Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > แม่ฮ่องสอน

งาน แม่ฮ่องสอน

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
Safety Officer- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(แม่ฮ่องสอน)
  - รับสมัครงาน Safety Officer- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(แม่ฮ่องสอน)

โดย Thai Beverages Public Company Limited

System Engineer(แม่ฮ่องสอน)
  - รับสมัครงาน System Engineer(แม่ฮ่องสอน)

โดย Thai Beverages Public Company Limited

Tags : แม่ฮ่องสอน

Human Resources Supervisor(แม่ฮ่องสอน)
  - รับสมัครงาน Human Resources Supervisor(แม่ฮ่องสอน)

โดย Thai Beverages Public Company Limited

Tags : แม่ฮ่องสอน

IT Application Support(แม่ฮ่องสอน)
  - รับสมัครงาน IT Application Support(แม่ฮ่องสอน)

โดย Thai Beverages Public Company Limited

Tags : แม่ฮ่องสอน

Creative- Creative Activity(แม่ฮ่องสอน)
  - รับสมัครงาน Creative- Creative Activity(แม่ฮ่องสอน)

โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

Tags : แม่ฮ่องสอน

เจ้าหน้าที่บัญชี- การเงิน(แม่ฮ่องสอน)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี- การเงิน(แม่ฮ่องสอน)

โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

Tags : แม่ฮ่องสอน

Senior Corporate Planning(แม่ฮ่องสอน)
  - รับสมัครงาน Senior Corporate Planning(แม่ฮ่องสอน)

โดย ITOCHU (THAILAND) Ltd.

Tags : แม่ฮ่องสอน

Sales Executive(แม่ฮ่องสอน)
  - รับสมัครงาน Sales Executive(แม่ฮ่องสอน)

โดย บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

หลายอัตรา 
พนักงานบัญชี(แม่ฮ่องสอน)
  - รับสมัครงาน พนักงานบัญชี(แม่ฮ่องสอน)

โดย บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

2  
10  เจ้าหน้าที่การตลาดในประเทศ(แม่ฮ่องสอน)
  - สามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tags : แม่ฮ่องสอน

2  
11  เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง(แม่ฮ่องสอน)
  - สามารถบริหารด้านลอจิสติกส์ รวมถึงเอกสารการนำเข้าและส่งออก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tags : แม่ฮ่องสอน

2  
12  Supervisor UP-country(แม่ฮ่องสอน)
  - รับสมัครงาน Supervisor UP-country(แม่ฮ่องสอน)

โดย บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

1  
13  Sales Representative Bangkok & Up Country(แม่ฮ่องสอน)
  - รับสมัครงาน Sales Representative Bangkok & Up Country(แม่ฮ่องสอน)

โดย บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

14  Product Specialist(แม่ฮ่องสอน)
  - รับสมัครงาน Product Specialist(แม่ฮ่องสอน)

โดย บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

1  
15  เจ้าหน้าที่ช่าง(แม่ฮ่องสอน)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ช่าง(แม่ฮ่องสอน)

โดย บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

2  
16  เจ้าหน้าที่การตลาดชั่วคราว ประจำอ.ปาย
  - - ติดต่อลูกค้า ร้านอาหารเพื่อลงบนเว็บไซด์ของบริษัท - แนะนำเว็บไซด์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ทำคอนแทรคและขอข้อมูลของลูกค้าและร้านอาหารมาลงเว็บไซด์ - รวบรวมจัดเก็บข้อมูลให้กับบริษัท

โดย บริษัท ลานนา ริคโท บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

17  เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีโรงแรมด่วน มาก !!!
  - 1. ต้อนรับลูกค้า พาลูกค้าเข้าห้องพัก 2. ดูแลลูกค้า อำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน เช่น เครื่องทำน้ำอุ่นเสีย พัดลม เครื่องปรับอากาศและอื่นๆ สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหาภายในห้องพักของลูกค้าได้ 3. พูดคุยกับลูกค้า เกี่ยวกับการบริการรับส่งฟรี เวลา อธิบายเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยวได้ 4. ตรวจเช้คอีเมลเกี่ยวกับการจองห้อง ตอบอีเมล รับโทรศัพท์ลูกค้า การจองห้องพัก ติดต่อลุกค้า ติดต่อบุคกิ้ง อโกดา เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับ การจองของลูกค้า 5. ดูแลเรื่องการเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย 6. ดูแลพนักงาน ตรวจเช็คห้องพัก ดูความเรียบร้อยภายในรีสอรืท 7. ติดต่อ อบต. อบจ. TOT การไฟฟ้า หรืออืื่นๆ เมื่อเกิดปัญหา 8. ดูแลเรื่อง มินิบาร์ สต๊อกมินิบาร์ รายรับ-จ่าย 9. ในส่วนหน้า ไฮซีซั่น จะมีเรื่องของการทำอาหารเช้าเพิ่มเข้ามาด้วย สวัสดิการ ที่พักฟรี,ค่าน้ำค่าไฟฟรี,พักอยู่ที่รีสอร์ท,หยุดได้ 4 วันใน 1 เดือนและวันหยุดนขตฤกษ์

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อาร์.เอส. อินเตอร์เทรด

Tags : แม่ฮ่องสอน

18  Sale Area (แม่ฮ่องสอน)
  - 1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. วางแผนและกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่ายบริหาร 5. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน PC เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 6. สรุปรายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง และ ยอดขาย ตามรอบ 7. ทำงานต่างๆด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8. สามารถออกพื้นที่ และ ทำงานนอกเวลาได้

โดย บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

19  ผู้ช่วยผู้จัดการ/ พนักงานต้อนรับ
  - รับโทรศัพท์ ต้อนรับลูกค้า ประสานงาน ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อย ภายในรีสอร์ท อยู่ประจำที่โรงแรม อ.ปาย

โดย บ้านปายกลางนา รีสอร์ท

Tags : แม่ฮ่องสอน

20  Sale Manager จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  - - กำหนดแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการ กำกับ ดูแล และประเมินผลการดำเนินงานในด้านการขาย การตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย อัตรากำลังและการอบรมพัฒนาบุคลากร งบประมาณ รวมถึงโครงข่ายและคุณภาพสัญญาณของ True Move, True Online, True Visions และ True Life ตลอดจนประเมินสถานการณ์ด้านการขายและการตลาดของบริษัทกับคู่แข่งขัน เพื่อให้การดำเนินงานขายบรรลุตามเป้าหมายการขายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited

Tags : แม่ฮ่องสอน

21  Hotel IT.
  - 1.IT will manage and support the corporate Windows infrastructure, along with various network and applications-based systems and structures. 2.Establishes system specifications by conferring with users; analyzing workflow, access, information, and security requirements ; designing system infrastruture. 3.Establishers system by planning and execting the selection, installation, comflguration, and testing of PC and server hardware, software, and operating and system managemet systems. 4.Upgrades system by conferring with vendors and services; developing, testing, evaluating, and installing enhancements and new software. 5.Protects organiztion's value by keeping information confidential. 6.Adding, removing, or updating user account information, resetting passwords, etc. 7.Troubleshooting any reported problems. 8.Ensuring that the system and network infrastructure is up and running. 9.Othrt Duties as assigned.

โดย บริษัท ไทยฮอสพิท จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

22  Room Sales Supervisor
  - Main responsibility is to assist the Director of Sales sell rooms for several boutique hotels, to identify lead markets and clients and promote the hotel. Direct and contact potential business leads. Conduct analysis of sales results and competition. Prepare monthly sales reports.

โดย บริษัท ไทยฮอสพิท จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

23  Senior Guest Servicer Officer
  - 1.ปฏิบัติงานพนักงานต้อนรับ-Receiptionist ทำหน้าที่ต้อนรับ หรือ รับรองแขก 2.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ให้ทราบเพื่อเตรียมห้อง การบริการอาหาร และเครื่องดื่ม  3.ติดต่อกับฝ่ายแม่บ้านให้ตรวจดูแลห้องพักแขกและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ครบถ้วน  4.ช่วยทางโรงแรมขายบริการต่างๆ ที่โรงแรมจัดเสนอไว้บริการอีกด้วย  ประกันสังคม/ โบนัส/ เบี้ยขยัน/ ค่าอาหาร/ ชุดพนักงาน

โดย บริษัท ไทยฮอสพิท จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

24  Guest Service Supervisor
  - 1.ปฏิบัติงานพนักงานต้อนรับ-Receiptionist ทำหน้าที่ต้อนรับ หรือ รับรองแขก 2.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ให้ทราบเพื่อเตรียมห้อง การบริการอาหาร และเครื่องดื่ม  3.ติดต่อกับฝ่ายแม่บ้านให้ตรวจดูแลห้องพักแขกและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ครบถ้วน  4.ช่วยทางโรงแรมขายบริการต่างๆ ที่โรงแรมจัดเสนอไว้บริการอีกด้วย  ประกันสังคม/ โบนัส/ เบี้ยขยัน/ ค่าอาหาร/ ชุดพนักงาน

โดย บริษัท ไทยฮอสพิท จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

25  Guest Service Manager
  - 1.วางแผนและจัดการห้องพัก ภัตตาคารและบริการอื่นๆของโรงแรม 2.ส่งเสริมการตลาดและการขายของโรงแรม 3.กำหนดเป้ารายได้และกำไรของโรงแรม 4.จัดหา ฝึกอบรม ส่งเสริมและควบคุมพนักงาน 5.พบปะ พูดคุย และแก้ปัญหาลูกค้าของโรงแรม

โดย บริษัท ไทยฮอสพิท จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

26  เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาแม่ฮ่องสอน
  - 1. รับใบคำขอเอาประกันภัย และรับชำระเบี้ยประกันภัย 2. อำนวยความสะดวกด้านการบริการให้แก่ผู้บริหารตัวแทน ตัวแทน และผู้เอาประกันภัย 3. ควบคุมใบรับเงินชั่วคราว/ ใบส่งตรวจสุขภาพ 4. ดูแลสำนักงานสาขา และปฏิบัติงานด้านงานธุรการของสาขา 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tags : แม่ฮ่องสอน

27  วิศวกรสนาม
  - 1. รับใบคำขอเอาประกันภัย และรับชำระเบี้ยประกันภัย 2. อำนวยความสะดวกด้านการบริการให้แก่ผู้บริหารตัวแทน ตัวแทน และผู้เอาประกันภัย 3. ควบคุมใบรับเงินชั่วคราว/ ใบส่งตรวจสุขภาพ 4. ดูแลสำนักงานสาขา และปฏิบัติงานด้านงานธุรการของสาขา 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

28  พนักงานขับรถ 6 ล้อ ท.2 (ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่่สะเรียง)คุณมนูญ 090-198-1035
  - - ขับรถ 6 ล้อบังคับเครน ประจำการไฟฟ้า อ.แม่สะเรียง ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท สยามราชธานี จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

29  พนักงานประจำร้าน สาขาเปิดใหม่ **ปาย แม่ฮ่องสอน** ติดต่อคุณเมย์ 092-953-8894 รับสมัครด่วน !
  - - แนะนำสินค้าและให้บริการลูกค้าภายในสาขา - รับชำระค่าสินค้า ( แคชเชียร์ ) - ตรวจนับสต๊อกสินค้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

10 
30  Sales Representative ประจำภาคเหนือ รับสมัครด่วน !
  - หน้าที่และความรับผิดชอบ - นำเสนอขายระบบ Appication Airpay สำหรับเจ้าของร้านและกลุ่มลูกค้า - กระตุ้นยอดขาย - ดูแลพัฒนาเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้มีศักยภาพมากขึ้น - รับผิดชอบหน้าที่ตามเป้าหมายที่กำหนดของ Zone Business Head - สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าถึงผลิตภัณฑ์ เพื่อขายสินค้าด้านไอที ในการบริการที่ดี **ต้องมีรถจักรยานยนต์ในการปฎิบัติงาน**

โดย Garena Online (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)

Tags : แม่ฮ่องสอน

15 
31  ผู้จัดการสาขาธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
  - 1. วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานในสาขาให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 2. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์สาขาและproduct ทั้งภายในและนอกสาขา เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายและประชาสัมพันธ์ brand 3. ประสานงานกับห้างสรรพสินค้า/พื้นที่ เพื่อใช้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการขายทั้งภายในและนอกพื้นที่ 4. บริหารจัดการด้านบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด ***สถานที่ทำงาน สาขา Umay + ประจำแม่ฮ่องสอน (เปิดสาขาใหม่ในเดือนพฤษภาคม ถ้าอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ***สามารถสมัครงานได้ที่ Umay+ : สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น3 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 (ภายในโซน E-Center เยื้องธนาคารอิสลาม) โทร 0-5320-0123 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-6460123 : สาขาโครงการสหศรีภูมิเพลส ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-404565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-6460123

โดย EASY BUY CO.,LTD.

Tags : แม่ฮ่องสอน

32  ช่างเทคนิค
  - ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิค ซ่อมอุปกรณ์ ระบบโครงข่าย ตามที่ กสท กำหนด - ปฏิบัติหน้าที่เป็นกะ กะละ 8 ชั่วโมง - หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน หากปฏิบัติหน้าที่วันนักขัตฤกษ์ ได้รับค่าเเรงเพิ่ม อีก1 แรง

โดย บริษัท รักษาความปลอดภัย เคแอนด์พี เบสท์ เซอร์วิส จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

33  เจ้าหน้าที่บัญชี
  - 1.ปิดบัญชีซื้อขายและนำส่ง ภพ.30 2.นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด 1,3,53) 3.ตั้งเจ้าหนี้,ทำใบสำคัญจ่ายและลงบัญชี 4.ตรวจ Stutement ทุกสิ้นเดือน 5.ปรับปรุงบัญชีทุกสิ้นเดือน 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน

34  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขาแม่ฮ่องสอน รับสมัครด่วน !
  - - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า

โดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

Tags : แม่ฮ่องสอน


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ