Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง งาน หางาน รับสมัครงาน

ผลการค้นหา
ตำแหน่งงานว่าง หางาน ตำแหน่งงานว่าง รับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง แหล่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงาน  
สาขา  
จังหวัด  
#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล : ประจำสงขลา รับสมัครด่วน !
  - 1. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามาทำงาน โดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นต่อไป 2. พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 3. กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานโดยตรงและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากรอย่างได้มาตรฐาน 4. สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรเพื่อให้พนักงานอุทิศเวลา และความสามารถในการทำงานให้กับองค์กร อย่างเต็มที่ 5. สงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน 6. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน หรือลูกจ้าง และเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทเกิดขึ้นต้องเข้าไปหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็วที่สุดตามหลักของการแรงงานสัมพันธ์ 7. จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม และจัดบริการด้านสันทนาการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน

โดย Best Performance Engineering Co., Ltd.

ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำร้านยา SAVE DRUG
  - "*สมัครงานตำแหน่งนี้ 1. กรอกใบสมัคร ที่ร้านยา SAVE DRUG 2. แอด ID Line: @savedrug 3. Inbox ใน Page Facebook : savedrug.hr - แนะนำข้อมูลสินค้าต่างๆที่ไม่ใช่ยาอันตราย / แนะนำผลิตภัฑณ์หรือสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ - ประจำเครื่องแคชเชียร์เพื่อชำระเงินได้อย่างถูกต้อง เพื่อความพึงพอใจในการรับบริการของลูกค้า - ดูแล , จัดเรียงยา , รักษาความสะอาดภายในร้าน - เปิด-ปิด ร้าน พร้อมทั้งตรวจสอบและปิดยอดเงินจากการขายสินค้าา #ดูสาขาที่มีตำแหน่งว่างได้ที่ Facebook:savedrug.hr

โดย บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด

Human Resources Manager
  - 1. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามาทำงาน โดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นต่อไป 2. พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 3. กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานโดยตรงและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากรอย่างได้มาตรฐาน 4. สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรเพื่อให้พนักงานอุทิศเวลา และความสามารถในการทำงานให้กับองค์กร อย่างเต็มที่ 5. สงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน 6. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน หรือลูกจ้าง และเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทเกิดขึ้นต้องเข้าไปหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็วที่สุดตามหลักของการแรงงานสัมพันธ์ 7. จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม และจัดบริการด้านสันทนาการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน

โดย บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด (ThaitravelCenter.com)

Mobile Programming
  - ถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลการเขียนโดยใช้ Phonegap/Cordova/Javascript/AngularJS แล้ว เรามีตำแหน่งว่างที่เหมาะสำหรับคุณในจังหวัดสุพรรณบุรี และหากคุณมีความสามารถในเรื่องเหล่านี้ด้วยจะยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 1. เขียน Javascript ได้ทั้งวันโดยไม่เบื่อ และถ้าเข้าใจ Class หรือ Object ด้วยจะดีมาก 2. เข้าใจ HTML5 + CSS + jQuery/javascript 3. อ่าน Manual/API Document ภาษาอังกฤษได้บ้าง 4. เข้าใจ Phonegap/Cordova/AngularJS/Ionic Framework จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื้องานเน้นพัฒนาเวปไซต์องค์กรและระบบหลังบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท โฮสโตเนี่ยน โซลูชั่น จำกัด (สาขาสุพรรณบุรี)

Programmer
  - ถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลการเขียนเวปโดยใช้ php แล้ว เรามีตำแหน่งว่างที่เหมาะสำหรับคุณในจังหวัดสุพรรณบุรี และหากคุณมีความสามารถในเรื่องเหล่านี้ด้วยจะยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 1. เขียน php ได้ทั้งวันโดยไม่เบื่อ และถ้าเข้าใจ Class หรือ Object ด้วยจะดีมาก 2. เข้าใจ HTML5 + CSS + jQuery/javascript + MySQL 3. อ่าน Manual/API Document ภาษาอังกฤษได้บ้าง 4. เข้าใจ PHP Framework Codeigniter/Laravel, Bootstrap จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื้องานเน้นพัฒนาเวปไซต์องค์กรและระบบหลังบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท โฮสโตเนี่ยน โซลูชั่น จำกัด (สาขาสุพรรณบุรี)

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ
  - 1.จัดโปรแกรมการปฐมนิเทศและอบรม 2.รักษาแผนการจ่ายเงินโดยดำเนินการสำรวจค่าใช้จ่ายเป็นระยะ 3.จัดตารางเวลาและดำเนินการการประเมินผลงาน,เตรีมงบประมาณ,ตรวจสอบและจัดกำหนดการณ์การจ่ายเงินเป็นรายบุคคล 4.รับฟังและแก้ปัญหาความคับข้องใจของพนักงาน,ให้คำปรึกษาต่อพนักงานและผู้ควบคุมงาน,ปรับปรุงโปรแกรมผลประโยชน์ของพนักงานและแจ้งให้ทราบโดยศึกษาความต้องการและแนวโน้มผลประโยชน์,แนะนำโปรแกรมผลประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร,กำกับการประมวลผลของการเรียกร้องผลประโยชน์ 5. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามาทำงาน โดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นต่อไป

โดย บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล รับสมัครด่วน !
  - 1.สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามาทำงาน โดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นต่อไป 2. พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 3. กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานโดยตรงและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากรอย่างได้มาตรฐาน เช่น การให้สิทธิ์ในการถือหุ้น 4. สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรเพื่อให้พนักงานอุทิศเวลา และความสามารถในการทำงานให้กับองค์กร อย่างเต็มที่ 5. สงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน 6. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน หรือลูกจ้าง และเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทเกิดขึ้นต้องเข้าไปหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็วที่สุดตามหลักของการแรงงานสัมพันธ์ 7. จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม และจัดบริการด้านสันทนาการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานอาจดำเนินงานด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน 8. ดำเนินการให้พนักงานออกจากงาน โดยการเกษียณอายุ หมดสัญญาจ้าง หรือเลิกจ้างเมื่อองค์กรเผชิญสภาวะธุรกิจซบเซา หรือด้วยเหตุผลอื่นโดยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย แรงงาน และหาวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยพนักงานเหล่านั้นซึ่งอาจเสนอให้กลับเข้าทำงานใหม่เมื่อองค์กรพ้นสภาวะดังกล่าวแล้ว 9. ทำโปรแกรมคิดเงินเดือนได้ 10. ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท บางกอก คุกกี้ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  - 1. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามาทำงาน โดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นต่อไป 2. พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 3. กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานโดยตรงและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากรอย่างได้มาตรฐาน เช่น การให้สิทธิ์ในการถือหุ้น 4. สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรเพื่อให้พนักงานอุทิศเวลา และความสามารถในการทำงานให้กับองค์กร อย่างเต็มที่ 5. สงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน 6. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน หรือลูกจ้าง และเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทเกิดขึ้นต้องเข้าไปหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็วที่สุดตามหลักของการแรงงานสัมพันธ์ 7. จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม และจัดบริการด้านสันทนาการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานอาจดำเนินงานด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน

โดย MALI Interdisciplinary Medical Center ( MALI IMC )

Recruiter พนักงานรายวัน
  - ·บริหารงานสรรหา คัดเลือก พนักงานรายวัน/พนักงานต่างด้าวในตำแหน่งว่างตามที่ได้รับมอบหมาย ·จัดทำแผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานรายวัน วางแผนอัตรากำลัง ตรวจสอบดูแลกระบวนการคัดสรรบุคลากรให้เป็นไปตามที่นโยบายกำหนด ·วิเคราะห์ข้อมูลในการสรรหา และตรวจสอบจำนวน คุณลักษณะที่จำเป็นของพนักงานรายวันตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ·ตรวจสอบดูแลการรับสมัคร/สรรหา/คัดเลือกใบสมัคร ตลอดจนการดำเนินการสัมภาษณ์พนักงานรายวันเพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัท และหน่วยงานต้องการ ·ดูแลการจัดทำสัญญาการว่าจ้าง ตลอดจนข้อมูลทางสถิติ เปรียบเทียบ เพื่อประโยชน์ในงานที่รับผิดชอบ ·ดำนินการประสานงานหน่วยงานราชการ

โดย Thai Union Frozen Products PCL Co., Ltd.

10  Art Director/ Graphic Design งานประจำบริษัท Jewelry ถ.สีลม 20-40K Urgently Required!
  - งานสายครีเอทีฟ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา งานประจำบริษัท Jewelry แถวสีลม Art Director / Graphic Design ( 20,000 - 40,000 บาท / เดือน ) รายละเอียดงาน: - คิด concept งานต่างๆ และออกแบบงานกราฟิคต่างๆ ที่ได้รับ มอบหมาย - ช่วยคิดว่าจจะนำเสนองานอย่างไร ให้ออกมาดีที่สุด - คิด creative งาน กราฟฟิค หรือทำ Art Direction ของแต่ละงาน ทุกตำแหน่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้ - เพศใดก็ได้ อายุ 25-30 ปี - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีความสามารถด้านภาษาทั้งไทยและต่างประเทศดี - เป็นคนทันสมัย มีความรู้รอบตัว ความคิดสร้างสรรค์ - บุคลิกภาพดี ทัศนะคติดี ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง - ทำงานเป็นทีมได้ มนุษยสัมพันธ์ดี - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี ออกแบบเว็บไซต์ และกราฟฟิคดีไซน์ Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, CMS บริการหางานให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น !!! ตั้งแต่ส่งใบสมัครจนถึงเข้าทำงานจริง ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แค่ส่งประวัติมาที่ E-mail: vilasinee@fdi.co.th,Kanyanutt@fdi.co.th,Chayuda@fdi.co.th หรือโทรเลยทันที ติดต่อทีมงานที่ 083-0911316 Tel : 02-626-5999 ดูตำแหน่งว่าง ที่ https://www.facebook.com/pages/FDI-Recruitment-Thailand-CoLtd/287615571307899

โดย FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

11  หัวหน้าส่วนสรรหาและคัดเลือก
  - - รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือก ผู้สมัครในตำแหน่งงานว่างตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเสนอการจ้างงาน - วางแผนการสรรหา และคัดเลือก ผู้สมัครทั้งภายในภายนอกเพื่อบรรจุพนักงานในตำแหน่งว่างของบริษัทฯ - ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานก่อนเริ่มงาน - จัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี - พัฒนา ปรับปรุง ขั้นตอน กระบวนการ และ วิธีการ ในงานสรรหาและคัดเลือก

โดย TN GROUP Co., Ltd.

12  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  - - ประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรของบริษัท : กำหนดขั้นตอนและดำเนินการในเรื่องสรรหา - สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามา ทำงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นต่อไป - พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบายและ เป้าหมายของบริษัท ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน - สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงานหรือลูกจ้าง และเมื่อ มีปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นต้องเข้าไปหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็วที่สุดตามหลักของการแรงงานสัมพันธ์ - ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานระหว่างทดลองงาน 120 วัน ให้เป็นไปตามขั้นตอน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด

13  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  - - จัดทำเงินเดือนพนักงาน รายเดือน รายวัน - สรรหาพนักงานตามตำแหน่งว่าง - จัดทำเอกสารประกันสังคม  - จัดทำภงด.1,ภงด.1ก ภาษีบุคคลทุกประเภท และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เอส.พี.เอ. อินทีเกรชั่น จำกัด

2  
14  รองผู้จัดการฝ่ายผลิต
  - 1.ประสานงานทั้งหมดภายในแผนก โดยการจัดทำแผนการผลิตและการบริหารที่ชัดเจน รวมทั้งรายงานผลการทำงาน  2.รับผิดชอบในการพัฒนา รักษาพนักงาน บริหารบุคลากรภายในหน่วยงาน 3.รักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพการผลิต คิดค้น พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 4.ติดตาม ควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ รวมทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนก 5.สามารถควบคุมดูแลแผนกอื่นแทนได้ ในกรณีที่รองผู้จัดการแผนกนั้นไม่มาหรือตำแหน่งว่าง

โดย Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

1  

เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น ตำแหน่งงานว่าง รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ ตำแหน่งงานว่าง มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงานตำแหน่งงานว่าง เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ