อให้การรับชำระหนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ในแต่ละงวด 1.2 ตอบอีเมล คำถามของลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้รวมถึงการปิดบัญชีของลูกค้าทุกราย 1.3 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับในการชำระหนี้ปิดบัญชีรวมถึงการไถ่ถอนหลักประกัน ของลูกค้าทุกราย 1.4 ออกจดหมายติดตามหนี้ทางอีเมลให้ลูกหนี้ผิดนัดชำระทุกราย 1.5 ตรวจรายงานการติดตามหนี้ รวมถึง Presentation จากแผนกรับชำระหนี้ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร 2. บริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ 3 งวดขึ้นไป (NPL : Non Performing Loan) 2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีสถานะ การชำระปกติและรักษาสิทธิทางกฏหมายของบริษัทอย่างครบถ้วน 2.2 ติดต่อลูกหนี้ เพื่อเจรจากับลูกหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทั้งในและนอกศาล 2.3 ประสานงานกับฝ่ายกฏกหมายในการดำเนินคดีลูกหนี้ที่ผิดชำระ 2.4 ขออนุมัติแผนปรับโครงสร้างหนี้ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 2.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 2.6 ตรวจรายงานและ Presentation ลูกหนี้ค้างชำระ 3 เดือนขึ้นไปจากแผนกปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2.7 ติดตามการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ให้ชำระหนี้ตามกำหนด 3. บริหารจัดการทรัพย์สินที่รับโอนมาเป็นของบริษัท (NPA : Non Performing Assets) 3.1 ตรวจรายงานการสำรวจหลักประกันของลูกหนี้ที่มีมูลหนี้ 100 ล้านบาทขึ้นไป 3.2 บริหารและดูแลหลักประกันของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ 3.3 บริหารและดูแล หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยที่สุด 3.4 บริหารดูแลเรื่องการขาย หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด 3.5 ตรวจรายงาน และ Presentation หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัท จากแผนกเร่งรัดหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย

โดย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

16  Project Manager
  - ความรับผิดชอบ: ดำเนินงานการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงการจัดการทรัพยากรและการอัพเกรดการประมวลผลเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหาร นำทีมโครงการไปใช้ระบบ / โมดูลที่ขาย ด้วยเป้าหมายดังต่อไปนี้: จัดส่งตรงเวลา ในงบประมาณด้วยระบบคุณภาพและบรรลุความพึงพอใจของลูกค้า ติดต่อกับผู้จัดการบัญชีเพื่อประเมินความต้องการและสร้างใบเสนอราคาที่คุ้มค่า เกี่ยวกับประสิทธิภาพของสมาชิกในทีม และเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการโครงการ ให้ความรู้เชิงพาณิชย์แก่ลูกค้าพนักงานขายและพนักงานภายใน รวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลายอย่างเพื่อให้ขอบเขตโครงการและวัตถุประสงค์โดยรวมเช่น กำหนดขอบเขตการสื่อสารและการจัดการขอบเขตโครงการวัตถุประสงค์และผลงานตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย กำหนดโครงสร้างการแจกแจงรายละเอียดงานที่ส่งมอบได้ กำหนดสื่อสารและจัดการงบประมาณของโครงการ กำหนดวางแผนและจัดการกิจกรรมที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการโดยใช้กระบวนการกระบวนการและเครื่องมือที่จำเป็น สร้างและนำองค์กรโครงการขึ้นอยู่กับผลงานโครงการและกำหนดบทบาทความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์ พัฒนาและใช้แผนการสื่อสารตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวัง พัฒนาและใช้แผนบริหารความเสี่ยง สร้างและผลักดันแผนการจัดซื้อโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าการคัดเลือกและการจัดการซัพพลายเออร์บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

โดย บริษัท ฟู๊ดแล็บ จำกัด

17  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
  - 1.เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนทั้งหมด ตั้งแต่ การจัดซื้อวัตถุดิบ , เบิกวัตถุดิบ และการรับสินค้าสำเร็จรูป 2.ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึก Stock Card กับข้อมูลในระบบ 3.จัดทำรายงานสรุปรับ-จ่าย แยกตามประเภทสินค้าประจำเดือน 4.จัดทำรายงานต้นทุนมาตรฐาน 5.สุ่มตรวจนับ Stock ประจำเดือน พร้อมปรับปรุงหาสาเหตุกรณีมียอดไม่ตรงกัน 6.ตรวจสอบใบรับสินค้าและเอกสารส่งมอบที่บันทึกรายการแล้วทุกประเภท 7.จัดทำรายงานสินค้าขาดทุน กรณีมีผลขาดทุน 8.วิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรฐาน 9.จัดทำงบต้นทุนการผลิต

โดย บริษัท สยามโภชนากร จำกัด

18  พนักงานบัญชี
  - ตรวจสอบบัญชี บิลซื้อ-ขาย แต่ละวันและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ห้างทองลายกนก จำกัด

19  Senior Account AP รับสมัครด่วน !
  - 1. ดูแลการเงินและบัญชีด้านเจ้าหนี้ 2. จัดใบสำคัญจ่าย และเช็คจ่าย 3. จัดทำใบสำคัญทั่วไป 4. ตรวจสอบรายงานภาษีสั่งซื้อ 5. ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และจัดทำแบบนำส่ง 6. กระทบยอดธนาคาร และบัญชีอื่นๆ ด้านเจ้าหนี้

โดย Wine Connection Co., Ltd.

20  เจ้าหน้าที่บัญชี AR / AP
  - 1.ทำจ่าย-รับ 2.ประกบบิล-วางบิล 3.งานที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)

21  Senior Accounting Officer AP (ประจำบางรัก)
  - - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และข้อมูลจากระบบโปรแกรมสำเร็จรูป - บันทึกบัญชีจ่ายเข้าระบบ โปรแกรมสำเร็จรูป - ดูแลบัญชีที่เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย

โดย Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

22  พนักงานบัญชีลูกหนี้ **ประจำสำนักงานใหญ่ เมเจอร์ รัชโยธิน ทำงาน จ - ศ ** รับสมัครด่วน !
  - 1. รับผิดชอบส่วนงานด้านบัญชีรายรับ และการกระทบยอด 2. ตรวจสอบการรับชำระเงินจากสาขา 3. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ 4. สรุปยอดขายสาขาประจำวันและประจำเดือน 5. ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 6. จัดทำงบกระทบยอดแบงค์ 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **ประจำสำนักงานใหญ่ เมเจอร์ รัชโยธิน ทำงาน จ - ศ**

โดย WE Fitness Co., Ltd. (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด)

23  ธุรการบัญชี
  - ทำเอกสารซื้อขาย-รับจ่าย บัญชีทั่วไป

โดย บริษัท ฟอร์มูล่า คอนเน็คท์ โซลูชั่น จำกัด

24  พนักงานบัญชี
  - - รับผิดชอบด้านบัญชี-การเงิน - บันทึกบัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย และปรับปรุงรายการบัญชีประจำเดือน - ตรวจสอบเอกสารเบิก จ่าย และเอกสารบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานภาษีต่างๆ / ออกใบหัก ภาษี ณ ที่จ่าย / ยื่นภงด. 3-53 ภพ.30 - จัดทำรายงานบัญชีต่างๆของบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เอช ที อาร์ จำกัด

25  เจ้าหน้าที่การเงิน
  - 1. บันทึกบัญชี รายรับ - รายจ่าย 2. วางบิล + รับเช็ค 3. ทำบัญชีลูกหนี้ + เจ้าหนี้

โดย บริษัท ฮาฮามา จำกัด

26  เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
  - 1.ควบคุมการจ่ายเงิน(ตรวจสอบ Payment voucher) และควบคุมการรับเงินที่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ (ตรวจสอบ Offset หนี้) 2.จัดสรรกระแสเงิน(Cash flow)ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่าย) 3.ดูแลการกู้ยืมเงิน และจ่ายชำระคืนเงินกู้ให้ตรงตามกำหนดเวลา 4.จัดทำ Report เพื่อการตัดสินใจ : Cash flow actual monthly (ปิด cash flow), Report analysis, Financial statement และ Report loan ให้ทันตามกำหนดเวลา 5.ดูแล และประสานงานกับหน่วยงานบัญชีที่อยู่ต่างประเทศ (อเมริกา, ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย อินเดีย และจีน) เพื่อนำเสนอขออนุมัติเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการโอนเงินลงทุนให้ทันตามกำหนดเวลา 6.หน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมาย : การเปิด-ปิด บัญชีธนาคารของของบริษัทไทยซัมมิทกรุ๊ป, การสมัคร/เปลี่ยนแปลงทำธุรกรรมของบริษัทไทยซัมมิทกรุ๊ปกับธนาคาร ฯลฯ ให้ทันตามกำหนดเวลา

โดย THAI SUMMIT AUTOMOTIVE Co., Ltd.

27  ธุรการบัญชี
  - -ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. -ติดต่อนัดหมาย นัดประชุม รับโทรศัพท์ ประสานงานภายในบริษัท -จัดการเอกสารภายในบริษัท -ประสานงานเอกสารบัญชีต่างๆ -จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล/ใบส่งของ -จดบันทึกการประชุม -จัดทำหนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่าย -บันทึกรายรับ/รายจ่าย

โดย บริษัท ไฮโปธีสีส จำกัด

28  ธุรการ
  - -รวบรวมเอกสารบิลซื้อ/ใบเสร็จรับเงินจากพนักงาน -บันทึกรายการสินค้าเข้าออก -บันทึก-สรุปรายงานค่าใช้จ่ายย่อยในแต่ละเดือน -เตรียมเอกสารส่งบัญชี (ทำใบสำคัญจ่าย) -ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (word, excel) ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30

โดย บริษัท ฟีนิกซ์เทค เจแปน จำกัด

29  ธุรการบัญชี
  - - ทำงบดุล, งบกระแสเงินสด, งบกำไรขาดทุนได้ - สามารถประสานงานกับสำนักงานบัญชีได้ - ทำสรุปการเงินของบริษัท

โดย บริษัท คอสเมติคส์ แบรนด์ บิลดิ้ง จำกัด

30  เจ้าหน้าที่ Junior Accountant .
  - 1. บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม Express และยื่นแบบภาษี 2. มีหัวหน้าคอยฝึกงานและสอนงานให้. Welfare : ประกันอุบัติเหตุ ประกันค่ารักษาพยาบาล ประกันค่ารักษาทันตกรรม ยูนิฟอร์มพนักงาน หยุดเสาร์ อาทิตย์

โดย Bricks&UK (Thailand) Co., Ltd.

31  เสมียนบัญชี/ธุรการ รับสมัครด่วน !
  - 1. ออกบิลใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน 2. รวบรวมเอกสารให้สำนักงานบัญชี 3. บันทึกคุมรายรับ/รายจ่าย 4. จัดทำเอกสารเบิกเงินสดย่อย

โดย บริษัท บูรณ์ดีไซน์ จำกัด

32  เจ้าหน้าที่ธุรการบัญขี รับสมัครด่วน !
  - - รวบรวมและจัดเรียงเอกสารทางบัญชี - มีความรู้เรื่องภาษีเกี่ยวกับ ภงด. 3 , ภงด. 53 , ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ใบกำกับภาษี) ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ.ที่จ่าย - บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายทั่วไป /เงินสดย่อย พร้อมตรวจสอบเอกสาร - บันทึกตั้งเจ้าหนี้และตัดชำระหนี้ และบริหารรอบบัญชีการจ่ายต่างๆตามลำดับ - บริหารเงินสดย่อย - ดูแลและจัดตารางช่างติดตั้ง ตามความเหมาะสม - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท บาวเฟ้นส์ เอเชีย จำกัด

33  บัญชี ทั่วไป
  - - จัดทำเอกสารบัญชี ทั่วไป - จัดทำรายงาน ซื้อ ขาย และค่าใช้จ่ายประจำเดือน - ด้านการเงิน ทั่วไป รับ จ่าย

โดย BrainFood Thai Co., Ltd

34  หัวหน้าส่วนบัญชีการเงิน สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - 1. ติดตามควบคุม ตรวจสอบการลงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีกฎหมายบัญชี กฎหมายสรรพากร และนโยบายด้านบัญชีของกลุ่มบริษัท 2. ติดตามเป้าหมายของฝ่ายในส่วนงานบัญชีการเงิน 3. ติดตามการทำงานและแก้ไขปัญหาของส่วนงานบัญชีการเงิน 4. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการปิดบัญชีประจำเดือน 5. รายงานข้อมูลทางการเงินให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 6. บัญชีลูกหนี้

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

35  เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สังกัด บ.ศรีตรัวโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - 1. ตั้งรหัสในเอกสารการตั้งทรัพย์สิน พร้อมบันทึกสินทรัพย์ถาวรในระบบ 2. คำนวณค่าเสื่อมราคาและบันทึกในใบโอน 3. ตรวจนับทรัพย์สิน จัดทำรายงานใบตรวจนับทรัพย์สิน และทำสรุปยอดทรัพย์สินระหว่างประกอบประจำเดือน 4. บริหารจัดการเกี่ยวกับความมีตัวตนของสินทรัพย์ เช่น ทะเบียนคุมรถ,บ่งชี้ทรัพย์สิน 5. จัดทำยอดสัญญาก่อสร้าง และสัญญาบริการคงค้างประจำเดือน บัญชีรายวันทั่วไป 1. บันทึกปรับปรุงรายการเงินเดือน/ค่าแรง 2. ตรวจสอบยอด outstanding 3. บันทึกรายการค้างรับ-ค้างจ่ายRecurring process และปรับปรุงบัญชีเดินสะพัด 4.โอนปิดบัญชีต้นทุน Provision และรายการทีเกี่ยวกับการปิดบัญชีประจำเดือน

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

36  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)จำกัด
  - 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบการเงิน 2. ตรวจสอบรายงานสรุปสินค้าระหว่างทำ การเบิกใช้น้ำยาง , เคมี , วัสดุหีบห่อ , เชื้อเพลิง , อะไหล่วัสดุ 3. จัดทำรายงานต้นทุนโอนระหว่างแผนกของสินค้าระหว่างผลิตและคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป 4. จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนแต่ละผลิตภัณฑ์ตามประเภทของต้นทุนทั้งด้านตัวเงินและปริมาณ 5. จัดทำต้นทุนคุณภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงประสิทธิภาพในการผลิตและใช้ทรัพยากร 6. ดูแลและตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนงาน เช่น ค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรม ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายส่งออก เป็นต้น 7. รายงานข้อมูลทางต้นทุนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

37  หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบการเงิน 2. ตรวจสอบรายงานสรุปสินค้าระหว่างทำ การเบิกใช้น้ำยาง , เคมี , วัสดุหีบห่อ , เชื้อเพลิง , อะไหล่วัสดุ 3. จัดทำรายงานต้นทุนโอนระหว่างแผนกของสินค้าระหว่างผลิตและคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป 4. จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนแต่ละผลิตภัณฑ์ตามประเภทของต้นทุนทั้งด้านตัวเงินและปริมาณ 5. จัดทำต้นทุนคุณภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงประสิทธิภาพในการผลิตและใช้ทรัพยากร 6. ดูแลและตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนงาน เช่น ค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรม ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายส่งออก เป็นต้น 7. รายงานข้อมูลทางต้นทุนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

38  พนักงานบัญชี
  - ทำงานทางบัญชีโดยตรง

โดย บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

39  ซุปเปอร์ไวเซอร์จัดซื้อ (Foods)
  - -เปรียบราคา สรรหาวัตถุดิบที่เกี่ยวกับอาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่ม -ประเมินผู้ขายรายเก่า และหาผู้ขายรายใหม่ -เปิด PO สั่งซื้อสินค้า -ประสานงานภายในองค์กรเกี่ยวกับงานสั่งซื้อ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -สามารถทำงานบนโปรแกรมบัญชีในระบบงานจัดซื้อได้

โดย บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด

40  เจ้าหน้าที่ธุรการและบุคคล
  - -จัดทำเงินเดือน -จัดทำค่าคอมมิชชั่นให้ฝ่ายขาย -จัดทำบัญชีเคลียร์เบี้ยประกัน -ส่งเอกสารภาษีซื้อและขายให้บริษัทบัญชี -แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ธนบุรีเซ็นเตอร์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด

41  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (จบด้านITเท่านั้น)
  - 1.1. ประสานงานการประชุม โดยนัดหมายวันเวลาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานเอกสาร จัดเตรียมเอกสารประชุม และจัดทำรายงานการประชุม ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 2. ประสานงานการสั่งซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / เครือข่าย / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานต่างๆ โดยรวบรวมความต้องการสั่งซื้อ ตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ติดต่อกับบริษัทผู้จำหน่าย เพื่อรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติ และราคาจำหน่าย นำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา ออกใบสั่งซื้อ ติดต่อสั่งซื้อจากผู้จำหน่าย และประสานงานกับฝ่ายบริการเทคนิค / EDP สาขา เพื่อรับสินค้า และติดตั้งตามที่หน่วยงานขอมา 3. ประสานงานการชำระเงินให้กับผู้จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / เครือข่าย / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยรับวางบิล จัดทำเอกสารการชำระเงินส่งบัญชี และนัดหมายกำหนดการรับชำระเงินกับผู้จำหน่าย 4. ประสานงานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / เครือข่าย / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยตรวจสอบระยะเวลาสัญญาการบำรุงรักษา และการรับประกัน เพื่อการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดต่อประสานงานและติดตามการส่งซ่อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ติดขัด 5. ประสานงานและติดตามสถานภาพของงาน (Status Report) ที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอผู้บังคับบัญชา 6. รวบรวมและจัดทำข้อมูลรายงาน IT Asset ของบริษัทฯ ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยประสานงานกับบัญชี และฝ่ายบริการเทคนิค นำเสนอผู้บังคับบัญชา 7. จัดพิมพ์ จัดเตรียม ตรวจสอบ และรวบรวมงานเอกสารต่างๆ ของกลุ่มฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง สามารถค้นหาเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็วติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในกลุ่มฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดย Home Product Center (Public) Co., Ltd.

42  16-17 ตค. 60 รับสมัคร พ.เช็คสินค้า / พ.สต๊อกสินค้า (คลังสินค้า) Tel.02-2691010-5 รับสมัครด่วน !
  - ยื่นใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที ศูนย์รับสมัครพนักงานและว่าจ้างกลาง บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โทร.02-269-1010 - 5 มือถือ 085-488-8278, 092-246-5696 การเดินทาง : ติดสถานีรถไฟฟ้าBTS พร้อมพงษ์ ฝั่งศูนย์การค้าTHE EMPORIUM อาคารB ชั้น 2 เลขที่ 622 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ลักษณะงาน -ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกว่าเป็นของที่อันตรายในการจัดเก็บหรือไม่ หรือมีความเสียหาย หรือสภาพชำรุดหรือไม่ -เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายสินค้า หรือบริษัทขนส่ง หรือบริษัทประกันภัย -จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง และเก็บรักษา -จัดทำบัญชีหมวดหมู่ และดัชนีรายการของสินค้า หรือสิ่งของที่จัดเก็บเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง และการดูแล -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย กูร์เมต์ มาร์เก็ต & โฮมเฟรชมาร์ท ในเครือ บ.เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด

43  หัวหน้าสโตร์ (กล่อง)
  - 1. ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกว่าเป็นของที่มีความถูกต้องตามใบสังซื้อหรือมีความเสียหายหรือสภาพชำรุดหรือไม่ 2. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง และเก็บรักษา 3. จัดทำบัญชีหมวดหมู่ และดัชนีรายการของสินค้า หรือสิ่งของที่จัดเก็บเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง และการดูแล 4. จัดเตรียมสินค้าที่จะต้องจัดส่งให้ฝ่ายผลิต/ ตัดสต๊อกสินค้า 5. ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า หรือวัตถุดิบ 6. ตรวจตราดูแลทุกส่วน และพื้นที่ของที่จัดเก็บสินค้ารวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ก่อนและหลังการใช้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบด้วย 7. ทำบันทึกรายงานถึงผู้บริหารคลังสินค้าทุกขั้นตอน เตรียมพร้อมจัดการ ป้องกันแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 8. บันทึกการเบิก-จ่ายด้วยระบบ SAP 9. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ เช่นฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ผู้แทนจำหน่าย เป็นต้น

โดย บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด

44  หัวหน้าคลังสินค้าและขนส่ง/ผู้จัดการ
  - - ดูแลและจัดการงานด้านขนส่งสินค้า - ประสานงานระหว่างโกดังสินค้าสองแห่ง เพื่อให้มีสต็อกเพียงพอ และสินค้าพร้อมขาย - ประสานงานกับฝ่ายบัญชี ข้อมูลสต็อกในระบบของบริษัท - ตรวจดูใบส่งสินค้า กระทบกับใบวางบิลของฝ่ายบัญชี

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต

45  หัวหน้างานบัญชี (ประจำสนง.หนองคาย)
  - 1.จัดทำรายการบันทึกบัญชีรายได้ - ค่าใช้จ่ายและรายวันทั่วไป 2.จัดทำแบบภาษีต่างๆ และนำยื่นภาษี 3.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 4.อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด

46  หัวหน้าบัญชี
  - 1. แยกประเภทบัญชี 2. ตรวจและวางแผนภาษี ยื่นแบบ ภงด 1 3 51 53 3. เช็คสินค้าคงคลัง และจัดทำรายงาน 4. ปิดงบการเงิน 5. ทำค่าแรงพนักงาน 6. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและจัดทำข้อมูล 7. งานตรวจสอบต่างๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายบริษัท

โดย Kongphop Frozen Foods Co., Ltd.

47  รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน (ประจำสำนักงานหาดใหญ่)
  - - ควบคุมและบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัท ในการจัดทำกระแสเงินสดรับและจ่าย (Cash Flow) รายวัน รายเดือน รายไตรมาส และ ประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีเงินหมุนเวียนเพียงพอในการบริหารงาน - ควบคุมเงินรับจ่ายของบริษัทฯ ทางด้าน AP & AR ในระบบ SAP ควบคุม Bank Reconciliation ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจความถูกต้องของข้อมูล และรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน - วางแผนพัฒนาพนักงานในสังกัดให้ได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับงาน เพื่อเพิ่มประสทธิภาพในการทำงานของพนักงานในสังกัด และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

48  ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน ประจำอ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
  - - วางแผนการบริหารงบประมาณและวางระบบบัญชี - จัดทำระบบบริหารสำนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - รับผิดชอบการตรวจสอบสัญญา ,ระบบการจ่าย และบริหารหนี้สิน - รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - รับผิดชอบการบริหารชุมชนสัมพันธ์ - รับผิดชอบงานพัสดุและจัดซื้อ - อื่นๆตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด

49  พนักงานตรวจสอบบัญชี
  - 1.วางแผนด้านการจัดการระบบการเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหาร 2.บริหารงานด้านบัญชี - กาารเงิน และส่งรายงานต่อกลุ่มผู้บริหาร 3.วางแผนงานด้านบัญชีการเงินควบคุมตรวจสอบบริการต้นทุนการใช้จ่ายบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 4.ปรับปรุงระบบการเงินและบัญชีให้มีมตราฐาน

โดย บริษัท เอ็มที อินเตอร์โกลด์ จำกัด

50  แคชเชียร์
  - - บริการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ - งานปิดบัญชีระหว่างวัน - เบิกจ่ายและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของร้าน - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ต.สุขภัณฑ์ เซ็นเตอร์ จำกัด


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น บัญชี รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ บัญชี มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงานบัญชี เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ