Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > เลย

งาน เลย

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
พนักงานบัญชี- พนักงานธุรการ(เลย)
  - รับสมัครงาน พนักงานบัญชี- พนักงานธุรการ(เลย)

โดย บริษัท โปรมาร์ค จำกัด

หลายอัตรา 
Marketing Representative(เลย)
  - รับสมัครงาน Marketing Representative(เลย)

โดย บริษัท วงค์กมล (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : เลย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี(เลย)
  - ดูแลเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ จัดทำเอกสารบัญชีต่างๆ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และอื่นๆ

โดย บริษัท วงค์กมล (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : เลย

โฟร์แมน(เลย)
  - รับสมัครงาน โฟร์แมน(เลย)

โดย บริษัท บ้านนราวัลย์ จำกัด

Tags : เลย

พนักงานบัญชี(เลย)
  - รับสมัครงาน พนักงานบัญชี(เลย)

โดย บริษัท บ้านนราวัลย์ จำกัด

Tags : เลย

เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ(เลย)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ(เลย)

โดย บริษัท สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง จำกัด

Tags : เลย

1  
เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน(เลย)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน(เลย)

โดย บริษัท บ้านนราวัลย์ จำกัด

Tags : เลย

ฝ่ายการตลาด(เลย)
  - รับสมัครงาน ฝ่ายการตลาด(เลย)

โดย บริษัท บ้านนราวัลย์ จำกัด

Tags : เลย

พนักงานส่งของและส่งเอกสาร(เลย)
  - รับสมัครงาน พนักงานส่งของและส่งเอกสาร(เลย)

โดย บริษัท สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง จำกัด

Tags : เลย

2  
10  พนักงานฝ่ายการตลาด(เลย)
  - รับสมัครงาน พนักงานฝ่ายการตลาด(เลย)

โดย บริษัท สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง จำกัด

Tags : เลย

1  
11  พนักงานสต็อก(เลย)
  - รับสมัครงาน พนักงานสต็อก(เลย)

โดย บริษัท สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง จำกัด

Tags : เลย

1  
12  Sales Representative(เลย)
  - รับสมัครงาน Sales Representative(เลย)

โดย บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด

Tags : เลย

หลายอัตรา 
13  พนักงานบัญชี(เลย)
  - รับสมัครงาน พนักงานบัญชี(เลย)

โดย บริษัท ชูมิตร 1967 จำกัด

Tags : เลย

14  เลขานุการ(เลย)
  - รับสมัครงาน เลขานุการ(เลย)

โดย THAI BIZ NEWS CORP

Tags : เลย

3  
15  Telesales Executive Officer (Full-Time- Part-Time เลย)
  - บริหารงานขายลูกค้าทางโทรศัพท์ประจำสำนักงาน และไม่ประจำสำนักงาน มีภูมิลำเนากรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

โดย THAI BIZ NEWS CORP

Tags : เลย

39  
16  หัวหน้าศูนย์ประสานงาน จังหวัดเลย-หัวหน้า 1 อัตรา ,ธุรการ 1 อัตรา
  - ดูแลงานด้านเอกสารและติดต่อประสานงานภายใน-ภายนอกองค์กรสำนักงานใหญ่ และลูกค้า  ปฏิบัติงานประจำที่จังหวัดเลย

โดย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

Tags : เลย

17  ธุรการสาขาต่างจังหวัดเลย ( ประจำสำนักงานที่ต่างจังหวัด ) ด่วน
  - ติดต่อประสานงานกับลูกคาที่ต่างจังหวัดที่ประจำอยู่และดูแลทำงานเกี่ยวกับเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

โดย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

Tags : เลย

1  
18  ธุรการสาขาต่างจังหวัดเลย ( ประจำสำนักงานที่ต่างจังหวัด ) ด่วน
  - ติดต่อประสานงานกับลูกคาที่ต่างจังหวัดที่ประจำอยู่และดูแลทำงานเกี่ยวกับเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

โดย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

Tags : เลย

1  
19  หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำสาขาเลย (STA-เลย)
  - - รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ - รวมถึงรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : เลย

20  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ประจำสาขาจังหวัดเลย (STA-เลย)
  - - รับผิดชอบการสรรหาพนักงานรายวันให้ได้ตามอัตรากำลังอนุมัติ - ดูแลแรงงานต่างด้าว การต่อใบอนุญาติ และเอกสารต่างๆ - งานแรงงานสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมนันทนาการ

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : เลย

21  ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำสาขาเลย (STA-เลย)
  - 1. กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงาน กลยุทธ์ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิบรับเข้า จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า เพื่อสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าภายใต้ต้นทุนคุณภาพที่ยอมรับได้ รวมถึงการผลักดันให้มีการตระหนักถึงคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 2. บริหารงานด้านสารสนเทศให้มีความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด 3.บริหารงานด้านกิจกรรมคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและองค์กร

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : เลย

22  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำสาขาเลย (STA-เลย)
  - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนางานด้านเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงทั่วไป

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : เลย

23  หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขาเลย (STA-เลย)
  - วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : เลย

24  หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาเลย (STA-เลย)
  - 1.จัดทำแผนงานด้านการตรวจและทดสอบเพื่อควบคุมการทำงานของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 2. ควบคุมและตรวจสอบให้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า รวมไปถึงการขออนุมัติส่งออกสินค้าภายใต้เงื่อนไข 3.ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและทันตามกำหนด

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : เลย

25  หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ ประจำสาขา เลย (STA-เลย)
  - รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในด้านกายภาพของวัตถุดิบรับข้าระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการส่งมอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า รวมถึงการตรวจติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาหรือข้อบกพร่องของคุณภาพด้านกายภาพ

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : เลย

26  หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต๊อก ประจำ จ.เลย
  - -ประสานงานกับ Supplier -จัดทำเอกสารสั่งซื้อ -ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า -สต็อกสินค้า

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : เลย

27  ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำสาขาเลย (STA-เลย)
  - รับผิดชอบการวางแผนการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิต ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงรายงานตรงต่อผู้จัดการโรงงานในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : เลย

28  หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไลน์ ประจำสาขาเลย (STA-เลย)
  - - รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม - รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ - รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม - พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา - และรายงานผลการปฏิบัติงาน แก่ผู้บังคับบัญชา

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : เลย

29  หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ประจำสาขา จังหวัดเลย (STA-เลย)
  - รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา และรายงานผลการปฏิบัติงาน แก่ผู้บังคับบัญชา *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : เลย

30  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำสาขาเลย STA-เลย
  - ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบของโรงงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายดูแลต้นทุนการผลิต

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : เลย

31  พนักงานคลังสินค้า
  - 1. วางผังงานที่จัดเก็บสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 2. ตรวจรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้รับจากแผนกผลิตก่อนจัดเก็บตามพื้นที่ 3. ควบคุมกระบวนการเบิก-จ่ายบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 4. ควบคุมกระบวนการเบิก-จ่ายสินค้าเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า 5. ตรวจสอบรถบรรทุกที่เข้าบรรทุกสินค้า 6. จัดทำสต็อคคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน และร่วมทวนสอบกับแผนกบัญชี 7. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท จ.เจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Tags : เลย

32  พนักงานขับรถธุรการ
  - 1. ส่งเอกสาร ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ 2. รับ-ส่งของ ตามรายการที่รับมอบหมาย 3. รับ-ส่ง พนักงานเพื่อทำธุรกรรมที่ธนาคาร 4. รับ-ส่ง ผู้บริหารหรือพนักงานไปอบรม 5. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท จ.เจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Tags : เลย

33  หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
  - 1. ควบคุมดูแลงานด้านสรรหาคัดเลือกพนักงานบริษัท ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ควบคุมดูแลงานด้านการบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และการจัดทำเงินเดือน ค่าจ้างของพนักงาน 3. ควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานและด้านระเบียบวินัย ข้อบังคับของพนักงาน 4. ประสานงานและควบคุมดูแลด้านการฝึกอบรมทั้งภายนอกและภายในบริษัท

โดย บริษัท จ.เจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Tags : เลย

34  ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
  - ควบคุมและบริหารผลิตภัณฑ์สินค้าในธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าวัสดุก่อสร้าง ควบคุมการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังให้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง บริหารต้นทุนการสั่งซื้อให้มีความเหมาะสม

โดย บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด

Tags : เลย

35  ผู้จัดการแผนกขายส่ง
  - รับผิดชอบบริหารจัดการงานขายวัสดุก่อสร้างแผนกขายส่งในประเทศ วางแผนและกำหนดทิศทางการทำงานของทีมงาน ขยายฐานลูกค้าค้าส่งวัสดุก่อสร้าง และบริหารจัดการต้นทุน-ผลกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

โดย บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด

Tags : เลย

36  ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาเชียงคาน จ.เลย ด่วนมาก !!
  - รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ฯ

โดย บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด

Tags : เลย

37  ช่างซ่อมบำรุง
  - 1.ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ในขบวนการผลิต 2.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรณ์ เครื่องยนต์ รถบรรทุกตามแผนงานพร้อมทั้งสรุปรายงาน 3.รักษาเครื่องมือและสถานที่ทำงานให้สะอาด 4.ปฎิบัติตามกฏระเบียบบริษัทและกฎความปลอดภัยของโรงงาน 5.ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด

Tags : เลย

38  เจ้าหน้าที่ชลประทาน (โรงงานมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
  - • ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสม ทั้งปริมาณน้ำและวิธีการใส่ พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์ให้น้ำ • จัดหาผู้รับเหมาและอุปกรณ์นการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต • จัดทำฐานข้อมูลเพื่องานชลประทาน

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : เลย

39  วิศวกรบำรุงรักษาไฟฟ้า ( โรงงานมิตรผล ภูหลวง จ.เลย )
  - • ควบคุมดูแลแผนงานซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง • ควบคุมประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้ตามเป้าหมาย (OEE) • วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณ

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : เลย

40  วิศวกรชลประทาน (โรงงานมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
  - • ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสม ทั้งปริมาณน้ำและวิธีการใส่ พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์ให้น้ำ • จัดหาผู้รับเหมาและอุปกรณ์นการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต • จัดทำฐานข้อมูลเพื่องานชลประทาน

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : เลย

41  ผู้จัดการสาขาประจำสาขา อ.วังสะพุง,อ.เอราวัณ จ.เลย
  - - บริหารจัดการสาขา - บริหารจัดการงานขาย,สต๊อกอะไหล่,ของแถม - บริหารจัดการการเงินภายในสาขา - บริหารจัดการงานซ่อม,งานบริการ,งานขาย

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989

Tags : เลย

42  จนท.ผลิตไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง)
  - • ควบคุมการเดินเครื่องหม้อไอน้ำและกังหันไฟฟ้า เพื่อผลิต ส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำตามแผนการผลิต • ควบคุมการผลิตน้ำ ป้อนเข้าหม้อไอน้ำ และน้ำใช้โรงงาน • ปฏิบัติการควบคุม ตรวจสอบ แนะนำงาน ประสานงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย • ปฏิบัติการจัดเก็บ ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องจักร

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : เลย

43  วิศวกรโยธา/ วิศวกรสำรวจ
  - - ควบคุมงานก่อสร้าง - วางแผนงานพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

โดย บริษัท เอ็ม.อี.ซี.วิศวกรรม จำกัด

Tags : เลย

44  วิศวกรหม้อเคี่ยว (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
  - • บริหารงานด้านการผลิตน้ำตาลแต่ละชนิดให้ได้ผลผลิต ปริมาณ และคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด • ทำการผลิตน้ำตาลแต่ละชนิด ให้ได้ผลผลิตออกมาตามเป้าหมาย และได้คุณภาพที่สะอาด • ควบคุมการใช้พลังงานไอน้ำ และไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด • จัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานของฤดูผลิตและฤดูซ่อมแซม • ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานและประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตและซ่อมแซม

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : เลย

45  นิติกร (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
  - • ให้คำปรึกษา/ดำเนินงาน ด้านกฎหมาย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบและจัดทำสัญญาและนิติกรรมต่างๆ • ดำเนินคดีทางศาล และการระงับข้อพิพาทต่างๆ • ดำเนินการจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตต่างๆ • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ • ร่วมมือหรือเจรจาต่อรองกับคู่ค้าและคู่สัญญา • ประสานงานทางด้านกฎหมายร่วมกับสำนักงานใหญ่ • ให้คำปรึกษาและสนับสนุนงานนิติกรประจำโรงงานทุกแห่ง • ให้คำปรึกษาด้านสถาบันชาวไร่อ้อย ให้กับด้านโรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Tags : เลย

46  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์-บริหารค่าตอบแทน ประจำ จ.เลย (STA-LI)
  - - คิดคำนวนค่าจ้างพนักงานรายวัน และสรุปรายงานด้านค่าจ้าง - รับผิดชอบอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Tags : เลย

47  หัวหน้าแผนกผลิตน้ำ (ประจำโรงงานวังสะพุง จ.เลย)
  - 1.ควบคุมการผลิตน้ำ Sand, Soft Demin และน้ำดื่ม ให้มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน 2.ตรวจสอบและวิเคราะห์และประมวลผลการผลิตน้ำ 3.ดำเนินกิจกรรม 5ส ในหน่วยงาน 4.กำกับควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามแผนงาน 5.วางแผนซ่อมบำรุงหรือสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์หรืออุปกรณ์ต่าง 6.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

Tags : เลย

48  ผู้จัดการฝ่ายบริหารการจัดส่ง/โลจิสติกส์
  - บริหารงานขนส่งสินค้าและงานรับเหมาช่วงขนส่ง บริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ควบคุมดูแลความพร้อมของรถขนส่ง ประเภทรถพ่วง รถลาก รถเทรเลอร์ให้พร้อมใช้งาน และบริหารทีมงานส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด

Tags : เลย

49  เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย
  - - จัดทำเอกสารในแผนก - ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานประจำแผนก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด

Tags : เลย

50  ผู้จัดการฝ่าย
  - - ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ตรวจสอบและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง - อบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ - ดำเนินการแก้ไขความผิดปกติในกระบวนการผลิต และหาวิธีที่ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก - ตรวจสอบหน้างานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เหมาะสมกับการใช้งาน

โดย บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด

Tags : เลย


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ