Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน

บริษัท

บริษัท งาน หางาน รับสมัครงาน

ผลการค้นหา
บริษัท หางาน บริษัท รับสมัครงาน บริษัท แหล่งงาน บริษัท ตำแหน่งงาน บริษัท

ตำแหน่งงาน  
สาขา  
จังหวัด  
#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
เจ้าหน้าที่อาคาร / เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร (ประจำอาคาร สนง. ซ.ทองหล่อ10)
  - Building Attendant 1 อัตรา (ประจำอาคารสำนักงานเมเจอร์ทาวเวอร์ สูง 19 ชั้น ซ.ทองหล่อ10) 1. ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลสวน และคู่สัญญาอื่นๆ 2. ตรวจรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลสวน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และ คู่สัญญาอื่นๆ 3. ตรวจตราความสะอาดเรียบร้อย ความสวยงามพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. ให้บริการและอำนวยความสะดวกบุคคลที่มาติดต่อ 5. ควบคุมผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในหน่วยงาน อาคาร 6. ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินภายในอาคาร 7. ตรวจสอบสัญญาต่างๆ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญา เพื่อประสานงานในการนำเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ 8. ดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหายจากบริษัทประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัย 9. รับเรื่องร้องเรียนต่างๆและนำข้อร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รายงานตรง Building Manager

โดย Major Development Estate Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ (Part-time)
  - จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้อง - ประสานงานลูกค้า เจ้าหน้าที่ธนาคาร หน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อเตรียมงานการโอนกรรมสิทธิ์ - เดินทางไปสำนักงานที่ดินในเขตที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานและอำนวยความสะดวกงานโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างลูกค้า และเจ้าหน้าที่ที่ดิน - ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย Major Development Estate Co., Ltd.

พนักงานขาย
  - ดูแลลูกค้าให้คำแนะนำลูกค้า และบริการหลังการขายลูกค้า และปิดการขาย (รถแท็กซี่ของบริษัท)

โดย บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด

พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานที่อ่อนนุช 80)
  - 1.บันทึกบัญชี ซื้อ-ขาย, จ่าย-รับ ลงโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี 2.จัดทำ ภงด 1, 3, 53 ประกันสังคม 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายและ ภ.พ.30 4.ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น สรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และประกันสังคม 5. ทุกงานที่ให้ทำจะมีการสอนงานให้ก่อนเสมอ *** สิ่งที่จะได้รับจากที่นี้นอกจากเงินเดือนแล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง ทางบริษัทมีสอนตั้งแต่การใช้โปรแกรม ความรู้ด้านบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับงาน และการปิดบัญชีเบื้องต้น***

โดย บริษัท อะมีตี้ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ทนายความ
  -  งาน กรุงเทพมหานคร กฎหมาย ธุรกิจ สำนักงานบัญชีและกฎหมาย 7 ตุลาคม 2560 บริษัท ซี วี เอ ลอว์ จำกัด ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมทางกฎหมาย ตำแหน่ง : ทนายความ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินเดือน เงินเดือนแล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ

โดย บริษัท ซี วี เอ ลอว์ จำกัด

Programmer (ประจำสำนักงานราชเทวี) รับสมัครด่วน !
  - - ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ติดต่อฝ่ายทรัพย์ฯ โทร.091-7735776 - เขียนโปรแกรมการใช้งานตามที่ได้รับมอบหมาย - หลักๆ ใช้ C# /VB.NET/ASP.NET/PHP/Crystal report/SQL Sever/photoshop/Multimedia - support การทำงานของ user - อบรมและ trainning การใช้งานระบบ - ดูแล server และ backup ข้อมูล บริษัทฯ มีทีมงาน IT. 10 คน ช่วยกันดูแลและพัฒนางาน โดยร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ^_^

โดย บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด

หัวหน้าฝ่ายบริหารพนักงาน Call Center รับสมัครด่วน !
  - 1. บริหารจัดการงานในฝ่าย call center ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2. ควบคุมดูแลพนักงาน call center ให้ดูแลลูกค้าด้วยจิตบริหาร 3. ควบคุมการให้รางวัลลูกค้าที่ใช้บริการตามเงื่อนไขของบริษัท

โดย บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด

IT & Webmaster
  - - ดูแล ควบคุม และพัฒนาเว็บไซต์ บริษัทฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ - ดูแลด้านการตรวจสอบระบบ Server, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) รวมทั้งควบคุมและดูแลการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ , ระบบ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน ดูแลระบบ Internet และระบบ Security ของคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด - แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน รวมถึงด้านฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์/ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต - SUPPORT งานฝายขายเชิงการตลาด - ออกแบบสิ่งพิมพ์ ใบปลิว แผ่นพับ ต่าง ๆ

โดย บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด

Programmer
  - • พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น • ช่วย support ทางเทคนิค ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขององค์กร • ติดตั้งและตรวจสอบ วินิจฉัย ข้อบกพร่องของ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงการแก้ปัญหาทางเทคนิคและการใช้งานทั ้งทางโทรศัพท์ และกับบุคคลโดยตรง • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในระบบงาน Software • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานภายในบริษัท หรือโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานโปรแกรมระบบ • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด

10  เจ้าหน้าที่เอกสาร ฝ่ายจัดซื้อ (Import-Export)
  - 1. การรับบิลส่งของและรับวางบิล 2. เช็คใบยืนยีนการสั่งซื้อให้ตรงกับการสั่งซื้อของบริษัท ฯ 3. รายงานยอดซื้อเคมีประจำวัน 4. เปิดบิลขายเคมี/ภาชนะ และถังเปล่า 5. รับตัวอย่างวัตถุดิบส่งให้แผนกเทคนิคทดสอบ 6. ตรวจรับเอกสารระบบคุณภาพของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 7. เปิด L/C 8. เปิดใบสั่งซื้อ อุปกรณ์,เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆตามใบสั่งซื้อ 9. ทำงานด้านเอกสารต่างๆของแผนกจัดซื้อ 10. รักษาและปกปิดข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ 11. จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออกและติดต่อประสานงาน 11. ทำงานที่ได้รับหมอบหมาย

โดย บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด

11  Marketing Excutive (PC & Shop Decorative)
  - - กำหนดเป้าหมาย วางแผน และควบคุมการทำงานของ PC ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย - วางแผนและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของPC ให้ตรงตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลเรื่องภาพลักษณ์ และความเรียบร้อยของอุปกรณ์ส่งเสริมการขายทางการตลาดที่ร้านค้า -ดูแลเรื่องการลงเครื่องผสมสี ทำป้ายหน้าร้าน หรือการจัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขาย -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด

12  พนักงานขายประจำห้าง(PC)
  - 1. เชียร์สินค้าแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเกี่ยวกับสีทาบ้าน 2. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ขาย จัดเรียงและเติมสินค้าให้เรียบร้อย 3. ดูแลและรับผิดชอบสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย 4. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 5. สามารถทำงานตามเวลาเข้า - ออก ร้านค้าได้ สถานที่ปฎิบัติงาน: 1.HomePro จ.กรุงเทพฯ สาขาเพชรเกษม 2.HomePro จ.สุรินทร์ 3.HomePro จ.นครสวรรค์ 4.HomePro จ.เลย 5.HomePro จ.เชียงราย 6.HomePro จ.สกลนคร 7.MegaHome จ.ปทุมธานี สาขารังสิต 8.MegaHome จ.เชียงราย 9.MegaHome จ.ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 10.MegaHome จ.ชลบุรี สาขาบ่อวิน 11.MegaHome จ.ตาก สาขาแม่สอด 12.MegaHome จ.นครราชสีมา สาขาโคราช ** วันเวลาทำการบริษัทฯ : วันจันทร์-วันเสาร์ 08.00-17.00น.

โดย บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด

13  เจ้าหน้าที่การตลาด
  - - ดูแลงานทางด้านการตลาด - ดำเนินการในกิจกรรมตามแผนการตลาดของบริษัท - เข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำบริษัท - พัฒนาการจัดเก็บ-รวบรวมและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลรวมให้ทันสมัยใช้งานได้จริง

โดย บริษัท เฮฟต้า จำกัด

14  พนง.ขาย ภาคเหนือตอนล่างและอีสาน
  - - วางแผนการขายร่วมกับทีม - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - ติดต่อลูกค้าใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - รักษาลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้าที่บริษัทมอบหมาย - วิ่งเข้าพบกลุ่มลูกค้า,ผู้ออกแบบ,ผู้รับเหมาก่อสร้าง,บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อหาฐานลูกค้าใหม่

โดย บริษัท เฮฟต้า จำกัด

15  ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
  - 1)วางแผนการควบคุมและตรวจสอบวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวิเคราะห์ผลความผันแปรของกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2)ควบคุมคุณภาพทั่วทั้งกระบวนการ รวมทั้งการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานที่กำหนด 3)จัดทำเอกสารให้มีความสอดคล้อง ทั้ง WI QC inspection ,Q-point ,Inspection Record 4)การอนุมัติเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต รวมถึงการสั่งการในกรณี การผลิตมีปัญหาด้านคุณภาพ 5)การวิเคราะห์หาสาเหตุ และทำการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นตามข้อกำหนด รวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 6)กำหนด KPI วัดผลของกระบวนการ และจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาปัญหาด้านคุณภาพ และติดตามผลการควบคุม 7)วางแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในบริษัทฯ และติดตามการทวนสอบเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ 8)การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนต่อลูกค้า รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 9)การสื่อสารความต้องการของลูกค้าให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและนำไปปฏิบัติ 10)การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัท เช่น 5ส ,Internal Audit อย่างต่อเนื่อง 11)การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ของแผนกควบคุมคุณภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด

16  สถาปนิก / ผู้ช่วยสถาปนิก
  - • ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์ • ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด • วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ • ประสานงานการก่อสร้างโครงการกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และการออกแบบที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ • นำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก้ไขผลิตภัณฑ์เก่าเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ในการออกแบบ • นำเสนอการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย • นำเสนอมุมมอง แนวความคิดในด้านสถาปัตย์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และลูกค้า • ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและโครงสร้าง • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ จันทร์-ศุกร์ เวลาเข้างานแบบ Flexible working hour

โดย HOP IDEA Co., LTD.

17  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ หรือ ระดับเทคนิคขั้นสูง
  - 1. ตรวจสอบเสนอแนะให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ 9. เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของพนักงาน ** มีรถรับส่ง 1 จุดที่เเยกบ้านสวน

โดย KIDS & KITS WOODWORKS LTD.

18  เจ้าหน้าที่การเงิน
  -  งาน จังหวัดปทุมธานี บัญชี/การเงิน บัญชีการเงิน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน 8 ตุลาคม 2560 บริษัท โฮม เอาทเล็ท จำกัด บริษัท โฮม เอาทเล็ท เป็นบริษัทฯนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ Builtin จากต่างประเทศที่มีลักษณะที่ทันสมัยออกแบบโดยผู้ชำนาญการ ทุกแบบ ทุกสไตล์ ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า สวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์มบริษัทฯ คอมมิชชั่น เบี้ยขยัน โบนัส พักร้อน ประกันสังคม ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 1

โดย บริษัท โฮม เอาทเล็ท จำกัด

19  พนักงานธุรการสต๊อคสินค้า
  - รับและเบิกจ่ายสินค้าและพัสดุคงคลังในความรับผิดชอบ โดยจัดเก็บดูแลรักษาและรายงานสถานนะของสินค้าคงคลังเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การเบิกจ่ายสิงค้าคงคลังเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัท

โดย บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

20  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (GA&Admin.)
  - 1.ดูแลเรื่องจัดทำทะเบียน ต่อภาษีรถยนต์ รถบรรทุกและประกันภัยรถของบริษัทฯ ทั้งหมด 2.ติดต่อราชการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำการส่งรายงานการฝึกอบรม, ติดต่ออุตสาหกรรมจังหวัดขอต่อใบอนุญาตโรงงานต่างๆ ทะเบียนพาณิชย์จังหวัด 3.ดูแลการเบิก-จ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ทางด่วนของพนักงานขับรถนายญี่ปุ่น 4.ดูแลเรื่องการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง รวมถึงดูแลงานในส่วนของคนสวน แม่บ้านของบริษัทฯ 5.ดูแลจัดทำเอกสารฝึกอบรม ISO ของบริษัทฯ 6.เปิดPR.สั่งซื้อของใช้สำนักงานของแผนก และจัดทำ stockของใช้ต่างๆ 7.ดูแลเรื่องยูนิฟอร์มประจำปีของพนักงาน, ท่องเที่ยว, และงานจัดเลี้ยงฝึกอบรมของบริษัทฯ 8.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย Thai-Japan Gas Co., Ltd

21  เจ้าหน้าที่อนุรักษ์กรมธรรม์ (Conservation Officer)
  - 1.โทรติดต่อลูกค้า ที่แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ เพื่ออธิบายเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ ของกรมธรรม์ ให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงความจำเป็น และความสำคัญ และโน้มน้าวลูกค้าให้ถือกรมธรรม์ต่อ 2.ดำเนินการด้านเอกและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการยกเลิกกรมธรรม์ให้ลูกค้า 3.ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (เข้าทำงานวันเสาร์เดือนละ 2 วัน) เวลา 08.30 - 17.30 น. สวัสดิการบริษัทตำแหน่งนี้ : ประกันสังคม, พักร้อนประจำปี, ประกันชีวิต และสุขภาพ, โบนัส และการปรับเงินเดือนประจำปี

โดย LMG Insurance Public Co., Ltd.

22  เจ้าหน้าที่วางแผนและข้อมูลเพื่อการบริหาร(SQL Server)
  - ด้านวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร เตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรในแต่ละปี ทำแผนกลยุทธ์ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์องค์กร ด้านข้อมูลสถิติ ศึกษา วิเคราะห์และจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับผู้บริหาร ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านควบคุมดูแลระบบบริหารงานคุณภาพ ดูแลและปรับปรุง Website ต่างๆ รวมถึง ของบริษัทให้เหมาะสมต่อการใช้งาน จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน ทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท (Annual Report) ปฏิบัติงานตามระเบียบ คำสั่งและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและงานอื่น มีทักษะในการ Query ข้อมูลผ่าน SQL Server

โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

23  ช่างเทคนิค / ช่างไฟฟ้า / ช่างติดตั้ง
  - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามสาย ( หรือ สามารถกรอกใบสมัครได้ที่อาคาร MDTOWER BANGNA ชั้น 4 บริษัท Manpower )

โดย บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

10 
24  Bill and Collection Admin
  - - วันทำงาน: จันทร์ - ศุกร์ - เวลาทำงาน: 8.00 - 17.00 น. - ตรวจสอบและจัดการเอกสารของแผนกการเงิน - ประสานงานและติดตามการจ่ายเงินของลูกค้า - จัดเตรียมเอกสารสำหรับวางบิลบริษัท - ดูแลเอกสารฝ่ายการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

25  เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม CSR
  - ทำหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร และ Sponser ของบริษัท รวมถึงรับผิดชอบงานกิจกรรมด้าน CSR ต่างๆ ที่ทางบริษัทจัดขึ้น

โดย บริษัท สตรอง ซิสเต็ม พลัส จำกัด

26  20 ต.ค. 60 เปิดรับสมัคร พ.แคชเชียร์/พ.การเงิน รายได้ 12,500++ T.02-2691010-5 รับสมัครด่วน !
  - ยื่นใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที (วันที่ 20 ต.ค. 60 เวลา 09.00-16.00 น.) ณ เดอะมอลล์บางแค ชั้น 8 บริเวณ ฝ่ายบุคคล สอบถามโทร. 085-4888278,092-2465696 ลักษณะงาน - สรุปรายได้ของบริษัทฯ - บันทึกโปรโมชั่น บัตรเครดิต - แนะนำโปรโมชั่น สะสมคะแนนให้กับลูกค้า - จัดเก็บรายได้ของบริษัทฯ - บริการลูกค้าตามมาตรฐานที่กำหนด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บ.เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ( สาขาบางแค,ท่าพระ ) ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป

27  20 ต.ค 60 รับสมัคร พ.รปภ.กลางวัน/กลางคืน/ดับเพลิง รายได้ 14,000+ T.02-2691010-5
  - ยื่นใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที (วันที่ 20 ต.ค. 60 เวลา 09.00-16.00 น.) ณ เดอะมอลล์บางแค ชั้น 8 บริเวณ ฝ่ายบุคคล สอบถามโทร. 085-4888278,092-2465696 ลักษณะงาน - ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินบริษัทให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ - ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ - ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บ.เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ( สาขาบางแค,ท่าพระ ) ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป

28  16-17 ต.ค. 60 รับสมัคร พ.ป้องกันทรัพย์สินสูญหาย รายได้ 14,000++ T.02-2691010-5
  - ยื่นใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที ศูนย์รับสมัครพนักงานและว่าจ้างกลาง บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โทร.02-269-1010 - 5 มือถือ 085-488-8278, 092-246-5696 การเดินทาง : ติดสถานีรถไฟฟ้าBTS พร้อมพงษ์ ฝั่งศูนย์การค้าTHE EMPORIUM อาคารB ชั้น 2 เลขที่ 622 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ลักษณะงาน - ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินบริษัทให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ - ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ - ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย กูร์เมต์ มาร์เก็ต & โฮมเฟรชมาร์ท ในเครือ บ.เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด

29  ช่างเคทอง,ช่างพิมพ์มือ 1,2,
  - - ควบคุมเครื่องเคลือบ, เครื่องเค, ปรับตั้งเครื่องให้ได้กับงานที่ลูกค้าต้องการ - ปฎิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา - ควบคุมและปฏิบัติ กับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ผลิตงานตามที่กำหนดและได้มาตรฐานของบริษัท

โดย บริษัท แสงอินเตอร์ลามิเนท จำกัด

10 
30  HR Manager Urgently Required !
  - งานด้านกลยุทธ์และนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน งบประมาณด้านทรัพยากรมนุษย์ - กำหนด Core Competency, Functional Competency, KPIs - ปรับปรุงนโยบายและระเบียบปฏิบัติพนักงาน - วางนโยบายด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน การปรับค่าตอบแทนการเลื่อนตำแหน่ง - บริหารจัดทำ WI, WP ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทุก Function งาน - วางนโยบายกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย งานวางแผนกำลังคน - วางโครงสร้างองค์กร (OC) กำหนดตำแหน่งงาน Job Grade, Job Level ฯลฯ - บริหารการจัดทำ JD, JS, JE ในแต่ละตำแหน่งงาน - กำหนดนโยบายการสร้างบุคลากรทดแทนในแต่ละตำแหน่งงาน งานสรรหาว่าจ้างบุคลากร - วางแผนด้านการสรรหาบุคลากร ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ด้านการคัดเลือกและประเมินผล ติดตามผลทดลองงาน - วิเคราะห์ช่องทางในการสรรหาและต้นทุนด้านการสรรหา งานด้านพัฒนาบุคลากร - กำหนดกลยุทธ์และแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัท - วิเคราะห์ผลการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร - กำหนดนโยบายด้านการสร้างระเบียบวินัย จิตสำนึก และค่านิยมองค์กร งานด้านบริหารค่าตอบแทน - กำหนดนโยบายด้านผลตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - กำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน การให้รางวัล การปรับผลตอบแทน งานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ - กำหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ - กำหนดนโยบายด้านสวัสดิการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท - กำหนดแนวทางการสื่อสารด้านต่างๆ ระหว่างบริษัทกับพนักงานหรือการสื่อสารกับภายนอกองค์กร การจัดการทั่วไป - การบริหารและควบคุมการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานและของบริษัทที่เกี่ยวกับแรงงานให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎหมายกำหนด - บริการและส่งเสริมการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ ISO 9001 , 14000 ,18000 และ 8 ส. - กำกับดูแลกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติด้าน COP, Safety, CSR - วางแผนปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ - กำหนดนโยบายของหน่วยงานและติดตาม ประเมินผลในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม แนวนโยบายหรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด

31  พนักงานขายออกพื้นที่ประจำจังหวัด
  - ออกขายสินค้าของบริษัทให้โดยตรงถึงเกษตรกรในพื้นที่อาศัยภายในจังหวัดของผู้สมัครงาน ** ค่าคอมมิชชั่นสูง ** ** ไม่จำเป็นต้องเข้าบริษัท ** วิธีการทำงาน - วิ่งขายและแนะนำสินค้าแก่เกษตรกร - แจ้งออร์เดอร์ให้กับทางบริษัท - บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ - ดูแลกลุ่มลูกค้าเกษตรกร - บริหารยอดขาย

โดย บริษัท กรีนโอโซนกรุ๊ป จำกัด

32  พนักงานโทรสอบถามข้อมูลลูกค้า (Part -Time )
  - โทรหาลูกค้าของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า

โดย บริษัท ทีซีที เอสเซสโซรี่ จำกัด

33  พนักงานแจกตัวอย่างสินค้า และ ใบปลิว
  - แจกตัวอย่างสินค้าให้ร้านค้า ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

โดย บริษัท เอเซีย เปเปอร์ลันช์บ๊อก จำกัด

34  ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา รับสมัครด่วน !
  - ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ, ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย , ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านในส่วนต่างๆ ช่วยผู้จัดการร้านรับผิดชอบวางแผน-บริหารงานในร้านด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)

35  ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา โลตัสอมตะนคร รับสมัครด่วน !
  - ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ, ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย , ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านในส่วนต่างๆ ช่วยผู้จัดการร้านรับผิดชอบวางแผน-บริหารงานในร้านด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)

36  ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา ซีคอน บางแค รับสมัครด่วน !
  - - ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ - ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านในส่วนต่างๆ - ช่วยผู้จัดการร้านรับผิดชอบวางแผน-บริหารงานในร้านด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)

37  ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา มาร์เก็ตเพลส ถ.นางลิ้นจี่ สาทร รับสมัครด่วน !
  - -ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ -ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย -ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านในส่วนต่างๆ -ช่วยผู้จัดการร้านรับผิดชอบวางแผน -บริหารงานในร้านด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)

38  Programer Web Application รับสมัครด่วน !
  - 1.แก้ไข/ปรับปรุง Web บริษัท เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาผ่าน Google 2.ทำ SEO และดูแล Content ใน Web บริษัท 3.พัฒนา Web,Application ตามที่ได้รับมอบหมายและทดสอบด้วยตนเอง 4.ออกแบบโครงสร้างและระบบ เพื่อการทำการตลาดออนไลน์ ทั้ง Internet และ Smartphone 5.Support ทางด้านเทคนิคและความต้องการของฝ่ายการตลาดและเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า

โดย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด

39  Web Content/Web Master (เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์/อัพเดทเว็บไซต์
  -  งาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ออกแบบเว็บไซต์/Web Web Content ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ 2 ตุลาคม 2560 บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทเพนต้า ทิก ฯ เป็นบริษัทนำเข้า เหล็กแผ่น เหล็กแผ่นม้วน มาจำหน่ายในประเทศ (Coil Center) และบริการรับจ้างตัด และแปรรูปโลหะแผ่น ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า PolicyQUALITY FIRSTACCURATE DELIVERY CONTINUOUS IMPROVEMENT CUSTOMER SATISFACTION"We committee to produce the quality productsOn time delivery base on highest safetyBy the competence personal and continually improve theeffectiveness of the quality management system"VisionFurther Technologies as a "Metal Processing Company".The vision of Penta Thick as a "metal processing company" is to achieve even higher precision in processing and to establish even better processing technologies for materials that are difcult to handle. We also hope to be able to consistently meet the diverse needs of our customers not onlywith rerolling but also in related areas. To achieve this we currently aim to "evolve" our current technologies. ln terms of "evolving" We need to further strengthen our core technology of "rening" but we are also establishing rerolling technologies capable of supporting the production of even thinner steel sheeting the processing of special purpose steel products and the manufacture of clad materials. สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี ประกันสังคม ชุดฟอร์ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร O.T ค่ากะ เบี้ยขยัน ตำแหน่ง : Web Content/Web Master (เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์/อัพเดทเว็บไซต์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบสูง ชอบการอ่าน รักการเขียน สามารถจับประเด็นข้อมูล และนำเสนอผ่านการเขียนได้ดี  รักงานบริการ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Internet ได้เป็นอย่างดี มีความรู้เกี่ยวกับ Service & Product ของบริษัท สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทา Web Multimedia Graphic และ Coding HTML CSS JavaScript Wordpress ได้เป็นอย่างดี วิธีการสมัคร สมัครผ่านทาง Email สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 86/1 หมู่ 3 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 โทร : 03857788990 0863377351 แฟกซ์ : 038577220 038578276

โดย บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

40  Web Programmer/Web Master
  - - ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท ตอบคำถามลูกค้าให้ข้อมูลกับลูกค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Facebook หรือทางโทรศัพท์ - ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ (PHP)ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท มีราคา ดอทคอม จำกัด

41  เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ Urgently Required !
  - 1. ปฏิบัติตามนโยบาย / กลยุทธ์ และวิธีการในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 2.ดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับ 3. จัดทำรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) 4. ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) 5. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับ 6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบรัทให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นตัวกลางในการรับข้อเสนอแนะจากนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้วิเคราะห์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร 7. ประสานงานการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง 8. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท 9. รวบรวมข้อมูลของฝ่ายต่างๆในบริษัทและเหตุการณ์สำคัญ เพื่อจัดทำรายงานต่างๆประจำปี 10. จัดเตรียมการนำเสนอข้อมูลและผลดำเนินงานของบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย Better World Green Public Co., Ltd.

42  เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ (รังสิต และ พระราม 3)
  - 1.ออกแบบและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าต้นแบบเพื่อสนับสนุนการขายและการตลาด 2.ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าในกระบวนการก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ 3.นำเสนอข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณท์ 4.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณท์เพื่อดำเนินกิจกรรมให้บริษัทเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสินค้าของเอเซีย 5.นำเสนอผลิตภัณท์และแบบผลิตภัณท์ที่สามารถเข้าสู่กระบวนการออกแบบผลิตภัณท์ตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิผล 6.เขียนแบบผลิตภัณท์ 2 มิติ สำหรับนำเสนอการออกแบบผลิตภัณท์โดยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7.เขียนแบบผลิตภัณท์ 3 มิติ สำหรับนำเสนอการออกแบบผลิตภัณท์โดยการใช้อุปกรณ์และเครื่อง มือต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8.ออกแบบผลิตภัณท์โดยการใช้อุปกรณ้์และเครื่องมือต่างๆได้อย่างมีประมิทธิผล 9.ควบคุมการทำงานตามแผนงานที่่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้งานออกแบบ พัฒนาผลิตภัณท์มีประสิทธิผล 10.มีความสามารถในการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการออกแบบกับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การออกแบบเป็นไปตามแผนงานและข้อกำหนด 11.สามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณท์ เพื่อการกำหนดแนวทางและการออกแบบผลิตภัณท์และพัฒนาผลิตภัณท์นได้อย่างมีประสิทธิผล 12.สามารถนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณท์ เพื่อการกำหนดแนวทางและการออกแบบผลิตภัณท์และพัฒนาผลิตภัณท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 13.กำหนดมาตราฐานหรือข้อกำหนดต่างๆของผลิตภัณท์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพและความสามารถของผลิตภัณท์ 14.นำเสนอและผลักดันแนวคิดนวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 15.จัดทำเอกสารที่ใช้ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามหลักการ iso 16.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือหน่วยงานอื่นที่ร้องขออย่างเหมาะสม

โดย บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)

43  Visual Merchandising
  - • ดูแลงานด้านการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก ของบริษัท ,showroom ,Display ,กราฟฟิค เพื่อส่งเสริมการขายและสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้า • ในการเลือกซื้อสินค้า ภายใต้ Concept ของบริษัท • ออกแบบ-เขียนแบบเพื่อการติดตั้ง ประสานงานกับสาขาและผู้รับเหมา • ตรวจสอบงานของสาขาให้เป็นไปตามการจัดเรียง Display ที่กำหนดไว้ • งานปรับปรุงพื้นอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท ดูโฮม จำกัด

44  CAD DESIGN
  - 1. ออกแบบชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้โปรแกรม CAD 2. วางแผนและประสานงานในกิจกรรมด้านการสุ่มเช็ค 3. พัฒนา, เปลี่ยนแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์ของบริษัท 4. พัฒนาและคิดค้นแบบใหม่ ๆ ตามแนวโน้มแฟชั่นต่างชาติ 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด

45  ผู้จัดการโครงการ-โยธา / Project Manager – Civil
  -  งาน กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา 6 ตุลาคม 2560 Trusty Project Management Co. Ltd. บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ มากกว่า 20 ปี สวัสดิการ 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง และที่พัก กรณีทำงานในโครงการที่อยู่ปริมณฑลและต่างจังหวัด / Out of town workstay shelterallowances.2. ค่าเดินทางกลับบ้าน กรณีทำงานในโครงการที่อยู่ปริมณฑลและต่างจังหวัด / Out of town transportationallowances.3. ค่าล่วงเวลา / Overtime4. ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี /Annually raise5. โบนัสประจำปี / Annual Bonus6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident Fund7. ยูนิฟอร์ม / Uniform8. อบรมและสัมมนาประจำปี / Seminar and Training .9. เบิกเงินล่วงหน้า กรณีย้ายไปประจำโครงการปริมณฑลและต่างจังหวัด / Cash Advance.10. เงินกู้ยืมฉุกเฉินสำหรับพนักงาน / Emergency loans.11. ตรวจสุขภาพประจำปี / Annually Checkup.12. ประกันกลุ่ม / Life Insurance.13. เงินรับขวัญบุตร / Special Allowance for new baby.14. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพพนักงาน / Staff funeral allowance.15. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว / Special Allowance for Cremation (Spouse ChildrenParents) ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการโยธา / Project Manager – Civil สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายอายุไม่เกิน 50 ปี / Male / Not over 50 years. (We welcome foreigner : Filipino Indian วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง /Bachelor Degree in Civil Engineering related fields. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี / Fluent and literate in English. มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป /At least 10 years of Project construction Management working มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม / Licensed in Professional Practice กรณีชาวต่างชาติมีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย / Carries Thai Work permit. (For foreigner) สามารถปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างและตามต่างจังหวัดได้ / Able to work upcountry sites when มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี / Have patience and be able to work well มีความกระตือรือร้น และชอบทำงานเป็นทีม และชอบทำงานเชิงรุก/ Enthusiastic has good teamwork สามารถปฏิบัติงานตามต่างจังหวัดได้ / Able to work upcountry sites when required. วิธีการสมัคร สมัครผ่านทาง Email สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หากสนใจโทรติดต่อฝ่ายบุคคล download ใบสมัครได้ที่ Website ด้านล่าง If you are that you meet our job requirements write down details of qualifications current / last earned salaries experience full personal particulars recent photo and contact number to HR Dept. or email ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Trusty Project Management Co. Ltd. 29/2527 ชั้น 2 อาคารสยามคอนโดมิเนียม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 0224621478 ต่อ 102 0869892407 แฟกซ์ : 022462600

โดย Trusty Project Management Co., Ltd.

46  Sales Engineer, Senior Sales Engineer
  - - วางแผนเป้าหมายและดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ - ติดต่อและทำตารางนัดหมายการเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำข้อมูลบริษัท แกลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม - ค้นหาความต้องการของลูกค้า จัดเตรียมเอกสาร และรายละเอียด เพื่อนำเสนอขายต่อลูกค้า - ติดตามการเสนอราคา พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่อลูกค้า จนปิดการขาย - ทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับข้องกับงานขาย - ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าในด้านต่างๆ

โดย บริษัท ทีเตชา (ประเทศไทย) จำกัด

47  Facility Engineering รับสมัครด่วน !
  - 1. ดูแล และตรวจสอบ งานผู้รับเหมา งานส่วนการปรับปรุงโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามที่บริษัทฯ กำหนด 2. สามารถจัดทำแผน และประเมินต้นทุน งบประมาณสำหรับงานโครงการต่าง ๆ 3. ตรวจสอบ / วิเคราะห์ปัญหา ของงาน สาธารณูปโภค และทำการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา 4. ดูแลรับผิดชอบ ทีมกู้ภัยฉุกเฉิน, ทีมปฐมพยาบาลและทีมกู้ภัยของโรงงาน 5. ดูแล และตรวจสอบ ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

48  วิศวกรอาวุโส (Senior Technician Engineer )
  - 1.ดูแลระบบวิศกรรมประกอบอาคารสูง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบป้อง กันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ 2.ติดต่อประสานงานภายนอกและภายในเรื่องการซ่อมบำรุงคต่างๆ 3.ดูแลรถยนต์ส่วนกลางของบริษัท 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

49  วิศวกรออกแบบระบบ M&E (สำนักงานใหญ่)
  - - บริหารจัดการ จัดทำแผนงานควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงภายในศูนย์การค้าฯ ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ - ควบคุมงานบริการรับแจ้งซ่อม ร้านค้า, ผู้เช่า และสำนักงาน - ควบคุมการตกแต่งร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ โดยดูแลและตรวจแบบร้านค้าเพื่อให้ผู้เช่า, ร้านค้าตกแต่งร้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์การค้าฯ - ควบคุมการใช้พลังงานภายในศูนย์การค้าฯ อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำและดูแลงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของแผนก - บริหารจัดการบุคลากรภายในแผนกให้มีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายบริษัท

โดย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

50  ผู้จัดการแผนกงานระบบ (ประจำ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช)
  - - บริหารจัดการ จัดทำแผนงานควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงภายในศูนย์การค้าฯ ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ - ควบคุมงานบริการรับแจ้งซ่อม ร้านค้า, ผู้เช่า และสำนักงาน - ควบคุมการตกแต่งร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ โดยดูแลและตรวจแบบร้านค้าเพื่อให้ผู้เช่า, ร้านค้าตกแต่งร้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์การค้าฯ - ควบคุมการใช้พลังงานภายในศูนย์การค้าฯ อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำและดูแลงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของแผนก - บริหารจัดการบุคลากรภายในแผนกให้มีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายบริษัท

โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น บริษัท รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ บริษัท มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงานบริษัท เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ