Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน งาน หางาน รับสมัครงาน

ผลการค้นหา
ตำแหน่งงาน หางาน ตำแหน่งงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งงาน แหล่งงาน ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน  
สาขา  
จังหวัด  
#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
ทนายความ
  -  งาน กรุงเทพมหานคร กฎหมาย ธุรกิจ สำนักงานบัญชีและกฎหมาย 7 ตุลาคม 2560 บริษัท ซี วี เอ ลอว์ จำกัด ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมทางกฎหมาย ตำแหน่ง : ทนายความ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินเดือน เงินเดือนแล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ

โดย บริษัท ซี วี เอ ลอว์ จำกัด

Programmer (ประจำสำนักงานราชเทวี) รับสมัครด่วน !
  - - ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ติดต่อฝ่ายทรัพย์ฯ โทร.091-7735776 - เขียนโปรแกรมการใช้งานตามที่ได้รับมอบหมาย - หลักๆ ใช้ C# /VB.NET/ASP.NET/PHP/Crystal report/SQL Sever/photoshop/Multimedia - support การทำงานของ user - อบรมและ trainning การใช้งานระบบ - ดูแล server และ backup ข้อมูล บริษัทฯ มีทีมงาน IT. 10 คน ช่วยกันดูแลและพัฒนางาน โดยร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ^_^

โดย บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด

เจ้าหน้าที่การเงิน
  -  งาน จังหวัดปทุมธานี บัญชี/การเงิน บัญชีการเงิน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน 8 ตุลาคม 2560 บริษัท โฮม เอาทเล็ท จำกัด บริษัท โฮม เอาทเล็ท เป็นบริษัทฯนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ Builtin จากต่างประเทศที่มีลักษณะที่ทันสมัยออกแบบโดยผู้ชำนาญการ ทุกแบบ ทุกสไตล์ ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า สวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์มบริษัทฯ คอมมิชชั่น เบี้ยขยัน โบนัส พักร้อน ประกันสังคม ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 1

โดย บริษัท โฮม เอาทเล็ท จำกัด

เจ้าหน้าที่อนุรักษ์กรมธรรม์ (Conservation Officer)
  - 1.โทรติดต่อลูกค้า ที่แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ เพื่ออธิบายเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ ของกรมธรรม์ ให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงความจำเป็น และความสำคัญ และโน้มน้าวลูกค้าให้ถือกรมธรรม์ต่อ 2.ดำเนินการด้านเอกและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการยกเลิกกรมธรรม์ให้ลูกค้า 3.ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (เข้าทำงานวันเสาร์เดือนละ 2 วัน) เวลา 08.30 - 17.30 น. สวัสดิการบริษัทตำแหน่งนี้ : ประกันสังคม, พักร้อนประจำปี, ประกันชีวิต และสุขภาพ, โบนัส และการปรับเงินเดือนประจำปี

โดย LMG Insurance Public Co., Ltd.

หัวหน้างานฝ่ายสรรหาบุคลากร
  - รับผิดชอบ วางแผนกำลังคน (Manpower Planning)งานด้านสรรหา ว่าจ้างทุกระดับ สัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่งงานในระดับบริหารและระดับผู้จัดการ สรุปรายงานการเข้า-ออกของพนักงานรายสัปดาห์/รายเดือน ตรวจสอบความถูกต้องตำแหน่งงานก่อนลงประกาศ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด

HR Manager Urgently Required !
  - งานด้านกลยุทธ์และนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน งบประมาณด้านทรัพยากรมนุษย์ - กำหนด Core Competency, Functional Competency, KPIs - ปรับปรุงนโยบายและระเบียบปฏิบัติพนักงาน - วางนโยบายด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน การปรับค่าตอบแทนการเลื่อนตำแหน่ง - บริหารจัดทำ WI, WP ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทุก Function งาน - วางนโยบายกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย งานวางแผนกำลังคน - วางโครงสร้างองค์กร (OC) กำหนดตำแหน่งงาน Job Grade, Job Level ฯลฯ - บริหารการจัดทำ JD, JS, JE ในแต่ละตำแหน่งงาน - กำหนดนโยบายการสร้างบุคลากรทดแทนในแต่ละตำแหน่งงาน งานสรรหาว่าจ้างบุคลากร - วางแผนด้านการสรรหาบุคลากร ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ด้านการคัดเลือกและประเมินผล ติดตามผลทดลองงาน - วิเคราะห์ช่องทางในการสรรหาและต้นทุนด้านการสรรหา งานด้านพัฒนาบุคลากร - กำหนดกลยุทธ์และแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัท - วิเคราะห์ผลการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร - กำหนดนโยบายด้านการสร้างระเบียบวินัย จิตสำนึก และค่านิยมองค์กร งานด้านบริหารค่าตอบแทน - กำหนดนโยบายด้านผลตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - กำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน การให้รางวัล การปรับผลตอบแทน งานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ - กำหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ - กำหนดนโยบายด้านสวัสดิการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท - กำหนดแนวทางการสื่อสารด้านต่างๆ ระหว่างบริษัทกับพนักงานหรือการสื่อสารกับภายนอกองค์กร การจัดการทั่วไป - การบริหารและควบคุมการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานและของบริษัทที่เกี่ยวกับแรงงานให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎหมายกำหนด - บริการและส่งเสริมการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ ISO 9001 , 14000 ,18000 และ 8 ส. - กำกับดูแลกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติด้าน COP, Safety, CSR - วางแผนปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ - กำหนดนโยบายของหน่วยงานและติดตาม ประเมินผลในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม แนวนโยบายหรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด

พนักงานครัว ร้านอาหาร August by TIPCO สาขาเมกาบางนา
  - ในงาน Walk in Interview สัมภาษณ์เสร็จ รู้ผลทันที เริ่มงานได้เลย ในวันที่ 11 ต.ค.60 เวลา 10:00 - 16:00 สถานที่สัมภาษณ์ ร้าน August ชั้น 3 ตึกเมอร์คิวรี่ ติดบีทีเอสชิดลม ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ 1.พนักงานครัวไทย จีน ยุโรป 5 อัตรา 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 3.Checker 4.พนักงานประจำบาร์น้ำ 5.พนักงานเสริฟ หลายอัตรา 6.พนักงานล้างจาน ึ7.กัปตันร้าน 8.ผู้จัดการร้านอาหาร และ ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร

โดย บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

กัปตัน รับสมัครด่วน !
  -  งาน กรุงเทพมหานคร อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ อื่นๆ ธุรกิจ อาหารเครื่องดื่มยาสูบ 7 ตุลาคม 2560 Sushi Mori Gaysorn Village ร้าน Sushi Mori สาขา เกษร ร้านอาหารญี่ปุ่นแนวหน้าของประเทศไทย มีประสบการณ์เปิดบริการเพรียบพร้อม สวัสดิการ สวัสดิการสูงกว่าร้านอาหารมาตราฐาน ตำแหน่ง : กัปตัน รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 ตำแหน่ง

โดย Sushi Mori Gaysorn Village

สาขาโครงการ RainHill รับสมัคร Bartender ประจำร้านWineconnectionคุณมิ้ง064941545
  - รับสมัครพนักงาน ประจำร้านอาหารอิตาเลี่ยนไวน์ คอนเน็คชั่น สาขา Rain Hill สุขุมวิท 47 รับสมัครพนักงานประจำสาขาดังนี้ - บาร์เทนเดอร์ (Bartender) 1 ตำแหน่ง ** ลักษณะงาน Bartender บาร์เทนเดอร์ ** - เรียนรู้และจดจำสูตรของเครื่องดื่มและการเตรียมเครื่องดื่มให้ได้ตามมาตฐาน - เตรียมและผสมเครื่องดื่มตามรายการที่ลูกค้าสั่ง - ล้างทำความสะอาดแก้วและบริเวณบาร์ให้สะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ - รายงานการสั่งซื้ออุปกรณ์ของแผนกเครื่องดื่มให้กับซุปเปอร์ไวเซอร์ทราบ - รายงานสต๊อกเครื่องดื่มให้กับซุปเปอร์ไวเซอร์ทราบ - ตรวจสอบสินค้าคงเหลือประจำเดือนกับแผนกบัญชี

โดย Wine Connection Co., Ltd.

10  Web Content/Web Master (เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์/อัพเดทเว็บไซต์
  -  งาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ออกแบบเว็บไซต์/Web Web Content ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ 2 ตุลาคม 2560 บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทเพนต้า ทิก ฯ เป็นบริษัทนำเข้า เหล็กแผ่น เหล็กแผ่นม้วน มาจำหน่ายในประเทศ (Coil Center) และบริการรับจ้างตัด และแปรรูปโลหะแผ่น ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า PolicyQUALITY FIRSTACCURATE DELIVERY CONTINUOUS IMPROVEMENT CUSTOMER SATISFACTION"We committee to produce the quality productsOn time delivery base on highest safetyBy the competence personal and continually improve theeffectiveness of the quality management system"VisionFurther Technologies as a "Metal Processing Company".The vision of Penta Thick as a "metal processing company" is to achieve even higher precision in processing and to establish even better processing technologies for materials that are difcult to handle. We also hope to be able to consistently meet the diverse needs of our customers not onlywith rerolling but also in related areas. To achieve this we currently aim to "evolve" our current technologies. ln terms of "evolving" We need to further strengthen our core technology of "rening" but we are also establishing rerolling technologies capable of supporting the production of even thinner steel sheeting the processing of special purpose steel products and the manufacture of clad materials. สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี ประกันสังคม ชุดฟอร์ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร O.T ค่ากะ เบี้ยขยัน ตำแหน่ง : Web Content/Web Master (เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์/อัพเดทเว็บไซต์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบสูง ชอบการอ่าน รักการเขียน สามารถจับประเด็นข้อมูล และนำเสนอผ่านการเขียนได้ดี  รักงานบริการ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Internet ได้เป็นอย่างดี มีความรู้เกี่ยวกับ Service & Product ของบริษัท สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทา Web Multimedia Graphic และ Coding HTML CSS JavaScript Wordpress ได้เป็นอย่างดี วิธีการสมัคร สมัครผ่านทาง Email สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 86/1 หมู่ 3 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 โทร : 03857788990 0863377351 แฟกซ์ : 038577220 038578276

โดย บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

11  ฝ่ายผลิต (พนักงานเย็บ)
  -  งาน กรุงเทพมหานคร เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น พนักงานโรงงานเสื้อผ้า/สิ่งทอ ธุรกิจ ส่งออกนำเข้า 6 ตุลาคม 2560 HAMAJI INDUSTRY (THAILAND) CO. LTD. Our company was established in 2005 as a garment manufacturers of a highquality ladies inner wear lingerie under wearsport inner wear body suit camisole tshirt top etc. with over 100 Sewing operators. Now we require any qualified and energetic candidates who have strong intention to join and share experience with us. สวัสดิการ โบนัส ชุดฟอร์มพนักงาน ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพนักงาน เบี้ยขยัน ปรับประจำปี รถรับส่ง งานเลี้ยงสังสรรค์ นำเที่ยวประจำปี ตำแหน่ง : ฝ่ายผลิต (พนักงานเย็บ) สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา หลายอัตรา

โดย HAMAJI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

12  ช่างอาร์ต (แก้ไขงานสิ่งพิมพ์)
  - ตำแหน่งนี้เป็นทำงานในแผนกก่อนพิมพ์ โดยหลักๆแล้วทำงานกับโปรแกรมออกแบบ Adobe illustrator Adobe Indesign เพื่อเตรียมไฟล์ ตรวจสอบไฟล์งานจากลูกค้า แก้ไขให้ถูกต้อง ทำงานที่นิคม ไม่ไกลกรุงเทพมาก จากเซ็นทรัลพระรามสอง 20 นาที บริเวณรอบนิคมสิ่งอำนวยความสะดวกครบ มีโลตัส 7-11 และหอพักรองรับ

โดย บริษัท พิมพ์ดี จำกัด

13  ผู้จัดการโครงการ-โยธา / Project Manager – Civil
  -  งาน กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา 6 ตุลาคม 2560 Trusty Project Management Co. Ltd. บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ มากกว่า 20 ปี สวัสดิการ 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง และที่พัก กรณีทำงานในโครงการที่อยู่ปริมณฑลและต่างจังหวัด / Out of town workstay shelterallowances.2. ค่าเดินทางกลับบ้าน กรณีทำงานในโครงการที่อยู่ปริมณฑลและต่างจังหวัด / Out of town transportationallowances.3. ค่าล่วงเวลา / Overtime4. ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี /Annually raise5. โบนัสประจำปี / Annual Bonus6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident Fund7. ยูนิฟอร์ม / Uniform8. อบรมและสัมมนาประจำปี / Seminar and Training .9. เบิกเงินล่วงหน้า กรณีย้ายไปประจำโครงการปริมณฑลและต่างจังหวัด / Cash Advance.10. เงินกู้ยืมฉุกเฉินสำหรับพนักงาน / Emergency loans.11. ตรวจสุขภาพประจำปี / Annually Checkup.12. ประกันกลุ่ม / Life Insurance.13. เงินรับขวัญบุตร / Special Allowance for new baby.14. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพพนักงาน / Staff funeral allowance.15. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพบุคคลในครอบครัว / Special Allowance for Cremation (Spouse ChildrenParents) ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการโยธา / Project Manager – Civil สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายอายุไม่เกิน 50 ปี / Male / Not over 50 years. (We welcome foreigner : Filipino Indian วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง /Bachelor Degree in Civil Engineering related fields. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี / Fluent and literate in English. มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป /At least 10 years of Project construction Management working มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม / Licensed in Professional Practice กรณีชาวต่างชาติมีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย / Carries Thai Work permit. (For foreigner) สามารถปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างและตามต่างจังหวัดได้ / Able to work upcountry sites when มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี / Have patience and be able to work well มีความกระตือรือร้น และชอบทำงานเป็นทีม และชอบทำงานเชิงรุก/ Enthusiastic has good teamwork สามารถปฏิบัติงานตามต่างจังหวัดได้ / Able to work upcountry sites when required. วิธีการสมัคร สมัครผ่านทาง Email สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หากสนใจโทรติดต่อฝ่ายบุคคล download ใบสมัครได้ที่ Website ด้านล่าง If you are that you meet our job requirements write down details of qualifications current / last earned salaries experience full personal particulars recent photo and contact number to HR Dept. or email ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Trusty Project Management Co. Ltd. 29/2527 ชั้น 2 อาคารสยามคอนโดมิเนียม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 0224621478 ต่อ 102 0869892407 แฟกซ์ : 022462600

โดย Trusty Project Management Co., Ltd.

14  Supervisor Engineer /งานผลิตชิ้นส่วนและงานประกอบ
  -  งาน จังหวัดสมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์ 6 ตุลาคม 2560 บริษัท จ.ล่ำซำ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทให้บริการในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ และ งาน Automation งานเครื่องจักรกลประเภท การผลิตชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูง อุปกรณ์จับยืด งานแม่พิมพ์ งานโลหะแผ่น งานออกแบบเครื่องจักร และผลืตชิ้นส่วนตามความต้องการของลูกค้า สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัสตามผลประกอบการ ตำแหน่ง : Supervisor Engineer /งานผลิตชิ้นส่วนและงานประกอบ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 1

โดย บริษัท จ.ล่ำซำ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

15  Die casting Engineer
  -  งาน จังหวัดชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อิเลคโทรนิค 7 ตุลาคม 2560 บริษัท เอสซี วาโด จำกัด บริษัท เอสซี วาโด จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังนี้ สวัสดิการ ชุดฟอร์มบริษัท ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เบี้ยขยัน ค่ากะ เบี้ยเลี้ยงทำงานล่วงเวลา ค่าตำแหน่ง ตรวจสุขภาพประจำปี ตำแหน่ง : Engineer สถานที่ปฏิบัติงาน Hemaraj Chonburi Industrial Estate

โดย บริษัท เอสซี วาโด จำกัด

16  Engineer
  -  งาน จังหวัดชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อิเลคโทรนิค 7 ตุลาคม 2560 บริษัท เอสซี วาโด จำกัด บริษัท เอสซี วาโด จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังนี้ สวัสดิการ ชุดฟอร์มบริษัท ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เบี้ยขยัน ค่ากะ เบี้ยเลี้ยงทำงานล่วงเวลา ค่าตำแหน่ง ตรวจสุขภาพประจำปี ตำแหน่ง : Engineer สถานที่ปฏิบัติงาน Hemaraj Chonburi Industrial Estate

โดย บริษัท เอสซี วาโด จำกัด

17  ผู้จัดการโครงการ
  -  งาน หลายจังหวัด โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา ผู้บริหารโครงการ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง 5 ตุลาคม 2560 บริษัท ฟอร์ คอน จำกัด บริษัทดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้างบ้านจัดสรร งานรับเหมาก่อสร้างอื่นๆ และเปิดธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ของบริษัท สวัสดิการ มีชุดพนักงานบริษัท อื่นๆ (ตามที่ตกลง) ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ สถานที่ปฏิบัติงาน หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา

โดย บริษัท ฟอร์ คอน จำกัด

18  แม่บ้านสำนักงาน
  - 1. ตำแหน่ง แม่บ้านสำนักงาน (1 อัตรา) - ดูแลรักษา ทำความสะอาดสำนักงาน - งานเอกสารของผู้บริหาร (ติดต่อธนาคาร ส่งเอกสารต่างภายในองค์กร และภายนอกองค์กร) - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำงานสลับระหว่าง (เวลา 07.00 - 16.00 น.,เวลา 09.00 - 18.00 น.วันหยุดประจำสัปดาห์วันเสาร์เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์) 2. ตำแหน่ง แม่บ้านอาคาร (1 อัตรา) - ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน (แม่บ้านผู้รับเหมา) - ติดต่อประสานกับผู้เช่าสำนักงาน ร้านค้า และหน่วยงานต่างๆในองค์กร - งานอื่นๆทีได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ - สามารถทำงานเป็นกะได้ (มี 2 กะ เวลา 08.00 - 17.00 น., 11.00 - 20.00 น.)

โดย บริษัท สีลมอาคารและบริการ จำกัด

19  เจ้าหน้าที่สรรหา
  - 1.ดำเนินการเรื่องการรับสมัคร - สัมภาษณ์ - ทดสอบ เบื้องต้น 2.จัดทำเอกสารตรวจร่างกาย -สัญญาจ้าง - สัญญาค้ำประกัน - ตรวจสอบประวัติ 3.จัดทำสถิติอัตรากำลัง - การสรรหา 4.ดำเนินการนำเสนอจ้างพนักงานใหม่ตามใบร้องขอ 5.ดำเนินการสรรหาบุคคลกรให้องค์กรตรงตามใบขออัตรากำลังและ JD 6.สำรวจอัตรากำลังของแต่ละส่วนงาน และจัดทำผังองค์กรให้ตรงตามโครงสร้าง 7.หาแหล่งสมัครงาน/ติดประกาศ/ลงหนังสือสมัครงาน/ประกาศทางสื่อ Internet 8.ดำเนินการเรื่องการแจ้งผลทดลองงาน 9.จัดทำเรื่องโอนย้าย - เลื่อนตำแหน่ง 10.ดำเนินจัดทำการประเมินผลทดลองงาน 11.แจ้งผลการปฎิบัติงาน บรรจุ - เลิกจ้าง 12.ประเมินผลการการปฏิบัติงานประจำปี 13.ส่งรายงานสถิติประจำวัน 14.ส่งรายงานการปฎิบัติงานประจำเดือน 15.สรุปส่งรายงานเชิงวิเคราะห์ 16.ทะเบียนประวัติพนักงานเข้า-ออก 17.บันทึกลาออกลงในทะเบียนประวัติ 18.ดำเนินการปรับปรุงผังองค์กรให้เป็นปัจจุบัน 19.รายงานปัญหาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับบังคับบัญชาทุกครั้ง"

โดย บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)

20  ช่างบอยเลอร์/ช่างไฟฟ้า
  - ช่างบอยเลอร์ 1.ควบคุมระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เสียหาย หาสาเหตุและตำแหน่งของการขัดข้อง แก้ไขข้อขัดข้อง ตรวจสอบติดตามผล การแก้ไข บันทึกข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 2.จัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆให้ถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอกับการใช้ในการปฎิบัติงาน 3.ดูแล รักษา ความสะอาดระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ช่างไฟฟ้า - ดูแลระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ/ตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องปรับอากาศ - งานระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ตามที่กำหนด - ตรวจสอบ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่ชำรุดเสียหาย -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

21  Technician/Engineer Mold
  -  งาน จังหวัดชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค 4 ตุลาคม 2560 บริษัท ซีบีซี เอบี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทดำเนินกิจการผลิต ออกแบบ แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึดสำหรับวัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วน อะไหล่ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องการบุคคลากรที่มีความรุ้ความสามารถในการพัฒนาบริษัทฯ ร่วมกัน สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน ค่าอาหาร เบี้ยขยัน ประกันชีวิตกลุ่ม ค่ากะกลางคืน เงินช่วยเหลืองานศพ งานเลี้ยงประจำปี วันหยุดประจำสัปดาห์ เสาร์ อาทิตย์ โบนัสประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี ข้าวฟรี ตำแหน่ง : ช่าง Milling/Grinding/Assy mold (ช่างกัดเจาะเจียรไน) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี อัตรา เงินเดือน 4 อัตรา

โดย บริษัท ไดโด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

22  ช่าง Milling/Grinding/Assy mold (ช่างกัด,เจาะ,เจียรไน)
  -  งาน จังหวัดชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค 4 ตุลาคม 2560 บริษัท ซีบีซี เอบี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทดำเนินกิจการผลิต ออกแบบ แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึดสำหรับวัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วน อะไหล่ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องการบุคคลากรที่มีความรุ้ความสามารถในการพัฒนาบริษัทฯ ร่วมกัน สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน ค่าอาหาร เบี้ยขยัน ประกันชีวิตกลุ่ม ค่ากะกลางคืน เงินช่วยเหลืองานศพ งานเลี้ยงประจำปี วันหยุดประจำสัปดาห์ เสาร์ อาทิตย์ โบนัสประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี ข้าวฟรี ตำแหน่ง : ช่าง Milling/Grinding/Assy mold (ช่างกัดเจาะเจียรไน) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี อัตรา เงินเดือน 4 อัตรา

โดย บริษัท ซีบีซี เอบี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

23  Open House เดือนตุลาคม เปิดรับสมัคร พนักงาน/เจ้าหน้า(หลายอัตรา) Tel.02.2691010-5 รับสมัครด่วน !
  - ยื่นใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ศูนย์รับสมัครพนักงานและว่าจ้างกลาง บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โทร.02-269-1010 - 5 มือถือ 085-488-8278, 092-246-5696 การเดินทาง : ติดสถานีรถไฟฟ้าBTS พร้อมพงษ์ ฝั่งศูนย์การค้าTHE EMPORIUM อาคารB ชั้น 2 เลขที่ 622 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร อาทิ เช่น 2-3 ตุลาคม 60 -เลขานุการ / Admin / จนท.ประสานงานทั่วไป / พ.ธุรการ / จนท.คีย์ข้อมูล -พ.แคชเชียร์ (ดีพาร์ท / ซุปเปอร์) / พ.แลกคูปอง / พ.การเงิน -พ.ขายจัดเรียงสินค้า / พ.เก็บรถเข็น / พ.ประสานงานขาย -พ.ตัดแต่งผลไม้ / พ.คัดแยกสินค้า / พ.อาหารสด -จนท.ประสานงานร้านค้า / จนท.ศูนย์การค้า / จนท.จัดหาร้านค้า / จนท.จัดซื้อ 9-10 ตุลาคม 60 -เลขานุการ / Admin / จนท.ประสานงานทั่วไป / พ.ธุรการ / จนท.คีย์ข้อมูล -ช่างแอร์ / ช่างไฟฟ้า / ช่างลิฟต์ / ช่างบันไดเลื่อน / ช่างประปา -จนท.ควบคุมพลังงาน / จนท.ควบคุมอาคาร -พ.รปภ. (กลางวัน/กลางคืน) / จนท.วิทยุสื่อสาร / จนท.ศูนย์สื่อสาร / CCTV -พ.ซ่อมบำรุง / ช่างสี / ช่างไม้ / ช่างปูน / ช่างเชื่อมโลหะ -จราจร /พ.แจกบัตรจอดรถ / พ.รับฝากรถลูกค้า 16-17 ตุลาคม 60 -เลขานุการ / Admin / จนท.ประสานงานทั่วไป / พ.ธุรการ / จนท.คีย์ข้อมูล -จนท.ประจำสวนน้ำ / จนท.จัดกิจกรรมสวนน้ำ / ครูสอนว่ายน้ำ / จนท.ไลฟ์การ์ด -พ.ขายเสื้อผ้า / พ.ขายเครื่องสำอาง / พ.เครื่องหนังชายเครื่องหนังสตรี / พ.ขายเสื้อผ้ากีฬา -พ.ประจำร้านอาหาร / พ.ชงเครื่องดื่มกาแฟ / พ.ปั่นน้ำผลไม้ -พ.ขับรถยนต์/รถตู้/รถกระบะ/รถ 6 ล้อ/รถผู้บริหาร 24-25 ตุลาคม 60 -เลขานุการ / Admin / จนท.ประสานงานทั่วไป / พ.ธุรการ / จนท.คีย์ข้อมูล -พ.ขายมือถือ I PHONE /พ.ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า / พ.ขาย COMPUTER -จนท.จัดกิจกรรมโปรโมชั่นซุปเปอร์ / จนท.สินค้าโมชั่นซุปเปอร์ -พ.คลังพัสดุ / พ.บันทึกข้อมูลสต็อก / พ.พิมพ์ป้ายราคาสินค้า -จนท.ลูกค้าสัมพันธ์ ( PR ) / จนท. Call Center / จนท.ทะเบียนสมาชิก

โดย บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ

24  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
  -  งาน จังหวัดปทุมธานี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ ออกแบบตกแต่ง 4 ตุลาคม 2560 บริษัท มูเทียร่า จำกัด บริษัทรับตกแต่งภายในและผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั้งนำเข้าส่งออก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงค์โปร์ ขณะนี้มีงานจำนวนมากต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติม สวัสดิการ โบนัสบ้านพักพนักงานสำหรับฝ่ายผลิต น้ำ ไฟ มีแม่บ้านดูแลความสะอาดยูนิฟอร์ม ประกันสังคมกองทุนทดแทนเงินช่วยเหลือประกันอุบัติเหตุอบรมสัมมนาเงินรางวัลพนักงานงานเลี้ยงสังสรรค์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

โดย บริษัท มูเทียร่า จำกัด

25  IT Support รับสมัครด่วน !
  - สวัสดิการสำหรับตำแหน่งนี้ -โอที -ค่าครองชีพ -ประกันสุขภาพ -โบนัส -ปรับเงินเดือนทุกปี

โดย Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.

26  ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่เช่าขาย / หัวหน้าแผนกบริหารพื้นที่เช่าขาย
  - ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่เช่าขาย - กำหนดกลยุทธ์การขาย และเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานของบริษัท - ดำเนินแผนการขาย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัท - ประมาณการรายรับ ,ประเมินยอดขาย ,กำหนดเป้าหมายในการขาย - พัฒนาพื้นที่ขายให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และเกิดประโยชน์สูงสุด - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่า ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารพื้นที่เช่าขาย - ดำเนินแผนการขาย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัท - ประมาณการรายรับ ,ประเมินยอดขาย ,กำหนดเป้าหมายในการขาย - พัฒนาพื้นที่ขายให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และเกิดประโยชน์สูงสุด - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่า - หาลูกค้าเช่าศูนย์การค้า

โดย บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด

27  พนักงานขายทางโทรศัพท์ (เทเลเซล์) - ฐานเงินเดือน 15,000 - 35,000 บาท ยังไม่รวมค่า
  - เปิดรับสมัครโค้งสุดท้ายกับตำแหน่งเทเลเซล์ กับบริษัท TOPICA หนึ่งในผู้ให้บริการคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ใหญ่ที่สึดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ✔ ไม่ต้องหาลูกค้าเอง เพราะลูกค้าเป็นผู้ลงทะเบียนสมัครเรียนเข้ามาเองทั้งหมด ✔ เพียงติดต่อกลับหาลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้ามา เพื่อแนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม ✔ พิจารณาปรับฐานเงินเดือนทุก 3 เดือน ตามผลงาน ✔ โอกาสได้ดูแลทีม แต่งตั้งเป็นหัวหน้าทีม หรือทีมลีด

โดย TOP English (Thailand) Co., Ltd.

28  [ด่วน] เทเลเซล์ รายได้รวมที่ 35,000 - 80,000 บาท (มีฐานเงินเดือนประจำ)
  - ร่วมงานกับเรา ✔ ไม่ต้องหาลูกค้าเอง เพราะลูกค้าเป็นผู้ลงทะเบียนสมัครเรียนเข้ามาเองทั้งหมด ✔ เพียงติดต่อกลับหาลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้ามา เพื่อแนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม ✔ พิจารณาปรับฐานเงินเดือนทุก 3 เดือน ตามผลงาน ✔ โอกาสได้ดูแลทีม แต่งตั้งเป็นหัวหน้าทีม หรือทีมลีด สวัสดิการต่างๆ ✔ ฐานเงินเดือน เริ่มที่ 15,000 - 35,000 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น) ✔ ปรับฐานเงินเดือนและตำแหน่งทุกๆ 3 เดือน อีกทั้งยังโอกาสที่จะได้เป็นหัวหน้าแผนกการขายภายในระยะเวลา 6 เดือน ✔ โปรแกรมฝึกอบรมต่างๆ จากTopica ✔ บรรยากาศการทำงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นสากลจะช่วยดึงประสิธิภาพการทำงานสูงสุดของคุณออกมา ✔ ได้รับโบนัสเมื่อทำยอดขายได้ตามเป้า ✔ ประกันชีวิตและสวัสดิการสังคม ✔ กิจกรรมท่องเที่ยว และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ✔ ทำงานแค่ จันทร์ - ศุกร์ ✔ หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ✔ ปฏิบัติงาน 09.00 - 19.00 น. รวมพัก 2 ชั่วโมง (ปฎิบัติงาน 8 ชั่วโมง)

โดย TOP English (Thailand) Co., Ltd.

29  Content Creator
  - ลักษณะงานเป็นแบบ Full-time • จัดทำแผนนำเสนอแนวทางและเนื้อหา ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ • วางแผนร่วมกับทีมงานเพื่อกำหนดแนวทางโครงสร้างคอนเทนต์ และคาแรกเตอร์ • วางแผนการผลิตคอนเทนต์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ, Info Graphic, Motion Graphic ฯลฯ เพื่อสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ • ประสานงาน ค้นหาแหล่งข้อมูล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำคอนเทนต์ • วางแผนและนำเสนอคอนเทนต์ที่จะใช้บนแฟนเพจ หรือเว็บไซต์ในแต่ละเดือนต่อลูกค้า • ดูแลแฟนเพจ ตั้งโพส และตอบคำถามอย่างสร้างสรรค์เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ • นำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อทำรายงานและข้อเสนอแนะส่งลูกค้า วิธีการสมัครงานสำหรับตำแหน่งงานนี้ - ส่งใบสมัครผ่าน E-mail และแนบผลงาน (ถ้ามี) พร้อมตอบคำถามว่า "คุณคิดว่าสำหรับคุณ Social Network มีผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคุณขนาดไหน" เท่านั้น

โดย Falcon Z Co., Ltd.

30  New Product Development (NPD) - ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารเสริม/สกินแคร์
  - - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารเสริม/สกินแคร์ รวมถึงหากลุ่มสินค้าใหม่ๆที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค - ติดตามและวิเคราะผลิตภัณฑ์ เพื่อประเมินผลทั้งในเรื่องยอดขายและตอบรับในตลาด - ประเมินแนวโน้มตลาด และ segment กลุ่มลูกค้าให้เหมาะกับ NPD ใหม่ๆ - ทำ Content และกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงพัฒนากิจกรรมให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า - วางแผนและทดลองตลาดก่อนผลิตภัณฑ์วางขาย รวมถึงการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่และให้ดีขึ้นในเรื่องของ Consumer Value

โดย บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด

31  พนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 สาขาบิ๊กซี ลพบุรี
  - นตำแหน่งพนักงานขาย หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

โดย บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

32  ทนายความ
  -  งาน จังหวัดนครสวรรค์ กฎหมาย ธุรกิจ บริการ 2 ตุลาคม 2560 บริษัท มีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี จำกัด บริษัทมีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 โดยมี นายมีชัย ไพรสิงห์ เป็นผู้บริหารและเป็นที่ปรึกษา ตำแหน่ง : ทนายความ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้ด้านกฎหมาย มีความขยันอดทน มีใบอนุญาตว่าความ วิธีการสมัคร ส่งใบสมัครทาง EMail สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ติดต่อ คุณนภัสสร พิมพ์พืช บริษัท มีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี จำกัด 175/19 หมู่ที่ 4 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร : 0562550930848671644 แฟกซ์ : 056324853

โดย บริษัท มีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี จำกัด

33  PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า/หลอดไฟ รับสมัครด่วน !
  - เสนอขายสินค้า,แนะนำสินค้า (อยู่ประจำบริษัท) - เครื่องใช้ไฟฟ้า Samsung 2 ตำแหน่ง - อุปกรณ์ไฟฟ้า/หลอดไฟ Racer 1 ตำแหน่ง

โดย YONGGROUP Co., Ltd.

34  เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (สาขาบางใหญ่)
  -  งาน กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อาหารเครื่องดื่มยาสูบ 3 ตุลาคม 2560 บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 2507 ดำเนินกิจการด้านการผลิตสินค้าเกษตร ประเภทถั่ว ธัญพีช และเครื่องเทศ แบบครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ข้าวทอง" สวัสดิการ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน โบนัสประจำปี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ตรวจสุขภาพประจำปี อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล งานเลี้ยงประจำปี ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถ/ค่าสึกหรอ เสื้อยูนิฟอร์ม ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (สาขาบางใหญ่) สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา

โดย บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

35  ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
  -  งาน จังหวัดเชียงใหม่ ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 10 อัตรา

โดย บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด

36  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  -  งาน จังหวัดเชียงใหม่ ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 10 อัตรา

โดย บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด

37  พนักงานขาย
  -  งาน จังหวัดเชียงใหม่ ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 10 อัตรา

โดย บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด

38  เจ้าหน้าที่สโตร์
  -  งาน จังหวัดเชียงใหม่ ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 10 อัตรา

โดย บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด

39  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
  -  งาน จังหวัดเชียงใหม่ ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 10 อัตรา

โดย บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด

40  ช่างเทคนิค
  -  งาน จังหวัดเชียงใหม่ ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 10 อัตรา

โดย บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด

10 
41  Sorting staff ขายส่งปลาให้ร้านอาหาร สุขุมวิท 39
  - - แพ็ค/จัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องก่อนส่งให้กับลูกค้า - เวลาทำงาน 7.00 - 15.00 น. - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุด 1 วัน สวัสดิการสำหรับตำแหน่งนี้ - ประกันสังคม

โดย SANPONET Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

42  ครู สาขาวิจิตรศิลป์
  -  งาน จังหวัดปทุมธานี อาจารย์/ครู/งานวิชาการ ธุรกิจ อื่นๆ 1 ตุลาคม 2560 บริษัท คอมแพค เลเบลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯประกอบเครื่องปิดฉลาก เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2545เป็นเวลา15ปีกว่า ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเครื่องปิดฉลากจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวิศวกรเป็นชาวออสเตรเลีย บริษัทฯได้ขยายงานและมีความประสงค์ที่รับบุคลากรเข้าร่วมงานกับเราเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง สวัสดิการ มีประกันสังคม โบนัสตามผลประกอบการ วันหยุดพักร้อนและวันหยุดตามกฎหมายแรงงาน มีเครื่องแบบพนักงานแจกให้ฟรี ตำแหน่ง : ครู สาขาวิจิตรศิลป์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คุณสมบัติผู้สมัคร ประสบการณ์วาดรูป สาขาวิจิตรศิลป์ เกษียณอายุแล้วและยังต้องการทำงาน อิสระสามารถทำงานที่บ้านได้ (อยู่ที่จังหวัดใดก็ได้) วิธีการสมัคร สมัครได้ด้วยตัวเอง ส่ง Email สมัครทาง Website ติดต่อ คุณมนตรี จริยากูล บริษัท คอมแพค เลเบลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด MMC Factory Land 75/20 หมู่ 11 ถ.พหลโยธิน กม.44 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร : 0936625156 025290181 แฟกซ์ : 025290188

โดย บริษัท คอมแพค เลเบลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

43  ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ
  -  งาน จังหวัดเชียงใหม่ สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตัดต่อ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา

โดย บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด

44  โปรดิวเซอร์รายการ
  -  งาน จังหวัดเชียงใหม่ สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตัดต่อ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา

โดย บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด

45  เจ้าหน้าที่ตัดต่อ
  -  งาน จังหวัดเชียงใหม่ สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตัดต่อ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา

โดย บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด

46  เลขานุการผู้บริหาร รับสมัครด่วน !
  -  งาน กรุงเทพมหานคร เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ เคมีพลาสติก 1 ตุลาคม 2560 ETERNAL RESIN Co. Ltd. ดำเนินการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีจำพวกเรซิ่นที่ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย อาทิเช่น ALKYD RESIN / EMULSION / UNSATURATED POLYESTER / UREA FORMALDEHYDE ADHESIVE RESINS/PLASTICIZER / FORMALIN เป็นต้น สวัสดิการ โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิต และสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ากะ ค่าอาหาร เครื่องแบบพนักงาน ชาย / หญิง รถรับส่งพนักงาน การอบรมสัมมนาภายในภายนอก ทุนการศึกษา ฌาปนกิจสงเคราะห์ ตรวจสุขภาพประจำปี และรางวัลอายุการทำงาน และอื่นๆที่บริษัทจัดให้ ตำแหน่ง : เลขานุการผู้บริหาร รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1

โดย ETERNAL RESIN Co., Ltd.

47  เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
  -  งาน จังหวัดชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ เคมีพลาสติก 28 กันยายน 2560 CITC Enterprise (Thai) Co. Ltd. เป็นบริษัทในเครือ Chailease Group ซึ่งมีบริษัทแม่ตั้งอยู่ที่ประเทศไต้หวันและมาเลเซีย ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายเม็ดพลาสติก การเคลือบสีเม็ดพลาสติก และจำหน่ายผงสีสำหรับเคลือบสีเม็ดพลาสติก สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยงกะ ชุดยูนิฟอร์ม safety shoe ประกันอุบัติเหตุ โบนัสจากยอดการผลิต Performance Bonus โบนัสประจำปี Annual Bonus ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี อัตรา เงินเดือน 1

โดย CITC Enterprise (Thai) Co., Ltd.

48  HR Payroll ย่านเพลินจิตทาวเวอร์ (35,000 - 45,000)
  - - จัดทำเงินเดือนพนักงานในตำแหน่ง TeleSales, Call Center ของบริษัท - ดูแลสวัสดิการพนักงาน, ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - รับเช็ค วางบิล Invoice ใบกำกับภาษี - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ (8.30 - 17.30 น.) - สัญญาจ้าง 1 ปี (มีการบรรจุเป็นพนักงานประจำ)

โดย P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.

49  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล - สัญญาจ้าง 6 เดือน (สาขา เจริญนคร)
  - - สรรหาบุคคลตามตำแหน่งงาน - โทรนัดสัมภาษณ์ , สัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น - งานเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย AR Group บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือฯ

50  Cashier
  - ทำงาน 6 วัน หยุดทุกวันจันทร์ (16.00-01.00 น.) * เวลาในการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง Cashier 1 อัตรา 1. บริการลูกค้า 2. ดูแล รับผิดชอบเงินทอน 3. ดูแล รับผิดชอบเครื่องแคชเชียร์ 4. คีย์ออเดอร์ และคิดเงินค่าอาหาร 5. สรุปยอดขาย 6. ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท รอวฟิช ดีซายน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น ตำแหน่งงาน รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ ตำแหน่งงาน มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงานตำแหน่งงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ