Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > งาน > จังหวัด > เชียงใหม่

งาน เชียงใหม่

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
พนักงานจัดซื้อ
  - รับสมัครงาน พนักงานจัดซื้อ

โดย บริษัท โฟร์ที จำกัด

ช่างไฟฟ้า
  - รับสมัครงาน ช่างไฟฟ้า

โดย บริษัท โฟร์ที จำกัด

Tags : เชียงใหม่

พนักงานดูแลระบบ IT
  - รับสมัครงาน พนักงานดูแลระบบ IT

โดย บริษัท โฟร์ที จำกัด

Tags : เชียงใหม่

ช่างประปา
  - รับสมัครงาน ช่างประปา

โดย บริษัท โฟร์ที จำกัด

Tags : เชียงใหม่

หัวหน้าแผนกบัญชี
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกบัญชี

โดย บริษัท โฟร์ที จำกัด

Tags : เชียงใหม่

โปรแกรมเมอร์ และผู้ดูแลระบบ ไอที
  - รับสมัครงาน โปรแกรมเมอร์ และผู้ดูแลระบบ ไอที

โดย บริษัท โฟร์ที จำกัด

Tags : เชียงใหม่

พนักงานบัญชี
  - รับสมัครงาน พนักงานบัญชี

โดย บริษัท โฟร์ที จำกัด

Tags : เชียงใหม่

1  
Sales Executive (Chaingmai)
  - รับสมัครงาน Sales Executive (Chaingmai)

โดย SCHENKER (THAI) LTD.

Tags : เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โดย บริษัท กาญจน์กนกพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Tags : เชียงใหม่

10  ช่างซ่อมบำรุงอาคารคอนโดมิเนียม
  - รับสมัครงาน ช่างซ่อมบำรุงอาคารคอนโดมิเนียม

โดย บริษัท กาญจน์กนกพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Tags : เชียงใหม่

11  หัวหน้าฝ่ายการตลาด
  - รับสมัครงาน หัวหน้าฝ่ายการตลาด

โดย บริษัท กาญจน์กนกพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Tags : เชียงใหม่

12  โฟร์แมน
  - รับสมัครงาน โฟร์แมน

โดย บริษัท กาญจน์กนกพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Tags : เชียงใหม่

13  Project Sales (เชียงใหม่)
  - รับสมัครงาน Project Sales (เชียงใหม่)

โดย บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด

Tags : เชียงใหม่

14  Service Sales (เชียงใหม่)
  - รับสมัครงาน Service Sales (เชียงใหม่)

โดย บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด

Tags : เชียงใหม่

15  Business Development (Sales) (เชียงใหม่)
  - รับสมัครงาน Business Development (Sales) (เชียงใหม่)

โดย บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด

Tags : เชียงใหม่

16  Sales (เชียงใหม่)
  - รับสมัครงาน Sales (เชียงใหม่)

โดย บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด

Tags : เชียงใหม่

17  แคชเชียร์ (เชียงใหม่)
  - ดูแลเรื่องการจัดการการเงิน, การบริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์ และการดูแลเคาน์เตอร์แคชเชียร์

โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : เชียงใหม่

18  ครูสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล 3-ม. ต้น (เชียงใหม่)
  - รับสมัครงาน ครูสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาล 3-ม. ต้น (เชียงใหม่)

โดย บริษัท สมาร์ท อิงลิช จำกัด

Tags : เชียงใหม่

19  พนักงานขายเงินสดรถจักรยานยนต์ (เชียงใหม่)
  - รับสมัครงาน พนักงานขายเงินสดรถจักรยานยนต์ (เชียงใหม่)

โดย บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

Tags : เชียงใหม่

20  Sales Manager- Sales Representative (Chiengmai)
  - รับสมัครงาน Sales Manager- Sales Representative (Chiengmai)

โดย Acer Computer Co.,Ltd.

Tags : เชียงใหม่

2 s 
21  ฝ่ายการเงินและการบัญชี
  - รับสมัครงาน ฝ่ายการเงินและการบัญชี

โดย หจก.พีพี เซลลิ่ง จำกัด

Tags : เชียงใหม่

22  เลขานุการ
  - รับสมัครงาน เลขานุการ

โดย หจก.พีพี เซลลิ่ง จำกัด

Tags : เชียงใหม่

23  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

โดย หจก.พีพี เซลลิ่ง จำกัด

Tags : เชียงใหม่

24  ฝ่ายขายสินค้า
  - รับสมัครงาน ฝ่ายขายสินค้า

โดย หจก.พีพี เซลลิ่ง จำกัด

Tags : เชียงใหม่

25  ช่างเทคนิค (เชียงใหม่)
  - รับสมัครงาน ช่างเทคนิค (เชียงใหม่)

โดย บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

Tags : เชียงใหม่

26  ช่างเทคนิค (เชียงใหม่)
  - รับสมัครงาน ช่างเทคนิค (เชียงใหม่)

โดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

Tags : เชียงใหม่

5  
27  ผู้จัดการ (เชียงใหม่)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการ (เชียงใหม่)

โดย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

Tags : เชียงใหม่

28  ผู้จัดการสาขา (เชียงใหม่)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการสาขา (เชียงใหม่)

โดย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Tags : เชียงใหม่

29  ผู้จัดการขยายงาน(วางแผนเงินออมและการลงทุน)
  - โครงการเงินออมและวางแผนการลงทุนให้กับบุคคลทั่วไปให้ทราบถึงการออมเงินที่คุ้มค่าและเป็นระบบ

โดย เมืองไทยประกันชีวิต

Tags : เชียงใหม่

2  
30  ผู้ช่วยนักวิจัย
  - - เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดำเนินร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ ภาควิชาฟิสิกส์ ม.เชียงใหม่

โดย บริษัท ชาวเวอร์คิง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

Tags : เชียงใหม่

31  Helpdesk and Support (Based in Chiang Mai)
  - รับสมัครงาน Helpdesk and Support (Based in Chiang Mai)

โดย Aware Corporation Limited

Tags : เชียงใหม่

32  1. บุคคล(ฝึกอบรม) 2. บริหารการเงิน 3. ประชาสัมพันธ์4. ตัวแทน
  - 1.บุคคล  เพศ ชาย/หญิง อายุ 23ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป ลักษณะงาน สรรหาบุคลากรเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัท รวมทั้งการดูแลและให้ความรู้แก่พนักงานฯลฯ เงินเดือน 8000บาท  2.บริหารการเงิน ทำการบริหารการเงินให้กับลูกค้า(เป็นพนักงานประจำของบริษัท เพศ ชาย/หญิง อายุ 22ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป  ลักษณะงาน ออกแบบ วางแผน การเงิน เงินเดือน 8000 บาท  3.ประชาสัมพันธ์ เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  ลักษณะงาน ให้ความรู้ ให้บริการในการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่สำคัญไม่เลือกงาน มีความอดทน ชอบเรียนรู้ รักการบริการ  4.ตัวแทน เพศ ชาย/หญิง อายุ 20ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

โดย ไอเอ็นจีจำกัด เชียงใหม่

Tags : เชียงใหม่

33  Network Admin
  - จัดทำ ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ การจัดทำหรือเลือกใช้โปรแกรมสนับสนุนเพื่อนำมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงานให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด

Tags : เชียงใหม่

1  
34  Programmer
  - เขียนและพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร

โดย บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด

Tags : เชียงใหม่

1  
35  เจ้าหน้าที่ Draftman - CAD Design
  - - เป็นผู้ช่วยและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD ,  Inventor หรือ Solid work โดยสามารถเข้าำไปทำงานและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ได้  - สนับสนุนงานการผลิตในกรณีมีผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลง โดยการประสานงานและร่วมมือทางฝ่ายผลิตเพื่อช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า  - สามารถออกแบบและจัดทำข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

โดย Meshtec International Co., Ltd.

Tags : เชียงใหม่

36  Customer Service Engineer ( ประจำสาขาเชียงใหม่ )
  - ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์.

โดย CMC Biotech.co.th

Tags : เชียงใหม่

หลายอัตรา ( ด่ว 
37  ผู้จัดการฝ่ายขาย
  - รับผิดชอบยอดขายขายของบริษัทฯให้บรรลุตามเป้าหมาย ดูแลพนักงานขายประมาณ 15 คน สามารถวิเคราะห์การขาย สามารถทำรายงานเพื่อนำเสนอผลงาน

โดย บริษัท เชียงใหม่ผลิตภัณฑ์ออยล์ จำดัก

Tags : เชียงใหม่

38  Web & Application Developer
  - -พัฒนา WebSite และ Web Application ของบริษัทโดยใช้ ภาษา ASP.Net,SQL Programing,Web Service ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี -มีความรู้เกี่ยวกับการทำ SEO ของ Web Site  -ดูแลและแก้ไขปัญหาทางด้าน IT ให้กับผู้ใช้งานภายในบริษัท

โดย Meshtec International Co., Ltd.

Tags : เชียงใหม่

39  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Plannig Officer)
  - วางแผนการผลิต และติดต่อประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลา/เป้าหมายที่กำหนดไว้

โดย Meshtec International Co., Ltd.

Tags : เชียงใหม่

40  Sale Executive (พนักงานขาย) - เชียงใหม่
  - วางแผนการขายและวางกลยุทธ์ทางกรตลาด-ประสานงานขายและทำการติดต่อลูกค้ การวัดหน้างาน จัดทำเอกสาร ติดต่องาน จนจบProcess การขายจนได้รับค่าบริการจากลูกค้าา ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ สรุปรายงานขาย,ปัญหา

โดย Meshtec International Co., Ltd.

Tags : เชียงใหม่

41  พนักงานขายประจำเขตแพร่, เชียงราย, ลำปาง
  - รับผิดชอบยอดขายตามเขตที่ได้รับมอบหมาย สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ สรุปและทำรายงานประจำเดือน

โดย บริษัท เชียงใหม่ผลิตภัณฑ์ออยล์ จำดัก

Tags : เชียงใหม่

42  ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน-ผู้จัดการฝึกหัด ประจำสนามบินเชียงใหม่ <marquee>ต้องการด่านมาก!!!<-marquee>
  - - ควบคุมคุณภาพและความสะอาดของอาหาร  - ตรวจเช็คและสั่งวัตถุดิบ ให้เพียงพอต่อยอดขาย - จัดทำเอกสาร ควบคุมสต๊อคอาหาร และดูแลในส่วนอาหารพนักงาน - สามารถคิดรายการอาหารไทย-จีน ใหม่ๆ  - บริหารงานภายในร้าน และยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

โดย Select Service Partner Limited บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด

Tags : เชียงใหม่

2 ตำแหน่ง 
43  ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน-ผู้จัดการฝึกหัด ประจำสนามบินเชียงใหม่ <marquee>ต้องการด่านมาก!!!<-marquee>
  - - ควบคุมคุณภาพและความสะอาดของอาหาร  - ตรวจเช็คและสั่งวัตถุดิบ ให้เพียงพอต่อยอดขาย - จัดทำเอกสาร ควบคุมสต๊อคอาหาร และดูแลในส่วนอาหารพนักงาน - สามารถคิดรายการอาหารไทย-จีน ใหม่ๆ  - บริหารงานภายในร้าน และยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

โดย Select Service Partner Limited บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด

Tags : เชียงใหม่

2 ตำแหน่ง 
44  Chiang mai sales marketing exceutive Train
  - ขายพื้นที่โฆษณาใน What's on Magazine.

โดย บริษัท เอเชี่ยน เจอร์นัล จำกัด

Tags : เชียงใหม่

หลายอัตรา++ 
45  หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ
  - วางแผนและบริหารการตรวจสอบวัตถุดิบ เพื่อให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานตามต้องการของลูกค้า และระบบบริหารคุณภาพ ควบคุมการทำงานในห้อง Lab โรงงานเชียงใหม่

โดย บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด

Tags : เชียงใหม่

1  
46  Chiang mai sales marketing exceutive Train
  - ขายพื้นที่โฆษณาในสื่อ What's on Magazine.

โดย บริษัท เอเชี่ยน เจอร์นัล จำกัด

Tags : เชียงใหม่

จำนวนหลายอัตรา 
47  Sale Executive (พนักงานขาย) - เชียงใหม่
  - วางแผนการขายและวางกลยุทธ์ทางกรตลาด-ประสานงานขายและทำการติดต่อลูกค้ การวัดหน้างาน จัดทำเอกสาร ติดต่องาน จนจบProcess การขายจนได้รับค่าบริการจากลูกค้าา ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ สรุปรายงานขาย,ปัญหา

โดย Meshtec International Co., Ltd.

Tags : เชียงใหม่

48  Network Admin
  - จัดทำ ดูแล และพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดทำหรือเลือกใช้โปรแกรมสนับสนุนเพื่อนำมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด

Tags : เชียงใหม่

1  
49  หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
  - จัดการระบบจัดเก็บ ระบบจ่ายสินค้า และควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดย บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด

Tags : เชียงใหม่

1  
50  3D architectural expert-supervisor
  - To lead and expanding 3D team

โดย Northern Peaks Trading Private Co., Ltd.

Tags : เชียงใหม่


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ